Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län"

Transkript

1 Rapport 2013:05 Analys av näringslivet i Örebro län

2 Analys av näringslivet i Örebro län Peter Rathsmann Håkan Wolgast Grufman Reje management Rapport 2013:05 Dnr Analysen har tagist fram av Grufman Reje management inom projektet Regionalt innovationsarbete i Örebroregionen. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket.

3 Förord En förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas är att det finns en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. Ett gott företagsklimat i regionen är grundläggande för att nya företag skapas och att befintliga ska kunna växa. Företagande skapar arbetstillfällen och ett starkt näringsliv är avgörande för den regionala konkurrenskraften. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) antogs 2010 och är en gemensam vägvisare för regionens framtida arbete. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, universitet och ideell sektor. Ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut som strategiskt viktiga för vår region är innovationer och entreprenörskap. Vi har därför låtit göra en analys av näringslivets konkurrenskraft och utveckling i Örebro län. Syftet med analysen har varit att dokumentera näringslivets utveckling när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser mm. Analysen ska också ge en gemensam syn på vilka styrkorna och svagheterna är i Örebroregionens näringsliv och fungera som grund till den regionala innovationsstrategi som ska tas fram. I analysen redovisas de fem senaste årens utveckling i alla länets aktiebolag avseende storleksklass, ålder på företag, bransch, förändringar i förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. Analysen har tagits fram i samarbete med Business Region Örebro som gjort djupare analyser för de enskilda kommunerna. Vår förhoppning är att den regionala analysen ska inspirera och bli ett viktigt verktyg och faktaunderlag till politiker, företagare, samverkansgrupper och övriga aktörer i det företagsoch innovationsfrämjande systemet. Rapporten är framtagen av Grufman Reje Management. Författarna ansvarar själva för rapportens observationer och slutsatser. Regionförbundet Örebro, oktober 2013 Magnus Persson, Regiondirektör

4 Innehåll Syfte med regionstudien 5 Örebro län 11 Länet och kommunerna 20 Företagsstorlek 46 Branscherna 62

5 Syfte med regionstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Örebro läns näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 5

6 Databasen Företag med säte i Örebro län samt tillagda företag enligt input från kommunerna företag anställda 2011 Ett antal företag med säte utanför Örebro län har adderats med en andel motsvarande andelen anställda i länet jämfört med totalt antal anställda. Några av de största: Ericsson, Ahlsell, Transcom, Outokumpu, Korsnäs Frövi, Onninen och Posten Logistik Tillagda företag baseras på input från respektive kommun Ett par företag med säte i Länet men stor verksamhet utanför Länet har bara tagits med som en andel t.ex. Dressman Ett antal företag med säte i länet har flyttats mellan kommuner och vissa har delats mellan kommuner baserat på input från respektive kommun. 6

7 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 7

8 Alla företag i Örebro län år

9 Alla företag i Örebro län år 2011 Uppförstoring utan Atlas Copco/Ericsson 9

10 Alla företag i Örebro län år 2011 Uppförstoring vidare. 10

11 Örebro län 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Bra position 2010 och 2011 efter ett något sämre 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +15% Tillväxt i antal anställda + 10% Tillväxt i antal företag +26% (1621 företag netto) Örebro län Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,85 0,85 0,96 1,01 0,86 0,88 Antal anställda Antal företag

19 Konkurrenskraften är något sämre utan dessa företag men bra alla år utom Tillväxt i förädlingsvärde sämre +6% (+15% med) Tillväxt i antal anställda något lägre +10% (+10% med) Utan Atlas/Ericsso Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,87 0,87 1,00 1,04 0,92 0,97 Antal anställda

20 Länet och kommunerna 20

21 Alla kommunerna har en bra position utom Degerfors (till stor del beroende på Outokumpo ) Askersund har en exceptionellt bra position (Zínkgruvan) 21

22 Alla kommunerna har en bra position utom Laxå och Degerfors Karlskoga, Lindesberg och Kumla försämrar sin position från 2010 till 2011 Försämringen för Laxå beror på ESAB 22

23 Mycket bra position 2010 och 2011 efter ett något sämre 2009 Bra tillväxt i förädlingsvärde +33% (+15% för länet) Bra tillväxt i antal anställda +21% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +31%, 1027 företag netto. (+26% för länet) Örebro kommun Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,82 0,86 0,91 0,95 0,83 0,80 Antal anställda Antal företag

24 Bra position 2010 och 2011 efter ett något sämre 2009 och 2008 Betydligt mindre tillväxt i förädlingsvärde +12% (+33% med Atlas Copco) Tillväxt i antal anställda påverkas inte så mycket + 20% (+21% med Atlas Copco) Utan Atlas Copco Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,85 0,93 1,02 1,04 0,94 0,98 Antal anställda

25 Bra position alla år Tillväxt i förädlingsvärde -23% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +11% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +26%, +59 företag netto. (+26% för länet) Askersund Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,51 0,53 0,92 0,81 0,61 0,77 Antal anställda Antal företag

26 Bra position alla år utom 2008, 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +16% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +6% (+10% för länet) Utan Zinkgruvan Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,89 0,89 1,13 1,19 0,83 0,93 Antal anställda

27 Negativ trend i konkurrenskraft beroende på Outokumpu Tillväxt i förädlingsvärde -76% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +4% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +20%, +30 företag netto. (+26% för länet) Degerfors Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,78 0,72 1,09 2,48 4,02 2,92 Antal anställda Antal företag

28 Bra position alla år utom 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +16% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +5% (+10% för länet) Utan Outokumpu Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,94 0,91 1,00 1,11 1,01 0,92 Antal anställda

29 Bra position 2010/2011 efter 1 mindre bra år Tillväxt i förädlingsvärde +20% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +4% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +22%, +58 företag netto. (+26% för länet) Hallsberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,82 0,82 0,99 1,10 0,87 0,88 Antal anställda Antal företag

30 Bra position 2010/2011 efter 2 mindre bra år Bra tillväxt i förädlingsvärde +51% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +10% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +18%, +27 företag netto. (+26% för länet) Hällefors Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,00 1,02 1,13 1,07 0,88 0,84 Antal anställda Antal företag

31 Bra position alla år Minskat förädlingsvärde -4% (+15% för länet) Minskat antal anställda -6% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +27%, +160 företag netto. (+26% för länet) Karlskoga Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,92 0,86 0,97 0,96 0,83 0,97 Antal anställda Antal företag

32 Bra position 2010/2011 efter 2 mindre bra år Ingen tillväxt i förädlingsvärde -1% (+15% för länet) Ingen tillväxt i antal anställda -1% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +21%, +75 företag netto. (+26% för länet) Kumla Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,84 0,88 1,02 1,10 0,90 0,95 Antal anställda Antal företag

33 Försämrad konkurrenskraft Minskat förädlingsvärde -3% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +3% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +30%, +41 företag netto. (+26% för länet) Laxå Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,90 0,82 0,93 1,17 0,99 1,12 Antal anställda Antal företag

34 Bra position alla år Bra tillväxt i förädlingsvärde +64% (+15% för länet) Bra tillväxt i antal anställda +36% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +39%, +48 företag netto. (+26% för länet) Lekeberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,96 0,94 0,87 1,00 0,90 0,92 Antal anställda Antal företag

35 Bra position 2010/2011 efter flera något sämre år Tillväxt i förädlingsvärde +16% (+15% för länet) Ingen tillväxt i antal anställda +0% (+10% för länet) Svag tillväxt i antal företag +7%, +36 företag netto. (+26% för länet) Lindesberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,05 0,98 1,09 1,15 0,93 0,98 Antal anställda Antal företag

36 Bra position alla år Bra tillväxt i förädlingsvärde +40% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +11% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +17%, +22 företag netto. (+26% för länet) I tusentals kronor Ljusnarsberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,98 0,79 0,92 0,94 0,94 0,87 Antal anställda Antal företag

37 Bra position alla år (utom 2006) Tillväxt i förädlingsvärde +73% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +12% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +19%, +39 företag netto. (+26% för länet) Nora Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,03 0,89 0,88 0,90 0,97 0,90 Antal anställda Antal företag

38 I Örebro kommun finns en majoritet av företagen och jobben 38

39 I Örebro kommun skapas de flesta nya företagen och jobben Karlskoga har en minskning av antalet anställda men en nettoökning av antal företag 39

40 Utan Örebro kommun ser vi att flest nya jobb skapas i Nora, Hallsberg och Askersund Flest nya företag skapas i Karlskoga 40

41 Högst tillväxttakt i antal anställda ser vi i Lekeberg och Örebro 41

42 Snabbast företagstillväxt ser vi i Lekeberg, Örebro och Laxå 42

43 Örebro län växer i antal anställda som flera andra län dock något låg tillväxt i förädlingsvärde Örebro kommun har högst tillväxttakt av de större kommunerna 43

44 Mycket bra företagstillväxt i Örebro kommun Länet har några procent högre tillväxt än andra län 44

45 Observationer kommunerna Styrkor Örebro har en dominant position i jmf med andra kommuner, denna dominans förstärks under perioden genom den starka tillväxten. Vissa mindre kommuner exempelvis Lekeberg växer kraftigt både avseende förädlingsvärde som antalet företag. Ett antal stora företag är dominanta inom vissa kommuner, exempelvis Zinkgruvan i Askersund, Ahlsell i Hallsberg, Ovako Steel i Hällefors etc. Dessa företag kan agera som positiva dragare för övriga näringslivet. Svagheter Förutom Örebro är tillväxten i sysselsättning liten i övriga kommuner Näst största kommunen, Karlskoga, förlorar jobb och förädlingsvärde Degerfors och Laxå minskar i förädlingsvärde och har svag tillväxt i anställda Stora dominanta företag ökar sårbarheten vid strukturella förändringar Få nystartade företag hos många kommuner 45

46 Företagsstorlek 46

47 Örebro har större andel i anställda Något högre i Liten andel i >500 47

48 Länet ökar andelen som arbetar i små företag:10-50 Andelen som jobbar i medelstora företag minskar 48

49 Klassen anställda som påverkas mycket av Outokumpu har den sämsta konkurrenskraften Klassen ligger något utanför linjen Övriga klasser har bra konkurrenskraft Örebro län anställda >500 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32% 27% 24% 0 29% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,57 0,75 0,82 0,86 0,47 Kapitaleffektivitet 0,35 0,18 0,19 0,19 0,14 GRm-index 0,91 0,93 1,01 1,05 0,61 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

50 Klassen >500 påverkades inte som grupp av lågkonjunkturen 2 företag har tillkommit i gruppen >500 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,78 0,76 0,81 0,84 0,59 0,61 Antal anställda Antal företag

51 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Kommun >500 anställda år , Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag , Verkstadsindustri Örebro Saab Dynamics Aktiebolag , Verkstadsindustri Karlskoga Ericsson AB , IT/Telekom Kumla Meritor HVS AB , Fordon Lindesberg Ahlsell Sverige AB , Byggnadsindustri Hallsberg Transcom Aktiebolag , Företagstjänster Karlskoga Korsnäs Frövi AB , Pappers/Massaindustri Lindesberg Humana Assistans AB , Omsorgsverksamhet Örebro Assistansbolaget i Sverige AB , Omsorgsverksamhet Örebro 51

52 Klassen påverkades kraftigt av lågkonjunkturen men återhämtade sig snabbt år 2010 År 2011 är man dock i en något sämre position anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,83 0,81 0,98 1,15 0,96 1,05 Antal anställda Antal företag

53 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Kommun år , Outokumpu Stainless AB , Stål/metallindustri Degerfors Svensk Cater AB , Livsmedel Hallsberg Örebrobostäder Aktiebolag , Fastigheter Örebro Orica Sweden AB , Övrig tillverkning och utvi Nora Volvo Construction Equipment AB , Verkstadsindustri Hallsberg BAE Systems Bofors AB , Verkstadsindustri Karlskoga Zinkgruvan Mining Aktiebolag , Övrig tillverkning och utvi Askersund Bharat Forge Kilsta AB , Stål/metallindustri Karlskoga Atria Supply AB , Livsmedel Hallsberg ATS Assistans Trygghet Service AB , Omsorgsverksamhet Örebro Würth Svenska Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Textilia Tvätt & Textilservice AB , Företagstjänster Örebro Ovako Hellefors AB , Stål/metallindustri Hällefors Suzuki Garphyttan AB , Stål/metallindustri Örebro Lantmännen Unibake Sweden AB , Livsmedel Örebro Marcus Assistans AB , Omsorgsverksamhet Örebro Posten Logistik AB , Logistik Örebro Cambrex Karlskoga Aktiebolag , Bioteknik och läkemedel Karlskoga Axfood Närlivs Aktiebolag , Livsmedel Örebro Onninen Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Axfood Snabbgross AB , Livsmedel Örebro Maintpartner AB , Verkstadsindustri Karlskoga EURENCO Bofors Aktiebolag , Övrig tillverkning och utvi Karlskoga ESAB Aktiebolag , Verkstadsindustri Laxå Svenska Skogsplantor Aktiebolag , Lantbruk, skogsbruk, fiskehallsberg Recipharm Karlskoga AB , Bioteknik och läkemedel Karlskoga Green Cargo AB , Logistik Hallsberg Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag , Livsmedel Ljusnarsberg Aktiebolaget Linde Maskiner , Fordon Lindesberg Johnson Metall Aktiebolag , Verkstadsindustri Örebro Munksjö Aspa Bruk AB , Pappers/Massaindustri Askersund 53

54 2008 Klassen påverkades negativt av lågkonjunkturen speciellt år 2008 men har återhämtat sig och ligger runt linjen anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,98 0,96 1,05 0,96 1,02 1,01 Antal anställda Antal företag

55 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch kommun anställda år , Städ-Team i Närke AB , Företagstjänster Örebro Samhall Aktiebolag , Företagstjänster Kumla Procordia Food AB , Livsmedel Kumla Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Möller Bil Örebro AB , Detaljhandel Örebro Hellefors Bryggeri del av Spendrups , Livsmedel Hällefors Setra Trävaror AB , Trä/Möbelindustri Laxå Chroma Livs AB , Detaljhandel Örebro Mondi Örebro AB , Pappers/Massaindustri Örebro Sandvik Nora Aktiebolag , Verkstadsindustri Nora Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ) , Övrig parti- argenturhandel Kumla Nobeli Business Support Aktiebolag , Övrig parti- argenturhandel Karlskoga Por-Pac AB , Övrig tillverkning och utvinning Lindesberg Stormarknaden i Kumla AB , Detaljhandel Kumla Drillcon Core Aktiebolag , Byggnadsindustri Nora Stellana Aktiebolag , Verkstadsindustri Laxå Örebro-Göteborg Samkörningsaktiebolag , Logistik Örebro Nya VM Media AB , Företagstjänster Örebro Trelleborg Industrial Products Sweden AB , Övrig tillverkning och utvinning Örebro B Krafft Måleri Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Laxå Specialvehicles Aktiebolag , Fordon Laxå Atria Scandinavia Aktiebolag , Huvudkontor och Holding Hallsberg ELFA Assistans i Örebro AB , Omsorgsverksamhet Örebro Asplunds Bygg i Örebro AB , Byggnadsindustri Örebro BUFAB BULTEN STAINLESS Aktiebolag , Verkstadsindustri Degerfors Loka Brunn Kur & Konferenshotell Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Hällefors Moelven Valåsen Aktiebolag , Trä/Möbelindustri Karlskoga Lantmännen Bygglant AB , Byggnadsindustri Örebro Consulting Aktiebolag Lennermark & Andersson , IT/Telekom Örebro V-TAB Örebro AB , Creative/Copyright Industries Örebro Hasselfors Garden AB , Lantbruk, skogsbruk, fiske Örebro 55

56 Klassen påverkades negativt av lågkonjunkturen 2009 men har stadigt förbättrat sitt läge och är i en bra position 2011 Förädlingsvärdet är betydligt högre 2011 än år anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,94 0,89 0,96 1,01 0,99 0,93 Antal anställda Antal företag

57 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch kommun anställda år , Bastransport i Örebro Aktiebolag , Logistik Örebro ByggTema i Örebro Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro K3 Nordic AB , IT/Telekom Örebro Karlskoga Miljö AB , Vatten, avfall, återvinning Karlskoga Transam AB , Företagstjänster Örebro Witte-Pemax AB , Verkstadsindustri Laxå Karlskoga Kraftvärmeverk AB , Energi Karlskoga NA Bygg Aktiebolag , Byggnadsindustri Hallsberg Sveas Bageri & Konditori AB , Besöksnäring, Event & Sport Kumla Laxo Mekan Aktiebolag , Fordon Örebro Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB , Omsorgsverksamhet Örebro Skadeteknik Örebro AB , Företagstjänster Örebro Anders Schakt i Vintrosa Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Disa Assistans AB , Omsorgsverksamhet Örebro Karlskoga CNC Quality Aktiebolag , Verkstadsindustri Karlskoga MaxiDoor Aktiebolag , Byggnadsindustri Lindesberg Noratel Sweden AB , Övrig parti- argenturhandel Laxå Age Skofabriks Aktiebolag , Textilindustri Kumla Arver Lastbilar Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Hallsbergs Terminal Aktiebolag , Logistik Hallsberg Weidermans Transport AB , Logistik Kumla Gordons Project AB , Trä/Möbelindustri Laxå Teknos Wedevåg Färg AB , Byggnadsindustri Lindesberg BillerudKorsnäs Rockhammar AB , Pappers/Massaindustri Lindesberg Butikskonsult Jan Jansson Aktiebolag , Trä/Möbelindustri Kumla Fricweld Aktiebolag , Verkstadsindustri Hällefors Maskin o Transport i Örebro AB , Logistik Örebro SPX Flow Technology Örebro AB , Verkstadsindustri Örebro Utbildningsborgen i Örebro Aktiebolag , Utbildning Örebro Aspholmen Fastigheter Aktiebolag , Fastigheter Örebro Deform AB , Verkstadsindustri Degerfors 57

58 Klassen 0-9 var påverkat av lågkonjunkturen både 2008 och 2009 men har mycket bra läge 2010 och 2011 Förädlingsvärdet är högre 2011 än år anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,79 0,88 1,03 1,01 0,84 0,91 Antal anställda Antal företag

59 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch kommun 0-9 anställda år , you personlig assistans i Värmland AB , Omsorgsverksamhet Karlskoga Aktiebolaget Brunoborgs Handelsträdgård , Lantbruk, skogsbruk, fiske Kumla ALU Steel i Karlskoga AB , Verkstadsindustri Örebro Aspa Herrgård Konferens AB , Besöksnäring, Event & Sport Askersund Back Up Partner AB , Övrig parti- argenturhandel Karlskoga Bagarn's Brödbod i Karlskoga Aktiebolag , Livsmedel Karlskoga Bambino Invest AB , Besöksnäring, Event & Sport Hallsberg Bara Vara Coffee Shop i Örebro Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Örebro Bilcenter i Hallsberg AB , Detaljhandel Hallsberg Bilskadecenter i Örebro Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Bio-Hospital Aktiebolag , Bioteknik och läkemedel Ljusnarsberg Björnax Aktiebolag , Övrig tillverkning och utvinning Lindesberg Bloton Öppenvård Aktiebolag , Omsorgsverksamhet Örebro Bok & Kontorshandel i Närke Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Booforsen Fastighets AB , Fastigheter Karlskoga Bra Assistans i Örebro AB , Omsorgsverksamhet Örebro Bra Gross Stockholm Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Bröderna Kourieh Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Örebro Bäckaskogs Plåt AB , Byggnadsindustri Hallsberg CONCESS Nordic AB , Övrig parti- argenturhandel Örebro Consensus Entreprenad Aktiebolag , Fastigheter Örebro Curaso AB , Creative/Copyright Industries Hallsberg Diamant & Juvel i Örebro Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Drottningkliniken i Örebro AB , Hälso & sjukvård Örebro EA's Livs Aktiebolag , Detaljhandel Örebro EEA:s Kycklinglast Aktiebolag , Logistik Lekeberg EKC PRODUCTION AB , Byggnadsindustri Kumla El-Man i Örebro Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Epos Träindustri Aktiebolag , Trä/Möbelindustri Karlskoga Erik Gustafssons Isolerings Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Evenemangsspecialisten i Örebro Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Örebro 59

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson Bisnode 2015-05-20 Dnr: 15RS2760 Förord En förutsättning

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19 Analys av näringslivet i Gnesta kommun Jan Fineman Anna Löfmarck Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Analys av näringslivet i Örebro kommun

Analys av näringslivet i Örebro kommun Analys av näringslivet i Örebro kommun 2013-09-24 Peter Rathsmann Håkan Wolgast! Syfte med näringslivsstudien! Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04

Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04 Analys av näringslivet i Södertälje kommun 2014-03-04 Håkan Wolgast Anna Löfmarck Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag

Läs mer

Analys av näringslivet i Östergötland

Analys av näringslivet i Östergötland Analys av näringslivet i Östergötland Uppdatering med kompletta bokslut för 2011, version uppdaterad med alla ändringar från kommunstudierna April 2013 Håkan Wolgast Anna Löfmarck Simpler diagrammet Inköp

Läs mer

Analys av näringslivet i Älmhults kommun

Analys av näringslivet i Älmhults kommun Analys av näringslivet i Älmhults kommun 2006-2010 Anna Löfmarck Håkan Wolgast 1 Simpler Grufman Reje 2006 2012-11-12 2012-11-12 Syfte med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft,

Läs mer

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje management Databasen 2010, Kronoberg Vi utgår från bolagsdata för alla länets aktiebolag, ca 85-90% finns med för

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I NACKA KOMMUN 2009-2014 Jan Fineman Anna Löfmarck 20151120 ANDRA BOLAGSFORMER NACKA Kommunen som helhet 2 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt,

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150306

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150306 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO LÄN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150306 ALLA FÖRETAG I BUSINESS REGION ÖREBRO ÅR 2013, 9 584 FÖRETAG MED 67 791 ANSTÄLLDA Humana Assistans Ericsson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN Jan Fineman Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄRMDÖ KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Anna Löfmarck 20150602 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal

Läs mer

Analys av näringslivet i Kronobergs län

Analys av näringslivet i Kronobergs län Analys av näringslivet i Kronobergs län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck Alla 6573 företag i Kronobergs län 2012 IKEA NIBE Combitech Volvo Construction Equipment Kronobergs

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLANDS LÄN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast 20150306 QV Reg Halland v5; Sverige förd v 14 EK ALLA FÖRETAG I REGION HALLAND ÅR 2013, 14 475 FÖRETAG MED 66 177 ANSTÄLLDA 2 SIMPLER

Läs mer

Analys av näringslivet i Jönköpings län

Analys av näringslivet i Jönköpings län Analys av näringslivet i Jönköpings län 2006-2011 inkl inkomna bokslut 2012 Slutrapport Håkan Wolgast Anna Löfmarck Databasen och gjorda justeringar Utgångsdatabas med samtliga aktiebolag Säte i Jönköpings

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN Anna Löfmarck ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KALMAR LÄN 2009-2014 Anna Löfmarck 2015-10-29 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika

Läs mer

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje management Grufman Reje 2011 2011-10-18 Stark återhämtning 2010 Länet är troligtvis tillbaka

Läs mer

STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN 2008-2013. Anna Löfmarck och Håkan Wolgast

STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN 2008-2013. Anna Löfmarck och Håkan Wolgast STUDIE AV NÄRINGSLIVET I JÖNKÖPINGS LÄN 2008-2013 Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Samtliga 14365 företag i databasen 2013. ITAB Trioplast Telia Thule Husqvarna SIMPLER DIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster

Läs mer

Förord. och antal företag i olika branscher, storleksklasser, ålderskategorier med mera. Rapporten omfattar tiden

Förord. och antal företag i olika branscher, storleksklasser, ålderskategorier med mera. Rapporten omfattar tiden 1 Förord Business Region Örebro är vår samverkansplattform kring näringslivsfrågor. Tillsammans arbetar 11 kommuner i länet för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2015-08-13 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (8) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS NYKVARNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2009-2014 April 2016 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-05-02 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (10) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Dialogmöte 2 med Näring

Dialogmöte 2 med Näring Dialogmöte 2 med Näring 2012-03-29 1Projektet samordning för att fylla behovet av arbetskraft Hur mycket tål fordonsindustrin? Dagens FFI exempel hur en skalbagge kan hjälpa Forskning och Export förutsätter

Läs mer

Analys av Tågbranschen och dess delbranscher.

Analys av Tågbranschen och dess delbranscher. Analys av Tågbranschen och dess delbranscher. Peter Rathsmann Håkan Wolgast Syfte med studien att tydliggöra branschens ekonomiska utveckling att dela upp tågbranschen i delbranscher och se deras inbördes

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS SÖDERTÄLJE KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2009-2014 November 2015 Södertälje har en hög befolkningstillväxt 8% mot Sverigemedel på 4,4% Flera kommuner runt om Södertälje har också hög befolkningstillväxt 2 Andelen

Läs mer

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer.

Läs mer

Varberga, Oxhagen och Markbacken Bostad. Mariebergs och Mosås tätorter Bostad. Pilängens industriområde Bostad. Lindesbergs tätort C.

Varberga, Oxhagen och Markbacken Bostad. Mariebergs och Mosås tätorter Bostad. Pilängens industriområde Bostad. Lindesbergs tätort C. Sida: 1 ( 6 ) 1801 1880048 Örebro tätort yttre 1880050 Örebro tätort inre 1880052 Örebro tätort C 1880053 Örebro tätort innercentrum 1801 1880053 Örebro tätort innercentrum 1801 1880052 Örebro tätort C

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 Magnus Johansson, Anna Löfmarck 2015 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Turbilseminar Hardanger 2012-11-01--02

Turbilseminar Hardanger 2012-11-01--02 Turbilseminar Hardanger 2012-11-01--02 Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR Lönsamheten i svenska Bussbranschen Svensk Bussturism Cabotage i Sverige Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR Den svenska

Läs mer

Livsmedelssektorn i Halland

Livsmedelssektorn i Halland Livsmedelssektorn i Halland Ett statistiskt kunskapsunderlag om den halländska livsmedelsindustrin Sysselsättning Utbildningsnivå Specialisering Geografisk lokalisering Ekonomisk utveckling Källa: SCB

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Analys av näringslivet i Nacka kommun

Analys av näringslivet i Nacka kommun Analys av näringslivet i Nacka kommun 2013-11-29 Anna Löfmarck Jan Fineman Håkan Wolgast Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal

Läs mer

Enabler of Innovation. Hans Hentzell, VD SNITTS 2011-09-07

Enabler of Innovation. Hans Hentzell, VD SNITTS 2011-09-07 Enabler of Innovation Hans Hentzell, VD SNITTS 2011-09-07 Två prioriterade uppgifter Swedish ICT skall kunna möta SME:s särskilda behov Swedish ICT skall kunna stödja bildandet av nya företag Vad gör vi

Läs mer

Simpler analys för Swedish ICT 2011. Tillväxt i SMEer mellan 2004-2009. Tillväxt i bolag med rötter i Swedish ICT som startat 2000-2005.

Simpler analys för Swedish ICT 2011. Tillväxt i SMEer mellan 2004-2009. Tillväxt i bolag med rötter i Swedish ICT som startat 2000-2005. Simpler analys för Swedish ICT 2011 Tillväxt i SMEer mellan 2004-2009 Tillväxt i bolag med rötter i Swedish ICT som startat 2000-2005 VI SYNLIGGÖR OCH UTVECKLAR EFFEKTIVITET FRÅN ANALYS TILL GENOMFÖRANDE

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Framtidssektorer i Linnéområdet

Framtidssektorer i Linnéområdet Framtidssektorer i Linnéområdet Grufman Reje 2014 2014-05-12 Grufman Reje 2014 2014-05-12 44 Grufman Reje 2013 2014-05-12 Samlade förädlingsvärdet per kommun inom hela Skog- och träindustrin* 28 (6) 21

Läs mer

Faktablad för kommunerna i Örebro län

Faktablad för kommunerna i Örebro län Faktablad för kommunerna i Örebro län Näringsliv och arbetsmarknad Lokala arbetsmarknader i Örebro län Kartan: Lantmäteriet 2004, ur översiktskarta ärende 106-2004/188T. www.t.lst.se Publ. nr 2006:67 Näringsliv

Läs mer

Skogs- och träindustrin i Halland

Skogs- och träindustrin i Halland Skogs- och träindustrin i Halland Ett statistiskt kunskapsunderlag om den halländska Skogs- och träindustrin. Sysselsättning Utbildningsnivå Specialisering Geografisk lokalisering Ekonomisk utveckling

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Business Region Örebro. Läge att växa tillsammans!

Business Region Örebro. Läge att växa tillsammans! Business Region Örebro Business Region Örebro Läge att växa tillsammans! 2 Hållbar infrastruktur för framtiden Välkommen att satsa i Örebro! Då har du kommit rätt! Nära till allt och lätt att ta sig dit

Läs mer

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-06-22 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (19) Innehåll Bakgrund... 3 Mätgrupper...

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN

Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Rapport Oktober 2013 ÖREBRO LÄN Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (11) Bakgrund Almi Företagspartner AB har gett Bisnode

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Val av ledamöter. Fullmäktigeledamöter valda till 2018:

Val av ledamöter. Fullmäktigeledamöter valda till 2018: Val av ledamöter Fullmäktigeledamöter valda till 2018: Örebro län Christer Hellström Lagermetall AB Örebro Monica Thyresjö Mercuri Urval AB Örebro Lena Gillström BAE Systems Bofors AB Karlskoga Johanna

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET. Almi Företagspartner Kalmar län AB. Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24

TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET. Almi Företagspartner Kalmar län AB. Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24 TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET Almi Företagspartner Kalmar län AB Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad

Läs mer

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021

Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro län 2010-2021 Tjänsteställe, utfärdare Datum Beteckning Företagsamma och tillgängliga regionen 2009-06-11 Dnr: 09-298 Fredrik Idevall Remiss 1 (9) Till Enligt sändlista Remiss av förslag till Länstransportplan Örebro

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen första uppföljningen 2012 Utgångspunkter Primärt syfte: Hur ligger regionen till i förhållande till målen i rusen? Bidrag till att bättre förstå regionens utveckling

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Degerfors kommun Degerfors Samorg Ordf. Bernt Fägerås Tel: , E-post:

Degerfors kommun Degerfors Samorg Ordf. Bernt Fägerås Tel: , E-post: Askersunds kommun Askersund Samorg Ordf. Lennart Andersson Tel: 0583-77 03 33, 070-679 58 04 lennart.0583770333@telia.com Askersund Ordf. Mia Eriksson Tel: 0583-128 59, 070-652 18 80 a-meriksson@hotmail.com

Läs mer

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014. Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318

ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014. Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318 ANALYS AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPSALA KOMMUN 2010-2014 Magnus Johansson Jan Fineman Mina Mashouri 20160318 IDENTIFIERING DELBRANSCHER OCH NYCKELTAL Då det inte finns någon enhetlig modell i Sverige för vilka

Läs mer

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017

Företagsklimatet i Hällefors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände?

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände? Många barn och unga råkar ut för nätmobbning. Vi beslutade oss för att göra någonting åt det. Den här filmen är tänkt att väcka tankar och känslor och förhoppningsvis göra en stor skillnad. LÄRARHANDLEDNING

Läs mer

Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 1 2 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning Riksföreningen Teknikcollege Fem utmaningar för

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLAND 2008-2014. Jan Fineman Håkan Wolgast 20160421

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLAND 2008-2014. Jan Fineman Håkan Wolgast 20160421 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I HALLAND 2008-2014 Jan Fineman Håkan Wolgast 20160421 ANDRA BOLAGSFORMER I HALLAND En stor andel av företagen drivs i andra bolagsformer. Det finns totalt 17.532 st som har en omsättning

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 *8//63c1*6b/9(16 9$77(15c'6 9(5.6$0+(76%(5b77(/6( 2( ) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 Medlemmar Antalet medlemmar i vattenvårdsförbundet har under året varit 40 och har varit oförändrat under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även

Läs mer

Man fattar beslut. Maktfördelning mellan kvinnor och män i Örebro län, januari-mars 2012 Sofia Hadders & Fredrik Welander

Man fattar beslut. Maktfördelning mellan kvinnor och män i Örebro län, januari-mars 2012 Sofia Hadders & Fredrik Welander Man fattar beslut Maktfördelning mellan kvinnor och män i Örebro län, januari-mars 2012 Sofia Hadders & Fredrik Welander Innehållsförteckning 1. Uppdraget sid 2 2. Sammanfattning sid 4 3. Utgångspunkter

Läs mer

Analys av näringslivet i Västernorrland. September 2013

Analys av näringslivet i Västernorrland. September 2013 Analys av näringslivet i Västernorrland September 2013 Anna Löfmarck Håkan Wolgast Branscherna i Västernorrland uppdaterat med Huvudkontor fördelade till respektive bransch 20131023 2 Syfte med näringslivsstudien

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Tisdag 26 augusti 09.00 Landshövdingemöte på Elite Stora Hotellet, Örebro Lokal: Franskan 09.00 Medföljande endast:

Tisdag 26 augusti 09.00 Landshövdingemöte på Elite Stora Hotellet, Örebro Lokal: Franskan 09.00 Medföljande endast: Program Landshövdingemötet Örebro län 24-26 augusti 2014 Söndag 24 augusti 14.00 Incheckning på Elite Stora Hotellet. 15.00 Fika i Residenset, Örebro Slott. 15.30 Promenad till Stortorget. Länsstyrelsens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt. Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt

Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt. Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt Från förvaltande till affärsinriktat arbetssätt Mission Göra så bra & Goda affärer som möjligt Inriktningsmålen Våra huvuduppgifter Ansvar för att genomföra upphandlingar Ansvar för strategi samt affärsmässiga,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-01-26 11 av 12 kommuner klarar målet! PPM mätningarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

PITEÅ KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS

PITEÅ KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS PITEÅ KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2013 November 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

En utvecklingskraftig bussbransch

En utvecklingskraftig bussbransch En utvecklingskraftig bussbransch bidrar till en fördubblad kollektivtrafik Juni 2014 Sveriges Bussföretag 2014-06-10 Hög effektivitet förutsättning för en utvecklingskraftig bussbransch Regering, riksdag

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Företagsamheten Örebro län

Företagsamheten Örebro län Företagsamheten Örebro län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett hyfsat år för företagsamheten i Örebro. Under året ökade antalet företagsamma personer med 350 personer, det vill säga en ökning med

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Pontus Blomberg Örebro Öppen Fredrik Holm Klockrike Öppen Magnus Lindmark Degefors Öppen Rolf Nilsson

Pontus Blomberg Örebro Öppen Fredrik Holm Klockrike Öppen Magnus Lindmark Degefors Öppen Rolf Nilsson 2015-06-07 Årets jägarduva i Frövi genomfördes i ett mycket blåsigt väder. Vinbyar på upp mot 10 m/s ställde till det för skyttarna. Trots vädret genomfördes det 229 serier fördelade på 92 skyttar. Anders

Läs mer

ÅRSberättelse 2011 Unionen Bergslagen

ÅRSberättelse 2011 Unionen Bergslagen 2011 ÅRSberättelse 2011 Unionen Bergslagen 1 2 INNERPÄRM - tom Året som gått...i hundra år har Facket höjt rösten när orättvisorna funnits där. Talat om vad som är fel, krävt ändring. Nu vill vi att Unionen

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Improvera AB, agentur för UC Marknadsinformation AB Kalmar kommun 2013 Information om 5 853

Läs mer

RUS remissvar En sammanställning 30 juni 2017

RUS remissvar En sammanställning 30 juni 2017 RUS remissvar En sammanställning 30 juni 2017 Tidplan Vt 2016 Utmaningar Aug 2016 Målbilder Nov 2016 Utkast ny RUS dialogturné Februari 2017 Remissbeslut 15 maj Remisstid slut 19 okt. Regionstyrelsen 20-21

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Örebro län Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer