Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknad, invandring, integration. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad"

Transkript

1 Arbetsmarknad, invandring, integration Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad

2 Öppenhet en viktig förutsättning för näringslivet Sverige är en liten, öppen ekonomi företagen måste alltid vara öppna för nya intryck, nya idéer och nya medarbetare Sverige har en flera sekler lång tradition av arbetskraftsinvandring med undantag för Arbetsgivarna arbetade för EU-medlemskapet och de fyra friheterna Vi bildade opinion för att Sverige skulle avstå övergångsregler för EU:s nya medlemsländer 2004 i Storbritannien, Irland och Sverige gällde den fria rörligheten fullt ut från EU-inträdet Vi välkomnade Laval-domen 2007 Vi opinionsbildade för reformen om arbetskraftsinvandring

3 Sammanfattning Fri rörlighet och invandring är en grundläggande förutsättning för företagens kompetensförsörjning. Invandrare står redan idag för en stor del av kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarknad. Flera olika branscher skulle helt enkelt stanna av utan invandrarna. En majoritet av invandrare arbetar i storstäder. Rörligheten inom Sverige är inte särskilt bra. Folk flyttar i enkelriktning mot storstäder. Vi behöver attraktivare kommuner och regioner Vi behöver en växande ekonomi och fler företag. Tillgång till arbetskraft är en viktig del i ett bra företagsklimat. Kunder/konsumenter är avgörande för näringslivet lokalt. Invandring är en del av lösningen till våra utmaningar 3

4 Sveriges befolkning i arbetsför ålder (20-64) har ökat med drygt sedan det har gått från pers till pers Sverige Norden EU 27 Övriga Europa Asien Afrika Sydamerika Nordamerika

5 Antalet förvärvsarbetande har ökat med drygt pers, varav utrikes födda. Det har gått från pers till pers Sverige Norden EU 27 Övriga Europa Asien Afrika Sydamerika Nordamerika

6 Andelen utrikes födda ökar markant bland förvärvsarbetande 16% 14% 14% 12% 12% 10% 11% 11% 8% 6% 4% 2% 0% 6 År 2001 År 2004 År 2007 År 2012

7 Yrken flest utrikes födda i Jönköping är verksamma i

8 Yrken med högst andel utrikes födda bland anställda Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 39% Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 34% Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 33% Städare m.fl. 32% Övriga servicearbetare 31% Hälso- och sjukvårdsspecialister 30% Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 27% Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 25% Processoperatörer vid stål- och metallverk 24% Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 23% Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 23% Industrirobotoperatörer 22% Montörer 21% Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 21% Övriga maskinoperatörer och montörer 20% Storhushålls- och restaurangpersonal 20% Lager- och transportassistenter 18% Universitets- och högskollärare 18% Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 18% Maskinoperatörer, trävaruindustri 17% 8 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

9 Yrken med lägst andel utrikes födda bland anställda Förskollärare och fritidspedagoger 6% Byggnadshantverkare 5% Kundinformatörer 5% Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 5% Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 5% Datatekniker och dataoperatörer 5% Högre ämbetsmän och politiker 4% Skogsbrukare 4% Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 4% Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 4% Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 4% Jurister 4% Piloter, fartygsbefäl m.fl. 4% Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 3% Militärer 3% Lantmästare, skogsmästare m.fl. 3% Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 2% Pastorer 2% Speciallärare 2% Poliser 2% 9 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

10 Sysselsättningen bland invandrare ökar med tiden över hela landet och i Jönköping 80% 70% 72% 66% 71% 69% 60% 58% 61% 57% 53% 50% 40% 41% 40% Jönköpings län Riket 30% 28% 29% 20% 10% 0% 0-2 år 3-4 år 5-9 år år 20+ år Totalt 10

11 Invandrare är ingen homogen grupp Arbetsmarknadsstatistiken utgår från etniskt ursprung, utrikes födda men individens förutsättningar på arbetsmarknaden avgörs inte av hudfärg, religion eller födelseland. Faktorer som är verkligt avgörande för invandrares förutsättningar för integration på arbetsmarknaden är: 1. grund för bosättning 2. utbildningsnivå 3. ålder vid ankomsten till Sverige 4. vistelselängden i Sverige 5. vistelseorten i Sverige. 11

12 Så påverkar bosättningsgrunden förutsättningarna för integration Två civilingenjörer inom elektronik/data bor i Iran. De är jämngamla och har gått samma utbildning. Den ena (AKI) får ett jobberbjudande från ett företag i Sverige, vänder sig till svenska ambassaden i Teheran och söker och får arbetstillstånd. Den andra (FI) blir tvungen att fly landet av politiska/religiösa skäl. Båda ingenjörerna kommer till Stockholm samtidigt, den ena som AKI och den andra som FI. AKI börjar jobba på företaget inom några dagar, fixar bostad själv och hittar en etta att hyra i andra hand på 3 månader. AKI kan inte svenska, men arbetsgivaren har inga krav på sådana kunskaper. Företagsspråket är engelska, medarbetare och kunder talar också engelska FI söker asyl. Efter att ha fått sitt uppehållstillstånd måste FI vänta i kö för att bli mottagen av någon kommun som kan erbjuda bostad och utbildning, därefter måste FI läsa SFI i 2 år. Sedan följer en validering och komplettering av FI:s utbildning som tar ytterligare 2-3 år. 12

13 Invandringen till Sverige har ökat sedan 1980, men flyktinginvandringen håller en ganska jämn nivå Andra invandrare Flyktingar

14 Var jobbar utrikes födda? Stockholm-Solna 40,10% Göteborg 12,60% Malmö-Lund 12,40% Jönköping 3,30% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 14

15 Viktigt att förbättra förutsättningarna för integration ett gott företagsklimat är grunden 1. Värna AKI-reformen och för över erfarenheter till flyktingmottagandet. 2. För in mer av ett företags- och arbetsmarknadsperspektiv vilka kunskaper efterfrågar företagen? 3. Kartlägg utbildning och kompetens hos asylsökande redan vid ankomsten. 4. Uppmuntra nyanlända att söka och ta jobb för att gradvis kunna avancera till rätt jobb 5. Ta fram aktuell och realistisk information om möjligheterna för den enskilde på den lokala arbetsmarknaden. Peka på växande branscher, bristyrken m.m. 6. Öka flexibiliteten kring SFI som första station för den som fått asyl, exempelvis genom att kunna läsa svenska vid sidan av jobbet. 7. Inför ett checksystem för ett flexibel svenskundervisning för alla 8. Skapa riktade arbetsmarknadsutbildningar för komplettering av yrkeskompetens, snabb validering, komplettering av högskoleutbildning 9. Öka attraktionskraften. 15

16 Yrken med störst ökning i total antal anställda sedan 2001 försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. byggnads- och anläggningsarbetare förskollärare och fritidspedagoger övriga maskinoperatörer och montörer säljare, inköpare, mäklare m.fl. vård- och omsorgspersonal dataspecialister övriga servicarbetare fordonsförare andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens byggnadshantverkare lager- och transportassistenter maskinförare godshanterare och expressbud kundinformatörer administratörer i offentlig förvaltning agenter, förmedlare m.fl. civilingenjörer, arkitekter m.fl. datatekniker och dataoperatörer hälso- och sjukvårdsspecialister

17 Yrken med störst minskning i total antal anställda sedan 2001 maskinoperatörer, trävaruindustri maskinoperatörer, gummi- och plastindustri smeder, verktygsmakare m.fl. handpaketerare och andra fabriksarbetare montörer bokförings- och redovisningsassistenter kontorssekreterare och dataregistrerare speciallärare gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri grafiker m.fl. kassapersonal m.fl. maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. grundskollärare maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. biblioteksassistenter m.fl. säkerhets- och kvalitetsinspektörer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-01-05 1.0 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, 100 74 Stockholm Besöksadress: Rosterigränd

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020

Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Datum: Version 2015-06-24 1.03 Att budgetera Europeiska socialfonden 2014-2020 Handledning till manuell budgetmall Innehåller uppdaterade enhetskostnader som gäller för projekt som startar från och med

Läs mer

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet

Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Social Insurance Report Sjukskrivningar i olika yrken under 2000-talet Antal ersatta sjukskrivningsdagar per anställd år 2002 2010 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

De nya jobben i automatiseringens tidevarv

De nya jobben i automatiseringens tidevarv STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Stefan Fölster Adj. professor vid KTH och chef för Reforminstitutet 2 De nya jobben i automatiseringens tidevarv Grafisk

Läs mer

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne

Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Regionala matchningsindikatorer - exemplet Skåne Anders Axelsson Region Skåne REGLAB Stockholm 19 maj 2014 Upplägg: Arbetsmarknadsutvecklingen i Skåne i ett jämförande perspektiv vad säger matchningsindikatorerna?

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 Vartannat jobb automatiseras inom 20 år - utmaningar för Sverige 2 Vart annat jobb automatiseras inom 20 år Grafisk produktion: Förnuft & Känsla Marknadskommunikation

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Kompetensforum Uppsala län

Kompetensforum Uppsala län Kompetensforum Uppsala län Branschfördjupning TEKNIK Med ytterligare fördjupning inom LIFE SCIENCE [november 2010] 1 Sammanfattning Internationella konjunkturer och global efterfrågan är starkaste drivkrafter

Läs mer

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige

För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige För vems skull flyttar par? Kön, karriärmöjligheter och pars regionala rörlighet i Sverige Maria Brandén Sara Ström RAPPORT 2011:4 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta

Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta Nationell konferens för kommunala landsbygdsutvecklare Quality Airport Hotel Arlanda, 20-21 mars 2013 Susanne Stenbacka, Uppsala universitet

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI 2 0 0 6 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer