Analys av näringslivet i Gnesta kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19"

Transkript

1 Analys av näringslivet i Gnesta kommun Jan Fineman Anna Löfmarck

2 Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Gnestas kommuns näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen?

3 Gnesta kommun databas Företag (AB) med säte i Gnesta kommun 342 företag anställda 2012 Ett antal företag med säte utanför kommunen har lagts till databasen med en andel motsvarande antal anställda i kommunen.

4 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 4

5 Gnesta kommun Definitioner i analysen Förädlingsvärdet är skillnaden mellan Omsättning (rad 2) och Inköp Varor/Tjänster (rad 3). Förädlingsgraden är förädlingsvärdet i procent av omsättningen, d vs hur stor del av omsättningen som företaget producerar självt. Personalkostnad är summan av löner och sociala avgifter. Kapitalkostnaden är summan av: (Främmande kapital bankränta ) och (Eget kapital bankränta +9% ). Detta motsvarar kostnaden för det kapital företaget har under krav på marknadsmässig förräntning. Personaleffektivitet = personalkostnad/förädlingsvärde Kapitaleffektivitet = kapitalkostnad/förädlingsvärde GRm-index visar hur långt från genomsnittlig konkurrenskraft som näringen befinner sig. Ett värde över 1,00 betyder sämre än genomsnittet. Det beräknas som förädlingskostnad/förädlingsvärde. GRmindex = (personalkostnad + kapitalkostnad)/förädlingsvärde. Värdeavstånd är hur mycket i kronor som företagen över- eller underavkastar. Det beräknas som förädlingsvärdet (1-GRm-index) eller förädlingsvärde-förädlingskostnad. Ett värdeavstånd på -1,675 mdr innebär att företagen tillsammans behöver avkasta 1,675 mdr mer för att bli lika konkurrenskraftiga som genomsnittet av det svenska näringslivet.

6 God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +25%. Tillväxt i antal anställda +14% Antal företag +46%,+108 netto Gnesta Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 28,4% 28,9% 30,0% 34,8% 29,2% 31,3% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,73 0,70 0,74 0,59 0,74 0,72 Kapitaleffektivitet 0,24 0,26 0,26 0,22 0,24 0,19 GRm-index 0,97 0,95 0,99 0,81 0,98 0,92 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

7 Företagsstorlek

8 Gnesta kommun har större andel anställda i små företag än Örebro län Inga företag i de 2 största klasserna

9 Klassen anställda ökar. Övriga 2 klasser ganska stabila.

10 Alla storleksklasser ligger på god konkurrenskraft. Gnesta anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35% 27% 31% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,65 0,80 0,90 Kapitaleffektivitet 0,23 0,16 0,05 GRm-index 0,88 0,96 0,95 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

11 Klassen anställda har haft god konkurrenskraft alla år utom 2008 och 2009.

12 God utveckling av konkurrenskraften från en icke konkurrenskraftig position till god position och 2012 bästa åren

13 Klassen 0-9 anställda har god konkurrenskraft alla år utom 2011.

14 Tillväxt i jobb och förädlingsvärde finner vi hos de minsta företagen med 0-9 anställda och i någon mån i klassen anställda. Medelstora företag har förlorat en del jobb under perioden.

15 Struktur Styrkor God konkurrenskraft alla år God tillväxt i förädlingsvärde +25%. God tillväxt i antal anställda +14% Mycket god tillväxt i antal företag +46%,+108 netto Svagheter Saknar draglok i form av större företag. Medelstora företag har förlorat en del jobb under perioden. Rekommendationer Stimulera tillväxten ytterligare i klassen för att få dem att växa till fler medelstora företag Små företag växer kraftigt, ta reda på i vilka branscher och stimulera ytterligare. Nyföretagandet är starkt, men vilka företag kan bli arbetsgivare?

16 Branscherna

17

18 Flest anställda och företag i Bygg Därefter Detaljhandel och Övrig tillverkning & utvinning

19 De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft Svagare position för Areella, Besöksnäring, IT/Telekom och Fastighet

20 De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft Svagare position för Areella, Besöksnäring, IT/Telekom och Fastighet

21 God konkurrenskraft alla år. Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +58% Ökat antal anställda +31% Ökning i antal företag +27 netto Byggnadsindustri Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 30% 31% 28% 29% 32% 34% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,76 0,68 0,77 0,74 0,74 0,74 Kapitaleffektivitet 0,15 0,15 0,16 0,15 0,13 0,12 GRm-index 0,91 0,83 0,93 0,89 0,86 0,85 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

22 God konkurrenskraft alla år, 2012 bästa året Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +1% Ökat antal anställda +3% Ökning i antal företag +8 netto Detaljhandel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 19% 17% 21% 19% 18% 21% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,76 0,81 0,74 0,82 0,82 0,78 Kapitaleffektivitet 0,14 0,16 0,15 0,16 0,15 0,09 GRm-index 0,90 0,96 0,89 0,98 0,97 0,88 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

23 God konkurrenskraft alla år utom 2009 Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +40% Ökat antal anställda +6% Ökning i antal företag +1 netto Övrig Tillv & Utvinning Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32% 30% 35% 31% 32% 35% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,88 0,88 0,95 0,84 0,83 0,85 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,07 GRm-index 0,98 0,99 1,04 0,95 0,92 0,92 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

24 God konkurrenskraft år 2007, 2009 och 2012 Tillväxt : Ökat förädlingsvärde +98% Ökat antal anställda +42% Ökning i antal företag +18 netto Företagstjänster Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 56% 45% 68% 61% 40% 57% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,60 0,92 0,59 0,59 0,81 0,57 Kapitaleffektivitet 0,24 0,27 0,33 0,45 0,47 0,24 GRm-index 0,84 1,18 0,92 1,04 1,28 0,81 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

25 God konkurrenskraft alla år utom 2009 och Tillväxt : Minskat förädlingsvärde -16% Ökat antal anställda +2% Ökning i antal företag +5 netto Besöksnäring Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35% 39% 35% 37% 37% 34% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,94 0,86 1,08 0,91 0,90 0,99 Kapitaleffektivitet 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,08 GRm-index 0,97 0,90 1,13 0,95 0,95 1,06 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

26 Bygg ökar mest i antalet anställda och företag IT/Telekom, Trä & Möbel, Fastighet och Verkstad minskar i antalet anställda

27 Tillväxten i jobb är snabbast inom Omsorg. Dessutom växer branscherna Areella, Företagstjänster och Bygg snabbt

28 Tillväxten i antal företag är snabbast inom Företagstjänster Dessutom växer ett flertal branscher snabbt

29 Branscher Styrkor De flesta branscher ligger på god konkurrenskraft Bygg ökar mest i antalet anställda och företag Dessutom växer branscherna Omsorg, Areella och Företagstjänster snabbt. Svagheter Svagare konkurrenskraft inom Areella, IT/Telekom och Fastighet IT/Telekom, Trä & Möbel, Fastighet och Verkstad minskar i antalet anställda Rekommendationer Följ industriföretagen. Finns chans att locka etableringar? Företagstjänster finns det många företag inom, men de är mycket små, kan de växa? Följ tillväxtbranscherna och snabbväxarna inom dessa för att se vilka som kan förmås att växa till de medelstora företag som kommunen behöver.

30 Åldersklasser

31 God konkurrenskraft för alla grupper utom äldre företag. Gnesta 0-3 år 4-10 år år >20år Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32,6% 33,5% 35,4% 27,1% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,74 0,61 0,73 0,78 Kapitaleffektivitet 0,17 0,20 0,13 0,25 GRm-index 0,91 0,81 0,86 1,03 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

32 Största branscher för nystartade företag är Bygg, Företagstjänster och Fastighet.

33 Bygg, Övrig Tillv & Utv samt Detaljhandel är störst bland mogna branscher.

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2013:05 Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Peter Rathsmann Håkan Wolgast Grufman Reje management Rapport 2013:05 Dnr 12-281 Analysen har tagist fram av Grufman

Läs mer

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer.

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter 2012-11-16 2/23 rev 2012-12-20 1. Inledning OECD konstaterar i sin analys av Småland, Öland och Blekinge att sydöstra Sverige är

Läs mer

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (11) Bakgrund Almi Företagspartner AB har gett Bisnode

Läs mer

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Nyheter från, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2015 Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Näringslivsnytt ges ut av, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Att starta eller inte starta företag det är frågan

Att starta eller inte starta företag det är frågan Att starta eller inte starta företag det är frågan Jonas Frycklund, Stefan Fölster Maj, 7 Resultat från en undersökning av dem som sökt råd hos Stockholms NyföretagarCentrum 1 Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

VÄLFÄRDS- SKAPARNA. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter

VÄLFÄRDS- SKAPARNA. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter VÄLFÄRDS- SKAPARNA En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter Rapport September 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om undersökningen... 2 99 procent av alla företag

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1 Rapport från Soliditet 1 Sammanfattning För riket som helhet och samtliga län, med undantag för Jämtland, har andelen sena betalare minskat. Detta kan till stor del

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS

OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS Anna Löfmarck, Mats Svensson SYFTE MED SIMPLER NÄRINGSLIVSANALYSER Ge visuella bilder av ett näringsliv (värdeskapande, sysselsättning, lönsamhet, nyföretagande)

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer