JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län

2 Jobben blir fler under 2016 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016, vilket skapar många jobböppningar. För dig som söker arbete inom skola, hälso- och sjukvård, data/it eller bygg och anläggning är jobbmöjligheterna goda. Var finns jobben och vad krävs för att få dem? Det kommer skapas fler jobb hos länets privata och offentliga arbetsgivare under det närmsta året då många företag vill växa och bli större. Det finns också ett behov av att anställa för att ersätta personer som byter jobb eller som går i pension. Chanserna till att finna ett arbete i Kronobergs län kommer alltså att öka jämfört med förra året. Jobbmöjligheterna bedöms vara störst inom hälso- och sjukvården i länet men det finns även goda möjligheter till jobb bland yrken inom data, teknik, utbildning, bygg och tillverkning. Jobbmöjligheterna är generellt bättre inom de yrken som kräver en längre utbildningsbakgrund (högskole- eller yrkesutbildning) eller för personer som har lång yrkeserfarenhet. Konkurrensen om jobben fortsätter vara hård inom de yrken som har något lägre krav på utbildning, vilket betyder att det är viktigt att vara aktiv i sitt arbetssökande. Förbättra dina jobbmöjligheter Jobbmöjligheterna varierar mellan de olika yrkena men överlag krävs det att du som minst har en godkänd gymnasieutbildning för att kunna kämpa om det sökta jobbet. Har du också ett körkort ökar dina chanser till arbete ytterligare. Om du inte fullt ut har den formella kompetensen eller erfarenheten som arbetsgivaren söker kan en god samarbetsförmåga, en vilja att lära samt en stark initiativ- och drivkraft ge dig goda möjligheter att konkurrera om jobbet. Det är också viktigt med goda kunskaper i svenska och kan du tänka dig att resa en längre sträcka till din arbetsplats öppnar du upp din arbetsmarknad för ännu fler jobbmöjligheter. 2 Kort om Jobbmöjligheter 2016 Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för 2016.

3 Här arbetar flest idag Diagrammet visar hur de anställda i Kronobergs län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är ett yrkesområde som omfattar flera olika yrken, allt ifrån säljare till brandmän och städare. Andelen anställda per yrkesområde i Kronobergs län 1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete : 21 % 2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 20 % Tillverkning, drift och underhåll: 18 % 4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 % Utbildning: 8 % 6. Data, teknik och naturvetenskap: 8 % 7. Transport: 7 % Bygg och anläggning: 5 % 9. Naturbruk: 2 % Andelen anställda per yrkesområde 2013, Kronobergs län år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB 3

4 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Behovet av personal inom hälso- och sjukvården kommer att öka de närmaste åren i och med att befolkningen växer samtidigt som pensionsavgångarna väntas vara stora. En stor del av jobben finns att söka inom den offentliga tjänstesektorn men antalet privata utförare är också stort. Många yrken kräver dock att du har en något längre utbildning och därför är chanserna till arbete goda för dig som har läst vidare efter gymnasiet. Inom de yrken som inte ställer krav på någon längre vidareutbildning, till exempel barnskötare och vårdbiträde, är det många sökande till varje plats och konkurrensen om jobben är hård. Har du vidareutbildat dig inom yrket eller har specialkunskaper kring exempelvis olika funktionsnedsättningar är det lättare att konkurrera om de lediga platserna. För personliga assistenter är jobbmöjligheterna generellt mindre goda då det även här är många som söker de lediga jobben. I detta yrke är det emellertid ofta personkemin med brukaren som spelar en viktig roll vid anställning. För många av dessa yrken är också körkort ett krav, särskilt om du önskar att arbeta utanför länets centralorter. För undersköterskor, som också är den största yrkesgruppen i länet, stärks jobbmöjligheterna framöver då behovet av personal ökar i och med att antalet äldre som behöver omvårdnad blir fler. Som undersköterska kan du jobba exempelvis på sjukhus eller inom den kommunala och privata omsorgen. Gymnasiets vård- och omsorgsprogram ger dig möjlighet att arbeta som undersköterska och väljer du att bygga på din grundutbildning med kurser inom bland annat demensvård, psykiatri eller funktionshinder är dina jobbmöjligheter goda framöver. Flera av yrkena inom vård och omsorg är legitimationsyrken och på åtskilliga platser i länet är behovet av läkare, erfarna psykologer och sjuksköterskor stort. För dig som söker dessa tjänster är jobbmöjligheterna alltså mycket goda. Har du dessutom läst och färdigställt en specialistutbildning är du särskilt eftertraktad. Goda jobbmöjligheter: läkare, sjuksköterskor (specialistutbildade), sjuksköterskor (grundutbildade), apotekare, sjuksköterskor - psykiatrisk vård, psykologer, optiker Medelgoda jobbmöjligheter: dietister, receptarier, socialsekreterare, arbetsterapeuter, undersköterskor, biståndsbedömare, sjukgymnaster Mindre goda jobbmöjligheter: fritidsledare, elevassistenter, personliga assistenter, vårdbiträden 4

5 Tillverkning, drift och underhåll Kronobergs län har en stark industritradition och många av jobben inom tillverkning, drift och underhåll finns just inom länets industri, men det finns även arbeten att söka utanför industrisektorn. En svag omvärldsutveckling tillsammans med en allt snabbare teknisk utveckling har dock gjort att antalet jobb minskat de senaste åren, framförallt inom industrin. När företagens produktion effektiviseras och automatiseras minskar ofta behovet av personal och konkurrensen om de lediga jobben som är kvar ökar. Under 2016 förväntas emellertid trenden med minskat antal industrianställda bromsa in och jobbmöjligheterna förbättras. Industriarbetet har förändrats med tiden och kraven på dig som vill jobba inom industrin har ökat i och med att tillverkningsmetoderna blivit allt effektivare och modernare. Arbetsgivarna ser nu gärna att du minst har en godkänd gymnasieutbildning, gärna från det industritekniska programmet. Har du också ett gott tekniskt kunnande, kan läsa ritningar samt en förståelse för produktionsprocesser så ökar dina chanser till jobb ytterligare. Söker du jobb som bil- eller lastbilsmekaniker och har färdigställt en fordonsteknisk utbildning samt erfarenhet av yrket är dina möjligheter till jobb goda. Om du som lastbilsmekaniker också har kunskap om specifika fordonsmärken och lastbilars delsystem ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. Svetsare med flera certifikat, yrkeserfarenhet samt kompetens inom plåtslageri har också goda möjligheter till att hitta arbete medan grundutbildade svetsare som ännu inte hunnit skaffa sig erfarenhet från yrkeslivet möter en större konkurrens om jobben. Även för CNC-operatörer med programmerings- och ställarkunskaper är jobbmöjligheterna goda medan det är något svårare att få jobb om du saknar dessa kompetenser. Vill du arbeta som någon form av processoperatör eller montör bör du dock vara beredd på att konkurrensen om jobben är hårdare. Har du erfarenhet av yrket eller en kompletterande utbildning är chansen större att hitta arbete. Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, cnc-operatörer, lastbilsmekaniker, tunnplåtslagare, styr- och reglertekniker, maskinreparatörer, grovplåtslagare Medelgoda jobbmöjligheter: distributionselektriker, fordonsmontörer, installationselektriker, svetsare, låssmeder Mindre goda jobbmöjligheter: maskinoperatörer inom trävaru-, gummi- och plastindustri, processoperatörer, trä- pappers- och massaindustri, vaktmästare 5

6 Data, teknik och naturvetenskap Jobben inom detta yrkesområde är spridda och finns inom flertalet branscher, såväl offentliga som privata. Inom data och teknik är chanserna till att hitta ett jobb mycket goda medan konkurrensen om de naturvetenskapliga yrkena är högre. Det krävs ofta en högskoleutbildning för att få jobb och arbetsgivarna söker gärna efter olika former av spetskompetens i kombination med erfarenhet. Utvecklingen inom IT-området går snabbt vilket kräver att dina kunskaper är aktuella och färska. Dina jobbmöjligheter ökar alltså om du håller din kunskap uppdaterad inom ett eller fler programspråk. Arbetsgivarna ser också gärna att du har erfarenhet inom branschen och därför kan praktiska erfarenheter under studietiden vara en merit och öka chansen till det första jobbet. Det är inte heller ovanligt att arbetsgivarna söker och rekryterar personer från övriga delar av världen och därför kan goda kunskaper i engelska (tal och skrift) öka dina chanser till en anställning. Om du söker jobb som mjukvaru- och systemutvecklare eller IT-arkitekt har du goda chanser till arbete. Analytisk förmåga, problemlösning och god samarbetsförmåga är då egenskaper som stärker dina jobbchanser då du i många situationer arbetar både självständigt men också i grupp. Erfarenhet av projektledning är också meriterande. För dig med en teknisk utbildning är jobbmöjligheterna goda och civil- högskole- och gymnasieingenjörer söks inom flera områden. Behovet är i vissa fall mycket stort och efterfrågas bland annat inom länets industri och byggverksamhet. Med en längre utbildning stärker du chanserna ytterligare. För civilingenjörer inom inriktningar så som maskin, elektronik och teleteknik, bygg och anläggning är därför jobbmöjligheterna mycket goda. Har du yrkeserfarenhet ökar dina chanser till jobb ytterligare. Är du nyexaminerad möter du allt som oftast en medelgod arbetsmarknad då du kan jobba i många olika branscher. Om du vid sidan av din tekniska kompetens också har säljförmåga, erfarenhet av ekonomi eller projekt- och arbetsledning så ökar du dina chanser till ett jobb ytterligare. Goda jobbmöjligheter: arkitekter, elingenjörer och eltekniker, civilingenjörer - elektronik och teleteknik, elkraft, maskin, it-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare, testare och testledare, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Medelgoda jobbmöjligheter: helpdesktekniker/ supporttekniker, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, systemförvaltare/systemadministratörer 6

7 Försäljning, hotell, restaurang och service En stor del av de nya jobben som skapas i Kronobergs län finns inom detta yrkesområde. Många personer får även sitt första jobb inom försäljning, service- och tjänstesektorn. En stor del av dem som arbetar i branschen är unga. Det är också vanligt att man byter till ett annat yrke efter ett tag vilket gör att det skapas många nya jobbtillfällen och viktiga ingångsjobb för ungdomar. Jobben är till viss del säsongsbetonade och timoch deltidsanställningar är vanliga. Kunskapskraven skiljer sig åt mellan olika yrken och ibland efterfrågas bransch- eller fackspecifika kunskaper för att få arbete. Vill du arbeta som inköpare, marknadsförare eller säljare behöver du oftast vidareutbilda dig efter gymnasiet. Inom yrkesområdet finns även jobbmöjligheter för personer som saknar en längre utbildning. Arbetslösheten är ofta högre inom många av dessa yrkesgrupper och konkurrensen om de lediga jobben är därför hård. Gemensamt för flera av yrkena är att dina möjligheter till arbete ökar om du är serviceinriktad, har en god kommunikationsförmåga och är intresserad av att träffa människor. För kockar och bagare/konditorer är chanserna till jobb goda. Har du erfarenhet inom yrket eller någon form av specialistkunskap stärker du dina chanser ytterligare. Söker du jobb som receptionist eller köks- och restaurangbiträde är konkurrensen om jobben fortsatt tuff även om jobböppningar finns. Har du kunskaper i flera språk samt en god samarbetsförmåga ökar dina möjligheter till arbete. Arbetsmarknadsläget för inköpare och företagssäljare förbättras i takt med att konjunkturen stärks. Om du läst en passande eftergymnasial utbildning och dessutom har en god produktkännedom, rätt säljegenskaper samt goda språkkunskaper ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. Inom yrken som till exempel frisör, hudterapeut och massör är jobbmöjligheterna mindre goda då det finns många egenföretagare som erbjuder dessa tjänster. Dina jobbmöjligheter ökar emellertid betydligt om du tagit ett gesällbrev eller gått en utbildning som är godkänd av något branschförbund. Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, kockar, företagssäljare Medelgoda jobbmöjligheter: marknadsanalytiker och marknadsförare, inköpare telefonförsäljare, resesäljare Mindre goda jobbmöjligheter: fastighetsmäklare, servitörer, receptionister, baristor/cafébiträden, försäljare fackhandel eller dagligvaror, köks- och restaurangbiträden, städare, fotterapeuter, frisörer, massörer 7

8 Ekonomi, administration, kultur och media Jobben inom ekonomi, administration, kultur och media finns såväl i privat som i offentlig sektor och jobbmöjligheterna är bäst för dig med lång erfarenhet eller specialkunskaper inom ditt yrke. I många fall krävs det att du har en högskoleutbildning för att konkurrera om jobben (ekonom, jurist, informatör, bibliotekarie) men inom en del yrken kan det räcka med en godkänd gymnasieutbildning (ekonomi-, löne- och personalassistenter). Konkurrensen om jobben är dock hård även för dem med en eftergymnasial utbildning då många utbildar sig inom dessa områden. Det gör att personer som nyligen läst klart sin utbildning kan uppleva det som svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Som nyutexaminerad kan du därför behöva ta jobb som kräver en lägre utbildning än den du har för att skaffa den erfarenhet som behövs. Ett annat sätt att öka jobbmöjligheterna är att du redan under studietiden skaffar dig erfarenheter inom det område du önskar arbeta genom exempelvis praktik eller examensarbeten. För dig som söker jobb som handläggare/utredare i offentlig förvaltning är konkurrensen om jobben stor. Dina jobbchanser ökar emellertid om du har erfarenhet i yrket eller goda kunskaper i offentlig upphandling. Söker du som administratör och sekreterare är det också något svårare att finna ett jobb. Dina jobbchanser ökar dock om du har kompetens inom flera områden som till exempel löne-, redovisning- och personalfrågor samt goda IT- och språkkunskaper. Bäst bedöms jobbmöjligheterna bli för dig som söker som medicinsk sekreterare. Stora pensionsavgångar samt att det är få som utbildats inom yrket får behoven att öka. Arbetet har dock förändrats de senaste åren och förutom en godkänd utbildning ställs nu krav på en allt bredare kompetens. Dina jobbchanser ökar därför om du har kunskaper i främmande språk, är serviceinriktad och noggrann samt har en god datorvana. Vill du arbeta som controller eller revisor är jobbmöjligheterna medelgoda. Har du en god analytisk förmåga ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. Goda jobbmöjligheter: medicinska sekreterare, studie- och yrkesvägledare Medelgoda jobbmöjligheter: försäkrings- och personaltjänstemän, redovisningsekonomer, controllrar, revisorer, speditörer, löne- och personalassistenter, jurister Mindre goda jobbmöjligheter: bibliotekarier, ekonomiassistenter, handläggare/utredare offentlig förvaltning, informatörer, administratörer och sekreterare 8

9 Bygg och anläggning En stark byggkonjunktur och ett ökat bostadsbyggande i Kronoberg gör att jobbutsikterna är goda för ett flertal yrken inom länets byggbransch. Jobbsituationen har även ljusnat för länets lärlingar och fler än tidigare hittar ett första arbete direkt efter studierna. Läser du till träarbetare kan det vara något svårare att få en lärlingsplats då det är många som väljer denna bygginriktning. För byggnadsplåtslagare, betongarbetare, VVS-montörer, golvläggare, diverse maskinförare och träarbetare, som har färdiga yrkesbevis, är jobbmöjligheterna goda. Har du också erfarenhet av yrket, är dubbelkompetent (till exempel både anläggningsmaskinförare och betongarbetare), eller har erfarenhet av att leda och styra arbetet är dina chanser till jobb mycket goda. Vill du jobba inom bygg och anläggning bör du tänka på att verksamheterna är säsongsbetonade, vilket innebär att det finns fler jobb att söka under våren och sommaren. Goda jobbmöjligheter: träarbetare/snickare, betongarbetare, golvläggare, murare, vvs-montörer, byggnadsplåtslagare, anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare Medelgoda jobbmöjligheter: takmontörer, målare, grovarbetare inom bygg och anläggning, plattsättare, kranförare, isoleringsmontörer, glastekniker Transport Generellt präglas jobbchanserna inom transportsektorn av en stor konkurrens men en allt större efterfrågan på person- och godstransporter under 2016 gör att jobbmöjligheterna ljusnar något. Yrkesområdet innehåller en blandning av enklare yrken och mer avancerade arbeten med krav på minst gymnasieutbildning. Det krävs dock nästan alltid någon form av körkort och ibland krävs också specialistutbildningar. Oavsett vilket yrke du söker inom transportområdet så förbättras dina jobbchanser om du har en god känsla för service och planering. Bäst är jobbchanserna för länets buss- och lastbilsförare. Har du som lastbilsförare också ett ADR-intyg för transport av farligt gods samt ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB) ökar dina chanser till jobb. Som truckförare är konkurrensen om jobben fortsatt hård då det finns många sökande till varje jobb. Har du erfarenhet av yrket, en god logistisk förmåga, datorvana samt truckkort (särskilt för de tyngre truckarna) ökar dina möjligheter till jobb betydligt. Goda jobbmöjligheter: buss- och lastbilsförare Medelgoda jobbmöjligheter: transportledare, taxiförare, brevbärare, tågvärdar, godshanterare och expressbud, lagerarbetare Mindre goda jobbmöjligheter: truckförare 9

10 Utbildning Jobbmöjligheterna är mycket goda för flera av yrkena inom utbildningsväsendet då barnkullarna växer samtidigt som många anställda förväntas gå i pension. Bäst jobbmöjligheter har förskollärare, specialpedagoger samt gymnasielärare i yrkesämnen. Gymnasielärare i matematik, naturvetenskaplig, allmänna ämnen och lärare med svenska som andraspråk har också goda jobbchanser då elevantalet i gymnasieskolan stiger åter igen under de kommande åren. Lärarjobben finns att söka inom både kommunal och privat sektor. Samtliga jobb kräver emellertid att du har en högskoleutbildning för det sökta yrket. Vill du jobba som förskol-, grundskol- eller gymnasielärare krävs också en lärarlegitimation. Söker du som yrkeslärare är du dock undantagen från legitimationskravet. För att arbeta inom utbildningsområdet bör du också ha en god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt tycka om att jobba med människors utveckling. Naturbruk Jobbmöjligheterna är generellt medelgoda för dig som funderar på att arbeta inom jord- och skogsbruk i Kronobergs län. Det är dock viktigt att tänka på att ett arbete inom naturbruk kan innebära stora säsongsvariationer. Chanserna till att hitta ett arbete ökar också om du avslutat en utbildning på naturbruksgymnasiet. Söker du arbete som skogsmaskinförare är jobbutsikterna mycket goda, speciellt om du har erfarenhet. Moderna skogsbruksmaskiner har blivit allt mer avancerade då datorisering och övrig utveckling inom skogsbruket fortsatt framåt. Det ställer allt större krav på dig som vill jobba som förare av dessa maskiner. Vill du jobba som jägmästare, skogs- eller lantmästare krävs däremot en eftergymnasial utbildning och här är jobbmöjligheterna medelgoda. Inom andra yrken, så som parkarbetare eller trädgårdsarbetare är kraven på utbildning inte lika höga, vilket gör att det är många som söker och konkurrerar om de lediga jobben. Goda jobbmöjligheter: förskollärare, specialpedagoger, gymnasielärare i yrkesämnen, universitets- och högskolelärare, lärare i estetiska och praktiska ämnen, lärare i grundskolans senare och tidigare år, gymnasielärare i allmänna ämnen Medelgoda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, trafiklärare Goda jobbmöjligheter: skogsmaskinförare, skogsarbetare, maskinförare lantbruk Medelgoda jobbmöjligheter: jägmästare, lantmästare, skogsmästare, djuruppfödare/djurskötare Mindre goda jobbmöjligheter: trädgårdsarbetare, parkarbetare 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Arbetsförmedlingen Omslagsbild: Johér bildbyrå Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2016. Konjunkturen i Norrbotten har förbättrats

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2016 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 2016 1 Blekinge.indd 1 2015-08-27 08:25:28 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Mot slutet av 2015 förbättras arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 2016 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 Den här broschyren är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna ser positivt på 2015 och

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2016 och en långsiktig utblick Var finns jobben? Text Catarina Annetorp Hörnsten Julia Asplund Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2016 02

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 2017 1 God arbetsmarknad skapar fler jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kronobergs län under 2016-2017. Många av länets arbetsgivare ser positivt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 2017 1 Det blir fler jobb i Kalmar län Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2016-2017. Många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 1 Jobbmöjligheterna blir allt bättre Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2017 1 Det blir fler jobb 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2017. Många arbetsgivare i länet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Kronobergs län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Kronobergs län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Kronobergs län 2014 1 Arbetsmarknaden i Kronoberg förbättras under 2014 Världsekonomin blir bättre samtidigt som politisk oenighet och ett skuldtyngt Europaområde bidrar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 2017 1 Goda möjligheter till jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016 och 2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2017 1 Fler jobb i Kronobergs län under 2017 Denna broschyr är till för dig som söker information om jobbmöjligheterna i Kronoberg under 2017. Länets arbetsgivare är i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2014-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen!

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016. Välkommen! Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Välkommen! Daniel Nilsson Arbetsförmedlingschef Luleå-Boden, 010 486 75 55 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Årsanalys, arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Årsanalys, arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2015 Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-03-04 Vår referens Siham Nasrou Planeringssekreterare Siham.Nasrou@malmo.se Tjänsteskrivelse Årsanalys, arbetslöshet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2015-2016 Västra Götalands län 2015-06-10 Jens Sandahl Sara Andersson Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 jämtlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 jämtlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Maria Salomonsson Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Maria Salomonsson Analysavdelningen Sida: 3 av 58 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2015-2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 2017 1 Jobben blir fler i Värmland På Arbetsförmedlingen räknar vi med att jobben kommer att bli fler under 2016 och 2017. De nya jobben kommer att finnas både hos

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2015 1 Jobben i Västernorrland under 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2015. Under varje

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

Arbetsmarknadsläget och insatser bland unga

Arbetsmarknadsläget och insatser bland unga Arbetsmarknadsläget och insatser bland unga Ylva Johansson Arbetsmarknadsminister Presseminarium 10 februari 2016 Sysselsättningen ökar, arbetslösheten minskar och fler lediga jobb Antal 90 000 80 000

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

Musikerna på scen kommer från Estetiska programmet Söderslättsgymnasiet Trelleborg

Musikerna på scen kommer från Estetiska programmet Söderslättsgymnasiet Trelleborg Musikerna på scen kommer från Estetiska programmet Söderslättsgymnasiet Trelleborg KICK-OFF SAMVERKAN SKOLA/ARBETSLIV Nödutgångar #ssatrelleborg 17:50 VÄLKOMNA Jytte Lindborg, förvaltningschef, m.fl. 18:15

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2018

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2018 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2018 1 Goda jobbchanser i Kronobergs län under 2018 I denna broschyr kan du läsa om jobbmöjligheterna i Kronobergs län under 2018. Länets arbetsgivare är positiva om framtiden

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012 Ura 2011:6 Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2012 Inledning Var finns jobben? innehåller sammanfattningar av Arbetsförmedlingens yrkesprognoser per yrkesområde. I Arbetsförmedlingens

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Östergötlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 1 Jobben blir fler i år I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 2017 1 Jobben blir fler under 2016 och 2017 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Under de närmaste åren planerar många arbetsgivare

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 2016 1 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 1 Goda jobbchanser under 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västra Götalands län under år 2015. Jobben blir fler i år och arbetslösheten

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2016 2017 1 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2016-2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 1 Svag förbättring av arbetsmarknaden under 2014 Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis svag

Läs mer