Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2013:05. Analys av näringslivet i Örebro län"

Transkript

1 Rapport 2013:05 Analys av näringslivet i Örebro län

2 Analys av näringslivet i Örebro län Peter Rathsmann Håkan Wolgast Grufman Reje management Rapport 2013:05 Dnr Analysen har tagist fram av Grufman Reje management inom projektet Regionalt innovationsarbete i Örebroregionen. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket.

3 Förord En förutsättning för att Örebroregionen ska utvecklas är att det finns en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling. Ett gott företagsklimat i regionen är grundläggande för att nya företag skapas och att befintliga ska kunna växa. Företagande skapar arbetstillfällen och ett starkt näringsliv är avgörande för den regionala konkurrenskraften. Utvecklingsstrategi för Örebroregionen (RUS) antogs 2010 och är en gemensam vägvisare för regionens framtida arbete. Strategin är framtagen i samverkan med näringsliv, kommuner, landsting, universitet och ideell sektor. Ett av de fyra utvecklingsområden som pekas ut som strategiskt viktiga för vår region är innovationer och entreprenörskap. Vi har därför låtit göra en analys av näringslivets konkurrenskraft och utveckling i Örebro län. Syftet med analysen har varit att dokumentera näringslivets utveckling när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser mm. Analysen ska också ge en gemensam syn på vilka styrkorna och svagheterna är i Örebroregionens näringsliv och fungera som grund till den regionala innovationsstrategi som ska tas fram. I analysen redovisas de fem senaste årens utveckling i alla länets aktiebolag avseende storleksklass, ålder på företag, bransch, förändringar i förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. Analysen har tagits fram i samarbete med Business Region Örebro som gjort djupare analyser för de enskilda kommunerna. Vår förhoppning är att den regionala analysen ska inspirera och bli ett viktigt verktyg och faktaunderlag till politiker, företagare, samverkansgrupper och övriga aktörer i det företagsoch innovationsfrämjande systemet. Rapporten är framtagen av Grufman Reje Management. Författarna ansvarar själva för rapportens observationer och slutsatser. Regionförbundet Örebro, oktober 2013 Magnus Persson, Regiondirektör

4 Innehåll Syfte med regionstudien 5 Örebro län 11 Länet och kommunerna 20 Företagsstorlek 46 Branscherna 62

5 Syfte med regionstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i Örebro läns näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 5

6 Databasen Företag med säte i Örebro län samt tillagda företag enligt input från kommunerna företag anställda 2011 Ett antal företag med säte utanför Örebro län har adderats med en andel motsvarande andelen anställda i länet jämfört med totalt antal anställda. Några av de största: Ericsson, Ahlsell, Transcom, Outokumpu, Korsnäs Frövi, Onninen och Posten Logistik Tillagda företag baseras på input från respektive kommun Ett par företag med säte i Länet men stor verksamhet utanför Länet har bara tagits med som en andel t.ex. Dressman Ett antal företag med säte i länet har flyttats mellan kommuner och vissa har delats mellan kommuner baserat på input från respektive kommun. 6

7 Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 7

8 Alla företag i Örebro län år

9 Alla företag i Örebro län år 2011 Uppförstoring utan Atlas Copco/Ericsson 9

10 Alla företag i Örebro län år 2011 Uppförstoring vidare. 10

11 Örebro län 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Bra position 2010 och 2011 efter ett något sämre 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +15% Tillväxt i antal anställda + 10% Tillväxt i antal företag +26% (1621 företag netto) Örebro län Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,85 0,85 0,96 1,01 0,86 0,88 Antal anställda Antal företag

19 Konkurrenskraften är något sämre utan dessa företag men bra alla år utom Tillväxt i förädlingsvärde sämre +6% (+15% med) Tillväxt i antal anställda något lägre +10% (+10% med) Utan Atlas/Ericsso Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,87 0,87 1,00 1,04 0,92 0,97 Antal anställda

20 Länet och kommunerna 20

21 Alla kommunerna har en bra position utom Degerfors (till stor del beroende på Outokumpo ) Askersund har en exceptionellt bra position (Zínkgruvan) 21

22 Alla kommunerna har en bra position utom Laxå och Degerfors Karlskoga, Lindesberg och Kumla försämrar sin position från 2010 till 2011 Försämringen för Laxå beror på ESAB 22

23 Mycket bra position 2010 och 2011 efter ett något sämre 2009 Bra tillväxt i förädlingsvärde +33% (+15% för länet) Bra tillväxt i antal anställda +21% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +31%, 1027 företag netto. (+26% för länet) Örebro kommun Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,82 0,86 0,91 0,95 0,83 0,80 Antal anställda Antal företag

24 Bra position 2010 och 2011 efter ett något sämre 2009 och 2008 Betydligt mindre tillväxt i förädlingsvärde +12% (+33% med Atlas Copco) Tillväxt i antal anställda påverkas inte så mycket + 20% (+21% med Atlas Copco) Utan Atlas Copco Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,85 0,93 1,02 1,04 0,94 0,98 Antal anställda

25 Bra position alla år Tillväxt i förädlingsvärde -23% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +11% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +26%, +59 företag netto. (+26% för länet) Askersund Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,51 0,53 0,92 0,81 0,61 0,77 Antal anställda Antal företag

26 Bra position alla år utom 2008, 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +16% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +6% (+10% för länet) Utan Zinkgruvan Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,89 0,89 1,13 1,19 0,83 0,93 Antal anställda

27 Negativ trend i konkurrenskraft beroende på Outokumpu Tillväxt i förädlingsvärde -76% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +4% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +20%, +30 företag netto. (+26% för länet) Degerfors Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,78 0,72 1,09 2,48 4,02 2,92 Antal anställda Antal företag

28 Bra position alla år utom 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +16% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +5% (+10% för länet) Utan Outokumpu Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,94 0,91 1,00 1,11 1,01 0,92 Antal anställda

29 Bra position 2010/2011 efter 1 mindre bra år Tillväxt i förädlingsvärde +20% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +4% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +22%, +58 företag netto. (+26% för länet) Hallsberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,82 0,82 0,99 1,10 0,87 0,88 Antal anställda Antal företag

30 Bra position 2010/2011 efter 2 mindre bra år Bra tillväxt i förädlingsvärde +51% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +10% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +18%, +27 företag netto. (+26% för länet) Hällefors Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,00 1,02 1,13 1,07 0,88 0,84 Antal anställda Antal företag

31 Bra position alla år Minskat förädlingsvärde -4% (+15% för länet) Minskat antal anställda -6% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +27%, +160 företag netto. (+26% för länet) Karlskoga Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,92 0,86 0,97 0,96 0,83 0,97 Antal anställda Antal företag

32 Bra position 2010/2011 efter 2 mindre bra år Ingen tillväxt i förädlingsvärde -1% (+15% för länet) Ingen tillväxt i antal anställda -1% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +21%, +75 företag netto. (+26% för länet) Kumla Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,84 0,88 1,02 1,10 0,90 0,95 Antal anställda Antal företag

33 Försämrad konkurrenskraft Minskat förädlingsvärde -3% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +3% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +30%, +41 företag netto. (+26% för länet) Laxå Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,90 0,82 0,93 1,17 0,99 1,12 Antal anställda Antal företag

34 Bra position alla år Bra tillväxt i förädlingsvärde +64% (+15% för länet) Bra tillväxt i antal anställda +36% (+10% för länet) Bra tillväxt i antal företag +39%, +48 företag netto. (+26% för länet) Lekeberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,96 0,94 0,87 1,00 0,90 0,92 Antal anställda Antal företag

35 Bra position 2010/2011 efter flera något sämre år Tillväxt i förädlingsvärde +16% (+15% för länet) Ingen tillväxt i antal anställda +0% (+10% för länet) Svag tillväxt i antal företag +7%, +36 företag netto. (+26% för länet) Lindesberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,05 0,98 1,09 1,15 0,93 0,98 Antal anställda Antal företag

36 Bra position alla år Bra tillväxt i förädlingsvärde +40% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +11% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +17%, +22 företag netto. (+26% för länet) I tusentals kronor Ljusnarsberg Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,98 0,79 0,92 0,94 0,94 0,87 Antal anställda Antal företag

37 Bra position alla år (utom 2006) Tillväxt i förädlingsvärde +73% (+15% för länet) Tillväxt i antal anställda +12% (+10% för länet) Tillväxt i antal företag +19%, +39 företag netto. (+26% för länet) Nora Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 1,03 0,89 0,88 0,90 0,97 0,90 Antal anställda Antal företag

38 I Örebro kommun finns en majoritet av företagen och jobben 38

39 I Örebro kommun skapas de flesta nya företagen och jobben Karlskoga har en minskning av antalet anställda men en nettoökning av antal företag 39

40 Utan Örebro kommun ser vi att flest nya jobb skapas i Nora, Hallsberg och Askersund Flest nya företag skapas i Karlskoga 40

41 Högst tillväxttakt i antal anställda ser vi i Lekeberg och Örebro 41

42 Snabbast företagstillväxt ser vi i Lekeberg, Örebro och Laxå 42

43 Örebro län växer i antal anställda som flera andra län dock något låg tillväxt i förädlingsvärde Örebro kommun har högst tillväxttakt av de större kommunerna 43

44 Mycket bra företagstillväxt i Örebro kommun Länet har några procent högre tillväxt än andra län 44

45 Observationer kommunerna Styrkor Örebro har en dominant position i jmf med andra kommuner, denna dominans förstärks under perioden genom den starka tillväxten. Vissa mindre kommuner exempelvis Lekeberg växer kraftigt både avseende förädlingsvärde som antalet företag. Ett antal stora företag är dominanta inom vissa kommuner, exempelvis Zinkgruvan i Askersund, Ahlsell i Hallsberg, Ovako Steel i Hällefors etc. Dessa företag kan agera som positiva dragare för övriga näringslivet. Svagheter Förutom Örebro är tillväxten i sysselsättning liten i övriga kommuner Näst största kommunen, Karlskoga, förlorar jobb och förädlingsvärde Degerfors och Laxå minskar i förädlingsvärde och har svag tillväxt i anställda Stora dominanta företag ökar sårbarheten vid strukturella förändringar Få nystartade företag hos många kommuner 45

46 Företagsstorlek 46

47 Örebro har större andel i anställda Något högre i Liten andel i >500 47

48 Länet ökar andelen som arbetar i små företag:10-50 Andelen som jobbar i medelstora företag minskar 48

49 Klassen anställda som påverkas mycket av Outokumpu har den sämsta konkurrenskraften Klassen ligger något utanför linjen Övriga klasser har bra konkurrenskraft Örebro län anställda >500 Förädlingsvärde (FV) Omsättning Inköp Varor/Tjänster Förädlingsgrad 32% 27% 24% 0 29% Personalkostnad (PK) Kapitalkostnad (KK) Förädlingskostnad (FK) Personaleffektivitet 0,57 0,75 0,82 0,86 0,47 Kapitaleffektivitet 0,35 0,18 0,19 0,19 0,14 GRm-index 0,91 0,93 1,01 1,05 0,61 Värdeavstånd Antal anställda Antal företag

50 Klassen >500 påverkades inte som grupp av lågkonjunkturen 2 företag har tillkommit i gruppen >500 anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,78 0,76 0,81 0,84 0,59 0,61 Antal anställda Antal företag

51 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Kommun >500 anställda år , Atlas Copco Rock Drills Aktiebolag , Verkstadsindustri Örebro Saab Dynamics Aktiebolag , Verkstadsindustri Karlskoga Ericsson AB , IT/Telekom Kumla Meritor HVS AB , Fordon Lindesberg Ahlsell Sverige AB , Byggnadsindustri Hallsberg Transcom Aktiebolag , Företagstjänster Karlskoga Korsnäs Frövi AB , Pappers/Massaindustri Lindesberg Humana Assistans AB , Omsorgsverksamhet Örebro Assistansbolaget i Sverige AB , Omsorgsverksamhet Örebro 51

52 Klassen påverkades kraftigt av lågkonjunkturen men återhämtade sig snabbt år 2010 År 2011 är man dock i en något sämre position anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,83 0,81 0,98 1,15 0,96 1,05 Antal anställda Antal företag

53 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch Kommun år , Outokumpu Stainless AB , Stål/metallindustri Degerfors Svensk Cater AB , Livsmedel Hallsberg Örebrobostäder Aktiebolag , Fastigheter Örebro Orica Sweden AB , Övrig tillverkning och utvi Nora Volvo Construction Equipment AB , Verkstadsindustri Hallsberg BAE Systems Bofors AB , Verkstadsindustri Karlskoga Zinkgruvan Mining Aktiebolag , Övrig tillverkning och utvi Askersund Bharat Forge Kilsta AB , Stål/metallindustri Karlskoga Atria Supply AB , Livsmedel Hallsberg ATS Assistans Trygghet Service AB , Omsorgsverksamhet Örebro Würth Svenska Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Textilia Tvätt & Textilservice AB , Företagstjänster Örebro Ovako Hellefors AB , Stål/metallindustri Hällefors Suzuki Garphyttan AB , Stål/metallindustri Örebro Lantmännen Unibake Sweden AB , Livsmedel Örebro Marcus Assistans AB , Omsorgsverksamhet Örebro Posten Logistik AB , Logistik Örebro Cambrex Karlskoga Aktiebolag , Bioteknik och läkemedel Karlskoga Axfood Närlivs Aktiebolag , Livsmedel Örebro Onninen Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Axfood Snabbgross AB , Livsmedel Örebro Maintpartner AB , Verkstadsindustri Karlskoga EURENCO Bofors Aktiebolag , Övrig tillverkning och utvi Karlskoga ESAB Aktiebolag , Verkstadsindustri Laxå Svenska Skogsplantor Aktiebolag , Lantbruk, skogsbruk, fiskehallsberg Recipharm Karlskoga AB , Bioteknik och läkemedel Karlskoga Green Cargo AB , Logistik Hallsberg Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag , Livsmedel Ljusnarsberg Aktiebolaget Linde Maskiner , Fordon Lindesberg Johnson Metall Aktiebolag , Verkstadsindustri Örebro Munksjö Aspa Bruk AB , Pappers/Massaindustri Askersund 53

54 2008 Klassen påverkades negativt av lågkonjunkturen speciellt år 2008 men har återhämtat sig och ligger runt linjen anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,98 0,96 1,05 0,96 1,02 1,01 Antal anställda Antal företag

55 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch kommun anställda år , Städ-Team i Närke AB , Företagstjänster Örebro Samhall Aktiebolag , Företagstjänster Kumla Procordia Food AB , Livsmedel Kumla Bröd. Engströms Entreprenadmaskiner Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Möller Bil Örebro AB , Detaljhandel Örebro Hellefors Bryggeri del av Spendrups , Livsmedel Hällefors Setra Trävaror AB , Trä/Möbelindustri Laxå Chroma Livs AB , Detaljhandel Örebro Mondi Örebro AB , Pappers/Massaindustri Örebro Sandvik Nora Aktiebolag , Verkstadsindustri Nora Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ) , Övrig parti- argenturhandel Kumla Nobeli Business Support Aktiebolag , Övrig parti- argenturhandel Karlskoga Por-Pac AB , Övrig tillverkning och utvinning Lindesberg Stormarknaden i Kumla AB , Detaljhandel Kumla Drillcon Core Aktiebolag , Byggnadsindustri Nora Stellana Aktiebolag , Verkstadsindustri Laxå Örebro-Göteborg Samkörningsaktiebolag , Logistik Örebro Nya VM Media AB , Företagstjänster Örebro Trelleborg Industrial Products Sweden AB , Övrig tillverkning och utvinning Örebro B Krafft Måleri Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Laxå Specialvehicles Aktiebolag , Fordon Laxå Atria Scandinavia Aktiebolag , Huvudkontor och Holding Hallsberg ELFA Assistans i Örebro AB , Omsorgsverksamhet Örebro Asplunds Bygg i Örebro AB , Byggnadsindustri Örebro BUFAB BULTEN STAINLESS Aktiebolag , Verkstadsindustri Degerfors Loka Brunn Kur & Konferenshotell Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Hällefors Moelven Valåsen Aktiebolag , Trä/Möbelindustri Karlskoga Lantmännen Bygglant AB , Byggnadsindustri Örebro Consulting Aktiebolag Lennermark & Andersson , IT/Telekom Örebro V-TAB Örebro AB , Creative/Copyright Industries Örebro Hasselfors Garden AB , Lantbruk, skogsbruk, fiske Örebro 55

56 Klassen påverkades negativt av lågkonjunkturen 2009 men har stadigt förbättrat sitt läge och är i en bra position 2011 Förädlingsvärdet är betydligt högre 2011 än år anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,94 0,89 0,96 1,01 0,99 0,93 Antal anställda Antal företag

57 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch kommun anställda år , Bastransport i Örebro Aktiebolag , Logistik Örebro ByggTema i Örebro Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro K3 Nordic AB , IT/Telekom Örebro Karlskoga Miljö AB , Vatten, avfall, återvinning Karlskoga Transam AB , Företagstjänster Örebro Witte-Pemax AB , Verkstadsindustri Laxå Karlskoga Kraftvärmeverk AB , Energi Karlskoga NA Bygg Aktiebolag , Byggnadsindustri Hallsberg Sveas Bageri & Konditori AB , Besöksnäring, Event & Sport Kumla Laxo Mekan Aktiebolag , Fordon Örebro Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB , Omsorgsverksamhet Örebro Skadeteknik Örebro AB , Företagstjänster Örebro Anders Schakt i Vintrosa Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Disa Assistans AB , Omsorgsverksamhet Örebro Karlskoga CNC Quality Aktiebolag , Verkstadsindustri Karlskoga MaxiDoor Aktiebolag , Byggnadsindustri Lindesberg Noratel Sweden AB , Övrig parti- argenturhandel Laxå Age Skofabriks Aktiebolag , Textilindustri Kumla Arver Lastbilar Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Hallsbergs Terminal Aktiebolag , Logistik Hallsberg Weidermans Transport AB , Logistik Kumla Gordons Project AB , Trä/Möbelindustri Laxå Teknos Wedevåg Färg AB , Byggnadsindustri Lindesberg BillerudKorsnäs Rockhammar AB , Pappers/Massaindustri Lindesberg Butikskonsult Jan Jansson Aktiebolag , Trä/Möbelindustri Kumla Fricweld Aktiebolag , Verkstadsindustri Hällefors Maskin o Transport i Örebro AB , Logistik Örebro SPX Flow Technology Örebro AB , Verkstadsindustri Örebro Utbildningsborgen i Örebro Aktiebolag , Utbildning Örebro Aspholmen Fastigheter Aktiebolag , Fastigheter Örebro Deform AB , Verkstadsindustri Degerfors 57

58 Klassen 0-9 var påverkat av lågkonjunkturen både 2008 och 2009 men har mycket bra läge 2010 och 2011 Förädlingsvärdet är högre 2011 än år anställda Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index 0,79 0,88 1,03 1,01 0,84 0,91 Antal anställda Antal företag

59 Största företagen i storleksklassen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Bransch kommun 0-9 anställda år , you personlig assistans i Värmland AB , Omsorgsverksamhet Karlskoga Aktiebolaget Brunoborgs Handelsträdgård , Lantbruk, skogsbruk, fiske Kumla ALU Steel i Karlskoga AB , Verkstadsindustri Örebro Aspa Herrgård Konferens AB , Besöksnäring, Event & Sport Askersund Back Up Partner AB , Övrig parti- argenturhandel Karlskoga Bagarn's Brödbod i Karlskoga Aktiebolag , Livsmedel Karlskoga Bambino Invest AB , Besöksnäring, Event & Sport Hallsberg Bara Vara Coffee Shop i Örebro Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Örebro Bilcenter i Hallsberg AB , Detaljhandel Hallsberg Bilskadecenter i Örebro Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Bio-Hospital Aktiebolag , Bioteknik och läkemedel Ljusnarsberg Björnax Aktiebolag , Övrig tillverkning och utvinning Lindesberg Bloton Öppenvård Aktiebolag , Omsorgsverksamhet Örebro Bok & Kontorshandel i Närke Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Booforsen Fastighets AB , Fastigheter Karlskoga Bra Assistans i Örebro AB , Omsorgsverksamhet Örebro Bra Gross Stockholm Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Bröderna Kourieh Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Örebro Bäckaskogs Plåt AB , Byggnadsindustri Hallsberg CONCESS Nordic AB , Övrig parti- argenturhandel Örebro Consensus Entreprenad Aktiebolag , Fastigheter Örebro Curaso AB , Creative/Copyright Industries Hallsberg Diamant & Juvel i Örebro Aktiebolag , Detaljhandel Örebro Drottningkliniken i Örebro AB , Hälso & sjukvård Örebro EA's Livs Aktiebolag , Detaljhandel Örebro EEA:s Kycklinglast Aktiebolag , Logistik Lekeberg EKC PRODUCTION AB , Byggnadsindustri Kumla El-Man i Örebro Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Epos Träindustri Aktiebolag , Trä/Möbelindustri Karlskoga Erik Gustafssons Isolerings Aktiebolag , Byggnadsindustri Örebro Evenemangsspecialisten i Örebro Aktiebolag , Besöksnäring, Event & Sport Örebro 59

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter

Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter Tillverkningsindustrin i Kalmar län 2012 nuläge och framtida möjligheter 2012-11-16 2/23 rev 2012-12-20 1. Inledning OECD konstaterar i sin analys av Småland, Öland och Blekinge att sydöstra Sverige är

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände?

Börja med att ställa en fråga till hela klassen: Vad var det som hände? Många barn och unga råkar ut för nätmobbning. Vi beslutade oss för att göra någonting åt det. Den här filmen är tänkt att väcka tankar och känslor och förhoppningsvis göra en stor skillnad. LÄRARHANDLEDNING

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb?

Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Nyheter från, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2015 Näringslivet i KFV granskat Vilka branscher går bra? Var finns framtidens jobb? Näringslivsnytt ges ut av, Näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

Verksamhets- RAPPORT

Verksamhets- RAPPORT Verksamhets- RAPPORT 2011 2013 #ÄMNE UPPDRAGET INNEHÅLL 3. LEDAREN 4. IT-KARTLÄGGNINGEN 6. SAMVERKANSPROJEKT 8. UTVECKLINGEN 10. NÄTVERK 11. FÖLJEFORSKNING 12. IT-FORUM 14. OM OSS Det finns tydliga styrkor

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg

Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Flyttar våra jobb utomlands? En rapport om utvecklingen i Dalarna och Gävleborg Förord Utflyttning av jobb från Sverige är en fråga som diskuterats livligt under den senaste tiden. Trots de senaste årens

Läs mer

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Rapport 2011:05 Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län 2012-2020 Anders Niklasson Anpassning-Matchning-Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar

Mia Spendrup. Så utvecklas Loka Brunn. Christer Olsson. Handelsresande i sunt förnuft. Carl Klint. Kompetensplattformar Mia Spendrup Så utvecklas Loka Brunn Christer Olsson Handelsresande i sunt förnuft Carl Klint Kompetensplattformar Lokadagarna 2013 #Loka2013 29 augusti 30 augusti 12.00 13.00 14.30 Lunch och registrering

Läs mer

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16 RAPPORT Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder 2009-11-16 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från

ÅRSRAPPORT. Malmöläget. Statistik och fakta om näringslivet i Malmö. Stadskontoret Malmö stad 2011. En sammanställning från ÅRSRAPPORT Malmöläget Statistik och fakta om näringslivet i Malmö En sammanställning från Stadskontoret Malmö stad 211 2 3 Förord innehåll Malmö en stad i medvind Innehåll Pehr Andersson, näringslivsdirektör

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Referenser Företagsanpassade program

Referenser Företagsanpassade program Referenser Företagsanpassade program Tack alla ni som har inspirerat oss! Med mer än 25 år på utbildningsmarknaden har vi naturligtvis hunnit med att inspirera och utveckla tusentals medarbetare i våra

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne

RAPPORT. Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne RAPPORT Tillverkning, tjänster och tillväxt en ny bild av strukturomvandlingen i Skåne Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 4 1 INLEDNING 6 2 VAD ÄR STRUKTUROMVANDLING? 7 3 PRODUKTIVITETENS

Läs mer