Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av näringslivet i Nyköpings kommun"

Transkript

1 Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast

2 Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer. Vlka styrkorna svagheterna Nyköpngs kommuns nngslv? Ge en gemensam syn faktaunderlag tll poltker, samverkansgrupper andra beslutsfattare Ge möjlghet tll beslut prorterngar att stödja nngslvets utvecklng Kunna följa upp det operatva arbetet v nått resultat ute hos en? 2

3 Smpler dagrammet Inköp av varor tjänster Personal Förädlngsvde Försäljnng Personalkostnad Förädlngsvde 1,0 0,8 Kaptal 0,6 Låg effektvtet Vad ska Förädlngsvdet räcka tll? Kaptalkostnad Personalkostnad Ersättnng tll långvare + Ersättnng tll akteägare 0,4 0,2 0 Hög effektvtet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kaptalkostnad Förädlngsvde 3

4 Alla Nyköpng år

5 Nyköpngs kommun 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Bra Bra poston poston efter efter ett ett något något sämre sämre Indkatonen Indkatonen mycket mycket Mycket Mycket tllväxt tllväxt ädlngsvde ädlngsvde +54% +54% Mycket Mycket tllväxt tllväxt +27% +27% Tllväxt Tllväxt +32% +32% (+453 (+453 netto) netto) Nyköpngs kommun P Nyköpngs kommun P Förädlngsvde (FV) Förädlngsvde (FV) Omsättnng Omsättnng GRm-ndex 1,09 1,00 1,07 1,18 1,09 1,01 0,97 GRm-ndex 1,09 1,00 1,07 1,18 1,09 1,01 0,97 Antal Antal Antal Antal

14 Konkurrenskraften Konkurrenskraften bättre bättre utan utan dessa dessa.. Indkatonen Indkatonen mycket mycket.. Tllväxt Tllväxt ädlngsvde ädlngsvde fortfarande fortfarande mycket mycket +44% +44% (+54% (+54% med) med) Tllväxt Tllväxt fortfarande fortfarande +26% +26% (+27% (+27% med) med) Tllväxt Tllväxt mycket mycket +25% +25% (+32% (+32% med) med) 14

15 Nyköpng Nyköpng Gnesta Gnesta högst högst tllväxt tllväxt av av kommunerna kommunerna Sörmland Sörmland både både ädlngsvde ädlngsvde 15

16 Benchmark Nyköpng Nyköpng växer växer bäst bäst jämelsen jämelsen Streckade Streckade crkeln crkeln markerar markerar Nyköpngs Nyköpngs läge läge utan utan Folktandvården, Folktandvården, Landstngsservce Landstngsservce SAAB SAAB 16

17 Högst Högst tllväxttakt tllväxttakt ser ser v v Gnesta Gnesta Strängnäs Strängnäs 17

18 Benchmark Nyköpng Nyköpng växer växer mer mer än än de de flesta flesta kommuner kommuner 18

19 Företagsstorlek 19

20 Nyköpng Nyköpng större större andel andel än än länet länet klasserna klasserna Inga Inga >500 >500 Ovanlgt Ovanlgt hög hög andel andel

21 Andelen Andelen som som arbetar arbetar mndre mndre mnskar mnskar Andelen Andelen som som jobbar jobbar medelstora medelstora ökar ökar Andelen Andelen större större ökar ökar 21

22 Klassen Klassen påverkas påverkas mycket mycket av av Dagon Dagon den den sämsta sämsta konkurrenskraften konkurrenskraften Klassen Klassen lgger lgger något något utan utan lnjen lnjen lksom lksom lgger lgger en en ovanlgt ovanlgt poston poston 22

23 De De mnsta mnsta klasserna klasserna växer växer nte nte så så mycket mycket som som de de större större Klassen Klassen >100 >100 högst högst tllväxt tllväxt ädlngsvde ädlngsvde I I klassen klassen >100 >100 Landstngsservce, Landstngsservce, Folktandvården Folktandvården SAAB SAAB tllkommt tllkommt v v ser ser på på tllväxten tllväxten utan utan dessa dessa tre tre 23

24 Utan Utan Folktandvården, Folktandvården, Landstngsservce Landstngsservce SAAB; SAAB; Klassen Klassen >100 >100 fortfarande fortfarande mycket mycket tllväxt tllväxt ädlngsvde ädlngsvde relatvt relatvt tllväxt tllväxt (+12%) (+12%) 24

25 Branscherna 25

26 Bygg, Bygg, Detaljhandel Detaljhandel Företagstjänster Företagstjänster flest flest flest flest 26

27 Förbättrad Förbättrad poston poston de de flesta flesta nscher nscher Logstk Logstk lgger lgger dock dock fortfarande fortfarande utan utan lnjen lnjen Bygg Bygg sämrat sämrat sg sg något något Fastghet Fastghet nu nu konkurrenskraftg konkurrenskraftg poston poston 27

28 Prelmna Prelmna data data ger ger att att det det ser ser ut ut många många av av nscherna nscherna Verkstad Verkstad dock dock ett ett sämre sämre läge läge Logstk Logstk lgger lgger kvar kvar en en sämre sämre poston poston 28

29 Bra Bra konkurrenskraft konkurrenskraft efter efter sämre sämre år år Prel Prel data data ndkerar ndkerar att att något något sämre. sämre. Verkstad P Verkstad P Förädlngsvde (FV) Förädlngsvde (FV) Omsättnng Omsättnng Inköp Varor/Tjänster Inköp Varor/Tjänster Förädlngsgrad 32% 29% 29% 32% 32% 28% 27% Förädlngsgrad 32% 29% 29% 32% 32% 28% 27% Personalkostnad (PK) Personalkostnad (PK) Kaptalkostnad (KK) Kaptalkostnad (KK) Förädlngskostnad (FK) Förädlngskostnad (FK) Personaleffektvtet 0,79 0,82 0,84 0,92 0,88 0,84 0,91 Personaleffektvtet 0,79 0,82 0,84 0,92 0,88 0,84 0,91 Kaptaleffektvtet 0,15 0,16 0,15 0,18 0,20 0,16 0,11 Kaptaleffektvtet 0,15 0,16 0,15 0,18 0,20 0,16 0,11 GRm-ndex 0,94 0,99 0,99 1,10 1,08 1,00 1,02 GRm-ndex 0,94 0,99 0,99 1,10 1,08 1,00 1,02 Vdeavstånd Vdeavstånd Antal Antal Antal Antal

30 Bra Bra konkurrenskraft konkurrenskraft år år efter efter flera flera sämre sämre år år prel prel data data ndkerar ndkerar att att även även.. Besöksnngen P Besöksnngen P Förädlngsvde (FV) Förädlngsvde (FV) Omsättnng Omsättnng Inköp Varor/Tjänster Inköp Varor/Tjänster Förädlngsgrad 34% 35% 33% 34% 38% 39% 36% Förädlngsgrad 34% 35% 33% 34% 38% 39% 36% Personalkostnad (PK) Personalkostnad (PK) Kaptalkostnad (KK) Kaptalkostnad (KK) Förädlngskostnad (FK) Förädlngskostnad (FK) Personaleffektvtet 0,99 0,92 0,99 0,98 0,93 0,83 0,90 Personaleffektvtet 0,99 0,92 0,99 0,98 0,93 0,83 0,90 Kaptaleffektvtet 0,16 0,16 0,20 0,16 0,14 0,12 0,06 Kaptaleffektvtet 0,16 0,16 0,20 0,16 0,14 0,12 0,06 GRm-ndex 1,15 1,07 1,18 1,14 1,06 0,94 0,96 GRm-ndex 1,15 1,07 1,18 1,14 1,06 0,94 0,96 Vdeavstånd Vdeavstånd Antal Antal Antal Antal

31 Sämre Sämre konkurrenskraft konkurrenskraft alla alla år år prel prel data data ndkerar ndkerar att att även även nte nte så så.. Logstk P Logstk P Förädlngsvde (FV) Förädlngsvde (FV) Omsättnng Omsättnng Inköp Varor/Tjänster Inköp Varor/Tjänster Förädlngsgrad 29% 45% 42% 43% 37% 39% 38% Förädlngsgrad 29% 45% 42% 43% 37% 39% 38% Personalkostnad (PK) Personalkostnad (PK) Kaptalkostnad (KK) Kaptalkostnad (KK) Förädlngskostnad (FK) Förädlngskostnad (FK) Personaleffektvtet 0,97 0,93 0,98 0,95 1,00 0,92 0,92 Personaleffektvtet 0,97 0,93 0,98 0,95 1,00 0,92 0,92 Kaptaleffektvtet 0,19 0,17 0,16 0,14 0,18 0,16 0,14 Kaptaleffektvtet 0,19 0,17 0,16 0,14 0,18 0,16 0,14 GRm-ndex 1,17 1,09 1,14 1,10 1,18 1,07 1,06 GRm-ndex 1,17 1,09 1,14 1,10 1,18 1,07 1,06 Vdeavstånd Vdeavstånd Antal Antal Antal Antal

32 Mycket Mycket konkurrenskraft konkurrenskraft alla alla år år prel prel data data ndkerar ndkerar att att även även.. Bra Bra tllväxt tllväxt FV: FV: +33% +33% Lten Lten tllväxt tllväxt +2% +2% Många Många nya nya st st Företagtj u Landstng P Företagtj u Landstng P Förädlngsvde (FV) Förädlngsvde (FV) Omsättnng Omsättnng Inköp Varor/Tjänster Inköp Varor/Tjänster Förädlngsgrad 45% 59% 60% 58% 55% 57% 56% Förädlngsgrad 45% 59% 60% 58% 55% 57% 56% Personalkostnad (PK) Personalkostnad (PK) Kaptalkostnad (KK) Kaptalkostnad (KK) Förädlngskostnad (FK) Förädlngskostnad (FK) Personaleffektvtet 0,88 0,82 0,70 0,77 0,80 0,79 0,79 Personaleffektvtet 0,88 0,82 0,70 0,77 0,80 0,79 0,79 Kaptaleffektvtet 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 Kaptaleffektvtet 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,11 0,10 GRm-ndex 1,00 0,94 0,81 0,89 0,92 0,90 0,89 GRm-ndex 1,00 0,94 0,81 0,89 0,92 0,90 0,89 Vdeavstånd Vdeavstånd Antal Antal Antal Antal

33 Tllväxt 3 större bldats 2010 som var befntlga verksamheter annan reg men uppträder nu som nya bolagsbldnngar som påverkar tllväxtsffrorna mycket. V ser d på tllväxten utan dessa. Företagen nscherna ; SAAB Automoble parts Parthandel Sörmland Landstngservce Företagstjänster Folktandvården Sörmland - Omsorg

34 Flest nom Bygg, Flest nom Bygg, Företagstjänster Fastgheter Företagstjänster Fastgheter (notera: nschen skapar ofta ett bolag (notera: nschen skapar ofta ett bolag per fastghet dvs sffran rymmer även ej per fastghet dvs sffran rymmer även ej helt nya verksamheter), helt nya verksamheter), Tllväxten högst Tllväxten högst nom Bygg, Omsorg Fastghet nom Bygg, Omsorg Fastghet 34

35 Tllväxten Tllväxten ojämlgt ojämlgt störst störst nom nom Vatten/Avfall Vatten/Avfall Fastghet Fastghet Omsorg Omsorg växer växer också också mycket mycket snabbt snabbt 35

36 Tllväxten Tllväxten högst högst ; ; Utbldnng, Utbldnng, Besöksnng, Besöksnng, Parthandel, Parthandel, Areella, Areella, IT/telekom IT/telekom Bygg Bygg Logstk Logstk mnskar mnskar 36

37 Tllväxttakten Tllväxttakten öknng öknng ojämlgt ojämlgt störst störst nom nom Fastghet Fastghet Omsorg Omsorg 37

38 Tllväxttakten Tllväxttakten hög hög flera flera nscher; nscher; Företagstjänster, Företagstjänster, Utbldnng, Utbldnng, IT/Telekom, IT/Telekom, Creatve, Creatve, Bygg Bygg Verkstad Verkstad växer växer men men en en mnskar mnskar

39 Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2013:05 Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Peter Rathsmann Håkan Wolgast Grufman Reje management Rapport 2013:05 Dnr 12-281 Analysen har tagist fram av Grufman

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Sverige har unikt bred och långsiktig energipolitik DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Hållbar energ går hand hand med lvskvaltet och tllväxt Sverge har unkt bred och långsktg energpoltk

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Cancer är en tuff motståndare

Cancer är en tuff motståndare D e n n A p u b l k At o n ä r e n A n n o n s f r å n r A D u m h e m m e t s f o r s k n n g s f o n D e r Cancer är en tuff motståndare hjälp oss ge fler en tro på framtden Nya upptäckter förlänger

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik

i Tjust Mia brinner för Employer Branding leder ll jobb. Du behövs! Samverkan inom utbildning - ett måste! Kompetent arbetskraft Västervik VÄSTERVIK VÄSTERVIK Kompett arbetskraft stannar Västervk SIDAN kompets 6kompetsutvecklng hela SIDAN 4 Sverge - nu ändrar v! Hela tdnng är annonsblaga Framtds nstrjobb fnns Rcssons GULDSPONSORER Verktygsservce

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer