OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012"

Transkript

1 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS oktober 2014

2 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2

3 SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3

4 Alla 845 företag i Oskarshamns kommun 2012 SKB OKG SAFT Scania 4

5 God konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdet minskar med -8% (hela länet +2%) Antal anställda ökar med +1% (hela länet +3%) Antal företag ökar med +38% (hela länet +27%) Oskarshamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,77 0,86 0,81 0,97 0,91 0,95 Antal anställda Antal företag

6 Snabbast tillväxt av nya jobb i Kalmar och Ölandskommunerna följt av Hultsfred och Västervik. Oskarshamn behåller jobben Övriga förlorar årsarbeten och växer inte. 6

7 Jämfört med länet arbetar väsentligt fler i Oskarshamns kommun i den största storleksklassen och färre i små företag. 7

8 Samtliga storleksklasser är konkurrenskraftiga, särskilt klassen anställda 8

9 Starkast tillväxt i anställda för de minsta företagen Mellanstora företag växer knappt alls Stora företag växer hyfsat Största två företagen tappar förädlingsvärde och anställda 9

10 Flest anställda arbetar inom Verkstad följt av Energi & Miljö Elektroniktillverkning och Bygg är andra viktiga branscher och det finns många företag inom Företagstjänster/IT. 10

11 God konkurrenskraft hos flertalet branscher, där Tillverkning Elektronik har särskilt stark position. Även Verkstad, Bygg, Detaljhandel och Företagstjänster & IT går bra. Areell & Livsmedel, Papper & Massa samt Energi & Miljö ligger på svagare konkurrenskraft

12 Flest nya jobb skapas inom Bygg, Energi & Miljö samt till viss del även Företagstjänster & IT, Logistik och Detaljhandel. Flest nya företag startas inom Företagstjänster & IT följt av Bygg. 12

13 Starkast relativ tillväxt för Areell & Livsmedel, Besöksnäring och Bygg Verkstad och Papper & Massa krymper 13

14 Snabbast företagstillväxt inom Företagstjänster/IT och Besöksnäring Stark företagstillväxt även inom Fastighet, Bygg, Energi & Miljö samt Detaljhandel. 14

15 Nystartade företag 0-3 år gamla per bransch Verkstad Besöksnäring Bygg Detaljhandel Företagstjänster Största branscherna bland nystartare är Bygg, Företagstjänster, Besöksnäring, Fastigheter och Detaljhandel God konkurrenskraft hos nystartade företag inom de flesta branscher. Fastigheter 15

16 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV FÖRÄDLINGSVÄRDET 16

17 OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV FÖRÄDLINGSVÄRDET 17

18 God konkurrenskraft samtliga år, något svagare trend till 2012 Förädlingsvärde -31% (-10% i regionen). Tappet beror till stor del på Scania. Förändring anställda -12% (-13%) 4 nya företag netto Verkstadsindustri prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 37% 37% 61% 34% 34% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,32 0,49 0,33 0,47 0,42 0,55 Kapitaleffektivitet 0,20 0,24 0,28 0,36 0,30 0,33 GRm-index 0,52 0,73 0,61 0,82 0,72 0,88 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

19 God konkurrenskraft de flesta år Förädlingsvärde +7% (+16% i regionen). Förändring anställda -10% (+17%) 4 nya företag netto Verkstad u Scania prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 33% 32% 35% 33% 35% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,81 0,82 0,91 0,85 0,80 0,89 Kapitaleffektivitet 0,14 0,15 0,15 0,13 0,12 0,11 GRm-index 0,95 0,97 1,06 0,98 0,92 1,00 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

20 Företagstjänster/IT innehåller i huvudsak företag med säte i Oskarshamn. Tekniska konsulter finns i andra aggregat. Bra konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdestillväxt +11% (+47% i regionen) Tillväxt i antal anställda +9% (+23%) +69 företag netto (+119%) Företagstjänster & IT prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 33% 36% 54% 48% 41% 0 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,84 0,71 0,72 0,81 0,83 0,85 Kapitaleffektivitet 0,10 0,09 0,11 0,12 0,13 0,11 GRm-index 0,94 0,81 0,83 0,93 0,97 0,96 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

21 Aggregatet består av flest företag inom organisationskonsulter, juridik och ekonomi, programvaror och datakonsulter. Vi tillför tekniska konsulter, även de med säte utanför Oskarshamn. Detsamma med bemanningsföretag för att fånga branschen inhyrda. Delbranscher Tjänster/IT förädlingsv. anställda företag Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 66 företags 364 organisation90 56 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d Uthyrningsfirmor Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d Programvaruproducenter, datakonsulter o.d Grafisk och annan reproduktionsindustri Förlag Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 499 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare TOTALT

22 Aggregatet består nu av flest företag inom Tekniska konsulter. Denna bransch står också för flest anställda. Alla branscher ligger på god konkurrenskraft. Delbranscher förädlingsv. anställda företag Tekniska konsulter Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 66 företags 364 organisation90 56 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Bemanningsföretag Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d Uthyrningsfirmor Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d Programvaruproducenter, datakonsulter o.d Grafisk och annan reproduktionsindustri Förlag Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 499 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare SUMMA

23 23

24 Flest jobb har tillkommit inom Tekniska konsulter. Flest företag har tillkommit inom HK/organisationskonsulter. 24

25 Branschen har flest företag inom organisationskonsulter, juridik och ekonomi, programvaror och datakonsulter. Vi tillför tekniska konsulter, även de med säte utanför Oskarshamn. Detsamma med bemanningsföretag för att fånga branschen inhyrda. Samt övriga arbetsställen inom tjänstesektorn. Delbranscher Tjänster/IT förädlingsv. anställda företag Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 66 företags 364 organisation90 56 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d Uthyrningsfirmor Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d Programvaruproducenter, datakonsulter o.d Grafisk och annan reproduktionsindustri Förlag Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 499 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare TOTALT

26 Aggregatet består nu av flest företag inom Tekniska konsulter. Denna bransch står också för flest anställda. Inhyrda dvs Tekniska konsulter och bemanning tillför 290 av 1062 årsarbeten. Förlag och IT har svag konkurrenskraft Delbranscher förädlingsv. anställda företag Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och 194 analysföretag Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation samt 68 företags 047 organisation94 55 Juridiska och ekonomiska konsultbyråer Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Programvaruproducenter, datakonsulter o.d Förlag Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, personaluthyrningsföretag o.d Reklam- och marknadsföringsbyråer; marknadsundersökningsbyråer o.d Uthyrningsfirmor Grafisk och annan reproduktionsindustri Radio- och TV-bolag Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och personliga 500 artiklar 2 1 Kontors- och andra företagstjänstföretag Informationstjänstföretag Film-, video och TV-programföretag, ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare Telekommunikationsbolag SUMMA

27 Tekniska konsulter är många i Oskarshamn och ger mycket jobb. Företagen har troligtvis en stark koppling till lokal industri och är beroende av dess utveckling. 27

28 Flest jobb har tillkommit inom Tekniska konsulter. Flest företag har tillkommit inom HK/organisationskonsulter. 28

29 Bra konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdestillväxt +21% Tillväxt i antal anställda +24% +82 företag netto Tjänster totalt prog Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 48% 55% 63% 58% 52% 1 Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,78 0,75 0,79 0,82 0,91 0,89 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 GRm-index 0,88 0,85 0,89 0,92 1,00 0,98 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

30 INHYRDA HOS DE STÖRRE OSKARSHAMNSFÖRETAGEN Baserat på uppgifter från större industriföretag och normala andelar (inhyrda som andel av egna anställda) enligt Teknikföretagen uppskattar vi inhyrda i Oskarshamn till minst 500 årsarbeten. Ca 300 årsarbeten (hälften) verkar försörjas av de lokala Oskarshamnsbolag vi hittar. Ger en större flexibilitet att hantera konjunktur de industriföretag som väljer detta antar att förädlingsvärdet över tiden genereras mer effektivt än med egen personal. Industrins förädlingsvärde blir mindre i vår modell när företagen har många inhyrda men även förädlingskostnaderna (lönekostnader) minskar. Företagen som hyr ut kan även ta ansvar för att personen används på annat håll vid minskat behov på ett företag. Vi ser dock ibland exempel på företag som väljer att övergå till egen personal av strategiska skäl. 30

31 Svagare konkurrenskraft 2013 pg a Scania och OKG Tillväxt i förädlingsvärde -27% Tillväxt i sysselsättning 0% Tillväxt antal aktiebolag +33% Oskarshamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 36,7% 45,1% 34,1% 34,2% 30,9% 28,5% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,54 0,49 0,56 0,54 0,62 0,70 Kapitaleffektivitet 0,29 0,32 0,36 0,31 0,30 0,36 GRm-index 0,83 0,81 0,92 0,85 0,93 1,06 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag GRUFMAN REJE 2013

32 God konkurrenskraft alla år Tillväxt i förädlingsvärde +8% Tillväxt i sysselsättning +10% Tillväxt antal aktiebolag +33% Oskarshamn utan Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 36,6% 37,3% 35,4% 36,2% 33,4% 32,7% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,65 0,69 0,66 0,66 0,72 0,79 Kapitaleffektivitet 0,20 0,18 0,20 0,18 0,17 0,19 GRm-index 0,86 0,88 0,87 0,83 0,89 0,97 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag GRUFMAN REJE 2013

33 33

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19 Analys av näringslivet i Gnesta kommun Jan Fineman Anna Löfmarck Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2013:05 Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Peter Rathsmann Håkan Wolgast Grufman Reje management Rapport 2013:05 Dnr 12-281 Analysen har tagist fram av Grufman

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer.

Läs mer

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter 2012-11-16 2/23 rev 2012-12-20 1. Inledning OECD konstaterar i sin analys av Småland, Öland och Blekinge att sydöstra Sverige är

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge

Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge Analys av kompetensbehov inom Småland och Blekinge Rapport utarbetad i samverkan mellan regionförbunden i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län samt Arbetsförmedlingens analysavdelning, 2011-2012

Läs mer

Regionala räkenskaper

Regionala räkenskaper Regionala Regionala räkenskaper EU-räkenskaper del IV Företagsinvesteringar i Stockholms län Stockholmsregionen 1998 2008 1998-2008 2000-2012 LS 1103-0497 ISBN: 978-91-85795-56-7 Förfrågningar: Cecilia

Läs mer

Kvinnor och män i näringslivet 2013

Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Kvinnor och män i näringslivet 2013 Statistiska centralbyrån 2013 Women and men in enterprice 2013 Statistics Sweden 2013 Producent Producer SCB, Befolkning och välfärd

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT

MalmöLäget. Visste du att... Statistik och fakta om näringslivet i Malmö ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT MalmöLäget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö Visste du att......de senaste tjugo åren har Malmöborna blivit tre år yngre? Sid 11...det startades 8 nya företag varje dag i Malmö under

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (11) Bakgrund Almi Företagspartner AB har gett Bisnode

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

RAPPORT. Näringslivsanalys för Sollentuna kommun. Anders Wigren, Helena Kyllingstad och Martin Lagnerö 2013-11-04.

RAPPORT. Näringslivsanalys för Sollentuna kommun. Anders Wigren, Helena Kyllingstad och Martin Lagnerö 2013-11-04. RAPPORT Näringslivsanalys för Sollentuna kommun Anders Wigren, Helena Kyllingstad och Martin Lagnerö 2013-11-04 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Skåne och Halland Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens goda

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer