Näringslivsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringslivsanalys 2007-2012"

Transkript

1 Näringslivsanalys

2 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling vilka är våra framtidssektorer? Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2

3 Simpler analysmetod Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3

4 Alla företag i Kalmar kommun 2012 GoExcellent KLS UGGLARPS Bergkvarabuss Gota Media YASKAWA Nordic IKEA Trelleborg Sealing Solutions TeliaSonera 4

5 Stark konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdet växer med +17% (hela länet +2%) Antal anställda ökar med +15% (hela länet +3%) Antal företag ökar med +29% (hela länet +27%) Kalmar Prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,90 1,00 0,93 0,95 0,93 0,91 Antal anställda Antal företag

6 Jämfört med länet arbetar något fler i Kalmar kommun inom och anställda, och därmed färre i den största storleksklassen 6

7 Samtliga storleksklasser fortsätter vara konkurrenskraftiga, förutom klassen anställda Starkast position för samtliga värdedominerande grupper 7

8 Starkast tillväxt i anställda för de värdedominerande storleksklasserna Flest nya jobb i gruppen anställda Störst värdetillväxt för anställda 8

9 Sammanfattning: Utveckling och Struktur Styrkor: Stark konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdet, antal anställda och antal företag växer mycket bra och starkare än länet som helhet Flest nya jobb i gruppen anställda, delvis förklarat av tillkomsten av KLS Ugglarps verksamhet Störst värdetillväxt för anställda, till betydande del i befintliga företag Stark och stabil konkurrenskraft hos 0-9 anställda, med god sysselsättningsutveckling Svagheter: Klassen anställda är något mindre konkurrenskraftig, beroende på genomslag från enskilda aktörer Åldersklassen 4-10 år är något mindre konkurrenskraftig, vilken också är den åldersklass med flest företag i Kalmar kommun Rekommendationer: Värna om fortsatt positiv utveckling för stora företag För mellanstora klassen, följ de som kan ha tillväxtproblem och ge dem stöd Följ nyföretagandet och att tillräckligt många nya företag har potential att bli arbetsgivare och växa 9

10 Flest anställda arbetar inom Företagstjänster & IT, som också består av flest företag tillsammans med Bygg Detaljhandel är också en betydelsefull bransch i Kalmar kommun, till antal anställda och företag 10

11 Fortsatt god konkurrenskraft hos flertalet branscher, där Partihandel, Fastighet samt Tillverkning Plast har markerat starka positioner Areell & Livsmedel samt Verkstad förbättrar sina positioner

12 12 Flest nya jobb skapas inom Bygg, Detaljhandel, Areell & Livsmedel samt Företagstjänster & IT Flest nya företag startas inom Bygg, Företagstjänster & IT samt Fastighet

13 Starkast relativ tillväxt för Vård & Hälsa, samt Areell & Livsmedel Tillväxt även hos Besöksnäring, Bygg samt Detaljhandel Verkstad krymper 13

14 Snabbast företagstillväxt inom Finans/Försäkring och Fastighet Stark företagstillväxt även inom Företagstjänster & IT, Bygg, Vård & Hälsa, Besöksnäring och Verkstad 14

15 15 Starkare produktivitet än regionen inom Partihandel Lägre förädlingsvärde per anställd inom Verkstad och fordon

16 God konkurrenskraft samtliga år, mot ökad personalintensitet Förädlingsvärde +14% (+16% i regionen) Förändring anställda +17% (+17%) 184 nya företag netto (+76%) Företagstjänster & IT prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 38% 34% 39% 48% 42% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,61 0,72 0,71 0,64 0,71 0,76 Kapitaleffektivitet 0,24 0,27 0,24 0,20 0,20 0,18 GRm-index 0,85 0,99 0,96 0,84 0,91 0,94 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

17 Stabil och god position genom perioden Starkare utveckling än generell tillväxt i kommunen Ökat förädlingsvärde +46% (+27% i länet) Sysselsättning +35% (+23%) 177 nya företag netto (+72%) Byggnadsindustri prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 36% 37% 37% 35% 34% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,82 0,80 0,85 0,89 0,85 0,87 Kapitaleffektivitet 0,11 0,11 0,12 0,12 0,10 0,08 GRm-index 0,93 0,91 0,97 1,01 0,95 0,95 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

18 Stark konkurrenskraft genom hela perioden Personalintensiteten ökar Förädlingsvärdestillväxt +42% (+25% i regionen) Tillväxt i antal anställda +29% (+9%) +86 Företag netto (+39%) Detaljhandel prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 16% 17% 16% 17% 16% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,74 0,79 0,82 0,83 0,85 0,84 Kapitaleffektivitet 0,13 0,14 0,12 0,11 0,10 0,08 GRm-index 0,87 0,93 0,94 0,94 0,95 0,92 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

19 Växer men tappar i lönsamhet, främst beroende på utvecklingen i Outnorth och Electra Sweden Ökat förädlingsvärde +28% Sysselsättningen +113% 14 nya företag netto i perioden (+140%) E-handel prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 8% 8% 7% 9% 9% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,50 0,65 0,59 0,73 0,82 0,92 Kapitaleffektivitet 0,25 0,26 0,27 0,22 0,22 0,19 GRm-index 0,75 0,91 0,86 0,94 1,04 1,10 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

20 Svagare lönsamhet påverkas av krympande verksamhet hos företag som YASKAWA, Norba och Atlas Copco Construction Tools 38 nya företag skapar 163 jobb 2012 Förändring i förädlingsvärde -12% (-16% i länet) Sysselsättning -16% (-14%) +28 företag netto Verkstadsindustri prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 33% 28% 31% 33% 29% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,73 0,88 1,00 0,82 0,85 0,77 Kapitaleffektivitet 0,17 0,18 0,20 0,26 0,25 0,26 GRm-index 0,90 1,06 1,20 1,08 1,10 1,03 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

21 Tillväxt strax utanför genomsnittlig konkurrenskraft och mot ökad personalintensitet, främst på grund av utvecklingen i KLS Ugglarps Tillväxt i förädlingsvärde +107% (+48% i regionen) Ökad sysselsättning +116% (+38%) +16 företag netto (+27%) Areell och Livsmedel prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 19% 19% 21% 14% 13% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,79 0,68 0,73 0,86 0,92 0,92 Kapitaleffektivitet 0,22 0,38 0,31 0,16 0,15 0,11 GRm-index 1,01 1,06 1,04 1,02 1,07 1,04 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

22 KLS Ugglarps tillkommer med kapital 2008 och fylls med verksamhet från 2010, vilket påverkar hela gruppen Kraftig tillväxt strax utanför genomsnittlig konkurrenskraft Förädlingsvärde +138% Sysselsättning +179% +8 företag netto Livsmedel prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 19% 17% 20% 13% 11% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,80 0,74 0,75 0,88 0,97 0,94 Kapitaleffektivitet 0,17 0,42 0,31 0,14 0,13 0,09 GRm-index 0,97 1,15 1,06 1,02 1,10 1,02 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

23 Stabil utveckling mot förbättrad konkurrenskraft God position 2011 och 2012 Förädlingsvärde +58% (+45% i regionen) Sysselsättning +41% (+44%) +66 företag netto (+61%) Besöksnäring prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 35% 36% 37% 35% 38% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,91 0,94 0,92 0,93 0,89 0,87 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 GRm-index 1,01 1,04 1,01 1,02 0,97 0,94 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

24 Markant konkurrenskraftig position, med begränsad försämring genom lågkonjunkturen Förändring i förädlingsvärde +34% (+16% i regionen) Tillväxt i antal anställda +29% (+4%) Tillväxt inom befintliga företag Tillverkning Plast prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 24% 21% 20% 30% 30% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,47 0,56 0,69 0,47 0,46 0,51 Kapitaleffektivitet 0,08 0,12 0,15 0,07 0,06 0,05 GRm-index 0,55 0,68 0,83 0,54 0,52 0,56 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

25 Nystartade företag 0-3 år gamla per bransch Omsorg Detaljhandel Besöksnäring Bygg Företagstjänster Partihandel Största branscherna bland nystartare är Bygg, Företagstjänster, Besöksnäring, Detaljhandel och Omsorg Stark konkurrenskraft hos nystartade företag inom Partihandel och Fastighet Fastigheter Finans 25

26 Olika branschbalans, fördelning av förädlingsvärdet 26

27 Olika branschbalans, fördelning av förädlingsvärdet 27

28 Sammanfattning: Branscher Styrkor: God konkurrenskraft för de flesta större branscher Flest nya jobb skapas inom Bygg, Detaljhandel, Areell & Livsmedel (genom KLS Ugglarps) samt Företagstjänster & IT Flest nya företag startas inom Bygg, Företagstjänster & IT samt Fastighet Besöksnäring växer och har blivit allt mer konkurrenskraftig Påtagligt stark konkurrenskraft inom Tillverkning Plast Svagheter: Svag utveckling och konkurrenskraft inom Verkstad Areella & Livsmedel växer men är inte särskilt konkurrenskraftig som bransch På handelssidan växer e-handeln men med svag lönsamhet Rekommendationer: Värna om fortsatt utveckling för Verkstadsindustrin i Kalmar, där några av de större spelarna går svagare vilket inte riktigt kompenseras av att startas flera nya företag i branschen Fortsätt utveckla handel och tjänstenäring i kommunen, här finns förmodligen den stora tillväxtpotentialen 28

29 KALMAR LÄN 29

30 Alla företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services 30

31 Länet har en mycket god position alla år och särskilt Förädlingsvärdet är återhämtat sedan finanskrisen, dock något lägre än 2011 bland annat för Scania och Xylem Antalet anställda 2012 ligger ungefär på 2011 års nivå Antal företag ökar. Kalmar Prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,87 0,91 0,95 0,94 0,91 0,93 Antal anställda Antal företag

32 Mycket god konkurrenskraft 2012 i Emmaboda, Oskarshamn, Kalmar, Västervik, Torsås och Ölandskommunerna. Medelbra läge i Nybro (förbättring från 2011) Sämre konkurrenskraft i Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby och Högsby. 32

33 Flest företag och flest jobb finns i Kalmar följt av Västervik och Oskarshamn 33

34 Flest nya jobb i Kalmar följt av Västervik Flest nya företag i Kalmar, Västervik och Oskarshamn Nybro, Torsås, Emmaboda, Vimmerby och Högsby tappar jobb. 34

35 Snabbast tillväxt av nya jobb i Kalmar och Ölandskommunerna följt av Hultsfred och Västervik. Oskarshamn behåller jobben Övriga förlorar årsarbeten och växer inte. 35

36 Snabbast takt i företagstillväxten har Borgholm följt av Oskarshamn, Mörbylånga och Kalmar 36

37 Andra län BENCHMARK 37

38 Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal anställda Bara Halland har en markant bättre tillväxt

39 Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal företag Bara Halland har en markant bättre tillväxt

40 Näringslivsanalys

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2013:05 Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Peter Rathsmann Håkan Wolgast Grufman Reje management Rapport 2013:05 Dnr 12-281 Analysen har tagist fram av Grufman

Läs mer

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter 2012-11-16 2/23 rev 2012-12-20 1. Inledning OECD konstaterar i sin analys av Småland, Öland och Blekinge att sydöstra Sverige är

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS

OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS Anna Löfmarck, Mats Svensson SYFTE MED SIMPLER NÄRINGSLIVSANALYSER Ge visuella bilder av ett näringsliv (värdeskapande, sysselsättning, lönsamhet, nyföretagande)

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET. Almi Företagspartner Kalmar län AB. Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24

TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET. Almi Företagspartner Kalmar län AB. Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24 TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET Almi Företagspartner Kalmar län AB Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge

Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge Rapport utarbetad i samverkan mellan regionförbunden i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län samt Arbetsförmedlingens analysavdelning, 2011-2012

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING

SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING Avsedd för Regionförbundet i Kalmar län Dokumenttyp Rapport Datum Augusti 2009 SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING SLUTRAPPORT UTVÄRDERING SÅDDFINANSIERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Såddfinansiering

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Kontigo AB 2014-05-28 Petet Bjerkesjö, Pär Lindquist, Kontigo AB Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 5 2.1

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Nyheter från, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2015 Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Näringslivsnytt ges ut av, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer