PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se"

Transkript

1 h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

2 h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild ur ett personalekonomiskt perspektiv. Jämförelser med tidigare år, från , redovisas när det gäller kommunens personal beträffande omfattning, struktur och hälsa. Våra personalpolitiska mål syftar till att göra Norrtälje Kommun till en attraktiv arbetsgivare. Vi står inför stora pensionsavgångar de närmaste åren och vi har en stor utmaning att rekrytera efterträdare till dessa. Vi vill att personalen ska vara våra ambassadörer och rekommendera andra att söka jobb i kommunen. Glädjande nog har vårt medarbetarindex höjts från 43 % till 51 %. Vi kommer att fortsätta arbetet med att höja medarbetarindex genom att föra en bra personalpolitik där anställda är engagerade, delaktiga och får utvecklas. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av arbetsglädje och trivsel. Carina Norrbacka Tf Personalchef INNEHÅLL Medarbetarenkät... 1 Personal Lön och ersättningar Hälsotal... 4 PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN

3 % positiva svar MEDARBETARENKÄT 2011 Under oktober månad 2011 genomförde kommunen en medarbetarenkät på samtliga förvaltningar. Enkäten riktade sig till alla anställda. Enkäten kunde besvaras som webbenkät personer besvarade enkäten. Svarsfrekvensen blev 77 %. Resultatet visar att kommunen höjt medarbetarindex till 51 %. Enkäten innehåller 49 frågor inom följande indexområden Övergripande frågor Arbetets krav Egen kontroll Stöd Ledarskap Kompetensutveckling Hälsa Diskriminering/jämställdhet Resultaten samverkas på enheterna, sedan på förvaltningsnivå med att arbeta fram handlings och arbetsmiljöplaner. Den centrala skyddskommittén föreslår kommunövergripande åtgärder utifrån enheternas handlingsplaner. Nöjd medarbetarindex NMI Andel positiva svar viktade mot nyckelfrågan Jag kan tänka mig att rekommendera andra att söka jobb i kommunen Diagrammet nedan redovisas andelen positiva svar (instämmer helt eller delvis) i procent per indexområde. Resultat indexområde Goda områden Svarsfrekvensen Hög svarsfrekvens med endast internetbaserad svarsmöjlighet Arbetskamrater Lyssnar, stödjer och löser problem Arbetets krav Medarbetarna vet vad som krävs av dem och anser sig ha den utbildning som behövs för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Förbättringsområden Övergripande frågor Förtroende, öppen och ärlig kommunikation Hälsa underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka till arbete PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 1

4 PERSONAL Antal tillsvidareanställda (avtal AB) Antalet tillsvidareanställda har de senaste åren minskat, störst minskning inom barn och utbildning till följd av minskat antal elever. Antal per kontor Antal Andel Kommunstyrelsekontoret % Bygg och miljökontoret 50 3 % Kultur och fritidskontoret 86 4 % Socialkontoret % Tiohundraförvaltningen 61 3 % Barn och utbildningskontoret % Könsfördelning 2011 Antal chefer 2011 Kvinnor Män 76 % 24 % Kvinnor Män 59 % 41 % Antal personal-, ekonomi/eller verksamhetsansvariga chefer var totalt 161 personer. Personalrörlighet Personalrörligheten bland kommunens månadsanställda har ökat från ca 6 % 2010 till ca 8 % år Medelålder Medelålder för tillsvidareanställda. 48,6 48,8 49,2 49,1 48,7 Anställda i Norrtälje kommun födda utomlands Samtliga anställningsformer Pensionsavgångar Pensionsavgångarna i kommunen kommer att öka, Antal pensionsavgångar per år PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 2

5 LÖN OCH ERSÄTTNINGAR Utbetald lön och ersättningar Totalt utbetalt via lönesystemet, tkr, exkl. personalomkostnader Övertid Uttaget av övertid är relativt lågt i kommunen, timmar för år Sjuklön, tkr, exkl. personalomkostnader Sjuklönekostnaden har ökat, påverkande faktorer är en något ökad korttidsfrånvaro och löneökningar. Arvoden förtroendevalda Arvoden och ersättningar till förtroendevalda, tkr, exkl. personalomkostnader. Ökningen beror på nya ersättningar och utbildningssatsning fanns 245 personer registrerade som förtroendevalda i kommunen. Lön och ersättningar 2011, de största yrkesgrupperna Tillsvidareanställda, tkr, exkl. personalomkostnader. Inom parantes avser år Befattning Antal Utbetald lön och ersättningar Barnskötare 222 (214) Förskolelärare 191 (184) Lärare årsk (81) Kärnämneslärare 53 (62) Lokalvårdare 74 (70) Resursassistent 59 (63) Lärare årsk (58) Fritidspedagog 43 (45) Karaktärsämneslärare 40 (43) Lågstadielärare 26 (30) Konsultkostnader Inhyrd personal och konsulttjänster inom data, VA, miljö, bygg mm, mkr. 28,1 46,2 45,9 50,9 63,1 62,2 Medellön Medel månadslön, tillsvidareanställda Löneöversynen 2011 resulterade i en löneökning totalt i kommunen på ca 2,3 %. PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 3

6 Sjuktal i % HÄLSOTAL Arbetsskador och tillbud Antalet inrapporterade arbetsskador och tillbud var 2011 var 71 st. Skador och tillbud följs upp och eventuella åtgärder på övergripande nivå samverkas i den centrala skyddskommittén. Vanligaste skade och tillbudsorsakerna: Fallolyckor Halkolyckor Fysisk skada/våld (barnomsorg, skola) Sjuktal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 6,1 5,6 5,6 Män 2,8 2,8 3,0 Totalt 5,2 4,9 5,0 Sjukfrånvaro per åldersgrupp Åldersgrupp år 3,8 3, år 4,0 4,2 50- år 5,9 5, Sjuktal i % Den totala sjukfrånvaron ökade marginellt under året från 4,9 % till 5,0 % 2011 vilket är en ökning med 2 %. Detta kan jämföras med förändring i hela riket där ökningen var 12,6 %. Andelen i % långtidssjukskrivna 60 dagar eller längre, andel av totala sjukfrånvaron (5 % 2011). 75,4 69,4 62, ,2 Frisktal Andel tillsvidareanställda med sjukfrånvaro 16 timmar eller färre. 57 % 62 % 65 % 62 % 65 % Arbetsmiljö För att stärka arbetsmiljöarbetet så genomfördes en första utbildningsdag för chefer under året och ytterligare sju utbildningsdagar är inplanerade under 2012 Med anledning av medarbetarenkäten togs ett program fram om kränkande Särbehandling som skickades till cheferna för att genomföras på alla Arbetsplatsträffar. Alla 40,50 och 60 åringar (200 personer) som erbjudits hälsoprofiler följdes upp av företagshälsovården. PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN 4

7 Motorfabriken Pythagoras ligger centralt i Norrtälje vid foten av södra bergen. Från berget har man en vid utsikt över Norrtälje. Pythagoras Motor AB var en gång Norrtäljes största industriföretag med över 80 anställda. Företaget grundades 20:e augusti utvecklades en produkt som skulle göra företaget känt, tändkulemotorn. Fram till 1979 tillverkades reservdelar till tändkulemotorer. Motorfabriken är idag industrimuseum och står på Riksantikvarieämbetets lista över mest bevarande värda industriminnen. Mekaniska verkstaden på Skansen har Pythagoras i Norrtälje som förebild. Ted Broman Personalavdelningen Norrtälje kommun PERSONALBOKSLUT 2011 NORRTÄLJE KOMMUN

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personalbokslut 2014

Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 Personalbokslut 2014 År 2014 har gått under namnet medarbetaråret vilket innebär fokus på kompetensutveckling för våra medarbetare samt att vår fina förmånsportal har lanserats. Vi

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... - 2-1.1 Styr- och ledningssystem... - 2-1.2 Vision... - 2-1.3 Strategiska områden... - 2-1.4 Resurser... - 2-2. SYFTE... - 2-3. UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun

Personal-/HRbokslut 2012. Luleå kommun Personal-/HRbokslut 2012 Luleå kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2012... 5 Personalbild Luleå kommun... 7 Antal månadsanställda den

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut. Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Timrå kommun 2012 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONALBOKSLUT 2012 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Stabilt och tillgängligt

Stabilt och tillgängligt Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2012 Stabilt och tillgängligt 2012 presenterades ett flertal ekonomiska prognoser som gav skäl till oro. Prognosernas samstämmighet var stor och tendensen neråtgående.

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Personalredovisning 2009

Personalredovisning 2009 Personalredovisning 29 Bilder från kungabesöket 29 på Säbyhemmet. Foto: Bosse Johansson 21-3-1 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 5 2. Personalkostnader 6 3. Personalrörlighet 7 4. Arbetad tid och frånvaro

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer