JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013"

Transkript

1 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS December 2014

2 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2

3 SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3

4 Jönköpings kommun har flest företag och jobb. Det är långt till andrakommunerna De som bidrar mest är Värnamo, Gislaved och Nässjö

5 Tillväxt i förädlingsvärde: +2% Tillväxt i anställda: +7% Tillväxt i antal företag: +38% Jönköpings kommun Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,95 1,00 1,00 1,03 1,11 1,05 Antal anställda Antal företag

6 Medelgod position 2013 Tillväxt i förädlingsvärde: +29% Tillväxt i anställda: +8% Tillväxt i antal företag: +38% Jönk u Husqvarna Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,16 1,04 0,99 0,98 0,97 1,03 Antal anställda Antal företag

7 BENCHMARK TOPP 10-KOMMUNER 7

8 Stockholm växer i särklass snabbast i antal anställda I Uppsala har man den snabbaste företagstillväxten I jämförelsen är Jönköping är näst bäst i företagstillväxt och är en av de kommuner som har högst tillväxt i antal anställda 8

9 STORLEKSKLASSER 9

10 Jämfört med ett medelsvenskt län arbetar väsentligt fler i den allra största storleksklassen och färre i små företag. 10

11 Mellanklassen har vuxit och har minskat, övriga klasser behåller sina andelar. 11

12 Den största storleksklassen har svag konkurrenskraft. Något svagt läge också för mellanklassen. 12

13 God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde -10% Tillväxt i anställda +3% 13

14 Något svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +9% Tillväxt i anställda +10% 14

15 God konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +40% Tillväxt i anställda +6% 15

16 Något svag konkurrenskraft 2013 En del företag i klassen har finans- och holdingkaraktär Tillväxt i förädlingsvärde +67% Tillväxt i anställda +18% 16

17 Starkast tillväxt i anställda för de minsta företagen Mellanstora företag växer också en del i anställda Största klassen tappar i antal anställda 17

18 FÖRETAGSÅLDER 18

19 Nya företag har bäst konkurrenskraft Klassen 4-10 och har ett sämre läge Äldre verksamheter går medelbra. Jönköpings kommun 0-3 år 4-10 år år >20år andel Förädlingsvärde 5% 13% 19% 63% andel Sysselsättning 6% 16% 25% 54% andel Företag 26% 28% 19% 28% 19

20 Nystartade företag 0-3 år gamla per bransch Bygg Besöksnäring Detaljhandel Företagstjänster Största branscherna bland nystartare är Företagstjänster, Bygg, Detaljhandel, och Besöksnäring. God konkurrenskraft hos nystartade företag inom de flesta av dessa branscher. Holding, finans och liknande 20

21 SAMMANFATTNING: UTVECKLING OCH STRUKTUR Styrkor: Näringslivet har en bra tillväxt i alla dimensioner: förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. De mindre företagen med upp till 50 anställda har god tillväxt och bra konkurrenskraft. Även de större klasserna har en hyfsad tillväxt De yngsta företagen går bra. Svagheter: Mellanstora företag, liksom mellangamla företag, har en något svagare position och kan behöva stöd för att ta nästa steg. Rekommendationer: Öka förståelsen för utvecklingen i de största företagen Ha en dialog med mellanstora klassen, följ de som kan ha tillväxtproblem och ge dem stöd Satsa på att ytterligare stimulera tillväxten hos klassen som kan bli nya mellanstora bolag Följ nyföretagandet som är mycket bra så att tillräckligt många nya företag får potential att bli arbetsgivare och växa. 21

22 BRANSCHER 22

23 23

24 Flest anställda arbetar inom Företagstjänster/IT Verkstad, Detaljhandel, Bygg, Logistik och Partihandel har också många anställda. Företagstjänster/IT, Detaljhandel och Bygg har flest företag. Ej med i aggregat innehåller annan serviceverksamhet såsom säkerhetsföretag, individinriktade tjänster och huvudkontor 24

25 God konkurrenskraft för branscher som Partihandel, Logistik och Bygg Nischer som Elektronik, Plast, Papper/massa går bra Något svagt läge för de stora branscherna Företagstjänster/IT och Verkstad (Företagstjänster påverkas negativt av Telia). Trä, Möbel går svagt. 25

26 Flest nya jobb inom Företagstjänster/IT, Bygg, Vård/Hälsa och Transport/Logistik Verkstad, Elektronik, Trä och möbel samt Papper och massa hör till krympande branscher. 26

27 Starkast relativ tillväxt för Vård och hälsa, Utbildning och Plast. Bygg, Besöksnäring Företagstjänster/IT samt Logistik har också snabb tillväxt. Verkstad, Elektronik, Trä och möbel samt Papper och massa hör till krympande branscher. 27

28 Snabb företagstillväxt inom Utbildning, Vård/hälsa, Finans, Företagstjänster/IT och Bygg. 28

29 Svag konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +35% Tillväxt i anställda +16% 352 nya företag netto (+45%) Företagstjänster/IT Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 30% 38% 47% 47% 45% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,86 0,76 0,63 0,60 0,64 0,79 Kapitaleffektivitet 0,44 0,37 0,29 0,28 0,27 0,34 GRm-index 1,30 1,13 0,92 0,89 0,91 1,12 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

30 God konkurrenskraft 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +18% Tillväxt i anställda +21% 197 nya företag netto (+43%) Bygg Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 34% 36% 34% 34% 35% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,77 0,80 0,80 0,80 0,84 0,85 Kapitaleffektivitet 0,11 0,12 0,12 0,11 0,09 0,10 GRm-index 0,88 0,92 0,92 0,90 0,93 0,95 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

31 Svag konkurrenskraft med positiv trend. Tillväxt i förädlingsvärde -50% Tillväxt i anställda -16% 27 nya företag netto (+11%) Verkstad och fordon Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 45% 43% 36% 25% 27% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,22 0,43 0,48 0,66 0,66 0,61 Kapitaleffektivitet 0,29 0,47 0,50 0,65 0,53 0,50 GRm-index 0,51 0,90 0,98 1,31 1,19 1,11 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

32 God konkurrenskraft alla år. Tillväxt i förädlingsvärde +6% Tillväxt i anställda -3% 157 nya företag netto (+28%) Detaljhandel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 15% 16% 17% 16% 16% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,83 0,79 0,73 0,80 0,82 0,87 Kapitaleffektivitet 0,17 0,16 0,14 0,13 0,11 0,14 GRm-index 1,00 0,95 0,88 0,93 0,94 1,01 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

33 Varierande konkurrenskraft, medelgod 2013 Tillväxt i förädlingsvärde +45% Tillväxt i anställda +18% 49 nya företag netto (+27%) Transport och logistik Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 19% 18% 21% 21% 30% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 1,03 0,81 1,15 1,12 0,83 0,93 Kapitaleffektivitet 0,13 0,09 0,11 0,11 0,07 0,09 GRm-index 1,16 0,89 1,26 1,23 0,90 1,01 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

34 God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +5% Tillväxt i anställda +6% 55 nya företag netto (+11%) Partihandel Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 12% 12% 11% 14% 12% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,65 0,71 0,63 0,66 0,73 0,73 Kapitaleffektivitet 0,22 0,23 0,21 0,19 0,18 0,18 GRm-index 0,86 0,94 0,84 0,85 0,91 0,91 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

35 God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +9% Tillväxt i anställda +21% 87 nya företag netto (+36%) Besöksnäring Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 37% 38% 36% 36% 36% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,71 0,72 0,87 0,85 0,83 0,85 Kapitaleffektivitet 0,15 0,13 0,13 0,12 0,10 0,10 GRm-index 0,86 0,85 1,00 0,97 0,92 0,96 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

36 BRANSCHBALANS 36

37 BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som stödjer den tillverkande sektorn Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen 37

38 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING 38

39 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNING 39

40 SAMMANFATTNING: BRANSCHER Styrkor: God konkurrenskraft för branscher som Partihandel, Logistik, Bygg, Elektronik, Plast, Papper/massa går bra. Flest nya jobb skapas inom Företagstjänster/IT, Bygg, Vård och hälsa, Logistik och Utbildning Starkast relativ tillväxt för Vård och hälsa, Utbildning och Plast. Bygg, Besöksnäring Företagstjänster/IT samt Logistik har också snabb tillväxt. Snabb företagstillväxt inom Utbildning, Vård/hälsa, Finans, Företagstjänster/IT och Bygg. Bra branschbalans, som ger goda förutsättningar för näringslivet att växa Svagheter: Något svagt läge för Verkstad. Trä/Möbel går svagt Störst minskning av anställda inom Verkstad, Elektronik, Trä/möbel och Papper/massa. Rekommendationer: Värna om tillverkningsindustrin i Jönköping, både den som utvecklas bra och den som tappar, även om tillväxten förväntas inom tjänster. Tjänsteköpare behövs! Byggsektorn känns positiv, lär känna företagen och se hur de kan få ytterligare fart. 40

41 41

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2013:05 Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Peter Rathsmann Håkan Wolgast Grufman Reje management Rapport 2013:05 Dnr 12-281 Analysen har tagist fram av Grufman

Läs mer

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter 2012-11-16 2/23 rev 2012-12-20 1. Inledning OECD konstaterar i sin analys av Småland, Öland och Blekinge att sydöstra Sverige är

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

NÄRINGSGRENARNA. Jordbruk, jakt och fiske. Skogsbruk- och industri

NÄRINGSGRENARNA. Jordbruk, jakt och fiske. Skogsbruk- och industri NÄRINGSGRENARNA Jordbruk, jakt och fiske är en näringsgren som har varit på tillbakagång en längre tid och utvecklingen fortsätter i samma stil. Lantbruksföretagens storlek har ökat under de gångna årtiondena

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm Föregångsstaden Stockholm 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm September 2010 Förord Entreprenörer drivs av lusten att göra saker på sitt eget sätt. De vill anställa fler personer, men

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från ÅRSRAPPORT Malmöläget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö En sammanställning från Stadskontoret Malmö stad 211 2 3 Förord innehåll Malmö en stad i medvind Innehåll Pehr Andersson, näringslivsdirektör

Läs mer

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II

Roberto Sotolongo Gallego. Förändring eller Kontinuitet Del II Roberto Sotolongo Gallego Förändring eller Kontinuitet Del II Copyright 2008 Roberto Sotolongo Gallego Detta verk skyddas av upphovsrättslagen. Titel Förändring eller Kontinuitet Del II Tryckt i Spanien

Läs mer

OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS

OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS Anna Löfmarck, Mats Svensson SYFTE MED SIMPLER NÄRINGSLIVSANALYSER Ge visuella bilder av ett näringsliv (värdeskapande, sysselsättning, lönsamhet, nyföretagande)

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm

Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm Nulägesanalys för regional plan för socialfonden i region Stockholm Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGET... 3 1.2 BEGREPP OCH ANALYSMODELL... 4 1.3 NULÄGESANALYS/SWOT FÖR KONKURRENSKRAFT OCH TILLVÄXT...

Läs mer

Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30

Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30 Skåne-Blekinges analys för regionalfonden och socialfonden 2013-09-30 1 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 5 Stora inomregionala skillnader... 6 Regionens styrkor och svagheter i sammanfattning...

Läs mer

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne RAPPORT Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 4 1 INLEDNING 6 2 VAD ÄR STRUKTUROMVANDLING? 7 3 PRODUKTIVITETENS

Läs mer