SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN (12) Utvärdering sommarjobb 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN (12) Utvärdering sommarjobb 2016"

Transkript

1 (12) Utvärdering smmarjbb 2016 Sammanfattning Uppdraget har varit att alla ungdmar i första året ch andra året i gymnasiet ska erbjudas smmarjbb Alla sm sökt i målgruppen har erbjudits smmarjbb. De ungdmar sm svarat på enkäten m sin upplevelse av smmarjbben är överlag mycket nöjda med sitt smmarjbb. De ansvariga på arbetsplatserna är i strt sett nöjda med smmarjbbssatsningens genmförande ch de ungdmar sm smmarjbbat hs dem. Vi har bedömt att några av framgångsfaktrerna är att vi haft en tydlig rganisatin av arbetet, en detaljerad tidsplan samt varit knsekventa. Även i år har vi erbjudit jbbsökarkurser med inf m hur man kan skriva CV ch persnligt brev samt intervjuträning. Nytt för i år är att samtliga ungdmar sm erbjudits smmarjbb har fått infrmatin inför sitt smmarjbb i arbetsmarknadskunskap. Ett femtital ungdmar har erbjudits jbb efter avslutat smmarjbb. Uppdrag Alla ungdmar i första året ch andra året i gymnasiet ska erbjudas smmarjbb smmaren 2016, i samarbete med Sundbybergs näringsliv med mnejd, idrttsföreningar ch övrig verksamhet samt samtliga av stadens förvaltningar. Syfte Att Sundbybergs ungdmar skall få ett bra möte med arbetslivet ch att de lär sig hur det fungerar på en arbetsplats ch kanske få in en ft på arbetsmarknaden. Det är ckså ett sätt att splittra vissa grupper av ungdmar sm inte bör gå syssllösa tillsammans under smmaren. Mål Att alla i målgruppen sm söker smmarjbb ska erbjudas ett smmarferiearbete under 2 veckr under smmaren Metd för utvärdering Sammanställning av framgångsfaktrer ch förbättringsmråden under arbetets gång samt egna reflektiner. En webbaserad enkät besvarad av smmarjbbande ungdmar. En webbaserad enkät besvarad av handledare ch chefer på arbetsplatserna. Sammanställning av statistik rörande smmarjbben Framgångsfaktrer Att vi haft en tydlig rganisatin, en tidsplan, (se bilaga 1) ch ett väl inarbetat kncept där vi har uppdaterat infrmatinen på hemsidan ch samt haft en kntinuerlig kmmunikatin med både arbetsgivare ch ungdmar. SBG1000, v1.3, Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Lötsjövägen TELEFON TELEFAX Scialcharbetsmarknadsfrvaltningen.se

2 (12) Tillgängligheten är en viktig del i framgången, smmarjbbsteamet har ständigt varit nåbart via telefn & e-pst under mer eller mindre hela dagarna, samtidigt sm arbetsplatsbesök gjrts. Rllfördelningen har varit tydlig hs de sm arbetat med uppdraget. Att detta uppdrag ligger i en verksamhet sm är van att arbeta med arbetsmarknadsfrågr har underlättat arbetet. Dessutm har infrmatin m hur du bäst går tillväga när du söker jbb sm ung förmedlats. Förbättringsmråden från 2015 sm gjrts under Ännu tydligare infrmatin m att ungdmarna måste beställa plisregisterutdrag mgående när de får erbjudande m jbb inm förskla ch skla. Tidig kmmunikatin med arbetsplatserna även m det inte är klart vilka ch hur många sm kmmer. Löpande uppdatering sm skickas via e-pst till ansvariga chefer ch handledare. Tydliga rutiner kring mplacering/avslut av ungdmar. Förändringar inför smmaren 2016 Entreprenörskap tillkmmer återigen sm alternativ, genm företaget Indivatr. Tyvärr ansökte inga ungdmar m att få driva sitt eget företag under 4 veckr. Vi förhörde ss m ch infrmerade kring hur arbetsgivarna ev. skulle ställa sig till att ta emt smmarjbbare under 3 veckr + betala viss del av lönen. Arbetsmarknadskunskap tillkm för alla ungdmar med krtare föreläsning inför avtalsskrivningsskrivningstillfällena. Förbättringsmråden 2017 Utvärdering & km ihåg inför framtida smmarjbb sm smmarjbbsteamet skrivit ner under gång: Utfrma avtalet tydligare, så det finns adress, e-pst adress m.m. infrmatin på avtalet från arbetsplatserna sm skickar in m möjligt. Bättre infrmatin till stadens verksamheter m behvet av platser, då förutsättningarna för att erbjuda privata arbetsgivare kan kmma att förändras enligt SKL.

