Simpler analys för Swedish ICT Tillväxt i SMEer mellan Tillväxt i bolag med rötter i Swedish ICT som startat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Simpler analys för Swedish ICT 2011. Tillväxt i SMEer mellan 2004-2009. Tillväxt i bolag med rötter i Swedish ICT som startat 2000-2005."

Transkript

1 Simpler analys för Swedish ICT 2011 Tillväxt i SMEer mellan Tillväxt i bolag med rötter i Swedish ICT som startat VI SYNLIGGÖR OCH UTVECKLAR EFFEKTIVITET FRÅN ANALYS TILL GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT Simpler Grufman Grufman Reje 2006 Reje

2 Två deluppgifter Swedish ICT skall kunna möta särskilda behov hos SMEer Swedish ICT skall kunna stödja bildandet av nya företag

3 Simpler analys för Swedish ICT Tillväxt i SMEer mellan VI SYNLIGGÖR OCH UTVECKLAR EFFEKTIVITET FRÅN ANALYS TILL GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT Simpler

4 Innovationseffekter - Den största effekten är i de stora företagen men den är svår att mäta - Vi kan mäta tillväxt i nya bolag och i SME SME Spin-off Total 500 Är det bättre än andra SME?

5 Basfakta, analys: Swedish ICT-företag st med 936 anställda st Jämförelsegrupp, urval: Små och medelstora företag, 2004, med samma femställig SNI-kod och länstillhörighet som resp. Swedish ICT-företag har efter filtrering* aggregerats till en jämförelsegrupp. Antal företag i jämförelsegrupp st med anställda Databas: Aktiebolag SNI 2007 Data i TSEK om ej annat anges. * med filtrering avses att gruppen rensats på artfrämmande verksamheter som exv. större internationella säljbolag.

6 Konceptet - Simpler management Grunden. Arbetskraft Förädlingskostnad Kostnaden för det kapital och den arbetskraft som skapat förädlingsvärdet Insatsvaror och tjänster Förädlingsvärde: Det som är kvar när insatsvaror och tjänster är betalda Förädlingsvärde Kapital Produkter/ tjänster Grunden i konceptet är. Nationalekonomisk produktionsteori, oberoende av vad vi levererar så producerar vi förädlingsvärde! Hur definierar vi då de synonyma begreppen, konkurrenskraft alternativt effektivitet? = Förädlingskostnaden Förädlingsvärdet eller.. Arbetskraftskostnad Förädlingsvärde Effektivitet = Arbetskraftskostnad Förädlingsvärde + Kapitalkostnad Förädlingsvärde Vi visualiserar effektiviteten grafiskt. Personaleffektivitet Kapitaleffektivitet Kapitalkostnad Förädlingsvärde

7 Simpler diagrammet Personaleffektivitet 1,0 0,8 0,6 På jämnviktslinjen är förädlingskostnaden lika med förädlingsvärdet. Utmed linjen kostar det en krona att producera en krona. Kapitalet har åsatts ett kalkylerat marknadsmässigt pris så att ett genomsnitt av samtliga ca svenska bolag hamnar på linjen. 0,4 Koncernen Sverige 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitaleffektivitet Grufman Reje 2010

8 Simpler diagrammet Personaleffektivitet 1,0 0,8 Ovan 1,0 linjen är rörelseresultatet negativt då hela förädlingsvärdet äts upp av löner. 0,6 På 0,80 linjen kostar det 80 öre att producera 1 krona, dvs. man har 20 öre i ren vinst. 0,4 0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitaleffektivitet Grufman Reje 2010

9 Effektanalys, valda Swedish ICT-företag vs jämförelsegruppen Swedish ICT-gruppen (2004) Antal 42 st Förädlingsvärde 434 MSEK Omsättning Anställda MSEK 936 st 10 största Alla Jämförelsegrupp 2009 Små och medelstora företag (2004) med samma femställig SNI-kod och länstillhörighet som resp. Swedish ICT-företag filtrerade och aggregerade till en jämförelsegrupp. Antal st Förädlingsvärde MSEK Omsättning MSEK Anställda st Simpler: Effektivitet och konkurrenskraft över tiden, Grafer: Relativ utveckling : Förädlingsvärde Anställda

10 Swedish ICT-företagen, översikt, Simpler

11 Swedish ICT-företagen, samtliga Swedish ICT-företagen År Förädlingsvärde (FV) Omsättning Förädlingsgrad 26,7% 30,7% 27,7% 28,5% 26,8% 28,1% Personaleffektivitet 0,98 0,78 0,84 0,88 0,94 1,06 Kapitaleffektivitet 0,18 0,15 0,17 0,16 0,17 0,20 GRm-index 1,16 0,93 1,01 1,03 1,12 1,25 Värdeavstånd Antal anställda

12 Jämförelsegrupp anställda Gruppen innefattar företag som år 2004 hade 0 till 250 anställda. Swedish ICT samtliga Jämförelsegrupp År < 250 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning Förädlingsgrad 27,8% 26,8% 26,7% 27,5% 29,5% 28,8% Personaleffektivitet 0,89 0,84 0,82 0,76 0,72 0,84 Kapitaleffektivitet 0,22 0,23 0,31 0,29 0,32 0,36 GRm-index 1,11 1,07 1,13 1,05 1,04 1,20 Värdeavstånd Antal anställda

13 Förädlingsvärde Utveckling Anställda

14 Förädlingsvärde Utveckling Anställda

15 Simpler analys för Swedish ICT Tillväxt i bolag med rötter i Swedish ICT som startat VI SYNLIGGÖR OCH UTVECKLAR EFFEKTIVITET FRÅN ANALYS TILL GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT Simpler Grufman Reje 2006

16 Innovationseffekter - Den största effekten är i de stora företagen men den är svår att mäta - Vi kan mäta tillväxt i nya bolag och i SME Är det bättre än andra Spinn-off? SME Spin-off Total

17 Basfakta, analys: 17 st nya företag med rötter i Swedish ICT = aktiebolag med registreringsdatum 2000 till och med 2005 Jämförelsegrupp är 122 företag från inkubatorerna vid de stora Universiteten = aktiebolag med registreringsdatum 2000 till och med företag är gemensamma för Swedish ICT och inkubatorerna. De avknoppade företagen är identifierade via inkubatorernas hemsidor De är genomgångna så att endast inkubatorföretag har tagits med (inte t ex hyresgäster) Gemensamma företag för två inkubatorer ingår i båda (sju sådana identifierade). År som studeras: Data i TSEK om ej annat anges.

18 17 bolag med rötter i Swedish ICT Transmode Systems AB Silex Microsystems AB Proximion Fiber Systems AB Diadrom Systems AB Syntune AB Svedice AB IRnova AB Peerialism AB Cree Sweden AB Innovation Impact AB Vasasensor AB NovoSense AB Interactive Productline IP AB DigiWall Technology Aktiebolag Reeltronics AB Blue Mobile Systems AB Replisaurus Technologies Aktiebolag

19 Simpler diagrammet Personaleffektivitet 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Högre effektivitet Lägre effektivitet Genomsnittlig konkurrenskraft Storleken representerar Förädlingsvärdet Diagrammets axlar redovisar personalresp. kapitaleffektiviteten. På den diagonala linjen, jämnvikslinjen, är förädlingskostnaderna lika med förädlingsvärdet. Utifrån marknadsmässiga priser på personal resp. kapital hamnar ett snitt av samtliga svenska AB på jämviktslinjen. En position innanför linjen visar på en högre effektivitet, alternativt konkurrenskraft, än snittet, en position utanför linjen visar på en lägre. Avståndet i SEK från verksamheternas position till jämviktslinjen benämns värdeavstånd och är i en positiv form att betrakta som en ren vinst. Ovan 1,0 linjen är rörelseresultatet negativt då hela förädlingsvärdet äts upp av löner. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitaleffektivitet

20 Swedish ICT vs Inkubatorer Inkl. gemensamma Företag, reg. datum år År 2010 Förädlings- Omsättning Förädlings- Personal- Kapital- GRm- Värde- Antal TSEK värde grad effektivitet effektivitet index avstånd anställda Inkubatorer exkl. Swedish ICT ,1% 2,35 0,43 2, Swedish ICT ,1% 0,83 0,23 1, Företag startade : 17 företag med rötter i Swedish ICT och 122 från Universiteten Företagen från Swedish ICT är betydligt mer konkurrenskraftiga på grund av institutens arbetssätt i nära samarbete med näringslivet och marknadens behov redan på forskningsstadiet.

21 Omsättning Företag registrerade Efter Utveckling Omsättning (TSEK) Omsättning Företag registrerade: Omsättningen i företag med rötter i Swedish ICT växer kraftigt under perioden. Avknoppningar från de stora Universiteten Ett projekt som leder till ett nytt företag har ofta arbetat med betalande kunder i 2-7 år. En avknoppning från ett universitet är mindre mogen när bolaget startas..

22 Sammanfattning Slutsatser baserat på boksluten för 2010: (Baserat på medelvärden. Det finns alltid positiva och negativa avvikelser) Nya bolag med rötter i Swedish ICT och inkubatorerna vid de stora Universiteten leder till förnyelse och kraftig tillväxt inom globala tillväxtområden. Företagen med rötter i Swedish ICT blir snabbt konkurrenskraftiga och är i mindre utsträckning beroende av riskkapital. Företagen med bakgrund på Universiteten är framgångsrika i att attrahera riskkapital men efter bolagsbildning tar det 5-10 år längre för dem att bli konkurrenskraftiga MSEK (baserat på bokslut) omsätts i alla bolag, varav MSEK i 17 bolag med rötter i Swedish ICT MSEK i 122 bolag från Inkubatorerna vid de stora Universiteten personer arbetar vid de nya bolagen från Swedish ICT och Inkubatorerna vid de stora Universiteten.