Rapport 2015:08 Datum: Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län"

Transkript

1 Rapport 2015:08 Datum: Bisnode Analys av näringslivet i Örebro län

2 Analys av näringslivet i Örebro län Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson Bisnode Dnr: 15RS2760

3 Förord En förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas är att det finns en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. Ett gott företagsklimat i regionen är grundläggande för att nya företag skapas och att befintliga ska kunna växa. Företagande skapar arbetstillfällen och ett starkt näringsliv är avgörande för den regionala konkurrenskraften. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) antogs 2010 och är en gemensam vägvisare för regionens framtida arbete. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, universitet och ideell sektor och just nu pågår en översyn och revidering av strategin. Ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut som strategiskt viktiga för vår region är innovationer och entreprenörskap. Vi har därför för andra gången låtit göra en analys av näringslivets konkurrenskraft och utveckling i Örebro län. Syftet med analysen har varit att dokumentera näringslivets utveckling när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser m.m. Rapporten omfattar tiden Analysen ska också ge en gemensam syn på vilka styrkorna och svagheterna är i Örebroregionens näringsliv och fungera som grund till den regionala innovationsstrategin. I analysen redovisas de sex senaste årens utveckling i alla länets aktiebolag avseende storleksklass, ålder på företag, bransch, förändringar i förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. Analysen är en del i samarbetet Business Region Örebro där även djupare analyser för de enskilda kommunerna har tagits fram. Vår förhoppning är att den regionala analysen ska inspirera och bli ett viktigt verktyg och faktaunderlag till politiker, företagare, samverkansgrupper och övriga aktörer i det företags- och innovationsfrämjande systemet. Rapporten är framtagen av företaget Bisnode. Författarna ansvarar själva för rapportens observationer och slutsatser. Region Örebro län Petter Arneback Regional utvecklingsdirektör

4 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson

5 ANDRA BOLAGSFORMER 2

6 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer än aktiebolag I anställda och omsättning representerar de endast en mindre andel. 3

7 Omsättning MSEK Omsättning bolagsfomer Areell näring Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring Fastigheter Företagstjänster Logistik & Transport EF/HB/KB AB 4

8 ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA 5

9 SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde BISNODE 2015

10 ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Humana Assistans Ericsson BillerudKorsnäs Ahlsell Atlas Copco Kommuninvest 7

11 ÖREBRO LÄN 8

12 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 9

13 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 10

14 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 11

15 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 12

16 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 13

17 1,20 Örebro län ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 14

18 1,20 1,00 0,80 Örebro län God konkurrenskraft kring genomsnittlig under perioden, stark även Tillväxt i förädlingsvärde +7% Tillväxt i antal anställda +2% Tillväxt i antal företag +26% (1 999 företag netto) 0,60 0,40 0,20 Örebro län Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,98 1,02 0,88 0,90 0,87 0,94 Antal anställda Antal företag ,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 15

19 BENCHMARK 16

20 1,20 Benchmarking Län ,00 0,80 0,60 Kronoberg Örebro Östergötland Värmland Jönköpings län Västmanland 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 17

21 6% 4% Tillväxt anställda Var växer antalet anställda snabbast? Östergötland Västmanland 2% Örebro Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Värmland -2% Jönköpings län Kronoberg -4% Västmanland och Östergötland har snabbast tillväxt i anställda Regionen växer något i antal anställda Jönköping, Värmland och Kronoberg tappar i anställda BISNODE 2015

22 40% 30% Tillväxt Företag Var växer antalet företag snabbast? Östergötland Västmanland Örebro Kronoberg 20% Jönköpings län Värmland 10% Bra företagstillväxt i alla län, högst i Västmanland och lägst i Jönköping. Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% BISNODE 2015

23 KOMMUNERNA ÖREBRO LÄN 20

24 1,20 Degerfors Kommuner 2013 God position för 7 kommuner. Sämre position för Degerfors, Nora och Lindesberg. 1,00 Laxå Nora 0,80 0,60 Karlskoga Lekeberg Ljusnarsberg Hallsberg Örebro Lindesberg Kumla Askersund Hällefors 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 21

25 Antal anställda Var finns jobben och företagen 2013? Örebro Örebro har en dominerande position Karlskoga Hallsberg Lindesberg Laxå Hällefors Kumla Degerfors Askersund Nora Antal företag Ljusnarsberg 0 0 Lekeberg

26 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag? Förändring Örebro Askersund Kumla Antal företag ökning Hallsberg Karlskoga 23

27 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag? Förändring Askersund 100 Lekeberg Lindesberg Antal företag ökning Ljusnarsberg Kumla Laxå Degerfors Nora -300 Hällefors -500 Karlskoga Hallsberg

28 Var växer det och var växer antalet jobb snabbast ? Högst tillväxt i antal anställda har vi i Lekeberg och Askersund Ett flertal kommuner minskar i antal anställda. 25% 20% 15% 10% Antal anställda ökning i % Lekeberg Askersund Örebro 5% Lindesberg Kumla 0% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Tillväxt Förädlingsvärde i % Ljusnarsberg -5% Karlskoga Laxå -10% Nora Degerfors -15% Hallsberg -20% Hällefors -25% 25

29 Var växer det och var växer antalet företag snabbast ? Störst tillväxt i Örebro följt av Kumla och Askersund. Låg företagstillväxt i Lindesberg, Nora, Hällefors, Degerfors och Ljusnarsberg. Karlskoga 40% 35% 30% 25% 20% Antal företag ökning i % Hallsberg Örebro Askersund Kumla Lekeberg Laxå 15% Lindesberg Nora 10% Hällefors Degerfors 5% Ljusnarsberg Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% -5% 26

30 BRANSCHERNA 27

31 Antal anställda Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2013? Verkstad Bygg Hälso & Sjukvård Detaljhandel Företagstjänster Partihandel Logistik Jämn spridning av antal anställda mellan flera olika större branscher Elektronik Metall Besöksnäring Flest företag inom Företagstjänster följt av Detaljhandel och Bygg. Papper & Massa Kemisk industri IT/Telekom Fastighet Antal företag Energi Finans Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 28

32 1,20 PK/FV Örebro län ,00 älso- & jukvård Bygg 0,80 Företagstjänster 0,60 Verkstad Metallvaruindustri Logistik Detaljhandel Partihandel Elektronik Papper & Massa IT/Telekom Vi zoomar in 0,40 Energi Fastighet 0,20 Finans 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 29

33 1,10 PK/FV 1,00 Metallvaruindustrin Örebro län 2013 Bra konkurrenskraft för många stora branscher Sämre konkurrenskraft för Logistik, Metallvaruindustri, Livsmedel, Kemisk industri, Elektronik, Fastighet och Papper & Massa. 0,90 0,80 Hälso & Sjukvård Bygg Logistik Besöksnäring Livsmedel Detaljhandel Kemisk industri Företagstjänster Elektronik 0,70 Papper & Massa 0,60 Verkstad Partihandel IT/Telekom 0,50 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 KK/FV 0,60 30

34 Störst ökning i anställda inom Hälso- & Sjukvård. Även IT/Telekom och Besöksnäring har en god tillväxt 60% 50% 40% Tillväxt anställda Vilka branscher växer snabbast i anställda ? Hälso & Sjukvård Verkstad, Partihandel, Metall och Elektronik har minskat i antal anställda. 30% 20% Företagstjänster IT/Telekom Fastighet Besöksnäring Kemisk industri 10% Bygg Papper & Massa Tillväxt i förädlingsvärde 0% -25% -15% -5% 5% 15% Logistik 25% 35% 45% -10% Detaljhandel Partihandel Elektronik -20% Verkstad Metallvaruindustrin -30% Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 31

35 Snabbast ökning av företag inom Hälso- & Sjukvård 55% 45% Tillväxt företag Vilka branscher växer snabbast i antal företag ? Företagstjänster Hälso- & Sjukvård 35% IT/Telekom 25% Bygg Besöksnäring Energi 15% Detaljhandel Fastighet Partihandel 5% Kemisk industri Logistik Papper & Massa Tillväxt i förädlingsvärde -25% Metall -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% -5% Elektronik -15% Verkstad Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 900 msek 32

36 ÅLDERSKLASSER 33

37 1,20 PK/FV Konkurrenskraft och ålder på företag 2013 God position för samtliga åldersklasser. 1,00 0, år 4-10 år 0-3 år 0,60 >20 år 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 34

38 1,20 1,00 0,80 Hälso & Sjukvård Nystartade företags branscher 2013 Detaljhandel Besöksnäring Största branscherna (0-3år) God position för samtliga branscher. Nya företag kommer främst inom Växande sektorer 0,60 0,40 Bygg Företagstjänster Bransch Förädlingsvärde Antal anställda antal företag Företagstjänster Hälso- & Sjukvård Byggnadsindustri Detaljhandel Besöksnäring Ej angiven bransch Fastigheter ,20 Fastighet Ej angiven bransch 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 35

39 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt BISNODE 2015

40 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 37

41 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Örebro län har en något svag företagsstödjande sektor BISNODE 2015

42 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Stor skillnad i balans mellan Örebro kommun och övriga kommuner BISNODE 2015

43

44 KRYMPANDE VÄXANDE SEKTORER 41

45 FINNS JOBBEN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? Vi ser på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige De branscher som växer mer än Sverigemedel under perioden (+5%) kategoriseras som växande sektor De som växer ungefär som Sverigemedel ingår medelbra, övriga ingår i krympande Tillväxt i antal anställda Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri Växande branscher Krympande branscher BISNODE 2015

46 FINNS JOBBEN I ÖREBRO LÄN INOM SVERIGES VÄXANDE ELLER KRYMPANDE BRANSCHER? I Sverige jobbar knappt 50% inom växande branscher Ca 20% jobbar inom branscher som är medelbra i tillväxt och 30% jobbar inom branscher som krymper i antal anställda Örebro län har en fördelning där färre jobbar inom växande branscher än för Sverige som helhet. 43

47 6% 4% Tillväxt anställda Var växer antalet anställda snabbast? Östergötland Västmanland 2% Örebro län Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Värmland -2% Jönköpings län Kronoberg -4% 44

48 ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, FÖRETAG MED ANSTÄLLDA Örebro län har en bra tillväxt i förädlingsvärde Något svag tillväxt i anställda och företag Örebro kommun är motorn i länet, flera kommuner minskar i antal anställda och har sämre företagstillväxt Hälso/Sjukvård, Besöksnäring och IT/Telekom är de snabbast växande branscherna Satsa på Företagsstödjande sektor för att stödja tillväxt inom Tillverkande sektor Kompetensförsörjning Etablering av nya företag inom Företagsstödjande sektor speciellt i de industritunga kommunerna 45

49 46

50 KVINNLIGT MANLIGT 47

51 Anställda Anställda per bransch i företag ledda av Kvinna respektive Man BRO Flest antal anställda med företag ledda av kvinnor inom Hälsa/Sjukvård, Företagstjänster och Detaljhandel Man Kvinna 0 48

52 INTERNATIONALISERING 49

53 1,20 PK/FV 1,00 0,80 IN NL US CH Ägarland Region Örebro 2013 GB DK FI GG NO AU Företag med svensk koncernmoder dominerar, dessa har bra konkurrenskraft Många av de utländskt ägda företagen har en sämre konkurrenskraft 0,60 FR SE LU DE CA 0,40 0,20 Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 50

54 Antal anställda Vilka Ägarland skapar nya jobb och företag ? SE Sverige som ägarland skapar i särklass flest jobb Vi förstorar upp grafen för övriga ägarländer 500 Antal företag Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 51

55 200 Vilka Ägarland skapar nya jobb och företag ? CA 100 NL NO CH GG Antal företag AU IN DE -100 DK US GB -200 FI -300 FR Canada, Nederländerna och Norge skapar nya arbetstillfällen, övriga minskar -400 Sammantaget minskar företag med utländsk koncernmoder med ca anställda (ca10%) under perioden Företag med svensk moder skapar ca jobb Antal anställda LU Not: Ägarland med ett samlat förädlingsvärde > 100 msek 52

56 53

57 FÖRETAG LEDDA AV KVINNA RESPEKTIVE MAN 100% Andel av företag ,0 Anställda/Företag % 7,0 80% 70% 6,0 60% 5,0 50% 4,0 40% 3,0 30% 20% 2,0 10% 0% Riket BRO Riket BRO 0,0 Man Kvinna Man Kvinna 1,0 Riket BRO Riket BRO Andelen företag ledda av kvinna är ca 15% Andel företag ledda av kvinna respektive man är liknande i BRO och Sverige Företag ledda av man har ca 1 anställd fler i medeltal 54

58 1,20 PK/FV 1,00 Företag ledda av Man resp. Kvinna Region Örebro/Riket 2013 Företag ledda av man respektive kvinna har liknande konkurrenskraft Manligt ledda företag är mer kapitaltunga Kvinna BRO 0,80 0,60 Man BRO Kvinna Riket Man Riket 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 55

59 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Besöksnäringen Areella näringar 56

60 Största företagen 2013 Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch , Humana Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag , Verkstadsindustri Ericsson AB , Elektronikindustri Meritor HVS AB , Verkstadsindustri BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag , Pappers- & Massaindustri Ahlsell Sverige AB , Partihandel Transcom Aktiebolag , Företagstjänster Saab Dynamics Aktiebolag , Verkstadsindustri Assistansbolaget i Sverige AB , Hälso- & Sjukvård Samhall Aktiebolag , Företagstjänster Örebrobostäder Aktiebolag , Fastigheter Outokumpu Stainless AB , Stål- & Metallindustri PostNord Sverige AB , Logistik & Transport BAE Systems Bofors AB , Verkstadsindustri Zinkgruvan Mining Aktiebolag , Utvinningsindustri Orica Sweden AB , Kemisk industri Vivida Assistans AB , Hälso- & Sjukvård EuroMaint Rail AB , Verkstadsindustri Bharat Forge Kilsta AB , Metallvaruindustri Suzuki Garphyttan AB , Stål- & Metallindustri FMF Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Cambrex Karlskoga Aktiebolag , Kemisk industri Lantmännen Unibake Sweden AB , Livsmedelsindustri Volvo Construction Equipment AB , Verkstadsindustri PostNord Logistics AB , Logistik & Transport Würth Svenska Aktiebolag , Partihandel Uniflex Sverige AB , Bemanning & Uthyrning Marcus Assistans AB , Hälso- & Sjukvård Peab Sverige AB , Byggnadsindustri Bravida Sverige AB , Byggnadsindustri ESAB Aktiebolag , Elektronikindustri Atria Sverige AB , Livsmedelsindustri Ovako Hellefors AB , Stål- & Metallindustri Nobina Sverige AB , Logistik & Transport Elektroskandia Sverige AB , Partihandel 57

61 STORLEKSKLASSER DIAGRAM 58

62 35% 30% 25% % av totalt antal sysselsatta Hur många jobbar i de olika storleksklasserna? 20% 15% 10% 5% Sverige Örebro län Örebro län har större andel anställda i de största klasserna jämfört med Sverige och mindre andel i den minsta klassen 0% 0-9 anställda >500 59

63 Andel anställda av totalt antal 40% 30% Förändring inom olika storleksklasser, % 10% Örebro län har en ökad andel i den största klassen En tydlig minskning i klassen % 0-9 anställda >500 60

64 1,20 PK/FV 1,00 Konkurrenskraft för olika storleksklasser anställda God eller medelgod konkurrenskraft alla i klasserna utom anställda Bäst konkurrenskraft i klassen >500 anställda delvis beroende på Atlas Copco Rock Drills 0, anställda anställda 0,60 >500 anställda 0-9 anställda 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 61

65 Tillväxt antal anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt ? 0-9 anställda anställda anställda Tillväxt förädlingsvärde 0-40% -20% 0% 20% 40% 60% >500 anställda anställda Störst tillväxt i klassen Även klasserna 0-9, och >500 växer i antal anställda och förädlingsvärde Negativ tillväxt i anställda i klassen anställda. 62

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN 2009-2014 Jan Fineman Anna Löfmarck 20151120 ANDRA BOLAGSFORMER NACKA Kommunen som helhet 2 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt,

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN 2009-2014 Anna Löfmarck 2015-10-29 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast 20150306 QV Reg Halland v5; Sverige förd v 14 EK ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND ÅR 2013, 14 475 FÖRETAG MED 66 177 ANSTÄLLDA 2 SIMPLER

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2015-08-13 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (8) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Anna Löfmarck 20150602 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-05-02 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (10) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Förord. och antal företag i olika branscher, storleksklasser, ålderskategorier med mera. Rapporten omfattar tiden

Förord. och antal företag i olika branscher, storleksklasser, ålderskategorier med mera. Rapporten omfattar tiden 1 Förord Business Region Örebro är vår samverkansplattform kring näringslivsfrågor. Tillsammans arbetar 11 kommuner i länet för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150306

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150306 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150306 ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, 9 584 FÖRETAG MED 67 791 ANSTÄLLDA Humana Assistans Ericsson

Läs mer

Analys av näringslivet i Örebro kommun

Analys av näringslivet i Örebro kommun Analys av näringslivet i Örebro kommun 2013-09-24 Peter Rathsmann Håkan Wolgast! Syfte med näringslivsstudien! Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag

Läs mer

Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04

Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04 Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04 Håkan Wolgast Anna Löfmarck Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag

Läs mer

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19 Analys av näringslivet i Gnesta kommun Jan Fineman Anna Löfmarck Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

Analys av näringslivet i Östergötland

Analys av näringslivet i Östergötland Analys av näringslivet i Östergötland Uppdatering med kompletta bokslut för 2011, version uppdaterad med alla ändringar från kommunstudierna April 2013 Håkan Wolgast Anna Löfmarck Simpler diagrammet Inköp

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 Magnus Johansson, Anna Löfmarck 2015 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Analys av näringslivet i Älmhults kommun

Analys av näringslivet i Älmhults kommun Analys av näringslivet i Älmhults kommun 2006-2010 Anna Löfmarck Håkan Wolgast 1 Simpler Grufman Reje 2006 2012-11-12 2012-11-12 Syfte med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2009-2014 November 2015 Södertälje har en hög befolkningstillväxt 8% mot Sverigemedel på 4,4% Flera kommuner runt om Södertälje har också hög befolkningstillväxt 2 Andelen

Läs mer

STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN 2008-2013. Anna Löfmarck och Håkan Wolgast

STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN 2008-2013. Anna Löfmarck och Håkan Wolgast STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN 2008-2013 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Samtliga 14365 företag i databasen 2013. ITAB Trioplast Telia Thule Husqvarna SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster

Läs mer

Analys av näringslivet i Jönköpings län

Analys av näringslivet i Jönköpings län Analys av näringslivet i Jönköpings län 2006-2011 inkl inkomna bokslut 2012 Slutrapport Håkan Wolgast Anna Löfmarck Databasen och gjorda justeringar Utgångsdatabas med samtliga aktiebolag Säte i Jönköpings

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Analys av näringslivet i Kronobergs län

Analys av näringslivet i Kronobergs län Analys av näringslivet i Kronobergs län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck Alla 6573 företag i Kronobergs län 2012 IKEA NIBE Combitech Volvo Construction Equipment Kronobergs

Läs mer

NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2009-2014 April 2016 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje management Databasen 2010, Kronoberg Vi utgår från bolagsdata för alla länets aktiebolag, ca 85-90% finns med för

Läs mer

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2013:05 Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Peter Rathsmann Håkan Wolgast Grufman Reje management Rapport 2013:05 Dnr 12-281 Analysen har tagist fram av Grufman

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLAND 2008-2014. Jan Fineman Håkan Wolgast 20160421

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLAND 2008-2014. Jan Fineman Håkan Wolgast 20160421 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLAND 2008-2014 Jan Fineman Håkan Wolgast 20160421 ANDRA BOLAGSFORMER I HALLAND En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer. Det finns totalt 17.532 st som har en omsättning

Läs mer

Analys av Tågbranschen och dess delbranscher.

Analys av Tågbranschen och dess delbranscher. Analys av Tågbranschen och dess delbranscher. Peter Rathsmann Håkan Wolgast Syfte med studien att tydliggöra branschens ekonomiska utveckling att dela upp tågbranschen i delbranscher och se deras inbördes

Läs mer

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-06-22 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (19) Innehåll Bakgrund... 3 Mätgrupper...

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje management Grufman Reje 2011 2011-10-18 Stark återhämtning 2010 Länet är troligtvis tillbaka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS REGION HALLAND

NÄRINGSLIVSANALYS REGION HALLAND Tillväxt och lönsamhet NÄRINGSLIVSANALYS REGION HALLAND Jan Fineman Miriam Kuflu REGIONENS NÄRINGSLIV 2 Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre eller sämre än Sverige? Vilka branscher växer

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014. Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014. Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318 ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014 Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318 IDENTIFIERING DELBRANSCHER OCH NYCKELTAL Då det inte finns någon enhetlig modell i Sverige för vilka

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Skogs- och träindustrin i Halland

Skogs- och träindustrin i Halland Skogs- och träindustrin i Halland Ett statistiskt kunskapsunderlag om den halländska Skogs- och träindustrin. Sysselsättning Utbildningsnivå Specialisering Geografisk lokalisering Ekonomisk utveckling

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Livsmedelssektorn i Halland

Livsmedelssektorn i Halland Livsmedelssektorn i Halland Ett statistiskt kunskapsunderlag om den halländska livsmedelsindustrin Sysselsättning Utbildningsnivå Specialisering Geografisk lokalisering Ekonomisk utveckling Källa: SCB

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS

Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004. Källa: ITPS Antal nystartade företag per 1000 invånare år 2004 Stockholm Skåne Uppsala Riket Västra Götaland Jämtland Gotland Halland Västmansland Dalarna Södermanland Norrbotten Kronoberg Östergötland Örebro Västernorrland

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET. Almi Företagspartner Kalmar län AB. Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24

TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET. Almi Företagspartner Kalmar län AB. Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24 TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET Almi Företagspartner Kalmar län AB Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (11) Bakgrund Almi Företagspartner AB har gett Bisnode

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

ÖREBRO KOMMUN orebro.se

ÖREBRO KOMMUN orebro.se ÖREBRO KOMMUN Näringslivsstatistik ÖREBRO KOMMUN Eva Lilja Näringslivsdirektör Hej! Förädlingsvärde (BRP) till marknadspris, mkr efter region och tid. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Uppsala Eskilstuna

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

STOCKHOLM ARCHIPELAGO 2007 TILL 2016

STOCKHOLM ARCHIPELAGO 2007 TILL 2016 Tillväxt och lönsamhet STOCKHOLM ARCHIPELAGO 2007 TILL 2016 Jan Fineman Business Market Analytics, Bisnode STOCKHOLM ARCHIPELAGO Simpler-index 2016 TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 2007-2016 Totala turismrelaterade

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Faktablad för kommunerna i Örebro län

Faktablad för kommunerna i Örebro län Faktablad för kommunerna i Örebro län Näringsliv och arbetsmarknad Lokala arbetsmarknader i Örebro län Kartan: Lantmäteriet 2004, ur översiktskarta ärende 106-2004/188T. www.t.lst.se Publ. nr 2006:67 Näringsliv

Läs mer

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Dialogmöte 2 med Näring

Dialogmöte 2 med Näring Dialogmöte 2 med Näring 2012-03-29 1Projektet samordning för att fylla behovet av arbetskraft Hur mycket tål fordonsindustrin? Dagens FFI exempel hur en skalbagge kan hjälpa Forskning och Export förutsätter

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning

Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Samverkan vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård indikatorer som stödjer i arbetet med anpassning till ny lagstiftning Tisdag 13 juni 2017 Jan Olov Strandell Indikator för samverkan vid utskrivning

Läs mer

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer.

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Örebro län Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

S2003:012. Utlandsägda företag

S2003:012. Utlandsägda företag S2003:012 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2001 Utlandsägda företag ekonomiska uppgifter 2001 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag 2 Sammanfattning 4 Utlandsägda företag i Sverige

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Fakta om små och stora företag 2003

Fakta om små och stora företag 2003 Fakta om små och stora företag 2003 December 2003 Förord Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för människor att leva i. Småföretagen omfattar 99,2 procent av alla

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer