Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun"

Transkript

1 Personalredovisning Personalredovisning Ängelholms kommun

2 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt för strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att kontinuerligt utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december Antalet anställda har minskat med 85. En del av denna minskning avser städverksamheten där delar av denna lagts ut på entreprenad under Utökningen av antalet anställda på Kultur- och fritidsförvaltningen förklaras av den under året genomförda organisatoriska sammanslagningen av dessa båda verksamheter. Vi arbetar aktivt på olika sätt för att förändra attityder och synsätt till att arbeta i den kommunala verksamheten. Vi kommer att behöva många nya medarbetare under åren framöver inom våra olika verksamheter. Med hänsyn till vår åldersfördelning måste vi attrahera ungdomar för vår verksamhet. Att göra Ängelholms kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2008 Hans-Börje Andersson Personalchef Vi strävar efter att öka sysselsättningsgraderna för anställda i kommunen. Under året har andelen heltidsanställda i kommunen ökat från 52 till 54 procent vilket är en utveckling i rätt riktning. Vi konstaterar med tillfredsställelse att sjukfrånvaron under 2007 för andra året i rad minskar med 9 procent jämfört med föregående år. Minskningen av sjukfrånvaron avser framför allt långtidsfrånvaron. Antalet sjukskrivna hela året har minskat från 120 till 96. Orsaken till minskningen är bl a att arbetsledare/chefer, personalkontorets handläggare, företagshälsovården och försäkringskassan tillsammans bedriver ett bra rehabiliteringsarbete. Ett bra genomfört rehabiliteringsarbete av inblandade parter har stor betydelse i arbetet att begränsa sjukfrånvaron. Vidare har en skärpning av regelverk i samband med sjukskrivningsprocessen bidragit till en snabbare rehabiliteringsprocess. Vårt förebyggande arbete inom friskvård och hälsovård har naturligtvis också betydelse i detta sammanhang.

3 Personalredovisning 3 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år Beräkningsgrupp1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2007 antal anställda kvinnor andel kvinnor, % män andel män, % årsarbetare Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kultur & Fritid Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt antal anställda kvinnor andel kvinnor, % män andel män, % årsarbetare Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Antalet tillsvidareanställda var personer (2 789 personer). Genom att delar av städfunktionen under året lagts ut på entreprenad har antalet anställda på Tekniska kontoret minskat. Fritidsenhet har under året övergått från BUN-förvaltningen till Kulturförvaltningen, som då bytt namn till Kultur & Fritid. Detta förklarar således en del av BUN:s minskning och Kultur & Fritids ökning av antalet anställda. Antal anställda per förvaltning Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret 300 BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kultur & Fritid Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten

4 4 Personalredovisning Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) % 51-75% 76-99% 100% antal deltids- totalt antal andel deltidskvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män anställda anställda anställda, % Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kultur & Fritid Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Andel av resp. kön, % % 51-75% 76-99% 100% antal deltids- totalt antal andel deltidskvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män anställda anställda anställda, % Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Andel av resp. kön, % Andelen heltidsanställda i kommunen totalt har ökat till 54% (52%). En medveten satsning att sträva efter högre sysselsättningsgrader syns inom flera verksamheter. Socialförvaltningen är den förvaltning som har störst andel deltidsanställda (68 %), men även här har sysselsättningsgraderna ökat. Vårdens behov av mycket personal vid vissa tider på dygnet (morgnar & kvällar) kräver dock ett fortsatt stort behov av deltidsanställda. En förvaltning har endast heltidsanställd personal - Räddningstjänsten. Andelen kvinnor med heltidsanställning är för hela kommunen 48 % - en ökning med 2 %-enheter i förhållande till Motsvarande siffra för männen är 79 % (oförändrat i förhållande till 2006). Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent per kön och verksamhetsområde Verksamhetsområde kvinnor män totalt kvinnor män totalt Vård och omsorg 84,3 90,6 84,9 83,7 90,2 84,3 Bildning/fritid 89,2 92,8 90,3 88,8 92,9 90,1 Teknik 82,3 97,5 88,2 80,2 98,6 86,7 Administration 89,2 94,8 90,4 87,8 95,7 89,7 Totalt 85,6 93,6 87,1 84,8 93,8 86,5

5 Personalredovisning 5 Antal anställda på olika befattningstyper Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) Vård och omsorg Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män antal antal andel, % antal andel, % antal antal andel, % antal andel, % Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/skötare Vårdbiträde/undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/biblioteksassistent Fritidspersonal Lärare, gymnasie/komvux/högskola Lärare, grundskola Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur- och skolpersonal Teknik Arbetsledare/handläggare Ekonomipersonal Brandmän Lokalvårdare Övrig teknisk personal Administration Förvaltningschef/avdelningschef Handläggare Assistenter/kanslister Två befattningsgrupper är enkönade - Dagbarnvårdare 100 % kvinnor och Brandmän 100 % män. Grupper som ligger nära en könsfördelning är: Fritidspersonal, Lärare gymnasie/komvux/högskola.

6 6 Personalredovisning Antal anställda på olika befattningstyper 2007 Socialsekreterare 46 Sjuksköterskor 75 Vårdare/Skötare 179 Vårdbiträde/Undersköterska 714 Personlig assistent Arbetsledare/Övr handläggare/ specialister inom vård/omsorg Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/Bibl.ass Fritidspersonal 26 Lärare, gymnasie/komvux 155 Lärare, grundskola 467 Förskollärare/Fritidspedagog 301 Barnskötare 116 Dagbarnvårdare 31 Elevassistent 89 Övrig kultur- o skolpersonal 33 Arbetsledare/Handläggare inom teknikområdet 81 Ekonomipersonal 119 Brandmän 20 Lokalvårdare Övrig teknisk personal Förvaltningschef, Avd.chef 27 Handläggare 49 Assistenter/Kanslister

7 Personalredovisning 7 Medelålder uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2007 Kommunkansliet Ekonomikontoret 42,2 46,4 48,9 60,5 Personalkontoret 47,4 50,4 Kvinnor Tekniska konntoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kultur & Fritid Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt ,6 50,2 45,0 46,8 43,9 39,5 47,9 46,4 44,4 48,1 40,9 47,0 44,5 43,1 44,9 45, Män Kommunkansliet Ekonomikontoret 41,4 47,5 49,4 61,0 Personalkontoret 45,2 48,7 Kvinnor Tekniska konntoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt 44,8 46,8 43,6 47,9 49, Kvinnor ,7 41,0 39,3 46,8 43,5 42,7 44,6 45,6 49,2 51,4 54,0 Män Medelåldern är högst för kvinnorna på Ekonomikontoret och männen på Kommunkansliet. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Miljökontoret och männen på Socialförvaltningen. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 45,1 år ( ,8 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 46,1 år ( ,0 år). Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är 12,1 år ( ,8 år). Män

8 8 Personalredovisning Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) år år år år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kultur & Fritid Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt år år år år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Åldersstruktur samtliga anställda år år år år 60- år Andelen i den äldsta åldersgruppen har ökat, medan andeln i de övriga åldersgrupperna minskat.

9 Personalredovisning 9 Åldersstruktur, antal anställda uppdelat på kön Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) Kvinnor Män år år år år 60- år Kvinnor 500 Män år år år år 60- år

10 10 Personalredovisning Antal anställda som slutat på egen begäran fördelade på befattningstyp VÅRD OCH OMSORG Socialsekreterare 3 4 Sjuksköterskor 6 4 Vårdare/Skötare 3 7 Vårdbiträde/Undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/Övr handläggare/specialister 5 3 BILDNING/FRITID Arbetsledare inom bildning/fritid 0 2 Bibliotekarie/Bibl.ass 2 0 Fritidspersonal 1 3 Lärare, gymnasie/komvux/högskola 5 2 Lärare, grundskola 13 9 Förskollärare/Fritidspedagog 16 8 Barnskötare 3 7 Dagbarnvårdare 1 1 Elevassistent 4 5 Övrig kultur- o skolpersonal 1 1 TEKNIK Arbetsledare/Handläggare 7 4 Ekonomipersonal 2 5 Brandmän 0 0 Lokalvårdare 0 0 Övrig teknisk personal 4 2 ADMINISTRATION Förvaltningschef, Avd.chef 3 2 Handläggare 4 3 Assistenter/Kanslister 7 3 Totalt Sammanlagt 139 anställda har under året lämnat sin anställning på egen begäran vilket ger en personalomsättning på 4 %.

11 Personalredovisning 11 Pensionsavgångar uppdelat på ålderspension och sjukersättning (f.d. förtidspension) ,1 51, Sjukersättning Ålderspension Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år - prognos för Prognosen är baserad på när de anställda uppnår 65-års ålder. Genom att vi numera har en rörlig pensionsålder där den anställde kan välja att gå i pension mellan år ökar osäkerheten i prognosen.

12 12 Personalredovisning Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med 2016 Prognosen är framtagen med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Personalrekryteringsmodell för kommuner. Annan lärare 138 Arbetsledare omsorg 58 Barnskötare 149 Bibliotekspersonal Brandpersonal Chef Dagbarnvårdare Elevassistent 124 Fritidsledare 12 Fritidspedagog 58 Förskollärare 145 Grundskollärare 348 Gymnasielärare 121 Handläggare 47 Ingenjör Kommunalarbetare Kontorspersonal Måltidspersonal Sjuksköterska Skolledare 34 Socialsekreterare 60 Städpersonal 117 Undersköterska 339 Vaktmästare 25 Vårdbiträde/Vårdare 535 Övriga fritid/kultur 58 Övriga skolpersonal 19 Övriga teknisk personal 63 Övriga vård och omsorg Genom prognosen kan konstateras att behovet av nyrekrytering under de kommande 10 åren, med bibehållen verksamhetsvolym, ungefär motsvarar lika många anställda som vi har idag! Därtill kommer rekryteringsbehovet av tillfälligt anställda (vikarer m fl).

13 Personalredovisning 13 Friskstatistik 100% Andel (%) anställda helt utan sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Vård och omsorg Bildning/Fritid Teknik Administration Totalt Friskstatistik 99% Andel (%) anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Vård och omsorg Bildning/Fritid Teknik Administration Totalt

14 14 Personalredovisning Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning 2007 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 6,83 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 66,01 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 7,68 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 3,72 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 4,98 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen år 6,26 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 8, INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 7,31 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 70,16 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 8,31 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 3,72 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 4,96 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen år 7,00 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 8,41

15 Personalredovisning 15 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 2007 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret arbetsmarknadsprojekt Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret arbetsmarknadsprojekt Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Hela kommunen Vad är sjukdagar? I antalet sjukdagar ingår alla kalenderdagar då de anställda varit frånvarande från arbetet p g a egen sjukdom till någon del. I ovanstående siffror räknas alltså även en halv sjukdag som en sjukdag.

16 16 Personalredovisning Sjukfrånvaro per befattningstyp Vård och omsorg antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/skötare Vårdbiträde/undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/biblioteksassistent Fritidspersonal Lärare, gymnasie/komvux/högskola Lärare, grundskola Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur- och skolpersonal Teknik Arbetsledare/handläggare Ekonomipersonal Brandmän Lokalvårdare Övrig teknisk personal Administration Förvaltningschef/avdelningschef Handläggare Assistenter/kanslister Hela kommunen

17 Personalredovisning 17 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd år , år år Kvinnor Män år år Totalt , år , år år Kvinnor Män år år Totalt ,

18 18 Personalredovisning Sjuklönekostnad per förvaltning Sjuklön inklusive PO-pålägg (tkr) Sjuklönekostnad Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret Tekniska kontoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt Sjuklönekostnaderna har minskat dels till följd av minskad sjukfrånvaro, men också på grund av att kostnaden för särskild sjukförsäkringsavgift (det så kallade medfinansieringsansvaret) inte finns under 2007 p g a lagändring. En del av minskningen äts upp av löneökningarna. Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld Sparade semesterdagar förändring (%) Kommunkansliet ,9 Ekonomikontoret ,9 Personalkontoret ,0 Tekniska kontoret ,3 BUN-förvaltningen ,7 Socialförvaltningen ,4 Kulturförvaltningen ,3 Stadsarkitektkontoret ,4 Miljökontoret ,2 Räddningstjänsten ,2 Totalt ,4 Skuld (mnkr) Semesterlöneskuld 33,7 32,1 5,0 Ferielöneskuld 11,7 11,6 0,9 Uppehållslöneskuld 1,9 2,1-9,5 Arbetsgivaravgifter 19,6 19,1 2,6 Totalt 66,9 64,9 3,1 157 anställda har 40 sparade semesterdagar (maximalt tillåtet sparade dagar).

19 Personalredovisning 19 Sparade semesterdagar per befattningstyp Vård och omsorg sparade semesterdagar antal genomsnitt. anställda sparade dagar per anställd sparade semesterdagar antal anställda genomsnitt. sparade dagar per anställd Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/skötare Vårdbiträde/undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/biblioteksassistent Fritidspersonal Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur- och skolpersonal Teknik Arbetsledare/handläggare Ekonomipersonal Brandmän Lokalvårdare Övrig teknisk personal Administration Förvaltningschef/avdelningschef Handläggare Assistenter/kanslister Det genomsnittliga antalet sparade semesterdagar för hela kommunen är 13 sparade semesterdagar/anställd (11 dagar/anställd)

20 20 Personalredovisning Fyllnadstid och övertid per befattningstyp Vård och omsorg fyllnadstid, timmar övertid, genomsnitt. timmar timmar per anställd fyllnadstid, timmar övertid, timmar genomsnitt. timmar per anställd Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/skötare Vårdbiträde/undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/biblioteksassistent Fritidspersonal Lärare Förskollärare/fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur- och skolpersonal Teknik Arbetsledare/handläggare Ekonomipersonal Brandmän Lokalvårdare Övrig teknisk personal Administration Förvaltningschef/avdelningschef Handläggare Assistenter/kanslister Totalt Inom vård och omsorg har under 2007 gjorts en del utbildningssatsningar, som till viss del förklarar ökningen av mertidsuttaget för bl a gruppen vårdbiträde/undersköterskor.

21 Personalredovisning 21 Personalkostnader och pensionskostnader (mnkr) Löner och ersättningar Löner, anställda 706,9 679,6 Ersättning, övriga uppdragstagare 7,7 6,9 Ersättning, förtroendevalda 4,6 3,9 Totalt 719,2 690,4 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 230,2 224,7 Avtalsförsäkringar 18,4 17,5 Totalt 248,6 242,2 Pensionskostnader Avgiftsbestämd del, tjänstepension 30,5 27,5 Pensionsutbetalningar 20,9 19,8 - därav garantipension/visstidspension 2,1 2,1 Tjänstepensionsförsäkringar 7,6 1,8 Avsättning tjänstepension -1,5-1,1 Avsättning tjänstepension, intjänad före ,2 18,6 Totalt 89,7 66,6 Särskild löneskatt på pensioner 22,9 17,2 Totalt 1 080, ,4 Avsättningen till tjänstepensioner är minus 1,5 mnkr - detta förklaras av att tidigare uppbokad skuld för tjänstepensioner till i huvudsak tidigare förvaltningschefer minskar i takt med utbetalda pensioner. Ökningen av de totala personalkostnaderna är drygt 5 procent.

22 22 Personalredovisning Lönestatistik, medellön för olika befattningstyper uppdelat på kön Löneläge efter 2007-års löneöversyn Befattningstyper Kvinnor Män Total Kvinnors lön i % av mäns lön VÅRD OCH OMSORG Socialsekreterare Sjuksköterskor Vårdare/Skötare Vårdbiträde / Undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/övr handläggare/specialister BILDNING OCH FRITID Arbetsledare Bibliotekarie / Bibl.ass Fritidspersonal Lärare Förskollärare / Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur-och skolpersonal TEKNIK Arbetsledare /handläggare Ekonomipersonal Brandmän Lokalvårdare Övrig teknisk personal ADMINISTRATION Förvaltningschefer / Avd.chefer Handläggare Assistenter / kanslister Statistiken visar att det ej föreligger någon större skillnad mellan kvinnors och mäns lönenivåer. Där det förekommer skillnader beror det ej på osakliga grunder som kön utan hänför sig till utbildning, kompetens, erfarenhet m m. För befattningarna inom Kommunals område avser statistiken i huvudsak 2006-års nivå eftersom det centrala avtalet med Kommunal inte innehöll någon nivåhöjande del för 2007 (endast engångsbelopp).

23 Personalredovisning 23 Lönestatistik, 10:e, 50:e och 90:e percentilen för olika befattningstyper Löneläge efter 2007-års löneöversyn KVINNOR MÄN Befattningstyper 10:e perc 50:e perc 90:e perc 10:e perc 50:e perc 90:e perc VÅRD OCH OMSORG Socialsekreterare Sjuksköterska Vårdare / Skötare Vårdbiträde / Undersköterska Personlig assistent Arbetsledare/handläggare/specialister BILDNING OCH FRITID Arbetsledare Bibliotekarie / Biblioteksass Fritidspersonal Lärare Förskollärare / Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent Övrig kultur-och skolpersonal TEKNIK Arbetsledare / handläggare Ekonomipersonal Brandmän Lokalvårdare Övrig teknisk personal ADMINISTRATION Förvaltningschef / Avd.chef Handläggare Assistenter / Kanslister

24 24 Personalredovisning Utfall av 2007-års löneöversyn per verksamhetsområde, % Vård och Omsorg 4,29 Bildning och Fritid 2,78 Teknik 3,96 Administration 3,65 Totalt 3, Eftersom det centrala avtalet med Kommunal inte innehöll någon nivåhöjande del för 2007 (endast engångsbelopp) ingår inte de anställda som omfattas av Kommunals avtalsområde i ovanstående utfall. 45,0 Procent 5 1 3

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2005 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning,

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013

Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 Ängelholms kommun Personalredovisning 2013 1 Producerad av Kommunledningskontoret Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Emelie Svensson Foto: Axel Bergendorff

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014

Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 Ängelholms kommun Personalredovisning 2014 1 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Lisa Larsson Foto: Daniel Franzén (s.

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017

Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2008-10-02 Personalbehovsprognos för Linköpings kommun 2008-2017 Innehåll: Sid. Sammanfattning 1 1. Bakgrund och definitioner 2 2.

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING

Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Ängelholms kommun PERSONALREDOVISNING 2016 Några läsanvisningar Flertalet fakta redovisas, utöver värden för hela kommunen, också uppdelat på huvuduppdragen samt

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning

Ljungby kommun. Personalekonomisk årsredovisning Ljungby kommun Personalekonomisk årsredovisning 2014 Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Personalprognos Älvsbyns kommun

Personalprognos Älvsbyns kommun Personalprognos Älvsbyns kommun 2006 2015 Innehållsförteckning Personalprognos 2006-2015 Älvsbyns kommun 1 Sammanfattning och kommentarer 1 Prognosunderlag 1 Information om personalprognosen 1 Sammanfattande

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01

NACKA KOMMUN LÖNELÄGE SAMTLIGA PERSONALKATEGORIER 2004-04-01 av % Antal ålder tid år perc perc perc kronor % Medel 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent Totalt 26 46,1 6,5 21 850 25 000 26 450 4 600 21 21 000 24 333 27 000 10102 Hemtjänstinspektör/Hemtjänstassistent

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010. Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9 1.5 Arbetad

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Personalekonomisk årsredovisning

Personalekonomisk årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2015 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson

Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15. Sekreterare. 3 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson KALLELSE 2012-03-29 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2012-03-29, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Ragnar Steen Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personalredovisning Tranemo kommun 2006

Personalredovisning Tranemo kommun 2006 Personalredovisning Tranemo kommun 2006 Utgiven av personalavdelningen i maj 2007 1 Innehållsförteckning Definitioner 3 Personalredovisning hela kommunen 4 Nyckeltal 1 4 Anställda 4 Nyckeltal 2: 5 Anställda

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015

Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Ängelholms kommun Personalredovisning 2015 Förhandsversion 160229 Producerad av Ängelholms kommun Redaktör: Mikael Nyström 2 PERSONALREDOVISNING 2015 ÄNGELHOLMS KOMMUN Innehåll Inledning 4 Medskapande

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder

Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder Lönestatistik löneläge 2009: Tillsvidareanställda per BSK-kod och ålder Register från november 2008. Grundlön inkl ev fasta lönetillägg 01 Vård- och omsorg Hemtj.insp/LSS-handläggare Bsk Kod 010102 Annan

Läs mer

Personalredovisning 2007

Personalredovisning 2007 Personalredovisning 2007 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 6 1.2 Personalprojekt under året... 6 1.3 Systemskifte... 7 2 Personalredovisning hela kommunen 8 2.1 Nyckeltal

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2008 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund:,, Göteborg,,,,,,,,, och Sammanfattning Göteborgsregionens tretton medlemskommuner

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Personalredovisning 2010

Personalredovisning 2010 Personalredovisning 2010 Allt som kan räknas är inte att räkna med, och allt som är att räkna med kan inte räknas Albert Einstein Innehåll 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 5 3 Definitioner 8 4 Personalredovisning

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Landstingens personal

Landstingens personal Landstingens personal Underlagen till tabellerna är hämtade från landstingets PA-lönesystem Heroma & Respons och har sammanställts av Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Personal. Redovisningen av antalet

Läs mer

Vi vill skapa goda arbetsförhållanden!

