Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byten och attityder på den svenska elmarknaden"

Transkript

1 Byten och attityder på den svenska elmarknaden Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum:

2 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning 10 Övergripande byten och omförhandlingar 11 Konsumenter efter reformen - attityder 19 Attityder till elbranschen 2 Nöjdhet elnät- & elhandelsföretag 3 Kundtjänst 0 Fakturan 3 Energikällor att satsa på 9 Öppna svar Om jag säger el, vad tänker du då på? 51 2

3 Fakta om undersökningen Uppdragsgivare: Svensk Energi Kontaktperson: Kalle Karlsson Målgrupp: Svenska folket 1 år och äldre Fältarbetstid: 1 29 sept Kontaktform: Telefonintervjuer Urval: Ipsos standard för telefonnummerbaserat befolkningsurval Antal genomförda intervjuer: Bakgrund: st På uppdrag av Svensk Energi har undersökningar genomförts sedan

4 Sammanfattning

5 Övergripande byten/omförhandling Aktiva - 5% av respondenterna har någon gång bytt elhandelsföretag (51%) eller omförhandlat pris med det befintliga elhandelsföretaget (1%). Flera av dessa respondenter (21%) har både bytt elhandelsföretag och omförhandlat pris med det befintliga elhandelsföretaget. Passiva - 3% har inte själva gjort någon aktiv handling för att påverka sitt elpris. Andelen aktiva är på samma nivå som förra året. Sedan 2010 har andelen aktiva konstant legat över 0% Likt tidigare år är andelen som bytt eller omförvandlat elhandelsföretag högst i storstadsområdet Sthlm/Gbg/Malmö. 5% av de som bor i villa/radhus har bytt elhandelsföretag. För de som bor i lägenhet är siffran lägre, %. 5

6 Attityder till elmarknadsreformen En stor majoritet (2%) är positiva till möjligheten att kunna byta elhandelsföretag. Tendens från 20 att många kunder är mycket positiva håller i sig även i år. 3% i år, jämfört med 29% Konsumenterna är däremot fortfarande mindre positiva till hur den avreglerade elmarknaden faktiskt fungerar. 50% anger antingen att de är osäkra eller att det fungerat dåligt. Andelen som är positiva till hur elmarknaden fungerar är något högre i år (35%), jämfört med 20 (33%). Andelen som tycker att elmarknaden fungerar dåligt rör sig också åt rätt riktning - 23% i år, medan det förra året var 2%. Den siffran har inte varit så låg sedan 2009 då den låg på 19%.

7 Attityder till elbranschen Den övergripande attityden till elbranschen är lika positiv som 20. Andelen negativa har minskat från 29% till 23%, 2011 var den så hög som 1%. Undersökningens yngsta åldersgrupp (1-29 år) är både mest positiv, och minst negativ. I undersökningen ingår också frågor om i vilken utsträckning elbranschen står för olika aspekter såsom; pålitliga leveranser, -ansvarstagande, -begriplighet, -miljötänkande, -lätt förstå vart man skall vända sig, -valuta för pengar, - kundfokus, -etik/moral och -nytänkande. Av alla undersökta aspekter är det bara pålitliga leveranser som allmänheten tycker fungerar bra, och det området har fått högst betyg alla år mätningar gjorts. För samtliga övriga områden är det fortfarande klara problem, och ungefär var tredje är direkt negativ och tar avstånd från påståendena. Det område som fått lägst betyg är att elbranschen har god etik och moral. De yngre åldersgrupperna tror på elbranschen i framtiden i högre utsträckning än de äldre. 5% av 1-29 åringarna instämmer i påståendet att: Elbranschen år 202 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än idag. 31% av de unga (1-29 år) är intresserade av att arbeta inom energibranschen, vilket är på samma nivå som 20.

8 Kundtjänst via telefon Andelen som kontaktat kundtjänst är enbart 22%, vilket historiskt sett är en låg siffra. Motsvarande siffra förra året låg på 2% och högst siffra var det 200 och 200 (0%). Samtliga frågor som behandlar kundtjänst via telefon har fått bra resultat. Vid en jämförelse med tidigare år är det enbart 20 som betygen varit bättre för väntetid i telefon, förmåga att förstå ärendet och förmågan att lösa problemet. Öppettider hade bäst betyg 2009 på 3%, betyget i år är 9%.

9 Fakturan Andelen som är negativa till fakturans begriplighet är på en lägre nivå än tidigare år, samtidigt som andelen positiva har ökat. Resultaten har även i detta område blivit lite bättre varje år, och nu är över 50% nöjda med fakturan. Andelen negativa har minskat från 3% 200 till 22% 2013, och andelen positiva har ökat ifrån 31% 200 till 5% Kunderna är fortsatt betydligt mer nöjda med fakturas korrekthet än med dess begripligheten. Enbart 5% är missnöjda avseende fakturans korrekthet, medan 22% är missnöjda med dess begriplighet. De kunder vars faktura är baserad på verklig förbrukning är mer positiva både till fakturans begriplighet och korrekthet jämfört med de kunder vars faktura är baserad på beräknad/uppskattad förbrukning. Endast 3% av respondenterna går igenom varje faktura, det är den lägsta siffran sedan mätningarna började. 1% har inte tittat på någon faktura alls det senaste året, tillsammans med 2009 är det den högsta siffran sedan detta började mätas. 9 9

10 Resultatredovisning 10

11 Övergripande byten av och omförhandlingar med elhandelsföretag 11

12 Övergripande - byten/omförhandlingar Andelen som har bytt elhandelsföretag har ökat de 5 senaste åren Förändringar på elmarknaden efter elmarknadsreformen I uppställningen nedan kan intervjupersonen enbart ingå i en av grupperna. Om personen säger att han bytt elhandelsföretag hamnar han i grupp A och kan då inte även ingå i grupp B. Vad har hänt? A) Har bytt elhandelsföretag 0% 0% 2% 50% 5% 50% 51% B) Har omförhandlat priset (ej bytt) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% C) Har fått nytt elhandelsföretag genom uppköp D) Har inte gjort något vad gäller elpriset (inklusive de som svarat vet ej på samtliga frågor) % 5% % % 5% % 5% 3% 3% 32% 30% 33% 30% 31% 5% av svenskarna har minst en gång bytt eller omförhandlat avtal med leverantör 3% har inte själva gjort något aktivt vad gäller elpriset C+ D redovisas i denna rapport under Har varken bytt eller omförhandlat

13 Övergripande - byten/omförhandlingar Majoriteten har både bytt elhandelsföretag och omförhandlat priset I uppställningen nedan till höger kan intervjupersonen ingå i grupp A, B och C. Vi ser då att det är många (21%) som både har bytt elhandelsföretag och förhandlat priset. Vad har hänt? A) Har bytt elhandelsföretag B) Har omförhandlat priset C) Har fått nytt elhandelsföretag genom uppköp D) Har inte gjort något vad gäller elpriset (inklusive de som svarat vet ej på samtliga frågor) 2013 ett svar per person 2013 flera svar per person 51% 51% 1% 35% 5% % 31% 31% 13 13

14 Övergripande - byten/omförhandlingar Mer än hälften har bytt elhandelsföretag Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? 100% 0% 0% 0% 20% 0% 1 dec- 9 5 sep- 99 feb aug feb aug-mar sep- mar feb Bas: Samtliga, 1000 pers. 5% av de som bor i villa/radhus har bytt elhandelsföretag. % av de som bor i lägenhet har bytt elhandelsföretag 1 1

15 Andelen kunder som enbart omförhandlat priset, men ej bytt elhandelsföretag har varit stabilt de senaste åren men visar en tendens till att minska Har omförhandlat priset med nuvarande elhandelsföretag (men ej bytt elhandelsföretag) Övergripande - byten/omförhandlingar 100% 0% 0% 0% 20% % aug- 00 feb- 01 aug- 01 mar sep- 03 mar- 0 0 feb Bas: Samtliga, 1000 pers

16 Andelen kunder som har bytt elhandelsföretag eller omförhandlat priset ligger på samma nivå som de senaste tre åren Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? samt Har du omförhandlat priset med ditt nuvarande elhandelsföretag? Övergripande - byten/omförhandlingar 100% 0% 0% % % 0% aug- 00 feb- 01 aug- 01 mar sep- 03 mar- 0 0 feb Bas: Samtliga, 1000 pers. 1 1

17 De som bor i storstadsområdena har oftare bytt eller omförhandlat elhandelsföretag Andel i respektive grupp som omförhandlat eller bytt elhandelsföretag Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? och Har du omförhandlat priset med ditt nuvarande elhandelsföretag, men ej bytt? Övergripande - byten/omförhandlingar Samtliga 51 1 Sthlm/Gbg/Malmö Övriga städer 1 Glesbygd % 20% 0% 0% 0% 100% Bas: Samtliga, 1000 pers. Bytt Omförhandlat (ej bytt) 1 1 1

18 Övergripande - byten/omförhandlingar Bättre pris är den överlägset främsta anledningen till byte av elhandelsföretag Vilken är den främsta anledningen till att du bytte elhandelsföretag? Bättre pris 5 Det nya företaget är bättre för miljön 5 Bytte i samband med flytt Fick ett erbjudande ifrån ett annat elhandelsföretag Annan anledning 2 Exempel på andra anledningar är: Vinsten går till välgörenhet, och det fanns grön el att välja Jag ville ha alltihop på samma faktura. Blev inlockad på ett lägre pris, som sedan höjdes efter ett år. Lokal producent Bättre pris, och bra för miljön. Vet ej 0% 20% 0% 0% 0% 100% Bas: Bytt elhandelsföretag, 522 pers. 1 1

19 Konsumenter efter elmarknadsreformen Attityder 19

20 Endast 20% instämmer i att Svensk elproduktion är i det närmaste helt klimatneutral Vet ej Svensk elproduktion är i det närmaste helt klimatneutralt % 20% 0% 20% 0% 0% 0% (2) 1- Instämmer inte alls () 5 -Instämmer helt och hållet Bas: 1000 personer 20 20

21 Likt 20 tycker många kunder att det är mycket bra att kunna byta elhandelsföretag Attityd till möjligheten att byta elhandelsföretag Tot: Okt Tot: Okt Tot: Okt % 20% 0% 0% 0% 100% Mycket bra Bra Varken eller Dålig/Mycket dåligt Vad tycker du om att det idag är möjligt att byta elhandelsföretag? Skala 1-5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra Bas: Samtliga, 1000 pers. OBS svarsalternativ Kan ej ta ställning ej redovisat i diagram 21 21

22 Andelen som tycker att den avreglerade elmarknaden fungerat mycket bra ligger kvar på samma nivå som 20, vilket är något bättre än tidigare år Hur bra tycker du att den avreglerade elmarknaden hittills har fungerat? Skala 1-5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra Tot: Okt Tot: Okt Tot: Okt Tot: Okt Tot: Okt Tot: Okt % 20% 0% 0% 0% 100% Mycket bra Bra Varken eller Dålig/Mycket dåligt Bas: Samtliga, 1000 pers. OBS svarsalternativ Kan ej ta ställning ej redovisat i diagram 22 22

23 Attityder till elbranschen 23

24 Andelen negativt inställda till elbranschen har minskat jämfört med 20 Övergripande inställning till elbranschen Bedömning utifrån en 5-gradig skala Attityder elbranschen 2013 Okt Okt Okt Okt Okt Okt % 0% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 0% 50% Negativ (1+2) Ganska positiv () Mycket positiv (5) Bas: Samtliga, 1000 pers 2 2

25 De yngsta och äldsta åldersgrupperna är mest positiva till elbranschen Attityder elbranschen Övergripande inställning till elbranschen Bedömning utifrån en 5-gradig skala Vet ej Totalt 23 2 Män Kvinnor år år år år % 0% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 0% 50% Bas: Samtliga som besvarat frågan i resp. grupp Negativ (1+2) Ganska positiv () Mycket positiv (5) 25 25

26 Attityder elbranschen Jämfört med 20 är det färre som instämmer i att elbranschen har ett start miljötänkande och är ansvarstagande Instämmande i olika påståenden om elbranschen Bedömning utifrån en 5-gradig skala Pålitliga leveranser Vet ej (2013) 3 Får valuta för pengarna Starkt miljötänkande Lätt förstå vart man ska vända sig Ansvarstagande Lättförstådda ord & begrepp Är man nytänkande Sätter kunden i centrum Har god etik och moral % 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 13 Bas: Samtliga, 1000 pers 2 2

27 Attityder elbranschen Får valuta för pengarna är ett område som har gått starkt framåt de senaste 3 åren Instämmande i olika påståenden om elbranschen Bedömning utifrån en 5-gradig skala Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 200 Okt 200 Pålitliga leveranser Får valuta för pengarna Lättförstådda ord & begrepp Lätt att förstå vart man ska vända sig Är man nytänkande Stark miljötänkande Ansvarstagande Sätter kunden i centrum Har god etik och moral Bas: Samtliga som besvarat frågan 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% Instämmer inte (1+2) Instämmer () Instämmer helt (5) 2 2

28 Attityder elbranschen De yngre ser mer positivt på elbranschen som en bransch att arbeta inom i framtiden än de äldre Andel som instämmer i påståendet: Elbranschen år 202 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än i dag Vet ej Samtliga år år år år % 20% 0% 20% 0% 0% 0% Bas: Samtliga, 1000 pers Instämmer inte (1+2) Instämmer () Instämmer helt (5) 2 2

29 Attityder elbranschen De yngres syn på elbranschen i framtiden är fortsatt positiv Andel som instämmer i påståendet: Elbranschen år 202 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än i dag 1-29 år 2013 (Bas: 211 pers) år 20 (Bas: pers) år 2011 (Bas: 55 pers) år 2010 (Bas: pers) år 2009 (Bas: 2 pers) år 200 (Bas: 1 pers) % 20% 0% 20% 0% 0% 0% Instämmer inte (1+2) Instämmer () Instämmer helt (5) 29 29

30 Attityder elbranschen Synen på elbranschen som bransch att arbeta inom i framtiden har inte förändrats de senaste åren Andel som instämmer i påståendet: Elbranschen år 202 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än i dag Instämmer inte (1+2) Instämmer () Instämmer helt (5) 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% Bas: Samtliga, 1000 pers 30 30

31 Lika stor andel av de som är unga är intresserade av att arbeta inom energibranschen, jämfört med förra året Skulle du vara intresserad att arbeta inom energibranschen? Frågan är ställd till åldersgruppen 1-29 år. Observera att basen är liten. Attityder elbranschen 1-29 år 2013 (Bas: 211 pers) år 20 (Bas: pers) år 2011 (Bas: 55 pers) % 0% 20% 0% 20% 0% 0% Inte intresserad (1+2) Ganska intresserad () Mycket intresserad (5) 31 31

32 Nöjdhet med Elhandelsföretag resp Elnätsföretag 32

33 Nöjdhet Andel kunder som är nöjda med sitt elhandelsföretag är lika i år jämfört med 20 Hur nöjd är du totalt sett med ditt elhandelsföretag? Nöjd Elhandelsföretag Elhandelsföretag Elhandelsföretag Elhandelsföretag Elhandelsföretag Elhandelsföretag Elhandelsföretag % 0% 20% 0% 0% 0% Mycket missnöjd Missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: Samtliga 1000 pers

34 Nöjdhet Nöjdheten med elnätsföretaget är lika hög i år som 20, andelen mycket nöjda har till och med ökat något Hur nöjd är du totalt sett med ditt elnätsföretag? Nöjd Elnätsföretag Elnätsföretag Elnätsföretag Elnätsföretag Elnätsföretag Elnätsföretag Elnätsföretag % 0% 20% 0% 0% 0% Mycket missnöjd Missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: Samtliga 1000 pers. 3 3

35 Kundtjänst 35

36 Kundtjänst Tillsammans med 2010 är årets siffror de lägsta siffrorna av andel som använt kundtjänst via telefon (22%) Har du under det senaste året försökt nå ditt elhandelsföretags kundtjänst via telefon? - Andel som svarat ja 2000 Aug 100% 2001 Aug 2002 Okt 0% 2003 Mars 2005 Okt 0% 200 Okt 200 Okt 0% 20% Okt 2009 Okt 2010 Okt 2011 Okt 20 Okt 0% 2013 Okt Bas: Samtliga 1000 pers. 3 3

37 Samtliga områden inom kundtjänst via telefon har fått bra betyg, jämfört med tidigare år. Kundtjänst Kundtjänst via telefon - Hur nöjd eller missnöjd är du med Väntetid i telefon Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt Förmåga att förstå ditt ärende Förmåga att lösa ditt ärende Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt Okt 200 Okt 2013 Okt Öppettider Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt % 20% 0% 20% 0% 0% 0% 100% Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: 3 Försökt nå kundtjänst via telefon under det senaste året samt besvarat frågan 220 pers.

38 El-fakturan 3 3

39 Endast 3% av kunderna går igenom varje el-faktura, den lägsta siffran sedan detta började mätas Vad stämmer in på i vilken utsträckning ni brukar läsa el-fakturan? El-fakturan Går igenom varje Går bara igenom om den skiljer sig Går igenom enstaka faktura Har inte tittat på någon under det senaste året Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Vet ej/ej aktuellt 5 5 Bas: Samtliga, 1000 pers. 0% 20% 0% 0% 0% 100% 39 39

40 El-fakturan Nöjdheten med både el-fakturans begriplighet och korrekthet fortsätter att öka - Hur nöjd är ni när det gäller el-fakturans Missnöjd Nöjd Okt Okt begriplighet Okt 2011 Okt Okt Okt Okt Okt korrekthet Okt 2011 Okt Okt Okt % 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: Har minst tittat på någon el-faktura under det senaste året samt besvarat frågan, 91 personer 0 0 De kunder vars faktura är baserad på verklig förbrukning är mer positiva både till fakturans begriplighet och korrekthet jämfört med de kunder vars faktura är baserad på beräknad/uppskattad förbrukning.

41 El-fakturans begriplighet har för bättras för såväl de största företagen som de mindre Totalt - Hur nöjd är ni när det gäller el-fakturans begriplighet 3 största företagen - största företagen Övriga Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt % 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 1 El-fakturan Nöjd Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: 1 De i respektive kundgrupp som minst har tittat på någon el-faktura under det senaste året

42 El-fakturan El-fakturans korrekthet skiljer sig inte beroende på företagsstorlek - Hur nöjd är ni när det gäller el-fakturans korrekthet Nöjd Totalt 3 största företagen - största förtagen Övriga Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt % 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 100% Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: 2 De i respektive kundgrupp som minst har tittat på någon el-faktura under det senaste året

43 Majoriteten av fakturorna baseras på verklig användning El-fakturan Grundar sig senaste fakturan på verklig användning eller beräknad uppskattad användning för perioden? % 20% 0% 0% 0% 100% Verklig användning Beräknad användning Vet ej Bas: Samtliga, 1000 pers. 3 3

44 Energikällor att satsa på

45 Den finns en önskan att satsa på samtliga energikällor förutom kolkraft och till viss del kärnkraft Hur mycket bör vi i Sverige satsa på följande energikällor under de närmaste 5-10 åren? Solkraft Vindkraft Vågkraft Kraftvärme Vattenkraft Kärnkraft Kolkraft Helt avstå från energikällan Satsa mindre än idag Satsa ungefär som idag Satsa mer Ingen åsikt/ Vet ej Bas: Samtliga 1000 pers. 5 5

46 Öppna svar om el

47 Om jag säger el, vad tänker du då? - De vanligaste svaren från den öppna frågan Nyckelord Andel Ljus\belysning\lampor 2% Ström\elektricitet\energi 22% Värme\uppvärmning 19% Dyrt\räkning\pengar 19% Nödvändighet 10% TV\dator\andra elektronikprylar och maskiner 10% Hushållsel\el i hemmet % Används till allt 5% Vindkraft % Vattenkraft % Bas: Samtliga, 1000 pers.

48 Om jag säger el, vad tänker du då? - Word cloud som visar de vanligaste svaren Bas: 1000 personer

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Läs mer

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är 文件 - 通用 Var kan jag hitta formuläret Var kan för jag hitta? formulär 询问哪里可以获得表格 När var ditt [dokument] När utfärdat? var ditt [dokument] ut 询问文件何时签发的 Vart var ditt [dokument] Vart utfärdat? var ditt [dokument]

Läs mer

untitled

untitled 1 2 3 4 5 A 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 10000 9500 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 2006.1-2007.5 A 1986.1-1991.12 6 7 6 27 WIND A 52.67 2007 44 8 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001-05 2002-02

Läs mer

投资高企 把握3G投资主题

投资高企 把握3G投资主题 行 业 研 究 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 维 持 推 荐 白 酒 行 业 食 品 饮 料 行 业 2016 年 第 21 周 周 报 投 资 摘 要 : 上 周 市 场 表 现 和 下 周 投 资 策 略 上 周 食 品 饮 料 行 业 指 数 下 跌 0.89%, 跑 输 沪 深 300 指 数 1 个 百 分 点 食 品 饮 料 细 分 行 业 1 个 上

Läs mer

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠 - Address N. Summerbee 先生 Main 大街 335 号纽约, 纽约,92926 Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes Silverback

Läs mer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Läs mer

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Läs mer

2-2

2-2 ... 2-1... 2-2... 2-6... 2-9... 2-12... 2-13 2005 1000 2006 20083 2006 2006 2-1 2-2 2005 2006 IMF 2005 5.1% 4.3% 2006 2005 3.4% 0.2% 2006 2005 911 2005 2006 2-3 2006 2006 8.5% 1.7 1.6 1.2-0.3 8.3 4.3 3.2

Läs mer

目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍

目 录 1 新 闻 政 策 追 踪... 4 1.1 住 建 部 : 坚 持 因 城 施 策 完 善 房 地 产 宏 观 调 控... 4 2 行 业 数 据 追 踪... 4 2.1 限 购 政 策 落 地, 新 房 成 交 回 落... 4 2.2 库 存 微 降, 一 线 去 化 表 现 稍 Sep/15 Oct/15 Nov/15 Dec/15 Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 房 地 产 行 业 行 业 研 究 - 行 业 周 报 行 业 评 级 : 增 持 报 告 日 期 :216-9-14 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 沪 深 3 SW 房 地 产 研 究 员 : 宫 模 恒 551-65161836

Läs mer

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241])

(Microsoft PowerPoint - 2011 [L So] \272C\251\312\252\375\266\353\251\312\252\315\257f [\254\333\256e\274\322\246\241]) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 冬 令 殺 手 冬 令 殺 手 蘇 潔 瑩 醫 生 東 區 尤 德 夫 人 那 打 素 醫 院 內 科 部 呼 吸 科 副 顧 問 醫 生 慢 性 阻 塞 性 肺 病 (COPD) 慢 性 阻 塞 性 肺 病 簡 稱 慢 阻 肺 病, 主 要 包 括 慢 性 支 氣 管 炎 和 肺 氣 腫 兩 種 情 況 患 者 的 呼 吸 道 受 阻, 以 致 氣 流 不

Läs mer

Microsoft Word - Software sector_111107 _CN_.doc

Microsoft Word - Software sector_111107 _CN_.doc 软 件 服 务 2011 年 11 月 7 日 证 券 研 究 报 告 板 块 最 新 信 息 软 件 业 的 政 策 春 天 A 增 持 胡 文 洲, CFA* (8621) 2032 8520 eric.hu@bocigroup.com 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S1300200010035 * 周 中 李 鹏 为 本 文 重 大 贡 献 者 中 银 国 际 证 券 有

Läs mer

目 录 1. 表 现 回 顾 与 行 业 观 点...3 1.1. 行 业 表 现 :6 月 略 微 跑 输 大 市...3 1.2. 行 业 观 点 :2H 相 对 收 益 乐 观...4 2. 行 业 要 闻 与 公 司 动 态...5 2.1. 行 业 要 闻...5 2.2. 公 司 动 态

目 录 1. 表 现 回 顾 与 行 业 观 点...3 1.1. 行 业 表 现 :6 月 略 微 跑 输 大 市...3 1.2. 行 业 观 点 :2H 相 对 收 益 乐 观...4 2. 行 业 要 闻 与 公 司 动 态...5 2.1. 行 业 要 闻...5 2.2. 公 司 动 态 股 票 研 究 行 业 月 报 证 券 研 究 报 告 [Table_MainInfo] [Table_Title] 2012.07.02 2H 相 对 收 益 乐 观 国 泰 君 安 农 业 月 报 2012 年 7 月 秦 军 ( 分 析 师 ) 翟 羽 佳 ( 研 究 助 理 ) 傅 佳 琦 ( 分 析 师 ) 021-38676768 021-38674941 021-38674635 qinjun@gtjas.com

Läs mer

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a

STELLA DEL MARE G =136 a d d3 4 RE m z mz mz SOL mz mz SImz mz V. Sozio a d d3 4 mz mz mz mz mz mz mz Chia - ro mata d d LA4 mz LA mz RE mz mz mz mz a STELLA DEL MARE G =136 3 4 RE m z SI V. Sozio 3 4 Chia - ro mata d d LA4 LA RE k kk s k k s k kz k s k kz k s k k j - ti - no che il so - le ba - ciò, nean-che u - na nu-vo-la in cie - lo, - ce è la brez

Läs mer

宏碩-觀光指南coverX.ai

宏碩-觀光指南coverX.ai Time for Taiwan Taiwan-The Heart of Asia Time for Taiwan www.taiwan.net.tw Part 1 01 CONTENTS 04 Part 1 06 Part 2 GO 06 14 22 30 38 Part 3 200+ 02 Part 1 03 1 2 3 4 5 6 04 Jan Feb Mar Apr May Jun Part

Läs mer

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 推 票 蕴 含 的 投 资 机 会 卖 方 分 析 师 重 点 报 告 效 应 研 究 证 券 分 析 师 刘 均 伟 A0230511040041 夏 祥 全 A0230513070002 2014.4 主 要 内 容 1. 卖 方 分 析 师 推 票 的 时 滞 性 蕴 含 了 事 件 投 资 机 会 2. 卖 方 分 析 师 重 点 报 告 首 次 效 应 3. 卖 方 分 析 师 重 点 报

Läs mer

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185

産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 産 産 184 産 産 産 産 産 爲 爲 爲 爲 185 185 爲 爲 爲 産 爲 爲 爲 産 186 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 顔 爲 産 爲 187 爲 産 爲 産 爲 産 爲 爲 188 産 爲 爲 酰 酰 酰 酰 酰 酰 産 爲 爲 産 腈 腈 腈 腈 腈 爲 腈 腈 腈 腈 爲 産 189 産 爲 爲 爲 爲 19 産 爲 爲 爲 爲 爲 爲 191 産 192 産 爲 顔 爲 腈

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031383939D0CBB4EFB9FABCCA2D4358582D3031313132303130B8FCD0C2B1A8B8E6B7B1CCE52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031383939D0CBB4EFB9FABCCA2D4358582D3031313132303130B8FCD0C2B1A8B8E6B7B1CCE52E646F63> 興 達 國 際 (1899) 買 入 更 新 報 告 1 日 矽 片 切 割 線 將 貢 獻 新 利 潤, 調 升 目 標 價 至 1.1 港 元 21 年 1-9 月 中 國 子 午 輪 胎 產 量 同 比 增 長 25.3% 目 前 中 國 汽 車 存 量 市 場 為 85 萬 輛 左 右, 工 信 部 預 計 到 22 年 將 超 過 2 億 輛, 中 國 汽 車 存 量 市 場 將 帶 來

Läs mer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Läs mer

宏观与策略研究

宏观与策略研究 --2005 6 2 2005 6 A 86-0755-82943202 zhaojx@ccs.com.cn 86-0755-82960074 huangsx@ccs.com.cn 86-0755-82943566 luxw@ccs.com.cn 86-0755-82960739 jingzz@ccs.com.cn 2005-6-2 1996 2005 A 4 5 6 6 A+H 2005 A, 2005-4-6

Läs mer

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 CUHK FAA Chan Chun Ha Secondary School School Report 2003-2004 1 1. 2. (i) (ii) 寛 (iii) 2 (iv) (v) 3. (i) (ii) 00/01 5 1 0 0 0 0 (83%) (17%) 01/02 5 1 0 0 0 0 (83%) (17%) 02/03 5 1 1 1 (62.5%) (12.5%)

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAFDBEDDCFC2D6DCB9ABB2BC20CAD0B3A1B3E5B8DFC8D4D3D0D5F0B5B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAFDBEDDCFC2D6DCB9ABB2BC20CAD0B3A1B3E5B8DFC8D4D3D0D5F0B5B42E646F63> 2010 年 8 月 8 日 市 场 策 略 第 一 创 业 研 究 所 分 析 师 : 于 海 涛 S1080200010003 电 话 :0755-25832792 邮 件 :yuhaitao@fcsc.cn 沪 深 300 交 易 数 据 年 初 涨 跌 幅 : -18.96% 日 最 大 涨 幅 : 3.78%(5/24) 日 最 大 跌 幅 : -5.36%(4/19) A 股 基 本 数

Läs mer

<4D F736F F F696E74202D20BDD3CCECC1ABD2B6B1CCA3ACD3B3C8D5BAC9BBA8BAEC2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20BDD3CCECC1ABD2B6B1CCA3ACD3B3C8D5BAC9BBA8BAEC2E707074> 接 天 莲 叶 碧, 映 日 荷 花 红 A 股 投 资 策 略 更 新 兴 业 证 券 研 发 中 心 策 略 研 究 员 张 忆 东 28 年 7 月 要 点 : 从 谨 慎 到 谨 慎 乐 观 中 空 短 多 博 弈 政 策 和 5 月 份 写 的 中 期 策 略 时 间 的 玫 瑰 相 比, 我 们 的 策 略 基 调 未 变 : 熊 市 难 改, 结 构 性 机 会 增 多 经 济 下 行

Läs mer

Microsoft Word - Daily160429-A _CN_.doc

Microsoft Word - Daily160429-A _CN_.doc 每 日 焦 点 中 银 国 际 证 券 研 究 报 告 指 数 表 现 收 盘 一 日 今 年 % 以 来 % 恒 生 指 数 21,388 0.1 (2.4) 恒 生 中 国 企 业 指 数 9,061 0.3 (6.2) 恒 生 香 港 中 资 企 业 指 数 3,803 (0.2) (6.1) 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际 香 港 指 数 12,193 (0.0) 0.9 摩 根 士 丹

Läs mer

文章题目

文章题目 2007 2006.12 1 1. 2. 3. 2 3 25.8 (1-3Q2006) 42 (1-3Q2006) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1-3Q2006-10% 0% 10% 20%

Läs mer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Läs mer

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Läs mer

27-11-22 8627 65799773 liuyr@cjsc.com.cn 28 27 65 121.22% 91.3% 619 898 27 6282 78 12 7681 28 6681 5681 4681 3681 2681 1681 6-11 6-12 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 7-9 7-1 28 28 WIND 28 28 15% 5.1~5.2

Läs mer

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Läs mer

Microsoft Word - Daily150330-A.doc

Microsoft Word - Daily150330-A.doc 每 日 焦 点 中 银 国 际 证 券 研 究 报 告 指 数 表 现 收 盘 一 日 今 年 % 以 来 % 恒 生 指 数 24,486 (0.0) 3.7 恒 生 中 国 企 业 指 数 11,898 (0.2) (0.7) 恒 生 香 港 中 资 企 业 指 数 4,547 0.7 4.5 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际 香 港 指 数 13,085 0.3 4.7 摩 根 士 丹 利

Läs mer

5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2

5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2 Mondeo 2003-03-08 2003 / MondeoGhia-X, 3S71-9H307-FA 310-069 (23-055) ( ) 1. 310-00 2. 310-00 3. 100-02 4. 1 5. 6. 310-00 7. 8. 9. 2 10 10. 11. 12. 3 13. 1. 2. 14. 310-00 15. 4 16. 17. 18. 19. 20. ( )

Läs mer

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * * 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Läs mer

14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 34

14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 34 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 25 26 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 43 43 70% 75% 43 44 45 46 47 47

Läs mer

报告的主线及研究的侧重点

报告的主线及研究的侧重点 26-11-2 862163299571 86213313733 zhouyong2@cjsc.com.cn zhoujt@cjsc.com.cn 27 7 7 25.1 6 25.12 26.5 26.11 2 2 6 7 27 7 7 ...1 2...1...2 6...3 7...4...5...7...8...11...11...13...15...18...18...18...19 7...2

Läs mer

1. 发 行 情 况 格 力 地 产 于 2014 年 12 月 25 日 发 行 9.8 亿 元 可 转 债 其 中, 原 股 东 优 先 配 售 2.1225 亿 元 (21.225 万 手 ), 占 本 次 发 行 总 量 的 21.66% 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发

1. 发 行 情 况 格 力 地 产 于 2014 年 12 月 25 日 发 行 9.8 亿 元 可 转 债 其 中, 原 股 东 优 先 配 售 2.1225 亿 元 (21.225 万 手 ), 占 本 次 发 行 总 量 的 21.66% 网 上 向 一 般 社 会 公 众 投 资 者 发 衍 生 品 市 场 衍 生 品 市 场 转 债 研 究 转 债 研 究 证 券 研 究 报 告 证 券 研 究 报 告 转 债 定 价 报 告 2015 年 1 月 11 日 格 力 转 债 (110030) 上 市 定 价 分 析 公 司 资 料 : 转 债 条 款 : 发 行 日 到 期 日 期 限 转 股 期 限 起 始 转 股 日 发 行 规 模 净 利 润 2014-12-25 2019-12-24

Läs mer

-------------------------------------------------------------------------------- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 V BO v BO 12 1945 18 o 22 5 1949 1950

Läs mer

Microsoft Word - Sameul book 1 and 2.doc

Microsoft Word - Sameul book 1 and 2.doc 撒 母 耳 記 一 簡 介 : 撒 母 耳 記 和 列 王 紀 在 希 臘 文 聖 經 < 七 十 士 譯 本 > 中, 合 稱 為 王 國 誌 (Book of Kingdoms), 全 書 分 成 四 卷, 前 二 卷 是 撒 母 耳 記, 後 二 卷 是 列 王 紀 第 四 世 紀 的 時 候, 拉 丁 文 < 武 加 大 譯 本 > 將 之 稱 為 列 王 四 卷, 直 到 第 十 六 世

Läs mer

Microsoft Word - 第四章 資料分析

Microsoft Word - 第四章 資料分析 第 四 章 資 料 分 析 本 研 究 針 對 等 三 報, 在 馬 英 九 擔 任 台 北 市 長 台 北 市 長 兼 國 民 黨 主 席, 以 及 國 民 黨 主 席 之 從 政 階 段 中 ( 共 計 八 年 又 二 個 月 的 時 間, 共 855 則 新 聞, 其 中 179 則, 348 則, 328 則 ), 報 導 馬 英 九 新 聞 時 使 用 名 人 政 治 新 聞 框 架 之

Läs mer

* ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 2005 11 1 2005 11 1 1-10000 ISBN 7-200-06064-X/I.904 : 12.00

* ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 2005 11 1 2005 11 1 1-10000 ISBN 7-200-06064-X/I.904 : 12.00 * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 2005 11 1 2005 11 1 1-10000 ISBN 7-200-06064-X/I.904 : 12.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,? :,,, ;,!,,,,,,,,,,,,, : 2 ,,?,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

Läs mer

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Läs mer

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Läs mer

信息管理部2003

信息管理部2003 23 7 3 22 28451642 E-mail wpff@eyou.com 23 1 23 5 22 2 3 4 628 6688 866 62 52 956 46 817 912 696 792 6.5% 1: 2: -2.% -1.5% -19.% -27.6% 33.6 3.45 [2.22%] 5A:6.94 1A:9.89 2A:9.51 3A:8.44 22.14 11.23 1-1-12

Läs mer

untitled

untitled ...2...3...4...6...6...8...11...14...18...19...20...22...22...23...25...26...27...28...29...29...29 4-1 - ( ) 88 37 88 37 200121 2003 4 18 [2003]48 1.5 4-2 - ( ) 25 1 1 100032 2004 09 17 [1998]12 ( ) (

Läs mer

基金池周报

基金池周报 基 金 研 究 / 周 报 关 注 新 华 优 选 成 长 等 零 存 整 取 型 基 金 民 生 证 券 基 金 池 动 态 周 报 民 生 精 品 --- 基 金 研 究 周 报 2011 年 05 月 03 日 建 议 资 金 充 裕 渴 望 在 中 长 期 获 取 超 额 收 益 的 投 资 者 关 注 华 夏 大 盘 精 选 (000011.OF ) 大 摩 资 源 优 选 混 合 ( 163302.OF

Läs mer

compte personnel compte commun livret jeune personligt konto delat konto konto för barn compte en devise étrangère konto för utländsk valuta compte pr

compte personnel compte commun livret jeune personligt konto delat konto konto för barn compte en devise étrangère konto för utländsk valuta compte pr 银行 - 通用 Est-ce que je peux retirer Kan jag de l'argent ta ut pengar [pays] i [la sans payer de commission extra? avgifter? 询问在某一国家取钱是否有手续费 Quels sont les frais si Vad je är retire avgifterna de l'argent

Läs mer

542 33 1 20 20 6 435 15 311 48 1 4 3 2 0 8 18 200 4 1,888 305 62 2 2 3 61 42 1,346 47 390 40 12 2 2 6 41 8 7 3 3 1 18 301 1 19 24 14 3 3 12 335 110 1 1 1, 582 45 76 547 1 147 46 1,103 96 1 22 8 6,721 70

Läs mer

模 型 更 新 时 间 :2010.03.25 股 票 研 究 原 材 料 建 材 评 级 : 上 次 评 级 : 目 标 价 格 : 24.00 上 次 预 测 : 22.00 当 前 价 格 : 17.15 公 司 网 址 公 司 简 介 公 司 是 一 个 以

模 型 更 新 时 间 :2010.03.25 股 票 研 究 原 材 料 建 材 评 级 : 上 次 评 级 : 目 标 价 格 : 24.00 上 次 预 测 : 22.00 当 前 价 格 : 17.15 公 司 网 址 公 司 简 介 公 司 是 一 个 以 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 插 上 区 域 振 兴 的 翅 膀 :5 大 区 域 规 划 本 身 稀 缺 韩 其 成 021-38676162 hanqicheng@gtjas.com S0880208070351 本 报 告 导 读 : 冀 东 水 泥 经 营 区 域 中 有 环 渤 海 沈 阳 内 蒙 古 陕 西 吉 林 5 个 区 域 涉 及 国 家 振 兴 规 划, 这 本 身

Läs mer

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定 原 告 江 明 相 贵 州 省 织 金 县 人 民 法 院 民 事 判 决 书 委 托 代 理 人 江 如 红 ( 系 原 告 长 子 ) 委 托 代 理 人 江 如 平 ( 系 原 告 次 子 ) 被 告 李 启 富 被 告 龚 忠 吉 被 告 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 公 司 法 定 代 表 人 周 炯, 该 公 司 总 经 理 委 托 代 理 人

Läs mer

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc 利 用 世 行 贷 款 柳 州 市 环 境 治 理 工 程 移 民 安 置 计 划 柳 州 市 城 市 投 资 建 设 发 展 有 限 公 司 柳 州 市 环 境 卫 生 管 理 处 二 00 五 年 一 月 二 十 日 0 目 录 第 一 章 项 目 简 述...6 1.1 水 环 境 综 合 治 理 项 目...8 1.2 城 市 公 厕 项 目...12 1.3 垃 圾 转 运 站 建 设 项

Läs mer

untitled

untitled 29 12 1 21-53519888-1922 Ch57261821@yahoo.com.cn 11 12.78 1.6 95.36 1 114.88 6 3 6% 8 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% -5.% -1.% -15.% 9-6 9-6 9-7 9-7 9-7 9-8 9-8 9-8 9-9 9-9 9-1 9-1 9-11 9-11 9-11 9-12

Läs mer

014315 市 立 永 平 高 中 無 填 報 無 填 報 (02)22319670 014322 市 立 樹 林 高 中 已 填 報 已 填 報 (02)86852011 014326 市 立 明 德 高 中 已 填 報 (02)26723302 014332 市 立 秀 峰 高 中 已 填 報

014315 市 立 永 平 高 中 無 填 報 無 填 報 (02)22319670 014322 市 立 樹 林 高 中 已 填 報 已 填 報 (02)86852011 014326 市 立 明 德 高 中 已 填 報 (02)26723302 014332 市 立 秀 峰 高 中 已 填 報 加 總 - 人 數 每 位 填 報 人 只 能 填 一 種 學 制 欄 標 籤 列 標 籤 高 級 中 學 進 修 學 校 010301 國 立 華 僑 高 級 中 等 學 校 無 填 報 已 填 報 (02)29684131 011301 私 立 淡 江 高 中 無 填 報 已 填 報 (02)26203850 011302 私 立 康 橋 高 中 已 填 報 (02)22166000 011306

Läs mer

2. 禁 止 母 乳 代 用 品 之 促 銷 活 動, 以 及 不 得 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴 認 證 說 明 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴, 並 在 婦 產 科 門 診 兒 科 門 診 產

2. 禁 止 母 乳 代 用 品 之 促 銷 活 動, 以 及 不 得 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴 認 證 說 明 以 贊 助 試 用 或 免 費 等 方 式, 取 得 奶 瓶 及 安 撫 奶 嘴, 並 在 婦 產 科 門 診 兒 科 門 診 產 104 年 母 嬰 親 善 醫 療 院 所 認 證 基 準 及 評 分 說 明 ( 調 整 對 照 表 ) 認 證 說 明 措 施 一 : 明 訂 及 公 告 明 確 的 支 持 哺 餵 母 乳 政 策 (8 分 ) ( 一 ) 醫 療 院 所 成 立 母 嬰 親 善 推 動 委 員 會, 由 副 院 長 級 以 上 人 員 擔 任 主 任 委 員, 並 定 期 召 開 會 議, 評 估 醫 療 院

Läs mer

94/03/25 (94 0940002083 94 12 31 B 1-8 (12-64 29 5 16 82 5 15 1 2 22-24 29 25-28 k1. 1 A 2 k2k3 3 k2k3 k2. k2a. 1 2 3 4 k2b. 1 2 k2b1.? 3 k3. 11 12 02 ( ( ( 1 2 (24 A. A1.? 1 0 A1a.? 1. 1 2 2. A2. 1 2

Läs mer

Microsoft Word - 30390808_10328652.doc

Microsoft Word - 30390808_10328652.doc 股 票 研 究 行 业 深 度 研 究 证 券 研 究 报 告 211.1.18 冀 东 水 泥 对 比 海 德 堡 成 长 盈 利 与 估 值 变 迁 国 际 水 泥 系 列 专 题 之 八 编 号 韩 其 成 21-38676162 hanqicheng@gtjas.com S88511122 本 报 告 导 读 : 冀 东 对 比 海 德 堡 成 长 盈 利 与 估 值 变 迁 冀 东 水 泥

Läs mer

Title

Title /本研究报告通过网站仅提供自然人 monitor-t12(monitor-t12) 使用 1 zhaoxiange@sw18.com wangshijie@sw18.com (8621)63295888 259 gaoyuan@sw18.com 99 862163295888 http://www.sw18.com 28 12 8 4 4 9 1 12 3 1 本研究报告通过网站仅提供自然人 monitor-t12(monitor-t12)

Läs mer

2 图 1 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 收 入 结 构 图 2 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 毛 利 结 构 印 染 加 工 10.8% 其 他 4.8% 丝 织 品 17.2% 印 染 加 工 7.8% 其 他 4.4% 丝 织 品 19.1% 涤 纶 长 丝 6

2 图 1 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 收 入 结 构 图 2 新 民 科 技 2010 年 主 营 业 务 毛 利 结 构 印 染 加 工 10.8% 其 他 4.8% 丝 织 品 17.2% 印 染 加 工 7.8% 其 他 4.4% 丝 织 品 19.1% 涤 纶 长 丝 6 买 入 维 持 上 市 公 司 年 报 点 评 新 民 科 技 (002127) 证 券 研 究 报 告 化 工 - 基 础 化 工 材 料 与 制 品 2011 年 3 月 15 日 2010 年 业 绩 符 合 预 期, 增 发 项 目 投 产 在 即 基 础 化 工 行 业 分 析 师 : 曹 小 飞 SAC 执 业 证 书 编 号 :S08500210070006 caoxf@htsec.com

Läs mer

专题研究.doc

专题研究.doc 2005 2 1 14 11.2 14 15 15 14 Yunyang.zhao@morningstar.com 500 MSCI 1991 2001 53 458 115 94 24 316 26 494 125 1995 26 14 1993 1993 1997 http://cn.morningstar.com 1998 1 2001 6 2000 1993 90 2002 2001 51

Läs mer

... 1... 3... 8... 10... 16... 28... 38... 180 China Petroleum & Chemical Corporation Sinopec Corp. 100029 86-10-64990060 86-10-64990022 http://www.sinopec.com.cn ir@sinopec.com.cn media@sinopec.com.cn

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D2047CEF7B7C920B9ABCBBED1D0BEBFB1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2047CEF7B7C920B9ABCBBED1D0BEBFB1A8B8E62E646F63> 公 司 研 究 G 西 飞 (000768): 大 股 东 的 飞 机 总 装 资 产 值 得 期 待 增 持 军 工 机 械 行 业 当 前 股 价 :9.74 元 报 告 日 期 :2006 年 7 月 25 日 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 百 万 元 ) 2005A 2006E 2007E 2008E 主 营 业 务 收 入 1,180 1,686 2,163 2,798 (+/-)

Läs mer

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Läs mer

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t 50 y u y u t 213 t 31 t y 213 t y y 31 t u 213 t u u 31 t n 31 t n n 55 t yn 31 t yn yn 55 t u n 31 t u n un 55 n n u n n t n 53 t n n n to 31 to no ku n 53 xu n u n 31 53 xo uo 31 t n n n 53 t io io io

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1A7C9FACAD6B2E1B8C4D7EED6D5A3A8B4F8B1EDB8F1BCD3D2B3C2EBB0E6A3A9372E3239>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1A7C9FACAD6B2E1B8C4D7EED6D5A3A8B4F8B1EDB8F1BCD3D2B3C2EBB0E6A3A9372E3239> 北 京 科 技 大 学 学 生 手 册 ( 本 科 生 ) 学 生 工 作 部 ( 处 ) 二 〇 一 五 年 七 月 北 京 科 技 大 学 学 生 手 册 ( 本 科 生 ) 编 委 会 主 编 于 成 文 盛 佳 伟 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 排 序 ) 丁 煦 生 尹 兆 华 龙 洋 史 立 伟 曲 涛 刘 晓 东 杜 振 民 杨 雄 何 进 宋 波 张 卫 冬 张 卫 钢 张 文

Läs mer

桂林市劳动和社会保障局关于

桂林市劳动和社会保障局关于 桂 林 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 文 件 市 人 社 发 2012 60 号 桂 林 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 2012 年 秘 书 等 十 八 个 职 业 国 家 职 业 资 格 全 国 全 区 统 一 考 试 有 关 问 题 的 通 知 各 有 关 单 位 : 根 据 自 治 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 关 于 做 好 2012 年 国

Läs mer

Microsoft Word 年度选拔硕博连读研究生的通知.doc

Microsoft Word 年度选拔硕博连读研究生的通知.doc 南 工 (2015) 研 字 第 3 号 关 于 选 拔 2015 年 度 硕 博 连 读 研 究 生 的 通 知 各 有 关 学 院 : 为 适 应 我 国 构 建 社 会 主 义 和 谐 社 会 和 建 设 创 新 型 国 家 的 战 略 需 要, 加 快 拔 尖 创 新 人 才 的 培 养, 我 校 决 定 继 续 推 荐 和 选 拔 一 批 基 本 素 质 好 业 务 基 础 强 品 学 兼

Läs mer

:,, ( ) ( ), 1200 ( : ) 6 100,,,, ( : ) 80, 10, 7 ; :, ; :,,,,,, ( :?),,,, (, ),,,,,,,,, 1994 11 6 : :,, ( ) 182

:,, ( ) ( ), 1200 ( : ) 6 100,,,, ( : ) 80, 10, 7 ; :, ; :,,,,,, ( :?),,,, (, ),,,,,,,,, 1994 11 6 : :,, ( ) 182 , 1939 ( : ),,, 13 (1938 ) 9 7,,, 150, 1938 10 12,, 10 31, ( ),,,,,, ( ) ( ),, 1993,,, :,,, 181 :,, ( ) ( ), 1200 ( : ) 6 100,,,, ( : ) 80, 10, 7 ; :, ; :,,,,,, ( :?),,,, (, ),,,,,,,,, 1994 11 6 : :,,

Läs mer

untitled

untitled 28 12 17 28.68 2.6 3883.39 3 1994.45 1975.1 725.32 2736.3 1998 8998 6998 4998 2998 71217 8317 8611 891 81128 3 1 : 28.12.2 2 VS :4 28.1.5 3 28.7.14 9 1999-28 1 1 29 1 2 3 4 5 29 2 29 2 29 (8621)6138276

Läs mer

XX公司

XX公司 行 业 报 告 非 银 金 融 行 业 周 报 市 场 热 度 延 续, 券 商 保 险 股 存 在 补 涨 需 求 非 银 金 融 2015 年 04 月 07 日 行 业 周 报 强 于 大 市 ( 维 持 ) 行 情 走 势 图 150% 100% 50% 0% 相 关 研 究 报 告 行 业 周 报 * 非 银 金 融 * 降 息 已 有 预 期, 推 荐 转 型 和 参 股 金 融 行 业

Läs mer

HE 20 SM 0201,QNRPVWHUVNDWWHURFKELGUDJ,QGLYLGRFKIDPLOMHXSSJLIWHU Income, taxes and allowances,nruwdgudj 6DPPDQUlNQDGI UYlUYVLQNRPVW² NDGHSURFHQW Den s

HE 20 SM 0201,QNRPVWHUVNDWWHURFKELGUDJ,QGLYLGRFKIDPLOMHXSSJLIWHU Income, taxes and allowances,nruwdgudj 6DPPDQUlNQDGI UYlUYVLQNRPVW² NDGHSURFHQW Den s HE 20 SM 0201,QNRPVWHUVNDWWHURFKELGUDJ,QGLYLGRFKIDPLOMHXSSJLIWHU Income, taxes and allowances,nruwdgudj 6DPPDQUlNQDGI UYlUYVLQNRPVW² NDGHSURFHQW Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade räknat i fasta

Läs mer

2010 01 23 60.21 29.70 5271.41 300 3366.20 3128.59 12595.94 5792.92 5777 5277 4777 4277 3777 3277 090123 090423 090717 091015 100106 300 1 2010 2010.1.20 2 12, 2010.1.18 (8621)61038269 xieg@gjzq.com.cn

Läs mer

二零零五年度报告框架稿

二零零五年度报告框架稿 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ( 2004 12 31 ) 1 1 2 2.1 (1) 53,535 32,275 35,996 115,222 1,102 62,953 1,088 10,506 70,139 1,160 ( )/ (2) (322) 6,543 4,304 919 275 (665) (1,833) 3,721 2 (2) 2004

Läs mer

Visumansökan Kina

Visumansökan Kina Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文或英文大写字母打印填写, 或在 内打 选择 如有关项目不适用, 请写 无 The applicant

Läs mer

<AA6BA8A3A4BAA4E56C6F676F2E706466>

<AA6BA8A3A4BAA4E56C6F676F2E706466> AN10: 27, 24 228 Snp. V. 1043 1 ta h up d na2 Paul Dahlke dukkha 3 kabalink r h ra Demeter Bachofen MN 12 Mah s han da Sutta phassa phassa 1 phassa paccay vendan Therag th v. 1099, T laputa bhava-ta

Läs mer

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客 附 表 6-1: 上 市 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2015 年 3 月 2 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 601169 北 京 银 行 2014-05-20 安 永 华 明 已 报 备 事 务 所 轮 换 普 华 永 道 中 天 已 报 备 前 任 服 务 合 同 到 期, 客 户 重 新

Läs mer

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80 附 表 1: 上 市 公 司 财 务 报 表 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 1-1 沪 市 主 板 序 号 833 603025 大 豪 科 技 2016-04-25 北 京 兴 华 标 准 39 万 1 834 603398 邦 宝 益 智 2016-04-25 大 华 标 准 50 万 2 835 603988 中 电 电 机 2016-04-25 天 健 标 准 35 万 35

Läs mer

欢迎辞

欢迎辞 欢 迎 辞 尊 敬 的 各 参 会 代 表 : 欢 迎 您 参 加 由 中 国 上 市 公 司 协 会 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 部 主 办 的 2014 年 第 1 期 上 市 公 司 董 事 长 总 经 理 研 修 班! 本 次 培 训 得 到 了 广 大 上 市 公 司 的 高 度 关 注 与 积 极 反 馈, 报 名 人 数 远 超 预 期, 参 加 本 期 研 讨 班 的

Läs mer

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 3 月 21 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Läs mer

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367 停 牌 600234 山 水 文 化 重 要 事 项 未 公 告, 下 午 002249 大 洋 电 机 重 大 事 项, 特 停 600337 美 克 家 居 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002192 路 翔 股 份 实 施 退 市 风 险 警 示 公 告, 停 牌 1 天 002137 实 益 达 重 大 事 项, 特 停 000766 通 化 金 马 重 大 事 项, 特 停

Läs mer

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617 深 圳 证 券 市 场 创 业 板 2016 年 02 月 29 日 公 开 信 息 证 券 列 表 证 券 代 码 证 券 简 称 披 露 原 因 300023 宝 德 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.31% 300100 双 林 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.23% 300120 经 纬 电 材 日 价 格 振 幅 达 到 18.12% 300139

Läs mer

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160510) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300324 旋 极 信 息 2016-05-04 2016-05-10 365324 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-09 002209

Läs mer

股票代码:600732 股票简称:*ST新梅 编号:临2015-052

股票代码:600732       股票简称:*ST新梅       编号:临2015-052 股 票 代 码 :600732 股 票 简 称 :*ST 新 梅 编 号 : 临 2016-028 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 回 复 上 海 证 券 交 易 所 问 询 函 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

Läs mer

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 2 月 29 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Läs mer

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停 停 牌 002575 群 兴 玩 具 重 大 事 项, 特 停 002656 摩 登 大 道 重 大 事 项, 特 停 002725 跃 岭 股 份 重 大 事 项, 特 停 300084 海 默 科 技 重 大 事 项, 特 停 600250 南 纺 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002526 山 东 矿 机 重 大 事 项, 特 停 002571 德 力 股 份 重 大

Läs mer

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停 停 牌 000034 神 州 数 码 临 时 停 牌 000960 锡 业 股 份 重 大 事 项, 特 停 002658 雪 迪 龙 重 大 事 项, 特 停 300168 万 达 信 息 重 大 事 项, 特 停 600241 时 代 万 恒 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600538 国 发 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600540 新 赛 股 份 重

Läs mer

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 停 牌 000025 特 力 A 股 价 异 动, 特 停 002631 德 尔 未 来 重 大 事 项, 特 停 002713 东 易 日 盛 重 大 事 项, 特 停 300351 永 贵 电 器 重 大 事 项, 特 停 000948 南 天 信 息 重 大 事 项, 特 停 300008 天 海 防 务 重 大 事 项, 特 停 300032 金 龙 机 电 重 大 事 项, 特 停 600853

Läs mer

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份 停 牌 000557 *ST 广 夏 撤 销 退 市 风 险 警 示, 停 牌 1 天 002131 利 欧 股 份 临 时 停 牌 002707 众 信 旅 游 临 时 停 牌 300005 探 路 者 重 大 事 项, 特 停 300061 康 耐 特 临 时 停 牌 300062 中 能 电 气 重 大 事 项, 特 停 600455 博 通 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停

Läs mer

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化 停 牌 300104 乐 视 网 临 时 停 牌 600272 开 开 实 业 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600315 上 海 家 化 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600745 中 茵 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 002624 完 美 环 球 重 大 事 项, 特 停 600338 西 藏 珠 峰 重 要 事 项 未 公 告, 连 续

Läs mer

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00 2005 1 23 1 77 -------------------------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------6

Läs mer

Title

Title /本研究报告仅通过邮件提供给中国对外经济贸易信托投资有限公司中国对外经济贸易信托投资有限公司 (fotic@yahoo.cn) 使用 1 zhaoxiange@sw18.com wangshijie@sw18.com (8621)63295888 259 gaoyuan@sw18.com 99 862163295888 http://www.sw18.com 本研究报告仅通过邮件提供给中国对外经济贸易信托投资有限公司中国对外经济贸易信托投资有限公司

Läs mer

目 录 索 引 一 事 件 描 述... 4 二 事 件 点 评... 4 1 全 年 行 业 景 气 走 弱 业 绩 增 长 趋 缓, 盈 利 能 力 逆 势 提 升... 4 2 内 并 外 扩 规 模 继 续 扩 张, 行 业 低 迷 中 市 占 率 提 升 尽 显 龙 头 本 色... 6

目 录 索 引 一 事 件 描 述... 4 二 事 件 点 评... 4 1 全 年 行 业 景 气 走 弱 业 绩 增 长 趋 缓, 盈 利 能 力 逆 势 提 升... 4 2 内 并 外 扩 规 模 继 续 扩 张, 行 业 低 迷 中 市 占 率 提 升 尽 显 龙 头 本 色... 6 Table_Excel1 213A Table_Contacter 海 螺 水 泥 (6585.SH) Tabl e_title 巩 固 国 内, 拓 展 海 外, 尽 显 龙 头 本 色 Table_Summary 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 67.6 亿 元, 同 比 增 长 9.95%; 归 属 净 利 润 19.9 亿 元, 同 比 增 长 17.19%, 同 比 增 长

Läs mer

Form V.2013

Form V.2013 VISUMPARTNER ORDERFORMULÄR Fylls i av kontaktpersonen för visumansökan. Vi kommer att använda uppgifterna i detta formulär för att skicka ut uppdateringar gällande visumet, fakturan och returleveransen.

Läs mer

目 录 1 高 送 转 概 念 持 续 火 热... 5 1.1 高 送 转 是 否 影 响 公 司 价 值?... 5 1.2 高 送 转 的 实 施 流 程 及 关 键 时 点... 5 1.3 高 送 转 数 量 与 送 转 比 例 逐 年 上 升... 6 1.4 TMT 行 业 与 中 小

目 录 1 高 送 转 概 念 持 续 火 热... 5 1.1 高 送 转 是 否 影 响 公 司 价 值?... 5 1.2 高 送 转 的 实 施 流 程 及 关 键 时 点... 5 1.3 高 送 转 数 量 与 送 转 比 例 逐 年 上 升... 6 1.4 TMT 行 业 与 中 小 权 益 量 化 量 化 策 略 2016 年 6 月 20 日 高 送 转 全 解 析 金 融 工 程 事 件 研 究 系 列 报 告 之 六 证 券 研 究 报 告 相 关 研 究 关 注 员 工 持 股, 捕 捉 超 额 收 益 员 工 持 股 计 划 事 件 驱 动 分 析 股 权 激 励 计 划 事 件 驱 动 研 究 事 件 研 究 系 列 报 告 之 二 破 发 股 票 投 资 机 会

Läs mer

22122941 54544 04929302151993 1 10 ISSN 1810-0929 中 台 禪 寺 開 山 方 丈 上 惟 下 覺 大 和 尚 德 相 04 中 台 廣 傳 中 台 禪 寺 一 百 零 四 年 度 秋 季 僧 眾 精 進 禪 修 05 正 法 眼 藏 佛 說 四 十 二 章 經 十 五 第 三 章 割 愛 去 貪 48 普 台 教 育 與 普 台 有 約 15 16

Läs mer

二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不

二 传 统 传 销 的 特 点 1 组 织 严 密 行 动 诡 秘 传 统 的 传 销 一 般 会 通 过 各 种 手 段 将 人 员 诱 骗 至 外 地, 然 后 参 与 传 销 活 动 组 织 比 较 严 密, 行 为 也 较 为 诡 秘, 上 下 线 人 员 一 般 是 单 线 联 系 而 不 互 联 网 传 销 识 别 指 南 (2016 版 ) 征 求 意 见 稿 江 苏 省 互 联 网 金 融 协 会 自 1998 年 国 务 院 颁 布 通 知 全 面 禁 止 传 销 以 来, 在 国 务 院 的 统 一 部 署 下, 工 商 公 安 等 部 门 认 真 履 行 职 责, 对 各 类 传 销 活 动 进 行 了 严 厉 打 击, 取 得 了 显 著 成 效, 大 规 模 公 开 化

Läs mer

第10章拟肾上腺素药.ppt

第10章拟肾上腺素药.ppt 5 6 b a CH CH NH R 2 4 1 3 2 R 3 R 4 R 5 R 1 3 4 OH alpha receptors 1 -R 1 PLC IP 3 DAG 2 -R NE 2 2 Gi camp beta receptors 1 -R SA and AV node 1 Gs camp 2 -R 2 2 Gs camp adrenaline,epinephrine,ad dopaine,da

Läs mer

Microsoft Word _ doc

Microsoft Word _ doc 213-4-14 家 用 电 器 行 业 研 究 报 告 行 业 研 究 ( 深 度 报 告 ) 评 级 看 好 维 持 家 用 电 器 行 业 4 月 月 报 白 电 总 体 表 现 一 般, 黑 电 依 旧 抢 眼 分 析 师 : 陈 志 坚 联 系 人 : 徐 春 联 系 人 : 杨 靖 凤 (21)68751711 xuchun@cjsc.com.cn 执 业 证 书 编 号 :S49512112

Läs mer