Handelns utsikter Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna"

Transkript

1 Handelns utsikter Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

2 Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel 58% Källa: Statistikcentralen, Handelns omsättning.

3 Handeln sysselsätter flest inom näringslivet personer 350 Handel 300 Teknik 250 Byggande Transport och lagring Information och kommunikation Hotell- och restaurangtjänster 100 Skogsindustri 50 Livsmedels- och textilindustri 0 Kemisk industri Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsstatistik Energi- och vattenförsörjning, avfallshantering

4 Handeln sysselsatte personer 15% Bilhandel Partihandel och agenturverksamhet 54% Detaljhandel 31% Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning.

5 Handelns utsikter bakgrund Försäljningsvolymen inom detaljhandeln ökade inte från föregående år i januari maj 2013, partihandelns volym minskade med cirka tre och bilhandeln med närmare 30 procent. Antalet företag inom handeln var nästan oförändrat (Statistikcentralen, Statistik över omsättning inom handeln). I januari april 2013 minskade antalet företag med cirka 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den ekonomiska tillväxten avstannade förra året och kommer att minska med cirka en procent i år. Nästa år kommer ekonomin att börja växa mycket långsamt. De kommande åren är en tid av långsam tillväxt, eftersom det nästan inte finns några faktorer som skulle öka tillväxten. Privata investeringar och byggande kommer att minska ytterligare i år och börja växa långsamt nästa år. Importen och exporten utvecklas mycket långsamt i år, och nästa år uppgår tillväxten till högst några procent. Ökningen av exporten räcker inte till för att återerövra förlorade världsmarknader. Inflationen avtar i år till lite under två procent, och kommer nästa år att ligga på en nivå av cirka två procent. Privathushållens köpkraft och antalet sysselsatta minskar

6 20 15 Konsumenternas förväntningar på sin egen ekonomi under nästa år Saldotal Förväntning på den egna ekonomin Förväntning, medeltal på 2000-talet Statistikcentralen 3/00 6/00 9/00 12/00 3/01 6/01 9/01 12/01 3/02 6/02 9/02 12/02 3/03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12 12/12 3/13 6/13

7 Handelns synpunkter på konjunkturläget i Finland 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00-40,00 Saldotal Förväntning på den egna ekonomin Förväntning, medeltal på 2000-talet -50,00-60,00 Källa: EK. 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12 12/12 3/13 6/13

8 Detaljhandelns omsättning Volymindexets årliga genomsnitt Trend Trend ** Omsättning Statistikkälla: Statistikcentralen. Prognos: Finsk Handel Volymen av försäljningen minskar i år med en procent och ökar nästa år med en halv procent * 2014**

9 180 Sysselsatta inom detaljhandeln personer Statistikkälla: Statistikcentralen Prognos: Finsk Handel * 2014** Antalet sysselsatta inom detalhandeln ökar inte i år och inte heller nästa år.

10 Partihandelns omsättning Volymindexets årliga genomsnitt Trend Trend ** Omsättning Statistikkälla: Statistikcentralen. Prognos: Finsk Handel Volymen av försäljningen minskar i år med 4 procent och ökar nästa år med 2 procent * 2014**

11 110 Sysselsatta inom partihandeln personer Statistikkälla: Statistikcentralen Prognos: Finsk Handel I år minskar antalet sysselsatta inom partihandeln med 3 procent och ökar nästa år med två procent * 2014**

12 Bilhandelns omsättning Volymindexets årliga genomsnitt Trend Trend ** Försäljning Statistikkälla: Statistikcentralen. Prognos: Finsk Handel Volymen av försäljningen minskar i år med 13 procent och ökar nästa år med 3 procent * 2014**

13 50 Sysselsatta inom bilhandeln personer Statistikkälla: Statistikcentralen. Prognos: Finsk Handel Antalet sysselsatta inom bilhandeln minskar i år med 7 procent och ökar nästa år med en procent * 2014**

14 Handelns investeringar

15 Handeln som investerare i nationalekonomin Förra året minskade antalet investeringar i ekonomin med drygt en procent. Minskningen i investeringarna berodde dock på att privathushållens investeringar minskade. Företagens investeringar fortsatte att öka: Industrins investeringar ökade med 11 och handelns investeringar med 14 procent. Inom handelns investeringar minskade endast IKT-investeringarna, -9 procent. Investeringarna inom bilhandeln minskade redan för andra året i rad. Investeringarna inom parti- och detaljhandeln ökade mest inom byggverksamheten. Näringslivets (exkl. energiförsörjning) största investerare var teknologiindustrin, knappt 1,8 md euro, och den näst största var handeln, drygt 1,6 md euro. Inom transportmateriel och byggverksamhet var handeln den största investeraren. Räknat med fasta priser var investeringarna inom industrin förra året 12 procent mindre än år 2008, medan handelns investeringar var 5 procent större. (Källa: Statistikcentralen.) Finsk Handels investeringsenkät genomfördes i juni bland medlemsföretag som sysselsätter minst 20 löntagare. Enkätresultaten presenteras i regel som saldotal: från procenttalet för jakande svar på frågan drar man av andelen nekande svar.

16 Handeln som investerare i nationalekonomin Milj. euro 2012 Fasta investeringar tot. Ändring, % Teknologiindustri 1764 Kemisk industri 29 Handel 1612 Skogsindustri 24 Information och kommunikation 1355 Finans- och försäkringsverksamhet 15 Byggverksamhet 787 Handel 14 Skogsindustri 685 Teknologiindustri 10 Administrations- och stödtjänster 659 Administrations- och stödtjänster 8 Kemisk industri 541 Livsmedelsindustri 5 Livsmedelsindustri 368 Byggverksamhet 3 Finans- och försäkringsverksa 325 Hotell och restaurang 0 Hotell och restaurang 196 Information och kommunikation -6 Textilindustri 18 Tilastokeskus. Textilindustri

17 Ändring i värdet av pågående års investeringar jämfört med planerna Saldotal Finsk Handels investeringsenkät. 2/11 2/12 2/13

18 Effekten av utsikter inom efterfrågan på investeringar Saldotal Finsk Handels investeringsenkät /11 2/12 2/13

19 Effekten av tillgången på finansiering och finansieringskostnader på investeringar Saldotal Finsk Handels investeringsenkät. 2/11 2/12 2/13

20 25 Uppskattning om investeringar 2014 Jämfört med föregående år Saldotal Finsk Handels investeringsenkät. Byggnads- och fastighetsinvesteringar Investeringar i maskiner och anordningar Bilinvesteringar

21 Handelns investeringar Investeringarna i företag inom handeln är i år mindre än vad som ursprungligen planerats. Nästan 30 procent av företagen har minskat sina investeringar jämfört med planen. Utsikterna för efterfrågan har haft en betydande inverkan på investeringarna. 40 procent har minskat sina investeringar jämfört med förra året på grund av utsikterna för efterfrågan. Även tillgången på och kostnaderna för finansiering har minskat investeringarna från förra året. 16 procent har minskat sina investeringar jämfört med förra året på grund av tillgången på finansiering och finansieringskostnaderna. Enligt investeringsenkäten ökar byggnadsinvesteringarna inte i år och kommer att minska nästa år. En tredjedel av företagen kommer emellertid att öka byggandet i år. De genomförda investeringarna består främst av sanering. Tillväxten i maskin- och utrustningsinvesteringar avtar klart från föregående år, och nästa år kommer investeringarna att minska. I år kommer dock 38 procent av företagen att öka sina utrustningsinvesteringar. Investeringarna utgörs främst av att gammal materiel byts ut. Investeringarna i bilmateriel minskar klart redan i år och denna utveckling kommer att fortsätta nästa år. I år kommer endast 5 procent av företagen att öka sina bilinvesteringar. Även bilinvesteringarna utgörs främst av att gammal materiel byts ut.

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015

SCB-Indikatorer. Industriproduktionen vänder upp. Kommentarer & Analys. I fokus: Sveriges bostadsbyggande. ökar kraftigt sid 12. Nummer 6 2 juli 2015 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Industriproduktionen vänder upp Industriproduktionsindex =, trend 15 85 n Lägre nybilsregistreringar Sid 9 n Finlands kräftgång fortsätter

Läs mer

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2 Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 1..9/ - - - - BNP och sysselsättningen förändring, % - - - Källa: Statistikcentralen -5 5 7 9 BNP Sysselsättningen, trend Prognos - Finlands

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009. Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) Bilaga Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2010 1) EKONOMISK ÖVERSIKT SEPTEMBER 2009 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q4 212 Utfall fjärde kvartalet 212, helår 212 och prognos för 213 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q4 212 med helårsprognos för 213 TURISTNÄRINGENS INDEX 212 OFÖRÄNDRAT MOT

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Stabil men svag BNP-tillväxt SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Stabil men svag BNP-tillväxt Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014

SCB-Indikatorer. Handeln med utlandet ökar. Kommentarer & Analys. I fokus: Detaljhandeln i ett branschperspektiv. sid 12. Nummer 10 4 november 2014 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Handeln med utlandet ökar Utrikeshandel med varor Värdeutveckling i årstakt, trend 1 Import 5 Export -5-1 -15 n Uppgång i nybilsregistreringen

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) EKONOMISK ÖVERSIKT September 2004 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Krismedvetna hushåll ökade sparandet... sid 3 Bruttonationalprodukten (BNP) visade fjärde kvartalet 8 den kraftigaste nedgången sedan första kvartalet

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Svensk inflation högst i EU SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Svensk inflation högst i EU Inflationstakt Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP). Årlig förändring i procent 3,5 3, 2,5 2, EU 1,5 1,,5, -,5

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Erik Huldt, Julia Asplund Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. Får publiceras 12.9.2006 kl 900. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. Får publiceras 12.9.2006 kl 900. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1) Får publiceras 12.9.2006 kl 900 Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1) EKONOMISK ÖVERSIKT ) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Stark konjunktur, tecken på avmattning...sid 3 Bilden av god svensk ekonomisk utveckling, med starka bidrag från export, lagerinvesteringar och fasta

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Tillväxten mattades under 27...sid 3 BNP-tillväxten var 2,6 procent under 27, vilket var den lägsta sedan 23. Det fjärde kvartalet blev den kalenderkorrigerade

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer