Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 2015"

Transkript

1 Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, april 215 Nedan granskas konjunkturerna i landskapet Österbotten utgående från information om omsättning per näringsgren. Informationen är beställd från Statistikcentralen (av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, Österbottens förbund och Österbottens handelskammare) och sträcker sig som längst till slutet av december 214. Jämförelsematerialet utgörs av Statistikcentralens omsättningsstatistik för hela landet. Översikten har utarbetats av projektchef Olli Peltola. Omsättningen inom den största näringsgrenen i landskapet, dvs. tillverkning av maskiner och apparater, har under 21-talet utvecklats svagt. En nedgång på ca 1 % i Österbotten kan jämföras med en lika stor uppgång i hela landet. Trenden i landskapet har dock under slutet av året 214 vänt uppåt. Också trenden för den näst största näringsgrenen i landskapet, tillverkning av elapparatur, har under detta årtionde legat under trenden för hela landet, även om den visade tecken på att piggna till i slutet av år 214. Trenden för metallförädling och tillverkning av metallvaror i landskapet har utvecklats lite bättre än i hela landet och speciellt i fråga om framställning av livsmedel är nivån klart högre än i hela landet. Trenden för industriomsättningen har gått igenom tre konjunkturcykler på 21-talet fram till slutet av september 214, medan hela landet genomgick endast en konjunkturcykel. Det här beror på att industrin i landskapet i hög grad är beroende av de globala marknaderna. Det framgår ännu tydligare av trenden för industriexporten. En ny konjunkturuppgång kan igen urskiljas vid slutet av år 214 i trenden för export. Inom huvudnäringsgrenarna byggverksamhet och handel har trenderna för Österbotten däremot hållit sig över nivån för hela landet. Trendserien beskriver utvecklingsriktningen under en längre tidsperiod. Mot slutet av trenden bör tolkningar göras med förbehåll, eftersom grafens sista del ofta ändrar efter uppdatering av månadsstatistik. 1

2 Omsättning inom industrigrenarna Omsättningen inom den största industrigrenen i Österbotten, tillverkning av maskiner och apparater samt service, reparation och installation av maskiner och apparater, sjönk med sex procent år 213 från året innan. I hela landet uppgick nedgången till fyra procent. Utvecklingen av omsättningen varierade mycket i landskapet också år 214. Under det första kvartalet steg omsättningen med 11 %, men sjönk under andra kvartalet lika mycket, då man jämför med motsvarande siffror för år 213. Under det tredje kvartalet var nedgången så mycket som 16 %. Under årets sista kvartal vände utvecklingen och omsättningen steg med 6 % i jämförelse med samma kvartal året innan. På årsnivå blev omsättningen 3 % lägre än år 213 såväl i Österbotten som i hela landet Förändringar (%) i tillverkning av elapparatur i Österbotten jämfört med motsvarande kvartal året innan 14,2 6, 14,8 21,9 1,5 1,9 15,7 6,8 Trendjämförelsen visar att kurvan för hela landet uppvisade en jämn tillväxt fram till slutet av år 212. Trenden för Österbotten sjönk ända till slutet av år 211. Det följdes av en tillväxt som avtog ett år senare. En så gott som oavbruten nedgång fortsatte ända till hösten 214. Efter det vände trenden igen uppåt. Den är dock fortsättningsvis på en nivå som tydligt är lägre än den i hela landet. I hela landet ökade omsättningen från år 21 till år 214 med ca 1 %, då den i Österbotten visade på en lika stor nedgång. Den uppåtgående trenden i hela landet bröts redan i slutet av år 212. Man har sedan slutet av år 214 kunnat urskilja försiktiga tecken på att lågkonjunkturen är över, också i hela landet Trender för omsättning inom tillverkning av maskiner och apparater 1/21 12/214, Österbotten (inkl. service, installationer och reparationer) 2

3 Omsättningen inom den näst största industrigrenen i Österbotten, tillverkning av elapparatur, utvecklades positivt år 213 med ett uppsving på 9 % från året innan. I hela landet uppgick nedgången till en halv procent. År 214 var situationen dock en annan. Förutom under det sista kvartalet sjönk omsättningen i landskapet under hela året. Under det första kvartalet var nedgången 6 %, under det andra en dryg procent och under det tredje kvartalet 6 % i jämförelse med året innan. Under det fjärde kvartalet 214 gick omsättningen upp med 5 % från motsvarande kvartal året innan. På årsnivå sjönk omsättningen inom tillverkning av elapparatur med 2 procent från år 213. visar en ökning på 2 procent. Förändringar (%) i tillverkning av elapparatur i Österbotten jämfört med motsvarande kvartal året innan 15 13,5 1 9,2 8,3 5 4,8 4, ,4 5,5 5,6 Trenden för Österbotten steg fram till början av år 211, varefter den sjönk i ungefär ett år. Efter det fortsatte tillväxten ända till mitten av 213. Följande nedgång förblev kort och på sommaren 214 visade den tecken på uppgång. Ökningen i hela landet var brantare fram till slutet av år 21, varefter trenden jämnades ut fram till sommaren 212. En liten tillbakagång tog plats efter det, men i början av år 214 vände trenden i ett stort uppsving. Tillväxten i sin helhet har i hela landet under 21-talet varit lite bättre än den i Österbotten. 115 Trender för omsättning inom tillverkning av elapparatur 1/21 12/ Österbotten 3

4 Omsättningen inom den tredje största industrigrenen i Österbotten, metallförädling och tillverkning av metallvaror, gick ner med ett par procent år 213 jämfört med året innan. År 214 utvecklades omsättningen positivt under det första kvartalet och visade en uppgång på tre procent från året innan. Uppgången förblev kort och omsättningen gick ner under slutet av året. Under det andra kvartalet gick den ner med 2 %, under tredje kvartalet med 4 % och under det sista kvartalet med 2 % från året innan. På årsnivå sjönk branschens omsättning med en och en halv procent jämfört med Förändringar (%) i omsättning inom metallförädling och tillverkning av metallvaror i Österbotten jämfört med motsvarande kvartal året innan 1,4 3, ,1,7 3,1 3,8 1, ,4 Trenden för Österbotten steg i ojämn takt fram till mitten av år 212. Även i hela landet växte metallförädlingen i ojämn takt fram till mitten av år 211 och tillverkningen av metallvaror i jämnare takt fram till årets slut. Under 212 var alla trender nedåtgående. Vid årsskiftet återhämtade sig trenden för landskapet för att på våren åter vända nedåt, men på hösten kom igen ett litet uppsving. I hela landet slutade nedgången för tillverkning av metallprodukter våren 213. Trenden för metallförädling har däremot fortfarandet utvecklats ostadigt. Det beror på de tvära kast som förekommit i metallpriserna på den globala marknaden. I slutet av december 214 låg trenden för landskapet ovanför trenden för hela landet inom båda industrigrenarna. 13 Trender för omsättning inom metallförädling och tillverkning av metallvaror 1/21 12/ Österbotten (metallföräldling) (tillverkning av metellvaror) 4

5 Omsättningen inom framställning av livsmedel och drycker växte i landskapet med 17 % år 213 från året innan. I hela landet uppgick tillväxten till bara ett par procent. Första hälften av år 214 såg däremot mer dystert ut. Under det första kvartalet var nedgången i Österbotten 1 %, under det andra 4 % och under det tredje kvartalet,4 % i jämförelse med året innan. Utvecklingen såg mer positiv ut under det sista kvartalet, då omsättningen steg med 4 % från året innan. År 214 sjönk omsättningen med två procent från året innan. I hela landet var motsvarande resultat en nedgång på knappt en procent ,3 Förändringar (%) i omsättning inom framställning av livsmedel i Österbotten jämfört med motsvarande kvartal året innan 22,1 14, ,5 4, ,4 3,9 1, också trendjämförelsen visar att den positiva utvecklingen i Österbotten sträcker sig till mitten av 213. Efter det vänder trenden nedåt, men har under början av år 214 vänt igen uppåt. Under slutet av 214 har dock tillväxten stannat av. Tillväxten uppgår i sin helhet under pågående årtionde till så mycket som 4 % i Österbotten. Trendökningen i hela landet har långsamt planat ut och den totala tillväxten under granskningsperioden stannade på 1 procent. Konjunkturväxlingarna inom denna näringsgren, som främst är inriktad på den inhemska marknaden, är dock mycket små, även om den internationella konkurrensen håller på att hårdna också inom livsmedelsframställningen. 15 Trender för omsättning inom framställning av lisvmedel 1/21 6/214, Österbotten 5

6 I den ovan presenterade analysen av omsättningen mätt i euro inom näringsgrenarna i Österbotten märks speciellt de väldiga månatliga variationerna inom tillverkning av maskiner och apparater. Före årsskiftet uppvisar omsättningen en topp, vilket avspeglar det faktum att de stora beställningarna görs enligt kalenderår. Det förklarar också varför trenden i slutet av året tvärt vänder till det bättre. Graferna för omsättningen inom tillverkning av elapparatur, framställning av livsmedel samt metallförädling och tillverkning av metallvaror uppvisar inte lika stora variationer. Vissa månader i början av året har den övriga industrin totalt sett haft större omsättning än den största näringsgrenen. Mätt i omsättning är tillverkning av maskiner och apparater ändå den dominerande industrigrenen i Österbotten under varje månad av granskningsperioden. Månatlig omsättning inom industrigrenarna i Österbotten, Me livsmedel sähkölaite övrig industri maskiner och apparater metallförädling och metallvaror Exportens procentuella andel av industriomsättningen i Österbotten har fortsatt att vara mycket hög och synnerligen stabil, med en variation mellan 7 och procent på 21-talet. Det förekommer förmodligen skillnader mellan olika branscher, men sådan statistik finns inte tillgänglig. Exportens andel (%) av industriomsättningen i Österbotten 1/21 9/

7 Omsättning inom huvudnäringsgrenarna och exportomsättning För huvudnäringsgrenarna i Österbotten finns uppgifter om omsättningen att tillgå bara fram till slutet av september 214, så jämförelseuppgifterna för hela landet avser samma tidsperiod. Omsättningen för industrin i Österbotten sjönk med två procent år 213 från året innan. I hela landet var nedgången nästan fem procent. Under det första kvartalet år 214 steg omsättningen i landskapet med 2,5 %, under de två följande kvartalen var resultatet igen negativt; under det andra kvartalet minskade omsättningen med fem procent och under det tredje med åtta procent från året innan. På basen av utvecklingen av industrinäringsgrenarna under fjolårets sista kvartal kan man dock anta att omsättningen för industrin fått ett uppsving. Förändringar (%) i industriomsättningen i Österbotten jämfört med motsvarande kvartal året innan ,7 2,7 2,5 5,1 4,8 7,5 9,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Trenden för industrin i Österbotten var uppåtgående fram till början av år 211, varefter den sjönk kraftigt fram till hösten för att sedan åter vända i en uppgång, som höll i sig fram till årets 212 slut. En nedgång och en ny uppgång från våren till hösten 214 följde, varefter en ny nedgång kom med en därpå följande blyg återhämtning på hösten 214. I hela landet fortsatte tillväxten ända till slutet av år 211. Därefter avstannade tillväxten, och i början av år 212 övergick den i en nedgång som fortsatte fram till hösten 213. Under granskningsperioden hann landskapet alltså gå igenom tre konjunkturcykler mot endast en i hela landet. Det här visar hur starkt Österbotten påverkas av förändringar i den globala ekonomin. 115 Trender för industriomsättningen 1/21 9/ Österbotten 7

8 Exportomsättningen för hela industrin i Österbotten sjönk med två procent år 213 från året innan. I hela landet var nedgången tre procent. Under det första kvartalet år 214 fick exportomsättningen ett uppsving på fem procent i landskapet, bara för att gå ner igen under kvartal två och tre. Under det andra kvartalet var nedgången tre procent och under det tredje åtta procent från året innan. Det fjärde kvartalet förde med sig en positiv utveckling då exporten ökade med 6 % från motsvarande tid året innan. År 214 ökade exporten med en försiktig,2 % från året innan. I hela landet uppgick nedgången till en knapp procent. 15 Förändringar (%) i exportomsättningen inom industrin i Österbotten jämfört med motsvarande kvartal året innan 1 5 2,9 9,3 5,3 6,3 5 2,6 1 6,5 7, ,9 Trenderna för exporten och omsättningen är snarlika. Raset i den österbottniska exporten i början av år 211 var kraftigare än i trenden för industriomsättningen, vilket avspeglar det stora exportberoendet. Återhämtningen lyfte landskapet till samma nivå som trenden för hela landet innan den nya nedgången började i slutet av år 212. Nedgången fortsatte till våren 213 och följdes av en uppgång som höll i sig till slutet av året. En ny nedgång följde, och efter en jämnare period under sommaren 214 svängde situationen på hösten för att klättra brant uppåt. Det uppsvinget har lyft trenden över hela landets nivå. I hela landet gick trenden uppåt till sommaren 212, och svängde sedan neråt för att fortsätta i samma riktning ända till slutet av år Trender för exportomsättningen inom industrin 1/21 12/ Österbotten 8

9 Omsättningen inom byggverksamhet i landskapet Österbotten fortsatte utvecklas blygsamt positivt under hela år 213 med en tillväxt på tre procent från året innan. I hela landet gick omsättningen ner med två procent. Också år 214 utvecklades omsättningen i landskapet positivt under loppet av tre kvartal. Det första kvartalet gav en ökning på 2,5 %, det andra en ökning på 6 % och det tredje en ökning på 3 % från året innan. 8, Förändringar (%) i omsättning inom byggverksamhet i Österbotten jämfört med motsvarande kvartal året innan 6, 6,3 5,6 4, 2, 3,3 2,3 2,5 2,9,5, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Skillnaden i trenderna jämfört med hela landet växte snabbt, men i slutet av år 211 stannade tillväxten av. I slutet av år 212 såg landskapet en uppgång i trenden, och den uppgången har fortsatt ända till hösten 214. I hela landet har däremot tillväxten stannat av i praktiken redan i början av år 212, inte heller syns några tecken på ny tillväxt. Under granskningsperioden ökade omsättningen inom byggverksamhet i Österbotten med nästan 4 procent medan ökningen i hela landet stannade på 15 procent. 15 Trender för omsättning inom byggverksamhet 1/21 9/ Österbotten Omsättningen inom handeln i landskapet Österbotten fortsatte nedåt under det sista kvartalet år 213, minskningen blev 2,5 % från året innan. På årsnivå blev minskningen en dryg procent jämfört med året innan. I hela landet sjönk omsättningen med dryga tre procent år 213. Utvecklingen inom handeln fortsatte på samma sätt i landskapet år 214. Under det första kvartalet var nedgången i Österbotten 1,5 %, under det andra 2,5 % och under det tredje kvartalet dryga 2 % i jämförelse med året innan. 9

10 Förändringar (%) i omsättning inom handeln i Österbotten jämfört med motsvarande kvartal året innan 2, 1, 1,, 1,,3 2, 3, 1,5 2,5 2,5 2,4 2,7 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Trenden har länge varit uppåtgående både i landskapet och hela landet. I Österbotten fortsatte trenden växa i maklig takt fram till mitten av år 213. Efter det har trenden sjunkit under resterande granskningsperiod. I hela landet började nedgången redan i början av 212 och fortsatte till hösten 213. Efter det kunde man se en liten återhämtning, som dock tog slut redan vid årsskiftet. Konsumtionens nedgång visade på att nationalekonomins regression fortsatte ännu förra hösten. 115 Trender för omsättning inom handel 1/21 9/ Österbotten 1

11 Industriomsättningen i NTM centralens område De enda uppgifter som är tillgängliga om den kemiska industrin (omfattar här näringsgrenarna 19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter, 2 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter samt 22 Tillverkning av gummi- och plastvaror) avser omsättningen på NTM-centralens område. År 213 sjönk omsättningen med,6 % från året innan. I hela landet var nedgången 1,5 procent. Under de tre första kvartalen år 214 steg omsättningen aningen. Under det första kvartalet var uppgången en knapp procent, under det andra tre procent och under det tredje kvartalet dryga två procent i jämförelse med året innan. Under det fjärde kvartalet var resultatet två procent svagare än året innan. Resultatet för hela året uppgick till en dryg procents ökning från året innan. I hela landet var nedgången däremot fortfarande över fyra procent. 4, 3, 2, 1, Förändringar (%) i omsättning inom den kemiska industrin på Österbottens NTM centrals område jämfört med motsvarande kvartal året innan 1,6,8 3,1 2,4, 1, 2,,1,6 3, 4, 2,4 3,1 Efter raset i samband med den globala finanskrisen har trenden för hela landet stigit brant uppåt och gått förbi den långsammare tillväxttrenden för Österbottens NTM-centrals område. Från början av 212 har trenden för hela landets tillväxt blivit ostadigare för att i slutet av år 214 sjunka lägre än trenden för NTMcentralens område. Tillväxten inom NTM-området var relativt bra till mitten av 212, efter det har den stampat på stället. 14 Trender för omsättning inom den kemiska industrin 1/21 12/ NTM centralens område 11

12 Också för tillverkning av fortskaffningsmedel finns endast uppgifter om omsättningen på NTM-centralens område att tillgå. Omsättningens utveckling var slutligen nio procent lägre år 213 än året innan. I hela landet ökade omsättningen med tre procent. År 214 var situationen en annan i landskapet, där utvecklingen raskt gick uppåt. Förutom nedgången på 21 % i juli steg omsättningen varje månad. Det första kvartalet gav en ökning på 17 %, det andra en ökning på 8 %, det tredje en ökning på 7 % och det fjärde en ökning på 13 % från året innan. År 214 ökade omsättningen sammanlagt med 11 % från året innan. visar en ökning på så mycket som 37 %. 2, 1,, Förändringar (%) i omsättning inom tillverkning av fortskaffningsmedel på Österbottens NTM centrals område jämfört med motsvarande kvartal året innan 15,1 16,7 8, 6,5 13, 1, 2, 11,9 5,5 3, 4, 32,5 I trendjämförelsen för hela landet ingår endast omsättningen för tillverkning av fordon. I grafen för området för NTM-centralen i Österbotten ingår också tillverkning av båtar, som här är en viktig näringsgren. Trenden för NTM-centralens område uppvisade tvära kast medan tillväxten i hela landet var stabil fram till mitten av år 212. Den påföljande nedgången höll i sig ungefär ett år, och från slutet av 213 har näringen i hela landet haft en väldigt snabb återhämtning. Också inom NTM-centralens område har trenden vänt uppåt i slutet av Trender för omsättning inom tillverkning av fortskaffningsmedel1 /21 12/ NTM centralens område (inkl. Tillverkning av båtar) 12

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, oktober 2015

Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, oktober 2015 Konjunkturöversikt för landskapet Österbotten, oktober 215 Nedan granskas konjunkturerna i landskapet Österbotten utgående från information om omsättning per näringsgren. Uppgifterna är beställda från

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2015

Statistik över regional företagsverksamhet 2015 Företag 26 Statistik över regional företagsverksamhet Nyland fortfarande populärt år Enligt Statistikcentralen fanns det 36 företag i Finland år. Antalet arbetsställen var totalt 392. Arbetsställena sysselsatte,4

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Österbottens handelskammare. Bransch- och statistiköversikt April 2015

Österbottens handelskammare. Bransch- och statistiköversikt April 2015 Österbottens handelskammare Bransch- och statistiköversikt April 2015 Branschstruktur handelskammarområdet 2012 tot. ca 110 000 sysselsatta 7 % 32 % Primärproduktion 23 % Industri Byggnadsindustri Handel

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Industrins energianvändning 2015

Industrins energianvändning 2015 Energi 2016 Industrins energianvändning 2015 Industrins energianvändning sjönk med 3 procent år 2015 Enligt Statistikcentralen sjönk industrins energianvändning år 2015 med 3 procent från året innan Inom

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009, 3:e kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent från föregående kvartal, men minskade med 9,1 procent från året innan Enligt

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer

ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ. Konjunkturläget våren Richard Palmer ÅLANDS STATISTIK OCH UTREDNINGSBYRÅ Konjunkturläget våren 2017 Richard Palmer Internationell utblick: gryende optimism Den globala tillväxten återhämtar sig Den globala tillväxten förväntas återhämta sig

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Volymindex för industriproduktionen

Volymindex för industriproduktionen Industri 2011 Volymindex för industriproduktionen 2011, april Industriproduktionen ökade i april med 6,9 procent Korrigerad 28.6.2011 Nästan alla siffror har ändrats. Mera information om korrigeringen.

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Servicehandelns utveckling tredje kvartalet 2011

Servicehandelns utveckling tredje kvartalet 2011 Servicehandelns utveckling tredje kvartalet 2011 Servicehandeln trampar på i höstmörkret Under det tredje kvartalet år 2011 ökade servicehandeln med 1,2 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september 2013 2013-10-11 Eskilstuna, september månad 2013 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län september 2013 14 637 (11,0 %) 6 975 kvinnor (11,0 %) 7 662 män (11,0 %) 3

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2016 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015 Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015 Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en

Läs mer

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 november 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2014 Skåne län Konjunkturen i euroområdet ser ut att dämpas rejält och exportefterfrågan

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009 Nationalräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2009 BNP minskade med 7,6 procent under första kvartalet, ekonomin krymper i samma takt som i början av 90-talet Enligt Statistikcentralens preliminära

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1

Sysselsatta. Perspektiv. Sysselsättning nr1 Perspektiv Sysselsättning 2015 nr1 2016 1 Antalet sysselsatta (arbetstillfällen) uppgick till 67 900 i 2014 Flest sysselsatta finns inom handeln (17 procent) Antalet sysselsatta inom fastighetsverksamhet

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Bilen betyder mest för vårt resande

Bilen betyder mest för vårt resande Bilen betyder mest för vårt resande Personbilen dominerar vårt resande och står för 77 procent av de totala inrikes transporterna (personkm), framgår det av BIL Swedens nyligen publicerade årsbok Bilismen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

Fortsatt minskning av antalet företagsförsäljningar i Sverige 2009

Fortsatt minskning av antalet företagsförsäljningar i Sverige 2009 Pressmeddelande Fortsatt minskning av antalet företagsförsäljningar i Sverige 2009 Antalet försäljningar minskar för tredje året i rad Stockholm, 15 mars 2010 En ny undersökning från det svenska analys

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan Priser och kostnader 2016 Producentprisindexen 2016, september Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

REGIONALEKONOMISK ÖVERSIKT FÖR ELY- CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN

REGIONALEKONOMISK ÖVERSIKT FÖR ELY- CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN REGIONALEKONOMISK ÖVERSIKT FÖR ELY- CENTRALEN I ÖSTERBOTTEN Hela BNP:n och alla sysselsatta -, prognos -, som index år = 3 9 8 9 e e 3e e e BNP:n i sysselsatta i BNP:n på s ELY-område sysselsatta på s

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2017 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016, preliminära uppgifter Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016 Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige

En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige En av Europas starkaste möbelbranscher och sju andra fakta om Möbelnationen Sverige Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige. Januari 2014 Om rapporten Denna rapport är en sammanfattning baserad

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012 Fördjupning i Konjunkturläget juni 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Det svenska bytesförhållandets utveckling åren Diagram 97 Andelar av total export och import Procent 7 7 Mellan och försämrades det

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER DECEMBER 17 Fortsatt stark lönsamhet för svenska småföretag FYRA AV SEX BRANSCHER SER UT ATT STÄRKA SIN LÖNSAMHET UNDER 17 I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Volymindex för industriproduktionen

Volymindex för industriproduktionen Industri 2011 Volymindex för industriproduktionen 2011, juli Industriproduktionen ökade i juli med procent Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin procent

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017

LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 2017 LRF Konsults LÖNSAMHETSBAROMETER JUNI 17 Positiv start på 17 för de svenska småföretagen I denna upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer analyseras lönsamheten för svenska småföretagare inom fem olika

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Handelns utsikter

Handelns utsikter Handelns utsikter 2017 2018 Några plock ur prognosen Hela materialet finns tillgängligt för Finsk Handels medlemsföretag via medlemssidorna på Kauppa.fi, i avsnittet Tutkimuksia ja tilastoja. År 2016:

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2017 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Tidningsläsning bland arbetslösa

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Tidningsläsning bland arbetslösa INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 44 Tidningsläsning bland arbetslösa Ulrika Andersson 3 Tidningsläsning bland arbetslösa 199-talet

Läs mer

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 Pressrelease Fredag, 16:e maj, 2014 Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 16:e maj 2014 Daniel Grass T +46 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2014

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer