Landstingens personal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingens personal"

Transkript

1 Landstingens personal Underlagen till tabellerna är hämtade från landstingets PA-lönesystem Heroma & Respons och har sammanställts av Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Personal. Redovisningen av antalet anställda omfattar samtliga månadsanställda. Vid redovisning av antalet anställda uppdelat på heltid och deltid, avses arbetstidsvillkoret i anställningen utan hänsyn tagen till tillfälligt ändrad sysselsättningsgrad. Under 1900-talet har stora förändringar av driftsformen inom landstinget inneburit att flera anställda övergått till anställningar i bolagsform. Konkurrensutsättning av verksamheten utökades fr.o.m. 1993, vilket har medfört att bl.a. busstrafik inom SL samt försörjningsverksamhet (patientkost, städning m.m.) numera även köps från privata entreprenörer. Den omfattande omstruktureringen av landstingets verksamhet påbörjades 1991 med överföringar till primärkommunerna som en följd av ädelreformen. Ca anställda fick härigenom en annan kommunal arbetsgivare. Under 1993 påbörjades primärkommunaliseringen av omsorgsverksamheten. Den slutfördes vid årsskiftet 1994/1995 och omfattade totalt ca anställda. Under 1996 skedde personalomflyttningar inom landstinget med anledning av sjukvårdens utvecklingsplan. Högskoleutbildningen övergick fr.o.m till staten. S:t Görans sjukhus privatiserades den 1 december Andra enheter som lämnade koncernen 1999 var Textilia Tvätt & Textilservice AB samt Inregia AB. Den 1 april 2000 bolagiserades Huddinge och Danderyds sjukhus samt Folktandvården. Den 1 januari 2002 bolagiserades Södersjukhuset och Norrtälje sjukhus. Den 1 januari 2004 sammanfördes Karolinska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus AB till Karolinska universitetssjukhuset. Den 1 april samma år bildades Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, utifrån Norra länets, Stockholms- och Södra länets produktionsområden. Den 1 april 2005 bildades Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) som är en ny gemensam organisation för all landstingsdriven primärvård, geriatrik, psykiatri och akutsjukvård i området. Den 1 januari 2006 sammanfördes Norrtälje sjukhus och den av landstinget bedrivna primärvården med Norrtälje kommuns omsorgsverksamhet till sjukvårdsbolaget TioHundra AB. Södertälje Sjukhus blev bolag den 1 april Primärvården i Salem, Nykvarn och Södertälje fördes över till Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Antal anställda inom Stockholms läns landsting 1980 och Anm avbolagiserades Huddinge universitetssjukhus och gick ihop med Karolinska sjukhuset. Källa: SLL, LSF/Förhandlingsavdelningen 358 Landstingens personal Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

2 16.1 Antal anställda per verksamhetsområde i Stockholms läns landsting (inkl. bolagen) Verksamhetsområde Överrubrik Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Hälso- och sjukvård 1) ) 91, ) 91,1 2) ) 90, ) 90,2 Tandvård , , , ,4 Kultur- och utbildning 183 0, , , ,3 Trafik 850 1, , , ,8 Fastighet 199 0, , , ,5 Övrig verksamhet 785 1, , , ,8 Totalt , , , ,0 varav inom förvaltningarna , , , ,3 1 Omsorgsverksamheten ingår fr.o.m i hälso- och sjukvård. 2 Inkl. TioHundra AB. Bolaget ägs av ett kommunalförbund som till hälften ägs av Stockholms läns landsting. Fördelning och män per verksamhetsområde 2010 Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Landstingets personal 359

3 16.2 Antal anställda per förvaltning/bolag inom landstinget (koncernen) Företag Anställda Kvinnor Män Totalt Totalt deltid heltid deltid heltid deltid Landstingsstyrelsens förvaltning , ,8 60,9 Hälso- och sjukvårdsnämnden 335 0, ,6 73,7 Landstingsstyrelsens förvaltning 990 2, ,9 56,4 Nya Karolinska Solna 32 0, ,0 65,6 Hälso- och sjukvård inkl tandvård , ,9 81,6 Produktion , ,3 80,0 Stockholms läns sjukvårdsområde , ,1 78,4 Sjukhus , ,7 81,2 Karolinska Universitetssjukhuset: , ,7 81,2 Sjuk- och tandvårdsbolag , ,9 84,5 Danderyds sjukhus AB , ,2 84,8 TioHundra AB 1) , ,4 89,2 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 368 0, ,5 80,7 Södersjukhuset AB , ,4 82,4 Södertälje sjukhus AB , ,2 84,0 AISAB 211 0, ,5 34,6 Stockholm Care AB 9 0, ,0 100,0 Folktandvården AB , ,4 89,1 Trafik 762 1, ,6 46,5 Förtroendemannaorganisation 762 1, ,6 46,5 Färdtjänsten 28 0, ,1 82,1 Waxholms Ångfartygs AB 23 0, ,0 52,2 SL-koncernen 711 1, ,4 44,9 Fastighetsverksamhet 208 0, ,4 47,6 Producentorganisation Locum-koncernen 208 0, ,4 47,6 Finansiering 8 0, ,0 Producentorganisation AB SLL Internfinans 8 0, ,0 25,0 Övrig verksamhet 246 0, ,5 53,3 Förtroendemannaorganisation 138 0, ,8 64,5 Patientnämnden 18 0, ,0 72,2 Landstingsrevisorerna 27 0, ,7 63,0 Regionplanenämnden 41 0, ,9 65,9 Kulturnämnden 52 0, ,8 61,5 Producentorganisation 108 0, ,9 38,9 MediCarrier AB 108 0, ,9 38,9 Totalt , ,2 79,9 varav inom förvaltningarna , ,9 79,0 varav inom bolagen , ,5 81,7 1 Bolaget ägs av ett kommunalförbund som till hälften ägs av Stockholms läns landsting. 360 Landstingens personal Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

4 16.3 Anställda i Stockholms läns landsting fördelade på de tio största yrkesgrupperna och kön Yrkesgrupp Anställda Totalt Totalt totalt män män Sjuksköterska , ,9 91,1 Läkare , ,6 52,4 Undersköterska , ,7 93,3 Administrativ personal , ,8 72,2 Medicinska sekreterare , ,3 99,7 Skötare , ,6 54,4 Biomed. analytiker , ,1 89,9 Tandsköterska 931 2, ,4 99,6 Sjukgymnast 825 1, ,8 90,2 Tandläkare 680 1, ,9 73,1 Summa , ,00 81,0 Totalt landstinget ,08 79, Personalförändringar inom vissa yrkesgrupper i Stockholms läns landsting ) Yrkesgrupp Förändring Anställda totalt Läkare inkl. bef.arvodister Sjuksköterskor/BMA 2) Undersköterskor Sjukvårdsbiträden Skötare Städpersonal Kontorspers./läkarsekr Övrig personal Procent av totalt antal anställda procentenheter Läkare inkl. bef.arvodister 4,4 6,2 10,5 13,6 13,3 13,4 14,3 14,4 10,0 Sjuksköterskor/BMA 2) 14,7 17,2 27,7 31,2 31,3 30,9 31,5 32,1 17,3 Undersköterskor 11,1 17,2 14,3 13,3 12,9 13,0 12,4 13,1 2,0 Sjukvårdsbiträden 19,6 13,9 2,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,1-19,5 Skötare 5,3 5,4 7,1 7,4 4,4 4,1 3,8 3,6-1,8 Städpersonal 3,6 3,0 1,0 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2-3,4 Kontorspers./läkarsekr. 7,0 6,1 7,3 6,8 7,5 5,6 5,1 3,9-3,0 Övrig personal 34,3 30,9 29,8 26,6 30,1 32,6 32,2 32,7-1,6 Anm påbörjades primärkommunaliseringen av äldreomsorgen (Ädelreformen) vilken totalt berörde ca anställda påbörjades primärkommunaliseringen av omsorgsverksamheten. Den slutfördes vid årsskiftet 1994/95 och berörde ca anställda avbolagiserades Huddinge universitetssjukhus och läggs samman med Karolinska sjukhuset exklusive bolagen. Fr.o.m inklusive bolagen. 2 BMA = Biomedicinsk analytiker. Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Landstingets personal 361

5 16.5 Anställda efter åldersgrupp i Stockholms läns landsting (inkl. bolagen) Ålder Totalt därav Totalt därav Totalt därav Totalt därav Totalt därav - 19 år 49 87, , , , , år , , , , , år , , , , , år , , , , , år , , , , ,4 60- år , , , , ,7 Totalt , , , , , Utrikes födda anställda i Stockholms läns landsting Andel utrikes födda 19,5 19,7 19,7 20,1 21,9 22,0 Anställda totalt Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL) 16.7 Utrikes födda anställda i Stockholms läns landsting 2009 Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL) 362 Landstingens personal Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

6 16.8 Löneintervall för vissa yrkesgrupper inom Stockholms läns landsting Månadslön avrundad 1) 10:e perc Median 90:e perc Kategoribenämning Skötare Kvinnor Män Totalt Undersköterska Kvinnor Män Totalt Chefsjuksköterska Kvinnor Män Totalt Distriktssköterska 2) Kvinnor Män Totalt Sjuksköterska Kvinnor Män Totalt Överläkare Kvinnor Män Totalt Distriktsläkare Kvinnor Män Totalt Specialistläkare Kvinnor Män Totalt Kurator Kvinnor Män Totalt Sjukgymnast Kvinnor Män Totalt Arbetsterapeut Kvinnor Män Totalt Tandläkare Kvinnor Män Totalt Tandsköterska 2) Kvinnor Män Totalt Chef Kvinnor Män Totalt Handläggare Kvinnor Män Totalt Administratör Kvinnor Män Totalt Medicinsk sekreterare 2) Kvinnor Män Totalt Månadslön för en heltidsanställd person per månad. 10:e percentilen innebär att 10 av individerna i gruppen har lägre lön än angivet belopp i den 10:e percentilen och 90 har högre lön. För 90:e percentilen har 90 av individerna i gruppen lägre lön än angivet belopp i den 90:e percentilen och 10 har högre lön. 10:e resp. 90:e percentilen används för att redovisa lönespridningen. 2 Vid färre än 5 anställda redovisas inte värdet Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Landstingets personal 363

7 16.9 Arbetsgivaravgifter i procent av lönesumman i Stockholms läns landsting Arbetsgivaravgifter enligt lag Ålderspensionsavgift 8,30 7,45 7,45 5,66 5,86 5,86 Efterlevandepensionsavgift Sjukförsäkringsavgift 10,60 10,10 7,80 8,27 8,43 6,23 Arbetsmarknadsavgift 0,80 2,16 2,14 2,12 2,12 4,32 Arbetsmiljöavgift 1,50 - Arbetsskadeavgift 0,60 0,90 1,05 1,38 1,38 1,38 Föräldraförsäkringsavgift - Barnomsorgsavgift 1,90 2,20 2,20 2,20 - Lönegarantiavgift 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Arbetarskyddsavgift 0,10 0,35 0,35 0,17 0,17 0,17 Delpensionsavgift 0,50 0,50 0,35 0,20 0,20 0,20 Utbildningsavgift 0,25 0,27 0,29 0,29 - Tilläggspensionsavgift 8,50 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Allmän löneavgift 0,34 0,90 1,50 Summa arbetsgivaravgifter enl. lag 1) 31,75 38,97 34,83 31,00 31,36 32,86 Avtalsförsäkring TGL-KL-grupplivförsäkring 0,40 0,35 0,40 0,40 0,50 0,40 AGS-KL-avtalsgruppförsäkring 0,70 0,20 0,80 0,80 0,97 0,97 TFA-KL-trygghetsförsäkring vid arbetsskada 0,11 0,21 0,35 0,35 0,48 0,48 Avgiftsbefrielseförsäkring, AFA, inkl. löneskatt Summa avtalsförsäkringar 1,21 0,76 1,55 1,55 1,95 1,85 Kollektivavtalad pension Kommunalt kollektivavtalad pension 10,60 2,50 2,50 3,20 3,20 4,82 Kommunal kompletteringspension, löneskatt - - 0,50 0,55 0,55 1,03 Summa kollektivavtalad pension 10,60 2,50 3,00 3,75 3,75 5,85 Summa arbetsgivaravgifter 45,56 42,23 39,38 36,30 37,06 40,56 Särskild löneskatt 21,85 17,69 17,89 21,39 1 År 2011: För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgifter enligt lag 15,49 procent, avtalsförsäkringar 0,73 procent och kollektivavtalad pension beräknas till 5,59 procent inkl. löneskatt. Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL) 364 Landstingens personal Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

8 ,83 6,40 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,17 7,90 7,50 8,50 8,80 8,80 11,08 11,08 10,15 8,64 8,78 7,71 6,71 5,95 5,02 5,42 5,84 5,84 5,84 5,84 3,70 3,70 4,45 4,45 4,45 2,43 2,43 4,65 2,91 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 0,25 0,17 0,20 6,40 4,48 8,04 3,09 2,69 2,69 3,25 3,13 3,07 4,40 4,40 7,49 7,49 6,03 9,23 33,03 33,06 32,92 32,82 32,82 32,82 32,70 32,46 32,28 32,42 32,42 31,42 31,42 31,42 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,35 0,30 0,30 0,20 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,64 0,00 0,40 0,40 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,50 0,50 0,50 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,51 0,00 0,12 0,12 1,20 1,20 1,70 1,70 1,70 2,89 2,89 2,89 2,79 2,79 2,51 0,31 0,83 0,73 4,82 4,82 4,82 4,82 6,24 6,45 6,99 6,95 6,95 7,70 7,40 8,21 8,05 8,64 1,08 1,17 1,17 1,17 1,51 1,56 1,70 1,69 1,69 1,87 1,80 1,99 1,95 2,10 5,90 5,99 5,99 5,99 7,75 8,01 8,69 8,64 8,64 9,57 9,20 10,20 10,00 10,74 40,13 40,25 40,61 40,51 42,27 43,72 44,28 43,99 43,71 44,78 44,13 41,93 42,25 42,89 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 24,26 Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Landstingets personal 365

9 16.10 Sjukfrånvaron för vissa yrkesgrupper i Stockholms läns landsting Sjukdagar 1) per anställd Differens dagar Yrkesgrupp Skötare 38,8 33,2 29,6 28,3 29,3 19,7 23,7 21,8-1,9-7,9 Undersköterska 36,6 35,7 32,7 31,0 31,1 27,6 23,4 22,5-0,9-4,1 Sjuksköterska 22,3 21,7 20,6 19,8 19,8 17,7 16,6 15,9-0,6-3,8 Biomedicinsk analytiker 20,8 22,0 21,0 19,6 19,3 19,4 15,7 15,0-0,7-4,7 Läkare exkl. bef.arvodister 12,6 10,6 11,5 11,3 11,1 9,2 9,1 8,6-0,5-5,2 Sjukgymnast 23,4 22,0 17,5 15,1 13,9 12,7 11,0 12,1 1,1 9,9 Tandläkare 29,4 21,3 17,8 19,1 17,7 14,1 16,9 14,8-2,1-12,4 Tandsköterska 38,9 27,4 23,1 23,4 23,6 20,4 18,3 18,3-18,3-100,0 Administrativ personal 19,6 18,6 14,7 16,5 15,8 11,7 11,9 12,2 0,3 2,4 Medicinsk sekreterare 31,0 27,7 24,3 25,6 24,7 21,3 19,7 19,0-0,6-3,2 Samtliga 25,2 23,4 21,6 20,9 20,4 18,4 16,2 15,1-1,1-6,5 1 Sjukdag = kalenderdag * omfattning Sjukfrånvaroutvecklingen i Stockholms läns landsting Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd I samtliga ingår även anställda med sjukbidrag och timanställda. 366 Landstingens personal Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Landstingets personal

Landstingets personal 16 Landstingets personal Landstingens personal Underlagen till tabellerna är hämtade från landstingets PA-lönesystem Heroma & Respons och har sammanställts av Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Personal.

Läs mer

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING SLL Produktionsutskottet 2014-04-22 RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING Introduktion Hanna Emami VD Stina Ramberg Dahl Konsultchef Agenda IC Quality och medarbetarmodellen Uppdraget: Psykosocial arbetsmiljö

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Ägarutskottet 2005-09-28 3 Bilaga 2 Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset skall ansvara för landstingets riksoch regionsjukvård (exkl ögonsjukvård och

Läs mer

Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-11 LS 2015-1503 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting En sammanfattning Anders Bro Örebro läns landsting 250 olika yrkeskategorier Ca 8 800 medarbetare Verksamhet i hela länet Flera kommande bristyrken

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem?

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet LS 1308-1045

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror)

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror) Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror) Enheten för sexualitet och hälsa KOMMENTARER Antalet förlossningar i Stockholms län under första halvåret 2011 uppgick

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2017-01-18 LS 2015-1503 Landstingsstyrelsen Motion 2015:40 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om kartläggning av anledningarna

Läs mer

FÖRSLAG 2015:15 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2015:15 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting FÖRSLAG 2015:15 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 16 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2015 2015-03-03 40 Anmälan

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005 Utrikes födda anställda i landsting och regioner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Skrivelse av Jens Sjöström (S) gällande ökande sjuktal inom Stockholms läns landsting

Skrivelse av Jens Sjöström (S) gällande ökande sjuktal inom Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Skrivelse av Jens Sjöström (S) gällande

Läs mer

Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting

Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting VISSTE DU ATT 44 375 Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med 44 375 anställda. Den största personalgruppen

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt OSL

Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt OSL Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt OSL Bakgrund Inför kommande kliniska prövningar skickar LIFs medlemsföretag studieprotokoll till sjukhus inom bl.a. landstingens regi för

Läs mer

Regelverk GU-ALF för år 2014

Regelverk GU-ALF för år 2014 Regelverk GU-ALF för år 2014 När läkautbildningen utnyttjar sjukvårdens resurser betalar man ersättning med de särskilda medel som universitetet får för detta ändamål, de så kallade GU-ALF-medlen (GU står

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT september KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 4 3.1.

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Vårdmarknad och företagsklimat

Vårdmarknad och företagsklimat Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora

Receptarier Rekryteringsläge 25 Rekryteringsläge Samtliga Det är idag brist på receptarier. Stora VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 25 VÅRD Rekryteringsläge 1996 25 1 8 6 Samtliga 4 2 96 97 98 99 1 2 3 4 5 97 99 1 3 5 I dag är det god på personer med apotekarutbildning. På lång sikt väntas efterfrågan

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser)

Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser) Handläggare: Louise Skantze 1 (3) PAN 2016-09-06 P 6 2016-08-18 PaN V1311-0520-55 Öppnande av principärendet (Ofullständigt adresserade försändelser) Ärendet Den 3 juni 2014 behandlades ett principärende

Läs mer

Återföring angående ofullständig adresserade försändelser

Återföring angående ofullständig adresserade försändelser Handläggare: Louise Skantze 1 (4) PAN 2015-12-01 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-11-02 PaN V1311-05209-55 Återföring angående ofullständig adresserade försändelser Ärendet Förvaltningen återkommer i ett ärende

Läs mer

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade

Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist. Nyutexaminerade VÅRD VÅRD Apotekare Rekryteringsläge 23 Rekryteringsläge 1994 23 1 8 6 4 2 Efterfrågan på apotekare förväntas bli stor på lång sikt men eftersomutbildningskapaciteten har byggts ut på senare år ökar även

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Satsning för förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter

Satsning för förbättrad arbetsmiljö inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter Stockholms läns landsting 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens produktionsutskott 2013-05- 2 t Satsning för förbättrad

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Fr om belastas alla helägda bolag i landstinget med faktiska pensionskostnader.

Fr om belastas alla helägda bolag i landstinget med faktiska pensionskostnader. BOKSLUT PER -12- Förvaltningsberättelse Verksamhet Koncernfinansiering är en central redovisningsenhet där poster av landstingsövergripande karaktär redovisas. Enheten har inga anställda och bedriver ingen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (5) 2006-10-11 LS 0605-1066 Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har överlämnat

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist

Arbetskraftsbarometern 06. Apotekare. Rekryteringsläge God tillgång. Brist VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge 1997 26 1 8 6 4 Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som

Läs mer

Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Anders Nettelbladt 2013-12-11, p 23 Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade

Läs mer

Ekonomisk uppföljning av Den nya influensan inom Stockholms läns landsting (SLL)

Ekonomisk uppföljning av Den nya influensan inom Stockholms läns landsting (SLL) 1 Ekonomisk uppföljning av Den nya influensan inom Stockholms läns landsting (SLL) 2010 05 SLL Ekonomi och Finans 2 Kostnaderna för Den nya influensan uppgår till ca 400 mkr 276 Vaccinationskostnader 276

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (9) HSN 1509-1074 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-05-16 Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Läs mer

PERSONAL- BOKSLUT 2013

PERSONAL- BOKSLUT 2013 PERSONALBOKSLUT 2013 Förord Praktikertjänsts personalbokslut är till för att ge en bild av vår största tillgång medarbetarna utifrån olika perspektiv. Praktikertjänst är som alla tjänsteföretag ett personalintensivt

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder 1 OC u m. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-10-27 12016-11-24 - ÄRENDE 08 BESLUT 1(1) Diarienummer LOC 1610-1121 Affårsutvecklingsdirektör Marie Boestad Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Förslag

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2012 (preliminära siffror)

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2012 (preliminära siffror) Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2012 (preliminära siffror) Enheten för sexualitet och hälsa KOMMENTARER Under första halvåret 2012 var antalet förlossningar 14 392, vilket är 178

Läs mer

Nämnder m m Årsarvoden Sammanträdes- Anteckningar ersättning

Nämnder m m Årsarvoden Sammanträdes- Anteckningar ersättning Förteckning över arvoden för uppdrag i landstingets organ och bolag 2015-07-01--2016-06-30 1 Landstingsfullmäktige Ordförande 257 600 1650** **Om en ledamot under någon del av sammanträdet 1:e och 2:e

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2016

Medarbetaruppföljning 2016 Medarbetaruppföljning 2016 Stockholms läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Övergripande resultat... 4 3.1 Styrkor... 4 3.2 Utvecklingsområden... 4 4. Metod...

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer

Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer Förvaltningen Handläggare: Monica Engkvist HSN 2008-09- 02 p 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 2008-08-12 HSN 0710-1414 Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer

Läs mer

2005-09-02. Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärkesarbete

2005-09-02. Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärkesarbete 1 Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärkesarbete Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 2 Inledning Varumärket är en av de viktigaste tillgångarna

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:56 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet

Läs mer

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice)

Landstinget Dalarna. förvaltningar. Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Landstinget Dalarna förvaltningar Hälso- och sjukvården (länssjukvård, närsjukvård, LD Hjälpmedel, Landstingsservice) Tandvårdsförvaltning Beställarenhet för tandvård Skolförvaltning Kulturförvaltning

