Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors"

Transkript

1 Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation ,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal bostäder detta år Antal bostäder nästa år NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer

2 Ekonomisk utveckling Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under april - juni med 0,2 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2013 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,1 procent. Under andra kvartalet fanns det en arbetsdag mindre än för ett år sedan. Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser (mrd euro) Volymen av bruttonationalprodukten minskade med 1,2 procent år År 2012 minskade bruttonationalproduktens volym med 1,5 procent, medan den tidigare uppskattades ha minskat med 1 procent. Revideringen var delvis en följd av minskade forsknings- och utvecklingsutgifter. Exportvolymen ökade med 2,2 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med året innan ökade exportvolymen med 0,9 procent under april juni. Importen ökade med 2,4 procent från föregående kvartal och med 3 procent från året innan. Volymen av den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,2 procent från året innan. ökade med 0,5 procent från föregående kvartal, men minskade med 3,5 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna ökade med 0,7 procent från föregående kvartal, men minskade med 2 procent från året innan. - 2

3 Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,2 procent september 2014 till , vilket var fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, medan det var 7,6 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var fler än i september året innan. Det fanns personer fler utanför arbetskraften än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2004/ /09 Antalet sysselsatta uppgick i september 2014 till (felmarginal ±32 000), dvs fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla åringar, var i september 68,2 procent, medan det året innan var 67,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent för män och 68,0 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2014 till (felmarginal ±17 000), dvs fler än året innan. Av de arbetslösa var män och kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet var i september 8,2 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent för män och 7,7 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,5 procent. Antalet unga i åldern år var i september totalt Av dem var sysselsatta och arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till Det relativa arbetslöshetstalet för unga åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i september 17,9 procent, dvs. detsamma som året innan. Trenden för det relativa - 3

4 arbetslöshetstalet bland unga var 19,4 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern år av befolkningen i samma ålder var 8,0 procent. Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i september 2014 till , dvs färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var dolt arbetslösa, dvs fler än i september år Inflationen 1,3 procent i september Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i september 1,3 procent. I augusti var den 1,1 procent. Inflationen accelererade främst på grund av dyrare kläder och grönsaker. I september steg konsumentpriserna från året innan främst på grund av hyreshöjningar, högre detaljpriser på tobaksprodukter och alkoholdrycker samt högre restaurang- och kafépriser. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i september mest av billigare bränslen, hemelektronik och egnahemshusfastigheter. Konsumentpriserna steg från augusti till september med 0,5 procent, vilket främst berodde på dyrare kläder. Ökningen av bostadsskulder har stannat av Enligt Statistikcentralens statistik över skuldsättning hade bostadshushållen med bostadsskulder en bostadsskuld på i genomsnitt euro år 2013, vilket var reellt omkring hundra euro mindre än år Den genomsnittliga - 4

5 bostadsskulden ökade under början av 2000-talet med i genomsnitt 10 procent om året, men ökningen har avtagit betydligt under de senaste åren. Den genomsnittliga bostadsskulden hos bostadshushåll med bostadsskuld var störst i Nyland, där bostadsskulden uppgick till euro år I Kajanaland och Lappland var den genomsnittliga bostadsskulden minst, omkring euro. Ungefär vart tredje bostadshushåll i Finland hade bostadsskuld år I Finland fanns det år 2013 omkring bostadshushåll med bostadsskuld, medan de år 2002 uppgick till Ungefär vart tredje bostadshushåll i Finland hade bostadsskuld år I Finland fanns det år 2013 omkring bostadshushåll med bostadsskuld, medan de år 2002 uppgick till År 2013 fanns det i Finland bostadshushåll med bostadsskuld på över euro. Antalet var 4,8 procent av alla bostadshushåll och 9,1 procent av alla bostadshushåll med bostadsskuld. Hushållen lyfte i september 2014 nya bostadslån för 1,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,77 %, dvs. 0,10 procentenheter lägre än i augusti. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick vid slutet av september till 89,4 miljarder euro och årsökningen var 1,7 % Inlåningen från hushåll uppgick totalt till 80,9 miljarder euro vid slutet av september 2014 och genomsnittsräntan var 0,40 %. I beloppet ingick avistainlåning för 53,4 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 13,9 miljarder euro. Hushållen ingick i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,8 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var 1,10 % i september. - 5

6 Bostadsmarknad - 6

7 Aktiebostadspriserna under tredje kvartalet Under första kvartalet 2014 sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,7 procent från föregående kvartal under tredje kvartalet I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,2 procent. Jämfört med motsvarande period år 2013 sjönk priserna i hela landet med 1,0 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,8 procent och i övriga Finland med 1,2 procent. Under juli-september var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter euro i hela landet, euro i huvudstadsregionen och euro i övriga Finland. Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,8 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,0 procent. Jämfört med motsvarande period år 2013 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 0,5 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,0 procent och i övriga Finland med 0,2 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var euro i hela landet, euro i huvudstadsregionen och euro i övriga Finland. Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år Hyrorna steg med 3,5 procent under året Hyrorna steg under det tredje kvartalet år 2014 med 3,5 procent från året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 3,0 procent. Inom huvudstadsregionen steg hyrorna för de fritt finansierade bostäderna med 3,2 procent och i övriga Finland med 2,9 procent. Hyrorna för ARA-bostäder steg i hela landet med 4,1 procent från föregående år. Jämfört med föregående kvartal steg hyrorna för fritt finansierade bostäder med 0,5 procent och för ARA-bostäder med 0,6 procent i hela landet. Det genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder var 12,86 euro i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter för fritt finansierade bostäder 16,59 euro och i övriga Finland 11,06 euro. Den genomsnittliga hyran för aravabostäder var 11,12 euro per kvadratmeter i hela landet. I huvudstadsregionen var den genomsnittliga hyran per kvadratmeter i aravabostäder 12,22 euro och på övriga håll i landet 10,54 euro. I Helsingfors steg hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna med 3,2 procent från året innan. I Esbo steg hyrorna med 3,7 och i Vanda med 5,2 procent. I Tammerfors steg de med 3,1 och i Åbo med 2,8 procent. I Jyväskylä var hyresstegringen 3,9 procent. I Lahtis steg hyrorna 3,9 procent och i Kuopio med 2,8 procent. - 7

8 ARA-hyror år 2013 Marknadshyror år

9 Aktuell bostadspolitik Man väntar om regeringen kan komma överens om modell för det nya 20 års räntestödlån. Källor: Statistikcentralen, Finlands Bank, Byggnadsindustrin, Miljöministeriet, ARA. - 9

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2 Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 1..9/ - - - - BNP och sysselsättningen förändring, % - - - Källa: Statistikcentralen -5 5 7 9 BNP Sysselsättningen, trend Prognos - Finlands

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Arbetskraftsundersökning

Arbetskraftsundersökning Arbetsmarknaden 015 Arbetskraftsundersökning 015, maj Det relativa arbetslöshetstalet för maj 11,8 procent Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 015 till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, maj Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Ändringar i civilstånd 2013

Ändringar i civilstånd 2013 Befolkning 2014 Ändringar i civilstånd 2013 Antalet ingångna äktenskap betydligt färre, antalet skilsmässor något fler Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade antalet ingångna

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

Finlands ekonomi faller brant in i recession

Finlands ekonomi faller brant in i recession Prognos 3..9 Economic Ekonomisk forecast prognos for för 7 8 9 1 Finlands ekonomi faller brant in i recession Tilläggsuppgifter Prognoschef Eero Lehto tel. (9) 3 73 Informatör Heikki Taimio tel. (9) 3

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, juni Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. Maj 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi Maj 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Varför är inflationen låg?

Varför är inflationen låg? Varför är inflationen låg? PENNINGPOLITISK RAPPORT 5 Inflationen har varit låg i Sverige de senaste åren och föll ytterligare under senare delen av, då främst prisökningstakten för tjänster avtog. Denna

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer