TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP NATIONELL RAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT"

Transkript

1 TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP NATIONELL RAPPORT Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna

2 Sida 2 (11) Bakgrund Almi Företagspartner AB har gett Bisnode uppdraget att ta fram en modell som på ett enkelt sätt mäter och visualiserar företags ekonomiska utveckling, med syfte att kunna följa företag som har fått lån respektive rådgivning av Almi. Kontakpersoner på Bisnode är Anna Löfmarck och Håkan Wolgast. Denna studie visar hur företag utvecklats som fått någon av insatstyperna år 2009 och deras utveckling följs åren 2010, 2011 och De parametrar som studeras är: omsättningstillväxt, förädlingsvärdestillväxt (se nedan under Metod) och sysselsättningstillväxt. Metod Metodmässigt utgår mätningen från den s.k. Simplermetoden som har ett etablerat sätt att mäta ekonomisk effektivitet och som mäter tillväxt i förädlingsvärde. Metoden utgår från faktiska siffror i årsredovisningar hos aktiebolag. Simplermetoden har sitt ursprung i nationalekonomisk produktionsteori. Här ses produktion som lika med förädlingsvärde. Förädlingsvärdet är företagets försäljning minskat med inköp av varor och tjänster samt avskrivningar. Vanligtvis beräknar Simplermetoden även förädlingskostnaderna, d v s de kostnader i form av personal och kapital som går åt för att producera värdet, och avgör om företaget är effektivt när det gäller att producera sitt förädlingsvärde. I denna studie kommer endast förädlingsvärdestillväxten beaktas, tillsammans med utvecklingen av omsättning och sysselsättning. Simplermetoden är publicerad i boken Simpler management en enklare väg till företagsstyrning (Anders Grufman, Ekerlids förlag 2002). Några akademiska röster om Simpler: Dess stora fördel är att den förädlar information och stora datamängder i en form som ger lättbegripliga resultat och strategiska insikter Carl B Hamilton, professor Internationell Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm Kvoten mellan förädlingsvärde och förädlingskostnader ger i diagramform pedagogiskt tydliga mått på effektivitet och produktivitet för jämförelser mellan olika perioder och företag eller delar av företag Sven-Erik Johansson, professor emeritus, Department of Accounting and Business Law vid Handelshögskolan i Stockholm

3 Sida 3 (11) Tillvägagångssätt Mätningen görs på helhetsnivå på två insatstyper, lån och rådgivning, som aktiebolag fått år Insatser till enskilda firmor, handelsbolag, privatpersoner etc ingår inte. Att vi väljer 2009 som startår beror på att det är det senaste året där vi har bokslutsdata tillgänglig för de följande tre åren (2010, 2011 och 2012). Mätningen följer företag med anställda som fått insats 2009 för att mäta deras omsättningstillväxt, förädlingsvärdestillväxt och sysselsättningstillväxt. Insatsåret 2009 är lika med det första året för insats, även om insatser under flera år för samma företag förekommer. Endast de företag är med som fått lån eller rådgivning 2009 och som även hade bokslut detta år. Därmed utesluts företag som inte har första bokslut förrän senare år eller ingen gång under perioden. Företagen i rådgivnings och lånegruppen jämförs med en kontrollgrupp som utgår från Sveriges samtliga aktiebolag i storleksklassen anställda (inkluderar även de företag som Almi arbetat med). Kontrollgruppen och Almi-grupperna har förfinats genom att ta bort: - SNI (finans-, försäkrings- och holdingverksamhet) och SNI (verksamhet som utövas av huvudkontor) samt de övriga företag som har holding, finans, invest, försäkring i namnet. - Företag som omsätter 500 MSEK/år eller mer. - Företag med omsättning/anställd <0 eller >10 MSEK. - Företag med förädlingsvärde/anställd >2 MSEK eller <-1,5 MSEK - Företag som är extremt lönsamma eller extremt olönsamma (enligt Simplermetoden, index >10 eller <-5). Det är de företag som kvarstår i vardera gruppen (Lånekunder 2009, Rådgivningskunder 2009 och Kontrollgrupp 2009) som har analyserats och varje grupp har låsts d v s följande år 2010, 2011 och 2012 mäts endast de företag i grupperna som fortfarande lämnar bokslut. Företagen som är med i mätningen kan senare falla bort därför att de inte längre har något bokslut. En bortfallskontroll visar att konkurser och likvidationer är den vanligaste anledningen att bolaget upphör. I några fall (1 av 16 för rådgivning och 1 av 6 för lån) har bolaget upphört genom en fusion.

4 Kontrollgruppens företag och Almi-grupperna har jämförts i några parametrar för att bedöma om några av skillnaderna skulle påverka möjligheten att göra jämförelser. Tabellen nedan beskriver de olika grupperna: Sida 4 (11) Grupp Lånekunder 2009 Rådgivningskunder 2009 Kontrollgrupp 2009 Antal företag Anställda/ företag Omsättning/företag (Mkr) Omsättning/anställd (Mkr) , , ,7 Kontrollgruppens genomsnittsföretag är något mindre i anställda och omsättning per företag än Almi-gruppernas. Det beror på att det finns fler företag med 0 anställda (och då ofta låg eller ingen omsättning) i kontrollgruppen. Detta påverkar inte utfallet. Resultat av den nationella studien Almi Totalt (Lånekunder och Rådgivningskunder sammanlagt) Utveckling av förädlingsvärde och omsättning i Almi Totalt och i kontrollgruppen På helhetsnivå jämför vi hur utvecklingen har sett ut för Almi Totalt jämfört med kontrollgruppen. Vi använder bolldiagram där varje boll representerar det totala förädlingsvärdet för företagen i respektive grupp. Kontrollgruppen är på grund av sin storlek representerad med en boll som motsvarar en hundradel av den faktiska storleken.

5 Diagrammet nedan visar utvecklingen i förädlingsvärde (%) och omsättning (%). Vi kan se att Almi Totalt har vuxit mer än kontrollgruppen i %, både i förädlingsvärde och omsättning. Sida 5 (11) Utveckling av sysselsättning i Almi Totalt och i kontrollgruppen Diagrammet nedan behåller utvecklingen i förädlingsvärde (%) men jämför denna med utvecklingen i sysselsättning (%). Vi kan se att Almi Totalt har vuxit mer än kontrollgruppen även i sysselsättning.

6 Sida 6 (11) Utveckling i förädlingsvärde, omsättning och sysselsättning mot kontrollgrupp Tabellen nedan visar den faktiska utvecklingen hos Almi Totalt med startår 2009: Almi Totalt Förädlingsvärde (FV) Omsättning Antal anställda Figuren nedan visar hur lånekunderna och rådgivningskunderna tillsammans (Almi Totalt 2009) procentuellt har ökat sitt förädlingsvärde från 2009 till 2012 liksom hur kontrollgruppen gjort det. Almi Totalt 2009 har ökat med 33%, kontrollgruppen med 12%. Nedan visas hur Almi Totalt 2009 procentuellt har ökat sin omsättning från 2009 till 2012 liksom hur kontrollgruppen gjort det. Almi Totalt 2009 har ökat med 20%, kontrollgruppen med 10%.

7 Sida 7 (11) Ytterligare en jämförelse gäller hur Almi Totalt 2009 tillsammans procentuellt har ökat sin sysselsättning från 2009 till 2012 liksom hur kontrollgruppen gjort det. Almi Totalt 2009 har ökat med 4%, kontrollgruppen med -1%. Almi totalt Förädlingsvärdestillväxt 0 22% 34% 33% Omsättningstillväxt 0 15% 26% 20% Sysselsättningstillväxt 0 4% 9% 4% Kontrollgrupp Förädlingsvärdestillväxt 0 7% 14% 12% Omsättningstillväxt 0 7% 12% 10% Sysselsättningstillväxt 0 0% 1% -1% Sammantaget är tillväxten i Almi Totalt 2009 större än i kontrollgruppen vad gäller alla tre dimensionerna: förädlingsvärde, omsättning och sysselsättning.

8 Sida 8 (11) Lånekunder 2009 Tabellen nedan visar den faktiska utvecklingen hos Lånekunder med startår 2009: Lånekunder Förädlingsvärde (FV) Omsättning Antal anställda Figuren nedan visar hur lånekunderna procentuellt har ökat sitt förädlingsvärde från 2009 till 2012 liksom hur kontrollgruppen gjort det. Lånekunder 2009 har ökat med 37%, kontrollgruppen med 12%. Nedan visas hur företagen som fått lån procentuellt har ökat sin omsättning från 2009 till 2012 liksom hur kontrollgruppen gjort det. Lånekunder 2009 har ökat med 17%, kontrollgruppen med 10%.

9 Ytterligare en jämförelse gäller hur Lånekunder 2009 procentuellt har ökat sin sysselsättning från 2009 till 2012 liksom hur kontrollgruppen gjort det. Lånekunder 2009 har ökat med 2%, kontrollgruppen med -1%. Sida 9 (11) Lånekunder Förädlingsvärdestillväxt 0 26% 36% 37% Omsättningstillväxt 0 16% 24% 17% Sysselsättningstillväxt 0 4% 8% 2% Kontrollgrupp Förädlingsvärdestillväxt 0 7% 14% 12% Omsättningstillväxt 0 7% 12% 10% Sysselsättningstillväxt 0 0% 1% -1% Sammantaget är tillväxten hos Lånekunder 2009 större än i kontrollgruppen vad gäller alla tre dimensionerna: förädlingsvärde, omsättning och sysselsättning.

10 Sida 10 (11) Rådgivningskunder 2009 Tabellen nedan visar den faktiska utvecklingen hos Rådgivningskunder med startår 2009: Rådgivningskunder Förädlingsvärde (FV) Omsättning Antal anställda Figuren nedan visar hur Rådgivningskunder 2009 procentuellt har ökat sitt förädlingsvärde från 2009 till 2012 liksom hur kontrollgruppen gjort det. Rådgivningskunder 2009 har ökat med 26%, kontrollgruppen med 12%. Nedan visas hur Rådgivningskunder 2009 procentuellt har ökat sin omsättning från 2009 till 2012 liksom hur kontrollgruppen gjort det. Rådgivningskunder 2009 har ökat med 31%, kontrollgruppen med 10%.

11 Sida 11 (11) Ytterligare en jämförelse gäller hur Rådgivningskunder 2009 procentuellt har ökat sin sysselsättning från 2009 till 2012 liksom hur kontrollgruppen gjort det. Rådgivningskunder 2009 har ökat med 10%, kontrollgruppen med -1%. Rådgivningskunder Förädlingsvärdestillväxt 0 14% 29% 26% Omsättningstillväxt 0 13% 30% 31% Sysselsättningstillväxt 0 4% 12% 10% Kontrollgrupp Förädlingsvärdestillväxt 0 7% 14% 12% Omsättningstillväxt 0 7% 12% 10% Sysselsättningstillväxt 0 0% 1% -1% Sammantaget är tillväxten hos Rådgivningskunder 2009 större än i kontrollgruppen vad gäller alla tre dimensionerna: förädlingsvärde, omsättning och sysselsättning.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer.

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Privata investeringar i friskolor

Privata investeringar i friskolor Privata investeringar i friskolor Slutsatser Den ackumulerade vinsten under perioden 2006-2010 var närmare 820 miljoner Extern finansiering via upplåning uppgick till omkring 670 miljoner Nyemissioner

Läs mer

Övning ger färdighet?

Övning ger färdighet? Övning ger färdighet? En långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-2007 Förord Rapporten En långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Fackförbundet ST 2010-05-12. Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34 karin.morild@st.org Förord Nu när årets bolagsstämmor

Läs mer

Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?

Fortsätter huvudkontoren att flytta ut? Fortsätter huvudkontoren att flytta ut? nr 1 2011 årgång 39 I denna artikel redovisas resultatet av en studie av lokaliseringen av huvudkontoren i Sveriges 500 omsättningsmässigt största företag. En totalundersökning

Läs mer

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014

Rapport 2014:23. Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Rapport 2014:23 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 Boverket juli 2014 Titel: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn 2014

Läs mer

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst idéburen vård och omsorg

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet

Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Björnstammens storlek i Sverige 2008 länsvisa uppskattningar och trender Rapport 2009 2 från det Skandinaviska björnprojektet Jonas Kindberg, Jon E. Swenson och Göran Ericsson Introduktion Björnen tillhör

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Inledning. 68 Statistiska centralbyrån

Inledning. 68 Statistiska centralbyrån Fokus på näringsliv och arbetsmarknad ett framgångskoncept? En analys av företagens produktivitets- och sysselsättningsutveckling 21 Fredrik W. Andersson 22 Andreas C. Poldahl 23 Sammanfattning Vi har

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln?

Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln? Vilka är förutsättningarna för fler växande företag inom detaljhandeln? Sven-Olov Daunfeldt, Elina Fergin och Anders Bornhäll Politiker och forskare har under lång tid riktat fokus mot hur tillväxten för

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt?

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Någon gång ställer varje företagare sig frågan:

Läs mer

Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten?

Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten? Är forskning med svagt genomslag koncentrerad till vissa lärosäten? En rapport till KK-stiftelsen av Ulf Sandström 16 mars 2015 (version 4) I denna rapport ställs frågan huruvida forskning med svagt genomslag

Läs mer