Hur går det för kunderna en uppföljande mätning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur går det för kunderna en uppföljande mätning"

Transkript

1 RAPPORT Hur går det för kunderna en uppföljande mätning Augus% 2012 Kund: NyföretagarCentrum Sverige Kontaktperson: Harry Goldman, Daniel Dworetsky Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Tel:

2 Bakgrund och sype Bakgrund NyföretagarCentrum Sverige (SOPelsen Svenska Jobs and Society) är en sopelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och moderorganisaoon för landets alla NyföretagarCentrum som erbjuder kostnadsfri rådgivning Oll alla som vill starta eget företag. NyföretagarCentrum täcker närmare 200 kommuner med rådgivning och målsävningen är av bidra Oll fler livskrapiga företag kom personer Oll NyföretagarCentrum för rådgivning har startat företag. Verksamheten finansieras främst av näringslivet men även av myndigheter och organisaooner. Sammantaget finns ev 30 tal naoonella partners, men Ollsammans med alla landets NyföretagarCentrum stöds verksamheten av företag, organisaooner och myndigheter, som alla stöder idén om av Sverige behöver fler livskrapiga företag. Sy#e Finansieringsformen gör det vik%gt a8 visa på ny8an med verksamheten och a8 det stöd som NyföretagarCentrum ger resulterar i livskraaiga företag. NyföretagarCentrum genomför därför med regelbundenhet en kundundersökning i syae a8 följa upp hur det gå8 för kunderna och deras verksamhet. Motsvarande mätningar har genomförts %digare av oberoende undersökningsföretag: år 2000 (av Gallup) och 2007 (av Temo Synovate). Denna mätning är en uppföljande mätning som bygger på delvis samma upplägg och genomförande som %digare för a8 fånga jämförbarhet över %d.

3 Genomförande Undersökningen har genomförts som en webbunderökning. Under perioden 27 april 22 maj De Odigare mätningarna som genomfördes av Gallup (2000) och TemoSynovate (2007) genomfördes som telefonintervjuer (CATI). Målgrupp för undersökningen är personer som besökt NyföretagarCentrum för rådgivning någon gång under treårsperioden och som dessutom har startat företag. 1. NyföretagarCentrums besökare. I rapporten kallade NyföretagarCentrum besökare 2. NyföretagarCentrums besökare som fåv mentorsstöd ( ) i programmet Mentor Eget Företag. I rapporten kallade NyföretagarCentrum adepter 3. EV slumpmässigt urval av nystartade företag (enskilda firmor) ur UCs register och som inte hap kontakt med NyföretagarCentrum. I rapporten kallade referensgruppen. EV totalurval av NyföretagarCentrums kunder har levererats Oll Novus. Novus har däreper dragit ev slumpmässigt urval som skall spegla den totala kundstocken. NyföretagarCentrum har också leverererat ev urval av nystartade företag uofrån UCs register. EV har skickats Oll de utvalda med en inbjudan Oll undersökningen. 2 mailpåminnelser har gåv ut. Målgrupp Bru;o Ne;o Deltagarfrekvens NyföretagarCentrum adepter % NyföretagarCentrum besökare % Referensgrupp % Sammanlagt har intervjuer genomförts. Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga

4 Antal svarande Målgrupp Nedbrytning (n) NyföretagarCentrum adepter Samtliga 270 NyföretagarCentrum besökare Samtliga 1141 Referensgrupp Samtliga 299 NyföretagarCentrum adepter NyföretagarCentrum besökare Referensgrupp Har enskild firma med start år Har enskild firma med start år Har enskild firma med start år NyföretagarCentrum adepter Har enskild firma 143 NyföretagarCentrum besökare Har enskild firma 659 Referensgrupp Har enskild firma

5 Vilka är nyföretagarna?

6 Mer än var järde besökare var under 35 år vid första besöket hos NyföretagarCentrum Fråga: Hur gammal var du när du hade första kontakten med NyföretagarCentrum? 24 år eller yngre 7% år 20% år 29% år 28% år 14% år eller äldre 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% BAS: De som hap kontakt med NyföretagarCentrum

7 Hög andel utländsk bakgrund Fråga: Är du eller någon av dina föräldrar födda utomlands? Själv född utomlands En förälder född utomlands Båda föräldrar födda utomlands 10% 17% 9% 7% 7% 9% 7% 1 8% Enskild firma NyföretagarCentrum adepter NyföretagarCentrum besökare Referensgrupp Nej 73% 8 78% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BAS: Har enskild firma

8 Bland de som fåv mentorstöd är majoriteten kvinnor Kvinnor 80% 70% 60% +18% NyföretagarCentrum adepter 50% 40% 30% 20% 5 39% 10% 0% NyföretagarCentrum besökare Referensgrupp BAS: Samtliga

9 6 av 10 NyföretagarCentrum besökare har hap stor nyva av rådgivningen Fråga: Hur stor eller liten ny8a har du haa av rådgivningen du få8 av NyföretagarCentrum? NyföretagarCentrum 23% 38% 2 9% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mycket stor nyva Ganska stor nyva Ganska liten nyva Mycket liten nyva Har inte hap någon nyva alls Vet ej BAS: Varit i kontakt med NyföretagarCentrum och startat företag år 2011

10 Vad har hänt med företagen?

11 NyföretagarCentrum besökare har hög överlevnad, NyföretagarCentrum adepter ännu högre. Fråga: Vad har hänt med det företag du har startat? Drivs idag 8 89% Vilande Avvecklat Sålt 7% 1 4% 4% 0% Motsvarande naoonell siffra på överlevnad : 68%. ( Uppföljning av 2005 års nystartade företag tre år eaer start, Tillväxtanalys 2010) Konkurs Vet ej/ej svar 0% 0% NyföretagarCentrum adepter NyföretagarCentrum besökare 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BAS: Samtliga

12 Ålder vid första kontakt med NyföretagarCentrum Yngre driver siv företag idag i lägre grad än övriga åldersgrupper Fråga: Vad har hänt med di8 företag du har startat? Drivs idag Vilande Avvecklat Sålt Konkurs 9% 9% % 4% 3% 1 0 3% % % 24 år eller yngre år år år år 65 år eller äldre 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BAS: NyföretagarCentrum besökare (n=1141)

13 Bransch, antal anställda, omsävning

14 3% 1 8% 7% 8% 10% 9% 3% 0 0% 0% 10% Fråga: Inom vilken bransch är di8 företag verksamt? 1 10% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 1 Hälsa, Sjukvård, Omsorg Detaljhandel (e handel, buok etc.), Dagligvaruhandel Konsult: IT, Data, Programmering, Teknik Marknadsföring, PR, Reklam, InformaOon, Marknadsundersökning Bygg, Anläggning, FasOgheter, ROT Konsult: Juridik, Bank/Finans/Ekonomi, Försäkring, Affärsutveckling Annan konsult /tjänsteverksamhet (t.ex. fotograf) Utbildning, Utveckling, Forskning Kultur, Nöje, FriOd, Event, Musik Restaurang, Café/turism, hotell Personliga tjänster, Hushållsnära tjänster/rut, Serviceföretag Design, Inredning Tillverkning, Verkstadsföretag, Industri Media, Förlag Hantverk ReparaOon, InstallaOon Hår, Skönhetsvård Personaluthyrning och förmedling, HR, Andra kontorstjänster Jordbruk, Skogsbruk, Jakt, Fiske, Djurskötsel ParOhandel/Grossisthandel Transport, SpediOon, LogisOk Annat: BAS: De som driver enskild firma idag med start år NyföretagarCentrum adepter/ besökare Referensgrupp De som fåv stöd från NyföretagarCentrum är mest verksamma inom Hälsa resp. handel medan företagen i Referensgruppen är verksamma inom ITkonsulVjänster resp. Kultur och nöje

15 Antal anställda i enskilda firmor Fråga: Hur många anställda har företaget idag, räknat i hel%ds årsarbete, inklusive dig själv som ägare? % % 76% 7 Genomsni8: NyföretagarCentrum besökare = 0,8 NyföretagarCentrum adepter = 0,9 Referensgruppen = 0,9 2 3 eller fler NyföretagarCentrum adepter (n=89) NyföretagarCentrum besökare (n=515) Referensgrupp (n=206) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BAS: NyföretagarCentrum adepter och besökare samt referensgruppen som driver enskild firma idag och med start år

16 Drygt 6 av 10 NyföretagarCentrum adepter och besökare uppskavar en omsävning på upp Oll kr det första verksamhetsåret. NyföretagarCentrum adepter ökar snabbare i omsävning än NyföretagarCentrum besökare och referensgruppen. Fråga: Vilken omsä8ning hade företaget/beräknar du a8 företaget får första året? Fråga: Vilken omsä8ning hade di8 företag det senaste verksamhetsåret? kr kr kr kr 6% 8% 8% 7% 6% 7% 64% 63% 5 24% 2 2 NyföretagarCentrum adepter (89) NyföretagarCentrum besökare (n=515) Referensgruppen (n=206) 16% 10% 1 16% 10% 10% 44% 50% 4 24% 26% 3 NyföretagarCentrum adepter (45) NyföretagarCentrum besökare (n=154) Referensgruppen (n=203) kr eller mer 3% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% BAS: De som driver enskild firma idag och med start år % 20% 40% 60% 80% 100% BAS: De som driver enskild firma idag och med start år 2010 eller 2009.

17 NyVjande av underleverantörer

18 Användande av underleverantörers tjänster är högre bland NyföretagarCentrumadepter än bland NyföretagarCentrum besökare och referensgruppen Fråga: Har du någon/några av följande tjänster/produkter? Ja Har du någon företagsförsäkring? 37% 48% 60% Anlitar du någon extern konsult inom revision/ekonomi för företaget? 37% 43% 60% Använder du ev särskilt bokföringsprogram för företagets bokföring och bokslut? 48% 5 5 När det gäller telefoni, har du tecknat företagsabonnemang för div företag? 2 28% 27% NyföretagarCentrum adepter NyföretagarCentrum besökare Referensgrupp 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BAS: NyföretagarCentrum adepter och besökare samt referensgruppen som driver enskild firma idag och med start år

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

NKI 2011. Enkätnamn: NKI 2011 Antal respondenter: 624

NKI 2011. Enkätnamn: NKI 2011 Antal respondenter: 624 NKI 2011 Enkätnamn: NKI 2011 respondenter: 624 Urval: Klara Filtersträng: Stockholm Frågor: 2 När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på, har du startat företag eller ej? 3 Inom vilken bransch

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

NKI 2011 NYFÖRETAGARCENTRUM

NKI 2011 NYFÖRETAGARCENTRUM NKI 2011 NYFÖRETAGARCENTRUM Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 16 februari 2012 Stoppdatum 12 mars 2012 inbjudna 12 630 Kompletta svar 3 273 Svarsfrekvens 26% Genomförd av Personer som var

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER

ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER ADVOKATSAMFUNDET ENSKILDA ADVOKATER OCH JURISTER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag

Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anders Lundström Anna Kremel FSF 2009:2 Behov och betydelse av rådgivning till nya och unga företag Anna Kremel Anders Lundström Forum för småföretagsforskning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Förstudie Kvinnors Företagande

Förstudie Kvinnors Företagande Förstudie Kvinnors Företagande 2012-12-05 info@innerstadengbg.se REVIDERAD 2013-05-20 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 De undersökta företagen... 4 Undersökningsperioden... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad

SFD 2012, Karlstad. Öppna svar: 10 maj Karlstad SFD 2012, Karlstad Öppna svar: 10 maj Karlstad 1. Jag är 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% blivande företagare 41,9% företagare 15,1% arbetssökande 24,2% anställd 22,6% studerande rådgivare/vägledare

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

LIVSKRAFTIGA FORETAG

LIVSKRAFTIGA FORETAG 1 UPPFÖLJNING AV TRRs NYFÖRETAGARE: LIVSKRAFTIGA FORETAG EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET 2 UPPFÖLJNING AV TRRs NYFÖRETAGARE: LIVSKRAFTIGA FORETAG EN RAPPORT FRÅN TRR

Läs mer

Aktieägandet i Sverige 2007. T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13

Aktieägandet i Sverige 2007. T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13 Aktieägandet i Sverige 2007 T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13 Bakgrund Synovate har på uppdrag av Aktiefrämjandet genomfört en

Läs mer

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier

Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Rapport Kartläggning av allmänhetens kunskap, beteende och erfarenhet kring bedrägerier Svenska Stöldskyddsföreningen 2012-05-07 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Bakgrund och syfte 4 Genomförandet 5 Sammanfattning

Läs mer

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt

Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Working paper/pm 2012:05 Uppföljning av handlingsplanen Jämställd IT-utveckling för ökad tillväxt Tillväxtanalys har på regeringens uppdrag följt upp de förslag till åtgärder som redovisas i KTH:s handlingsplan

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer