Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012"

Transkript

1 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings- (31/12) Antal överskott överskott M Kv Tot M Kv Tot M Kv Totalt, % Antal (1000) Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2012 Antal barn/person 3,0 Antal inflyttningar 1 1 2,5 från övriga kommuner i länet från övriga län ,0 från utlandet 31 2 Därav 1 24 år ,5 1,0 0,5 0, Summerad fruktsamhet Födda och döda 2012 Utrikes födda 2012 Antal Andel (%) av de boende i M Kv Tot Födda Döda ,6 0,4 0,2 0, ,0 0,2 0,4 0,6 0, 1,0 1,2 1,4 Antal utflyttningar till övriga kommuner i länet 1 till övriga län 96 till utlandet Därav 1 24 år Flyttningsnetto %

2 Mandat i kommunfullmäktige Partier Antal mandat vid valet Moderata samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Övriga partier Samtliga partier Källa: Valstatistik, SCB Nybyggda/ombyggda bostäder Antal lägenheter I nybyggda småhus I nybyggda flerfamiljshus Nettoförändringen i ombyggda flerbostadshus Källa: Bostadsbyggandet, SCB Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2012 Utbildningsnivå Procentuell fördelning Länet M Kv Tot M Kv Tot M Kv Tot Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Uppgift saknas Totalt, % Antal, tal Avser år Källa: Utbildningsregistret, SCB Förvärvsarbetande 2011 Förvärvsarbetande efter sektor 2011 Andel (%) av alla i resp. ålder Nattbefolkning Dagbefolkning Totalt år år år år Länet Näringsl., övr. org. Off. förv. o service Länet, tal Näringsl., övr. org. Off. förv. o service år år år , tal Näringsl., övr. org. Off. förv. o service år Antal i åldern 16 år och däröver år år år år Pendling 2011 Avser nattbefolkning Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB Inpendling från övriga kommuner i länet Nattbefolkning: från övriga län bor i kommunen och arbetar i eller utanför Utpendling kommunen till övriga kommuner i länet Dagbefolkning (arbetstillfällen): till övriga län arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen Nettopendling Antal i åldern 16 år och däröver

3 Arbetstillfällen 2011 Näringsgren Vård och omsorg16 Tillverkning och utvinning15 Handel14 Företagstjänster13 Utbildning12 Byggverksamhet11 Civila myndigheter och försvaret10 Transport Personliga och kulturella tjänster, m.m Information och kommunikation Hotell och restauranger Jordbruk, skogsbruk och fiske Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Okänd bransch Energi och miljö Procent Procent Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning) Företagare 2011 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2012 Antal Andel (%) av alla i resp. ålder syssel- Företagare Egen- Företagare Egen- Totalt satta i eget AB företagare i eget AB företagare år år år år år Totalt år 5 7 Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag Källa: Försäkringskassan Arbetssökande Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp Länet M Kv Tot M Kv Tot M Kv Tot mars år Öppet arbetslösa Progr. m. aktivitetsstöd Därav år Antal år mars år Öppet arbetslösa Progr. m. aktivitetsstöd Därav år Antal år Redovisningen avser inskrivna vid arbetsförmedlingen Källa: Arbetsförmedlingen Källa: Försäkringskassan

4 Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2011 totalt Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning Länet Länet Antal % % % Antal % % % Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restauranger Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster, m.m Okänd bransch Totalt Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2011 män Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning Länet Länet Antal % % % Antal % % Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restauranger Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster, m.m Okänd bransch Totalt Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2011 kvinnor Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning Länet Länet Antal % % % Antal % % % Jordbruk, skogsbruk och fiske Tillverkning och utvinning Energi och miljö Byggverksamhet Handel Transport Hotell och restauranger Information och kommunikation Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet Företagstjänster Civila myndigheter och försvaret Utbildning Vård och omsorg Personliga och kulturella tjänster, m.m Okänd bransch Totalt %

5 De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2011 Avser anställd dagbefolkning Antal Proc.förd. Könsförd. (%) M Kv Tot M Kv Vård- och omsorgspersonal Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling Byggnads- och anläggningsarbetare Ingenjörer och tekniker Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl Förskollärare och fritidspedagoger Grundskollärare Maskin- och motorreparatörer Gymnasielärare m.fl Fordonsförare Maskinförare Byggnadshantverkare Övrig kontorspersonal Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl Säljare, inköpare, mäklare m.fl Chefer för mindre företag och enheter Drift- och verksamhetschefer Civilingenjörer, arkitekter m.fl Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl Processoperatörer, trä- och pappersindustri Totalt 20 yrken Totalt alla yrken Källa: Yrkesregistret, SCB De 20 vanligaste yrkena i riket Vård- och omsorgspersonal 1 # Vård- och omsorgspersonal Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 2 # Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 3 # Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 4 # Ingenjörer och tekniker Ingenjörer och tekniker 5 # Byggnads- Byggnads- och anläggningsarbetare och anläggningsarbetare 6 # Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 7 # Fordonsförare Fordonsförare # Dataspecialister Dataspecialister 9 # Byggnadshantverkare Byggnadshantverkare # # Övrig kontorspersonal Övrig kontorspersonal # # Förskollärare och fritidspedagoger # # Drift- och verksamhetschefer Förskollärare och fritidspedagoger # # Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Drift- och verksamhetschefer # # Grundskollärare Civilingenjörer, arkitekter m.fl. Grundskollärare # # Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl. Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl. # # Sjuksköterskor Sjuksköterskor # # Chefer för mindre företag och Chefer enheter för mindre företag och enheter # # Städare m.fl. Städare m.fl. # # Chefer för särskilda funktioner Chefer för särskilda funktioner # # Lager- och transportassistenter Lager- och transportassistenter % % Avser anställd dagbefolkning Källa: Yrkesregistret, SCB

6 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 2012 Inskrivna barn Antal % % M Kv M Kv Förskola, 1 5 år Fritidshem, Hemtj. i ordin. boende 1) år Särsk. boendeformer 1) Pedagogisk omsorg, 1 5 år 26 3 Färdtjänsttillstånd år Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp 1) 1 oktober Källa: Skolverket Äldreomsorg - Personer år och äldre Källa: SoS och Trafikanalys Sammanräknad förv.inkomst 2011 Ekonomiskt bistånd 2011 Andel (%) av alla i resp. grupp Antal kronor i 1000-tal Hushållstyp Bidragshushåll Totalt Antal % % Medelinkomst Sammanboende utan barn Länet med barn Ensamstående män Medianinkomst utan barn med barn Länet Ensamstående kvinnor utan barn med barn Avser år Totalt Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Källa: Socialstyrelsen (SoS) Kostnader i kronor per invånare 2011 Kommunalskatt 2013 Äldre- och funktionshindrade Utbildning Förskola o skolbarnsoms Infrastruktur Individ- och familjeomsorg Fritidsverksamhet Total skattesats 32,30 därav till kommun 21,43 Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index 6 Genomsnitt i länet Total skattesats 32,46 därav till kommun 21,59 Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index 92 Särskilt riktade insatser Kultur Politisk verksamhet Källa: Offentlig ekonomi, SCB Genomsnitt i riket kr/inv Genomsnitt i riket Total skattesats 31,73 därav till kommun 20,62 Skatteunderlag, kr/inv 1 02 Skatteunderlag, index 100 Index, riket = 100 Källa: Offentlig ekonomi, SCB Försäljning och upplysning vid SCB: Adress till kommunen: Elisabeth Blom tfn , fax kommun Harriet Löfqvist tfn , fax Box 503 E-post: TORSÅS Webbplats: