Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. 2.1 Rehabilitering Arbetsskador...20 PERSONALSTATISTIK Utgiven av Haninge kommun 2010."

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Statistik från det personaladministrativa systemet Anställningsformer Yrkeskategori och kön Ålder Heltid/deltid Arbetad tid och frånvaro Sjukfrånvaro Löner Personalomsättning Inrapporterat från förvaltningarna Rehabilitering Arbetsskador...2 Utgiven av Haninge kommun 21. Producerad av: Åva Group, Form och originalproduktion: Fredrik Åberg, Anna Abbate Omslagsbild: Fredrik Hjerling Tryck: Propan Printcenter AB Personalstatistik 29 3 HANINGE KOMMUN

3 PERSONALSTATISTIK 29 Sammanfattning av personalstatistiken Statistik från det personaladministrativa systemet Antal anställda Tillsvidare 4 37 Visstid 434 Totalt 4 84 Antal årsarbetare Tillsvidare och visstid 4 47 Medelålder Samtliga 45,3 Kvinnor 45,2 Män 45,4 Heltid/deltid, samtliga Heltid 76,7% Deltid 23,3% Sjukfrånvaro Samtliga 7,7% Kvinnor 8,4% Män 4,8% Samtliga exklusive tidsbegränsad sjukersättning 6,2% 1.1 Anställningsformer Anställningsform Antal anställda personer Antal anställda årsarbetare*) Antal arbetade timmar Kvinnor Män Totalt Antal arbetade timmar % av totalt arbetade timmar Tillsvidareanställda ,1% Visstidsanställda ,% Total ,1% Timanställda ,7% Intermittenta ,8% Beredskapsarbetare ,5% PAN anställda ,5% Feriearbetare**) ,4% Total % *) Deltidstjänster omräknade till heltidstjänster **) Antal feriearbetande skolungdomar den 1 juli Den statistik som redovisas i följande avsnitt avser tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön samt sysselsättningsgrad minst 4% av heltid. Dessa två grupper svarar för 87,1% av det totala antalet arbetade timmar. Under perioden har antalet tillsvidareanställda ökat årligen. Antalet visstidsanställda ökade fram till år 21 men minskade därefter under perioden År 24 ökade antalet visstidsanställda och till och med 26 ligger antalet visstidsanställda på ungefär samma nivå. Under perioden minskade antalet tillsvidareanställda med 174 personer och antalet visstidsanställda med 268 personer, medan antalet timanställda och intermittenta ökade. År 29 ökade både tillsvidare och visstidsanställningar. Antal anställda Personalomsättning Totalt tillsvidare 6,8% Antal Tillsvidareanställda Visstidsanställda* Totalt *) Vikarier anställda längre än 3 mån, projektanställda visstid. Antal årsarbetare Omräknat till heltidstjänster ökade både antalet tillsvidareanställda och antalet visstidsanställda under perioden , samman - taget med 649 årsarbetare eller 18%. Under samma period ökade frånvaron kraftigt, med den följden att den arbetade tiden ökade med endast 1%. Under perioden har antalet årsarbetare i de två grupperna sammantaget ökat med endast 14 årsarbetare (2%) medan den arbetade tiden ökat med 396 tusen timmar (7%). 4 Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN 5

4 PERSONALSTATISTIK 29 Under 26 har antalet årsarbetare ökat med 172 vilket är 3,87 % jämfört med 25, den arbetade tiden har ökat 288 timmar, 4,4%. År 27 har antalet årsarbetare minskat med 49 vilket är en 1,1% mindre än 27. Arbetade timmar minskade med 3,3%. År 28 minskade antalet tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare med 19 samtidigt som timanställda och intermittenta ökade antalet utförda arbetstimmar med timmar vilket motsvarar 35 årsarbetare. 29 minskade antalet tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare med 116 och de timanställda minskade med 41 årsarbetare. Antal årsarbetare (heltidstjänster) Tillsvidareanställda Visstidsanställda Totalt Kategori 9 Kategori 1 Kategori 11 Kategori 12 Kategori 13 (Etikett , och 4118 Gymnasielärare (Etikett ) (Etikett 45211) (Etikett ) Övrig personal Lärarassistenter, skolarbete övrigt (exklusive elevassistenter), ekonomipersonal fritidspersonal (exklusive fritidsledare), köks- och måltidsarbetare och städ, tvätt och renhållningsarbetare. (Etikett 4315, 439, 4521, 45212, 45213, 45214, 4529, 611, 6112, 6113, 699 och ) Antal Antal anställda per yrkeskategori och kön 1/11-29 Kvinnor Män Handläggare och Specialister De visstidsanställdas andel av den totala tiden ökade från 11% år 1998 till år 23. År 25 har deras andel av tiden minskat till 12%. År 27 är de visstidsanställdas del av den arbetade tiden 11,7%. 28 minskade andelen av den totala tiden för visstidsanställda till 9%. Jämfört med 28 minskade den arbetade tiden för de visstidsanställda med 2% år Yrkeskategori och kön För att kunna göra jämförelser mellan olika delar av kommunens verksamheter har de anställda grupperats i följande 13 yrkeskategorier. Indelningen bygger på befattningssystemet för kommuner AID (Arbetsidentifikation). Teknisk personal övrig Barnomsorgspersonal Handikappomsorgspersonal Gymnasielärare Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Kategori 8 För att ligga som chef ska den anställde ha fullt ledningsansvar, det vill säga ha såväl verksamhets-, ekonomisom personalansvar. (Chefskod A,B och C samt etikett 1411 med kod L, biträdande rektorer) Handläggare och specialister Handläggare inom övergripande verksamhetsplanering, ekonomi, personal/löner, information, IT, upphandling/inköp, konsumentfrågor miljöfrågor, juridik, arkiv, kostekonom, specialpedagog inom skolan. (Etikett , , , , , 4117 och 6111) (Etikett ) Teknisk personal övriga (Etikett ) (Etikett ) Barnomsorgspersonal, inkl elevassistenter (Etikett , och 4316) Handikappomsorgspersonal (boendeassistenter m fl samt personliga assistenter) (Etikett och 2727) (Etikett , , och ) Övriga Antal Antal anställda per yrkeskategori Handläggare och Specialister Teknisk personal övrig Barnomsorgspersonal Handikappomsorgspersonal Gymnasielärare Övriga Antal 6 Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN 7

5 PERSONALSTATISTIK Ålder Under perioden har åldersgruppen 6-65 år ökat sin andel av de tillsvidareanställda från 6,9% till 13,4%. Från år 27 har åldersgruppen 6-65 minskat till 12,6%, skillnaden till detta har säkert sin förklaring i att vi före 27 inte redovisade samtliga anställda tillsammans och att de visstidsanställda oftast är yngre. Av de anställda har 26,6% fyllt 5 år och 34,1% är under 4 år. Åldersfördelning 1/11-29 Procent av samtliga anställda. Medelålder 2-29 Procent av samtliga anställda. 1.4 Heltid/deltid Bland tillsvidareanställda har omfattningen av deltidsarbetet legat på ungefär samma nivå (mellan 21,3% och 23,5%) under perioden År 28 har de tillsvidare minskat sin andel av deltidstjänster från 21,5% till 21,2% vilket är den lägsta andelen deltid vi haft sedan År 29 ändrades inte andelen deltidsanställningar hos de tillsvidareanställda och är fortfarande 21,2%. Bland visstidsanställda ökade andelen deltidstjänster under perioden från ca 33% till nästan 38% år 24. Därefter minskade deltidsanställningarna under 2 år. Från år 27 har andelen som arbetar deltid ökat till 45,4% för 29. Av samtliga anställda låg deltidsandelen på 23,3%. Män Kvinnor % % 47, , , , , ÅR årtal Från 27 redovisas samtliga grupp 1 anställda, tidigare redovisades tillsvidare anställda. Andel deltidsanställda*) *Vikarier anställda längre än 3 månader % Tillsvidareanställda Visstidsanställda Medelålder per yrkeskategori och kön Samtliga anställda 28 Samtliga Kvinnor Män Samtliga 45,3 45,2 45,4 51,2 52,1 49,2 Handläggare och specialister 47,2 47,4 47,1 5,7 47,8 52, Teknisk personal övriga 48,4 49,6 48,2 48,8 48,6 52,9 Barnomsorgspersonal 43,4 43,6 4,5 Handikappomsorgspersonal 42,2 42, 42,7 44,7 44,8 42,2 46, 46,6 44,1 Gymnasielärare 46, 44,2 48,3 37,2 4,7 34,7 51,4 51,1 52,4 Övrig personal 47,5 48,4 43,1, handikappomsorgspersonal och personal inom barnomsorgen är de som har lägst medelålder. och personal inom kulturområdet är de med högst medelålder. Bland såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda är det betydligt vanligare att kvinnorna arbetar deltid än att männen gör det. Andel deltidsanställda *) efter kön och anställningsform Män Kvinnor Samtliga Visstid Tillsvidare Samtliga Antal *) Anställda på deltid och anställda med sjukersättning på deltid (deltidspension) 1.5 Arbetad tid och frånvaro Avsnittet 1.5 Arbetad tid och frånvaro utgår detta år på grund av byte av personalsystem. Detta gjordes den 1 april år 29. Frånvaron har inte följt med till det nya systemet och det tidigare systemet är stängt. Därför har vi inte tillgång till dessa uppgifter. 8 Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN 9

6 PERSONALSTATISTIK Sjukfrånvaro På grund av att vi har nytt personaladministrativt system så redovisas inte sjukfrånvaron i dagar, utan i timmar. Tidigare har redovisningen skett enligt följande: Antal sjukdagar i % av anställningsdagar. Nu redovisas sjukfrånvaron i % av tillgänglig tid och det innebär att all obetald frånvaro är borttagen och sjukfrånvaron tas fram i % av tillgänglig tid. Redovisning av sjukfrånvaro gäller alla anställda i kommunen. Redovisning av sjukfrånvaron i årsredovisningen Total sjukfrånvarotid 9,3% 8,8% 8,1% 7,7% Summa tid med sjukfrånvaro 6 dagar eller mer 65,14% 64,7% 62,6% 58,2% Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 1,3% 9,8% 8,9% 8,4% Summa sjukfrånvarotid för män 5,73% 5,5% 5,1% 4,8% Summa sjukfrånvarotid 29 år eller yngre 5,67% 5,5% 5,3% 6,% Summa sjukfrånvarotid 3-49 år 9,27% 9,% 7,9% 7,3% Summa sjukfrånvarotid 5 år eller äldre 1,49% 9,7% 9,1% 8,5% Följande diagram med tidsserie år 23 till och med år 29 är omräknade och procenten har tagits ut i förhållande till tillgänglig tid. Sjukfrånvaro i % uppdelat på kön % År Män Kvinnor Som framgår av diagrammet så har sjukfrånvaron minskat totalt och detta gäller både kvinnor och män. Kvinnorna har kontinuerligt minskat sin sjukfrånvaro från år 24, medan männens sjukfrånvaro minskat från år 26. Sjukfrånvaro indelat i åldersgrupper Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid % % < 3 år 3 49 år > 49 år Total År Sjukfrånvaron fortsätter att minska. År 25 var sjukfrånvaron 9,9% och år 29 har den minskat till 7,7%. År Långtidssjukfrånvaro i % av sjukfrånvaron % Antal sjuktimmar, kort- och långtid fördelat på ålder Korttidsfrånvaro Långtidsfrånvaro Ålder Kvinnor -29 Män Kvinnor Män 5 År Kvinnor 5- Män timmar Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som minskar. Tidigare har vi redovisat korttidsfrånvaro för dag 1 till och med dag 14. Nu redovisas dag 1 till och med dag 59 som korttidsfrånvaro. Ovanstående diagram visar fördelning över kort- och långtidssjukfrånvaron fördelat på kön och ålder. Som framgår av diagrammet så är det anställda i åldern 3 49 år som har det högsta antalet sjuktimmar. 1 Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN 11

7 PERSONALSTATISTIK 29 Antal sjuktimmar per anställd, yrkeskategori och förvaltning 29. Ksf Kof Sof Sbf Ubf Äof Dag ,7 14,6 51,8 12,6 13,7 19,9 Dag , ,8 23 Total 8,7 24,2 51,8 12,6 27,5 42,9 Handläggare & specialister Dag ,2 34,7 49,9 39,1 45,1 18,5 Dag 6-45,1 75, 11,8-81, 141,5 Total 77,3 19,7 61,7 39,1 126,1 25 Dag ,7 * * 21,7 7 - Dag 6-,2 * * 79,1 195,1 - Total 4,9 * * 1,8 22,1 - Teknisk personal övrig Dag ,6 58,5 49,4 * Dag ,5-17,2 85,7 * Total 73 82,5 8,6 165,7 135,1 * Dag ,6 * 32,2 * 25,4 38,3 Dag 6-51,9 * 8,8 * 91,6 18,1 Total 95,5 * 113 * ,4 Barnomsorgspersonal Dag ,3 - Dag Total ,3 - Handikappomsorgspersonal Dag ,8 - * - Dag ,7 - * - Total ,5 - * - Dag * Dag * ,1 Total - - * ,1 Dag ,6 * Dag * - 39,2 - Total - 1,6 * - 68,2 - Gymnasielärare Dag Dag ,9 - Total ,9 - Dag , ,7 - Dag , Total - 158, ,7 - Dag ,6 - Dag , Total - 19, ,6 - Övriga Dag ,8 141,1-58,5 37,7 Dag ,9 33,8-77,7 9,4 Total - 8,7 471,9-136,2 47,1 1.7 Löner 1.7 Löner Biträdande rektorer Handläggare och Specialister Teknisk personal övrig Barnomsorgspersonal Handikappomsorgspersonal Gymnasielärare Övriga tusen Medianlön per yrkeskategori och kön, samtliga 1/11 29 Biträdande rektorer Handläggare och Specialister Teknisk personal övrig Barnomsorgspersonal Handikappomsorgspersonal Gymnasielärare Män Kvinnor Män Kvinnor *Antal anställda är för få för att redovisas. Anställda som arbetar med kultur och chefer är de grupper som har den lägsta sjukfrånvaron. Personalkategorin övriga och barnomsorgspersonal är de som har flest sjuktimmar. Kommunens kostnader för sjuklön har uppgått till 3,3 miljoner kronor (inklusive po-påslag) och det är kostnader för både timanställda och månadsavlönade. Övriga tusen Som mått på lönespridningen används intervallet mellan 1:e och 9:e percentilen, d v s det intervall där månadslönen för 8% av de anställda ligger. (1% av de anställda har en lön som är lägre än 1:e percentilen och 9% har en lön som är lägre än 9:e percentilen). 12 Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN 13

8 PERSONALSTATISTIK Personalomsättning Uppgifterna om nyanställningar och avgångar avser endast externt nyanställda respektive avgångar från kommunen. Omplaceringar mellan förvaltningar har således inte medräknats, inte heller tillsvidareanställningar av tidigare visstidsanställd personal. Personer som nyanställts två gånger under perioden medräknas endast en gång. Motsvarande gäller för personer som slutat två gånger under perioden. Antal avgångar från kommunen På egen begäran Uppgsäning pga arbetsbrist Pension Övriga orsaker (ex förordnande upphör, avliden) Handläggare specialist Teknisk personal övrig Barnomsorgspersonal Handikappomsorgspersonal Gymnasielärare Övrig personal Antalet avgångar på egen begäran ökade kraftigt under perioden , men har därefter åter minskat. År 27 ökade både antal avgångar på egen begäran och på grund av fler pensioneringar. År 28 och 29 minskade både avgångar på egen begäran och pensionsavgångar. Antal avgångar på egen begäran och antal pensionsavgångar 2-29 På egen begäran Pension Antal Totalt Personalomsättning Tillsvidareanställda. Antal anställda vid periodens början Antal nyanställningar Antal avgångar Antal anställda vid periodens slut Personalomsättning ,2% Handläggare specialist ,1% ,6% Teknisk personal övrig ,1% ,3% Barnomsorgspersonal ,6% Handikappomsorgspersonal ,7% ,3% ,7% Gymnasielärare ,6% % ,6% Övriga ,4% Totalt ,8% Personalomsättning 2-29, procent Tillsvidareanställda 2 9,8 21 9,5 22 8, 23 6,4 24 5,1 25 6, 26 7,8 27 8,4 28 1,5 29 6, Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN 15

9 PERSONALSTATISTIK Inrapporterat från förvaltningarna Anställda i rehabilitering under åren Procent av totalt antal tillsvidareanställda 31 december respektive år 25 Ej avslutade Avslutade 2.1 Rehabilitering Från och med 21 har aktuella rehabiliteringsärenden redovisats i personalbokslutet. I början av år 24 ändrades anvisningarna för redovisningen och redovisningsblanketten omarbetades. Förändringen medför att jämförelser av statistik före år 25 inte är helt jämförbara. Enligt förvaltningarnas redovisning har totalt 235 rehabiliteringsärenden varit aktuella under år 29. Det innebär en minskning med sextio ärenden från föregående år. Många ärenden avslutades också under året och nära 13 var fortfarande aktuella vid årsskiftet 29/21. Det innebär att antalet ärenden som avslutades minskade jämfört med år 28. Antal rehabiliteringsärenden Totalt under år 28 Fortfarande aktuella 1 januari 29 Totalt under år 29 Fortfarande aktuella 1 januari 21 Samtliga Kön Kvinnor Män Uppgift saknas Ålder -29 år år år år år Uppgift saknas Yrkeskategori Handläggare, specialister Teknisk personal övrig Barnomsorgspersonal Handikappomsorgspersonal Övrig personal Huvuddiagnos Utmattningsdepression Andra stressreaktioner Psyk (ångest, depression) Missbruk Fibromyalgi Sjukdomar/skador i rörelseapparaten Fysiskt (ej rörelseapparaten) Oklart, under utredning Uppgift saknas procent Sedan 26 har antalet rehabiliteringsärenden minskat konstant. Under 29 var det dock en större andel som inte avslutades under året. Andel anställda i rehabilitering under år 29 efter kön Procent av totalt antal tillsvidareanställda, 31 december 29 Kvinnor Män Ej avslutade Avslutade Anställda i rehabilitering under år 29 efter ålder Procent av totalt antal tillsvidareanställda 31 december 29 År Ej avslutade Avslutade procent % 16 Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN 17

10 PERSONALSTATISTIK 29 Andel anställda i rehabilitering under år 29 efter yrkeskategori Procent av totalt antal tillsvidareanställda, 31 december 29 Barnomsorgspersonal Övrig personal Teknisk personal övrig Handikappomsorgspersonal Handläggare, specialister Ej avslutade Avslutade procent Rehabiliteringsärenden under år 29 efter huvuddiagnos Redovisning per åldersgrupp Heltidsanställda under rehabilitering 29 efter sjukskrivningens omfattning (tid med sjukpenning och/eller tidsbegränsad ersättning) - 5% 5% 75% 1% % Tre av fyra anställda under rehabilitering hade heltidstjänster. Över 5 procent av de heltidsanställda var sjukskrivna på heltid. Rehabiliteringsärenden 29 efter tid för upprättande av handlingsplan Antal ärenden Rörelseapparaten Fysiskit (ej rörelseapparaten) -39 år 4-49 år 5-59 år 6- år Psyk (ångest, depression) Uppgift saknas Fibromyalgi Andra stressreaktioner Utmattningsdepression Oklart, under utredning Missbruk procent Över 33 procent av rehabiliteringsärenden som var aktuella under år 29 var kvarstående ärenden från tidigare år. Avslutade rehabiliteringsärenden 29 Återgång i eget arbete Ny placering i Haninge kommun Egen uppsägning Ålderspension Sjukdomar och skador som kan hänföras till rörelseapparaten (armar, rygg, nacke, ben, leder etc) är de vanligaste diagnoserna. Det är också dessa diagnoser, samt övriga fysiska sjukdomar och skador, som är vanligast bland de äldre. De allra yngsta är till antalet relativt få, så några säkra slutsatser av den procentuella fördelningen kan inte dras. Uppsägning av arbetsgivaren Tjänstledig Varaktig ersättning Dödsfall Under år 29 avslutades 18 rehabiliteringsärenden, i 59 procent av fallen med återgång till det egna arbetet. 18 Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN Personalstatistik 29 HANINGE KOMMUN 19

11 2.2 Arbetsskador Antalet anmälda arbetsskador minskade kraftigt mellan år 2 och 23. Minskningen berodde i huvudsak på färre anmälningar av våld och hot. År 24 ökade antalet anmälningar åter, främst beroende på en kraftig ökning av antalet anmälningar av stressrelaterade arbetsskador. År 25 har anmälningarna av stressrelaterade skador minskat medan våld och hot åter ökat. Det totala antalet anmälningar ligger på ungefär samma nivå som år 24. Under 26 har de anmälda arbetsskadorna minskat med 51,1%. 12 stycken av alla anmälda skador är färdolyckor. Utöver de anmälda arbetsskadorna har 436 tillbud rapporterats. År 27 har minskningen av anmälda arbetsskador fortsatt och jämfört med 26 är minskningen 8,5%. Under 28 har anmälda arbetsskador ökat. En förklaring kan vara att vi har tillgång till bättre verktyg för anmälan av skadorna och att det har blivit enklare att ta fram uppgifterna. År 29 har de rapporterade arbetsskadorna minskat. Det finns en osäkerhet om detta beror på utebliven rapportering eller om antalet skador är färre. Antal anmälda arbetsskador Totalt Våld/hot Mage/stress/press Fall Miljö Slag/stuk/vrick/vridning Stänk/skär/kläm/träffad av något Fordon/cykel Belastning Förslitning Övrigt Arbetsskador, inklusive färdolyckor Personalstatistik 29 2 HANINGE KOMMUN

12

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

personalstatistik 2007 Haninge kommun

personalstatistik 2007 Haninge kommun personalstatistik 27 Haninge kommun Innehåll sida 1. Statistik från det personaladministrativa systemet...5 1.1 Anställningsformer...5 1.2 Yrkeskategori och kön...6 1.3 Ålder...8 1.4 Heltid/deltid...9

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2016-02-25 BUN 2016.0096 Handläggare Lotta Frisk Personalbokslut 2015, barn- och utbildningsförvaltningen Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen tar varje år fram ett

Läs mer

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd

De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd 03 Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun För andra året presenterar vi nu kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument med fokus på angelägna personalförhållanden.

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013

Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Uppgifter för Nyckeltal om hälsa och ohälsa 2013 Sedan 2003 har medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram en rapport med nyckeltal inom personalområdet. Nedanstående enkät

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Personalekonomisk. årsredovisning

Personalekonomisk. årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2013 Samtliga bilder kommer från bildbyrån Smålandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Läs mer

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G

INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G INNEH ÅLLSFÖ RTECK NIN G Inledning 1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 3 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2006 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se

Personal- 2014 ekonomisk redovisning. Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer. www.astorp.se Personal- 2014 ekonomisk redovisning Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Summering 2014 Personalenheten Den medarbetarundersökning som gjordes 2013 visade på att

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2008 Personalredovisning Ängelholms kommun Innehåll Inledning...1 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare...2 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad...3

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Inledning 1. Medarbetarenkät 2

Inledning 1. Medarbetarenkät 2 Inledning 1 Medarbetarenkät 2 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda.

Föregående år hade förvaltningen 949 anställda, varav 852 tillsvidareanställda och 97 tidsbegränsat anställda. VB 2015 BILAGA 05 KUN SID 1 (5) 4 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i det personliga mötet har en avgörande betydelse för upplevelsen

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012

Personalekonomisk redovisning 2012 Personalekonomisk redovisning 2012 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning Ängelholms kommun 2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658 Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Bemanningsstruktur Tidsredovisning Sjukfrånvaro Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4

SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 SLUTLIG PERSONALSTATISTIK TILL ÅRSBOKSLUT 2014 bilaga 4 TILLSVIDAREANSTÄLLNINGAR Årsarbeten = Antal medarbetare med heltid och anställningar under året som de tillsvidare anställda motsvarar (antal anställningar

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Personal-HRstatistik Luleå kommun

Personal-HRstatistik Luleå kommun Personal-HRstatistik 2015 Luleå kommun Personalstatistik - Personalbild 2015 2(7) Personalbild Luleå kommun Antal månadsanställda den 31 december (år) tillsvidareanställda totalt 5 731 5 762 5 883 5 896

Läs mer

Personalbokslut. Inledning

Personalbokslut. Inledning Personalbokslut Inledning Det personalpolitiska programmet innehåller ett antal mål inom följande områden: Gemensam företagskultur En tydlig strategi och fulländade processer ( kräver en processkartläggning

Läs mer

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen

Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-03-26 Handläggare: Lotta Frisk GN 2015.0058 Gymnasienämnden Personalbokslut 2014, gymnasieförvaltningen Sammanfattning Gymnasieförvaltningen tar varje år fram ett personalbokslut.

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2014 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 076-12 11 813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Tabeller över bemanningsekonomin

Tabeller över bemanningsekonomin BILAGA 59 Tabeller över bemanningsekonomin I följande tabeller redovisas procentsiffrorna med en decimal. I rapportens diagram har siffrorna avrundats. Forshaga kommun öppen hemtjänst Personalbild Antal

Läs mer

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015

Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll finns i LIS/Gemensamma mappar/basnyckeltal/vb2015 190 Serviceförvaltningen Handläggare: Marianne Adolphson Telefon nr: 50811813 Mejladress: marianne.adolphson@stockholm.se Nyckeltal för personalstatistik för Serviceförvaltningen Underlag för kontroll

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Personalredovisning till nämndens årsredovisning

Personalredovisning till nämndens årsredovisning Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar 1 per den 1 november Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Systemförvaltare 2 2 2 50,5

Läs mer

Personalbokslut 2010. Leanlink

Personalbokslut 2010. Leanlink Personalbokslut 2010 Leanlink SAMMANFATTNING Inom Leanlink har antalet medarbetare under året minskat med 62 personer, från 2 181 till 2 119. Denna minskning beror till stor del på att Omsorg Åleryd gick

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Handläggare: John Areschoug Telefon nr: 50828994 Mejladress:john.areschoug@stockholm.se Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Tillsyn Antal objekt

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 29 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,, och Sammanfattning För åttonde året i rad har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit

Läs mer

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1

Personal - och Hälsobokslut. Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 Personal - och Hälsobokslut Timrå kommun 2013 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN 1 2 PERSONAL- & HÄLSOBOKSLUT 2013 TIMRÅ KOMMUN Innehållsförteckning 1 Inledning 1.1 Personal- och hälsobokslut...

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 212 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och

Läs mer

Nyckeltal. Hälsa ohälsa

Nyckeltal. Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 21 Rapporten är framtagen i samarbete mellan följande kommuner i GR:,,,,,,,,,,, och Förord Under en rad år har sregionens kommunalförbunds (GR:s) medlemskommuner tagit fram en rapport

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2017

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2017 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2017 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Personalredovisning 2012. Personalredovisning

Personalredovisning 2012. Personalredovisning Personalredovisning 2012 1 2 Förord Halmstads kommun står liksom övriga välfärdssektorn inför en generationsväxling som kommer att innebära brist på rätt kompetens inom flera områden. Redan idag är det

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2013

Personalekonomisk redovisning 2013 Personalekonomisk redovisning 2013 Åstorp Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se Åstorps kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser och arbetsmiljöer

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Personalbokslut 2011

Personalbokslut 2011 Personalbokslut 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Luleå kommun som arbetsgivare... 3 Medarbetarstipendium 2011... 5 Personalbild Luleå kommun... 6 Antal månadsanställda den 31 december (år)...

Läs mer

Uppföljning Medarbetare 2011

Uppföljning Medarbetare 2011 Uppföljning Medarbetare 2011 UPPFÖLJNING MEDARBETARE 2011 DEN ÖPPNA KOMMUNEN... 3 ÖVERSIKT... 5 FRISKA OCH NÖJDA MEDARBETARE HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ... 6 Systematiskt arbetsmiljöarbete... 6 MEDARBETARENKÄTEN...

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

JÄMIX 2010 för Högskolan i Gävle jämfört med 5 högskolor

JÄMIX 2010 för Högskolan i Gävle jämfört med 5 högskolor JÄMIX för jämfört med 5 högskolor En mer detaljerad pappersrapport, med alla bakomliggande siffror, har skickats till er kontaktperson. JÄMIX 1 JÄMIX Jämställdheten i Din organisation - en jämförelse med

Läs mer

Personalekonomisk årsredovisning

Personalekonomisk årsredovisning Personalekonomisk årsredovisning 2015 Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se Innehåll INLEDNING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Nyckeltal Hälsa ohälsa

Nyckeltal Hälsa ohälsa Nyckeltal Hälsa ohälsa 2008 Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund:,, Göteborg,,,,,,,,, och Sammanfattning Göteborgsregionens tretton medlemskommuner

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2012. Trelleborgs kommun

Personalekonomisk redovisning 2012. Trelleborgs kommun 2012 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2012 3 Personalredovisning 4 Antal anställda 4 Tillsvidareanställda 4 Visstidsanställda 4 Timavlönade

Läs mer

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Personalredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 2 Definitioner 3 1. Personalvolym 4 1.1 Anställda 2011-12-31 förvaltningsvis 4 1.1.2 Antal anställda efter anställningstyp yrkeskategori 4 1.1.3

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

för Askim-Frölunda-Högsbo

för Askim-Frölunda-Högsbo JÄMIX 2013 för Askim-Frölunda-Högsbo Utgiven mars 2014 En mer detaljerad rapport med alla bakomliggande siffror, har skickats till er kontaktperson JÄMIX är ett sammanfattande jämställdhetsindex det grundar

Läs mer

Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Handläggare: John Areschoug Telefon nr:0871228994 Mejladress: john.areschoug@stockholm.se Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Andel utgörs av antal

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Inledning Personal och hälsobokslut Innehållsförteckning. Inledning 2. Antal anställda 2. Tabell Anställda per förvaltning/bolag, tillsvidare den nov 2.2 Tabell Tillfälligt anställda 2.3 Tabell Åldersfördelning,

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun

Antagen av Kommunfullmäktige , 78. Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-08-30, 78 Jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 Sida 2 av 10 Innehåll INLEDNING... 3 Varför behövs en jämställdhetsplan?... 3 Vad är ett gott jämställdhetsarbete?...

Läs mer

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25)

Kommunala löner, november 201. Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 201 Tabell 7 - Norra Sverige (län 20-25) Kommunala löner, november 2012 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken grundar sig på Arbetsidentifikation

Läs mer

PERSONALREDOVISNING 2014

PERSONALREDOVISNING 2014 PERSONALREDOVISNING 2014 Halmstads kommuns personalredovisning för 2014 består av personalstatistik, analys och kommentarer. Statistiken har sammanställts i tabeller utifrån områdena personalbild, sjukfrånvaro,

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29

Innehållsförteckning. Beslutad i kommunfullmäktige 2009-04-29 Personalbokslut Örebro kommun 2008 2 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Årets heta nyckeltal 4 Antalet anställda 6 Månadsavlönade 6 Arbetstid 7 Timavlönade 7 Fyllnadstid och övertid 9 Sysselsättningsgrader

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Nyckeltal för exploateringsnämnden

Nyckeltal för exploateringsnämnden Handläggare: Ulf Jacksén Telefon nr: 08-50827440 Mejladress: Ulf.jacksen@stockholm.se Nyckeltal för exploateringsnämnden För in underlag i gulmarkerad ruta Nyckeltal 71: Markanvisningar - antal lägenheter

Läs mer

Personalredovisning 2013. Personalredovisning

Personalredovisning 2013. Personalredovisning Personalredovisning 2013 1 Omslagsbild Ulla & Gustav Kraitz, Förankrad farkost, 1991 Kommuntryckeriet 2014 2 Förord Arbetet med att utveckla Halmstads kommun som en attraktiv arbetsgivare fortsätter! Kommunfullmäktige

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60%) Manligt dominerade yrken (mer än 60%) Jämnt könsfördelade yrken. 10:e Median 90:e. Kv.lön i % av män. Malmö stads lönestatistik 2013, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun

Personalekonomisk redovisning 2014. Trelleborgs kommun 2014 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning 2014 3 Personalredovisning Rekryteringsläget 4 4 Antal anställda Tillsvidareanställda 4 4 Visstidsanställda

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i GR: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö Förord FÖR TOLFTE

Läs mer

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012 2020 Index 2000=100 Befolkningsutveckling i GR-kommunerna 160 0-64 år 65-74 år 75-84 år 85-W år Totalt 140 120 100 80 2000 2002

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Personalredovisning 2013

Personalredovisning 2013 Personalredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 2 Definitioner 3 1. Personalvolym 5 1.1 Anställda 2013-12-31 förvaltningsvis 5 1.1.2 Personalvolym över tid tillsvidare-/visstidsanställda 6 1.1.3

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013

Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 Personalekonomisk redovisning med hälsobokslut Pajala kommun 2013 I nnehållsförteckning PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 3 Personalstruktur 3 Tillsvidareanställd personal 3 Tidsbegränsat anställda 3 Åldersstruktur

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

ArtDatabanken. JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin

ArtDatabanken. JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin JÄMIX Caroline Uppling Arbetsgrupp för social arbetsmiljö Rikard Sundin JÄMIX Jämställdhetsindex Nyckeltalsinstitutet Nyckeltal framtagna i samverkan med JämO Staten leder Jämt jämställdhetsprojekt 2009

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer