DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra"

Transkript

1 DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1

2 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning och ett verktyg för att kunna förverkliga Lunds kommuns mål att ge våra medborgare en god service. Men personalpolitiken skapar också förutsättningar för oss att må bra på våra arbetsplatser och för att vi ska trivas ihop med våra arbetskamrater. Den personalpolitiska bollen kastas nu tillbaka till dig Det personalpolitiska programmet (ppp) togs fram i samarbete med många medarbetare i Lunds kommun. Många av tankarna och idéerna har förverkligats redan andra är på gång. Men det är när vi ledare och medarbetare tar ett gemensamt ansvar som vi kan åstadkomma en verklig förändring. Så nu kastar vi tillbaka bollen till dig! Dialogen ett verktyg för att förverkliga personalpolitiken För att göra personalpolitiken levande har vi tagit fram Dialogen. Den vänder sig till alla medarbetare i Lunds kommun och bygger på det personalpolitiska programmet. Det är ett material som bjuder in till diskussioner på arbetsplatsen om hur vi tillsammans kan förbättra vår verksamhet och vår arbetsmiljö. Personalpolitiken angår oss alla En förutsättning för en bra verksamhet och goda arbetsförhållanden är att vi alla utifrån våra olika roller tar ansvar för att göra personalpolitiken levande. Detta är en gemensam angelägenhet för både arbetsgivare och medarbetare. Vi tror att Dialogen ska fungera som ett bra stöd i detta arbete i Lunds kommun. Lund i december 2003 Jan-Inge Ahlfridh Jan Krantz Kommundirektör T f personaldirektör Det personalpolitiska programmet har arbetats fram i nära samarbete med de anställda. Genom Dialogen vill vi fortsätta detta arbete för det är i den konstruktiva diskussionen medarbetare emellan och mellan ledare och medarbetare vi skapar en ökad arbetsglädje och yrkesstolthet. Dina synpunkter behövs gör din röst hörd i Dialogen! Lund i december 2003 Kommunal Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund SACO SKTF Vårdförbundet Dialogen har utarbetats inom Kommunkontoret av Marianne Sarum, personalkonsulent på företagshälsovården, och Marie Björklund, personalstrateg inom staben. Har du frågor eller synpunkter, ta kontakt med dem! Marie Björklund, tel , e-post: Marianne Sarum, tel , e-post: 2

3 Vad är Dialogen? Vad är syftet med Dialogen? Dialogen är ett diskussionsunderlag som bygger på det personalpolitiska programmets hörnstenar Välbefinnande och hälsa Inflytande och delaktighet Lust att lära Att vara ledare Etik i arbetet Personalförsörjning Att påverka de egna arbetsvillkoren Personalpolitiken en process Den sista punkten är drivkraften bakom Dialogen. Vi vill ständigt förbättra personalpolitiken i det praktiska arbetet och då måste vi alla bidra med vår vilja till diskussion om hur vi tillsammans kan förbättra arbetsförhållandena på våra arbetsplatser. Det systematiska arbetet med förbättringar skapar en ökad arbetsglädje och bättre kvalitet i vårt arbete. Och personalpolitiken reduceras inte till ett dokument i bokhyllan. Hur jobbar vi med Dialogen? Materialet är uppdelat i tre delar, Monologen, Dialogen och en handlingsplan. Monologen är en enkel enkät med 25 frågor som fylls i individuellt. Dialogen är ett diskussionsmaterial för en grupp och handlingsplanen är resultatet av diskussionerna. För att kunna se vad du och dina medarbetare tillsammans tycker just nu om olika arbetsförhållanden inom din arbetsenhet, fyller var och en först i Monologen. Du bör ha Dialogen bredvid dig när du fyller i enkäten för att bättre förstå frågorna. Sedan lämnar du över Monologen till den som utsetts att se till att allas enskilda svar räknas ihop till ett resultat för hela arbetsgruppen på din arbetsplats. Ganska snart därefter får du och dina arbetskamrater reda på resultatet för just din arbetsenhet. Då för du in resultatet i Dialogen. Resultatet visar vad ni inom din arbetsenhet gemensamt tycker om sådant som har betydelse för allas trivsel och välbefinnande. Monologen med de tjugofem huvudfrågorna hittar du på sidan 5 i detta material. Nästa steg, när alla på enheten gjort Monologen, är att ni tillsammans bestämmer er för vilket eller vilka områden i Dialogen som ni vill diskutera. Ni kan välja allt mellan en och alla frågor. Jobba med dem på arbetsplatsträffar under ett helt år, på internat och studiedagar, eller på annat sätt som passar just er. Under diskussionerna antecknar ni vad ni gemensamt kommit överens om att förbättra i form av en handlingsplan. Den finns längst bak i häftet. Hur stor bör Dialoggruppen vara? Förutsättningarna är olika inom kommunens verksamheter. Diskussionsgruppen bör helst inte vara större än 7 personer, idealgruppen är på 4 5 personer. Är ni fler kan ni dela upp er så att ni diskuterar olika frågor och sedan träffas och redovisar vad ni kommit fram till. Ett annat sätt är att flera grupper diskuterar samma fråga och sedan gör jämförelser för att därefter besluta vilka förbättringar ni vill ta in i handlingsplanen. 3

4 Vad ska arbetsgruppen tänka på? Alla har ett ansvar för att diskussionerna blir bra och konstruktiva, men arbetsledaren har ett speciellt ansvar för att organisera arbetet i gruppen. Det är viktigt att varje grupp har en samtalsledare det kommer i de flesta fall att vara arbetsledaren. Det underlättar med en dagordning för mötet. Se frågorna som förslag att diskutera även andra frågor kan naturligtvis kännas viktiga att diskutera. Kom överens om hur ni ska göra för att alla verkligen ska få säga vad de tycker och använd tiden demokratiskt. Bestäm när förslagen till förbättringar i handlingsplanen ska följas upp och glöm inte bort att göra det då! Vad ska rapporteras vidare? Det allra viktigaste är att diskutera hur ni tillsammans kan vidareutveckla er arbetsenhet. Men samtidigt är naturligtvis ledningen inom din förvaltning intresserad av resultatet av ert arbete. Därför kommer din arbetsledare att skicka vidare resultatet av Monologen för en sammanställning inom hela förvaltningen. Hon/han kommer också att rapportera vidare hur ni arbetat inom er enhet. Ledningen vill också få en bild av vad de kan göra för att öka förutsättningarna för att vi tillsammans ska kunna skapa en god arbetsmiljö där vi trivs och utvecklas och en god verksamhet för våra medborgare. Och det ena är ju en förutsättning för det andra, eller hur? Dialogens olika delar Uppföljning av handlingsplanen Förbättringar och nya rutiner Överenskomna förbättringar förs in i handlingsplanen Enkäten Monologen fylls i enskilt Resultaten från alla i arbetsgruppen sammanställs Gruppens gemensamma resultat förs in i Dialogen Gruppen väljer ut vilka områden i Dialogen de vill diskutera Diskussioner förs på t ex arbetsplatsträffar 4

5 Monologen Enhet... En enkät som förberedelse för Dialogen. Klipp ut (eller kopiera) Monologen och fyll i den för dig själv. Ha diskussionsfrågorna i Dialogen framför dig under tiden. Då är det lättare att förstå frågorna nedan. Förtydligande Med din arbetsgivare menar vi Lunds kommun, din arbetsenhet är där du arbetar. Instämmer inte alls i viss mån ganska mycket i hög grad Välbefinnande och hälsa 1. Jag känner till våra mål för verksamheten Vi har metoder för att följa upp våra mål för verksamheten Vi arbetar bra tillsammans på den här arbetsplatsen Jag bidrar själv till att skapa en god arbetsmiljö Jag mår bra på mitt arbete Jag deltar regelbundet i något slag av friskvård i arbetet eller på min fritid Inflytande och delaktighet 7. Jag har tillräckligt med information om sådant som rör mitt arbete och verksamheten i stort Mina synpunkter beaktas av min ledning när det gäller arbetets innehåll och utförande Jag har under det senaste året haft ett utvecklingssamtal/medarbetarsamtal med min chef Vi ger de nyanställda en bra introduktion inom vår arbetsenhet Jag är nöjd med det ansvar jag har i mitt arbete Lust att lära 12. Jag känner engagemang i mitt arbete Jag vill vidareutveckla min kompetens Klipp ut eller kopiera 5

6 Ledarskap Din chef/arbetsledare är den som har det formella ansvaret och t ex håller utvecklingssamtal och påverkar din lön. Det är alltså den personen som avses med frågorna nedan. I vården finns även en eller flera personer, t ex paramedicinare, som ger en praktisk handledning i det dagliga arbetet och i arbetsuppgifternas utförande. De är inte chefer eller arbetsledare. 14. Jag har förtroende för min närmaste chef/arbetsledare Jag har möjlighet att diskutera mina arbetsuppgifter med min närmaste chef/arbetsledare Min chef/arbetsledare tar tag i problem/konflikter om de uppstår Etik i arbetet 17. Jag tycker att vi på vår arbetsenhet möter kommuninvånaren med respekt Jag känner till Lunds kommuns personalpolitiska program Jag tycker att alla medarbetare oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund behandlas med respekt på min arbetsplats Personalförsörjning 20. Jag tycker att Lunds kommun är en bra arbetsgivare Jag tycker om att arbeta tillsammans med de som har en annan kulturell bakgrund än min egen Det är viktigt att ta emot elever och praktikanter Att påverka de egna arbetsvillkoren 23. Jag har i mitt utvecklingssamtal/lönesamtal fått en motivering till den lön jag har Jag är nöjd med förläggningen av min arbetstid Jag arbetar inte mer övertid/mertid än vad jag tycker är rimligt När du nu är färdig med Monologen, lämna den till den som utsetts att sammanställa arbetsgruppens enkäter. När du fått tillbaka gruppens svar för du in resultatet i Dialogen. Klipp ut eller kopiera 6

7 Dialogen Nu har du kommit till själva diskussionsmaterialet Dialogen. Här hittar du frågor att diskutera kring punkterna Välbefinnande och hälsa Inflytande och delaktighet Lust att lära Att vara ledare Etik i arbetet Personalförsörjning Att påverka de egna arbetsvillkoren Välbefinnande och hälsa Här förs arbetsgruppens gemensamma svar in från Monologen 1. Jag känner till våra mål för verksamheten Vilka är våra verksamhetsmål? Vilka är vi till för? På vilket sätt kan vi engagera brukarna i målen? Hur kan vi själva påverka målen? Vad ska vi göra för att få ett bra resultat? Hur ska vi göra det? Prioriterar vi bland våra arbetsuppgifter på rätt sätt? Hur kan vi göra för att målen för verksamheten ständigt ska vara levande för oss? 2. Vi har metoder för att följa upp våra mål för verksamheten Hur vet vi om vi fått ett bra resultat av vårt arbete? Vilka metoder/arbetssätt har vi för att följa upp våra mål? Kan vi förbättra dessa? Hur talar vi om för oss själva när vi gjort något bra? Hur talar vi om för andra när de gjort något bra? Vad gör vi om resultatet inte skulle vara så bra? Hur kan uppföljningen påverka våra kommande mål? 3. Vi arbetar bra tillsammans på den här arbetsplatsen Är det helt klart för oss vilka våra olika arbetsuppgifter är? Stöttar vi varandra i arbetet? Hur hanterar vi situationen när någon tycker/agerar helt annorlunda än övriga medarbetare? Behöver vi samarbeta mer för att arbetet ska bli bättre utfört? Lyssnar vi på varandra? Känner vi samhörighet på arbetsplatsen? Skrattar vi tillsammans? 7

8 4. Jag bidrar själv till att skapa en god arbetsmiljö Vad är en god arbetsmiljö? Vad kan vi göra för att bibehålla eller förbättra arbetsklimatet? Vad fokuserar vi mest på möjligheter eller hinder i verksamheten? Ger vi varandra positiv uppskattning? Hur påverkas vi av varandras goda respektive dåliga humör? Vilka rutiner har vi när någon är sjuk? Vad gör vi när någon är sjukskriven en längre tid för att få tillbaka honom/henne till vår arbetsplats? Kan vi göra något mer som underlättar för de sjukskrivna att komma tillbaka till arbetsplatsen? 5. Jag mår bra på mitt arbete Vad är att må bra på arbetet? Diskuterar vi i utvecklingssamtalet hur den egna hälsan påverkas av och i arbetet? Är vi tydliga gentemot arbetsledningen när vi känner oss överbelastade? Vilka roller har medarbetare, arbetsledning, fack och företagshälsovård i arbetsmiljöarbetet? 6. Jag deltar regelbundet i något slag av friskvård i arbetet eller på min fritid Vad är friskvård för oss? Underlättas vårt arbete av att vi har en god fysik? Vad kan vi själva göra för att öka vårt välbefinnande och vår kondition? Hur använder vi friskvårdstimman? Hur planerar vi friskvården i övrigt på vår arbetsplats? Vilka möjligheter och hinder finns för att alla ska kunna delta i något slag av friskvård? 8

9 Inflytande och delaktighet 7. Jag har tillräckligt med information om sådant som rör mitt arbete och verksamheten i stort Vilken information vill vi/behöver vi ha för att vi ska kunna utveckla/förbättra vårt arbete? Vems är ansvaret för att alla har tillräckligt med information? Har vi bra rutiner och kanaler för att sprida informationen? Vad kan vi göra på vår arbetsplats för att förbättra informationen? 8. Mina synpunkter beaktas av min ledning när det gäller arbetets innehåll och utförande På vilka olika sätt kan vi framföra våra synpunkter på arbetets innehåll och utförande? Vilka slag av möten finns för att diskutera arbetets innehåll och utförande? Kan vi bli bättre på att delta i mötena? Att yttra oss? Att lyssna till varandra? Finns en dagordning? Behövs något annat slag av förbättring av mötesdisciplinen? 9. Jag har under det senaste året haft ett utvecklingssamtal/ medarbetarsamtal med min chef Vad är syftet med ett utvecklingssamtal/medarbetarsamtal? Använder vi kommunens lathund för utvecklingssamtal? Skriver vi individuella kompetensutvecklingsplaner? 10. Vi ger de nyanställda en bra introduktion inom vår arbetsenhet Vad är en bra introduktion på arbetsplatsen? Finns det en plan för introduktion inom verksamheten? Vilken roll och vilket ansvar har vi som medarbetare i introduktionen? Vilken introduktion får våra semestervikarier? Vilken introduktion får elever och praktikanter? 11. Jag är nöjd med det ansvar jag har i mitt arbete Har vi en tydlig ansvarsfördelning av våra arbetsuppgifter? Är ansvar och befogenheter/roller klara för var och en på vår arbetsplats? Stämmer ansvaret med befogenheterna inom arbetsgruppen? Kan vi organisera arbetet bättre så att alla får rätt ansvar? Vill, kan eller får vi ta mer eller mindre ansvar? 9

10 Lust att lära 12. Jag känner engagemang i mitt arbete Vad gör att vi känner engagemang och lust att lära? Hur ökar vi vår motivation att lära nytt i arbetet? Har vi den nödvändiga balansen mellan engagemang och möjlighet i vårt arbete? 13. Jag vill vidareutveckla min kompetens Vad är kompetens för oss? Vad är speciellt viktigt att kunna idag på vår arbetsplats? Har vi rätt kompetens för detta arbete? Behöver vi ha en annan kompetens längre fram i tiden? Hur planerar vi vår kompetensutveckling? Är den kopplad till våra mål? Måste all kompetensutveckling kosta pengar? Hur tar vi vara på positiva och negativa synpunkter från kommuninvånarna för att på så sätt öka vår kompetens? Hur kan vi lära av varandra när vi tillhör olika åldrar? Hur kan vi för övrigt ta vara på varandras kunskaper och erfarenheter? 10

11 Ledarskap 14. Jag har förtroende för min närmaste chef/arbetsledare Vad skapar förtroende för chefen/arbetsledaren? Vad ger chefen/arbetsledaren förtroende för oss som medarbetare? Hur kan vi medverka till att det ömsesidiga förtroendet om det behövs blir bättre? Hur kan vår chef bli tydligare när han/hon talar om vad han/hon förväntar sig av oss? Hur kan vi bli tydligare i kontakterna med vår chef när vi talar om vilka behov vi har? Hur kan vi stötta varandra i samband med förändringsarbete? 15. Jag har möjlighet att diskutera mina arbetsuppgifter med min närmaste chef På vilket sätt vill vi att vår chef/arbetsledare ska vara tillgänglig? Vilka krav ställer vi på vår ledning vad gäller möjligheter att diskutera våra arbetsuppgifter? Är det rimliga krav? Har vår närmaste chef/arbetsledare tillräckligt med tid för att leda arbetet? Vad menar vi med att leda arbetet? Hur kan ledningen bli bättre när det gäller att leda arbetet? Kan vi ta över fler beslut och diskussioner själva? Hur kan vi i övrigt förbättra dialogen på vår arbetsplats? Att diskutera för de som arbetar inom vården: Vilket slag av stöd vill vi ha från sjuksköterskor/paramedicinare? Kan det förbättras och hur i så fall? 16. Min chef/arbetsledare tar tag i problem/konflikter om de uppstår Hur kan ledningen bli bättre på att uppmärksamma problem/konflikter? Hur kan ledningen bli bättre när det gäller att åtgärda problem/konflikter? Vilket ansvar har vi som medarbetare när det gäller problem/konflikter? 11

12 Etik i arbetet 17. Jag tycker att vi på vår arbetsplats möter kommuninvånaren med respekt På vilket sätt visar vi respekt för kommuninvånarna? Behöver vi utveckla vår respekt, lyhördhet och omtanke? Har vi bra rutiner för situationer när vi och brukaren/kommuninvånaren har olika uppfattningar? 18. Jag känner till Lunds kommuns personalpolitiska program Vet vi var vi kan hitta det personalpolitiska programmet på vår arbetsplats? Vet vi var vi kan hitta de övriga personalpolitiska policyerna? Vilken roll spelar personalpolitiken på vår arbetsplats? De personalpolitiska policyerna är för närvarande Personalpolitiska programmet med handlingsplan Arbetsmiljöpolicy med företagshälsovårdspolicy Friskvårdspolicy Policy mot kränkande särbehandling Mångfaldspolicy Policy för arbetslivsinriktad rehabilitering Jämställdhetspolicy Policy för alkohol- och narkotikaberoende samt läkemedelsmissbruk Lönepolitik 19. Jag tycker att alla medarbetare oavsett kön, ålder, kulturell bakgrund behandlas med respekt på min arbetsplats Förhållandet arbetskamrater emellan Finns det skillnader i bemötandet mellan kvinnliga respektive manliga medarbetare? Mellan yngre respektive äldre medarbetare? Mellan medarbetare med olika kulturella bakgrunder? Är alla medarbetare i arbetsgruppen med i gemenskapen? Om inte hur kan vi se till att alla medarbetare behandlas med den respekt vi själva vill bli bemötta med? Förhållandet kommuninvånare medarbetare Blir alla medarbetare behandlade med respekt av våra elever/vårdtagare/ anhöriga/klienter/kunder med flera? Om inte hur kan vi agera professionellt när vi inte bemöts med den respekt vi önskar? 12

13 Personalförsörjning 20. Jag tycker att Lunds kommun är en bra arbetsgivare Vem är min arbetsgivare? Vad är bra? Vilka förmåner utöver lönen har vi som anställda? Tycker vi att våra arbetsuppgifter är värdefulla? Vilka kanaler kan vi använda för att påverka personalpolitiken? Vilken bild ger vi av Lunds kommun som arbetsplats utåt? Hur kan vi medverka till att fler söker arbete i Lunds kommun? 21. Jag tycker om att arbeta tillsammans med de som har en annan kulturell bakgrund än min egen Vilken betydelse har språket och kulturskillnaderna när det gäller kommunikationen på arbetsplatsen och med kommuninvånarna? Hur och vad kan vi lära av varandra när vi har olika kulturell bakgrund? 22. Det är viktigt att ta emot elever och praktikanter Underlättas kommande rekryteringar av att vi tar emot elever och praktikanter på vår arbetsplats? Hur kan vi medverka till att elever och praktikanter vill söka arbete i Lunds kommun? Kan vi lära oss något av våra elever/praktikanter? 13

14 Att påverka de egna arbetsvillkoren 23. Jag har i mitt utvecklingssamtal/lönesamtal fått en motivering till den lön jag har Känner vi till lönepolicyn och lönekriterierna som gäller för vår arbetsplats? Har chef/arbetsledare och medarbetare lönesamtal (kan ibland ingå som en del av utvecklingssamtalet) hos oss på vår arbetsplats? 24. Jag är nöjd med förläggningen av min arbetstid Kan vi vara mer flexibla med tanke på individuella behov? Kan eller vill vi pröva en annan arbetstidsmodell? Kan vi göra andra förändringar av arbetstidens förläggning? 25. Jag arbetar inte mer övertid/mertid än vad jag tycker är rimligt När är det rimligt med övertid/mertid? Hur mycket är rimligt? Om någon har för mycket övertid/mertid vad gör vi idag och hur kan vi undvika det i fortsättningen? Följer vi arbetstidslagen/arbetsmiljölagen? 14

15 Klipp ut eller kopiera Dialogens handlingsplan för förbättringar Enhet Etik i arbetet 6. Personalförsörjning 7. Att påverka de egna arbetsvillkoren Områden: 1. Välbefinnande och hälsa 2. Inflytande och delaktighet 3. Lust att lära 4. Ledarskap Förbättringar och nya rutiner Område nr Vem ska göra det? Klart när? Ansvarig för uppföljning Datum för uppföljning 15

16 DIALOGEN ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra Box Lund Grafisk form: Holmqvist AD & Bild. Foto: Jan Nordén. Omslagsillustration: Tony Helinsky. Repro & tryck: Wallin & Dalholm,

personalpolitiskt program LUNDS KOMMUN

personalpolitiskt program LUNDS KOMMUN personalpolitiskt program 2002 2012 LUNDS KOMMUN Tack till alla som arbetat med att ta fram vårt nya personalpolitiska program! Det personalpolitiska programmet är baserat på de synpunkter som medarbetare

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy Medarbetarpolicy Till dig som arbetar i Lunds kommun medarbetarpolicy I din hand har du medarbetarpolicyn för Lunds kommun. Här beskrivs de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5)

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy 1(5) Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy 1(5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Samverkan och delaktighet... 3 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 4 Uppföljning... 4 Avslutning...

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Det är nu som du och din arbetsplats ska ta vid och föra processen vidare. Marjo Bodén Kommunledningskontoret, personalavdelningen

Det är nu som du och din arbetsplats ska ta vid och föra processen vidare. Marjo Bodén Kommunledningskontoret, personalavdelningen NYA MÖJLIGHETER Nya möjligheter En av framtidens många utmaningar är att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser och det ska Skellefteå kommun vara. Genom att arbeta med Mönsterarbetsplatser

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Ett styrdokument för kommunens samtliga arbetsplatser

Den goda arbetsplatsen. Ett styrdokument för kommunens samtliga arbetsplatser Den goda arbetsplatsen 1 Ett styrdokument för kommunens samtliga arbetsplatser INNEHÅLL I SJÖBO KOMMUN 3 VERKTYG FÖR EN GOD PERSONALPOLITIK 4 VÄRDEGRUND FÖR VÅR ORGANISATION 6 LEDARSKAP/MEDARBETARSKAP

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA Riktlinjerna vänder sig till alla inom kommunen som kommer i kontakt med nyanställda på sin arbetsplats. En bra introduktion är en bra investering Den första

Läs mer

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012 Frågor om mig själv/mitt medarbetarskap 28 Jag trivs och mår bra på arbetet 29 Jag bidrar aktivt till att mina arbetskamrater trivs och mår bra på arbetet 30 Jag är motiverad att lära och utvecklas 31

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen HFS 2015. Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats ett

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer