Byten och attityder på den svenska elmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byten och attityder på den svenska elmarknaden"

Transkript

1 Byten och attityder på den svenska elmarknaden Svensk Energi: Kalle Karlsson Ipsos: Fredrik Borg Datum:

2 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen & bakgrund 3 Sammanfattning Resultatredovisning 10 Övergripande byten och omförhandlingar 11 Konsumenter efter reformen - attityder 19 Attityder till elbranschen 2 Nöjdhet elnät- & elhandelsföretag 3 Kundtjänst 0 Fakturan 3 Energikällor att satsa på 9 Öppna svar Om jag säger el, vad tänker du då på? 51 2

3 Fakta om undersökningen Uppdragsgivare: Svensk Energi Kontaktperson: Kalle Karlsson Målgrupp: Svenska folket 1 år och äldre Fältarbetstid: 1 29 sept Kontaktform: Telefonintervjuer Urval: Ipsos standard för telefonnummerbaserat befolkningsurval Antal genomförda intervjuer: Bakgrund: st På uppdrag av Svensk Energi har undersökningar genomförts sedan

4 Sammanfattning

5 Övergripande byten/omförhandling Aktiva - 5% av respondenterna har någon gång bytt elhandelsföretag (51%) eller omförhandlat pris med det befintliga elhandelsföretaget (1%). Flera av dessa respondenter (21%) har både bytt elhandelsföretag och omförhandlat pris med det befintliga elhandelsföretaget. Passiva - 3% har inte själva gjort någon aktiv handling för att påverka sitt elpris. Andelen aktiva är på samma nivå som förra året. Sedan 2010 har andelen aktiva konstant legat över 0% Likt tidigare år är andelen som bytt eller omförvandlat elhandelsföretag högst i storstadsområdet Sthlm/Gbg/Malmö. 5% av de som bor i villa/radhus har bytt elhandelsföretag. För de som bor i lägenhet är siffran lägre, %. 5

6 Attityder till elmarknadsreformen En stor majoritet (2%) är positiva till möjligheten att kunna byta elhandelsföretag. Tendens från 20 att många kunder är mycket positiva håller i sig även i år. 3% i år, jämfört med 29% Konsumenterna är däremot fortfarande mindre positiva till hur den avreglerade elmarknaden faktiskt fungerar. 50% anger antingen att de är osäkra eller att det fungerat dåligt. Andelen som är positiva till hur elmarknaden fungerar är något högre i år (35%), jämfört med 20 (33%). Andelen som tycker att elmarknaden fungerar dåligt rör sig också åt rätt riktning - 23% i år, medan det förra året var 2%. Den siffran har inte varit så låg sedan 2009 då den låg på 19%.

7 Attityder till elbranschen Den övergripande attityden till elbranschen är lika positiv som 20. Andelen negativa har minskat från 29% till 23%, 2011 var den så hög som 1%. Undersökningens yngsta åldersgrupp (1-29 år) är både mest positiv, och minst negativ. I undersökningen ingår också frågor om i vilken utsträckning elbranschen står för olika aspekter såsom; pålitliga leveranser, -ansvarstagande, -begriplighet, -miljötänkande, -lätt förstå vart man skall vända sig, -valuta för pengar, - kundfokus, -etik/moral och -nytänkande. Av alla undersökta aspekter är det bara pålitliga leveranser som allmänheten tycker fungerar bra, och det området har fått högst betyg alla år mätningar gjorts. För samtliga övriga områden är det fortfarande klara problem, och ungefär var tredje är direkt negativ och tar avstånd från påståendena. Det område som fått lägst betyg är att elbranschen har god etik och moral. De yngre åldersgrupperna tror på elbranschen i framtiden i högre utsträckning än de äldre. 5% av 1-29 åringarna instämmer i påståendet att: Elbranschen år 202 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än idag. 31% av de unga (1-29 år) är intresserade av att arbeta inom energibranschen, vilket är på samma nivå som 20.

8 Kundtjänst via telefon Andelen som kontaktat kundtjänst är enbart 22%, vilket historiskt sett är en låg siffra. Motsvarande siffra förra året låg på 2% och högst siffra var det 200 och 200 (0%). Samtliga frågor som behandlar kundtjänst via telefon har fått bra resultat. Vid en jämförelse med tidigare år är det enbart 20 som betygen varit bättre för väntetid i telefon, förmåga att förstå ärendet och förmågan att lösa problemet. Öppettider hade bäst betyg 2009 på 3%, betyget i år är 9%.

9 Fakturan Andelen som är negativa till fakturans begriplighet är på en lägre nivå än tidigare år, samtidigt som andelen positiva har ökat. Resultaten har även i detta område blivit lite bättre varje år, och nu är över 50% nöjda med fakturan. Andelen negativa har minskat från 3% 200 till 22% 2013, och andelen positiva har ökat ifrån 31% 200 till 5% Kunderna är fortsatt betydligt mer nöjda med fakturas korrekthet än med dess begripligheten. Enbart 5% är missnöjda avseende fakturans korrekthet, medan 22% är missnöjda med dess begriplighet. De kunder vars faktura är baserad på verklig förbrukning är mer positiva både till fakturans begriplighet och korrekthet jämfört med de kunder vars faktura är baserad på beräknad/uppskattad förbrukning. Endast 3% av respondenterna går igenom varje faktura, det är den lägsta siffran sedan mätningarna började. 1% har inte tittat på någon faktura alls det senaste året, tillsammans med 2009 är det den högsta siffran sedan detta började mätas. 9 9

10 Resultatredovisning 10

11 Övergripande byten av och omförhandlingar med elhandelsföretag 11

12 Övergripande - byten/omförhandlingar Andelen som har bytt elhandelsföretag har ökat de 5 senaste åren Förändringar på elmarknaden efter elmarknadsreformen I uppställningen nedan kan intervjupersonen enbart ingå i en av grupperna. Om personen säger att han bytt elhandelsföretag hamnar han i grupp A och kan då inte även ingå i grupp B. Vad har hänt? A) Har bytt elhandelsföretag 0% 0% 2% 50% 5% 50% 51% B) Har omförhandlat priset (ej bytt) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% C) Har fått nytt elhandelsföretag genom uppköp D) Har inte gjort något vad gäller elpriset (inklusive de som svarat vet ej på samtliga frågor) % 5% % % 5% % 5% 3% 3% 32% 30% 33% 30% 31% 5% av svenskarna har minst en gång bytt eller omförhandlat avtal med leverantör 3% har inte själva gjort något aktivt vad gäller elpriset C+ D redovisas i denna rapport under Har varken bytt eller omförhandlat

13 Övergripande - byten/omförhandlingar Majoriteten har både bytt elhandelsföretag och omförhandlat priset I uppställningen nedan till höger kan intervjupersonen ingå i grupp A, B och C. Vi ser då att det är många (21%) som både har bytt elhandelsföretag och förhandlat priset. Vad har hänt? A) Har bytt elhandelsföretag B) Har omförhandlat priset C) Har fått nytt elhandelsföretag genom uppköp D) Har inte gjort något vad gäller elpriset (inklusive de som svarat vet ej på samtliga frågor) 2013 ett svar per person 2013 flera svar per person 51% 51% 1% 35% 5% % 31% 31% 13 13

14 Övergripande - byten/omförhandlingar Mer än hälften har bytt elhandelsföretag Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? 100% 0% 0% 0% 20% 0% 1 dec- 9 5 sep- 99 feb aug feb aug-mar sep- mar feb Bas: Samtliga, 1000 pers. 5% av de som bor i villa/radhus har bytt elhandelsföretag. % av de som bor i lägenhet har bytt elhandelsföretag 1 1

15 Andelen kunder som enbart omförhandlat priset, men ej bytt elhandelsföretag har varit stabilt de senaste åren men visar en tendens till att minska Har omförhandlat priset med nuvarande elhandelsföretag (men ej bytt elhandelsföretag) Övergripande - byten/omförhandlingar 100% 0% 0% 0% 20% % aug- 00 feb- 01 aug- 01 mar sep- 03 mar- 0 0 feb Bas: Samtliga, 1000 pers

16 Andelen kunder som har bytt elhandelsföretag eller omförhandlat priset ligger på samma nivå som de senaste tre åren Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? samt Har du omförhandlat priset med ditt nuvarande elhandelsföretag? Övergripande - byten/omförhandlingar 100% 0% 0% % % 0% aug- 00 feb- 01 aug- 01 mar sep- 03 mar- 0 0 feb Bas: Samtliga, 1000 pers. 1 1

17 De som bor i storstadsområdena har oftare bytt eller omförhandlat elhandelsföretag Andel i respektive grupp som omförhandlat eller bytt elhandelsföretag Har du själv eller ditt hushåll aktivt bytt elhandelsföretag? och Har du omförhandlat priset med ditt nuvarande elhandelsföretag, men ej bytt? Övergripande - byten/omförhandlingar Samtliga 51 1 Sthlm/Gbg/Malmö Övriga städer 1 Glesbygd % 20% 0% 0% 0% 100% Bas: Samtliga, 1000 pers. Bytt Omförhandlat (ej bytt) 1 1 1

18 Övergripande - byten/omförhandlingar Bättre pris är den överlägset främsta anledningen till byte av elhandelsföretag Vilken är den främsta anledningen till att du bytte elhandelsföretag? Bättre pris 5 Det nya företaget är bättre för miljön 5 Bytte i samband med flytt Fick ett erbjudande ifrån ett annat elhandelsföretag Annan anledning 2 Exempel på andra anledningar är: Vinsten går till välgörenhet, och det fanns grön el att välja Jag ville ha alltihop på samma faktura. Blev inlockad på ett lägre pris, som sedan höjdes efter ett år. Lokal producent Bättre pris, och bra för miljön. Vet ej 0% 20% 0% 0% 0% 100% Bas: Bytt elhandelsföretag, 522 pers. 1 1

19 Konsumenter efter elmarknadsreformen Attityder 19

20 Endast 20% instämmer i att Svensk elproduktion är i det närmaste helt klimatneutral Vet ej Svensk elproduktion är i det närmaste helt klimatneutralt % 20% 0% 20% 0% 0% 0% (2) 1- Instämmer inte alls () 5 -Instämmer helt och hållet Bas: 1000 personer 20 20

21 Likt 20 tycker många kunder att det är mycket bra att kunna byta elhandelsföretag Attityd till möjligheten att byta elhandelsföretag Tot: Okt Tot: Okt Tot: Okt % 20% 0% 0% 0% 100% Mycket bra Bra Varken eller Dålig/Mycket dåligt Vad tycker du om att det idag är möjligt att byta elhandelsföretag? Skala 1-5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra Bas: Samtliga, 1000 pers. OBS svarsalternativ Kan ej ta ställning ej redovisat i diagram 21 21

22 Andelen som tycker att den avreglerade elmarknaden fungerat mycket bra ligger kvar på samma nivå som 20, vilket är något bättre än tidigare år Hur bra tycker du att den avreglerade elmarknaden hittills har fungerat? Skala 1-5, 1=Mycket dåligt, 5=Mycket bra Tot: Okt Tot: Okt Tot: Okt Tot: Okt Tot: Okt Tot: Okt % 20% 0% 0% 0% 100% Mycket bra Bra Varken eller Dålig/Mycket dåligt Bas: Samtliga, 1000 pers. OBS svarsalternativ Kan ej ta ställning ej redovisat i diagram 22 22

23 Attityder till elbranschen 23

24 Andelen negativt inställda till elbranschen har minskat jämfört med 20 Övergripande inställning till elbranschen Bedömning utifrån en 5-gradig skala Attityder elbranschen 2013 Okt Okt Okt Okt Okt Okt % 0% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 0% 50% Negativ (1+2) Ganska positiv () Mycket positiv (5) Bas: Samtliga, 1000 pers 2 2

25 De yngsta och äldsta åldersgrupperna är mest positiva till elbranschen Attityder elbranschen Övergripande inställning till elbranschen Bedömning utifrån en 5-gradig skala Vet ej Totalt 23 2 Män Kvinnor år år år år % 0% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 0% 50% Bas: Samtliga som besvarat frågan i resp. grupp Negativ (1+2) Ganska positiv () Mycket positiv (5) 25 25

26 Attityder elbranschen Jämfört med 20 är det färre som instämmer i att elbranschen har ett start miljötänkande och är ansvarstagande Instämmande i olika påståenden om elbranschen Bedömning utifrån en 5-gradig skala Pålitliga leveranser Vet ej (2013) 3 Får valuta för pengarna Starkt miljötänkande Lätt förstå vart man ska vända sig Ansvarstagande Lättförstådda ord & begrepp Är man nytänkande Sätter kunden i centrum Har god etik och moral % 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 13 Bas: Samtliga, 1000 pers 2 2

27 Attityder elbranschen Får valuta för pengarna är ett område som har gått starkt framåt de senaste 3 åren Instämmande i olika påståenden om elbranschen Bedömning utifrån en 5-gradig skala Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 200 Okt 200 Pålitliga leveranser Får valuta för pengarna Lättförstådda ord & begrepp Lätt att förstå vart man ska vända sig Är man nytänkande Stark miljötänkande Ansvarstagande Sätter kunden i centrum Har god etik och moral Bas: Samtliga som besvarat frågan 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% Instämmer inte (1+2) Instämmer () Instämmer helt (5) 2 2

28 Attityder elbranschen De yngre ser mer positivt på elbranschen som en bransch att arbeta inom i framtiden än de äldre Andel som instämmer i påståendet: Elbranschen år 202 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än i dag Vet ej Samtliga år år år år % 20% 0% 20% 0% 0% 0% Bas: Samtliga, 1000 pers Instämmer inte (1+2) Instämmer () Instämmer helt (5) 2 2

29 Attityder elbranschen De yngres syn på elbranschen i framtiden är fortsatt positiv Andel som instämmer i påståendet: Elbranschen år 202 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än i dag 1-29 år 2013 (Bas: 211 pers) år 20 (Bas: pers) år 2011 (Bas: 55 pers) år 2010 (Bas: pers) år 2009 (Bas: 2 pers) år 200 (Bas: 1 pers) % 20% 0% 20% 0% 0% 0% Instämmer inte (1+2) Instämmer () Instämmer helt (5) 29 29

30 Attityder elbranschen Synen på elbranschen som bransch att arbeta inom i framtiden har inte förändrats de senaste åren Andel som instämmer i påståendet: Elbranschen år 202 kommer att vara en bransch som unga vill arbeta inom, i högre utsträckning än i dag Instämmer inte (1+2) Instämmer () Instämmer helt (5) 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% Bas: Samtliga, 1000 pers 30 30

31 Lika stor andel av de som är unga är intresserade av att arbeta inom energibranschen, jämfört med förra året Skulle du vara intresserad att arbeta inom energibranschen? Frågan är ställd till åldersgruppen 1-29 år. Observera att basen är liten. Attityder elbranschen 1-29 år 2013 (Bas: 211 pers) år 20 (Bas: pers) år 2011 (Bas: 55 pers) % 0% 20% 0% 20% 0% 0% Inte intresserad (1+2) Ganska intresserad () Mycket intresserad (5) 31 31

32 Nöjdhet med Elhandelsföretag resp Elnätsföretag 32

33 Nöjdhet Andel kunder som är nöjda med sitt elhandelsföretag är lika i år jämfört med 20 Hur nöjd är du totalt sett med ditt elhandelsföretag? Nöjd Elhandelsföretag Elhandelsföretag Elhandelsföretag Elhandelsföretag Elhandelsföretag Elhandelsföretag Elhandelsföretag % 0% 20% 0% 0% 0% Mycket missnöjd Missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: Samtliga 1000 pers

34 Nöjdhet Nöjdheten med elnätsföretaget är lika hög i år som 20, andelen mycket nöjda har till och med ökat något Hur nöjd är du totalt sett med ditt elnätsföretag? Nöjd Elnätsföretag Elnätsföretag Elnätsföretag Elnätsföretag Elnätsföretag Elnätsföretag Elnätsföretag % 0% 20% 0% 0% 0% Mycket missnöjd Missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: Samtliga 1000 pers. 3 3

35 Kundtjänst 35

36 Kundtjänst Tillsammans med 2010 är årets siffror de lägsta siffrorna av andel som använt kundtjänst via telefon (22%) Har du under det senaste året försökt nå ditt elhandelsföretags kundtjänst via telefon? - Andel som svarat ja 2000 Aug 100% 2001 Aug 2002 Okt 0% 2003 Mars 2005 Okt 0% 200 Okt 200 Okt 0% 20% Okt 2009 Okt 2010 Okt 2011 Okt 20 Okt 0% 2013 Okt Bas: Samtliga 1000 pers. 3 3

37 Samtliga områden inom kundtjänst via telefon har fått bra betyg, jämfört med tidigare år. Kundtjänst Kundtjänst via telefon - Hur nöjd eller missnöjd är du med Väntetid i telefon Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt Förmåga att förstå ditt ärende Förmåga att lösa ditt ärende Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt Okt 200 Okt 2013 Okt Öppettider Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt % 20% 0% 20% 0% 0% 0% 100% Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: 3 Försökt nå kundtjänst via telefon under det senaste året samt besvarat frågan 220 pers.

38 El-fakturan 3 3

39 Endast 3% av kunderna går igenom varje el-faktura, den lägsta siffran sedan detta började mätas Vad stämmer in på i vilken utsträckning ni brukar läsa el-fakturan? El-fakturan Går igenom varje Går bara igenom om den skiljer sig Går igenom enstaka faktura Har inte tittat på någon under det senaste året Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Vet ej/ej aktuellt 5 5 Bas: Samtliga, 1000 pers. 0% 20% 0% 0% 0% 100% 39 39

40 El-fakturan Nöjdheten med både el-fakturans begriplighet och korrekthet fortsätter att öka - Hur nöjd är ni när det gäller el-fakturans Missnöjd Nöjd Okt Okt begriplighet Okt 2011 Okt Okt Okt Okt Okt korrekthet Okt 2011 Okt Okt Okt % 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: Har minst tittat på någon el-faktura under det senaste året samt besvarat frågan, 91 personer 0 0 De kunder vars faktura är baserad på verklig förbrukning är mer positiva både till fakturans begriplighet och korrekthet jämfört med de kunder vars faktura är baserad på beräknad/uppskattad förbrukning.

41 El-fakturans begriplighet har för bättras för såväl de största företagen som de mindre Totalt - Hur nöjd är ni när det gäller el-fakturans begriplighet 3 största företagen - största företagen Övriga Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt % 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 1 El-fakturan Nöjd Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: 1 De i respektive kundgrupp som minst har tittat på någon el-faktura under det senaste året

42 El-fakturan El-fakturans korrekthet skiljer sig inte beroende på företagsstorlek - Hur nöjd är ni när det gäller el-fakturans korrekthet Nöjd Totalt 3 största företagen - största förtagen Övriga Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 200 Okt 2013 Okt 20 Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt % 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 100% Mycket missnöjd Ganska missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Bas: 2 De i respektive kundgrupp som minst har tittat på någon el-faktura under det senaste året

43 Majoriteten av fakturorna baseras på verklig användning El-fakturan Grundar sig senaste fakturan på verklig användning eller beräknad uppskattad användning för perioden? % 20% 0% 0% 0% 100% Verklig användning Beräknad användning Vet ej Bas: Samtliga, 1000 pers. 3 3

44 Energikällor att satsa på

45 Den finns en önskan att satsa på samtliga energikällor förutom kolkraft och till viss del kärnkraft Hur mycket bör vi i Sverige satsa på följande energikällor under de närmaste 5-10 åren? Solkraft Vindkraft Vågkraft Kraftvärme Vattenkraft Kärnkraft Kolkraft Helt avstå från energikällan Satsa mindre än idag Satsa ungefär som idag Satsa mer Ingen åsikt/ Vet ej Bas: Samtliga 1000 pers. 5 5

46 Öppna svar om el

47 Om jag säger el, vad tänker du då? - De vanligaste svaren från den öppna frågan Nyckelord Andel Ljus\belysning\lampor 2% Ström\elektricitet\energi 22% Värme\uppvärmning 19% Dyrt\räkning\pengar 19% Nödvändighet 10% TV\dator\andra elektronikprylar och maskiner 10% Hushållsel\el i hemmet % Används till allt 5% Vindkraft % Vattenkraft % Bas: Samtliga, 1000 pers.

48 Om jag säger el, vad tänker du då? - Word cloud som visar de vanligaste svaren Bas: 1000 personer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2012

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2012 Kund: KSU Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB Kontakt: Hans Ehdwall Datum: 9 november, 2012 Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 18 viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell

Inställning till vindkraftpark i Falkenberg. Maj Johan Orbe Caroline Theorell Inställning till vindkraftpark i Falkenberg Maj Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Ämne: Inställning till havsbaserad vindkraftpark i Falkenberg Tid för fältarbete: 20 mars 3 april 202 Intervjupersoner:

Läs mer

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016

Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige. Kännedomsundersökning 2016 Kännedomsundersökning Fairtrade Sverige Kännedomsundersökning TNS -0- Allmän inställning till livsmedel och produktmärkningar I vilken grad instämmer du i följande påståenden? Omgivningen pratar ofta om

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Energi 2012 Datum: 2012-12-17 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE ENERGIBRANSCHEN SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009

Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 Svenska folkets vitvaror och åsikter om vitvaror Undersökning gjord av YouGov, 9-13 december 2009 SAMMANFATTNING Fyrtio procent av svenska folkets vitvaror är äldre än 6 år, medan nästan hälften av alla

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055

Post- och telestyrelsen BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 T-25055 PTS-ER-2004:9 Dnr: 03-530/32 Post- och telestyrelsen UNDERSÖKNING AV BEFOLKNINGENS POST- OCH KASSAVANOR 2004 26 JANUARI 2004 T-25055 Kontaktpersoner: Post- och Mathias Henricson, e-post: mathias.henricson@pts.se,

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

OKTOBER 2013 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT

OKTOBER 2013 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2013 Kund: KSU Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Datum: 13 November, 2013 Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 18 viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001.

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. November 2001. TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6.1 Inledning Tabell 39. Påstående: På det hela taget är KFM:s tillgänglighet bra, procent. TOTAL TOTAL 2001 2002 Instämmer (4+5) 48+ 43 Varken eller (3) 23

Läs mer

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor 2007 Rapport Synovate Sweden AB Tel +46 ()8 22 33 P.O. Box 87 Fax +46 ()8 22 33 99 SE-4 2 Stockholm www.synovate.se Sweden VAT NO SE64746 Igeldammsgatan 22 Undersökning av befolkningens post- och kassavanor

Läs mer

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013

Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack. Maj 2013 Att ringa till Kundservice hur fungerar det egentligen? ServTrack Maj 2013 Innehållsförteckning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter Resultatredovisning

Läs mer

Statens Folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstitut Statens Folkhälsoinstitut December 2005 T-112113 Folkhälsoinstitutet: Paul Nordgren TEMO AB: Gun Pettersson Datum: 2005-12-21 Sida 2 Innehållsförteckning Inledning med bakgrund och syfte 3 Genomförande

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Stödet för mer vindkraft försvagas Stödet för mer vindkraft försvagas Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen ökar.

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Novus Opinion Allmänheten om kärnkraft Mars 2010 Arne Modig Viktor Wemminger 2010-03-22 1 Allmänheten om kärnkraft Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftsäkerhet

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige. Maj 2002. Arne Modig TEMO AB Postadress Box 1359 S-171 26 SOLNA Besöksadress Gårdsfogdevägen 7, Bromma Telefon 08-629 60 00 Fax 08-629 60 99 Internet www.temo.se Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Att skapa förtroende så når vi fram

Att skapa förtroende så når vi fram Kommunikationsdagarna 2012 Att skapa förtroende så når vi fram Malin Thorsén Alarm: Inställningen till elbranschen försämras Negativ Positiv 2011 Okt 41 21 4 2010 Okt 30 25 6 2009 Okt 29 23 4 2007 Okt

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Bakgrund och syfte MARKÖR

Bakgrund och syfte MARKÖR Bakgrund och syfte Tunnelbygget vid Hallandsås har pågått sedan 1992. E fter byggstoppet i tunneln 1997 riktades mycket kri tik mot Trafikverket (tidigare Banverket), inte minst från de boende som bland

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör

Borås-Göteborg. Företag. Avtalsnummer: TRV 2013/45076 Datum: Markör Borås-Göteborg Företag Avtalsnummer: TRV 213/4576 Datum: 216-12-2 Markör Sammanfattning Kännedom Kännedomen har ökat sedan förra mätningen (214). Drygt åtta av tio (82%) känner till projektet vilket är

Läs mer

Fem frågor om jordgubbar och vad svenska folket svarade. En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2012

Fem frågor om jordgubbar och vad svenska folket svarade. En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2012 Fem frågor om jordgubbar och vad svenska folket svarade En konsumentundersökning av YouGov för Bärfrämjandet & Svenskt Sigill, maj 2012 Nio av tio svenskar är säkra på att bär är nyttigt Svenska konsumenter

Läs mer

FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén

FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén FLYGET OCH MILJÖN 2006-06-16 Toivo Sjörén Om undersökningen Ämne: Flyget och miljön Projektnummer: 1514899 Uppdragsgivare: Luftfartsverket/ Gullers Grupp Tid för fältarbete: 19-22 maj 2003 5 8 juni 2006

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex

Mari Nilsson Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex Mari Nilsson 2010-12-13 Johan Parmler Release: kl. 05.oo Pressinformation Elbranschen och Fjärrvärme 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex 1 Energibranschen fortsätter sakta men säkert att stärka förtroendet

Läs mer

Konsumenten & de gröna näringarna 2017

Konsumenten & de gröna näringarna 2017 Utdrag ur: Konsumenten & de gröna näringarna 2017 - med fokus på livsmedel och klimat/hållbarhet LRF: Veronica Einarsson Ipsos: Agneta Hallström och Linda Erdös Chalk 2017-05-18 (17-024934) BAKGRUND SYFTE

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Vem tar vem

Vem tar vem Vem tar vem 2017-07-03 Om du tänker på din situation generellt idag / samhället skulle du då säga att du är? (balansmått nöjd minus missnöjd) 100% 80% 79% 54 33 103 72% 60% 40% 31% 25% 39% 20% 0% -20%

Läs mer

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23

Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan 1 Sex år efter avregleringen En sammanfattning av SEKOs energipolitiska program. 2003-01-23 Facket för Service och Kommunikation 24921_energi3.3 03-01-21 15.34 Sidan

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige 2003-11-13 T- 24932 Kontaktpersoner: Kundföretaget AB: TEMO: Kontaktperson: Arne Modig TEMO AB,

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2014

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2014 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT OKTOBER 2014 Kund: KSU Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Epost: analysgruppen@ksu.se Datum: 15 december, 2014 Novus: Viktor

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Novus Opinion Allmänheten om kärnkraft Oktober 2008 Arne Modig 2008-10-30 Allmänheten om kärnkraft Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Analysgruppen vid KSU, Kärnkraftsäkerhet

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb?

TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL 2014:10 Har fått jobb/har inte fått jobb? TSL-rapport september 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Trafikverkets elprisrapport

Trafikverkets elprisrapport Trafikverkets elprisrapport I den här rapporten sammanfattar vi vad som hänt på elmarknaden hittills i år, samtidigt som vi blickar framåt. Rapporten publiceras månadsvis. Trafikverket upphandlar drivmotorström

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen

STADSBYGGNADSBENCHEN BYGGHERRAR BEDÖMER KOMMUNERS HANTERING AV STADSBYGGNADSPROJEKT 2014. Om undersökningen 1 Om undersökningen Kommunerna i Botkyrka, Haninge, Nacka, Södertälje, och Täby, Upplands Väsby, Huddinge, Sollentuna och Stockholm har sedan några år tillbaka ett samarbete som syftar till att jämföra

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Allmänheten om kärnkraft November 2015 Analysgruppen, Svensk Energi Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Epost: analysgruppen@svenskenergi.se Novus Kontakt: Viktor Wemminger Tel: 08-535 25 837 Epost:

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003

Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration. Ingvar Svensson Maj 2003 Allmänheten om Arbetskraftsinvandring och integration Ingvar Svensson Maj 2003 Förord På några tiotal år har andelen människor med utländsk bakgrund i Sverige stigit snabbt. De stora majoriteten av de

Läs mer

Fairtrade Kännedomsundersökning

Fairtrade Kännedomsundersökning Fairtrade Kännedomsundersökning Uppdragsgivare: Maria Granefelt, Fairtrade Kundansvarig: Ulla Holmberg, TNS SIFO Projektledare: Maria Rönnberg, TNS SIFO Projektnummer:1521165-02-24 Om undersökningen Under

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren. Undersökning från TNS SIFO juni 2011

Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren. Undersökning från TNS SIFO juni 2011 Svenskarnas syn på småskalig elproduktion och hur den förändrats de senaste åren Undersökning från TNS SIFO juni Stort intresse för att sälja egenproducerad el till energibolagen. Nära 9 av 10 är positiva

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Norrbäck. MarkCheck Juni 2012

Vattenfall Vindkraft Norrbäck. MarkCheck Juni 2012 Vattenfall Vindkraft Norrbäck MarkCheck Juni 2012 4. Resultatredovisning Bakgrundsuppgifter Kön Man Kvinna 0% 47% 53% Ålder Yngre än 45 år 45-64 år 65 år eller äldre 34% 34% 33% Kategori Storuman Vilhelmina

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Trafikverkets elprisrapport

Trafikverkets elprisrapport Trafikverkets elprisrapport I den här rapporten sammanfattar vi vad som hänt på elmarknaden hittills i år, samtidigt som vi blickar framåt. Rapporten publiceras månadsvis. Trafikverket upphandlar drivmotorström

Läs mer

Trafikverkets elprisrapport

Trafikverkets elprisrapport Trafikverkets elprisrapport I den här rapporten sammanfattar vi vad som hänt på elmarknaden hittills i år, samtidigt som vi blickar framåt. Rapporten publiceras månadsvis. Trafikverket upphandlar drivmotorström

Läs mer

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT MAJ 2013

RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT MAJ 2013 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KÄRNKRAFT MAJ 2013 Kund: KSU Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Datum: 29 maj, 2013 Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 18 viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009

Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 1 Nöjd-Kund undersökning Konsumentvägledning 2009 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se 2 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 har KonsumentCentrum tagit

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

Mälarenergi. Elavtal för privatkund.

Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi. Elavtal för privatkund. Mälarenergi och elmarknaden. Över 150 år av erfarenhet. Den 3:e april 1861 bildades Gaslysnings Aktiebolaget i Westerås. På den tiden hade företaget fullt upp med att

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden

Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden Vattenfall Vindkraft Stor-Rotliden MarkCheck Maj 2013 Detta är ett urval av bilder som gjorts av Vattenfall 2015 där bilder som inte har direkt koppling till Stor- Rotliden valts bort liksom bilder med

Läs mer

Allmänheten om kärnkraft

Allmänheten om kärnkraft Allmänheten om kärnkraft Maj 2015 Analysgruppen, Svensk Energi Kontakt: Mattias Lantz Tel: 0730 45 43 84 Epost: analysgruppen@svenskenergi.se Novus Kontakt: Viktor Wemminger Tel: 08-535 25 837 Epost: viktor.wemminger@novus.se

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering

Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Nordeas Boendebarometer Om bostadspriser, räntor och boendeplanering Ingela Gabrielsson, privatekonom 2017-04-19 Sammanfattning I denna mätning har vi utökat den tillfrågade åldersgruppen från 18-65 år

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun Version: A GWh GWh GWh GWh GWh GWh TILLFÖRSEL Vattenkraft 6 915,2 6 386,1 6 867,3 6 004,6 5 746,2 5 409,5 Vindkraft 1 213,7

Läs mer

Om TNS Sifos Energibarometer

Om TNS Sifos Energibarometer Om s Energibarometer 2014 Kontakt: Joakim Norin 0708-353922 eller s Energibarometer Vad är Energibarometern? En kvartalsvis återkommande rapport som förser energibranschen med information om vad svenska

Läs mer