Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland Keili Saluveer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer"

Transkript

1 Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland Keili Saluveer

2 Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning på arbetsmarknaden Prioriterat område 2011: analys och kunskapsunderlag

3 Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser Samarbetsprojekt mellan SCB, VGR, Region Skåne, Länsstyrelsen i Stockholm, Tillväxtverket och Tillväxtanalys Tillgång och efterfrågan på 90 utbildningsgrupper år 2020 för: - Skåne län - Stockholms län - Västra Götaland nedbrutet på de fyra delregionerna

4 Fler med högskoleutbildning Västra Götaland FÖRVÄRVSARBETANDE Folk- och grundskola Gymnasieutbildning Eftergymnasial utbildning PROGNOS PÅ EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT Källa: SCB, VGR

5 Stark efterfrågetillväxt. Förvärvsarbetande/efterfrågan på arbetskraft i VG Källa: SCB, VGR

6 behöver inte leda till brist på arbetskraft Tillgång och efterfrågan på arbetskraft i VG år 2020 Källa: SCB, VGR

7 Skillnader inom ett och samma utbildningsområde Teknik och tillverkning Efterfrågan > Tillgång Arkitekter Civilingenjörer: maskin, farkost Risk för brist Civilingenjörer: kemi-, bio-, material- och geoteknik Civilingenjörer: elektroteknik, teknisk fysik, data Efterfrågan < Tillgång Risk för överskott Energi- & VVS-utbildning (gymn) Fordons- och farkostutbildning (gymn) Civilingenjörer: Industriell ekonomi Civilingenjörer: väg- och vatten, lantmäteri Källa: SCB, VGR

8 Stor brist på personer med yrkesinriktad gymnasieutbildning år 2020 Utbildningsgrupper med stor risk för brist i Västra Götaland Antal personer % av efterfrågan 2020 Omvårdnadsutbildade (gymn) % Handel och administration (gymn) % Barn och ungdom (gymn) % Transportutbildning (gymn) % Hotell- och restaurangutbildning (gymn) % Industriutbildade (gymn) % Yrkeslärare % Lärare, tidigare år 800 6% Källa: SCB, VGR

9 Störst brist på omvårdnadsutbildade (gymn) Källa: SCB, Västra Götalandsregionen

10 Stora skillnader inom Västra Götaland Speciallärare Region Västra Götaland Bedömning år 2020 Brist Andel av efterfrågan år % Göteborgsregionen Stor brist -32 % Skaraborg Sjuhärad Fyrbodal Brist Överskott Överskott -19 % 20 % 10 % Källa: SCB, Västra Götalandsregionen

11 Risk för brist på arbetskraft år 2020 Gymnasial nivå: Omvårdnadsutbildning Transportutbildning Handel och administration Eftergymnasial nivå: Lärarutbildningar Biomedicinska analytiker Arkitekter Risk för överskott på arbetskraft år 2020 Gymnasial nivå: Estetiska utbildningar Elektroteknik o data Medieproduktion Eftergymnasial nivå: Ekonomer Socionomer Biologer

12 Några observationer Efterfrågan på högutbildade fortsätter att öka inom alla utbildningsinriktningar men ökad tillgång medför risk för överskott inom många utbildningsgrupper Risk för brist på gymnasieutbildade med yrkesinriktning Störst brist inom hälso- och sjukvård och omsorg samt pedagogik

13 Högutbildades flyttningar till och från Göteborgs LA Göteborgs lokala arbetsmarknad (LA09) - 18 kommuner Källa: VGR

14 Positivt men minskande flyttnetto Inrikes flyttnetto på personer med minst 3-årig eftergymnasial utbildning LA Göteborg LA Trollhättan LA Skövde LA Borås LA Lidköping-Götene LA Strömstad Källa: SCB, VGR

15 Den fortsatt negativa trenden Flyttnetto för Göteborgs LA Flyttnetto högutbildade Flyttnetto övriga Källa: SCB, VGR

16 Var femte inrikes flyttare har minst 3-årig eftergymnasial utbildning Antalet personer som tagit högskoleexamen har ökat med mer än 50 % under 2000-talet Högutbildades andel bland utflyttare har vuxit proportionellt med befolkningens utbildningsnivå medan motsvarande andel bland inflyttare varit konstant GU och Chalmers rekryterar studenter utanför Göteborgsregionen

17 Färre nyutexaminerade inflyttare Nyutexaminerade Yrkeserfarna Inflyttare Inflyttare Utflyttare Utflyttare Netto Netto Källa: SCB, VGR

18 Nyutexaminerade Nettoströmmar Yrkeserfarna Nettoströmmar Övriga Sverige Övriga Sverige Stockholm- Solna Stockholm- Solna Malmö Malmö

19 Tekniker, ingenjörer, ekonomer Flyttnetto på högutbildade med respektive utbildningsinriktning Samhällsvetenskap Teknik o tillverkning Källa: SCB, VGR

20 Sammanfattande observationer Den negativa trenden har fortsatt Minskad inflyttning av nyutexaminerade från andra regioner Ökad utflyttning av yrkeserfarna högutbildade Ökade strömmar mot Stockholm Minskad inflyttning av nyutexaminerade naturvetare och tekniker/ingenjörer Ökad utflyttning av yrkeserfarna samhällsvetare och tekniskt utbildade

21 Andra analyser på gång Rekryteringsbehov per yrke Gymnasiala naturbruksutbildningar Strukturomvandlingen

22 Rekryteringsbehovet för olika lärargrupper i Västra Götaland, Ökad efterfrågan Antal 55+ år Förskollärare Fritidspedagoger Lärare, tidigare år Lärare, senare år Speciallärare Källa: SCB, Västra Götalandsregionen

23 Stora skillnader mellan olika naturbruksyrken Efterfrågeförändring % 10% 5% 0% -5% Växtodlare inom jordbruk och trädgård Djuruppfödare och djurskötare Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift Skogsbrukare Fiskare och jägare -10% -15% -20% -25% Källa: SCB, VGR

24 Strukturomvandlingen i Västra Götaland Samspelet mellan industri och tjänstesektor Industrins betydelse för sysselsättningen i Västra Götaland och för övriga Sverige Klart i juli 2012

25 TACK!

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Länsstyrelsen i Stockholms län Rapport 2011:37 Projektledare: Jonas Örtquist, Länsstyrelsen

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

37 500 nya jobb. - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2020. En översiktlig kompetens- och branschanalys. Kompetensforum Uppsala län

37 500 nya jobb. - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2020. En översiktlig kompetens- och branschanalys. Kompetensforum Uppsala län 37 500 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2020 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2010] 1 Förord Ingen annanstans i Sverige har företag och arbetsplatser

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion Introduktion En framtidsfråga för Sverige

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004. Högskoleverkets rapportserie 2004:36 R

ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004. Högskoleverkets rapportserie 2004:36 R ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004 Högskoleverkets rapportserie 2004:36 R ARBETSMARKNAD OCH HÖGSKOLEUTBILDNING 2004 Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Rapport 29:5 R Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden Ett planeringsunderlag inför läsåret 29/ Högskoleverket Luntmakargatan 3 Box 785, 3 99 Stockholm tfn 8-563 85 fax 8-563 85 5 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland

Oktober 2011. Fakta om Västra Götaland Oktober 211 Fakta om Västra Götaland Geografi och befolkning 7 Fakta om Västra Götaland är framtagen för att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland. Här presenteras ett urval

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 1 (93) Dnr: Yh 2012/2629 1 FÖRORD... 2 2 INLEDNING... 3 3 REGIONALA BESKRIVNINGAR... 4 3.1 BLEKINGE LÄN... 4 3.2 DALARNAS LÄN... 7 3.3 GOTLANDS

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys Skövde kommun

Bostadsmarknadsanalys Skövde kommun Bostadsmarknadsanalys Skövde kommun Uppdragsnummer 3580557000 Slutjusterad 101011 Foto: Skövde kommun Sweco Sverige AB Sweco Västra Norrlandsgatan 10B Box 110, 901 03 Umeå Telefon 090-71 52 00 Telefax

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer