Arbetsmarknadsbarometern Richard Palmer, ÅSUB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB"

Transkript

1 Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB

2 Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1, ,5 0,0 2

3 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra året i följd Figur 6. Prognos över den sysselsatta arbetskraftens utveckling i privat och offentlig sektor (antal helårstjänster) våren 2008, våren 2009 och våren Privat Offentlig 50 0 Våren 2008 Våren 2009 Våren

4 Negativa förväntningar om personalutvecklingen inom privat och offentlig sektor Tabell 8. Prognos över den sysselsatta arbetskraftens förändring (antal helårstjänster och procent) under den närmaste 12-månadersperioden våren 2008, våren 2009 och våren 2010 Våren 2008 Våren 2009 Våren 2010 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Totalt 154 1, , ,5 Privat 111 1, , ,6 Offentlig 43 1,0-9 -0, ,5 Källa: Bearbetning av data från ÅSUBs konjunktur- och arbetskraftsenkäter 4

5 Försäljare, butikskassörer och städare behövs Figur 1. De mest efterfrågade yrkesgrupperna 46 Försäljare, butikskassörer 34 Städare Kaptener, styrmän, maskinbefäl Data- m.fl. specialister inom teknik och naturvetenskap Primärskötare, närvårdare, m.fl

6 Ökad efterfrågan på yrkesgrupper med gymnasial kompetens: Försäljare och butikskassörer Städare Serveringspersonal Kockar, storhushållspersonal Elektriker, elmontörer Byggnadshantverkare Sekreterare, dataregistrerare Köksbiträden 6

7 Minskad efterfrågan på yrkesgrupper med eftergymnasial utbildning: Data-, m.fl. specialister inom teknik och naturvetenskap Chefer inom ekonomi, administration och personal Ämneslärare och lektorer Överläkare, specialläkare Experter inom försäljning och finansiering 7

8 Efterfrågan på övergripande yrkesområden 2008, 2009, 2010 Tabell 5. Förväntad rekrytering* inom det privata näringslivet under det kommande året efter övergripande yrkesområden 2008, 2009 och Våren 2008 Våren 2009 Våren 2010 Procent Procent Rekryteringsbehov Rekryteringsbehov Rekryteringsbehov Procent Totalt Lednings-, specialist- och expertarb Kontors- och servicearbete Manuellt arbete *) Endast varaktiga anställningar Anm.: För en förklaring till vilka underkategorier som ingår i de tre huvudkategorierna se Bilaga 1 Källa: Bearbetning av data från ÅSUB:s konjunkturenkäter 8

9 Efterfrågan på yrkesgrupper 2008, 2009, 2010 Figur 2. Rekryteringsbehovet inom det privata näringslivet på Åland. De mest efterfrågade yrkesgrupperna 2010 jämfört med 2009 och 2008 Försäljare, butikskassörer Fastighetsskötsel, städning Kaptener, styrmän, maskinbefäl Däcksmanskap, maskinpersonal Dataspecialister (programmerare och liknande) Serveringspersonal Övrig kontorspersonal Chefer och högre tjänstemän Kockar, storhushållspersonal Elektriker, elmontörer Byggnadshantverkare, VVS Dataoperatörer, tekniker och liknande Fordonsförare, chaufförer Fiskodlingsarbetare Sekreterare, dataregistrerare, fakturerare Kundservice inom penningtrafik Experter inom försäljning och finansiering Sjukskötare, barnmorskor m.fl. Medhjälpare i gruv- och byggbranschen m.fl. Journalister, konstnärer m.fl

10 Förändring i antal anställda per bransch Figur 3. Förväntad förändring av antalet sysselsatta inom det privata näringslivet på Åland, på ett års sikt våren 2008, våren 2009 och våren 2010, efter bransch Primärnäringar Livsmedelsindustri Övrig industri Vatten och el Bygg Handel Hotell och restaurang Våren 2010* Våren 2009 Våren 2008 Transport och kommunikation Finans Företagstjänster Personliga tjänster Övrig service Källa: ÅSUBs konjunkturenkäter

11 Rekryteringsbehovet något över fjolårets Tabell 4. Förväntat rekryteringsbehov inom det privata näringslivet. Antal helårstjänster, efter bransch, Våren 2007 Våren 2008 Våren 2009 Våren 2010 Totalt Primärnäringar Livsmedelsindustri Övrig industri Vatten och el Bygg Handel Hotell och restaurang Transport och kommunikation Finans Företagstjänster Personliga tjänster Övrig service Anm.: Förändrad kategorisering av tjänstesektorn år Avrundade värden. *) Endast varaktiga nyanställningar (exklusive säsongsarbetskraft) 11

12 Ökat antal pensionsavgångar Tabell 6. Pensionsavgångar på Åland, Källa: Pensionsskyddscentralen 12

13 ÅHS och staten skär ner. Tabell 9. Förväntat förändring av antalet anställda och förväntat antal rekryteringar (helårstjänster) inom offentliga sektorn Förändring (antal) Procent Rekrytering (antal) Procent Kommunsektorn 9 0,7 54 3,9 Hälso- och sjukvården (offentliga) -23-2,7 45 5,2 Skolorna 6 0,9 32 5,2 Landskapsregeringen 0 0,0 18 4,6 Staliga sektorn -15-7,5 10 4,9 Anm.: Talen är avrundade Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkät 13

14 Förväntad rekrytering inom LR Tabell 10. Det förväntade rekryteringsbehovet (helårstjänster) av landskapsanställda våren 2008, våren 2009 och våren 2010 Våren 2008 Våren 2009 Våren 2010 Totalt Poliser Specialister inom juridik Specialister inom data, teknik, naturvetenskap Chefer inom ekonomi, administration och personal Administrativa tjänstemän (utbildningsadministratörer) Arkivarier, bibliotekarier, spec. inom museisektor Sekreterare, textbehandlare, mfl Sjöbefäl, hamnledare,m.fl Läkare Övrig kontorspersonal Specialister inom samhälls- och socialvetenskap Specialister inom agrikultur och forstvetenskap Besiktningstekniker Alarmoperatörer Anm. Landskapsförvaltningen är här exkl. ÅHS och Högskolan på Åland Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkäter 14

15 Förväntad rekrytering inom offentliga hälsooch sjukvården Tabell 11. Det förväntade rekryteringsbehovet (helårstjänster) inom den offentliga hälso- och sjukvården våren 2008, våren 2009 och våren 2010 Yrkesgrupp Våren 2008 Våren 2009 Våren 2010 Totalt Primärskötare, närvårdare m.fl Sjukskötare, röntgenskötare m.fl Överläkare, specialläkare m.fl Barnmorskor Sekreterare, dataregistrerare m.fl Övrig kontorspersonal Köksbiträden Städare och fastighetsskötare Fysio- och ergoterapeuter m.fl Överskötare och avdelningsskötare Hälsovårdare Sjukhus- och vårdbiträden Kockar, storhushållspersonal Lagerarbetare Anm.: Talen är avrundade Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkäter 2008, 2009 och

16 Anm.: Talen är avrundade. Rekryteringsbehovet till arbetsplatser vid skolorna är ej medräknade, de redovisas skilt inom kommunerna (utom skolorna) Tabell 12. Det förväntade rekryteringsbehovet (helårstjänster) inom den kommunala sektorn våren 2008, våren 2009 och våren 2010 och våren 2010 Yrkesgrupp Våren 2008 Våren 2009 Våren 2010 Totalt Barnskötare, familjedagvårdare, m.fl Primärskötare, närvårdare, m.fl Hemvårdare, personliga assistenter m.fl Sjukhus-/vård- och köksbiträden, städare m.fl Barnträdgårdslärare Tekniska experter Chefer inom ekonomi, administration och personal Fastighetsskötare, m.fl Övrig kontorspersonal Säkerhets- och kvalitetsinspektörer Restaurang- storhushållspersonal, kockar Handledare, socialsektorn (ungdomsledare m.fl.) Sekreterare, textbehandlare, mfl (inkl dataregistrerare) Specialister inom data, teknik, naturvetenskap Brandmän Specialister inom samhälls- och socialvetenskap Sjukskötare m.fl Gatu- och anläggningsarbetare

17 Minskat behov inom skolorna Tabell 13. Det förväntade rekryteringsbehovet (helårstjänster) inom skolsektorn, våren 2008, våren 2009 och våren 2010 Yrkesgrupp Våren 2008 Våren 2009 Våren 2010 Totalt Ämneslärare och lektorer Klasslärare Drifts- och verksamhetschefer (inklusive rektorer) Primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl Studiehandledare Fastighetsskötsel Universitets- och högskollärare Speciallärare Övrig kontorspersonal Kockar, storhushållspersonal Programledare Experter inom fysik, kemi och teknik Data- m.fl. specialister inom teknik och naturvetenskap Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper Städare

18 Behovet av statlig rekrytering Tabell 14. Det förväntade rekryteringsbehovet (helårstjänster) inom skolsektorn, våren 2008, våren 2009 och våren 2010 Yrkesgrupp Våren 2008 Våren 2009 Våren 2010 Totalt Gräns- och sjöbevakare Skatteberedare och -inspektörer Sekreterare, textbehandlare, mfl (inkl dataregistrerare) Försäkringshandläggare m.fl Arkitekter och övriga specialister inom teknik Arbetsmaskinförare Tulltjänstemän Administrativa tjänstemän Häradsutmätningsman (biträdande utmätningsman) Övrig kontorspersonal Övrig personal i kundservice

19 Var fjärde anställd fortbildar sig inom det privata näringslivet Tabell 15. Andelen som fortbildar sig varje år i det privata näringslivet, efter bransch (procent) Medeltal Totalt Primär Livsindustri Övrig industri Vatten och el Bygg Handel Hotell och restaurang Transport och kommunikation Finans Företagstjänster Personliga tjänster Övriga tjänster Anm.: En ny branschindelning genomfördes Kategorin övriga tjänster upphör Källa: ÅSUBs konjunkturenkäter 19

20 Varannan anställd inom den offentliga sektorn fortbildar sig Tabell 17. Andelen som fortbildar sig varje år i det privata näringslivet, efter bransch (procent) Procent Antal Procent Antal Totalt Hälso- och sjukvården Skolorna Kommunsektorn, exklusive skolorna Landskapsförvaltningen och landskapsregeringen underställda enheter Staten Anm.: Talen är avrundade Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkäter 20

Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport

Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Rapport 2012:2 Arbetsmarknadsbarometern 2012 Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport De senaste rapporterna från ÅSUB 2010:1 Konjunkturläget våren 2010 2010:2 Ekonomisk

Läs mer

Löner inom den privata sektorn 2008

Löner inom den privata sektorn 2008 Statistik 2009:4 Löner inom den privata sektorn 2008 Lönestatistik I lönestatistiken redovisas medellöner och lönespridning för olika grupper av anställda, såväl för den privata sektorns olika branscher

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Kompetensforum Uppsala län

Kompetensforum Uppsala län Kompetensforum Uppsala län Branschfördjupning TEKNIK Med ytterligare fördjupning inom LIFE SCIENCE [november 2010] 1 Sammanfattning Internationella konjunkturer och global efterfrågan är starkaste drivkrafter

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN ARBETSMINISTERIET Förmedling och rekrytering av arbetskraft ANVISNING 11.2.2005 ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN Innehåll: 1. Inledning...1 2. Varför och för vad används Nordisk yrkesklassificering

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer