Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008"

Transkript

1 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni

2 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms city förskjuts västerut Nya lokaler påverkar företagets arbetsmiljö 2

3 Skanskas Kontorsindex 15:e mätningen Framåtblickande trendmätning Förutser framtida behov och beteenden på lokalmarknaden i Sverige Frågepanelen kontinuerlig över tid Baseras på 400 svar 3

4 Panel Industriföretag, handel, transport samt post- och telekommunikation med fler än 200 anställda Tjänsteföretag med fler än 20 anställda (bank, finans, fastighet, etc.) Befattning: Vd, Ekonomichef, lokalansvarig 4

5 Fler eller färre anställda om ett år? Tror du att ditt företag kommer att ha fler eller färre anställda om ett år i de kontorslokaler som du ansvarar för? Bas :(400) (51%) 45% (41%) 45% 47% 47% (53 %) (42 %) (8%) 8% Fler anställda Samma antal anställda Färre anställda 8% (8 %) Fler anställda Samma antal Färre anställda 5

6 Fler eller färre anställda om ett år? Tror du att ditt företag kommer att ha fler eller färre anställda om ett år i de kontorslokaler du ansvarar för? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VT 2001 Bas:289 HT 2001 Bas:296 VT 2002 Bas:288 HT 2002 Bas:251 VT 2003 Bas:237 HT 2003 Bas: 213 VT 2004 Bas: 170 HT 2004 Bas: 220 VT 2005 Bas: 186 HT 2005 Bas: 221 VT 2006 Bas: 180 HT 2006 Bas:142 VT 2007 Bas: 195 VT 2008 Bas: 400 Fler anställda Samma antal anställda Färre anställda Fler anställda Samma antal anställda Färre anställda 6

7 Uppskattat lokalbehov om ett år? Tror du att ditt företag kommer att ha större eller mindre kontorsyta, som du ansvarar för, om ett år? Bas:(400) 68% 68% (68 %) 23% 23% (26 %) 9% 9% (6 %) Större kontorsyta Samma kontorsyta som idag Mindre kontorsyta Större Samma som idag Mindre 7

8 Uppskattat lokalbehov om ett år? 80% Tror du att ditt företag kommer att ha större eller mindre kontorsyta, som du ansvarar för, om ett år? Bas: () 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HT 2000 Bas:366 VT 2001 Bas:289 HT 2001 Bas:296 VT 2002 Bas:288 HT 2002 Bas: 249 VT 2003 Bas:237 HT 2003 Bas: 213 VT 2004 Bas: 170 HT 2004 Bas: 220 VT 2005 Bas: 186 HT 2005 Bas: 221 VT 2006 Bas: 180 HT 2006 Bas:142 VT 2007 Bas:195 VT 2008 Bas: 400 Större kontorsyta Samma kontorsyta som idag Mindre kontorsyta Större kontorsyta Samma kontorsyta som idag Mindre kontorsyta 8

9 Hur utvecklas branschen du verkar i? 90% Hur utvecklas branschen ditt företag verkar i? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% HT 2000 Bas:366 VT 2001 Bas:289 HT 2001 Bas:296 VT 2002 Bas:115** HT 2002 Bas:245 VT 2003 Bas:237 HT 2003 Bas: 213 VT 2004 Bas:170 HT 2004 Bas: 220 VT 2005 Bas: 186 HT 2005 Bas: 221 VT 2006 Bas: 180 HT 2006 Bas: 142 VT 2007 Bas: 195 VT 2008 Bas: 400 Positivt Varken positivt eller negativt Negativt Positivt Varken positivt eller negativt Negativt 9

10 Planlösning Öppen planlösning och individuella kontorsrum? Bas: (195) Hur är det idag? Hur vill medarbetarna ha det? Hur är det idag Hur vill medarbetarna ha det 17% 18% 17% 18% (11%) (8%) 58% 58% 44% 44% (68%) (62%) 36% 36% 25% 25% (22%) (28%) 0% 3% Enbart öppen planlösning Enbart öppen planlösning Mixat (både öppen o individuella kontorsrum) Mixat (både öppen och ind. kontorsrum) Enbart individuella kontorsrum Enbart individuella kontorsrum Ingen åsikt Ingen åsikt 10

11 Öppen planlösning eller individuella Planlösning, trend kontorsrum? Öppen (idag) Mixat (idag) Individuella kontorsrum (idag) Öppen (medarbetare) Mixat (medarbetare) Individuella kontorsrum (medarbetare) 100% 90% 80% 70% 60% 62% 61% 66% 72% 67% 70% 68% 66% 64% 72% 66% 67% 68% 64% 62% 58% 50% 40% 30% 20% 28% 29% 27% 24% 24% 23% 27% 22% 26% 27% 24% 25% 21% 28% 22% 44% 36% 25% 17% 18% 10% 0% VT 2003 Bas:237 HT 2003 Bas: 213 9% 11% 11% 9% 7% 8% 8% 4% 5% 6% VT 2004 Bas: 168 HT 2004 Bas: 220 VT 2005 Bas: 186 HT 2005 Bas: 214 VT 2006 Bas: 180 7% 8% 4% 4% HT 2006 Bas: % 8% VT 2007 Bas: 195 VT 2008 Bas: 11

12 Antal kvadratmeter per anställd idag Ungefär hur många kvadratmeter har ni per anställd i dag? Bas: (400) 44% 44% 25% 25% 22% 22% 10% 10% < 15 kvm/anställd kvm/anställd > 26 kvm/anställd Ingen åsikt <15 kvm kvm >26 kvm Ingen åsikt 12

13 Kvadratmeter per Antal kvadratmeter per anställd, trend VT 2006 Bas: 180 HT 2006 Bas: 142 VT 2007 Bas: 195 VT 2008 Bas: 400 vt-06 ht-06 62% 63% vt-07 48% 44% vt-08 20% 18% 27% 25% 14% 18% 15% 22% 10% 10% 4% 2% < 15 kvm/anställd kvm/anställd > 26 kvm/anställd Ingen åsikt < 15 kvm /anställd kvm /anställd > 26 kvm /anställd Ingen åsikt 13

14 Viktigaste faktorerna vid en förhyrning 1. Arbetsmiljö/inneklimat 2. Lokalens utformning /planlösning 3. Ekonomiska villkor 14

15 Hur en lokalflytt bidrar till Om ni flyttat de senaste fem åren, hur har man märkt förändringar i form av Bas 160 att lättare rekrytera nya medarbetare ökad arbetseffektivitet ökad trivsel minskad sjukfrånvaro

16 Sammanfattning Minskad tro på en fortsatt stark konjunktur Rekryteringsbehovet avtar, allt fler tror på samma antal anställda Lokalbehovet minskar något, allt färre tror på större ytor om ett år Mixad planlösning dominerar men är inte längre lika uppskattat. Istället ökar önskemålen om enskilda rum och öppen planlösning. Lokalerna en viktig faktor vid rekrytering 16

17 Aktuella trender på kontorsmarknaden Trendspaning av Caroline Arehult Uthyrnings- och marknadschef Skanska Fastigheter Stockholm 17

18 Trender på kontorsmarknaden - idag Hyresnivåerna i City/CBD får priskänsliga kunder att blicka ut till malmerna Dragning av CBD mot Centralstationen traditionella branscher håller dock kvar vid Stureplan Fortsatt tryck från agenter & kunder Markant ökat intresse för GreenBuilding 18

19 Trender på kontorsmarknaden imorgon Green Tenant Bara en bra adress håller inte Rekrytering & varumärke allt viktigare orsaker till företagsflytt Kr/m 2 kontra Kr/arbetsplats Kontoret ska hålla för snabba förändringar 19

20 Vad lockar i väster? Iakttagelser från Stockholms kontorshyresmarknad Fredrik Lantz Uthyrare, Skanska Fastigheter Stockholm 20

21 21

22 Attraktionskrafter i området Kommunikationer Moderna kontor Ny identitet 22

23 23

24 Nya kontorslokaler påverkar företagets arbetsmiljö! 24

25 Workspace Evaluation Skanska Fastigheter Stockholm & StjärneLöhman Arkitekter Kartläggning av upplevd fysiskt arbetsmiljö Webbaserad enkät Minst 50 målpersoner 3 steg: Befintliga lokaler Direkt efter inflytt Efter etablering i nya lokalerna 25

26 Enkätens uppbyggnad Frågor om temperatur, ljus, ljud, design mm Frågor om produktiviteten, kreativiteten, välbefinnandet mm Frågor med frisvar Egna kommentarer/förslag 26

27 WE2 Diagram 1:11 Medelvärden för samtliga svarande WE2 i förhållande till WE1 Temperatur, luftrörelse och luftfuktighet 5 Lokalens design, påverkan och identitet 4 3 Luft, lukt och partiklar 2 1 Avskildhet 0 Dagsljus och belysning Arbetsplatsens utformning, funktioner och servicenivå Ljudnivå och buller Arbetslokalens utformning, funktioner och servicenivå Samtliga (47 st) WE1 Samtliga (48 st) StjärneLöhman Arkitekter WE2 Hi3G 27

28 WE2 Diagram 4:1 Medelvärden för män respektive kvinnor i förhållande till samtliga svarande På en skala från ett till fem (där ett är sämst och fem är bäst) uppskatta... hur pass bra din arbetsplats och era arbetslokaler hjälper dig i ditt arbete hur pass nöjd du är med din arbetsplats och era arbetslokaler nivån på din produktivitetet i arbetslokalerna nivån på din kreativa förmåga i arbetslokalerna nivån på ditt välbefinnande i arbetslokalerna Samtliga svarande (47 st) Män (29 st) Kvinnor (18 st) Uppnått värde vid mätning WE1 StjärneLöhman Arkitekter WE2 Hi3G 28

29 Medelvärden för Eget rum i WE 1 och Större kontorslandskap i WE 3 Temperatur, luftrörelse och luftfuktighet Luft, lukt och partiklar Dagsljus och belysning Ljudnivå och buller Arbetslokalens utformning, funktioner och servicenivå Arbetsplatsens utformning, funktioner och servicenivå Avskildhet Lokalens design, påverkan och identitet WE1 Eget rum (95 st) WE3 Större kontorslandskap (47 st )

30 I de nya lokalerna har Minskat Inte förändrats Ökat Vet ej/inte aktuellt Antal tillfällen för kontakt med kollegor 5% 27% 67% 1% Antal tillfällen för kontakt med min chef/ledning 5% 53% 36% 5% Sammanhållning och laganda 6% 43% 49% 2% Förmågan att samarbeta och gemensamt lösa problem 5% 47% 47% 1% Gruppens/teamets kreativitet 4% 40% 30% 26% 30

31 Varför Workspace Evaluation? Kunden: Kunskap om enkla åtgärder som kan ge stora förändringar i positiv riktning Skanska Fastigheter Stockholm AB Kunskap om våra kunder & våra hus Möjlighet till utveckling! 31

32 Tack! 32

När det gäller kommersiella lokaler i Stockholmsområdet

När det gäller kommersiella lokaler i Stockholmsområdet När det gäller kommersiella lokaler i Stockholmsområdet Som kund till New Offi ce får ni kostnadsfritt tillgång till hela det aktuella lokalutbudet med en enda kontakt. Vi fungerar som er personliga rådgivare

Läs mer

HAGASTADEN/STOCKHOLM. Outstanding Torsplan

HAGASTADEN/STOCKHOLM. Outstanding Torsplan HAGASTADEN/STOCKHOLM Outstanding Torsplan 4 Flytta till Torsplan en Outstanding affär I kontors- och handelshuset Torsplan utformar vi tillsammans en fantastisk arbetsmiljö som stärker interna processer

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

exlent Hyllie Vill du hyra kontor i exlent Hyllie? Läs gärna mer på ncc.se/exlenthyllie

exlent Hyllie Vill du hyra kontor i exlent Hyllie? Läs gärna mer på ncc.se/exlenthyllie Vill du hyra kontor i exlent Hyllie? KONTAKTA Fredrik Johansson Kundansvarig uthyrning på NCC Property Development +46 70 732 26 06 fredrik.johansson2@ncc.se Läs gärna mer på ncc.se/exlenthyllie NCC är

Läs mer

En berättelse om att skapa rätt förutsättningar

En berättelse om att skapa rätt förutsättningar En berättelse om att skapa rätt förutsättningar ngagerade medarbetare är nyckeln till ett företags framgång. Och för att människor ska känna engagemang krävs mer än ett fint kontor. Arbetsmiljön börjar

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN

Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN Bo bra där du lever. Lev bra där du bor. FÖRETAGET PLATEN BO BRA DÄR DU LEVER. Att bo bra är viktigt Boende är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättningar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

ARENASTADEN. Framtidens mötesplats för framtidens företag. Sida 17

ARENASTADEN. Framtidens mötesplats för framtidens företag. Sida 17 ARENASTADEN Framtidens mötesplats för framtidens företag Sida 17 5 pusselbitar skapar framtidens stadsdel 1 2 Friends Arena 50 000 åskådare vid fotbollsmatcher, 65 000 vid konserter Hemmaplan för landslaget

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 107 Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden jämförelse mellan

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon slutdestination. Ett steg närmare målet kom dock Deskjockey Revision när de fick utmärkelsen Årets framtidsbyrå 2014, i samband med FAR:s branschdagar.

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING

STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING STRATEGISKT HR-ARBETE OCH VARUMÄRKESUTVECKLING En undersökning om ledande befattningshavares uppfattningar om sambanden mellan HR-arbete och varumärkesutveckling Av Framgångsrika Friska Företag, 3F i samverkan

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer