Outsourcing Barometern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Outsourcing Barometern - 2011"

Transkript

1 Outsourcing Barometern En årlig undersökning bland Sveriges kommuner TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P

2 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder till outsourcing 9 2

3 Resultat i sammandrag 3

4 Resultat i sammandrag 1 (2) Varannan kommun (54%) har en generellt positiv syn på att outsourca vissa kommunala verksamheter, medan endast var tionde generellt sett är negativ. Övriga har en neutral inställning till outsourcing. Resultaten visar på att kommunernas grundläggande attityd i denna fråga inte har förändrats sedan De verksamheter som störst andel kan tänka sig att outsourca verksamhet inom är: Andra bemannings- eller vikarietjänster, Städning och Bygg- och projektledning Även 2010 var det dessa områden som låg högst, men andelarna som är positiva har 2011 genomgående sjunkit något. De områden som störst andel såväl 2011 som 2010 anger att de har outsourcat någon verksamhet inom är följdriktigt: Bygg- och projektledning, Andra bemannings- eller vikarietjänster och Städning Det är vidare också inom dessa tre områden som de relativt sett flesta anger att de har bestämt sig för att inom den närmaste 12-månadersperioden outsourca någon ytterligare verksamhet. 4

5 Resultat i sammandrag 2 (2) 2/3 anger att den outsourcade andelen utgör mindre än 10% av de kommunala verksamheterna, 2 av 10 att den utgör 11-20% Resultaten är näst intill identiska med de som vi såg 2010 En klar majoritet tror att andelen som de har outsourcad kommer att öka på 1-2 års sikt och framförallt på 5 års sikt. Även här är resultaten i de båda mätningarna likartade, men det är färre 2011 som tror att den outsourcade andelen kommer att öka mycket Som motiv till att man tror på en ökad andel nämns inte minst politiska beslut Kännedomen om leverantörer av outsourcingtjänster är fortfarande relativt låg: Undantagen är ISS, Sodexo och YIT. - 70% känner till ISS, en uppgång från 59%, medan 53% känner till Sodexo och 31% YIT 5

6 Bakgrund och genomförande 6

7 Hur studien genomfördes 1 (2) På uppdrag av ISS Facility Services har TNS SIFO för andra året i rad genomfört en undersökning bland Sveriges kommuner: Intervjuperiod: januari 2011 Målgrupp: Intervjuperson: Antal intervjuer: 100 Sveriges kommuner Upphandlingsansvarig/-samordnare Upphandlings-/inköpschef, Kommundirektör/Kommunchef, Ekonomichef eller Administrativ chef/kanslichef (se nästa sida för en detaljerad redovisning) 7

8 Hur studien genomfördes 2 (2) Intervjupersonernas befattningar: Upphandlingschef 27 Upphandlingsanvarig/ -samordnare 23 Ekonomichef 15 Inköpschef 12 Kommunchef Kommundirektör Kanslichef Förvaltningschef Administrativ chef Annan % 8

9 Attityder till outsourcing 9

10 Generell syn på outsourcing Skulle Du säga att ni inom er kommun generellt sett har en positiv eller negativ syn på att kunna outsourca vissa kommunala verksamheter? 2010 Mycket negativ % % Ganska negativ Varken eller Ganska positiv Mycket positiv Vet ej/vill ej uttala mig Såväl 2010 som 2001 är kommuner med Allians-/borgerlig majoritet mer positiva än de med s- eller s + mp o/e v Bas: Alla 10

11 Tänkbara verksamheter att outsourca 1 (2) Jag kommer nu att räkna upp några olika typer av verksamheter som det skulle kunna vara möjligt att outsourca i någon omfattning. Jag ber Dig för var och en av dem ange om det är en typ av verksamhet som Du anser att ni inom er kommun kan tänka er att outsourca i någon omfattning. Troligtvis inte Definitivt inte Troligtvis Definitivt % Städning Bygg- och projektledning Andra bemannings- eller vikarietjänster Andra tjänster Fastighetsförvaltning Trafiktjänster Mat & Dryck Kontorstjänster Bas: Alla 11

12 Tänkbara verksamheter att outsourca 2 (2) Jag kommer nu att räkna upp några olika typer av verksamheter som det skulle kunna vara möjligt att outsourca i någon omfattning. Jag ber Dig för var och en av dem ange om det är en typ av verksamhet som Du anser att ni inom er kommun kan tänka er att outsourca i någon omfattning. Andel (%) som svarar Definitivt eller troligtvis Andra bemannings- eller vikarietjänster Städning Bygg- och projektledning Andra tjänster *) 58 Fastighetsförvaltning Mat & Dryck Trafiktjänster Kontorstjänster % Bas: Alla *) Nytt för

13 Områden med outsourcad verksamhet Inom vilka av dessa verksamhetsområden har ni i dagsläget någon verksamhet outsourcad, har ni det inom...? Bygg- och projektledning Andra tjänster *) 46 Städning Andra bemannings- eller vikarietjänster Trafiktjänster Fastighetsförvaltning Mat & Dryck Kontorstjänster % Bas: Alla *) Nytt för

14 Verksamhet som planeras att outsourcas 1 (2) Har ni redan i dagsläget bestämt er för att inom den närmaste 12-månadersperioden outsourca någon ytterligare verksamhet inom....? Trafiktjänster 24 Bygg- och projektledning Andra bemannings- eller vikarietjänster Städning Andra tjänster 19 Kontorstjänster 10 Fastighetsförvaltning 6 Mat & Dryck % Bas: Kan definitivt/troligtvis tänka sig att outsourca inom resp. område 14

15 Verksamhet som planeras att outsourcas 2 (2) Har ni redan i dagsläget bestämt er för att inom den närmaste 12-månadersperioden outsourca någon ytterligare verksamhet inom....? Bygg- och projektledning Andra bemannings- eller vikarietjänster Städning Andra tjänster 11 Trafiktjänster 10 Kontorstjänster 3 Fastighetsförvaltning 3 Mat & Dryck % Bas: Alla 15

16 Outsourcad andel Ungefär hur stor andel av de kommunala verksamheterna skulle Du totalt sett bedöma är outsourcad? Mindre än 10 % % % % % 51 % eller mer Vet ej / Vill ej uppge Bas: Alla 16

17 Förändring av outsourcad andel 1 (3) Tror Du att andelen som ni har outsourcad kommer att öka eller minska? Inom 1 till 2 år : Kommuner med Allians-/ borgerlig majoritet tror i större omfattning på en ökning på 1-2 års sikt än de med s- eller s + mp o/e v Om 5 år Om 5 år Öka mycket Öka något Vara i princip oförändrad Minska något Minska mycket Vet ej ej / Vill ej uppge : Kommuner med Allians-/ borgerlig majoritet tror i större omfattning på en ökning på såväl 1-2 som 5 års sikt än de med s- eller s + mp o/e v Bas: Alla 17

18 Förändring av outsourcad andel 2 (3) Vad är det som gör att Du tror att andelen kommer att öka inom de närmaste 1 till 2 åren? Politiskt beslut Ny politisk majoritet Bas: Tror andelen kommer att öka 18

19 Förändring av outsourcad andel 3 (3) Vad är det som gör att Du tror att andelen kommer att öka inom de närmaste 1 till 2 åren? Bas: Tror andelen kommer att öka 19

20 Kännedom om och attityder till leverantörer av outsourcingtjänster 20

21 Kännedom om leverantörer 2 (2) Nu kommer jag att räkna upp några olika företag som erbjuder tjänster inom outsourcing och jag ber Dig ange hur väl Du anser att Du känner till var och en av dem. Andel (%) som svarar Ganska eller mycket väl ISS Sodexo YIT *) 0 31 Dalkia *) Coor Addici 11 8 Johnson Controls 5 10 Compass Group/Eurest % Bas: Alla *) Nytt för

22 22

Aktieägandet i Sverige 2007. T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13

Aktieägandet i Sverige 2007. T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13 Aktieägandet i Sverige 2007 T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13 Bakgrund Synovate har på uppdrag av Aktiefrämjandet genomfört en

Läs mer

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet

Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Nybyggnation i Snösätra En intervjuundersökning bland de boende i närområdet Hannes Jacobsson hannes.jacobsson@sweco.se Jennie Westman jennie.westman@sweco.se 1 Bakgrund I Rågsved och delar av Rågsveds

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt

Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt 2006:26 Attityder inom företag till Stockholmsförsök och trängselskatt Hur ser företagare på trängselskatt och dess eventuella effekter på verksamheten? KORT SAMMANFATTNING Denna undersökning visar hur

Läs mer

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Per Hörnsten, Demoskop 2014-01-28 Kort om undersökningen Syfte Att mäta attityderna till och konsekvenser av flyttskatter bland bostadsägare

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Rapport: 2012 Mobilens år!

Rapport: 2012 Mobilens år! 1 (9) Rapport: 2012 Mobilens år! Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN... 1 MOBILWEBB... 1 NULÄGE... 2 PLANER FÖR 2012... 3 PROGNOS - 2012 ÄR MOBILENS ÅR!... 6 ATT TÄNKA PÅ!... 7 OM WEB SERVICE AWARD... 9 KONTAKT...

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov

Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Kompetens Utveckling Behov Undersökning av fastighetsbranschens kompetensförsörjningsbehov Att säkerställa kort- och långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för fastighetsbranschens utveckling. Under

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer