Bostäder och boendeförhållanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostäder och boendeförhållanden"

Transkript

1 Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla åringar, dvs personer självständigt 1) i hyresbostäder år. Andelen personer som bor i hyresbostäder av åringarna har ökat med procentenheter under perioden Andelen personer som bor i ägarbostäder har minskat något under samma period. Av denna åldersklass bodde 17 procent ( personer) hos sina föräldrar år. Av alla åringar bodde 8 procent självständigt, dvs personer. Andelen självständigt boende personer i ägarbostäder av åldersklassen efter ålder och område under åren 2005 och, Enligt Statistikcentralen omfattade bostadsbefolkningen år totalt köpare av första bostad i form av aktie. Antalet personer som köper sin första bostad har minskat med (1 procent) jämfört med år Med köpare av första bostad avses här en person som har köpt en bostad i aktieform och är befriad från överlåtelseskatt som första bostadsköpare. Personer som köpt en första bostad i fastighetsform ingår inte i statistiken. Köpare av första bostad i aktieform är koncentrerade till städer. Största delen, 60 procent, av dem som köpte sin första bostad bodde under köpåret i Finlands tio största kommuner. 19 prosent bodde i Helsingfors. 1) Personer som bor inte med sina föräldrar. Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Innehåll 1. Bostadsbeståndet... Nästan 2,9 miljoner bostäder... Fyrtiofem procent av alla bostäder fanns i flervåningshus... Medelytan i bostäderna 80 kvadratmeter procent av bostäderna i nya flervåningshus var uthyrda år Bostadshushåll och boendeförhållanden...5 Bostadshushållets storlek är i genomsnitt 2,0 personer...5 Omkring hälften av finländarna bor i småhus...5 En fjärdedel av finländarna bodde trångt...6 I hyresbostäderna bor huvudsakligen 1 2 personers bostadshushåll...6 En fjärdedel av befolkningen bodde i hyresbostäder...7 År köpte personer första bostad...7 Relativt många flervåningshus saknar hiss...8 Tabeller Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp Tabell 2. Bostadshushåll och personer efter hustyp...5 Tabell. Golvyta per person (m2) efter bostadshushållets storlek Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Bostadshushåll efter storlek och medelstorlek Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis Tabellbilaga. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform Tabellbilaga. Golvyta (m2) i genomsnitt 1970-, hela bostadsbeståndet...11 Tabellbilaga 5. Bostäder och utrustning Tabellbilaga åriga bostadsbefolkningen med familjestatus, upplåtelseform och region Tabellbilaga 7. Köpare av första bostad 2006, personer...1 Figurer Figur 1. Flervåningshusbostäder som färdigställdes år, upplåtelse i slutet av år ()... Figur 2. Bostadshushåll efter storlek 1970, antal...5 Figur. Bostadshushåll i hyresbostäder efter bostadshushållets storlek, ()...6 Figur. Bostäder efter upplåtelseform Figur 5. Köpare av första bostad efter bostadskommun 2006, personer...8 2

3 1. Bostadsbeståndet Nästan 2,9 miljoner bostäder I slutet av år fanns det bostäder i Finland. Av dessa var bostäder utan permanent boende. Bostadsbeståndet ökade med bostäder från året innan. Sedan år 1990 har bostadsbeståndet ökat med bostäder, dvs. med i genomsnitt bostäder årligen. År fanns det fler bostäder utan permanent boende än år Ökningen av bostadsbeståndet har avtagit jämfört med föregående decennier. Flest bostäder byggdes under och talen. Bostadsbyggandet har koncentrerats till urbana kommuner. Av de bostäder som färdigställdes under åren 1995 är 76 procent belägna i urbana kommuner. Fyrtiofem procent av alla bostäder fanns i flervåningshus Ännu år 1990 fanns det nästan lika många bostäder i fristående småhus som i flervåningshus. Då fanns det bostäder i flervåningshus och bara 000 färre i fristående småhus. Under 1990-talet ökade emellertid andelen bostäder i flervåningshus. I slutet av år var andelen bostäder i flervåningshus 5 procent av alla bostäder, dvs , vilket är fler bostäder i flervåningshus än i fristående småhus. Antalet radhus har mer än tiodubblats sedan år Då fanns det bara radhusbostäder, i slutet av år var antalet redan Medelytan i bostäderna 80 kvadratmeter År var den genomsnittliga lägenhetsytan i bostäder 80,0 kvadratmeter. Medelytan i bostadsbeståndet har ökat med ungefär 20 kvadratmeter sedan år Medelytan i enrummare var m2, i tvårummare 55 m2 och i bostäder med tre rum och kök 79 m2. Trots att den genomsnittliga storleken på bostäder ökat fanns det ungefär bostäder som var mindre än 0 m2. Å andra sidan var bara 27 procent av bostäderna m2 eller över. Bostäderna med ett rum och kök eller kokvrå var till antalet, dvs. 15 procent av bostadsbeståndet. Den vanligaste bostadstypen var två rum och kök eller kokvrå. Totalt fanns det bostäder av den här typen, dvs. omkring 0 procent av hela bostadsbeståndet. Tabell 1. Golvyta per bostad (m2) efter hustyp 1970 År Hustyp Totalt Fristående småhus Rad- och kedjehus Flervåningsbostadshus Övriga byggnader ,0 66,0 7,0 51,0 5, , 8,6 71,7 5,8 55, , 95, 70,2 55,8 59, ,5 101,9 70,0 56,1 59,8 79,5 108, 71,2 60,7 80,0 110,8 71, 56, 60,7 Medelytan i ägarbostäder var 96 m2 och största delen av ägarbostäderna finns i småhus. Däremot är största delen av hyresbostäderna flervåningshusbostäder, vars medelyta är 5 m2. I bostadsbeståndet har upplåtelseform i regel bara definierats för bostäder med permanent boende. För bostäder utan permanent boende har upplåtelseform definierats då bostaden är belägen i arava- eller räntestödshyresbostad eller bostaden har tillfälligt boende. Av alla bostäder var omkring hyresbostäder i slutet av år och av dem hade permanent boende. Antalet hyresbostäder har ökat med bostäder från år 1990.

4 58 procent av bostäderna i nya flervåningshus var uthyrda år Enligt Statistikcentralen färdigställdes omkring nya bostäder i flervåningshus år. I slutet av år var 58 procent av dem hyresbostäder, något under 5 procent var bostadsrättsbostäder och resten ägarbostäder (17 ), okänd eller fortfarande tomma (20 ). Antalet tomma bostäder beror på att uppgifterna om upplåtelseform huvudsakligen grundar sig på flyttanmälningar och att man delvis flyttar till nya färdigställda flervåningshus först på följande års sida. Figur 1. Flervåningshusbostäder som färdigställdes år, upplåtelse i slutet av år () I de nya flervåningshus som färdigställdes år fanns det hyresbostäder. Av dem var omkring räntestödshyresbostäder som understöds av staten. År färdigställdes totalt omkring bostäder, av vilka var småhusbostäder, 000 radhusbostäder och flervåningshusbostäder. I huvudstadsregionen färdigställdes omkring nya bostäder och av dem var bostäder i flervåningshus. Av dessa nya flervåningshusbostäder var 59 procent hyresbostäder i slutet av år.

5 2. Bostadshushåll och boendeförhållanden Bostadshushållets storlek är i genomsnitt 2,0 personer Antalet bostadshushåll med 1 2 personer har ökat redan i flera decennier och i slutet av år utgjorde de 75 procent av alla bostadshushåll. I slutet av år fanns det totalt bostadshushåll, av vilka , dvs. 2 procent, var enpersons bostadshushåll. Bostadshushållens storlek var i genomsnitt 2,0 personer år, medan den ännu år 1970 var tre personer. Figur 2. Bostadshushåll efter storlek 1970, antal Bostadshushållens storlek varierade efter region. I urbana kommuner var bostadshushållens genomsnittliga storlek 2,00 personer, medan den genomsnittliga storleken i landsbygdskommuner var 2,1 personer. Bostadshushållets sammansättning är olika på landsbygden och i städerna. I städerna finns det fler ( ) enpersons bostadshushåll än i landsbygdskommunerna (9 ). Omkring hälften av finländarna bor i småhus I slutet av år bodde omkring hälften av finländarna i fristående småhus, trots att bara 0 procent av bostäderna med permanent boende fanns i fristående småhus. De bebodda radhusbostäderna var till antalet och utgjorde 1 procent av bostadsbeståndet. Av bostäderna med permanent boende fanns procent i flervåningshus, även om en tredjedel av befolkningen bodde i flervåningshus. Detta förklaras av att bostäderna i flervåningshus är mindre och att det bor mindre familjer eller bostadshushåll i dem än i rad- och småhus. Tabell 2. Bostadshushåll och personer efter hustyp Hustyp Bostadshushåll Personer Alla bostadshushåll , Fristående småhus (egnahemshus eller parhus) , , Radhus , ,2 Flervåningsbostadshus , ,0 Övriga byggnader (affärsbyggnader o.d.) , ,5 Ett bostadshushåll förfogade över en bostadsyta på ungefär 82 kvadratmeter, och 0 kvadratmeter per person. Räknat per person minskar bostadsytan betydligt då bostadshushållets storlek ökar. Ensamboende hade i genomsnitt 60 kvadratmeter till sitt förfogande, bostadshushåll bestående av två personer kvadratmeter, men bostadshushåll på sex personer hade däremot bara 21 kvadratmeter per person till sitt förfogande. 5

6 Tabell. Golvyta per person (m2) efter bostadshushållets storlek 1985 År Bostadshushållets storlek Alla bostadshushåll 1 person 2 personer personer personer 5 personer 6 personer 7+ personer ,9 8,6, 27,6 2,1 21,2,7 15, , 51,8 7,0 29, 25,0 21,7 19,0 1,8 1995, 5,0 9,2 0, 25, 21,9 19,0 15, , 55,6 0,8 1, 26,0 22,5 19, 15, ,5 57,0 2, 2, 27, 2,7 20, 16, 9,1 58,6,6,0 28,2 2, 21,0 16,9 9,9 59,6,2, 28, 2,6 21,1 16,8 En fjärdedel av finländarna bodde trångt I slutet av år fanns det trångbodda bostadshushåll och totalt personer bodde trångt. Ett bostadshushåll är trångbott, då det bor fler än en person per rum i det. En person som bor ensam anses alltså inte bo trångt. Då man inte räknar med ensamboende, var 15 procent av bostadshushållen trångbodda och nästan var femte finländare bodde i en trång bostad. Antalet trångbodda bostadshushåll har minskat årligen men år 201 började antalet at öka. År trångbodda bostadshushåll ökade med från året innan och antalet trångbodda personer med ungefär 500. Räknat enligt lägenhetsytan per person var boendetätheten mindre i ägarbostäder än i hyresbostäder. Ett bostadshushåll i en ägarbostad förfogade över i genomsnitt kvadratmeter lägenhetsyta per person, medan ett bostadshushåll i en hyresbostad bara förfogade över i genomsnitt 2 kvadratmeter per person. Av hyresbostäderna var boendetätheten minst i fritt finansierade hyresbostäder, dvs. kvadratmeter per person. Skillnaderna mot andra hyresbostäder var inte stora. I arava- och räntestödshyresbostäder var bostadsytan 1 kvadratmeter per person. I bostadsrättsbostäder var den kvadratmeter per person. I hyresbostäderna bor huvudsakligen 1 2 personers bostadshushåll Av de bostadshushåll som bor i hyresbostäder var största delen, 86 procent, en- eller tvåpersoners bostadshushåll. I ägarbostäderna var motsvarande andel 70 procent. Av bostadshushåll i hyresbostäder utgjorde större bostadshushåll bestående av minst fyra personer 6 procent och av bostadshushåll i ägarbostäder var andelen procent. I slutet av år var antalet permanent bebodda hyresbostäder totalt omkring , varav 1 procent var arava- eller räntestödshyresbostäder. Figur. Bostadshushåll i hyresbostäder efter bostadshushållets storlek, () 6

7 Totalt fanns det bostäder med permanent boende i slutet av år. Av en dryg miljon permanent bebodda flervåningshusbostäder var mer än hälften hyresbostäder. Av radhusbostäderna var omkring hyresbostäder, vilket är omkring en tredjedel av alla bebodda radhusbostäder. I egnahems- och parhusen fanns 000 hyresbostäder. En fjärdedel av befolkningen bodde i hyresbostäder Av de permanent bebodda bostäderna var andelen hyresbostäder 1 procent, men 1, miljoner personer, dvs. en fjärdedel av befolkningen, bodde i hyresbostäder. Detta förklaras av att bostadshushållen i hyresbostäder består av färre personer än bostadshushållen i ägarbostäder.i slutet av år var antalet permanent bebodda hyresbostäder totalt omkring , varav 1 procent var statsstödda arava- eller räntestödshyresbostäder. Andelen arava- och räntestödshyresbostäder av alla permanent bebodda hyresbostäder minskade från året innan, eftersom de bostäder som befriats från begränsningar ökade det övriga hyresbostadsbeståndet. I slutet av år fanns det bostadsrättsbostäder med permanent boende och av dem var nästan procent belägna inom huvudstadsregionen. Figur. Bostäder efter upplåtelseform 1960 I synnerhet unga bostadshushåll bor i hyresbostäder. När åldern på den äldsta personen i bostadshushållet stiger minskar andelen bostadshushåll i hyresbostäder. Av de bostadshushåll där den äldsta personen är under 0 år hyrde 75 procent sin bostad. Av bostadshushåll bestående av personer i åldern 0 år hyrde nästan en tredjedel sin bostad och av bostadshushåll bestående av 5-åringar eller äldre bara 22 procent. Mest sannolikt var det att ett bostadshushåll där den äldsta personen var 5 7 år var husägare. Av bostadshushållen i denna åldersklass bodde procent i ett hus som de själva ägde. Däremot var det mer sällsynt att ett bostadshushåll som bestod av äldre var husägare. Den mest allmänna boendeformen bland äldre var ägande av bostadsaktie. År köpte personer första bostad Enligt Statistikcentralen omfattade bostadsbefolkningen år totalt köpare av första bostad i form av aktie. Antalet personer som köper sin första bostad har minskat med (1 procent) jämfört med år Med köpare av första bostad avses här en person som har köpt en bostad i aktieform och är befriad från överlåtelseskatt som första bostadsköpare. Personer som köpt en första bostad i fastighetsform ingår inte i statistiken. Köpare av första bostad i aktieform är koncentrerade till städer. Största delen, 60 procent, av dem som köpte sin första bostad bodde under köpåret i Finlands tio största kommuner. 19 prosent bodde i Helsingfors. 7

8 Figur 5. Köpare av första bostad efter bostadskommun 2006, personer År var den genomsnittliga åldern för personer som köpte sin första bostad i aktieform 28 år. Totalt personer som köpte sin första bostad bodde i bostaden i slutet av året. Personerna fördelades på bostadshushåll, varav 5 var enpersons bostadshushåll. Från överlåtelseskatt befrias 9-åringar som inte tidigare ägt bostad och som köper bostaden för eget bruk. Flytten till första bostaden ska ske inom sex månader från köptidpunkten, vilket innebär att alla som köper sin första bostad inte bor i bostaden under statistikens referenstidpunkt. Personer som stadigvarande bor på anstalt eller som bor i internat eller utomlands eller är bostadslösa hör inte till bostadsbefolkningen. Huvudstadsregionen innehåller Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Relativt många flervåningshus saknar hiss Ungefär flervåningshus hade fler än tre våningar. Av dessa saknade 200 hiss. I de flervåningshus som hade fler än tre våningar och saknade hiss fanns det bostäder och totalt boende. Av dessa hade fyllt 65 år. I hus med exakt tre våningar var det ännu mer sällsynt med hiss. Av de bostäder som fanns i trevåningshus var 15 procent belägna i hus med hiss. I trevåningshusen utan hiss bodde finländare, av vilka hade fyllt 65 år. 8

9 Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Bostadshushåll efter storlek och medelstorlek 1960 Bostadshushåll totalt 1 person 2 personer personer + personer Medelstorlek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 9

10 Tabellbilaga 2. Bostadshushåll efter boenderymlighet landskapsvis Landskapen Hela landet Nyland Egentliga Finland Satakunta Egentliga Tavastland Birkaland Päijät-Häme Kymenlaakso Södra Karelen Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland Södra Österbotten Österbotten Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Lapland Åland Bostadshushåll Personer Golvyta/bostadshushåll Golvyta/person Trångbodda bostadshushåll 81,7 75,9 8, 88, 8,7 80,1 80,2 81,9 80,8 8,6 81,1 81,2 81,2 9,5 91, 9,9 86,8 8,0 8, 96,6 9,9 6,7 1,8,2 1,5 9,6 1,1 2,2 1,7,2 0,7 1,2 9,8,1 1,8 1,6 9,2 2,1 1,5 5, Trångbodda personer Tabellbilaga. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970 Upplåtelseform Bostadshushåll Totalt Ägarbostad Hyresbostad Annan eller okänd Personer Totalt Ägarbostad Hyresbostad Annan eller okänd

11 Tabellbilaga. Golvyta (m2) i genomsnitt 1970-, hela bostadsbeståndet Golvyta m2/person Övriga byggnader Flervåningsbostadshus Rad-och kedjehus Fristående småhus Alla byggnader,9 5,0 51,0 7,0 66,0 60, , 55,5 5,8 71,7 8,6 69, ,9 59,1 56, 72,0 92,8 7, ,5 60, 55,8 70,8 9,8 7, ,0 60,2 55,8 70,5 9,9 7, , 59,7 55,8 70,2 95, 7, ,9 59,6 55,8 70,1 96,6 7, , 56,9 55,8 70,1 97,1 7, ,7 55,9 70,1 98,0 75,1 199,0 55,9 70,1 98,7 75, 199, 56,7 55,9 70,1 99,2 75,5 1995,7 59,0 56,0 70,2 99,7 75,7 1996,1 58,6 56,0 70,2,1 75,8 1997,5 59,0 56,0 70,,6 76,0 1998,9 60, 56,1 70,7 101,1 76, , 59,8 56,1 70,0 101,9 76, ,8 61,2 56,1 70,1 102,6 76, , 59,9 56,2 70,2 10,5 77, ,7 59,7 56,2 70, 10,1 77, 200 7,2 59,6 56,2 70, 10,9 77, ,5 59,2 56,2 70,6 105, 78, ,0 60, 56, 70,7 106,5 78, , 60,6 56, 70,9 107,1 78, ,6 60,8 56, 71,0 107,8 79, ,9 60,9 71,1 108,0 79, ,1 60,7 71,2 108, 79,5 9, 61,2 71,2 109,0 79, ,6 61,1 71, 109,5 79, ,8 60,6 71, 109,9 79, ,9 60,7 56, 71, 110,8 80,0 11

12 Tabellbilaga 5. Bostäder och utrustning Utrustning Bostäder totalt Avlopp Vattenledning WC Varmvatten Bad-/duschrum Centralvärme Bastu i lägenhet Procent Bostäder totalt,0,0,0,0,0,0,0 Avlopp 51,5 7, 90, 96,5 98,5 98,1 98,5 Vattenledning 7,1 72,1 89, 95, 98,1 98, 98,8 WC 5, 61, 8,9 92,9 95, 96,6 97,6 Varmvatten 2,2 52,0 79,7 89,8 95,6 97,2 97,8 Bad-/duschrum 15,7 9,1 68, 87,7 99,0 99,1 99, Centralvärme 1,1 56,0 80,2 88,9 91,6 9,5 9,5 Bastu i lägenhet ,8 2,2 8, 5,5 5,5 12

13 Tabellbilaga åriga bostadsbefolkningen med familjestatus, upplåtelseform och region 2005 Självständigt boende personer Område År Bor med sina föräldrar Ägarbostad Hyrebostad Annan eller okänd Totalt Hela landet Huvudstadsregionen Övriga Finland Tabellbilaga 7. Köpare av första bostad 2006, personer Förstabostadsköpare Bostadskommun bland de tio största totalt kommunerna ,2 55,5 5, 58,8 56,8 57, 57,1 58,6 59,8 Bostadskommun i huvudstadsregionen , , , , , , , , ,8 Förstabostadsköpares genomsnittsålder 27,7 27,5 27, 27,8 27,9 27,6 27,8 28,0 28,2 1

14 Boende 2015 Förfrågningar Topias Pyykkönen Marja Hermiö Arja Tiihonen Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen tel Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2016 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Allt fler fritt finansierade hyresbostäder Enligt Statistikcentralen färdigställdes totalt 27 000 nya bostäder år, av vilka 7 procent var hyresbostäder.

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2010 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Huvudsakligen 1 2 personers bostadshushåll i hyresbostäderna Enligt Statistikcentralens uppgifter var största delen, 85 procent, av dem som bor i hyresbostad

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2011 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Trettio procent av de permanent bebodda bostäderna var hyresbostäder Enligt Statistikcentralens uppgifter var 30 procent av de permanent bebodda bostäderna

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2008, allmän översikt

Bostäder och boendeförhållanden 2008, allmän översikt Boende 2009 Bostäder och boendeförhållanden 2008, allmän översikt Unga bostadshushåll bor i hyreslägenheter Av de bostadshushåll där den äldsta personen var under 30 år hyrde enligt Statistikcentralen

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2014

Byggnader och fritidshus 2014 Boende 2015 Byggnader och fritidshus 2014 Fritidshus från 1960 och 1970 talen närmast ett vattendrag Enligt Statistikcentralen fanns det 500 400 fritidshus i slutet av år 2014. Hälften av fritidshusen

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2014 Bostäder och boendeförhållanden, översikt År köpte 21 000 personer första bostad Enligt Statistikcentralen omfattade bostadsbefolkningen år totalt 20 718 köpare av första bostad i form av aktie.

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2015

Byggnader och fritidshus 2015 Boende 2016 Byggnader och fritidshus Fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun Enligt Statistikcentralen fanns det 501 600 fritidshus i Finland i slutet av år. Även om antalet fritidshus inte

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2016

Byggnader och fritidshus 2016 Boende 2017 Byggnader och fritidshus 2016 Kommunsammanslagningen ändrade ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus 2016 Ordningsföljden för kommuner med flest fritidshus ändrade då Juankoski sammanslogs

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2009

Byggnader och fritidshus 2009 Boende 2010 Byggnader och fritidshus 2009 Flest fritidshus i Väståbolands kommun år 2009 Enligt Statistikcentralen fanns det 485 100 fritidshus i Finland i slutet av år 2009. Flest fritidshus till antalet

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2007

Bostäder och boendeförhållanden 2007 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 28:1 23.12.28 Bostäder och boendeförhållanden 27 Det fanns 14 231 bostäder på Åland den 31.12.27. Av dessa var 12 416 stadigvarande bebodda, medan 1 815

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 217:1 5.12.217 Bostäder och boendeförhållanden 216 Av Ålands 16 1 bostäder är 13 7 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 4 saknar fast bosatta invånare.

Läs mer

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 216:2 14.12.216 Bostäder och boendeförhållanden 215 Av Ålands 15 9 bostäder är närmare 13 6 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 3 saknar fast bosatta

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2008

Bostäder och boendeförhållanden 2008 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 29:2 9.12.29 Bostäder och boendeförhållanden 28 Det fanns drygt 14 5 bostäder på Åland den 31.12.28. Av dessa var 12 55 stadigvarande bebodda, medan 1

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden 2010

Bostäder och boendeförhållanden 2010 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 211:1 29.12.211 Bostäder och boendeförhållanden 21 Det fanns nästan 15 bostäder på Åland den 31.12.21. Av dessa var nästan 12 9 stadigvarande bebodda,

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Rättsväsende 2014 Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 864 ansökningar om skuldsanering

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning 201 Förhandsstatistik över befolkningen 201, mars Den preliminära folkmängden i Finland 04 913 i slutet av mars Korrigering 1..201. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Rekordfå barn föddes i Finland under början av år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 26 5 barn i Finland under januari juni år.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Boende 2009 Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Få höga byggnader i Finland Byggnader med en och två våningar utgjorde tillsammans 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 476 911 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 476 911 i

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Utsökningsärenden 2011

Utsökningsärenden 2011 Rättsväsende 2012 Utsökningsärenden 2011 243 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2011 Antalet utsökningsgäldenärer uppgick till totalt 242 996 i slutet av år 2011. Jämfört med året innan hade et ökat

Läs mer

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2010 Sysselsättning 2009 Bagrundsinformation om arbetslösa En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 460

Läs mer

Reparationsbyggande 2013

Reparationsbyggande 2013 Byggande 2014 Reparationsbyggande 2013 Renovering av bostäder och byggnader Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för nästan sex miljarder euro år 2013 Statistikföringen av reparationsbyggande

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, december Rekordstor invandring år 2012 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter år 2012, var antalet invandringar 30 420 och av dem var 22

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, december Antalet födda har sjunkit tre år i rad Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 58 120 barn i Finland år 2013. Antalet födda

Läs mer

Placering efter utbildning 2010

Placering efter utbildning 2010 Utbildning 2012 Placering efter utbildning 2010 Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre år 2010 än året innan Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, mars Den preliminära folkmängden i Finland 5 430 796 i slutet av mars Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 430

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Lönestrukturstatistik 2012 Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars Personer med främmande språk som modersmål fler än svenskspråkiga Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter översteg antalet personer

Läs mer

Sysselsättning bland studerande 2012

Sysselsättning bland studerande 2012 Utbildning 2014 Sysselsättning bland studerande 2012 Antalet sysselsatta studerande minskade Enligt uppgifterna i Statistikcentralens utbildningsstatistik minskade antalet sysselsatta studerande med 3

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick det

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, hösten (1.9 1.1.01) sresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Sökande till utbildning 2009

Sökande till utbildning 2009 Utbildning 2010 Sökande till utbildning 2009 Direkt placering i fortsatta studier var år 2009 svårare än året innan både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2017, våren (1.1.-30.4.2017) Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012 Befolkning 2014 Sysselsättning Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Offentlig ekonomi 2017 Kommunekonomi 2016 År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Korrigering 3.11.2017. De korrigerade siffrorna är markerade

Läs mer

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, Sommar (..-.8.0) Under den svala sommaren 0 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Åland. hyresbostad, procent 26,1 42,7 12,8 15,4

Åland. hyresbostad, procent 26,1 42,7 12,8 15,4 Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 213:2 17.12.213 Bostäder och boendeförhållanden 212 Det fanns 15 4 bostäder på Åland vid utgången av 212. Av dessa var drygt 13 1 stadigvarande bebodda,

Läs mer

Andelen specialister och experter störst i Nyland

Andelen specialister och experter störst i Nyland Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Yrke och socioekonomisk ställning Andelen specialister och experter störst i Nyland Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik hade Nyland den största andelen

Läs mer

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Under januari-april 01 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1..01) Finländarna reste sommaren 01 inom landet och till grannländerna Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Reparationsbyggande 2012

Reparationsbyggande 2012 Byggande 2013 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande År ökade värdet av bostadsaktiebolagens reparationer med 5 procent jämfört med året innan Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Regionalräkenskaper 2011

Regionalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2013 Regionalräkenskaper 2011 Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion Hushållens konsumtion Ökad återvinning av hushållens avfall Andelen hushåll som regelbundet återvinner avfall har ökat betydligt i Finland. Till exempel procent av hushållen sorterar

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

Arbetslöshetsrisken för sysselsatta understiger befolkningens genomsnittliga nivå

Arbetslöshetsrisken för sysselsatta understiger befolkningens genomsnittliga nivå Befolkning 2013 Sysselsättning 2012 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Hög utbildning skyddar mot arbetslöshet Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick antalet 18 64-åriga sysselsatta

Läs mer

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1.8.01) Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 01 Enligt Statistikcentralens preliminära

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 217 Undersökning om lediga arbetsplatser 216, 4:e kvartalet Under sista kvartalet 216 fler lediga arbetsplatser än året innan Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser

Läs mer

Placering efter utbildning 2012

Placering efter utbildning 2012 Utbildning 214 Placering efter utbildning 212 Sysselsättningen av nyutexaminerade försvårades något Enligt Statistikcentralen hade de nyutexaminerade lite svårare att få arbete år 212 än året innan. Av

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2016 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga arbetsplatser än året innan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Finländarnas resor 2016

Finländarnas resor 2016 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2016 Finländarnas resor till Sverige och Spanien ökade år 2016 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna drygt 8 miljoner olika fritidsresor

Läs mer

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013 Utbildning 2014 Yrkesutbildning 2013 Antalet studerande i 313 600 år 2013 Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i som leder till examen till totalt 313 600 under kalenderåret

Läs mer

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var finländarnas

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Finländarnas resor 2013

Finländarnas resor 2013 Transport och turism 2014 Finländarnas resor 2013 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, hösten (1. 1.12.201) Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjorde finländarna

Läs mer

Finländarnas resor 2014

Finländarnas resor 2014 Transport och turism 2015 Finländarnas resor 2014 Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2014 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,9 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Sysselsättning bland studerande 2009

Sysselsättning bland studerande 2009 Utbildning 20 Sysselsättning bland studerande 2009 Något färre studerande arbetade vid sidan av studierna år 2009 Enligt Statistikcentralen minskade sysselsättningen för studerande något år 2009 från året

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Finländarnas resor 2015

Finländarnas resor 2015 Transport och turism 2016 Finländarnas resor 2015 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2015 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,1 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigare våren 01 än året innan Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under början av året

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2015 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga jobb än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer