Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011"

Transkript

1 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 211 1

2 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 27 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i omsättning. Befattningen på dem som ska intervjuas varierade mellan VD, ekonomichef, CFO och liknande befattning. För att resultatet ska representera målgruppen, Sveriges näringsliv, har resultatet vägts på omsättning och bransch. Period 7-28 september 211 2

3 Branschbeskrivning Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning, hälsa och sjukvård Tjänste Övrigt Allt typ av industriproduktion, t ex maskin-, metall-, samt livsmedels-, textil- och möbelindustrin (6 898 st) Husbyggnad, bygg- och anläggningsentreprenörer (4 926 st) Detaljhandel, bilhandel och verkstäder samt parti- och agenturhandel ( st) Landtransportföretag, rederier, flygbolag, transportförmedling och lager (2 521 st) Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning (4 49 st) Aktörer inom vård, skola och omsorg finansieras offentligt eller privat (1 77 st) Service, bemanning, säkerhet, forskning etc. (9 45 st) Gruvnäring, skogsburk, jordburk och fiske (1 663 st) *Branschindelningen har skett enligt SNI-koder. Bank, finans och försäkring är exkluderade. 3

4 Sammanfattning Företagets finansiella ställning (balansmått) Företagets priser kommer att öka med minst 2 Befintligt lån har inte beviljats Fått avslag på en kreditansökan Mar 211 Sep 211 Viktiga balansmått Behov av extern finansiering +7 Finansieringsformer: - Leasing +1 - Ägarkapital +1 - Bankfinansiering +9 - Lån på kapitalmarknaden -1 Investeringar: - Maskiner /teknisk utrusning Mark/fastigheter Annat +13 Bas: Samtliga, 127 intervjuer 4

5 Kreditindex Samtliga 68 Tillverkning 67 Bygg 62 Handel 67 Transport 7 Fastighet 66 Utbildning/Hälsa/Sjukvård 7 Svårt att ta nya banklån Tjänste 1-5 Mkr Enkelt att ta nya banklån 5-1 Mkr Mkr Mkr 71 Finansiellt mycket stark 91 Finansiellt ganska stark Finansiellt svag Bas: Samtliga, 127 intervjuer. Baserat på frågan Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? 5

6 Svårt att ta nya banklån Enkelt att ta nya banklån Kreditindex 1 Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Mar 211 Sep Bas: Samtliga, baserat på frågan Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? 6

7 Svårt att ta nya banklån Enkelt att ta nya banklån Kreditindex Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr Mar 211 Sep Bas: Samtliga, baserat på frågan Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? 7

8 3 av 4 har en stark finansiell ställning 1 Hur bedömer du företagets finansiella ställning? Mycket stark 3 Ganska stark 47 Varken eller 18 Ganska svag 5 Mycket svag Vet ej/ej svar Balansmått* Mar 211 Sep Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 127 intervjuer 8

9 3 av 4 har en stark finansiell ställning 1 Hur bedömer du företagets finansiella ställning? 8 6 Mycket stark 3 Ganska stark 47 Varken eller 18 Ganska svag 5 Mycket svag Vet ej/ej svar Balansmått* 2 Mar 211 Sep Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 127 intervjuer 9

10 Minskad ökning av likvida medel Likvida medel Soliditet Rörelsekapital Balansmått Likvida medel Mer 43 Oförändrat 35 Mindre 21 Vet ej/ej svar 1 Soliditet Högre 51 Oförändrat 31 Lägre 15 Vet ej/ej svar Mar 211 Sep 211 Rörelsekapital Ökat 43 Oförändrat 39 Minskat 13 Vet ej/ej svar 5 *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 127 intervjuer 1

11 Behovet av extern finansiering har ökat 4 3 Hur har företagets behov av extern finansiering förändrats under det senaste året? Ökat 24 Oförändrat 59 Minskat 17 Vet ej/ej svar 1 2 Balansmått Mar 211 Sep Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 127 intervjuer 11

12 Behovet av extern finansiering har ökat 4 Hur har företagets behov av extern finansiering förändrats under det senaste året? 3 2 Ökat 24 Oförändrat 59 Minskat 17 Vet ej/ej svar 1 1 Balansmått 4 7 Mar 211 Sep Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 127 intervjuer 12

13 Behovet av extern finansiering kommer att öka 4 Hur förväntar du dig att företagets behov av extern finansiering kommer förändras under det närmaste året? 3 2 Öka 21 Oförändrat 66 Minska 11 Vet ej/ej svar Mar 211 Sep 211 Balansmått -1-2 Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 127 intervjuer 13

14 Behovet av extern finansiering kommer att öka 4 Hur förväntar du dig att företagets behov av extern finansiering kommer förändras under det närmaste året? 3 2 Öka 21 Oförändrat 66 Minska 11 Vet ej/ej svar 2 1 Balansmått 8 9 Mar 211 Sep Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 127 intervjuer 14

15 Leasing ökar mest Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Mar 211 Sep Balansmått* Leasing Öka 18 Oförändrat 69 Minska 7 Vet ej/ej svar 6 Bankfinansiering Öka 22 Oförändrat 62 Minska 13 Vet ej/ej svar 2 Ägarkapital Öka 15 Oförändrat 78 Minska 4 Vet ej/ej svar 4 Lån på kapitalmarknaden Öka 5 Oförändrat 7 Minska 5 Vet ej/ej svar Leasing Bankfinansiering Ägarkapital Lån på kapitalmarknaden (företag som omsätter 1- Mkr) *Balansmått = Andelen () som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 127 intervjuer 15

16 Leasing ökar mest Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Leasing Bankfinansiering Ägarkapital Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Leasing Öka 18 Oförändrat 69 Minska 7 Vet ej/ej svar 6 Bankfinansiering Öka 22 Oförändrat 62 Minska 13 Vet ej/ej svar 2 Ägarkapital Öka 15 Oförändrat 78 Minska 4 Vet ej/ej svar Balansmått* 41 Tjänste *Balansmått = Andelen () som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 127 intervjuer 16

17 Få blir nekade lån Har du under det senaste året varit med om att? 25 befintligt lån inte beviljats få avslag på en kreditansökan 2 Ja 15 Transport Befintligt lån inte beviljats: 7 Få avslag på en kreditansökan: Mar 211 Sep 211 Bas: Samtliga, 127 intervjuer 17

18 Bankens räntemarginal Upplever du att bankens räntemarginal för era lån ökat, minskat eller varit oförändrad under de senaste tolv månaderna? Tror du att bankens räntemarginal för era lån kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande tolv månaderna? Senaste 12 mån Kommande 12 mån Balansmått 44 3 Senaste 12 mån. Ökat 49 Oförändrad 38 Minskat 5 Vet ej/ej svar 8 Kommande 12 mån. Öka 37 Oförändrad 51 Minska 7 Vet ej/ej svar 5 Mar 211 Sep *Balansmått = Andelen () som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Har lån, 86 intervjuer 18

19 Långivarna övervärderar inte riskerna Anser du att era långivare övervärderar riskerna med att låna ut pengar till ditt företag jämfört med andra företag i din bransch? Ja Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Mar 211 Sep 211 Bas: Har lån, 86 intervjuer 19

20 Jämförelse över tid Kommer ni i företaget att öka eller minska följande under det kommande året? Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Balansmått 38 Expandera verksamhet Öka 44 Oförändrat 49 Minska 6 Vet ej/ej svar Ersätta bef. tillgångar Öka 23 Oförändrat 7 Minska 4 Vet ej/ej svar Mar 211 Sep Förvärv, köp av företag Öka 9 Oförändrat 75 Minska 4 Vet ej/ej svar 11-1 *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 127 intervjuer 2

21 Investeringar det kommande året Kommer ni i företaget att öka eller minska följande under det kommande året? Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Expandera verksamhet Öka 44 Oförändrat 49 Minska 6 Vet ej/ej svar 1 Ersätta bef. tillgångar Öka 23 Oförändrat 7 Minska 4 Vet ej/ej svar Balansmått Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Förvärv, köp av företag Öka 9 Oförändrat 75 Minska 4 Vet ej/ej svar *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 127 intervjuer 21

22 Jämförelse över tid Vad av det följande kommer ni under det närmaste året att investera i? 5 4 Maskiner eller annan teknisk utrustning Mark eller fastigheter Annat Mar 211 Sep 211 Bas: Samtliga, 127 intervjuer 22

23 Intern finansiering är störst Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering Vet ej/ej svar 47 Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Bas: Om ökning i respektive investering 23

24 Intern finansierng sjunker något 1 Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? 8 Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering Investeringar för att expandera verksamheten Mar 211 Sep 211 Bas: Om ökning av investeringar för att expandera verksamheten, 455 intervjuer 24

25 Ökat behov av extern lånefinansierng Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? 1 Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Mar 211 Sep 211 Bas: Om ökning av reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar, 247 intervjuer 25

26 Intern finansierng ökar Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? 1 Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag 2 Mar 211 Sep 211 Bas: Om ökning av förvärvsinvesteringar dvs köp av företag, 116 intervjuer 26

27 Något färre tror på stigande priser Hur tror ni att priset på era varor och tjänster kommer att förändras de kommande tolv månaderna? Mars Sep 211 Öka mer än 5 Öka 2 till 5 Öka mindre än 2 Oförändrade Minska Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 127 intervjuer 27

28 Stora skillnader mellan branscherna Hur tror ni att priset på era varor och tjänster kommer att förändras de kommande tolv månaderna? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Priset kommer att öka minst 2 Mar 211 Sep 211 Bas: Samtliga, 127 intervjuer 28

29 1 av 5 har beslutat att skjuta rekrytering på framtiden Mot bakgrund av den turbulens som råder i världsekonomin har ditt företaget beslutat att vidta något av följande åtgärder? Skjuta planerade investering på framtiden Skjuta planerade rekrytering på framtiden Något utav dem Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Bas: Samtliga, 127 intervjuer

30 Genomsnittslönen väntas höjas med 3 vid nästa lönejustering Hur många procent tror du att de anställas löner i genomsnitt kommer att höjas vid nästa lönejustering? Samtliga Tillverkning 3, 3,1 Bygg 3,4 Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 1-5 Mkr 2,9 2,9 3, 2,9 3, 3, Medelvärden 5-1 Mkr 2,6 1-5 Mkr 5- Mkr Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Finansiellt svag 3, 2,9 3,1 2,8 2, Bas: Samtliga, 127 intervjuer 3

31 Slutsatser Näringslivets finansiella situation stark, men något svagare - Sju av tio anser att företaget har stark finansiell ställning. I mars var motsvarande andel åtta av tio - Störst är nedgången bland fastighetsföretag - Likviditeten, soliditeten och rörelsekapitalet har förbättrats under det senast året, men förbättringstakten har avtagit Näringslivet alltjämt expansivt, men i avtagande tempo - Något färre investerar för expansion - I högre utsträckning planeras investeringarna att finansieras med extern lånefinansiering än med intern finansiering 31

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 212 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 3 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 13 APRIL 12 Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig Sedan förra mättillfället oktober har det övergripande indexmåttet för riket sjunkit tydligt från till 7. Danske

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

LANTBRUKS BAROMETERN. 1 000 svenska bönder om konjunkturen

LANTBRUKS BAROMETERN. 1 000 svenska bönder om konjunkturen LANTBRUKS BAROMETERN svenska bönder om konjunkturen Sveriges lantbrukare tror på en något mer lönsam framtid Sju av tio lantbrukare upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Förhoppningen

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...

Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den... Hushåll FRÅGOR Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den... Q2 Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Är den...

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Konjunkturbarometern Hushåll frågor

Konjunkturbarometern Hushåll frågor Konjunkturbarometern Hushåll frågor 1. Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den? 2. Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg. Om Famna

Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg. Om Famna Om Famna Famna startade 24 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att bilda en intresseorganisation för idéburen vård och social omsorg. Initialt finansierades verksamheten

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 212 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer