Malmö stads lönestatistik 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stads lönestatistik 2014"

Transkript

1 Malmö stads lönestatistik 2014

2 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner är uppräknade till heltid. Underlaget omfattar yrkesgrupper med fler än tio medarbetare. Medel- och medianlön redovisas för minst två medarbetare och percentiler för minst tio medarbetare. Vissa yrken har inte omkodats till AID och ingår därför inte i statistiken. Medianlön innebär att 50 % av medarbetarna i gruppen har lägre eller samma lön som medianen. 10:e percentilen innebär att 10 % av medarbetarna i gruppen har lägre eller samma lön som percentilen. 90:e percentilen innebär att 90 % av medarbetarna i gruppen har lägre eller samma lön som percentilen. Kv. lön i % av män innebär kvinnornas lön i procent av männens lön. Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken Yrkesgrupper Kön Anta l 1 Medel -ålder Medellö n Kv. lön i % av män 10:e Median 90:e Administratör annan Total ,5% Administratör annan K Administratör annan M Administratör ekonomi Total ,5% Administratör ekonomi K Administratör ekonomi M Administratör information Total ,1% Administratör information K Administratör information M Administratör IT Total ,1% Administratör IT K Administratör IT M Administratör personal/löner Total ,1% Administratör personal/löner K Administratör personal/löner M Administratör skola/fritid Total ,0% Administratör skola/fritid K Administratör skola/fritid M Administratör övergripande verksamhet Total ,3% Administratör övergripande verksamhet K Administratör övergripande verksamhet M Anläggningsarbete Total Anläggningsarbete K 1 28 Anläggningsarbete M Antikvarie Total ,5% Antikvarie K Antikvarie M Arbetsterapeut Total ,5% Arbetsterapeut K Arbetsterapeut M Arbetsterapibiträde Total ,1% Arbetsterapibiträde K Arbetsterapibiträde M Arkivarie Total ,4% Arkivarie K Arkivarie M

3 Badpersonal Total ,3% Badpersonal K Badpersonal M Barnskötare Total ,9% Barnskötare K Barnskötare M Behandlingsassist/socialpedagog Total ,7% Behandlingsassist/socialpedagog K Behandlingsassist/socialpedagog M Bibliotekarie Total ,3% Bibliotekarie K Bibliotekarie M Biblioteksassistent Total ,2% Biblioteksassistent K Biblioteksassistent M Biståndsbedömare Total ,5% Biståndsbedömare K Biståndsbedömare M Biträdesarbete annat Total ,0% Biträdesarbete annat K Biträdesarbete annat M Bygglovshandläggare Total ,3% Bygglovshandläggare K Bygglovshandläggare M Distriktssjuksköterska Total ,7% Distriktssjuksköterska K Distriktssjuksköterska M Elektriker/elmontör Total Elektriker/elmontör K 0 Elektriker/elmontör M Elevassistent Total ,7% Elevassistent K Elevassistent M Fastighetsskötare Total Fastighetsskötare K 0 Fastighetsskötare M Fordonsförare Total ,6% Fordonsförare K Fordonsförare M Fritidsledare Total ,3% Fritidsledare K Fritidsledare M Fritidspedagog Total ,2% Fritidspedagog K Fritidspedagog M Fysisk samhällsplan/projektör/arkitekt Total ,9% Fysisk samhällsplan/projektör/arkitekt K Fysisk samhällsplan/projektör/arkitekt M Förrådsarbete Total ,4% Förrådsarbete K Förrådsarbete M Förskollärare Total ,1% Förskollärare K Förskollärare M Handläggare annan Total ,7% Handläggare annan K Handläggare annan M

4 Handläggare ekonomi Total ,2% Handläggare ekonomi K Handläggare ekonomi M Handläggare information Total ,1% Handläggare information K Handläggare information M Handläggare IT Total ,0% Handläggare IT K Handläggare IT M Handläggare miljöfrågor Total ,8% Handläggare miljöfrågor K Handläggare miljöfrågor M Handläggare personal/löner Total ,8% Handläggare personal/löner K Handläggare personal/löner M Handläggare upphandling/inköp Total ,0% Handläggare upphandling/inköp K Handläggare upphandling/inköp M Handläggare övergrip.verksamhetsplan. Total ,7% K M Hantverkare Total ,9% Hantverkare K Hantverkare M Ingenjör annan Total ,4% Ingenjör annan K Ingenjör annan M Ingenjör drift Total ,4% Ingenjör drift K Ingenjör drift M Ingenjör fastigheter Total ,5% Ingenjör fastigheter K Ingenjör fastigheter M Ingenjör park/gator Total ,7% Ingenjör park/gator K Ingenjör park/gator M Instruktör/handledare Total ,1% Instruktör/handledare K Instruktör/handledare M Jurist Total ,9% Jurist K Jurist M Kock Total ,4% Kock K Kock M Kontorsvaktmästare Total ,7% Kontorsvaktmästare K Kontorsvaktmästare M Kulturarbete Total ,7% Kulturarbete K Kulturarbete M Kulturarbete annat Total ,3% Kulturarbete annat K Kulturarbete annat M Kultursekreterare Total ,6% Kultursekreterare K Kultursekreterare M

5 Kurativt arbete annat Total ,0% Kurativt arbete annat K Kurativt arbete annat M Kurator Total ,5% Kurator K Kurator M Ledning administration Total ,2% Ledning administration K Ledning administration M Ledning annan Total ,6% Ledning annan K Ledning annan M Ledning barnomsorg Total ,8% Ledning barnomsorg K Ledning barnomsorg M Ledning ekonomi Total ,2% Ledning ekonomi K Ledning ekonomi M Ledning funktionshindrade Total ,4% Ledning funktionshindrade K Ledning funktionshindrade M Ledning information Total ,0% Ledning information K Ledning information M Ledning kultur turism och fritid Total ,6% Ledning kultur turism och fritid K Ledning kultur turism och fritid M Ledning köks- och måltidsarbete Total ,5% Ledning köks- och måltidsarbete K Ledning köks- och måltidsarbete M Ledning personal Total ,6% Ledning personal K Ledning personal M Ledning skola Total ,0% Ledning skola K Ledning skola M Ledning socialt och kurativt arbete Total ,2% Ledning socialt och kurativt arbete K Ledning socialt och kurativt arbete M Ledning tekniskt arbete Total ,1% Ledning tekniskt arbete K Ledning tekniskt arbete M Ledning äldreomsorg Total ,2% Ledning äldreomsorg K Ledning äldreomsorg M Logoped Total ,3% Logoped K Logoped M Lokalvårdare/städare Total ,1% Lokalvårdare/städare K Lokalvårdare/städare M Lärar- förskollärararb annat Total ,2% Lärar- förskollärararb annat K Lärar- förskollärararb annat M Lärare grundskola senare år Total ,7% Lärare grundskola senare år K Lärare grundskola senare år M

6 Lärare grundskola tidigare år Total ,4% Lärare grundskola tidigare år K Lärare grundskola tidigare år M Lärare gymnasium allmänna ämnen Total ,9% Lärare gymnasium allmänna ämnen K Lärare gymnasium allmänna ämnen M Lärare gymnasium yrkesämnen Total ,0% Lärare gymnasium yrkesämnen K Lärare gymnasium yrkesämnen M Lärare kulturskola Total ,7% Lärare kulturskola K Lärare kulturskola M Lärare praktiska/estetiska ämnen Total ,6% Lärare praktiska/estetiska ämnen K Lärare praktiska/estetiska ämnen M Medicinskt ansv sjuksköterska (MAS) Total K M 0 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Total ,0% Miljö- och hälsoskyddsinspektör K Miljö- och hälsoskyddsinspektör M Museiarbete Total ,9% Museiarbete K Museiarbete M Måltidspersonal Total ,0% Måltidspersonal K Måltidspersonal M Måltidspersonal mottagningskök Total ,8% Måltidspersonal mottagningskök K Måltidspersonal mottagningskök M Mätningsingenjör Total ,0% Mätningsingenjör K Mätningsingenjör M Park-/trädgårdsarbete Total ,8% Park-/trädgårdsarbete K Park-/trädgårdsarbete M Personlig assistent Total ,1% Personlig assistent K Personlig assistent M Psykolog Total ,0% Psykolog K Psykolog M Receptionist/telefonist Total ,6% Receptionist/telefonist K Receptionist/telefonist M Rehab- och förebyggande arbete annat Total Rehab- och förebyggande arbete annat K Rehab- och förebyggande arbete annat M 0 Rektor Total ,5% Rektor K Rektor M SFI-lärare Total ,7% SFI-lärare K SFI-lärare M Sjukgymnast Total ,0% Sjukgymnast K Sjukgymnast M

7 Sjuksköterska handik- och äldreoms/ger Total ,4% Sjuksköterska handik- och äldreoms/ger K Sjuksköterska handik- och äldreoms/ger M Skolarbete annat Total ,4% Skolarbete annat K Skolarbete annat M Skolsköterska Total Skolsköterska K Skolsköterska M 1 45 Skötare behandlingsarbete Total ,4% Skötare behandlingsarbete K Skötare behandlingsarbete M Socialsekreterare Total ,8% Socialsekreterare K Socialsekreterare M Socialt arbete annat Total ,6% Socialt arbete annat K Socialt arbete annat M Speciallärare Total ,5% Speciallärare K Speciallärare M Specialpedagog Total ,1% Specialpedagog K Specialpedagog M Studie- och yrkesvägledare Total ,0% Studie- och yrkesvägledare K Studie- och yrkesvägledare M Tekniker allmänteknisk Total ,3% Tekniker allmänteknisk K Tekniker allmänteknisk M Tekniker annan Total ,1% Tekniker annan K Tekniker annan M Tekniker drift Total ,5% Tekniker drift K Tekniker drift M Tekniker IT Total ,8% Tekniker IT K Tekniker IT M Undersköterska hemvård/hemsjukv Total ,4% Undersköterska hemvård/hemsjukv K Undersköterska hemvård/hemsjukv M Undersköterska äldreomsorg Total ,0% Undersköterska äldreomsorg K Undersköterska äldreomsorg M Vaktmästare Total ,3% Vaktmästare K Vaktmästare M Vårdare dagverksamhet Total ,9% Vårdare dagverksamhet K Vårdare dagverksamhet M Vårdare gruppboende Total ,6% Vårdare gruppboende K Vårdare gruppboende M Vårdbiträde äldreomsorg Total ,1% Vårdbiträde äldreomsorg K Vårdbiträde äldreomsorg M