Läs mer

Varumärkesarbete Stockholms läns landsting

Varumärkesarbete Stockholms läns landsting Riktlinjer för Varumärkesarbete Stockholms läns landsting SLL:s Varumärkesbok med grafiska och spåkliga riktlinjer finns att beställa på Kontorsservice, Sabbatsberg tel. 08-737 49 57 eller via e-post:

Läs mer

Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län

Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-07 1 (2) HSN 2017-0257 Handläggare: Birgitta Rosengren Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Hantverkargatan 45, Landstingshuset. Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande

Hantverkargatan 45, Landstingshuset. Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande 2015-02-03 1 (6) Sammanträde med Patientnämnden Dag: 2015-02-03 Tid: 14.30 16.30 Plats: Hantverkargatan 45, Landstingshuset Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande Eleonor Eriksson (S) Vice ordf Pia Helleday

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-23 LS 2016-0146 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om behovet att säkra tillgång till gynekologisk vård

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg.

Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Landstingsfria kommuner: Gotland, Malmö och Göteborg. Bilaga 2 1 (6) Jämförbarhet Personalstatistiken som funnits sedan 1960-talet har ständigt utvecklats och förändrats för att kunna spegla de förhållanden som gäller vid det aktuella undersökningstillfället.

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Lön, statistik, politik och karriär. Vårinternat 2017 Blekinge 1

Lön, statistik, politik och karriär. Vårinternat 2017 Blekinge 1 Lön, statistik, politik och karriär Vårinternat 2017 Blekinge 1 Från politik till kronor 2017-05-16 2 2017-05-16 3 Från strid till strategi, Historik 60- och 70 talets låglönesatsningar hade bidragit till

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

Avtalsuppföljning i praktiken. Erfarenheter från Stockholms Läns Landsting

Avtalsuppföljning i praktiken. Erfarenheter från Stockholms Läns Landsting Avtalsuppföljning i praktiken Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling Erfarenheter från Stockholms Läns Landsting Erik Guldbrand, Avtalscontroller SLL Juridik och Upphandling SLL Stort

Läs mer

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov?

Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? 1 Hur kan man skapa bäst stöd för att förutse och därmed hantera framtida kompetensbehov? SAS Forum Stockholm 2014 rasmus.kaneld@sll.se SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN INOM LÄNET 2 Vem är Rasmus? 3 Modell

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013

Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Landstingshuset i Stockholm AB ÅRSRAPPORT 2013 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018

Förslag till Mål och budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016 samt investeringsbudget för år 2014 och inriktningsnivåer för planåren 2015-2018 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Landstingsstyrelsen 1 (12) LS 1304-0527 LS 1104-0575 LS 1212-1660 LS 1302-0197 LS 1304-0528 LS 1303-0431 LS 1208-1025 Förslag till Mål och budget

Läs mer

Mvc Läkarbesök (exkl tel) Telefonkontakter Övriga besök

Mvc Läkarbesök (exkl tel) Telefonkontakter Övriga besök 1(5) VERKSAMHETSTAL PRIMÄRVÅRD Antal läkarbesök, exkl ARV 3 182 300 3 539 300 3 539 300 3 539 300 Antal telefonkontakter läkare exkl ARV 270 000 400 000 400 000 400 000 Antal övriga besök exkl ARV inkl

Läs mer

Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag

Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag Landstingsstyrelsens förvaltning 2007-03-01 Personaldirektören Utvecklingsdirektören Förslag till riktlinjer för arvodering av landstingsövergripande uppdrag Sammanfattning Landstinget behöver för sin

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

Yttrande över motion 2016:27 av Emma Lindell (S) om behovet av att uppdatera patientkläderna

Yttrande över motion 2016:27 av Emma Lindell (S) om behovet av att uppdatera patientkläderna Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Thomas Emilsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (2) HSN 2016-3625 Yttrande över motion 2016:27 av Emma Lindell (S) om

Läs mer