3 (12) Antal ungdmar sm smmarjbbade 508 ungdmar ansökte m smmarjbb, av dessa skrev 472 på sitt avtal med Sundbybergs stad. Av dessa var 256 (54,2 %) killar ch 216 (45,8 %) tjejer. Övriga 36 tackade nej till erbjudet arbete. Ungdmarna var på 119 lika arbetsplatser varav 61 inm privata näringslivet/föreningsliv/ kyrka etc. ch 58 inm stadens egna verksamheter. Fördelningen av platser visar dck att privata näringslivet erbjöd ca 74,5 % av de platser vi hade att erbjuda, en siffra sm ökat för varje år. Under smmaren uteblev 9 ungdmar sm skrivit på sitt avtal. 6 av dessa var killar ch 3 tjejer. Om alla 463 ungdmar sm jbbade minst 1 dag varit närvarande varje dag i två veckr så hade den ttala arbetstiden uppgått till 4488 dagar. Ungdmarna har ttalt sett varit frånvarande 534,8 dagar. Detta ger en ttal frånvar prcent på 11,9 % av det ttala antalet dagar. 101 ungdmar av de 463 sm påbörjade sitt arbete har varit frånvarande minst en gång under sitt smmarjbb. (21,8 % ) Av dessa var 43 tjejer (42,5 %) ch 58 (57,4 %) killar. På nästa sida kan du läsa m den ttala frånvarn fördelat på kön & ålder. Siffrna redvisas i antal dagar respektive kön/åldersgrupp varit brta. Killarnas ttala frånvar var 80,0 % av den ttala frånvarn (427,8 dagar ttalt) av dessa var killarna ttalt lvligt frånvarande: 18,2 % av tillfällena. (23,5 dagar) Detta baserat på antalet lvliga frånvartillfällen sm ttalt är 23,5 dagar för killarna, utslaget på de 427,8 dagar de ttalt varit frånvarande. Bland killarna var den lvliga frånvarn fördelad enligt följande:

4 (12) Född dagar Född 98 13,2 dagar Född 99 10,3 dagar Tjejernas ttala frånvar var 20 % av den ttala frånvarn (107 dagar ttalt) av dessa var tjejerna ttalt lvligt frånvarande: 9,8 % av tillfällena. (10,5 dagar) Detta baserat på antalet lvliga frånvartillfällen sm ttalt är 10,5 dagar för tjejerna, utslaget på de 107 dagar de ttalt varit frånvarande. Bland tjejerna var den lvliga frånvarn fördelad enligt följande: Född 96 eller 97 3,5 dagar Född 98 0,5 dagar Född 99 6,5 dagar Analys av frånvar I sammanställningen av frånvarn för stadens smmarjbbare så kan det lätt bli en rande faktr när man läser m den höga frånvarn. Dck så ser vi att den lvliga frånvarn gått ner bland tjejer jämfört med tidigare år. Även m den frtfarande är förhållandevis hög. Vidare ser vi i analysen att antalet persner sm varit lvligt frånvarande är de sm ckså drar upp snittet för hela gruppen. Av de 45 sm tackat nej till erbjudet arbete eller hppat av under smmaren är merparten äldre ungdmar. Det skulle kunna vara så att de äldre ungdmarna i större utsträckning har möjlighet att söka eller få jbb på egen hand under smmaren ch därför valt att inte tacka ja till sitt smmarjbb. Ett antal av ungdmarna har inte fullföljt p.g.a. rsaker sm: peratin, sjukdm, eller persnliga rsaker. Vi kmmer under nästkmmande år försöka stävja den lvliga frånvarn genm tydligare infrmatin till ungdmar m hur viktigt det är att de hör av sig vid utebliven närvar ch vad det innebär både för dem själva samt arbetsplatsen de arbetar på. Vidare har vi för avsikt att i ännu utsträckning få arbetsplatserna att förstå hur viktigt det är att de samma dag rapprterar m en ungdm uteblivit. Detta för att smmarjbbsteamet ska kunna ta kntakt med aktuell ungdm redan dag två på deras ev. frånvar.

5 (12) Genm att vi ytterligare förtydligar infrmatin i samband med avtalsskrivningen m vad sm arbetsrättsligt gäller när man skriver på ett avtal ch vad man förbinder sig till, hppas vi kunna sänka frånvarn framöver. Enkät smmarjbbaren 472 webbaserade enkäter har skickats ut via e-pst ch 132 ungdmar har svarat vilket innebär en svarsfrekvens på 28 ~ %. Att svarsfrekvensen är relativt låg kan delvis ber På krt svarstid. Men det är svårt att sia m ifall fler hade svarat m de haft mer tid på sig. Att många ungdmar byter e-pst adress eller glömmer brt inlggningsnamn & lösenrd till sin aktuella e-pst är ett annat skäl. Att de i mindre utsträckning än en äldre målgrupper använder e-pst på sin fritid kan ckså vara en bidragande rsak. Sammanställning av vad ungdmarna tyckte utifrån enkätsvaren: 1.1. Hur har du upplevt att det varit på din arbetsplats? Mycket missnöjd 3,0 % Missnöjd 1,5 % Varken eller 3,8 % Nöjd 34,1 % Mycket nöjd 57,6 % 2.2. Om du varit i kntakt med smmarjbbsteamet, tycker du att du fick den hjälp du behövde eller sökte? Ja 40,2 % Har ej varit i kntakt med supprten 58,3 % Nej 1,5 % 3.3. Vilket helhetsbetyg skulle du vilja ge hela smmarjbbsverksamheten?

6 (12) Mycket missnöjd 0,8 % Missnöjd 0 % Varken eller 7.6 % Nöjd 34,1% Mycket nöjd 57,6 % 4.4. Skulle du rekmmendera någn annan att smmarjbba genm Sundbybergs stad? Ja 97.0 % Nej 3,0 % 5.5 Finns det någt annat ni vill att vi ska känna till? Ge gärna knstruktiv feedback! *** är SÄMST kände mig riktigt bekväm ch mådde dåligt att gå till min arbetsplats ch de sluta med att de bara var jag sm var där ch jbba ingen av alla smmarjbbare km dit:( hppas på ett bättre smmarjbb nästa smmar:)) Smmarjbbsteamet är jättebra men gillade verkligen inte min arbetsplats, trivdes inte ch kände att jag fick arbetsuppgifter sm man inte bör göra sm en smmarjbbare. Kände mig utnyttjad ch helheten var inte alls bra men jag jbbade på ändå. Nej, tycker Restaurang Andrummet var ett perfekt smmarjbb med rlig persnal ch vettiga sysslr man gick utföra. Ville bara tacka ch säga att ni ger alltid det jbb man vill. Jag har alltid fått det jbb jag velat ha. Nej, jag vill säga bara " ni är bästa " TACK! Frtsätt med det ni gör! Det är mest bra feedback. Jag tycker detta är ett jättebra tillfälle för alla att få känna hur arbetsmarknaden är!! Man lär sig massr, ch även får man pengar:)) Är väldigt glad över den hjälp jag fick när mitt smmarjbb inte kändes tryggt ch rligt, att ni kunde byta plats så snabbt ch smidigt! Jätteskönt med så snabb ch seriös hjälp, vilket ckså gjrde att jag hamnade på en plats där jag trivdes jättebra, ch vill gärna arbeta inm det yrke i framtiden. Nej finns inget Jag är nöjd över hur smmarjbbsteamet hanterade situatinen när jag ringde upp ch frågade då de erbjöd ett annat arbete under den första periden m det så behövdes, vilket i mitt fall inte behövdes. Bättre löner till artnåringar

7 (12) Jag tycker att i hell het så var det väldigt bra med smmarjbbet, men det skulle ha varit bra att smmarjbbsplats hade fått mer infrmatin m lunchens längd ch så men det löste sig bra ändå. Dålig infrmatin inför smmarjbbets start, jag blev bl.a. placerad fel. Fick fel infrmatin m tider, klädsel, samt visst inte vad jag skulle göra fören jag faktiskt var där. Det var väldigt härligt att få jbba med mina arbetare. Fick mycket psitivt prat. Av bendet med. Smmarjbbet jag fick sa ett datum sm jag km ch skrev under papper på, sedan fick jag en ny lapp med andra datum. Det blev alltså fel. Jag hade erbjudits smmarjbb inm administratin på Stadshusets kmmunikatins avdelning. Har pratat med andra sm fick jbb första periden (samma sm mig) ch de hade ckså strul. Någnting blev fel där, lite klart vad, men till nästa år kan ni förhppningsvis dra nytta av denna infrmatin ch kanske extrakll. Jag själv har haft mina tre år med smmarjbb ch är överlag nöjd, men detta kanske kan hjälpa framtida smmarjbbssökare. Tack! Det vre mycket bättre ch rligare m ni hade skapat fasta uppgifter till smmarjbbarna så att båda smmarjbbarna ch kllegrna på jbbet har en aning vad vi ungdmar får göra. Jag menar inte alla smmarjbb då jag har smmarjbbat flera gånger via Sundbybergs stad men t.ex. senaste jbbet (På ett äldrebende) var det ganska väldigt klart vad ungdmar egentligen skulle ch fick göra. Annars har allt annat fungerat väldigt bra. Vet inte m rätt frum, men jag är väldigt skeptisk till hur ni mrganiserat. Att man numera får jbb två år istället för ett har jag inget emt, men att det är efter första ch andra året på gymnasiet ch inte efter ninde klass ch första året på gymnasiet istället tycker jag är knstigt. Att få jbb på egen hand efter ninde klass då man är så pass ung ch dessutm mest sannlikt har ingen eller väldigt liten arbetslivserfarenhet, lär vara mycket svårare än att få jbb på egen hand efter andra året på gymnasiet, då man dessutm i sådana fall jbbat två år innan genm kmmunen. Jag bara inte infrmerat en dag att jag inte kunde jbba denna dag ch då chefen gav mig sparken från jbbet jag jbbade bara två dagar det finns en grej sm jag tänker på när det gäller saker ni ska tänka på det är nämligen handledarna sm tar hand m smmarjbbarna vissa kan ha svårt med att leda så att det är typ det hälsningar:) Jag tycker det är synd att det från ch med i år bara går att smmarjbba två år. Detta påverkar inte mig för jag har jbbat mina tre år nu men jag kände verkligen hur bra det var att få jbba i tre år för jag kände hur jag växte ch blev bättre för varje år. Det var inte förrän det tredje året sm jag verkligen hade lärt mig hur allt funkade. Själva smmarjbbsverksamheten har varit bra, tydlig ch hjälpsam. Däremt jbbade jag på en affär där vi inte fick göra någnting, utan std mest stilla från Och avsett hur mycket man frågade m saker att göra fanns det knappt någnting vi smmarjbbare fick lv att göra. Detta var erhört tråkigt ch jag tycker inte flera persner ska råka ut för samma sak nästa år. Så m det finns möjlighet ch m *** frtfarande ska vara ett smmarjbb för Sundbyberg nästa år så tycker jag att man löser detta på någt sätt. Kanske skriver en lista med saker ch göra, eller inte har så många smmarjbbare (eftersm det tydligen inte behövs där). De skull varit kul m man fick ändra datumet typ Allt har varit bra men det skulle vara bättre m man fick mer infrmatin från arbetsgivaren (alltså pappret man fick när man skrev på kntraktet). Det skulle göra det hela lite lättare då det inte std så mycket på det. Men allt sm allt har det varit väldigt bra The first day there had been a change in starting time that I was unaware f. If changes as such ccurs it wuld be great t knw r get a little reminder. Jag tycker det är synd att de sm är födda år 2000 inte fick jbba det här året, då de antagligen har svårare att söka jbb på egen hand jämfört med de sm är över 18 år. Jag hppas att det kmmer att ändras till nästa gång, för det är för dem väldigt bra arbetserfarenhet. Har varit supernöjd med smmarjbbet under de tre åren jag har ansökt. Verkligen superglad att vi i Sundbyberg får denna underbara möjlighet ch nästan garanti på att få

8 (12) smmarjbb. Tack för erfarenheten sm jag nu kan använda för att ta mig ut på "den riktiga" arbetsmarknaden. (Kmmer inte på någt sm jag har upplevt sm negativt:) Kmmer inte på någt Ni är bäst:)) Tycker att allt varit jätte bra. Det enda jag inte tyckte var lika bra var distansen mellan min arbetsplats ch där jag br. Någt krångligt att ta sig från Sundbyberg till Täby men det funkade bra. Det har fungerat jätte bra! Bra infrmatin sv. Bra att alla får en chans att prva på att smmarjbba. Nej. Jag skulle vilja ändra på två saker. Den första är att jag tycker alla ungdmar sm söker jbb inm kmmunen ska få det (det har varit så tidigare år). Sedan skulle det vara bra m en fick besked m jbbansökan tidigare. Enkät handledare ch chefer på arbetsplatserna 119 questback enkäter har skickats ut via mail ch 39 svar har inkmmit vilket ger en svarsfrekvens på 30 %. Att svarsfrekvensen är relativt låg kan delvis ber på krt svarstid ch att chefer generellt har mycket att göra. Vi har försökt underlätta så mycket det går genm att göra enkäten i questback samt att ha få frågr ch bara en fritextfråga. Sammanställning nedan visar vad representanter på arbetsplatserna tyckte Hur har ni upplevt att det varit att ta emt smmarjbbare på er arbetsplats 2016? Mycket tillfredställande 53.8 % Tillfredställande 38,5 % Mindre tillfredställande 7,7 % Hur tycker ni infrmatinen & stödet från smmarjbbsteamet har fungerat? Mycket tillfredställande 53.8% Tillfredställande 35,9 % Mindre tillfredställande 7,7 % Har inte varit i kntakt med smmarjbbssupprten 2,6 %

9 (12) Vilket helhetsbetyg skulle ni vilja ge smmarjbbsverksamheten 2016? Mycket tillfredställande 53,8 % Tillfredställande 38,5 % Mindre tillfredställande 7,7 % Kan ni tänka er att ta emt smmarjbbare smmaren 2016? Ja 87,2 % nej 12, 8 % Har ni eller kmmer ni erbjuda någn av ungdmarna sm smmarjbbat hs er anställning i någn frm? (kvällar, helger, vid behv, lv, t.ex.) Ja 23,1 % Nej 61,5 % Nej p.g.a. ålder 15,4 % 6. Hur sannlikt är det att ni skulle ta emt smmarjbbare under TRE veckr 2017 m ni fick beksta en del av lönen? 1 (Inte trligt) 64,1% 2 (Mindre trligt) 10,3% 3 (Relativt trligt) 15,4 % 4 (mer trligt) 10,3 % 5 (mycket trligt) 0 %

10 (12) 7. Finns det någt annat du vill att vi ska känna till? Ge gärna knstruktiv feedback! Bra matchning det här året. Smmarjbbaren visade strt intresse för uppgifterna. Hade det inte varit hennes sista år hade vi velat ha henne tillbaka nästa smmar. Ni sm smmarjbbsteam MÅSTE finnas där för ss företag sm tar emt smmarjbbare. Jag var jätte nöjd med 2 av 3 av mina smmar jbbare. Sen blev jag lite besviken att ena var 17 år när jag specifikt nämnde att jag vill ha 18 åringar just för att kunna utöka deras erfarenhet på arbetsplatsen. Men i helhet så är jag väldigt nöjd. Sista svaret är ren spekulatin. Har ingen befgenhet för ett sådant beslut, men ser det sm högst sannlikt att vi skulle betala för smmarjbbare. Vi har haft mycket trevlig ungdmar hs ss. Det är speciellt viktigt för ss sm arbetar med djur, att ha medarbetare (m än tillfälliga) sm både kan ta lite plats scialt gentemt hundarna, ch samtidigt vara lyhörd för instruktiner samt fungera bra i gemenskapen. Det tycker jag att årets ungdmar klarat av bra! Hade förutsättningarna varit annrlunda hade vi erbjudit arbete till en av våra sm var hs ss första periden Tyvärr skulle hn studera utmlands framöver, därför kryssade jag i "nej" på den frågan i frmuläret. För att detta ska fungera måste ni se till att de ungdmar sm tilldelats en plats verkligen är intresserade ch mtiverade till denna frm av arbete. Om vi framför kritik, prblem etc. måste detta följas upp. Vi har haft detta samarbete i några år ch det har tyvärr blivit sämre. Sm vanligt har det varit både duktiga ch intresserade smmarjbbare men även persner sm har svårt med att förstå allvaret i att smmarjbba ch ta tillfället i akt ch tänka på att det är en bra merit sm kan leda till extra jbb. Vissa förhållningsregler behövs ng gå igenm både från enhetens håll ch förvaltningen. Det var alldeles för många sm inte dök upp eller meddelade att dm inte skulle kmma. Intrycket är att många inte klarar av att smmarjbba eller har förståelse vad det innebär att ta ett jbb. Tycker att det fungerat väldigt bra. Vi är mycket nöjda. Vi kan tyvärr inte erbjuda våra smmarjbbare anställning, men de frtsätter aktivt att besöka Aggregats verksamhet på sin fritid efter avslutad jbbperid. Flera av dem är nu engagerade i att göra egna arrangemang på Aggregats arrangemangskvällar. Aggregat fick även mycket psitiv respns från föräldrar/vårdnadshavare efter avslutad arbetsperid. I nuläget stänger Aggregat sin öppna verksamhet för att kunna ta emt smmarjbbare under två veckr. Om det förlängs till tre veckr så behöver vi mstrukturera smmarjbben så att Aggregats öppna verksamhet inte blir påverkad. Det kan resultera i att vi inte har möjlighet att ta emt de 20-tal ungdmar vi hittills erbjudit plats. Mina smmarjbbare var inte insatta i att de skulle jbba med (uppsökande) kmmunikatin m Nya stadskärnan. De hade bara fått veta att de skulle arbeta med "administratin" vilket är missvisande. De trdde att de skulle sitta vid ett skrivbrd ch blev förvånade när jag förklarade att de skulle vara ute mest hela tiden ch söka upp unga. Jag uppskattar stödet när jag insåg att jag tagit på mig för mycket ch att antalet smmarjbbare då minskades. Bra i år att vi fick en intresserad ungdm - jag trr det är bra att matcha detta innan de går ut på jbb. Vet inte riktigt hur detta ska gå till; Men det vre bra m de sm väljer en viss arbetsplats är medvetna m vad sm krävs för just den arbetsplatsen. Eller att ni hjälper till att ta reda på vad man förväntas klara av. Främst för att det ska bli meningsfullt för den sm smmarjbbar, men ckså så att det är möjligt att hitta meningsfulla arbetsuppgifter.

11 (12) Jag skulle kunna tänka mig att beksta delar av lönen under förutsättning att jag fått vara med ch haft en liten intervju med dem innan för då krävs ett engagemang ch det hade de flesta men någn/några hade valt lite fel inriktning för dem. Tråkigt att det inte fanns lika många sm smmarjbbade i år, allt. Att det kanske var för många arbetsplatser. Vi brukar ha 3-4 st. men detta år blev det endast 1. Rligt att kunna hjälpa fler ch ger ss större chans att hitta någn sm kan få jbba länge fram Svårt att svara på frågan m beksta en del av lönen, eftersm det inte står vad kstnaden är för det, ch villkren i ett sådant arrangemang. Där av mitt svar på den frågan. Jag tycket att infrmatinen från er varit lite strukturerad. Exempel, på vår avdelning skulle vi ta emt två smmarjbbare, en hs mig ch en hs ***, vi blev tilldelade varsin. Men när smmarjbbarna var på plats hade de fått annan infrmatin än vad vi fått. Min smmarjbbare hade fått inf m att han skulle vara med *** ch vise versa. Nu gick det ju bra, vi gick på den infrmatin sm smmarjbbarna fått för att inte röra till det för dem. Sedan tycker jag att utskicken av praktisk inf sm vad de får göra ch inte km för sent. Jag var tvungen att be m den även fast ni skrivit att den skulle skickas ut. Bra stör i övrigt! Analys ch förändringar inför nästa års arbete Frtsätta arbetet med att erbjuda jbbsökskurs med inf m hur man kan skriva CV, persnligt brev samt intervjuträning ch tips på hur man kan gå tillväga för att söka smmarjbb på egen hand. Vår ambitin är att all infrmatin samt erbjudandet m smmarjbb ska skickas ut elektrniskt. Ett infrmatinsmöte kmmer att erbjudas till alla ungdmar där även arbetsmarknadskunskap kmmer ingå. All infrmatin m smmarjbben uppdateras löpande på hemsidan precis sm i år. Sista ansökningsdag kmmer vara under mitten av mars, inf till arbetsplatserna går ut frtlöpande. Vi tänker vi ss att nästkmmande år skapa en frm av lathund till alla arbetsplatser där det tydligt framgår vad sm kan förväntas av den/de ungdmar de tar emt. En ökande tendens på många av de privata företagen, men även inm staden är att de i större utsträckning helst ser att ungdmen är fyllda 18 år, eller fyller 18 det aktuella året. Det är möjligt att gå ut med definitiva listr på vilka smmarjbbare sm kmmer till vilken arbetsplats innan avtalen är påskrivna, men vi kmmer även frtsättningsvis att gå ut med preliminära listr till arbetsplatserna ch sm sedan revideras till en slutgiltig lista efter att alla avtal är påskrivna. Alla villkr kring anställningen framgick på anställningsavtalet ch alla ungdmar har fått infrmatin m regler, arbetstider, lön etc. både muntligt ch skriftligt på baksidan av sitt avtal vid avtalsskrivningen samt via hemsidan ch på infmöte. Samma infrmatin skickades till alla arbetsplatser sm tar emt smmarjbbare. Alla smmarjbbare fick infrmatin m att de skulle kntakta handledaren på arbetsplatsen innan påbörjad anställning. Namn ch telefnnummer till handledaren

12 (12) std på anställningsavtalet. Arbetsplatserna uppgav själva vem sm skulle vara kntaktpersn på arbetsplatsen. Besöken på arbetsplatserna var mycket uppskattade ch fungerade bra, det har vi ambitinen att frtsätta med även nästa smmar. Tidsplan för arbete med smmarjbb 2016, se bilaga 1

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16 Träff för vikarier inm skl- ch kulturkntret 4/10-16 Dagrdning Gästföreläsare Utvecklingspedagg Helena Åhman & Theres Nrmark Organisatin Central bemanning Blankett (timanställd vikaries synpunkter på arbetsplats)

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER NHP-SATSNINGEN ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER Utvärdering av en riktad satsning i Västerbtten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården ch i kmmunerna Scialpsykiatriskt

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund Prtkll - styrelsemöte Stckhlms Skidförbund Datum: 16 maj 2017 Tid: Kl. 18-22 Plats: RSM, Västmannagatan 4, 4tr Närvarande: Björn Lidman, Karl Anderssn, Luise Crnebrg, Paula Lembke, Rikard Schwalbe, Tm

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23

RAPPORT. Resvaneundersökning Cargo City. Analys & Strategi 2009-11-23 RAPPORT Resvaneundersökning Carg City 2009-11-23 Knsulter inm samhällsutveckling WSP är en knsultverksamhet inm samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag ch rganisatiner för att

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL?

VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? VAD ÄR LINNÉCUPEN? VAD FÅR NI SOM FÖRETAG UT AV ATT VARA MED? LINNÉCUPENS PRE- EVENT LINNÉCUPENS AFTER- CUP VILL DU HJÄLPA TILL? LINNÉUNIVERSITETETS STUDENTKÅRER (OCH UTBILDNINGAR) 2 4 6 7 8 9 Senast uppdaterad:

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Uppdaterad 2016-05-17. PERSONALHANDBOK Arbetare Inom Bemanningsavtalet Arbetare

Uppdaterad 2016-05-17. PERSONALHANDBOK Arbetare Inom Bemanningsavtalet Arbetare Uppdaterad 2016-05-17 PERSONALHANDBOK Arbetare Inm Bemanningsavtalet Arbetare 1 Välkmmen till Uniflex! Vi hppas att du skriva trivas bra hs ss sm arbetsgivare ch med våra kunder sm din arbetsplats. För

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer