Helena Lund. Sweco Eurofutures

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06"

Transkript

1 Helena Lund Sweco Eurofutures

2 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer. Näringslivet idag och utvecklingen under talet Utvecklingen på arbetsmarknaden till 2030 Hur ser rekryteringsbehovet ut till 2020 och 2030? Kommer Östhammar klara av att matcha det framtida kompetensbehovet? 2

3 3

4 Branschstrukturen Det privata näringslivet och offentligt dominerade branscher Rekreation, kultur och sportverksamhet Hotell och restaurang Personliga tjänster Primärnäringar Offentlig förvalt. och ideella Hälso- för. och sjukvård Vård och omsorg Partihandel Transport och magasinering Detaljhandel Industri (Tillv och utv.) Utbildning Byggverksamhet Ca 30 % av sysselsättningen Företagstjänster (inkl finansiell verksamhet) Industri (Energi) Ca 70 % av sysselsättningen 4

5 Timglaset beskriver företagsstrukturen Det finns ca 2500 företag i Östhammar. Majoriteten av dessa, omkring 1900, är så kallade soloföretag. De två stora dominerande företagen sysselsätter nästan 40% av sysselsättningen i privat sektor. Relativt få medelstora företagen, men viktiga för tillväxt och utveckling (ca 15-20%) De små företagen har en viktig roll för sysselsättningen i kommunen. Men beroende av de stora företagen (ca 40 %) 5

6 Tillväxtföretag både på en lokal och en global marknad Tillväxtföretagen i kommunen kan fördelas på en skala mellan två huvudsakliga segment: Lokal tillväxt Nationell tillväxt Global tillväxt En stor del av de växande företagen är företag som verkar och växer på den lokala marknaden. Dessa företag är ofta beroende av de stora industriföretag som verkar i kommunen. Flera av dem har vuxit ur kommunen och verkar idag även på en regional eller nationell marknad. Det andra segmentet är tillväxtföretag som inte är så beroende av den lokala utvecklingen utan växer på en global marknad med internationellt konkurrenskraftiga produkter och tjänster. 6

7 En sammanfattande bild Hur går det för företagen i kommunen? God utveckling under 2000-talet, man har återhämtat sig efter ekonomiska kriser och står idag starka. Stark beroende av de två dominerande företagen Forsmarks kraftgrupp och Sandvik Coromant. Direkt och indirekt stark inriktning mot den nationella och internationella marknaden som ett resultat av industrins starka roll i kommunen. Småföretagen viktiga för sysselsättningen i kommunen och en komplementär till industrijobben. Flera tillväxtföretag, med fortsatt tillväxt på lokal och global marknad. God framtidstro överlag hos företagen med tro på fortsatt tillväxt. Dock viktigt att de rätta förutsättningarna för tillväxt fortsatt finns i kommunen. 7

8 8

9 Antal sysselsatta Branschutvecklingen i stort Det privata näringslivet 3000 Industri (Tillv och utv.) Industri (Energi) Företagstjänster (inkl finansiell verksamhet) Byggverksamhet 1500 Transport och magasinering Partihandel Detaljhandel Hotell och restaurangverksamhet Rekreation, kultur och sportverksamhet Personliga tjänster Primärnäringar 9

10 Antal sysselsatta Branschutvecklingen i stort Offentligt dominerande branscher Demografin leder till en potentiell nedgång i utbildningssektorn och ett kraftigt ökande behov inom vård och omsorgssektorn Vård och omsorg Utbildning Hälso- och sjukvård Offentlig förvaltning och ideella föreningar 10

11 Pensioneringar; Pensioneringar; Rekryteringsbehovet till 2020 och 2030 Tillväxt sker främst till 2020 sedan framförallt fortsatt behov av ersättningsrekryteringar Tillväxt; 1292 Tillväxt; Rekryteringsbehov 2020 Rekryteringsbehov

12 Tillväxtrekryteringsbehovet per bransch Tillväxt 2020 Tillväxt 2030 Vård och omsorg Utbildning Pers. tjänster, kultur, sport Offentlig förvaltning Primärnäringar Handel Företagstjänster Energi etc. Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper Yrken med lägre krav utbildning tex yrkesutbildning Vård och omsorg Utbildning Pers. tjänster, kultur, sport Offentlig förvaltning Primärnäringar Handel Företagstjänster Energi etc. Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper Yrken med lägre krav utbildning tex yrkesutbildning 12

13 Ersättningsrekryteringsbehovet per bransch Ersättningsrekryteringar 2020 Ersättningsrekryteringar 2030 Vård och omsorg Utbildning Pers. tjänster, kultur, sport Offentlig förvaltning Primärnäringar Handel Företagstjänster Energi etc. Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper Yrken med lägre krav utbildning tex yrkesutbildning Vård och omsorg Utbildning Pers. tjänster, kultur, Offentlig förvaltning Primärnäringar Handel och Företagstjänster Energi etc. Tillverkning, utvinning Byggverksamhet Ledningsarbete Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper Yrken med lägre krav utbildning tex yrkesutbildning 13

14 Pensioneringar Stort behov av kompetens inom olika utbildningsnivåer Företagen upplever att det ofta är svårt att rekrytera högskoleutbildad kompetens. Denna finns ofta i Uppsala och pendlar redan idag i hög grad Företagen får redan idag söka efter kompetent personal i allt vidare kretsar! Tillväxt Behov av högutbildade 14

15 Pendling - en viktig fråga för kommunens kompetensförsörjning Pendling, antal pers Inpendling Utpendling Uppsala Tierp Gävle Norrtälje Älvkarleby 79 7 Stockholm Inpendling Utpendling 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% Inpend. som andel av förvärvsarb. 15

16 Inom vilka yrken förväntas de stora bristerna på kompetens? Byggverksamhet: Byggnads och anläggningsarbete samt byggnadshantverkare. Energi: Ingenjörer och tekniker samt arbete som kräver specialistkompetens tex dataspecialister. Tillverkning och utvinning: Maskinoperatörer för metall och mineralbehandling samt transport och maskinförare. Företagstjänster: Kompetens inom gruv, bygg och anläggningsarbete samt serviceyrken utan krav på utbildning tex städare och säkerhetspersonal. Handel och kommunikation: Försäljare och fordonsförare. Vård och omsorg: Undersköterskor. 16

17 17

18 Befolkningsprognos Totalbefolkning Invånarantalet beräknas i stort sett vara konstant, men kommande stora investeringar i kommunen ger potential för en ökad befolkning Totalbefolkning Totalbef. Trendvändning Två scenarios för befolkningens utveckling; prognos och trendvändning där kommunen tar tillvara på de möjligheter som uppstår i och med stora kommande investeringar i kommunen. 18

19 Befolkningsprognos För befolkning i arbetsför ålder och förvärvsarbetande Relationen mellan de som arbetar i kommunen och de som bor i kommunen speglar det problem kommunen och kommunens företag står inför vad gäller att attrahera kompetens Både dag- och nattbef. ökar Från negativ till positiv nettopendling. Inpendlingen ökar starkt och blir under en period större än utpendlingen år trendvändning Förvärvsarbetande (dagbef) Förvärvsarbetande (nattbef) Nattbef. Trendvändning Två scenarios för befolkningens utveckling; prognos och trendvändning där kommunen tar tillvara på de möjligheter som uppstår i och med stora kommande investeringar i kommunen. 19

20 Några slutsatser Stark potentiell framtida tillväxt inom näringslivet bl.a. genom de stora verksamhetsförändringar som kommer att ske. Detta skapar ökad efterfrågan på arbetskraft, varav en väsentlig del högutbildade. Vilket medför ett stort rekryteringsbehov för att kunna klara en framtida tillväxt, men även stora pensionsavgångar. Detta kan delvis skapa en konkurrens i rekryteringen av arbetskraft mellan företagen i Östhammar och med andra kommuner. Ett alternativ är att en väsentlig del av det ökade rekryteringsbehovet tillgodoses genom ökad inpendling och minskad utpendling. Ett annat alternativ är att öka inflyttningen till kommunen. 20

21 Vad kan kommunen göra för att attrahera kompetens till kommunen? För att stärka rekryteringsbasen i kommunen och inte bara förlita sig på inpendling blir kommunens samlade attraktionskraft avgörande gällande arbete, boende, utbildning, service och fritid och livsmöjligheter. Attraktiva boenden och livsmiljöer Stärkt kvalitet i utbildningsväsendet Förbättrade kommunikationer Förändra bilden av Östhammar Översiktsplan 2015 Världens Bästa Lokalsamhälle 21

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning Stockholm 2012-11-15 Sweco Eurofutures AB 1 (108) Sweco Kaplansbacken 10 Box 415, 112 24 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Branschfördjupning Kortversion Kompetensforum Uppsala län [november 2010] 1 Sammanfattning Ökad befolkning och köpkraft driver på servicesektorns

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Slutversion 2015-02-24. Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken

Slutversion 2015-02-24. Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken Slutversion 2015-02-24 Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken BESTÄLLARE: ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN ANNA LÖVHEIM REGIONFÖRBUNDET ÖSTSAM LEJLA GROS REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND GÖRAN

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Bygg- och fastighetssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Bygg- och fastighetssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [mars 2011] 1 0. Sammanfattande slutsatser Branscherna bygg och fastighet växer och

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer