Personalbokslut 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalbokslut 2012"

Transkript

1 Personalbokslut 2012

2 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild ur ett personalekonomiskt perspektiv. Jämförelser med tidigare år redovisas när det gäller kommunens personal beträffande omfattning, struktur och hälsa. Arbetet med att utveckla den professionella och attraktiva arbetsplatsen i syfte att ge god service till medborgarna fortsätter. Målet är att våra medarbetares arbete ska kännetecknas av ständiga förbättringar och särskilt fokus ska finnas på områden såsom ledarskap, kompetens och arbetsmiljö. Gunilla Ejefors Lublin Personalchef Norrtälje den 14 februari 2013 Innehållsförteckning MEDARBETARENKÄT Nöjd medarbetarindex NMI... 3 Goda områden att bevara... 3 Förbättringsområden... 3 PERSONAL Antal tillsvidareanställda (avtal AB)... 4 Antal per kontor... 4 Könsfördelning Chefer Personalrörlighet... 4 Medelålder... 4 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands... 4 Pensionsavgångar Rekrytering... 4 LÖN OCH ERSÄTTNINGAR Utbetald lön och ersättningar... 5 Övertid... 5 Sjuklön, tkr, exklusive personalomkostnader... 5 Arvoden förtroendevalda... 5 Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna... 5 Konsultkostnader... 5 Medellön... 5 HÄLSOTAL Arbetsskador och tillbud... 6 Sjuktal... 6 Andelen i % långtidssjukskrivna... 6 Frisktal... 6 Arbetsmiljöarbete

3 Medarbetarenkät Under oktober månad 2012 genomförde kommunen en medarbetarenkät på samtliga förvaltningar. Enkäten riktade sig till alla anställda och besvaras som webbenkät personer besvarade enkäten vilket gav en svarsfrekvensen på 75 %. Resultatet visar att kommunen höjt medarbetarindex till 57 %. Enkäten innehåller 50 frågor inom följande indexområden: Övergripande frågor Arbetets krav Egen kontroll Stöd Ledarskap Kompetensutveckling Hälsa Diskriminering/jämställdhet Resultaten samverkas på enheterna, sedan på förvaltningsnivå med att arbeta fram handlings och arbetsmiljöplaner. Den centrala skyddskommittén föreslår kommunövergripande åtgärder utifrån enheternas handlingsplaner. Nöjd medarbetarindex NMI Andel positiva svar viktade mot nyckelfrågan Jag kan tänka mig att rekommendera andra att söka jobb i kommunen Diagrammet nedan redovisar andelen positiva svar (instämmer helt eller delvis) i procent per indexområde. Goda områden att bevara Svarsfrekvensen Hög svarsfrekvens med endast internetbaserad svarsmöjlighet Arbetets krav Jag vet precis vad arbetet kräver av mig Stöd Arbetskamraterna/min grupp är villiga att lyssna på frågor som rör mitt arbete, vi stödjer varandra på arbetsplatsen Kompetensutveckling Jag har den utbildning jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter Förbättringsområden Egen kontroll Jag kan påverka mängden arbete jag får Hälsa På min arbetsplats arbetar vi aktivt med friskvårdsfrågorna Resultat indexområde 2012 % positiva svar Övergripande frågor Arbetets krav Egen kontroll Stöd Ledarskap Kompetensutveckling Hälsa Diskriminering/jämställdhet 3

4 Personal Antal tillsvidareanställda (avtal AB) Antalet tillsvidareanställda har de senaste åren minskat, störst minskning inom barn och utbildning till följd av minskat antal elever. Antal per kontor Antal Andel Kommunstyrelsekontoret % Bygg och miljökontoret 55 3 % Kultur och fritidskontoret 84 4 % Socialkontoret % Sjukvård- och omsorgskontoret 58 3 % Barn och utbildningskontoret % Könsfördelning 2012 Chefer 2012 Kvinnor Män Kvinnor Män 78 % 22 % 59 % 41 % Antal personal-, ekonomi/eller verksamhetsansvariga chefer var totalt 161 personer. Personalrörlighet Personalrörligheten bland kommunens månadsanställda har ökat de senaste åren och ligger idag på omkring 8 %. Medelålder Medelålder för tillsvidareanställda. 48,8 49,2 49,1 48,7 48,5 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands Samtliga anställningsformer Pensionsavgångar Pensionsavgångarna i kommunen kommer att öka, antal pensionsavgångar per år Rekrytering Norrtälje kommun rekryterande via Offentliga jobb totalt 269 personer under 2012, tillkommer sedan ett 20-tal interna rekryteringar och chefsrekryteringar via konsultföretag. Strategi, processbeskrivningar gällande rekrytering och kompetensförsörjning har tagits fram och kommer att implementeras

5 Lön och ersättningar Utbetald lön och ersättningar Totalt utbetalt via lönesystemet, tkr, exklusive personalomkostnader Övertid Uttaget av övertid är relativt lågt i kommunen, timmar för år Sjuklön, tkr, exklusive personalomkostnader Sjuklönekostnaden har ökat, påverkande faktorer är en något ökad korttidsfrånvaro och löneökningar Arvoden förtroendevalda Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, tkr, exklusive personalomkostnader fanns 243 personer registrerade som förtroendevalda i kommunen Lön och ersättningar, de tio största yrkesgrupperna Tillsvidareanställda, tkr, exklusive personalomkostnader. Inom parantes avser år Befattning Antal Utbetald lön och ersättningar Barnskötare 219 (222) Förskolelärare 196 (208) Lärare gr tidigare år 183 (180) Kärnämneslärare 55 (62) Lokalvårdare 71 (74) Resursassistent 60 (61) Lärare gr senare år 93 (97) Karaktärsämneslärare 45 (47) Fritidspedagog 44 (43) Ekonomibiträde 43 (44) Konsultkostnader Inhyrd personal och konsulttjänster inom data, VA, miljö, bygg med mera. Mkr ,2 45,9 50,9 63,1 62,2 77,5 Medellön Medel månadslön, tillsvidareanställda Löneöversynen 2012 resulterade i en löneökning i kommunen på ca 3,8 % var utfallet ca 2,5 %, ökningen 2012 beror tills stor del på de centrala avtalen för lärarförbunden. 5

6 Hälsotal Arbetsskador och tillbud Antalet rapporterade arbetsskador och tillbud 2012 var 44 st. Skador och tillbud följs upp och eventuella åtgärder på kommunövergripande nivå samverkas i den centrala skyddskommittén. Vanligaste skade- och tillbudsorsakerna: Fysisk skada/våld (inom barnomsorg och skola) Fallolyckor och halkolyckor Hot Sjuktal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,6 5,6 5,8 Män 2,8 3,0 2,5 Totalt 4,9 5,0 5,0 Frisktal Sjukfrånvaro per åldersgrupp Åldersgrupp år 3,7 3, år 4,2 4,7 50- år 5,9 5,7 Den totala sjukfrånvaron för 2012 ligger på samma nivå som år % är en relativt låg nivå för länet. Andelen långtidsjuka fortsätter att minska, 52 % av all sjukfrånvaro Andelen i % långtidssjukskrivna Sjukfrånvaro 60 dagar eller längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron (5 % 2012). 69,4 62, ,2 52 Andel tillsvidareanställda med sjukfrånvaro 16 timmar (två sjukdagar) eller färre % 65 % 62 % 65 % 62 % Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöutbildning för chefer genomfördes vid tre tillfällen under våren Vid tio tillfällen hösten 2012 genomfördes utbildning för samverkansgrupper, ca 200 chefer och medarbetare deltog, Ytterligare två tillfällen planeras till våren Utbildning för skyddsombud genomfördes och förslag till skyddsområden har tagits fram. Ett likabehandlingsprogram har tagits fram under

7 KONTAKTUPPGIFTER Ted Broman Personalavdelningen, HR-enheten Estunav Norrtälje E-post: Foto: Viktor Moberg Broman 7 Näringsliv och kommunikation

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

redovisning Personalredovisning

redovisning Personalredovisning redovisning Personalredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattning... 2 Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1 Malmö stad rekryterar och utvecklar... 5 1.1 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga

Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Personalekonomisk redovisning med arbetsmiljöbilaga Bilaga till årsredovisningen 2012 Dnr: LD12/03465 Landstingsfullmäktige 2013-04-22 Personal Inledning Politikernas uppdrag till personalenheten är: Säkerställa

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans

Personalredovisning. Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans Personalredovisning Bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning 2014 sid. 9 Insatser för att sänka sjuktalen på omvårdnadsförvaltningen sid. 9 Arbetsgivaren och facken utvecklar samverkan tillsammans sid.

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi

Personalekono. VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi Personalekono VÄNERSBORGS KOMMUN misk vi o bokslut 2012 Personalekonomisk redovisning Hälsobokslut 2013 Omslagsbild: Cecilia Eriksson, kart- och mätningsingenjör genomför projekteringsmätning på Holmängen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Friska siffror i Hälsobokslutet

Friska siffror i Hälsobokslutet H U D D I N G E U N I V E R S I T E T S S J U K H U S Friska siffror i Hälsobokslutet Leena Rahman Gunnel Liliefelt-Gustafsson Britt-Marie Svahn Handledare: Paula Liukkonen Vision Vi vill verka för patientens

Läs mer