Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012"

Transkript

1 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas resor som publicerades.0.0 kl Dess tabellbilagor innehöll felaktiga uppgifter. Den ökande populariteten för avgiftsbelagd turism visar inga tecken på att avta, då finländarna under maj augusti reste i stor omfattning både i Finland och till utlandet. Finländarna gjorde åtta procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan. Turismen till utlandet var ännu livligare och ökade med nästan procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad Helsingfors.0.0 Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Under maj augusti år 0 gjordes totalt miljoner resor av finländare i åldern 8 år, när man räknar med alla fritidsresor samt arbets- och konferensresor i Finland och utomlands. Utöver resor med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet. Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till, miljoner under maj augusti. Av dem var 8,9 miljoner resor till stugan eller besöksresor. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering uppgick till,9 miljoner och de mest populära resmålen fanns i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland. Under den aktuella perioden statistikfördes åtta procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan. Antalet fritidsresor till utlandet uppgick under maj augusti till, miljoner. Dessa omfattade resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av alla fritidsresor till utlandet uppgick antalet resor med övernattning i destinationslandet till och antalet kryssningar med övernattning enbart ombord till Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland. Till utlandet gjordes 000 dagsresor under maj augusti. Våra grannländer Estland och Sverige lockar finländska turister oberoende av årstid. Under maj augusti gick 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och till Sverige. Också länderna norr om Medelhavet var fortfarande finländarnas sommarfavoriter. Antalet resor till Medelhavet uppgick under maj augusti till 9 000, av dem gick till Grekland och till Spanien. Antalet resor med övernattning i destinationslandet var procent fler än under motsvarande period året innan. Utöver fritidsresor gjordes en miljon inhemska arbets- och konferensresor. Arbets- och konferensresorna till utlandet uppgick till 000 (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor). Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt finländare i åldern 8 år intervjuades i juni, juli, augusti och september. Under tidigare år har uppgifterna samlats in från -åringar. I datainsamlingen för undersökningen gjordes en betydande ändring i början av år 0 och uppgifterna är därför inte helt jämförbara med tidigare uppgifter. Kommentarer till tabellbilagor Sedan år 0 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden. [] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges. [ ] Ingen observation i undersökningen. På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

3 Innehåll Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 0. Tabellbilaga. Inrikes fritidsresor efter landskap under maj-augusti 0 Tabellbilaga. Färdmedel vid inrikesresor under maj-augusti 0 Tabellbilaga. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under maj-augusti 0. Tabellbilaga. Utrikesresor efter destination och orsak under maj-augusti 0. Tabellbilaga. Resor till Sverige och Estland under maj-augusti 0 och 0

4 Tabellbilagor Tabellbilaga. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 0 ) Alla resor totalt Fritid Inrikes Totalt Utland Avgiftsbelagd inkvartering Gratis inkvartering Totalt ) Övernattning i destinationslandet Kryssningar Dagsresor Tjänst Inrikes Totalt Utland Totalt ) resor Maj Juni Juli Augusti Maj-augusti totalt Årsförändring, 8/0-8/0 ) På grund av en ändring av datainsamlingsmetoden är uppgifterna för år 0 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år ) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet

5 Tabellbilaga. Inrikes fritidsresor efter landskap under maj-augusti 0 Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt Resor -8/0 Resor -8/0 Resor -8/0 Resor totalt Nyland 9 9 Egentliga Finland Satakunta Egentliga Tavastland 89 Birkaland 9 Päijänne-Tavastland 8 Kymmenedalen 0 Södra Karelen 0 Södra Savolax Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland 08 Södra Österbotten 88 Österbotten Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland 8 Lappland 8 8 Åland 8

6 Tabellbilaga. Färdmedel vid inrikesresor under maj-augusti 0 Fritid Tjänst Resor 8/0 Resor 8/0 Resor totalt 8 0 Bil Buss 9 Tåg 0 Flyg Annat 8 Tabellbilaga. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under maj-augusti 0 Destination Resor totalt Norden Sverige Danmark Norge Ryssland och Baltikum Estland Ryssland Öst- och Västeuropa Storbritannien Frankrike Tyskland Polen Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Spanien (utan Kanarieöarna) Italien Grekland Turkiet Afrika, Asien och Oceanien Amerika Fritidsresor till utlandet Resor 8/ Tabellbilaga. Utrikesresor efter destination och orsak under maj-augusti 0 ) Destination Resor totalt Norden Sverige Danmark Norge Ryssland och Baltikum resor Orsak till utrikesresan Fritidsresor Besök hos släkt och vänner Semester Annan personlig Fritidsresor totalt Tjänsteresor orsak totalt

7 Destination Estland Ryssland Öst- och Västeuropa Storbritannien Frankrike Tyskland Polen Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Spanien (utan Kanarieöarna) Italien Grekland Turkiet Afrika, Asien och Oceanien Amerika resor Orsak till utrikesresan Fritidsresor Besök hos släkt och vänner 98 Semester ) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet Annan personlig Fritidsresor totalt Tjänsteresor orsak totalt Tabellbilaga. Resor till Sverige och Estland under maj-augusti 0 och 0 ) Alla resor totalt ) Fritid Tjänst Totalt ) Övernattning i destinationslandet Kryssningar Dagsresor Totalt ) resor Estland Resor under maj-augusti Resor under maj-augusti Sverige Resor under maj-augusti Resor under maj-augusti 0 ) På grund av en ändring av datainsamlingsmetoden är uppgifterna för år 0 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år ) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet

8 Transport och turism 0 Förfrågningar Taru Tamminen 09 Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen Informationstjänst, Statistikcentralen tel Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel ISSN 9-09 = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013

Tingsrätternas avgöranden i civilmål 2013 Rättsväsende 2014 Tingsrätternas avgöranden i civilmål Tingsrätterna avgjorde nästan en halv miljon civilmål år År slutbehandlades 491 700 civilmål i tingsrätterna, vilket är nästan 5 procent fler än året

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Ändringar i civilstånd 2013

Ändringar i civilstånd 2013 Befolkning 2014 Ändringar i civilstånd 2013 Antalet ingångna äktenskap betydligt färre, antalet skilsmässor något fler Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar minskade antalet ingångna

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september

Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Inkomst och konsumtion 2012 Konsumentbarometern 2012, september Konsumenternas förtroende förstärktes något i september Konsumenternas förtroendeindikator var i september, då den i augusti och juli låg

Läs mer

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, juni Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, maj Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Arbetskraftsundersökning

Arbetskraftsundersökning Arbetsmarknaden 015 Arbetskraftsundersökning 015, maj Det relativa arbetslöshetstalet för maj 11,8 procent Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 015 till

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet

Energipriser. Elpriset vände nedåt. 2012, 2:a kvartalet Energi 2012 Energipriser 2012, 2:a kvartalet Elpriset vände nedåt Det totala elpriset sjönk i alla konsumentgrupper under årets andra kvartal. Konsumentpriserna på el vände nedåt efter första kvartalet.

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Rättsväsende 2013 Förvaltningsdomstolarnas avgöranden 2012 Förvaltningsdomstolarna avgjorde 20 600 ärenden år 2012 Förvaltningsdomstolarna behandlade år 2012 totalt 20 600 ärenden, dvs. 6 procent färre

Läs mer

Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti

Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti Inkomst och konsumtion 2010 Konsumentbarometern 2010, augusti Konsumenternas förtroende rekordhögt i augusti Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes ytterligare i augusti. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer