Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län"

Transkript

1 Rapport 2013:05 Analys av näringslivet i Örebro län

2 Analys av näringslivet i Örebro län Peter Rathsmann Håkan Wolgast Grufman Reje management Rapport 2013:05 Dnr Analysen har tagist fram av Grufman Reje management inom projektet Regionalt innovationsarbete i Örebroregionen. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket.

3 Förord En förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas är att det finns en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. Ett gott företagsklimat i regionen är grundläggande för att nya företag skapas och att befintliga ska kunna växa. Företagande skapar arbetstillfällen och ett starkt näringsliv är avgörande för den regionala konkurrenskraften. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) antogs 2010 och är en gemensam vägvisare för regionens framtida arbete. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, universitet och ideell sektor. Ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut som strategiskt viktiga för vår region är innovationer och entreprenörskap. Vi har därför låtit göra en analys av näringslivets konkurrenskraft och utveckling i Örebro län. Syftet med analysen har varit att dokumentera näringslivets utveckling när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser mm. Analysen ska också ge en gemensam syn på vilka styrkorna och svagheterna är i Örebroregionens näringsliv och fungera som grund till den regionala innovationsstrategi som ska tas fram. I analysen redovisas de fem senaste årens utveckling i alla länets aktiebolag avseende storleksklass, ålder på företag, bransch, förändringar i förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. Analysen har tagits fram i samarbete med Business Region Örebro som gjort djupare analyser för de enskilda kommunerna. Vår förhoppning är att den regionala analysen ska inspirera och bli ett viktigt verktyg och faktaunderlag till politiker, företagare, samverkansgrupper och övriga aktörer i det företagsoch innovationsfrämjande systemet. Rapporten är framtagen av Grufman Reje Management. Författarna ansvarar själva för rapportens observationer och slutsatser. Regionförbundet Örebro, oktober 2013 Magnus Persson, Regiondirektör

4 Innehåll Syfte med regionstudien 5 Örebro län 11 Länet och kommunerna 20 Företagsstorlek 46 Branscherna 62

5 Syfte med regionstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Örebro läns näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 5

6 Databasen Företag med säte i Örebro län samt tillagda företag enligt input från kommunerna företag anställda 2011 Ett antal företag med säte utanför Örebro län har adderats med en andel motsvarande andelen anställda i länet jämfört med totalt antal anställda. Några av de största: Ericsson, Ahlsell, Transcom, Outokumpu, Korsnäs Frövi, Onninen och Posten Logistik Tillagda företag baseras på input från respektive kommun Ett par företag med säte i Länet men stor verksamhet utanför Länet har bara tagits med som en andel t.ex. Dressman Ett antal företag med säte i länet har flyttats mellan kommuner och vissa har delats mellan kommuner baserat på input från respektive kommun. 6

7 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 7

8 Alla företag i Örebro län år

9 Alla företag i Örebro län år 2011 Uppförstoring utan Atlas Copco/Ericsson 9

10 Alla företag i Örebro län år 2011 Uppförstoring vidare. 10

11 Örebro län 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Bra position 2010 och 2011 efter ett något sämre 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +15% Tillväxt i antal anställda + 10% Tillväxt i antal företag +26% (1621 företag netto) Örebro län Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,85 0,85 0,96 1,01 0,86 0,88 Antal anställda Antal företag

19 Konkurrenskraften är något sämre utan dessa företag men bra alla år utom Tillväxt i förädlingsvärde sämre +6% (+15% med) Tillväxt i antal anställda något lägre +10% (+10% med) Utan Atlas/Ericsso Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,87 0,87 1,00 1,04 0,92 0,97 Antal anställda

20 Länet och kommunerna 20

21 Alla kommunerna har en bra position utom Degerfors (till stor del beroende på Outokumpo ) Askersund har en exceptionellt bra position (Zínkgruvan) 21

22 Alla kommunerna har en bra position utom Laxå och Degerfors Karlskoga, Lindesberg och Kumla försämrar sin position från 2010 till 2011 Försämringen för Laxå beror på ESAB 22

23 Mycket bra position 2010 och 2011 efter ett något sämre 2009 Bra tillväxt i förädlingsvärde +33% (+15% för länet) Bra tillväxt i antal anställda +21% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +31%, 1027 företag netto. (+26% för länet) Örebro kommun Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,82 0,86 0,91 0,95 0,83 0,80 Antal anställda Antal företag

24 Bra position 2010 och 2011 efter ett något sämre 2009 och 2008 Betydligt mindre tillväxt i förädlingsvärde +12% (+33% med Atlas Copco) Tillväxt i antal anställda påverkas inte så mycket + 20% (+21% med Atlas Copco) Utan Atlas Copco Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,85 0,93 1,02 1,04 0,94 0,98 Antal anställda

25 Bra position alla år Tillväxt i förädlingsvärde -23% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +11% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +26%, +59 företag netto. (+26% för länet) Askersund Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,51 0,53 0,92 0,81 0,61 0,77 Antal anställda Antal företag

26 Bra position alla år utom 2008, 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +16% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +6% (+10% för länet) Utan Zinkgruvan Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,89 0,89 1,13 1,19 0,83 0,93 Antal anställda

27 Negativ trend i konkurrenskraft beroende på Outokumpu Tillväxt i förädlingsvärde -76% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +4% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +20%, +30 företag netto. (+26% för länet) Degerfors Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,78 0,72 1,09 2,48 4,02 2,92 Antal anställda Antal företag

28 Bra position alla år utom 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +16% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +5% (+10% för länet) Utan Outokumpu Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,94 0,91 1,00 1,11 1,01 0,92 Antal anställda

29 Bra position 2010/2011 efter 1 mindre bra år Tillväxt i förädlingsvärde +20% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +4% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +22%, +58 företag netto. (+26% för länet) Hallsberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,82 0,82 0,99 1,10 0,87 0,88 Antal anställda Antal företag

30 Bra position 2010/2011 efter 2 mindre bra år Bra tillväxt i förädlingsvärde +51% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +10% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +18%, +27 företag netto. (+26% för länet) Hällefors Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,00 1,02 1,13 1,07 0,88 0,84 Antal anställda Antal företag

31 Bra position alla år Minskat förädlingsvärde -4% (+15% för länet) Minskat antal anställda -6% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +27%, +160 företag netto. (+26% för länet) Karlskoga Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,92 0,86 0,97 0,96 0,83 0,97 Antal anställda Antal företag

32 Bra position 2010/2011 efter 2 mindre bra år Ingen tillväxt i förädlingsvärde -1% (+15% för länet) Ingen tillväxt i antal anställda -1% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +21%, +75 företag netto. (+26% för länet) Kumla Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,84 0,88 1,02 1,10 0,90 0,95 Antal anställda Antal företag

33 Försämrad konkurrenskraft Minskat förädlingsvärde -3% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +3% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +30%, +41 företag netto. (+26% för länet) Laxå Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,90 0,82 0,93 1,17 0,99 1,12 Antal anställda Antal företag

34 Bra position alla år Bra tillväxt i förädlingsvärde +64% (+15% för länet) Bra tillväxt i antal anställda +36% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +39%, +48 företag netto. (+26% för länet) Lekeberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,96 0,94 0,87 1,00 0,90 0,92 Antal anställda Antal företag

35 Bra position 2010/2011 efter flera något sämre år Tillväxt i förädlingsvärde +16% (+15% för länet) Ingen tillväxt i antal anställda +0% (+10% för länet) Svag tillväxt i antal företag +7%, +36 företag netto. (+26% för länet) Lindesberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,05 0,98 1,09 1,15 0,93 0,98 Antal anställda Antal företag

36 Bra position alla år Bra tillväxt i förädlingsvärde +40% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +11% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +17%, +22 företag netto. (+26% för länet) I tusentals kronor Ljusnarsberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,98 0,79 0,92 0,94 0,94 0,87 Antal anställda Antal företag

37 Bra position alla år (utom 2006) Tillväxt i förädlingsvärde +73% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +12% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +19%, +39 företag netto. (+26% för länet) Nora Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,03 0,89 0,88 0,90 0,97 0,90 Antal anställda Antal företag

38 I Örebro kommun finns en majoritet av företagen och jobben 38

39 I Örebro kommun skapas de flesta nya företagen och jobben Karlskoga har en minskning av antalet anställda men en nettoökning av antal företag 39

40 Utan Örebro kommun ser vi att flest nya jobb skapas i Nora, Hallsberg och Askersund Flest nya företag skapas i Karlskoga 40

41 Högst tillväxttakt i antal anställda ser vi i Lekeberg och Örebro 41

42 Snabbast företagstillväxt ser vi i Lekeberg, Örebro och Laxå 42

43 Örebro län växer i antal anställda som flera andra län dock något låg tillväxt i förädlingsvärde Örebro kommun har högst tillväxttakt av de större kommunerna 43

44 Mycket bra företagstillväxt i Örebro kommun Länet har några procent högre tillväxt än andra län 44

45 Observationer kommunerna Styrkor Örebro har en dominant position i jmf med andra kommuner, denna dominans förstärks under perioden genom den starka tillväxten. Vissa mindre kommuner exempelvis Lekeberg växer kraftigt både avseende förädlingsvärde som antalet företag. Ett antal stora företag är dominanta inom vissa kommuner, exempelvis Zinkgruvan i Askersund, Ahlsell i Hallsberg, Ovako Steel i Hällefors etc. Dessa företag kan agera som positiva dragare för övriga näringslivet. Svagheter Förutom Örebro är tillväxten i sysselsättning liten i övriga kommuner Näst största kommunen, Karlskoga, förlorar jobb och förädlingsvärde Degerfors och Laxå minskar i förädlingsvärde och har svag tillväxt i anställda Stora dominanta företag ökar sårbarheten vid strukturella förändringar Få nystartade företag hos många kommuner 45

46 Företagsstorlek 46

47 Örebro har större andel i anställda Något högre i Liten andel i >500 47

48 Länet ökar andelen som arbetar i små företag:10-50 Andelen som jobbar i medelstora företag minskar 48

49 Klassen anställda som påverkas mycket av Outokumpu har den sämsta konkurrenskraften Klassen ligger något utanför linjen Övriga klasser har bra konkurrenskraft Örebro län anställda >500 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32% 27% 24% 0 29% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,57 0,75 0,82 0,86 0,47 Kapitaleffektivitet 0,35 0,18 0,19 0,19 0,14 GRm-index 0,91 0,93 1,01 1,05 0,61 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

50 Klassen >500 påverkades inte som grupp av lågkonjunkturen 2 företag har tillkommit i gruppen >500 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,78 0,76 0,81 0,84 0,59 0,61 Antal anställda Antal företag

51 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Kommun >500 anställda år , Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag , Verkstadsindustri Örebro Saab Dynamics Aktiebolag , Verkstadsindustri Karlskoga Ericsson AB , IT/Telekom Kumla Meritor HVS AB , Fordon Lindesberg Ahlsell Sverige AB , Byggnadsindustri Hallsberg Transcom Aktiebolag , Företagstjänster Karlskoga Korsnäs Frövi AB , Pappers/Massaindustri Lindesberg Humana Assistans AB , Omsorgsverksamhet Örebro Assistansbolaget i Sverige AB , Omsorgsverksamhet Örebro 51

52 Klassen påverkades kraftigt av lågkonjunkturen men återhämtade sig snabbt år 2010 År 2011 är man dock i en något sämre position anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,83 0,81 0,98 1,15 0,96 1,05 Antal anställda Antal företag

53 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Kommun år , Outokumpu Stainless AB , Stål/metallindustri Degerfors Svensk Cater AB , Livsmedel Hallsberg Örebrobostäder Aktiebolag , Fastigheter Örebro Orica Sweden AB , Övrig tillverkning och utvi Nora Volvo Construction Equipment AB , Verkstadsindustri Hallsberg BAE Systems Bofors AB , Verkstadsindustri Karlskoga Zinkgruvan Mining Aktiebolag , Övrig tillverkning och utvi Askersund Bharat Forge Kilsta AB , Stål/metallindustri Karlskoga Atria Supply AB , Livsmedel Hallsberg ATS Assistans Trygghet Service AB , Omsorgsverksamhet Örebro Würth Svenska Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Textilia Tvätt & Textilservice AB , Företagstjänster Örebro Ovako Hellefors AB , Stål/metallindustri Hällefors Suzuki Garphyttan AB , Stål/metallindustri Örebro Lantmännen Unibake Sweden AB , Livsmedel Örebro Marcus Assistans AB , Omsorgsverksamhet Örebro Posten Logistik AB , Logistik Örebro Cambrex Karlskoga Aktiebolag , Bioteknik och läkemedel Karlskoga Axfood Närlivs Aktiebolag , Livsmedel Örebro Onninen Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Axfood Snabbgross AB , Livsmedel Örebro Maintpartner AB , Verkstadsindustri Karlskoga EURENCO Bofors Aktiebolag , Övrig tillverkning och utvi Karlskoga ESAB Aktiebolag , Verkstadsindustri Laxå Svenska Skogsplantor Aktiebolag , Lantbruk, skogsbruk, fiskehallsberg Recipharm Karlskoga AB , Bioteknik och läkemedel Karlskoga Green Cargo AB , Logistik Hallsberg Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag , Livsmedel Ljusnarsberg Aktiebolaget Linde Maskiner , Fordon Lindesberg Johnson Metall Aktiebolag , Verkstadsindustri Örebro Munksjö Aspa Bruk AB , Pappers/Massaindustri Askersund 53

54 2008 Klassen påverkades negativt av lågkonjunkturen speciellt år 2008 men har återhämtat sig och ligger runt linjen anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,98 0,96 1,05 0,96 1,02 1,01 Antal anställda Antal företag

55 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch kommun anställda år , Städ-Team i Närke AB , Företagstjänster Örebro Samhall Aktiebolag , Företagstjänster Kumla Procordia Food AB , Livsmedel Kumla Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Möller Bil Örebro AB , Detaljhandel Örebro Hellefors Bryggeri del av Spendrups , Livsmedel Hällefors Setra Trävaror AB , Trä/Möbelindustri Laxå Chroma Livs AB , Detaljhandel Örebro Mondi Örebro AB , Pappers/Massaindustri Örebro Sandvik Nora Aktiebolag , Verkstadsindustri Nora Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ) , Övrig parti- argenturhandel Kumla Nobeli Business Support Aktiebolag , Övrig parti- argenturhandel Karlskoga Por-Pac AB , Övrig tillverkning och utvinning Lindesberg Stormarknaden i Kumla AB , Detaljhandel Kumla Drillcon Core Aktiebolag , Byggnadsindustri Nora Stellana Aktiebolag , Verkstadsindustri Laxå Örebro-Göteborg Samkörningsaktiebolag , Logistik Örebro Nya VM Media AB , Företagstjänster Örebro Trelleborg Industrial Products Sweden AB , Övrig tillverkning och utvinning Örebro B Krafft Måleri Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Laxå Specialvehicles Aktiebolag , Fordon Laxå Atria Scandinavia Aktiebolag , Huvudkontor och Holding Hallsberg ELFA Assistans i Örebro AB , Omsorgsverksamhet Örebro Asplunds Bygg i Örebro AB , Byggnadsindustri Örebro BUFAB BULTEN STAINLESS Aktiebolag , Verkstadsindustri Degerfors Loka Brunn Kur & Konferenshotell Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Hällefors Moelven Valåsen Aktiebolag , Trä/Möbelindustri Karlskoga Lantmännen Bygglant AB , Byggnadsindustri Örebro Consulting Aktiebolag Lennermark & Andersson , IT/Telekom Örebro V-TAB Örebro AB , Creative/Copyright Industries Örebro Hasselfors Garden AB , Lantbruk, skogsbruk, fiske Örebro 55

56 Klassen påverkades negativt av lågkonjunkturen 2009 men har stadigt förbättrat sitt läge och är i en bra position 2011 Förädlingsvärdet är betydligt högre 2011 än år anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,94 0,89 0,96 1,01 0,99 0,93 Antal anställda Antal företag

57 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch kommun anställda år , Bastransport i Örebro Aktiebolag , Logistik Örebro ByggTema i Örebro Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro K3 Nordic AB , IT/Telekom Örebro Karlskoga Miljö AB , Vatten, avfall, återvinning Karlskoga Transam AB , Företagstjänster Örebro Witte-Pemax AB , Verkstadsindustri Laxå Karlskoga Kraftvärmeverk AB , Energi Karlskoga NA Bygg Aktiebolag , Byggnadsindustri Hallsberg Sveas Bageri & Konditori AB , Besöksnäring, Event & Sport Kumla Laxo Mekan Aktiebolag , Fordon Örebro Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB , Omsorgsverksamhet Örebro Skadeteknik Örebro AB , Företagstjänster Örebro Anders Schakt i Vintrosa Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Disa Assistans AB , Omsorgsverksamhet Örebro Karlskoga CNC Quality Aktiebolag , Verkstadsindustri Karlskoga MaxiDoor Aktiebolag , Byggnadsindustri Lindesberg Noratel Sweden AB , Övrig parti- argenturhandel Laxå Age Skofabriks Aktiebolag , Textilindustri Kumla Arver Lastbilar Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Hallsbergs Terminal Aktiebolag , Logistik Hallsberg Weidermans Transport AB , Logistik Kumla Gordons Project AB , Trä/Möbelindustri Laxå Teknos Wedevåg Färg AB , Byggnadsindustri Lindesberg BillerudKorsnäs Rockhammar AB , Pappers/Massaindustri Lindesberg Butikskonsult Jan Jansson Aktiebolag , Trä/Möbelindustri Kumla Fricweld Aktiebolag , Verkstadsindustri Hällefors Maskin o Transport i Örebro AB , Logistik Örebro SPX Flow Technology Örebro AB , Verkstadsindustri Örebro Utbildningsborgen i Örebro Aktiebolag , Utbildning Örebro Aspholmen Fastigheter Aktiebolag , Fastigheter Örebro Deform AB , Verkstadsindustri Degerfors 57

58 Klassen 0-9 var påverkat av lågkonjunkturen både 2008 och 2009 men har mycket bra läge 2010 och 2011 Förädlingsvärdet är högre 2011 än år anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,79 0,88 1,03 1,01 0,84 0,91 Antal anställda Antal företag

59 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch kommun 0-9 anställda år , you personlig assistans i Värmland AB , Omsorgsverksamhet Karlskoga Aktiebolaget Brunoborgs Handelsträdgård , Lantbruk, skogsbruk, fiske Kumla ALU Steel i Karlskoga AB , Verkstadsindustri Örebro Aspa Herrgård Konferens AB , Besöksnäring, Event & Sport Askersund Back Up Partner AB , Övrig parti- argenturhandel Karlskoga Bagarn's Brödbod i Karlskoga Aktiebolag , Livsmedel Karlskoga Bambino Invest AB , Besöksnäring, Event & Sport Hallsberg Bara Vara Coffee Shop i Örebro Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Örebro Bilcenter i Hallsberg AB , Detaljhandel Hallsberg Bilskadecenter i Örebro Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Bio-Hospital Aktiebolag , Bioteknik och läkemedel Ljusnarsberg Björnax Aktiebolag , Övrig tillverkning och utvinning Lindesberg Bloton Öppenvård Aktiebolag , Omsorgsverksamhet Örebro Bok & Kontorshandel i Närke Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Booforsen Fastighets AB , Fastigheter Karlskoga Bra Assistans i Örebro AB , Omsorgsverksamhet Örebro Bra Gross Stockholm Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Bröderna Kourieh Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Örebro Bäckaskogs Plåt AB , Byggnadsindustri Hallsberg CONCESS Nordic AB , Övrig parti- argenturhandel Örebro Consensus Entreprenad Aktiebolag , Fastigheter Örebro Curaso AB , Creative/Copyright Industries Hallsberg Diamant & Juvel i Örebro Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Drottningkliniken i Örebro AB , Hälso & sjukvård Örebro EA's Livs Aktiebolag , Detaljhandel Örebro EEA:s Kycklinglast Aktiebolag , Logistik Lekeberg EKC PRODUCTION AB , Byggnadsindustri Kumla El-Man i Örebro Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Epos Träindustri Aktiebolag , Trä/Möbelindustri Karlskoga Erik Gustafssons Isolerings Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Evenemangsspecialisten i Örebro Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Örebro 59

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län

Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode. Analys av näringslivet i Örebro län Rapport 2015:08 Datum: 2015-05-20 Bisnode Analys av näringslivet i Örebro län Analys av näringslivet i Örebro län Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson Bisnode 2015-05-20 Dnr: 15RS2760 Förord En förutsättning

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19

Analys av näringslivet i Gnesta kommun 2014-03-19 Analys av näringslivet i Gnesta kommun Jan Fineman Anna Löfmarck Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Näringslivsanalys 2007-2012

Näringslivsanalys 2007-2012 Näringslivsanalys 2007-2012 Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier.

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012

OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 OSKARSHAMNS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2012 22 oktober 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Analys av näringslivet i Kronobergs län

Analys av näringslivet i Kronobergs län Analys av näringslivet i Kronobergs län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck Alla 6573 företag i Kronobergs län 2012 IKEA NIBE Combitech Volvo Construction Equipment Kronobergs

Läs mer

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner

Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner Simpler : Regionstudie Kronobergs län 2010 Fördjupning kommuner Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje management Grufman Reje 2011 2011-10-18 Stark återhämtning 2010 Länet är troligtvis tillbaka

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer.

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Enabler of Innovation. Hans Hentzell, VD SNITTS 2011-09-07

Enabler of Innovation. Hans Hentzell, VD SNITTS 2011-09-07 Enabler of Innovation Hans Hentzell, VD SNITTS 2011-09-07 Två prioriterade uppgifter Swedish ICT skall kunna möta SME:s särskilda behov Swedish ICT skall kunna stödja bildandet av nya företag Vad gör vi

Läs mer

Analys av näringslivet i Nacka kommun

Analys av näringslivet i Nacka kommun Analys av näringslivet i Nacka kommun 2013-11-29 Anna Löfmarck Jan Fineman Håkan Wolgast Syfte med näringslivsstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal

Läs mer

Simpler analys för Swedish ICT 2011. Tillväxt i SMEer mellan 2004-2009. Tillväxt i bolag med rötter i Swedish ICT som startat 2000-2005.

Simpler analys för Swedish ICT 2011. Tillväxt i SMEer mellan 2004-2009. Tillväxt i bolag med rötter i Swedish ICT som startat 2000-2005. Simpler analys för Swedish ICT 2011 Tillväxt i SMEer mellan 2004-2009 Tillväxt i bolag med rötter i Swedish ICT som startat 2000-2005 VI SYNLIGGÖR OCH UTVECKLAR EFFEKTIVITET FRÅN ANALYS TILL GENOMFÖRANDE

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände?

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände? Många barn och unga råkar ut för nätmobbning. Vi beslutade oss för att göra någonting åt det. Den här filmen är tänkt att väcka tankar och känslor och förhoppningsvis göra en stor skillnad. LÄRARHANDLEDNING

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (11) Bakgrund Almi Företagspartner AB har gett Bisnode

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

ÅRSberättelse 2011 Unionen Bergslagen

ÅRSberättelse 2011 Unionen Bergslagen 2011 ÅRSberättelse 2011 Unionen Bergslagen 1 2 INNERPÄRM - tom Året som gått...i hundra år har Facket höjt rösten när orättvisorna funnits där. Talat om vad som är fel, krävt ändring. Nu vill vi att Unionen

Läs mer

Man fattar beslut. Maktfördelning mellan kvinnor och män i Örebro län, januari-mars 2012 Sofia Hadders & Fredrik Welander

Man fattar beslut. Maktfördelning mellan kvinnor och män i Örebro län, januari-mars 2012 Sofia Hadders & Fredrik Welander Man fattar beslut Maktfördelning mellan kvinnor och män i Örebro län, januari-mars 2012 Sofia Hadders & Fredrik Welander Innehållsförteckning 1. Uppdraget sid 2 2. Sammanfattning sid 4 3. Utgångspunkter

Läs mer

Tisdag 26 augusti 09.00 Landshövdingemöte på Elite Stora Hotellet, Örebro Lokal: Franskan 09.00 Medföljande endast:

Tisdag 26 augusti 09.00 Landshövdingemöte på Elite Stora Hotellet, Örebro Lokal: Franskan 09.00 Medföljande endast: Program Landshövdingemötet Örebro län 24-26 augusti 2014 Söndag 24 augusti 14.00 Incheckning på Elite Stora Hotellet. 15.00 Fika i Residenset, Örebro Slott. 15.30 Promenad till Stortorget. Länsstyrelsens

Läs mer

Tisdag 4 november kl 13.00, Residenset Örebro Slott

Tisdag 4 november kl 13.00, Residenset Örebro Slott Sten Renglin 0706-20 42 09 sten.renglin@lansstyrelsen.se Minnesanteckningar Arbetsmarknadsrådet Örebro län Tisdag 4 november kl 13.00, Residenset Örebro Slott Deltagare: Johan Davidsson Jonas Forsman Anneli

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET. Almi Företagspartner Kalmar län AB. Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24

TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET. Almi Företagspartner Kalmar län AB. Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24 TILLVÄXT OCH FÖRNYELSE I NÄRINGSLIVET Almi Företagspartner Kalmar län AB Lars Limseth - Västervik KF 2014-02-24 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad

Läs mer

2014 VERKSAMHETSbERäTTElSE 2014

2014 VERKSAMHETSbERäTTElSE 2014 2014 VERKSAMHETSberättelse 2014 Unionen Bergslagen Innehåll Året som gått 3 Förtroendevalda 4 Personal 5 En starkare kraft Lokalt fackligt arbete 6 Facklig utbildning 7 Kommunikation, förtroendevalda 8

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

En utvecklingskraftig bussbransch

En utvecklingskraftig bussbransch En utvecklingskraftig bussbransch bidrar till en fördubblad kollektivtrafik Juni 2014 Sveriges Bussföretag 2014-06-10 Hög effektivitet förutsättning för en utvecklingskraftig bussbransch Regering, riksdag

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Improvera AB, agentur för UC Marknadsinformation AB Kalmar kommun 2013 Information om 5 853

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län Vindkraft i Örebro län 2011-11-10 Lars Thomsson Vindkraftssamordnare Region Mitt Gotlands kommun, kommunalråd samhällsbyggnad 2006-2010 Gotlands kommun, byggnadsnämndens ordförande 2006-2010 Partistyrelsen

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens

Indikatorer. The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Utgångsläge för. Inriktningsmål. Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Indikatorer The Heart of Sweden - Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsområde 1: Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga: Alla elever i grundskolan avslutar sina studier med minst

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Referenser Företagsanpassade program

Referenser Företagsanpassade program Referenser Företagsanpassade program Tack alla ni som har inspirerat oss! Med mer än 25 år på utbildningsmarknaden har vi naturligtvis hunnit med att inspirera och utveckla tusentals medarbetare i våra

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Juni 2006 Regionförbundet län Bilden av län En undersökning av kunskapen och attityderna till län Rapport 2006:03 Förord För att kartlägga såväl länsinvånarnas självbild som omvärldens bild av län har

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Effektivare produktion. Kompetensutveckling

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Effektivare produktion. Kompetensutveckling Omvärlden förändras Ökad konkurrens Ny teknik Effektivare produktion Kompetensutveckling Ständiga förbättringar - viktigt för både företag och skola! Teknikcollege ett initiativ från Industrikommittén

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Kompetensutveckling. Effektivare produktion

Omvärlden förändras. Ny teknik. Ökad konkurrens. Kompetensutveckling. Effektivare produktion Omvärlden förändras Ökad konkurrens Ny teknik Effektivare produktion Kompetensutveckling Ständiga förbättringar - viktigt för både företag och skola! Teknikcollege ett initiativ från Industrikommittén

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta

Örebro läns kompetenskarta Delrapport Örebro läns kompetenskarta en kartläggning av kompetensnivån i Örebro län November 2011 Karsten Lundequist Örebro läns kompetenskarta en kartläggning av kompetensnivån i Örebro län Dnr: 11 105

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2011 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan

Vård- och omsorgscollege. Utbildning och arbetsliv i samverkan Vård- och omsorgscollege Utbildning och arbetsliv i samverkan Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege Vi är skola, arbetsgivare, fackförening, universitet och arbetsförmedling tillsammans!

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2014

Näringslivsfakta. Kalmar kommun 2014 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2014 Företag: inkluderar juridiska formerna aktiebolag (AB), handels & kommanditbolag (HKB), enskild näringsverksamhet (EN), ekonomiska föreningar, banker och försäkringsbolag.

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Rapport 2011:05 Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län 2012-2020 Anders Niklasson Anpassning-Matchning-Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Näringslivsfakta 2014

Näringslivsfakta 2014 Näringslivsfakta 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Innehåll Sida 2 Nystartade företag Branschfördelning Sida 3 Könsfördelning VD/ansvarig Månadsfördelning

Läs mer

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012

Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 2012 Genomförande av länsplanen 2012 Örebroregionens Infrastruktur- och transportdag 202 Genomförande av länsplanen 202 Fredrik Idevall 202-03-6 Genomförande länsplanen 4 Större objekt 5 3 2, 2 Större namnsatta objekt 20. rv 5/Södra tvärleden

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS

OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS OSLO BUSINESS REGION NÄRINGSLIVSANALYS Anna Löfmarck, Mats Svensson SYFTE MED SIMPLER NÄRINGSLIVSANALYSER Ge visuella bilder av ett näringsliv (värdeskapande, sysselsättning, lönsamhet, nyföretagande)

Läs mer

Verkstadsindustrins (BAE) betydelse för övrig sysselsättning

Verkstadsindustrins (BAE) betydelse för övrig sysselsättning Verkstadsindustrins (BAE) betydelse för övrig sysselsättning Industrins efterfrågan: Mekaniska företag El- och byggföretag Övriga entreprenadföretag Lokala underleverantörer Styr- och reglerföretag Tekniska

Läs mer

Företagens betydelse i Örebro. Medlemsföretaget Järna Rosor

Företagens betydelse i Örebro. Medlemsföretaget Järna Rosor Företagens betydelse i Örebro Medlemsföretaget Järna Rosor Teknisk beskrivning Bild 5: Flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) i antal personer Bild 8: Försörjningsbördan illustrerar hur många personer

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer