Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta"

Transkript

1 Föreställningar om landsbygden - mer myter än faktiska fakta Nationell konferens för kommunala landsbygdsutvecklare Quality Airport Hotel Arlanda, mars 2013 Susanne Stenbacka, Uppsala universitet Gunnel Forsberg, Stockholms universitet Mats Lundmark, Örebro universitet

2 Vad blir över när man tänkt bort städerna?

3 Landsbygden i TV media Drömmen om landet Bonde söker fru En plats på landet Ett nytt liv på landet

4 Frufritt den ojämställda landsbygden Bonde söker fru den avvikande landsbygden Allt för byn en landsbygd i behov av hjälp

5 Demografiska fällor Tätortsdefinition Nettostatistik vs bruttostatistik Demografiska strukturen

6 Källa: Klaus Georg Hansen, Rasmus Ole Rasmussen, Johanna Roto (2011) Demography in the Nordic countries A synthesis report. Working Paper 2011:9 Stockholm: Nordregio. Kartproducent: Johanna Roto.

7 Tjejerna drar och killarna blir kvar? Vanliga föreställningar om unga män och kvinnor i Bergslagens bruksorter - och på landsbygden generellt handlar ofta om: Vem som flyttar och var. Vem som utbildar sig och hur det påverkar flyttmönster. Flyttningarnas påverkan på huruvida unga män och kvinnor överskrider könsgränser i sitt yrkesval

8 Tjejerna drar och killarna blir kvar? Föreställningar om flyttningar: De unga kvinnorna flyttar (framför allt till storstäderna) medan de unga männen bli kvar De unga kvinnorna är mer benägna att utbilda sig än de unga männen (därför måste de också flytta)

9 Figur 3. Andel kvarboende respektive utflyttade unga män och kvinnor som år 1990 var år och bosatta i Bergslagen 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Kvar i Mål 2 Bergslagen, män Flyttat från Mål2 Bergslagen, män Kvar i Mål 2 Bergslagen, kvinnor Flyttat från Mål2 Bergslagen, kvinnor 20,0 10,0 0,

10 Figur 4. Boendekommun för män och kvinnor 2008 för de som flyttat ut från Bergslagen sedan 1990

11 Tabell 2. Boendekommun (grupperad) 2008 för ungdomar (16-18 år) bosatta 1990 i Bergslagen Utbildningsnivå* Bergslagen Residenskommuner Övriga bergslagslän Övriga landet Totalt Män Låg Medel Hög 73,8 7,9 4,6 13,6 62,0 11,8 3,4 22,8 23,0 14,6 3,2 59,3 100,0 100,0 100,0 Kvinnor Låg Medel Hög 72,1 7,2 4,1 16,6 61,6 8,8 5,6 24,0 35,4 14,4 3,9 46,3 100,0 100,0 100,0 *Låg = upp till två års gymnasiestudier, Medel = upp till kort eftergymnasial utbildning, Hög = minst tre års eftergymnasiala studier.

12 Tjejerna drar och killarna blir kvar? Föreställningar om arbetsmarknaden: De unga (utflyttade) kvinnorna bryter sig loss från de traditionella arbetslivs- och könsstrukturerna som lever kvar på bruksorten Förlorarna i denna utveckling är de unga männen som blir kvar i Bergslagens bruksorter i traditionella yrken

13 Tabell 3. De tio vanligaste yrkena för unga män (16-18 år) bosatta i Bergslagen 1990, och som år 2008 finns kvar i regionen eller flyttat till andra delar av landet. Andel av samtliga yrken samt genomsnittlig löneinkomst 2008 Kvar i mål 2 Bergslagen Maskinoperatörer, metall/mineral Byggnads- och anläggningsarbetare Ingenjörer och tekniker Processoperatör vid stål-/metallverk Andel Inkomst av lön Flyttat till övriga landet Andel Inkomst av lön 6, Dataspecialister 10, , Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 5, Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 4, Ingenjörer och tekniker Byggnadshantverkare 4, Ekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 7, , , , Maskin- och motorreparatörer 4, Vård- och omsorgspersonal Montörer 4, Datatekniker och dataoperatörer Fordonsförare 3, Chefer för särskilda funktioner Vård- och omsorgspersonal Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. S:a 10 största yrkena 3, Gymnasielärare m.fl. 3, Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 47, * S:a 10 största yrkena 3, , , , , , *

14 Tabell 4. De tio vanligaste yrkena för unga kvinnor (16-18 år) bosatta i Bergslagen 1990 och som år 2008 finns kvar i regionen eller flyttat till andra delar av landet. Andel av samtliga yrken samt genomsnittlig löneinkomst 2008 Kvar i Mål 2 Bergslagen Andel Inkomst av lön Flyttat till Övriga Andel Inkomst av lön landet Vård- och 29, Vård- och omsorgspersonal omsorgspersonal Försäljare, detaljhandel 8, Grundskollärare 6, Grundskolelärare 5, Ekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 5, Förskolelärare, 4, Säljare, inköpare, 4, fritidspedagoger mäklare m.fl. Kundinformatörer 3, Förskollärare och 4, fritidspedagoger Sjuksköterskor 3, Försäljare, detaljhandel 3, Städare m.fl. 3, Dataspecialister 3, Övrig kontorspersonal 3, Sjuksköterskor 3, Säljare, inköpare, mäklare m.fl. Bokförings- /redovisningsassistenter 2, Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 2, Redovisningsekonomer, adm assistenter 3, , S:a 10 största yrkena 64, * S:a 10 största yrkena 50, *

15 Slutsatser Generellt sett är skillnaden mellan unga män och kvinnor när det gäller flyttnings- och utbildningsmönster är inte så stor som man kan tro. Kvinnorna är ofta tidigare ute när det gäller att realisera sina flyttplaner, men männen kommer ikapp efter ett tag. När det gäller vart man flyttar kan vi inte se några stora skillnader mellan unga män och kvinnor. Andelen återvändare är inte särskilt stor (i genomsnitt 8-10 procent), med marginell övervikt för kvinnor. Det är snarare de unga männen som bryter yrkesmönster i samband med flyttning. De flyttande männens inkomster är högst, och de kvarvarande männens inkomster är i stort sett lika höga som de flyttande kvinnornas. Det förefaller därför tveksamt att karakterisera de unga männen som förlorare.

16 Myten om den vita och monokulturella landsbygden Forserum kämpar mot hatet i samhället : rasismen finns på en oupplyst och gammaldags landsbygd. De kan inte vara många, har du intervjuat allihopa? : på landsbygden bor etniska svenskar invandrare är inte tacksamma över att gå arbetslösa i en småort i väntan på jobben : en tro på att staden har lösningarna

17

18 Mångfald inom internationell migration till svensk landsbygd Rekryterade personer med kompetens inom bristyrken Kärleksmigration Livsstilsmigration Flyktingmigration

19 Demografiska utgångspunkter som påverkar Negativ befolkningstillväxt i ca hälften av landets kommuner under Högre medelålder i dessa kommuner Färre födslar inrikes migration räcker inte till att täcka födelseunderskottet

20 Kommunperspektiv flyktingmottagning Ökad befolkning Yngre befolkning Förhoppning om ökat företagande Humanitär insats Arbetstillfällen; projektledare, tolkar, socionomer etc. Bostäder behöver inte stå tomma Bättre underlag för skolor och förskolor

21 kommunen har valt en strategi där / / inflyttningsfrågan överhuvudtaget är en utvecklingsfråga, en strategisk fråga för kommunen, och det betyder att en av många olika inflyttningsstrategier är flyktingmottagning. jag har ett strategiskt jobb, där det handlar om att få flyktingar att komma till kommunen och stanna här. Som ett led i den här långsiktiga befolkningsstrategin. / / det inte är ett socialt problem, det är inte socialfall som flyttar in i kommunen, det är potentiella företagare och potentiell arbetskraft, för framtiden.

22 Migrantperspektivet Lugn,trygghet, barnvänligt Småskalighet, lätt att navigera, kort avstånd till beslutsfattare Kontakter med familj och vänner i hemlandet eller på andra platser är avgörande för välbefinnandet Naturen; fritid, rekreation, återhämtning

23 Är det synd om migranterna? Nu är det invandrarna som ska rädda avfolkningsorterna, som finns från Ales stenar till norra Lappland. Men invandrare är inte tacksamma över att gå arbetslösa i en småort i väntan på jobben som ska komma när fyrtiotalisterna går hem. (Expressen 6 januari 2012) Inom forskningen talar man om att det existerar en urban hegemoni, dvs att staden är en norm, landsbygden är avvikande. Lösningen är en fortsatt urbanisering.

24 Utmaningar Den urbana normen; när flyttar ni? Småskaligheten och social kontroll Arbetstillfällen Överbryggande nätverk Lokalt motstånd

25 För en mångkulturell landsbygd Dalarnas län Ett projekt som inte fokuserat på att locka inflyttare, utan på att ta till vara befintlig kompetens hos utrikes födda Småskaligt, fem deltagare, sju gårdar Kombination av ett utbildningsprojekt och ett integrationsprojekt; Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen och LRF, Anställningsbarhet

26 Lärdomar från projektet Möten mellan lantbrukare och nyanlända en matchningsprocess Ett möte mellan utrikes födda och lantbrukare men också mellan lantbrukare och lantbrukare! Att projektets skala har betydelse för hur man kan arbeta kvalitativt med individer. Antalet är inte det viktiga. Att ta utgångspunkten i branschen är viktigt för att anpassa utbildningen men också ta hänsyn till andra förutsättningar. Nätverk har identifierats som en viktig faktor för att komma in på arbetsmarknaden

27 Ingen monokulturell landsbygd Landsbygdsbefolkningen är heterogen Landsbygden aktiv i globaliseringsprocesser, en aktör, inte bara mottagare Translokala nätverk påverkar och förändrar Naturälskare kan ha varierade bakgrunder Kombinationen av det lokala och det globala: människor söker lugn, ordning men också stimulans utifrån

28 Avslutningsvis Finns det överdrivna (konstruerade) skillnader mellan män och kvinnor, mellan utrikesfödda och majoritetsbefolkning? Om vi lyfter perspektivet till att fundera över integration och landsbygd i allmänna termer vad är viktigt? Hälsa och välbefinnande: betydelsen av gröna miljöer, är de gröna aspekterna underutnyttjade? Vad är det vi behöver och hur skapar vi det?

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män

Blekinge län 2013. På tal om kvinnor och män Blekinge län 2013 På tal om kvinnor och män Innehåll Befolkning... 4 Hälsa... 11 Utbildning... 17 Barn och familj... 25 Förvärvsarbete... 32 Inkomst... 49 Kriminalitet... 54 Makt och inflytande... 60 Producerad

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster

Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster Rapport 2008:03 Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster Maj 2008 Fredrik Eliasson Innehållsförteckning Inledning... 3 Några utgångspunkter... 4 Datamaterial...

Läs mer

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6

ÖRESUNDSPENDLARNA JANUARI 2 0 0 6 R A P P O R T ÖRESUNDSPENDLARNA Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JANUARI 2 0 0 6 Anders Axelsson, Öresundskomiteen, och Britt Andresen, Øresundsbron, har skrivit

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON ANSVAR FÖR HELA SVERIGE. BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON EN RAPPORT OM LIVSKVALITET I SVERIGES BRUKSORTER OCH FEM FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN INNEHÅLL INLEDNING 3 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER 4 BRUKSORTER

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare?

Framtidsutredningen 2009. Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2009 Vilka är framtidens utmaningar för Stockholms arbetsmarknad och för staden som arbetsgivare? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Utbildning, yrke och inkomst bland iranska män i Sverige

Utbildning, yrke och inkomst bland iranska män i Sverige Utbildning, yrke och inkomst bland iranska män i Sverige PIETER BEVELANDER OCH CHRISTER LUNDH Pieter Bevelander är fil dr i ekonomisk historia och lektor vid IMER, Malmö högskola. Han har främst forskat

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer