JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län

2 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och Chanserna till att få ett jobb ser något bättre ut än tidigare. Jobben kommer främst att finnas inom den privata tjänstesektorn. Arbetsmarknaden blir bättre Det sker en förbättring i omvärlden och detta påverkar arbetsmarknaden i Örebro län positivt. De företag som exporterar mycket är beroende av hur läget utvecklas i framför allt Europa. Med ett bättre läge här kommer exporten öka, vilket leder till en bättre arbetsmarknad. Industrin fortsätter dock att gå något trögt även det här året, trots förbättringar i ekonomin. Antalet personer som får jobb under 2014 och 2015 förväntas öka och därmed bidra till att arbetslösheten minskar. Vidareutbildning ökar dina jobbchanser Tack vare den positiva utvecklingen på länets arbetsmarknad ökar antalet jobb. Var ökningen sker varierar beroende på bransch och yrke. Industrin kommer att minska antalet anställda under 2014, vilket drabbar vissa yrkesområden. Inom den privata tjänstesektorn ser det dock mer positivt ut. Det är också här det största tillskottet av nya jobb kommer. De enklare jobben blir allt färre samtidigt som jobben med krav på högre utbildning ökar. Det ställs allt oftare krav på att du minst har en genomförd gymnasieutbildning bakom dig. Arbetsgivare efterfrågar ofta både utbildning och några års erfarenhet inom området för att du ska vara aktuell för jobbet. Många gånger har arbetsgivarna svårt att hitta personal med rätt kompetens, trots att det finns många arbetssökande. Bland de jobb som inte kräver någon särskild utbildning är konkurrensen ofta väldigt hög. Det gör att chanserna till jobb inom dessa yrken är betydligt lägre. Körkort är ett krav inom många yrken. Du har också större jobbchanser om du är beredd på att flytta eller pendla. 2 Våra arbetsmarknadsprognoser hittar du på arbetsformedlingen.se/prognoser. Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år baserat på intervjuer med arbetsgivare i alla branscher. I Örebro län har knappt 340 privata företag intervjuats samt representanter för verksamhetsområden i kommuner och landsting och ett urval statliga arbetsgivare. De privata företag som intervjuas är ett urval från SCB:s företagsregister.

3 Här arbetar flest idag Bilden visar hur alla anställda i Örebro län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Absolut flest är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är ett stort och spretigt yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till yrkesmilitärer och städare. Bara 2 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk i någon form. Andelen anställda per yrkesområde i Örebro län 100% Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Försäljning, hotell, restaurang och service Tillverkning, drift och underhåll 15% 18% 20% Ekonomi, administration, kultur och media 11% Utbildning Transport Data, teknik och naturvetenskap Bygg och anläggning Chefer och verksamhetsledare Okänt yrke 7% 7% 6% 5% 5% 4% Naturbruk 2% Andelen anställda per yrke (2012, Örebro län år) Källa: SCB 3

4 JOBBMÖJLIGHETER I LÄNET Tillverkning, drift och underhåll Grovplåtslagare Installationselektriker Lastbilsmekaniker Maskinoperatörer Styr- och reglertekniker Tunnplåtslagare Bilmekaniker CNC-operatörer Elmontörer Larmtekniker Låssmeder Slaktare Styckare Verkstadsmekaniker Maskinoperatörer, kemisk industri Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Maskinoperatörer, trävaruindustri Processoperatörer, stål- och metallverk Svetsare Vaktmästare Tillverkning, drift och underhåll Det osäkra läget som fortfarande råder i ekonomin påverkar främst industrin, vilket gör att jobben inom tillverkning, drift och underhåll drabbas i stor utsträckning. Jobben förväntas alltså minska inom detta yrkesområde och då särskilt inom industrin. Det innebär att konkurrensen om jobben ökar. Under 2015 förväntas dock jobben åter igen att bli fler. Industrin tar ofta in personal från bemanningsföretag, så vill du öka dina jobbmöjligheter är det bra att ta kontakt med dessa företag. Även om läget för industrin fortsätter att vara tufft kommer arbetsgivarna att efterfråga personal. Yrken inom tillverkning, drift och underhåll ställer ofta krav på att du genomfört en gymnasieutbildning med yrkesinriktning. I vissa fall krävs dessutom någon mer utbildning som är inriktad specifikt mot det yrke du söker. Ofta efterfrågas även några års erfarenhet av yrket. Det är ett antal yrken inom yrkesområdet som har goda jobbmöjligheter och ungefär lika många som har mindre goda möjligheter. Något fler yrken har medelgoda möjligheter. Söker du dig till detta område är tunnplåtslagare ett yrke som efterfrågas, där arbetsgivarna ofta har svårt att rekrytera. Är du utbildad lastbilsmekaniker är chanserna till jobb goda då det finns få utbildade. Söker du jobb som CNC-operatör efterfrågas erfarenhet och breda kunskaper inom programmering av maskinerna. Vill du arbeta som maskinoperatör av något slag bör du vara beredd på hög konkurrens om jobben. 4 Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

5 Data, teknik och naturvetenskap Inom det här yrkesområdet finns en mängd olika yrken med många lediga arbeten. Inom IT-sektorn är det ofta högskoleutbildad personal med erfarenhet som efterfrågas. Detta eftersom du ska kunna agera självständigt i dina arbetsuppgifter. Erfarenhet av projektledning är meriterande och i många fall ett krav. Möjligheterna till jobb inom branschen är följaktligen goda om du har en relevant utbildning och några års erfarenhet. Mjukvaru- och systemutvecklare är ett exempel på ett yrke där du har goda chanser till jobb. Inom det tekniska området är också möjligheterna till jobb goda om du har rätt utbildning. Här krävs oftast en högskoleutbildning för att kunna få anställning, då det till stor del handlar om kvalificerade yrken. Främst är det olika ingenjörsyrken som efterfrågas. Är du civilingenjör med maskinteknisk inriktning har du särskilt goda möjligheter till jobb. Inom övriga ingenjörsyrken efterfrågas det också personal och inte heller här är konkurrensen särskilt hög. Inom naturvetenskapliga yrken har biomedicinska analytiker goda jobbmöjligheter. Bygg och anläggning Byggandet av bostäder i länet förväntas öka 2014 till 2015 och inom anläggningssidan förväntas också bättre tider. Söker du jobb inom bygg och anläggning bör du tänka på att det är säsongsvariationer och att det finns färre jobb under vinterhalvåret. För att få jobb på en byggarbetsplats ställs det krav på utbildning och ett antal genomförda lärlingstimmar samt godkänt yrkesteoretiskt prov. Det finns möjligheter till jobb men oftast ställs krav på erfarenhet. Lärlingar efterfrågas inte i stor omfattning. Detta gäller exempelvis lärlingar som utbildat sig till träarbetare/snickare. VVS-montörer med erfarenhet har goda chanser till jobb. Exempel på yrken där det är medelgoda möjligheter till jobb är träarbetare/snickare och golvläggare. Det är mindre goda jobbmöjligheter om du söker som grovarbetare inom bygg och anläggning, då det är ett yrke som försvinner allt mer. Yrkena i tabellen avser ej lärlingar. Data, teknik och naturvetenskap Biomedicinska analytiker Civilingenjörer, bygg/anläggning Civilingenjörer, maskin Elingenjörer och eltekniker IT-arkitekter Maskiningenjörer Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Mjukvaru- och systemutvecklare Testare och testledare Arkitekter Civilingenjörer, kemi VVS-ingenjörer Logistiker Bygg och anläggning Målare VVS-montörer Anläggningsmaskinförare Betongarbetare Golvläggare Kranförare Murare Takmontörer Träarbetare/snickare Anläggningsarbetare Grovarbetare, bygg/anläggning Plattsättare Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter 5

6 Försäljning, hotell, restaurang mm Bagare/konditorer Bartenders Frisörer Kockar Telefonförsäljare Banktjänstemän Bilförsäljare Brandmän Fastighetsmäklare Företagssäljare Inköpare Väktare Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Receptionister Servitörer Transport Lastbilsförare Lokförare Brevbärare Bussförare Flygvärdinnor Piloter Transportledare Godshanterare och expressbud Lagerarbetare Taxiförare Truckförare Tågvärdar Försäljning, hotell, restaurang och service Inom det här yrkesområdet har den som är ung och mindre erfaren större möjligheter till jobb än inom andra områden. Även om det inte är goda jobbmöjligheter inom alla yrken är det här som många börjar sitt arbetsliv. Inom handeln kommer fler anställda behövas och som oerfaren är det inom dagligvaru- och detaljhandeln du har störst chans till jobb. Här efterfrågas serviceinriktad personal. Inom hotell och restaurang förväntas fler rekryteringar ske under det kommande året, så här kan du ha en god chans att bli anställd. Goda jobbmöjligheter har du som är utbildad och erfaren kock, speciellt om du är specialiserad inom något särskilt kök. Söker du jobb som frisör har du goda chanser till jobb om du har gesällbrev. Det är medelgoda jobbmöjligheter inom flera yrken men är du exempelvis utbildad bartender med erfarenhet finns det goda möjligheter till jobb. Det är mindre goda möjligheter till jobb som försäljare inom fackhandeln men om du har en god fackkunskap inom området ökar jobbchanserna. Servicekänsla är ofta ett krav. Som nämnts ovan har du som är mindre erfaren goda chanser till jobb inom yrkesområdet men det är hög konkurrens om jobben. Transport Inom transport märks det snabbt när konjunkturen svänger. Med ett förbättrat ekonomiskt läge i omvärlden och riket, kommer det att ske ett uppsving inom transport. Inom yrkesområdet finns det en blandning av enklare och mer avancerade yrken som kräver utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Örebro är en viktig transportregion så det finns goda chanser till jobb som lastbilsförare. Söker du som bussförare är det medelgoda chanser till jobb. För dessa yrken är chansen större om du har erfarenhet och alla certifikat, exempelvis ADR (farligt gods) och yrkeskompetensbevis. Mindre goda möjligheter till jobb har du som söker som taxiförare eller lagerarbetare, då många söker sig till dessa yrken. Vill du arbeta som truckförare underlättar det om du har samtliga truckkort. 6 Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

7 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Det här yrkesområdet innehåller flera yrken där det under 2014 och 2015 förväntas bli mycket enkelt att hitta jobb. Arbetsgivarna har ofta svårt att hitta tillräckligt med personal inom hälso- och sjukvård, så här har du som är vidareutbildad möjlighet att finna jobb. Är du utbildad sjuksköterska, såväl grundutbildad som specialistutbildad, har du goda möjligheter till jobb. Även för yrken som läkare, receptarie och psykolog ser det positivt ut och möjligheterna till jobb är goda. Mindre goda jobbmöjligheter har du inom yrken som inte ställer lika höga krav på vidareutbildning, till exempel skötare och personlig assistent. En undersköterskeutbildning ger dig dock bättre chanser till jobb inom dessa yrken. Söker du jobb som undersköterska har du medelgoda chanser till jobb om du har en utbildning från vård- och omsorgsprogrammet. Inom socialt arbete är jobbmöjligheterna för de flesta yrken generellt mindre goda till medelgoda. Här återfinner du bland annat yrken som biståndsbedömare, fritidsledare och socialsekreterare. Naturbruk Yrkesområdet naturbruk är inte särskilt stort men omfattar både jord- och skogsbruk. Det går ganska tungt för jordbruket och förväntningarna på framtiden är inte särskilt höga. Branschen möter även tuff konkurrens från omvärlden. Skogsbruket är väldigt exportberoende och förhoppningsvis ökar aktiviten här med ett bättre omvärldsläge. På grund av det läge som råder söks inte så mycket personal till naturbruket och jobbmöjligheterna är därför medelgoda till mindre goda. Väljer du att söka dig hit är det en stor fördel att ha gått naturbruksgymnasium. Söker du jobb som skogsmaskinförare är det goda möjligheter till jobb i länets norra delar. För yrket krävs olika certifikat och du bör kunna arbeta självständigt. Arbetsmarknaden är mindre god för trädgårdsarbetare och skogsarbetare. Hälso- sjukvård, socialt arbete Barnmorskor Läkare Psykologer Receptarier Röntgensjuksköterskor Sjuksköterskor inom akutsjukvård Behandlingsassistenter Biståndsbedömare Kriminalvårdare Kuratorer Sjukgymnaster Socialsekreterare Undersköterskor Elevassistenter Fritidsledare Personliga assistenter Vårdbiträden Naturbruk Djuruppfödare/djurskötare Jägmästare Lantarbetare Skogsmaskinförare Skogsmästare Maskinförare, lantbruk Parkarbetare Skogsarbetare Trädgårdsarbetare 7 Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

8 Ekonomi, administration, kultur mm Bibliotekarier Controllrar Försäkringstjänstemän Jurister Medicinska sekreterare Redovisningsekonomer Speditörer Studie- och yrkesvägledare Ekonomiassistenter Löne- och personalassistenter Personaltjänstemän Revisorer Ekonomi, administration, kultur och media Yrken inom ekonomi, administration, kultur och media är inte lika känsliga när konjunkturen svänger upp eller ner. Jobbmöjligheterna här påverkas mer av pensionsavgångar och antalet som utbildar sig inom området. Många yrken inom området kräver en högskoleutbildning men i vissa fall räcker det med en gymnasieutbildning. Konkurrensen är hög inom flera yrken, då många utbildar sig inom dessa områden. Som nyutexaminerad kan du behöva ta jobb som kräver lägre utbildning än den du har för att få erfarenhet. Det är medelgoda jobbmöjligheter om du söker som medicinsk sekreterare eller redovisningsekonom. Som medicinsk sekreterare bör du ha genomgått den nya utbildningen. Du har mindre goda möjligheter till jobb som exempelvis personaltjänsteman och ekonomiassistent. Många personer söker dessa jobb vilket gör att konkurrensen är hög. Vill du jobba med redovisning ökar dina chanser om du kan olika programvaror inom ekonomi och är trygg inom bokföring. Som utbildad bibliotekarie har du medelgoda chanser till jobb. Utbildning Förskollärare Gymnasielärare i matematik Gymnasielärare i språk Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i grundskolans senare år Lärare i grundskolans tidigare år Specialpedagoger Lärare, estetiska/praktiska ämnen Trafiklärare Utbildning Barn- och ungdomskullarnas storlek påverkar efterfrågan på personal inom utbildningsområdet. Personalbristen är stor och den väntas öka, särskilt inom förskolan och de lägre årskurserna i grundskolan. Det beror på att antalet barn i dessa årskullar ökar och på att pensionsavgångarna inom dessa yrken är höga. Du behöver ha en eftergymnasial utbildning inom det yrke du söker dig till. Viktigt att tänka på är kravet på lärarlegitimation som finns för lärare. Är du utbildad lärare har du goda möjligheter till jobb, främst som gymnasielärare inom matematik, språk och yrkesämnen. Grundskollärare och förskollärare är det också brist på. Är du utbildad specialpedagog är dina chanser till jobb goda. Söker du jobb som lärare inom estetiska och praktiska ämnen är möjligheterna till jobb medelgoda, medan de är något mindre goda om du har inriktningen bild- eller medialärare. 8 Goda jobbmöjligheter Medelgoda jobbmöjligheter Mindre goda jobbmöjligheter

9 Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen 9

10 Här kommer det att finnas jobb! Här kan du se ett urval av yrken som ger stor chans till jobb de kommande åren. Urvalet av yrken nedan är baserat på Arbetsförmedlingens långsiktiga prognoser på fem och tio års sikt och lämpar sig väl som underlag för dig som funderar på att börja studera. Brist på arbetskraft i ett stort yrke, som till exempel sjuksköterska, innebär att många nya sjuksköterskor behöver anställas. Men det är viktigt att tänka på att stor brist inom ett yrke inte alltid betyder att många behöver anställas. Verktygsmakare, till exempel, har en central roll inom tillverkningsindustrin men är ett yrke som väldigt få arbetar i. Tabellen visar yrke och hur många anställda som finns inom yrket i hela landet. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden med fler Sjuksköterskor, grund och specialistutbildade Förskollärare och fritidspedagoger Civilingenjörer CNC-operatörer och övriga verktygsmaskinoperatörer Läkare Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Tandsköterskor Gymnasielärare i yrkesämnen Specialpedagoger och övriga speciallärare Tandläkare Barnmorskor Receptarier Verktygsmakare med fler Källa: Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Se arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Jag har alltid varit intresserad av hur det fungerar. Frida Thelin, lastbilsmekaniker 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att snabbt få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Arbetsförmedlingen Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12