PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län"

Transkript

1 PROGNOS Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd :28:16

2 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare ut våren 2013 än i slutet av Då rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och konjunkturen försämrades hastigt. Varslen om uppsägning duggade tätt såväl i Hallands län som i riket. Arbetslösheten steg och pessimismen ökade bland både företag och hushåll. I början av 2013 avtog varselvågen och de internationella marknaderna skickade lugnande signaler. Den svenska tillväxten utvecklades starkare än vad många trott. Våren 2013 förväntar sig en majoritet av länets arbetsgivare att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka på ett års sikt. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen i Hallands län ökar med 800 personer under 2013 och med ytterligare personer under Det är framför allt inom den privata tjänstesektorn som de flesta nya arbetstillfällena kommer. (Läs mer om denna sektor längre fram i foldern.) Däremot dröjer det till slutet av 2014 innan arbetslösheten minskar. I slutet av 2013 bedöms antalet arbetslösa i Hallands län vara ungefär personer, vilket är en ökning med 500 jämfört med Till utgången av 2014 beräknas arbetslösheten ha minskat till personer. JOBB SOM FINNS PÅ ARBETSMARKNADEN I HALLAND Den halländska arbetsmarknaden har en bred branschstruktur. Det återspeglas bland annat i att de jobb som anmäls till Arbetsförmedlingen i Hallands län återfinns inom en mängd olika områden. Under de fem första månaderna 2013 inkom flest platser inom det breda området finansiell verksamhet och företagstjänster. Näst flest platser anmäldes inom vård och omsorg. Därefter följde handel och hotell och restaurang. Handeln, hotell och restaurang och vård och omsorg är 2 En längre version av prognosen kan du läsa på webbplatsen arbetsformedlingen.se/prognoser. Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. De arbetsställen som intervjuas utgör ett stratifierat urval från SCB:s företagsregister och avser arbetsställen med minst fem anställda. I Hallands län har 540 arbetsställen intervjuats. Vi har även intervjuat representanter för olika verksamhetsområden i kommuner och landsting samt ett urval statliga arbetsgivare. Resultatet av den genomförda undersökningen utgör basen för bedömningarna i prognosen. Kortprognosen_2013_Halland.indd :28:16

3 särskilt viktiga för ungdomar då många ingångsjobb finns inom dessa branscher. De yrkesgrupper som förekommer mest är undersköterskor och sjuksköterskor, vårdbiträden, förskollärare, grundskollärare köks- och restaurangbiträden och lagerpersonal. Ungefär fyra av tio platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under våren 2013 fanns inom yrken där det krävs universitets- eller högskoleutbildning. Hälften av platserna krävde gymnasiekompetens, medan bara drygt var tionde plats fanns inom ett yrke utan krav på särskild yrkesutbildning. Exempel på sådana yrken är tidningsdistributör, köks- och restaurangbiträde, vaktmästare och grovarbetare inom bygg- och anläggning. Inom dessa yrken är konkurrensen om jobben ofta mycket stor. KOMPETENSER SOM ARBETSGIVARNA EFTERFRÅGAR Det är framförallt inom yrken som kräver gymnasial eller eftergymnasial utbildning som sysselsättningen förväntas att öka under 2013 och I genomsnitt sker tre av fyra anställningar inom yrken som kräver yrkesutbildning eller särskilda teoretiska kunskaper. De flesta arbetsgivare kräver också gymnasiekompetens även för arbeten som inte kräver en yrkesutbildning eller specifika yrkeskunskaper. Därför är det viktigt, oavsett inriktning på utbildningen, att ha slutbetyg från gymnasiet. 3 Kortprognosen_2013_Halland.indd :28:21

4 FÖRBÄTTRA DINA MÖJLIGHETER TILL ARBETE För den som saknar fullständiga gymnasiebetyg finns det goda möjligheter att läsa in gymnasiekompetens eller utbilda sig till ett yrke på någon av landets många folkhögskolor. Inom den kommunala vuxenutbildningen finns också möjlighet till studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Ett annat utbildningsalternativ är att studera på någon av landets yrkeshögskolor. Yrkeshögskolorna har ofta en nära kontakt med olika företag vilket gör att eleverna ofta kommer ut i arbete snabbt. I Hallands län finns ett antal yrkeshögskoleutbildningar inom en rad områden. Ett annat sätt att öka sina jobbchanser är att läsa en utbildning på högskola eller universitet. Körkort är en annan faktor som öppnar möjligheter för många arbeten. Om arbetstillfällena på hemorten är få finns alternativet att under en period flytta till en annan del av Sverige eller utomlands, där det finns fler arbetstillfällen. Att tänka brett och pröva på ett arbete som man kanske tidigare inte tänkt sig kan öppna upp stora möjligheter. All yrkeserfarenhet är bra oavsett vad man tänker satsa på senare i livet. Sysselsättningsutveckling i Hallands län (prognos jämfört med fjärde kvartalet året innan) Bransch/näring Utveckling till kvartal 4, 2013 Utveckling till kvartal 4, 2014 Privata tjänster Offentliga tjänster Industri Byggverksamhet Jord- och skogsbruk Summa Hallands län Kortprognosen_2013_Halland.indd :28:24

5 utvecklingen för branscher PRIVATA TJÄNSTER Den privata tjänstesektorn omfattar en mängd olika branscher. Här ingår till exempel handel, företagstjänster, transport samt hotell och restaurang. Eftersom de olika branscherna har olika inriktningar varierar utvecklingen mellan branscherna. Sammantaget visar dock Arbetsförmedlingens undersökning våren 2013 på en ökad optimism. Under 2013 och 2014 förväntas sysselsättningen inom denna sektor att öka i Hallands län. Inom den privata tjänstesektorn finns arbetstillfällen inom många olika yrkesområden. Här ryms såväl högkvalificerade arbeten, som kräver högskole- eller universitetsutbildning, som många enklare ingångsyrken. I den stora och breda näringsgrenen företagstjänster efterfrågas bland annat IT-konsulter, revisorer och redovisningsekonomer, mjukvaru-, systemutvecklare och programmerare samt ingenjörer och tekniker. Yrken som arbetsgivarna anger att det råder brist på är transportledare, speditörer och företagssäljare, framförallt med teknisk inriktning. Hallands län har en stor besöksnäring och hotell- och restaurangbranschen utgör därför ett viktigt inslag på många av länets orter. Det finns en stor efterfrågan på personer som vill arbeta inom branschen, i synnerhet under sommarmånaderna. Arbetsgivare i branschen anger att det råder brist på bagare, konditorer och kockar. 5 Kortprognosen_2013_Halland.indd :28:28

6 Även handeln är stor i länet och här finns många arbetstillfällen året runt. Konkurrensen om jobben inom handeln är stor och det råder ett överskott på försäljare, både inom dagligvaruhandeln och inom fackhandeln. Andra exempel på överskottsyrken i den privata tjänstesektorn är lagerarbetare, administratörer, sekreterare och vaktmästare. OFFENTLIG SEKTOR Omkring en tredjedel av alla sysselsatta i Hallands län arbetar inom den offentliga sektorn. Inom sektorn återfinns också två av länets största arbetsgivare, Region Halland och Halmstad kommun. På lång sikt finns det ett rekryteringsbehov inom den offentliga sektorn. Det beror delvis på att en relativt stor andel av de anställda kommer att gå i pension. I synnerhet är antalet äldre (55-64 år) inom grundskolan hög. En del av rekryteringsbehovet beror också på att länets befolkningsstruktur förändras. Över de kommande 10 till 15 åren förväntas andelen unga (0-19 år) och äldre (65 år eller äldre) att öka i befolkningen. Sammantaget innebär dessa demografiska förändringar att behovet av arbetskraft inom skola, vård och omsorg kommer att öka det kommande decenniet. Sysselsättningen bedöms dock vara oförändrad under 2013 och I dagsläget råder det brist på läkare och sjuksköterskor (såväl grundutbildade som specialistutbildade), vidareutbildade undersköterskor, tandläkare, förskollärare, yrkeslärare till gymnasiet och grundskollärare. En annan yrkesgrupp som utmärker sig med en hög brist är socialsekreterare. Det finns även ett stort rekryteringsbehov av soldater i länet. Exempel på överskottsyrken inom den offentliga sektorn är barnskötare, vårdbiträden och elevassistenter. Många av länets mindre kommuner upplever problem med att rekrytera och behålla personer med högskole- eller universitetsutbildning inom ett flertal yrkesgrupper. INDUSTRI Den svenska industrin har upplevt en tuff period. Svensk industri är starkt exportberonde och en förklaring till den förhållandevis dämpade utvecklingen är att den globala ekonomin är fortsatt svag. Industriföretagen möts också av en hård internationell konkurrens där effektivisering och rationaliseringar är nödvändiga för att kunna konkurrera på den internationella marknaden. Det finns dessutom mycket ledigt produktionsutrymme inom industrin. Detta leder till att Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta inom industrin kommer att minska under såväl 2013 som Många av länets industriföretag har emellertid svårt att rekrytera rätt kompetens. Det råder en påtaglig brist på ingenjörer av olika slag, konstruktörer och erfarna verktygsmakare samt styr- och reglertekniker. Ett annat problem på några års sikt är att många personer i branschen kommer att gå i pension, samtidigt som för få unga människor läser industriutbildningar på gymnasiet. Det råder överskott på maskinoperatörer samt på fordonsmontörer. 6 Kortprognosen_2013_Halland.indd :28:29

7 BYGGVERKSAMHET Under 2012 upplevde byggsektorn en succesiv försvagning. Nybyggnationen av lägenheter i små- och flerfamiljshus minskade kraftigt under 2012 jämfört med I Arbetsförmedlingens undersökning våren 2013 är dock företagen i branschen betydligt mer positiva än våren 2012 och tror på en ökad efterfrågan under 2013 och Ett stort problem inom byggbranschen är att det finns ett överskott på lärlingar inom ett antal olika yrkesområden, till exempel el och bygg och VVS, samtidigt som det råder brist på erfarna och yrkeskunniga hantverkare. Störst brist råder det på VVS-montörer, golvläggare och anläggningsarbetare. Det råder också brist på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker. Däremot finns ett överskott av grovarbetare inom byggoch anläggningsbranschen. JORD- OCH SKOGSBRUK Andelen sysselsatta inom jord- och skogsbruk och fiske är högre i länet än i riket men utgör ändå en liten andel av den totala sysselsättningen. I Hallands län arbetar ungefär 2,6 procent av de förvärvsarbetande inom denna näringsgren. Utvecklingen inom jordbruket fortsätter att gå mot verksamheter i större anläggningar med kostsamma investeringar i avancerande maskiner. Det medför att inträdet på denna arbetsmarknad blir svårt, vilket är problematiskt. Medelåldern är nämligen hög och en stor andel av de yrkesverksamma är egenföretagare. Den tekniska utvecklingen i branschen återspeglar sig i att arbetsgivarna efterfrågar tekniskt intresserade personer som både kan köra och reparera olika typer av maskiner. Inom jord- och skogsbruk är konkurrensen från omvärlden stor och de svenska bönderna upplever en kärv tid. Sysselsättningen inom branschen bedöms dock vara oförändrad under 2013 och Arbetsgivarna inom skogsbruket upplever brist på skotar- och skördarförare, men ett överskott på skogsarbetare. 7 Kortprognosen_2013_Halland.indd :28:32

8 YRKESKOMPASSEN Yrkeskompassen navigerar dig dit jobben finns. Mer om framtidsutsikterna för olika yrken hittar du på arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen. BRIST Förskollärare Läkare Specialistsjuksköterska Tandläkare Verktygsmakare Lastbilsmekaniker Civilingenjör Styr- och reglertekniker Socialsekreterare Bagare/konditor ÖVERSKOTT Lagerarbetare Vaktmästare Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Barnskötare Elevassistent Vårdbiträde Grovarbetare inom bygg- och anläggning Fordonsmontör Arbetsförmedlingen Bilder: Johnér Bildbyrå, YRA, Linda Broström och Magnus Fond. Det här är en bedömning av arbetsmarknadsläget för ett urval av yrken i länet under Kontakta oss på arbetsformedlingen.se 8 Kortprognosen_2013_Halland.indd :28:34

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009 PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Fakta om prognosen 4 Utmaningar och möjligheter i länet 4 Efterfrågan på arbetskraft 4 Lediga platser 5 Varsel 6 Sysselsättningen

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen

Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Inventering av framtida kompetensförsörjning i Helsingborgsregionen Helsingborg Stad 2012 STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Författare: Elin Svensson Samordnare: Peter Arvebro, Eva-Lotta Bergström Tryck: Tryckservice

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30

RAPPORT. Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla. Järfälla kommun. Sweco Eurofutures AB. Terese Strenger. Stockholm 2011-06-30 Järfälla kommun Analys av förutsättningar för yrkeshögskolutbildning i Järfälla Stockholm 2011-06-30 Sweco Eurofutures AB Terese Strenger 1 (24) Sweco Vasagatan 36 Box 415, 101 28 Stockholm Telefon 08-613

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Kultur och media Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text Peter Nofors, Analysavdelningen Med hjälp av: Lennart Gunther Eva Bergström Inger Selänger Martin Söderberg

Läs mer

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE

STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE REGION GÄVLEBORG Analys Norra Mellansverige UPPDRAGSNUMMER 3582083000 STATISTIKBILAGA: ANALYS AV NORRA MELLANSVERIGE STOCKHOLM SWECO EUROFUTURES AB 1 (102) S w e co Kaplansbacken 10 Box 415 SE-101 28 Stockholm,

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer