eworkbarometern VÅREN 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eworkbarometern VÅREN 2013"

Transkript

1 eworkbarometern VÅREN 2013

2 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens Flexibilitet Uppdrag Drivkrafter

3 eworkbarometern VÅREN 2013 Om eworkbarometern eworkbarometern är Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden. Undersökningen speglar konsultmarknadens förväntningar, drivkrafter och uppfattningar och ger en unik inblick i marknadsläget när den är som mest osäker, under vår och höst. Bakgrund eworkbarometern har sedan år 2005 varit en rullande årlig mätning. Från och med 2013 har eworkbarometern förändrats till innehåll och form. Mer utrymme har givits för attitydfrågor i syfte att stärka positionen som en objektiv marknadsundersökning. Syftet med eworkbarometern är att stimulera till dialog och att identifiera förbättringsområden. Undersökningen genomförs framförallt i ework Scandinavia AB:s nätverk av specialister, marknadens största konsultnätverk. Nätverket omfattar över specialister som sträcker sig från enmansföretagare till konsulter i stora bolag. Datainsamlingen sker genom enkätintervjuer. Enkäterna utgår från ett stående frågebatteri som kompletteras med relevanta frågor från gång till gång. Rapporten är en sammanfattning av resultaten, baserad på ett urval av de frågor som ingår i undersökningen. Undersökningen utfördes under våren personer svarade. 3

4 eworkbarometern VÅREN 2013 Kontakt För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Erik Thornberg, CMO +46 (0)

5 eworkbarometern VÅREN 2013 Det är snabba kast på konsultmarknaden. Efterfrågan kan plötsligt minska kraftigt på ett område, samtidigt kan det vara brist på konsulter på ett annat. 5

6 eworkbarometern VÅREN 2013 Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Allt fler av Sveriges konsulter tror på minskad efterfrågan och ökad! Det är en markant ökning av variationerna i konsulternas förväntningar om framtiden. Det framgår av vårens eworkbarometer, Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden med över 2000 svarande inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Det är snabba kast på konsultmarknaden. Efterfrågan kan plötsligt minska kraftigt på ett område, samtidigt kan det vara brist på konsulter på ett annat. Det här syns tydligt i eworkbarometern, där vi ser att enskilda specialistområden sticker ut. Det ställer höga krav på flexibilitet hos konsultleverantörer och enskilda konsulter, kommenterar Erik Thornberg, marknadschef på ework. eworkbarometern ger en unik inblick i konsultmarknaden när den är som mest osäker, vid början och mitten av året. En stående fråga är Hur tror du att efterfrågan kommer att utvecklas den närmaste 12-månadersperioden? 6

7 eworkbarometern VÅREN 2013 Efterfrågan flyttar snabbt mellan specialistområden Konsulterna ger en splittrad bild av efterfrågan på konsulttjänster rent generellt. Färre ser konsultmarknaden som stabil (38 procent jämfört med 44 procent för ett år sedan). Istället ökar andelen både för uppfattningen att efterfrågan minskar (22 procent jämfört med 18 procent för ett år sedan) och att den ökar (40 procent jämfört med 37 procent för ett år sedan). Mycket talar för att teknikskiften gör att efterfrågan ökar och minskar samtidigt inom olika specialistområden. I eworkbarometerns källmaterial framgår exempelvis att IOS-konsulter har en mer positiv uppfattning om ökande efterfrågan, medan Android-konsulter uppvisar en mer negativ förväntan. Intressant nog är optimismen större när frågan gäller konsultens eget kompetensområde. Kanske är det så att konsulten själv ser möjligheter att vara flexibel och anpassa sin profil till nya efterfrågeområden snabbare än marknaden generellt? De som tror på minskande efterfrågan inom sitt eget område är färre, 12 procent (15) och hela 53 procent (43) tror att den kommer öka åtminstone något. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter tror 32 procent att den ökar och 7 procent att den minskar, vilket indikerar förväntningar om något mindre konkurrens än i tidigare mätningar. av respondenterna att de är benägna att acceptera uppdrag utanför Norden var motsvarande siffra 47,5 procent. Konsulterna tror också att konkurrensen från utländska konsulter minskar i jämförelse med förra året. Det kan vara en effekt av att det inhemska utbudet idag är högre, och att därför konsulter från utlandet har svårare att hävda sig i konkurrensen. I år svarar 28 procent att de tror att denna konkurrens ökar, i jämförelse med 42 procent förra året. Förväntningarna om minskande konkurrens från utlandet och ökad benägenhet att själv resa utomlands för ett uppdrag kan vara ett uttryck för att den svenska konsultmarknaden helt enkelt bedöms ha svagare utsikter än utlandet generellt. Optimism kring arvodet För första gången tillfrågas konsulterna om sitt timarvode. Någon tydlig prispressartrend syns inte i eworkbarometern. Timarvodet som uppges av flest respondenter är 800 kronor, nära följt av 900 kronor. Även om de flesta (61 procent) förväntar sig att arvodet ligger kvar på den nivån så tror tre gånger fler att den kommer att stiga jämfört med de som tror att den kommer att minska. Konsulterna allt mer benägna att flytta till uppdragen En annan central fråga där svaren antyder en stor rörlighet i konsultkåren är Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag?. Här syns en fortsatt ökning av andelen konsulter som kan tänka sig att ta uppdrag utomlands. Nu svarar hela 50 procent 7

8 eworkbarometern VÅREN 2013 RESULTAT FRÅN VÅRENS UNDERSÖKNING 8

9 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Procent Antal 500 eller mindre 6,9% ,4% ,8% ,7% ,8% ,8% % % ,4% ,9% eller mer 3,3% 61 Svarande 1874 Inget svar 189 Någon tydlig prispressartrend syns inte i eworkbarometern. Timarvodet som uppges av flest respondenter är 800 kronor, nära följt av 900 kronor. 65,1 procent tar mellan 700 och 1000 kr i genomsnittligt timpris. 9

10 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Verksamhetområde Total IT Teknik Verksamhetsutveckling 500 eller mindre 6,9% 7,1% 16,8% 3,3% 600 9,4% 10,1% 26,4% 2,4% ,8% 15,3% 23,2% 6,4% ,7% 22,8% 12,8% 12,1% ,9% 17,9% 10,4% 19,9% ,8% 12,9% 3,2% 19,9% % 7,6% 4,8% 10% ,9% 3,3% 0,8% 11,4% ,4% 1,1% 0,8% 2,8% ,9% 0,5% 0% 2,4% 1500 eller mer 3,3% 1,5% 0,8% 9,5% Svarande Inget svar Timarvodet varierar mellan verksamhetsområdena. Vanligast timarode för teknikkonsulterna är 600 följt av 700. Bland IT-konsulterna är 800 det vanligaste arvodet följt av 900 medan verksamhethetutveckling lönar sig bäst med 900 och 1000 som vanligaste timarvodet. 10

11 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Kön Total Man Kvinna 500 eller mindre 7% 6,4% 10% 600 9,4% 9,9% 6,6% ,8% 14,4% 11% ,7% 20% 18,2% ,8% 17,5% 19,1% ,9% 13,5% 15,7% % 7,7% 9,1% ,9% 4,9% 5,3% ,4% 1,6% 0,6% ,9% 0,8% 1,3% 1500 eller mer 3,2% 3,2% 3,1% Svarande Inget svar En något högre andel kvinnor än män (35 procent av kvinnorna jämfört med 32 procent av männen) säger sig ha ett arvode på 1000 kronor i timmen eller mer. Det tycks hänga samman med att arvodet för verksamhetskonsulter allmänt sett är högre, och att kvinnornas högre representation i den gruppen slår igenom. 11

12 Vad tror du om ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Procent Antal Minskar 8,1% 156 Oförändrat 61,3% 1180 Ökar 23,9% 460 Vet ej 6,7% 128 Svarande 1924 Inget svar ,3 procent tror att timpriset förblir oförändrat om 6 månader. Dock finns det en optimism kring arvodet, hela 23,9 procent tror att timpriset kan komma att öka, det är 3 gånger så många i jämförelse med de som tror att timpriset ska minska. 12

13 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Ditt alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? Kompetensområde IT Fördelat på verksamhetsområde samt kompetensområde är det marginella skillnader gällande timprisets utveckling det kommande halvåret jämfört. En klar majoritet tror på oförändrade arvoden. Bland IT-relaterade kompetensområdena finns störst optimism inom säkerhetskonsulting, följt av arkitekter. Områden med större pessimism kan skönjas är inom telekom och test. Total Infrastruktur Telekom Arkitekt Säkerhet ERP Projektledning Minskar 8,2% 8,6% 12,3% 4,8% 8,9% 10,9% 9,1% 12,2% 7,1% 6,20% 8,9% 7,9% 7,4% 6,7% 6,1% Oförändrat 58,1% 55,2% 56,5% 58,7% 54,8% 56,9% 60,3% 52,2% 56% 58,6% 55,4% 53,9% 62,3% 61,8% 61,4% Ökar 26,9% 29,9% 25% 30,4% 30,8% 28,5% 25,8% 24,8% 30,6% 26% 24,8% 27,6% 23,7% 24,5% 25,4% Vet ej 6,8% 6,3% 6,2% 6% 5,5% 3,6% 4,8% 10,7% 6,3% 9,3% 10,9% 10,5% 6,6% 7% 7,1% Svarande Inget svar Test.NET Java Android IOS BI/databas Övrig utveckling Annat 13

14 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om utvecklingen de kommande 12 månaderna? Inget svar Svarande Ökar mycket Ökar lite Vara oförändrad Minskar lite Minskar mycket Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? 3% 19,1% 38% 36,3% 3,5% % 10,3% 34,4% 44,4% 8,9% ,8% 6,6% 60,8% 27,5% 4,3% ,6% 7,4% 62,9% 22,9% 5,2% Totalt

15 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS 39,8 procent av respondenterna tror att efterfrågan generellt på konsulttjänster kommer att öka de kommande 12 månaderna. Det är en något mer optimistisk syn i jämförelse mot förra året då 37,1 procent trodde att efterfrågan skulle öka. 22,1 procent tror att efterfrågan generellt kommer att minska och även det är en ökning i jämförelse med förra året på 18,5 procent. Även efterfrågan inom sitt kompetensområde får en mer optimistisk siffra i år i jämförelse med förra året. Hela 53,3 procent av respondenterna tror att efterfrågan inom sitt kompetensområde kommer öka inom de kommande 12 månaderna, vilket är en ökning från förra året då 42,8 procent trodde efterfrågan skulle öka. 12,3 procent tror att efterfrågan ska minska, i förhållande till 15,1 procent förra året. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter så tror hela 60,8 procent att den förblir oförändrad Svaren ovan antyder att det finns en större osäkerhet generellt men mer optimism inom sitt kompetensområde. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter så tror hela 60,8 procent att den förblir oförändrad. 31,8 procent tror att den kommer att öka och 7,4 procent tror att den kommer att minska. I år tror man inte att konkurrensen inom sitt kompetensområde från utländska konsulter ökar lika mycket som man trodde förra året. I år svarar 28,1 procent att man tror den ökar, i jämförelse med 41,5 procent förra året. Istället tror man att konkurrensen blir mer oförändrad i jämförelse med förra året. 62,9 procent svarar i år att den blir oförändrad, mot 52,5 procent förra året. Detta är en indikation på att man kan tänka sig att flytta och anpassa sin kompetens men att man inom sitt område har lätt att få uppdrag. 15

16 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Verksamhetsområde Total IT Teknik Minskar mycket 3% 3,4% 3,1% 1,7% Minskar lite 19,1% 18,6% 20,5% 20,2% Vara oförändrad 38,1% 39,1% 34,6% 36,1% Ökar lite 36,3% 35,7% 36,2% 38,2% Ökar mycket 3,5% 3,2% 5,5% 3,8% Svarande Inget svar Verksamhetsutveckling Vad gäller framtidsutsikterna är en något högre andel av verksamhetskonsulterna positiva om framtiden. IT-konsulterna har högst andel som förväntar sig oförändrad efterfrågan (39 procent), teknikkonsulterna har högst andel som väntar sig negativ utveckling (24 procent) men här är också variationen störst. 42 procent av teknikkonsulterna väntar sig en ökning av efterfrågan, samma siffra som för verksamhetskonsulter. 16

17 Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Kompetensområde IT eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Förväntningarna om efterfrågan varierar mellan olika specialistinriktningar. Detta ger stöd för tesen i rapporten att teknikskiften snabbt påverkar efterfrå gan från ett område till ett annat. Telekom sticker ut med störst andel som tror på negativ efterfrågeutveckling, 28 procent. Säkerhet sticker ut som det område där optimismen är störst, 52 procent av respondenterna tror på ökande efterfrågan. 17

18 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Har du personligen upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna? 34 procent av respondenterna säger sig ha upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna, vilket är en markant minskning i jämförelse mot förra året då 48,4 procent svarade det. Det torde betyda att konsulterna inte själva upplever någon tydlig trendmässig ökning av detta utan snarare en minskning. Mer än hälften säger att de aldrig stött på konkurrens från utländska konsulter. Det torde betyda att det finns ett tillgängligt utbud av konsulter i landet vilket höjer tröskeln för utländska konsulter att få uppdrag i Sverige. Procent Antal Ja, många gånger 6,4% 119 Ja, några gånger 27,6% 512 Nej, aldrig 58% 1078 Vet ej 8% 149 Svarande 1858 Inget svar 205 Konkurrens från utlandet uppfattas främst av konsulter med inriktning på IT. 37 procent av IT-konsulterna säger sig personligen ha stött på konkurrens från utländska konsulter, mot bara 24 procent av verksamhetskonsulterna. 18

19 eworkbarometern VÅREN 2013 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Resultatet antyder i år en fortsatt ökning av benägenheten att acceptera uppdrag utomlands. I juni 2011 ansåg 30,7 procent sig vara beredda att ta ett uppdrag utanför Norden. I april 2012 ökade denna siffra markant till 47,5 procent och i år svarar hälften (50,1 procent) att de accepterar en flytt utanför Sverige. Även benägenheten att ta ett uppdrag i Sverige men inte utlandet samt att ta uppdrag i hela Norden men inte utanför ökar båda något. Procent Antal Enbart på hemorten 31% 506 I hela Sverige men inte i utlandet 10,4% 169 I hela Norden men inte utanför 8,6% 140 Även utanför Norden 50,1% 817 Svarande 1632 Inget svar 136 De starka och snabba förändringar som råder på konsultmarknaden antyder att konsulter idag är positiva till att anpassa sin kompetens och röra på sig utanför hemorten och få avsättning för den på den nya marknaden. 19

20 eworkbarometern VÅREN 2013 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Verksamhetsområde Total IT Teknik Enbart på hemorten 30,9% 33,9% 38,5% 19,6% I hela Sverige men inte i utlandet I hela Norden men inte utanför 10,4% 9,7% 6,7% 13,4% 8,5% 8% 11,5% 9,4% Även utanför Norden 50,2% 48,4% 43,3% 57,5% Svarande Inget svar Verksamhetsutveckling Verksamhetskonsulterna är mer benägna att flytta till uppdragen. 67 procent kan tänka sig att ta uppdrag utomlands, merparten även utanför Norden. Av teknikkonsulterna är det 55 procent som är beredda att göra det, hela 38 procent kan bara tänka sig uppdrag på hemorten. Av IT-konsulterna är 56 procent öppna för att ta uppdrag utomlands, en hög andel men ändå klart lägre än motsvarande siffra för verksamhetskonsulter. 20

21 Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Kompetensområde IT eworkbarometern VÅREN 2013 FLEXIBILITET Där 56 procent av IT-konsulterna var öppna för uppdrag utomlands tycks rörligheten variera beroende på inriktning. Konsulter inom Säkerhet (73 procent), Infrastruktur och ERP (69 procent vardera) utmärker sig som villigast att åta sig uppdrag utomlands. Minst benägna att åta sig uppdrag utanför hemorten är Javakonsulter följt av.net (43,6 respektive 41,4 procent). 21

22 eworkbarometern VÅREN 2013 UPPDRAG Har du någon gång varit på uppdrag via en konsultmäklare? Har du någon gång fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare? Procent Antal Ja 63,2% 1030 Nej 34,4% 561 Vet ej 2,5% 40 Svarande 1631 Inget svar 137 Procent Antal Ja 77,5% 169 Nej 21,1% 46 Vet ej 1,4% 3 Svarande 218 Inget svar 25 63,2 procent av respondenterna svarar att de varit på uppdrag via en konsultmäklare. 34,4 procent svarar nej, så det kan betyda att det finns flera potentiella konsulter att jaga in, alternativt att de konsulter som sökt inte fått jobbet. Denna fråga riktades mot konsultsäljare. Av dessa svarar hela 77,5 procent att de fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare. 22

23 eworkbarometern VÅREN 2013 UPPDRAG Hur stor betydelse anser du att konsultmäklare har för dina möjligheter att få uppdrag? Denna fråga är inte helt jämförbar med förra året pga ny formulering, men förtjänar ändå att belysas mot bakgrund av förra årets siffror. 77,1 procent av respondenterna svarar att konsultmäklare har viss, stor samt mycket stor betydelse. Det är en marginell minskning från förra året då 80,9 procent ansåg att konsultmäklare hade viss eller stor betydelse. Procent Antal Mycket stor betydelse 12,3% 201 Stor betydelse 25,5% 415 Viss betydelse 39,3% 641 Mycket liten betydelse 22,8% 372 Svarande 1629 Inget svar 139 Den absoluta merparten tycker alltså fortsatt att konsultmäklarna har en betydelse för deras möjligheter att få uppdrag. 23

24 eworkbarometern VÅREN 2013 DRIVKRAFTER Ange hur viktigt du anser att följande områden är för dig Svaren är återigen stabila. Även i år anses intressanta, utvecklande och lönsamma uppdrag vara viktigast för konsulten. Minst viktigt är administrativ avlastning. Möjlighet att kombinera arbete med familj och fritid samt möjlighet till flexibla arbetstider ökar något. 24

25 eworkbarometern VÅREN 2013 DRIVKRAFTER Ange hur viktigt du anser att följande områden är för dig Inte viktigt Mycket viktigt 25

26 Kontakt För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Erik Thornberg, CMO +46 (0)

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

eworkbarometern hösten 2015: Konsultpriserna inom IT och teknik på väg upp

eworkbarometern hösten 2015: Konsultpriserna inom IT och teknik på väg upp PRESSMEDDELANDE Stockholm den 19 oktober, 2015 eworkbarometern hösten 2015: Konsultpriserna inom IT och teknik på väg upp IT-, teknik- och verksamhetskonsulter med låga arvoden har kunnat öka sina timpriser

Läs mer

Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter. utvecklas under de närmaste 12 månaderna?

Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter. utvecklas under de närmaste 12 månaderna? September 2008 Sammanställning eworkbarometern juni 2007 september 2008 Hur tror du att efterfrågan på ITkonsulter i Sverige kommer att utvecklas under de närmaste 12 månaderna? 10 8 6 4 2 36 27 14 56

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna

Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna 2013-01-15 Sämre lönsamhet och ökad konkurrens för handlarna Jämfört med i december månad har handlarnas framtidstro minskat. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Säsongsmässig uppgång från låg nivå

Säsongsmässig uppgång från låg nivå 2013-02-15 Säsongsmässig uppgång från låg nivå Jämfört med i januari månad har handlarnas framtidstro ökat. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln, har ökat

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Juni 2016 Framtidsindikatorn fortsatt på låg nivå Framtidsindikatorn för juni månad ligger på -21, vilket

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln

Avvaktande framtidstro i detaljhandeln 2013-04-15 Avvaktande framtidstro i detaljhandeln I april noteras att handlarnas framtidstro ligger kvar på ungefär samma nivå som i mars månads Handelsbarometer. Framtidsindikatorn, som är ett mått på

Läs mer

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012 Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 november 2011 SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag står starka i krisen osäkerhet snarare än pessimism dominerar i synen på 2012

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Outsourcingbarometern 2012

Outsourcingbarometern 2012 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner och landsting 2012-01-23 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer (P-1523 603) Resultat i sammandrag Resultat i sammandrag 48% Varannan (48%) har generellt en positiv

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Kraftig inbromsning i handeln

Kraftig inbromsning i handeln 2012-12-17 Kraftig inbromsning i handeln Jämfört med i november månad har handlarnas framtidstro minskat kraftigt denna månad. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Besökarens profil och upplevelse

Besökarens profil och upplevelse Besökarens profil och upplevelse 9-10 februari 2017 Utförd av Lorena Sankilampi och Carlos Salas på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm Bazaren. Besökarens profil och upplevelse Innehåll Inledning...3 Metod...4

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Januari 2016 Avtagande försäljningsutveckling Framtidsindikatorn minskar med 3 enheter sedan förra månaden

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-opinion tar tempen på: Amorteringskrav på bolån Mäklarhuset Bo-opinion är en återkommande temperaturmätare bland bostadsägare. I denna upplaga har Mäklarhuset valt

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag December 2015 Oförändrad försäljning Handlarna tror i genomsnitt på en oförändrad försäljning under kommande

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2016 Branschen tror på en stabil och till viss del ökad försäljning Framtidsindikatorn landar i april

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 KARTLÄGGNING SKOLKURATORER Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 Gun Pettersson gun.pettersson@novus.se Viktor Wemminger viktor.wemminger@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Enkätundersökning 2015 utvärdering RALS-T

Enkätundersökning 2015 utvärdering RALS-T Enkätundersökning 2015 utvärdering RALS-T Bakgrund Som vid den tidigare utvärderingen av lönebildningsprocessen genomfördes även denna gång en enkätundersökning. Enkäten skickades ut i april månad 2015

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Hushållsbarometern hösten 2006

Hushållsbarometern hösten 2006 Hushållsbarometern hösten Erika Pahne Institutet för Privatekonomi November Sammanfattning Hushållsindex har stigit från 49 till 50, och är på den högsta nivån sedan våren 2004, vilket betyder att de som

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag September 2015 Fortsatt oro över lönsamhet och nyanställningar Handlarnas framtidstro är fortsatt dyster.

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 14 februari 2017

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 14 februari 2017 Ekonomirapport från SKOP om, februari 17 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför besked från riksbanken om penningpolitiken: - En majoritet av hushållen tror på räntehöjningar under 17 - Nästan ingen tror

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna December 2011 1 Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Famna presenterar med denna rapport

Läs mer