Vi vill skapa goda arbetsförhållanden! Vi vill skapa goda arbetsförhållanden! Det är nu sjunde året som Lunds kommun gör en övergripande personalekonomisk redovisning. Den är en del av den totala årsredovisningen eftersom den ger oss viktig

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Borås - en kreativ stad

Borås - en kreativ stad Borås - en kreativ stad Personalekonomisk redovisning 2007 Jag vill rikta ett stort tack till Borås Stads medarbetare för ett engagerat och utmärkt arbete under 2007. Borås Stad är den största arbetsgivaren

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007

Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007 Lunds kommun / Personalpolitisk uppföljning 2007 www.lund.se Kapitel Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö Förord FÖR TOLFTE

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2008

Personalekonomisk redovisning 2008 Personalekonomisk redovisning 2008 Sammanfattning Antalet månadsanställda i kommunen var vid årsskiftet 2 587 årsarbetare. där andelen kvinnor liksom tidigare är 82 %. Under 2008 ökade antalet månadsanställda

Läs mer

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN

PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN PERSONALUPPFÖLJNING 2005 KUNGÄLVS KOMMUN Omslagsbild: Bohus fästning Fotograf: Arne Alfredsson FÖRORD I kommunens arbete med balanserade styrkort är medarbetarperspektivet ett av de fem perspektiv som

Läs mer

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning

Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning Lunds kommun Personalpolitisk uppföljning 20 09 Spyken i Lund Personalpolitiken ett medel för en bättre verksamhet! Lunds kommuns verksamhet är våra anställda. Kommunal verksamhet uppstår i mötet mellan

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Nyckeltal. Hälsa ohälsa

Nyckeltal. Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 21 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,,, och Förord Under en rad år har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit fram en rapport

Läs mer

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018

Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018 Personal- och rekryteringsbehov för Kalmar kommun 2009 2018-1 - Innehåll Inledning 3 Sammanfattning av prognosresultatet 3 Metod och förutsättningar 4 Nuläge kommunens personal 4 Åldersstruktur 5 Lediga

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (6) PM Analysavdelningen Nils Holmgren Typfallsberäkningar av pension för de vanligaste yrkena Syftet med beräkningarna är att ge en ungefärlig uppfattning om förväntad pension för de vanligaste yrkena

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2011

Personalekonomisk redovisning 2011 Personalekonomisk redovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1 Personalstruktur... 5 1.1 Antal anställda... 5 1.2 Personalomsättning... 6 1.3 Planerade

Läs mer

jämställdhet -policy -handlingsplan

jämställdhet -policy -handlingsplan jämställdhet -policy -handlingsplan 2008 1. Inledning Den här planen är upprättad utifrån Jämställdhetslagens bestämmelser. Enligt Jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09

Foto: Bjarte Falck Olsen. Personalredovisning 2008 2009-03-09 Foto: Bjarte Falck Olsen Personalredovisning 28 29-3-9 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Personalkostnader 4 3. Personalrörlighet 5 4. Arbetad tid och frånvaro 1 5. Frisk- och sjukstatistik 11 6.

Läs mer

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys 1 (8) Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys Sammanfattning Det finns höga förväntningar på Uppsala kommuns arbete med normkritiskt jämställdhetsarbete, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv. Även

Läs mer

Personalredovisning 2012. Personalredovisning

Personalredovisning 2012. Personalredovisning Personalredovisning 2012 1 2 Förord Halmstads kommun står liksom övriga välfärdssektorn inför en generationsväxling som kommer att innebära brist på rätt kompetens inom flera områden. Redan idag är det

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv.

Kommunala löner, november 201. Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 201 Tabell 1 - Kommuner med mindre än 25 000 inv. Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

Hantering av övertalighet

Hantering av övertalighet Kommunstyrelsen 2009-05-11 125 312 Arbets- och personalutskottet 2009-05-11 119 262 Dnr 09.337-02 juniks13 Hantering av övertalighet Senaste årens volymanpassning av barn- och utbildningsförvaltningens

Läs mer