ÄR DITT HEM ELSÄKERT?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄR DITT HEM ELSÄKERT?"

Transkript

1 ÄR DITT HEM ELSÄKERT? Det här frmuläret hjälper dig att kntrllera hur elsäkert ditt hem är. Gå igenm punkterna i checklistan ch markera vad sm är bra ch vad sm behöver åtgärdas. ELCENTRALEN Elcentralen, eller prppskåpet, är ditt hems elektriska hjärta. Härifrån löper alla elledningar ut i hemmet ch här sitter prppar sm löser ut m ledningarna blir överbelastade eller m det uppstår ett elektriskt fel. 1. Är någn eller några av prpparna heta (alltför varma att ta på)? I så fall bör du minska antalet apparater sm är anslutna över den prppen. Om prppen frtfarande är het en timme efter åtgärden, bör du rådfråga en elinstallatör. 2. Är prpparna (eller autmatsäkringarna) märkta så att du ser vilken del av bstaden respektive prpp gäller för? Br du i hyreslägenhet är det här hyresvärdens ansvar. Om du br i egen lägenhet eller villa, bör du (eller en elinstallatör) göra en lista över vilka prppar sm leder vart. 3. Är prpparna rdentligt iskruvade? Gå igenm alla prppar ch se till att ingen sitter löst. Dåligt iskruvade prppar kan medföra överhettning, vilket i sin tur kan rsaka bränder. 4. Löser prpparna (eller autmatsäkringarna) ut fta? Det är ett tecken på överbelastning eller att det finns någt fel i installatinen eller i någn ansluten apparat. Har du många värmealstrande apparater anslutna sm exempelvis spis, tvättmaskin eller strykjärn, kan det vara rsaken till överbelastningen. Prva att fördela apparaterna på uttag med lika prppar eller använd inte alla apparater samtidigt. Hjälper inte det bör du kntrllera m någn ansluten apparat eller dess sladd är skadad. Hittar du inte någt fel bör du kntakta en elinstallatör. JORDFELSBRYTAREN Jrdfelsbrytaren bryter strömmen m ett fel uppstår, ch förhindrar farliga elstötar samtidigt sm den minskar risken för bränder. I många (framförallt nyare) bstäder finns en fast installerad jrdfelsbrytare vid elcentralen. Det förekmmer även fast installerade jrdfelsbrytare sm skyddar enstaka uttag (till exempel i badrum).

2 Om ditt hem har en gammal elinstallatin eller m du har små barn kan det finnas skäl att låta installera en jrdfelsbrytare sm extra skydd. Om du arbetar med elverktyg utmhus, ch ditt hus saknar fast installerad jrdfelsbrytare, kan en prtabel jrdfelsbrytare sm ansluts mellan vägguttaget ch den elektriska utrustningen bli en billig livförsäkring. Alla jrdfelsbrytare har en prvknapp sm används för att kntrllera funktinen. Här är två viktiga frågr till dig sm har jrdfelsbrytare: 5. Slår jrdfelsbrytaren ifrån när du trycker på prvknappen? Om den inte slår ifrån, kntakta en elinstallatör för åtgärd. Om den felaktiga jrdfelsbrytaren är prtabel - släng den. Men km ihåg att köpa en ny. 6. Slår jrdfelsbrytaren ifrån medelbart efter återställning, utan att du vet rsaken? Skruva ur alla prppar (eller slå ifrån alla autmatsäkringar). Skruva sedan i prpp för prpp. Om jrdfelsbrytaren löser ut när du skruvat i en prpp, finns felet trligen i den del av elinstallatinen sm skyddas av just den prppen. Skruva ur prppen igen. Därefter kan du skruva i de övriga prpparna. Om du inte kan hitta felet, kalla på en elinstallatör. FASTA, SYNLIGA LEDNINGAR Fasta, synliga ledningar är elledningar sm är fästa utanpå glvscklar, innertak, inner- ch ytterväggar. Isleringen på elledningar åldras med tiden ch kan spricka. Fasta, synliga elledningar kan även vara utsatta för yttre nötning. 7. Finns det synliga skadr eller missfärgningar på ledningarnas islering? Elledningarna kan i så fall vara farliga eller gamla ch därför i behv av utbyte. Rådgör med en elinstallatör. 8. Är ledningarna placerade så att de utsätts för nötning eller annan yttre påverkan? I så fall bör de kntrlleras fta eller placeras annrlunda. Rådgör med en elinstallatör. SLADDAR OCH APPARATER Mängden av elektriska apparater ch bristen på eluttag leder fta till sladdhärvr sm ger ett stökigt intryck ch är ett vanligt irritatinsmment vid städning. Här gäller det att se upp.

3 9. Är alla sladdar hela, med yttre islering intakt ända in i apparaten, stick eller skarvuttaget? Byt ut trasiga sladdar eller sladdar med fullständig islering. 10. Finns det apparater med trasiga höljen? Byt ut dem eller lämna in dem till en serviceverkstad för reparatin. 11. Ligger någn sladd i kläm? Se till så att inga sladdar har hamnat under till exempel en bkhylla eller i en dörröppning. Klämda sladdar är en säkerhetsrisk. 12. Kmmer någn sladd i kntakt med en het yta? Hög värme kan skada sladdarnas islering. Se till att inga lösa sladdar kmmer i kntakt med till exempel elektriska värmeelement, varma glödlampr, spisar, ugnar eller varmvattenledningar. 13. Ligger ledningar ihprullade sm fågelbn? Den värme sm avges från enstaka elledningar är nrmalt inget prblem. Men i större knippen av strömförande sladdar kan värmen bli hög. Undvik därför sladdhärvr ch m du använder sladdvinda - se till att hela ledningen är utdragen. OK Åtgärdas ELUTTAG Av säkerhetsskäl ska alla uttag utmhus, i kök, dusch- ch badrum samt källare vara jrdade (i mycket gamla kök kan det dck finnas enbart jrdade uttag). Det får inte finnas både jrdade ch jrdade uttag i samma rum. Brist på uttag medför ökad användning av skarvsladdar ch grenuttag sm i sig kan utgöra ett prblem. 14. Är alla uttag utmhus, i kök, dusch- ch badrum samt källare jrdade? Om inte, rådgör med en elinstallatör m lämpliga åtgärder. 15. Finns det både jrdade ch jrdade uttag i någt rum? Om det gör det bör du anlita en elinstallatör för att åtgärda felet. 16. Är eluttag i badrummet skyddade av jrdfelsbrytare? 230 V vägguttag i bad- ch duschrum ska skyddadas av en fast installerad jrdfelsbrytare. Du känner igen den på kntrllknappen samt tillch frånknappen. Har du 230 V uttag i våtrum, men ingen jrdfelsbrytare - kntakta genast en elinstallatör! (110 V uttag för rakapparat behöver inte skyddas av jrdfelsbrytare.)

4 17. Har du färre än tre uttagsställen per rum? Har du bara ett eller två uttagsställen i nrmalstra rum hemma, lever din bstad inte upp till mdern elstandard. Använder du många belysningsarmaturer ch andra elektriska apparater, kan det vara en gd idé att låta en elinstallatör installera ytterligare uttag. 18. Glappar anslutna stickkntakter? I så fall kan det ber på att stickkntakterna eller vägguttagen är trasiga. Om du vet hur du ska göra får du ersätta den trasiga materielen. Anlita en elinstallatör m du är det minsta tveksam m hur du ska göra. 19. Finns det sprickr eller missfärgningar på eluttagens kåpr? Om du vet hur du ska göra får du ersätta det trasiga uttaget. (Km ihåg att först stänga av strömmen.) Anlita en elinstallatör m du är det minsta tveksam m hur du ska göra. OK Åtgärdas GLÖDLAMPOR Glödlampr, framförallt halgenlampr ch tppförspeglade lampr, blir rdentligt varma när de används. Värmen kan bli en brandfara m lamprna kmmer i närheten av, eller i direkt beröring med, brännbart material. 20. Har du heta glödlampr i närheten av brännbara textilier? Se till att inte gardiner hänger för eller kmmer i kntakt med lampr, ch att sänglampr inte är mnterade så lågt eller stadigt att de kan kmma i kntakt med eller falla ner bland sängkläderna. 21. Har du lampr sm blinkar, eller sm på annat sätt fungerar nrmalt? Orsaken kan vara glappkntakt i armaturen, vilket kan rsaka överhettning ch brandfara. Åtgärda felet. 22. Använder du glödlampr med högre effekt än armaturens maxvärde? Följden kan bli överhettning ch brandfara. Byt till lampa sm stämmer med tillverkarens anvisning på armaturen. Det är speciellt viktigt när det gäller användningen av tppförspeglade lampr ch halgenlampr. ELEKTRISKA ELEMENT (RADIATORER) Många villr ch fritidshus värms med direktverkande el. Om luftcirkulatinen runt elementen hindras kan temperaturen i elementet stiga ch utgöra en brandfara. 23. Är dina el-element placerade så att de har gd ventilatin? Se till att luftväxlingen runt samtliga radiatrer är gd. Ställ inte möbler direkt emt elementet. Häng aldrig textilier direkt på elementet.

5 sid 5 (5) HUR GICK DET? Om du har gått igenm hela checklistan har du fått en gd bild av elsäkerheten i ditt hem. En del brister kanske du har kunnat åtgärda samtidigt sm du gjrde kntrllen. Men m du har en del åtgärdas -punkter kvar, se till att de verkligen åtgärdas medan du har genmgången i färskt minne. Glömska ch bekvämlighet är nämligen två av elsäkerhetens svåraste fiender. Spara gärna checklistan vid elcentralen ch upprepa genmgången med jämna mellanrum. Då ökar sannlikheten för att ditt hem ska vara elsäkert även i framtiden.

Bra att veta om el och energi.

Bra att veta om el och energi. Bra att veta om el och energi. BYT TILL LÅGENERGILAMPOR! En lågenergilampa håller tio gånger längre än en glödlampa och förbrukar bara en femtedel så mycket energi! STÄNG AV HEMMA- APPARATERNA! Spara energi

Läs mer

Elen kommer till oss konsumenter

Elen kommer till oss konsumenter Elen kommer till oss konsumenter Elektrisk spänning Om det är en skillnad i elektrisk laddning mellan två ställen, säger vi att det finns en spänning mellan punkterna. Denna mäts i enheten volt, som förkortas

Läs mer

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem

Från fulel till elrätt. Så ser elriskerna ut i svenska hem Från fulel till elrätt Så ser elriskerna ut i svenska hem Så ser elriskerna ut i svenska hem EIO 1 Rätt och fel om elinstallationer 4 Undersökningen - Sammanfattning 5 - Resultat 6 Fulelen i svenska hem

Läs mer

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet.

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. BoTips! Under denna rubrik finner Du praktisk information som kan hjälpa Dig i Din lägenhet. Konsten att hänga tavlor Var

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Hyresgästernas. handbok

Hyresgästernas. handbok Hyresgästernas handbok Välkommen till din nya hyresrätt Vi vill börja med att gratulera dig till ett smart val. Du som hyr ditt hem kan njuta av ett boende med många fördelar. Trygghet, frihet och bekvämlighet

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Energi och elektricitet

Energi och elektricitet Energi och elektricitet 1 Elektricitet...3 Repetera sluten strömkrets...3 Värme med elektricitet...3 Ljus med elektricitet...4 Elektromagnet...5 Rörelse med elektricitet...5 Skruvmotor...6 Magnetfält...7

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet

Hemsäkerhetsboken. Öka säkerheten för din familj i hemmet Hemsäkerhetsboken Öka säkerheten för din familj i hemmet Varför ska jag se över säkerheten i mitt hem? Att ens hem är fullt av faror för barnen och familjen, att tjuvar kan göra inbrott närhelst på dygnet,

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

De lömska sommarfynden

De lömska sommarfynden De lömska sommarfynden En undersökning av elfarliga produkter på svenska loppmarknader De lömska sommarfynden EIO 1 2 EIO De lömska sommarfynden Förord 4 Loppiskulturens framväxt 5-6 Loppisfyndens svaga

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

EL-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

EL-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet EL-guide EL Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet 1 Montera rätt och lätt Varje år sker allvarliga olyckor och

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Brf Vändkretsen Lathund

Brf Vändkretsen Lathund 1(10) Brf Vändkretsen Lathund eller Det du som medlem kan ha stor nytta av att veta om husen och lägenheterna i Brf Vändkretsen. OrgNr: 71 64 00-1203 www.vandkretsen.se 2(10) Innehåll: Byggnaderna... 3

Läs mer

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter!

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Ditt golv. Någon annans tak. 1933 skrev Nils Ferlin: Man dansar däruppe klarvaket är huset fast klockan är tolv. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak,

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

EnergyWatch - Frågor & Svar

EnergyWatch - Frågor & Svar Frågor & Svar EnergyWatch - Frågor & Svar Innehållsförteckning Om Energy Watch. 2 Montering.... 4 Programinstallation.. 4 Start.. 5 Förbrukning... 5 Analys..... 6 Ständigt på...7 Inställningar... 7 Felsökning...

Läs mer