Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012"

Transkript

1 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 212 1

2 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 3 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i omsättning. Befattningen på dem som ska intervjuas varierade mellan VD, ekonomichef, CFO och liknande befattning. För att resultatet ska representera målgruppen, Sveriges näringsliv, har resultatet vägts på omsättning och bransch. Period 5-24 september 212 2

3 Branschbeskrivning Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning, hälsa och sjukvård Tjänste Allt typ av industriproduktion, t ex maskin-, metall-, samt livsmedels-, textil- och möbelindustrin Husbyggnad, bygg- och anläggningsentreprenörer Detaljhandel, bilhandel och verkstäder samt parti- och agenturhandel Landtransportföretag, rederier, flygbolag, transportförmedling och lager Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning Aktörer inom vård, skola och omsorg finansieras offentligt eller privat Service, bemanning, säkerhet, forskning etc. Övrigt Gruvnäring, skogsburk, jordburk och fiske *Branschindelningen har skett enligt SNI-koder. Bank, finans och försäkring är exkluderade. 3

4 Indexmått 4

5 Sammanfattning % 1 Företagets finansiella ställning (balansmått) Fått avslag på en kreditansökan Befintligt lån har inte beviljats Viktiga balansmått förändring föregående mätning Behov av extern finansiering +1 Finansieringsformer: Leasing +2 6 Ägarkapital +5 Bankfinansiering -6 Lån på kapitalmarknaden +4 4 Investeringar: Maskiner /teknisk utrusning Mark/fastigheter -4 Annat Mar 211 Okt 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Samtliga, 13 intervjuer 5

6 Kreditindex Enkelt att ta lån Svårt att ta lån Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep % 68% 57% 56% Bas: Samtliga, 13 intervjuer. Baserat på frågan Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? 6

7 Kreditindex Samtliga 56 Tillverkning 41 Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård 61 Svårt att ta nya banklån Tjänste Omsättning 1-5 Mkr Enkelt att ta nya banklån Omsättning 5-1 Mkr 65 Omsättning 1-5 Mkr 63 Omsättning 5- Mkr 68 Finansiellt mycket stark 89 Finansiellt ganska stark Finansiellt svag Bas: Samtliga, 13 intervjuer. Baserat på frågan Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? 7

8 Kreditindex 1 Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 8 Enkelt att ta nya banklån Svårt att ta nya banklån Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer. Baserat på frågan Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? 8

9 Kreditindex Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 1 8 Enkelt att ta nya banklån Svårt att ta nya banklån Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer. Baserat på frågan Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? 9

10 Företagets finansiella situation 1

11 Hur bedömer du företagets finansiella ställning? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % Balansmått* Mycket stark 31% Ganska stark 47% Varken eller 17% Ganska svag 4% Mycket svag 1% Vet ej/ej svar % Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep *Balansmått = Andelen (%) som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 13 intervjuer 11

12 Hur bedömer du företagets finansiella ställning? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % Balansmått* Mycket stark 31% Ganska stark 47% Varken eller 17% Ganska svag 4% Mycket svag 1% Vet ej/ej svar % Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep *Balansmått = Andelen (%) som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 13 intervjuer 12

13 Har ni mer eller mindre likvida medel idag än för tolv månader sedan? Är företagets soliditet, d v s det egna kapitalets andel av balansomslutningen, nu högre eller lägre än för tolv månader sedan? Likvida medel Soliditet % Balansmått Likvida medel Mer 46% Oförändrat 33% Mindre 2% Vet ej/ej svar 1% Soliditet Högre 52% Oförändrat 31% Lägre 15% Vet ej/ej svar 1% 1 Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer 13

14 Har ni mer eller mindre likvida medel idag än för tolv månader sedan? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % 5 4 Balansmått Mer 46% Oförändrat 33% Mindre 2% Vet ej/ej svar 1% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer 14

15 Har ni mer eller mindre likvida medel idag än för tolv månader sedan? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % 5 4 Balansmått Mer 46% Oförändrat 33% Mindre 2% Vet ej/ej svar 1% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer 15

16 Är företagets soliditet, d v s det egna kapitalets andel av balansomslutningen, nu högre eller lägre än för tolv månader sedan? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % 5 4 Balansmått Högre 52% Oförändrat 31% Lägre 15% Vet ej/ej svar 1% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer 16

17 Är företagets soliditet, d v s det egna kapitalets andel av balansomslutningen, nu högre eller lägre än för tolv månader sedan? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % 5 4 Balansmått Högre 52% Oförändrat 31% Lägre 15% Vet ej/ej svar 1% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer 17

18 Behov av finansiering 18

19 Hur har företagets behov av extern finansiering förändrats under det senaste året? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % 5 4 Balansmått Ökat 21% Oförändrat 64% Minskat 14% Vet ej/ej svar 1% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer 19

20 Hur har företagets behov av extern finansiering förändrats under det senaste året? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % 5 4 Balansmått Ökat 21% Oförändrat 64% Minskat 14% Vet ej/ej svar 1% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer 2

21 Hur förväntar du dig att företagets behov av extern finansiering kommer förändras under det närmaste året? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % 5 4 Balansmått Öka 21% Oförändrat 65% Minska 12% Vet ej/ej svar 2% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer 21

22 Hur förväntar du dig att företagets behov av extern finansiering kommer förändras under det närmaste året? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % 5 4 Balansmått Öka 21% Oförändrat 65% Minska 12% Vet ej/ej svar 2% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Samtliga, 13 intervjuer 22

23 Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? % Leasing Bankfinansiering Ägarkapital Lån på kapitalmarknaden (företag som omsätter 1- Mkr) 11 8 Balansmått* Leasing Öka 15% Oförändrat 73% Minska 9% Vet ej/ej svar 3% Bankfinansiering Öka 21% Oförändrat 64% Minska 11% Vet ej/ej svar 3% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Ägarkapital Öka 17% Oförändrat 77% Minska 4% Vet ej/ej svar 2% Lån på kapitalmarknaden Öka 9% Oförändrat 75% Minska 4% Vet ej/ej svar 11% *Balansmått = Andelen (%) som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 13 intervjuer 23

24 Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Leasing Bankfinansiering Ägarkapital Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Balansmått* Leasing Öka 15% Oförändrat 73% Minska 9% Vet ej/ej svar 3% Bankfinansiering Öka 21% Oförändrat 64% Minska 11% Vet ej/ej svar 3% Ägarkapital Öka 17% Oförändrat 77% Minska 4% Vet ej/ej svar 2% Tjänste *Balansmått = Andelen (%) som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 13 intervjuer % 24

25 Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Leasing Bankfinansiering Ägarkapital Samtliga Omsättning 1-5 Mkr Omsättning 5-1 Mkr Omsättning 1-5 Mkr Omsättning 5- Mkr Mycket stark finansiell ställning Ganska stark finansiell ställning Balansmått* Leasing Öka 15% Oförändrat 73% Minska 9% Vet ej/ej svar 3% Bankfinansiering Öka 21% Oförändrat 64% Minska 11% Vet ej/ej svar 3% Ägarkapital Öka 17% Oförändrat 77% Minska 4% Vet ej/ej svar 2% Mycket/ganska svag finansiell ställning % *Balansmått = Andelen (%) som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 13 intervjuer 25

26 Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Lån på kapitalmarknaden, t.ex. företagsobligationer eller certifikat. Samtliga 5 Tillverkning Bygg Handel Transport Balansmått* -5-1 Lån på kapitalmarknaden Öka 9% Oförändrat 75% Minska 4% Vet ej/ej svar 11% Fastighet 22 Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Omsättning 1-5 Mkr 4 4 Omsättning 5- Mkr 11 Mycket stark finansiell ställning Ganska stark finansiell ställning Mycket/ganska svag finansiell ställning % *Balansmått = Andelen (%) som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 353 intervjuer. Observera att vissa nedbrytningar har låga baser. 26

27 Tillgång till finansiering 27

28 Har du under det senaste året varit med om att? befintligt lån inte beviljats få avslag på en kreditansökan % 25 Ja Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Samtliga, 13 intervjuer 28

29 Har du under det senaste året varit med om att befintligt lån inte förnyats? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % 25 Ja Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Samtliga, 13 intervjuer 29

30 Har du under det senaste året varit med om att befintligt lån inte förnyats? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % 25 Ja Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Samtliga, 13 intervjuer 3

31 Har du under det senaste året varit med om att få avslag på en kreditansökan? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % 25 Ja Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Samtliga, 13 intervjuer 31

32 Har du under det senaste året varit med om att få avslag på en kreditansökan? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % 25 Ja Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Samtliga, 13 intervjuer 32

33 Upplever du att bankens räntemarginal för era lån ökat, minskat eller varit oförändrad under de senaste tolv månaderna? Tror du att bankens räntemarginal för era lån kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande tolv månaderna? Senaste 12 mån Kommande 12 mån % Balansmått 28 Senaste 12 mån. Ökat 34% Oförändrad 26% Minskat 6% Vet ej/ej svar 35% Kommande 12 mån. Öka 15% Oförändrad 37% Minska 11% Vet ej/ej svar 1% 4 Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Har lån, 94 intervjuer 33

34 Upplever du att bankens räntemarginal för era lån ökat, minskat eller varit oförändrad under de senaste tolv månaderna? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % Balansmått Senaste 12 mån. Ökat 34% Oförändrad 26% Minskat 6% Vet ej/ej svar 35% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Har lån, 94 intervjuer 34

35 Upplever du att bankens räntemarginal för era lån ökat, minskat eller varit oförändrad under de senaste tolv månaderna? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % Balansmått Senaste 12 mån. Ökat 34% Oförändrad 26% Minskat 6% Vet ej/ej svar 35% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Har lån, 94 intervjuer 35

36 Tror du att bankens räntemarginal för era lån kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande tolv månaderna? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % Balansmått Kommande 12 mån. Öka 15% Oförändrad 37% Minska 11% Vet ej/ej svar 1% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Har lån, 94 intervjuer 36

37 Tror du att bankens räntemarginal för era lån kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande tolv månaderna? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % Balansmått Kommande 12 mån. Öka 15% Oförändrad 37% Minska 11% Vet ej/ej svar 1% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep Bas: Har lån, 94 intervjuer 37

38 Anser du att era långivare övervärderar riskerna med att låna ut pengar till ditt företag jämfört med andra företag i din bransch? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % 25 Ja Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Samtliga, 13 intervjuer 38

39 Anser du att era långivare övervärderar riskerna med att låna ut pengar till ditt företag jämfört med andra företag i din bransch? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % 25 Ja Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Samtliga, 13 intervjuer 39

40 Planerade investeringar 4

41 Kommer ni i företaget att öka eller minska följande under det kommande året? % 5 Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Balansmått 32 Expandera verksamhet Öka 4% Oförändrat 51% Minska 8% Vet ej/ej svar 2% Ersätta bef. tillgångar Öka 21% Oförändrat 7% Minska 6% Vet ej/ej svar 3% Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Förvärv, köp av företag Öka 1% Oförändrat 77% Minska 5% Vet ej/ej svar 8% -1 Bas: Samtliga, 13 intervjuer 41

42 Kommer ni i företaget att öka eller minska följande under det kommande året? Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Balansmått* Expandera verksamhet Öka 4% Oförändrat 51% Minska 8% Vet ej/ej svar 2% Ersätta bef. tillgångar Öka 21% Oförändrat 7% Minska 6% Vet ej/ej svar 3% Förvärv, köp av företag Öka 1% Oförändrat 77% Minska 5% Vet ej/ej svar 8% Tjänste % *Balansmått = Andelen (%) som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 13 intervjuer 42

43 Kommer ni i företaget att öka eller minska följande under det kommande året? Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Samtliga Omsättning 1-5 Mkr Omsättning 5-1 Mkr Omsättning 1-5 Mkr Omsättning 5- Mkr Mycket stark finansiell ställning Ganska stark finansiell ställning Balansmått* Expandera verksamhet Öka 4% Oförändrat 51% Minska 8% Vet ej/ej svar 2% Ersätta bef. tillgångar Öka 21% Oförändrat 7% Minska 6% Vet ej/ej svar 3% Förvärv, köp av företag Öka 1% Oförändrat 77% Minska 5% Vet ej/ej svar 8% Mycket/ganska svag finansiell ställning % *Balansmått = Andelen (%) som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 13 intervjuer 43

44 Vad av det följande kommer ni under det närmaste året att investera i? Maskiner eller annan teknisk utrustning Mark eller fastigheter Annat % Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Samtliga, 13 intervjuer 44

45 Vad av det följande kommer ni under det närmaste året att investera i? Maskiner eller annan teknisk utrustning Mark eller fastigheter Annat Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % Bas: Samtliga, 13 intervjuer 45

46 Vad av det följande kommer ni under det närmaste året att investera i? Maskiner eller annan teknisk utrustning Mark eller fastigheter Annat Samtliga Omsättning 1-5 Mkr Omsättning 5-1 Mkr Omsättning 1-5 Mkr Omsättning 5- Mkr Mycket stark finansiell ställning Ganska stark finansiell ställning Mycket/ganska svag finansiell ställning % Bas: Samtliga, 13 intervjuer 46

47 Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering Vet ej/ej svar Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag % Bas: Samtliga, 13 intervjuer 47

48 Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering % Investeringar för att expandera verksamheten Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Om ökning av investeringar för att expandera verksamheten, 414 intervjuer 48

49 Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering % Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Om ökning av reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar, 237 intervjuer 49

50 Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering % Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Om ökning av förvärvsinvesteringar dvs köp av företag, 19 intervjuer 5

51 Arbetar ni aktivt med ert rörelsekapital för att möjliggöra de investeringar ni avser göra? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % 1 Ja Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Kommer att öka investeringarna/reinvesteringarna, 511 intervjuer 51

52 Arbetar ni aktivt med ert rörelsekapital för att möjliggöra de investeringar ni avser göra? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr % 1 Ja Mar 211 Sep 211 Mar 212 Sep 212 Bas: Kommer att öka investeringarna/reinvesteringarna, 511 intervjuer 52

53 Extrafrågor 53

54 Har ditt företag undersökt möjligheterna att ta lån på kapitalmarknaden? Till exempel företagsobligationer eller certifikat. Samtliga 6 Tillverkning 3 Bygg Handel 4 5 Ja Transport 2 Fastighet 16 Utbildning/Hälsa/Sjukvård 3 Tjänste 8 Omsättning 1-5 Mkr 5 Omsättning 5-1 Mkr 6 Omsättning 1-5 Mkr 8 Omsättning 5- Mkr 22 Mycket stark finansiell ställning Ganska stark finansiell ställning 6 6 Mycket/ganska svag finansiell ställning % Bas: Samtliga, 13 intervjuer 54

55 Den svenska kronan är nu starkare än på länge i förhållande till andra valutor. Har ditt företag beslutat att vidta någon av följande åtgärder mot bakgrund av detta? Samtliga Tillverkning Skjuta planerade rekrytering på framtiden Bygg Handel Skjuta planerade investering på framtiden Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % Bas: Samtliga, 13 intervjuer 55

56 I vilken utsträckning skulle följande reformer underlätta ditt företags möjligheter att nyanställa? Svara på en skala från 1 till 5 där 5 = I mycket stor utsträckning och 1 = Inte alls. Samtliga Tillverkning Bygg I mycket/ganska stor utsträckning Sänkt arbetsgivaravgift Handel Sänkning av övriga företagsskatter, bolagskatt och kapitalskatt Transport Reformera LAS och turordningsreglerna Fastighet Sänkt skatt på lön, till exempel slopad värnskatt Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste % Bas: Samtliga, 13 intervjuer 56

57 Näringslivets önskelista Sänkt arbetsgivaravgift 2 Sänkning av övriga företagsskatter, bolagskatt och kapitalskatt 3 Reformera LAS och turordningsreglerna 4 Sänkt skatt på lön, till exempel slopad värnskatt 57

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 13 APRIL 12 Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig Sedan förra mättillfället oktober har det övergripande indexmåttet för riket sjunkit tydligt från till 7. Danske

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...

Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den... Hushåll FRÅGOR Q1 Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den... Q2 Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Är den...

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Konjunkturbarometern Hushåll frågor

Konjunkturbarometern Hushåll frågor Konjunkturbarometern Hushåll frågor 1. Hur är Ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den? 2. Hur tror Du att Ditt hushålls ekonomiska situation är om 12

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg. Om Famna

Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg. Om Famna Om Famna Famna startade 24 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att bilda en intresseorganisation för idéburen vård och social omsorg. Initialt finansierades verksamheten

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

FöretagarFörbundets stimulanspaket. 55 miljarder för att rädda jobben

FöretagarFörbundets stimulanspaket. 55 miljarder för att rädda jobben FöretagarFörbundets stimulanspaket 55 miljarder för att rädda jobben juni 2009 55 miljarder - så räddar vi flest jobb Sammanfattning Hur ska Sverige kunna möta lågkonjunkturen på bästa sätt? Sedan hösten

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer