Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN Om eworkbarometern 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3"

Transkript

1

2 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag 19 Drivkrafter 20 Kontakt 22 2

3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Om eworkbarometern eworkbarometern är Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden. Undersökningen speglar konsultmarknadens förväntningar, drivkrafter och uppfattningar och ger en unik inblick i marknadsläget när den är som mest osäker, under vår och höst. Syftet med eworkbarometern är att stimulera till dialog och att identifiera förbättringsområden. Undersökningen genomförs framförallt i ework Scandinavia AB:s nätverk av specialister, marknadens största konsultnätverk. Nätverket omfattar över specialister som sträcker sig från enmansföretagare till konsulter i stora bolag. Datainsamlingen sker genom enkätintervjuer. Enkäterna utgår från ett stående frågebatteri som kompletteras med relevanta frågor från gång till gång. Rapporten är en sammanfattning av resultaten, baserad på ett urval av de frågor som ingår i undersökningen. Undersökningen utfördes under hösten personer svarade. eworkbarometern har sedan år 2005 varit en rullande årlig mätning. Från och med 2013 har eworkbarometern förändrats till innehåll och form. Mer utrymme har givits för attitydfrågor i syfte att stärka positionen som en objektiv marknadsundersökning. 3

4 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 Nu kommer tecken på att konsultmarknaden kan vara på väg att vända uppåt. I höstens eworkbarometer signalerar konsulterna stigande optimism. Betydligt fler tror nu på ökande efterfrågan och det finns även indikationer på stigande timarvoden. Detta framgår av senaste eworkbarometern, Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden. Konsulterna är i höst mer optimistiska om efterfrågan på konsulttjänster generellt det kommande året, jämfört med i våras. I höst svarar 46,5 (39,8) procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att öka. Andelen optimister stiger alltså med 6,7 procentenheter. Nästan hela ökningen avser gruppen som tror att efterfrågan ökar lite, från 36,3 till 42,7 procent, och gruppen som tror på oförändrad efterfrågan är relativt stabil. 16,2 (22,2) procent svarar att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att minska, 6,0 procentenheter färre än i vårens undersökning. 4

5 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Stigande optimism om konsultmarknaden bland konsulterna i eworks nätverk Oförändrad syn på konkurrensutvecklingen Samtidigt som fler konsulter tror att efterfrågan på konsulttjänster kommer att öka, stiger även optimismen kring arvodesnivåerna. Fler konsulter förväntar sig i höstens undersökning stigande arvodesnivåer. 26,4 (23,9) procent tror att arvodet kommer att öka de kommande sex månaderna. 9,3 (8,1) procent tror att det kommer att minska. Den ökande optimismen kan även ses i ljuset av att de angivna arvodesnivåerna faktiskt sjunkit något sedan vårens undersökning. Det tyder på att konsulterna har upplevt en viss prispress, samtidigt som det alltså finns förväntningar om att denna är på väg att lätta. Även när det gäller efterfrågan specifikt inom konsulternas eget kompetensområde är de i höst mer optimistiska. I höst svarar 56,9 (53,2) procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster inom deras eget kompetensområde kommer att öka. 11,0 (12,3) procent svarar att de tror att efterfrågan på konsulttjänster inom deras eget område kommer att minska. Tendensen att optimismen är större när det kommer till det egna kompetensområdet kvarstår sedan tidigare undersökningar men skillnaden krymper. Synen på konkurrensutvecklingen inom konsultens eget kompetensområde är relativt oförändrad. 30,9 procent tror nu att den ökar, sett till den inhemska marknaden, jämfört med 31,9 procent för ett halvår sedan. Andelen är relativt stabil, men innebär att ungefär en tredjedel av konsulterna varaktigt förväntar sig tuffare konkurrens framöver. De flesta, 62,1 (60,8) procent, tror dock fortfarande att konkurrensen förblir relativt oförändrad det kommande året. En klar minoritet väntar sig att konkurrensen minskar. När frågan avser konkurrens från utländska konsulter tror nästan lika många att konkurrensen ökar 29,6 procent (28,2). Nivån är stabil och kan tolkas som ett uttryck för att konsulterna ser konkurrensen som internationell. I höstens undersökning anser sig emellertid fler än tidigare ha stött på konkurrens från konsulter från utlandet. Det avser konsulter som erbjuder sina tjänster på plats hos kunden och på distans från sitt hemland. Andelen steg till 40,6 procent jämfört med 34,0 procent i våras. Konsulterna är också i stor utsträckning beredda att flytta med uppdragen. 2/3 av konsulterna säger sig beredda att ta uppdrag på annan ort, åtminstone i Sverige. 56,1 procent är beredda att ta uppdrag i hela Norden varav 46,9 procent även utanför Norden. 5

6 eworkbarometern HÖSTEN 2013 RESULTAT FRÅN HÖSTENS UNDERSÖKNING 6

7 eworkbarometern HÖSTEN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 500 eller mindre 5,7% ,1% ,9% ,8% ,9% ,1% ,6% 4,5% 1,1% 0,9% Höst 2013 Vår 2013 Procent Antal Procent Antal 500 eller mindre 5,7% 99 6,9% ,1% 209 9,4% ,9% ,8% ,8% ,7% ,9% ,8% ,1% ,8% ,6% 97 8,0% ,5% 77 5,0% ,1% 19 1,4% ,9% 15 0,9% eller mer 2,3% 40 3,3% 61 Svarande Inget svar eller mer 2,3% Viss prispress sedan senaste undersökningen Medianarvodet för konsulter som svarat på enkäten är 800 kronor i timmen (definierat som det arvode som lika många har angett lika eller högre respektive lika eller lägre). 21,8 procent uppger denna nivå, något fler än i våras (19,7). Vi ser dock att 33,7 (30,1) procent, ligger under 800 kronor, alltså en något högre andel i höstens undersökning. De som uppger 900 kr och uppåt har minskat från 50,2 procent till 44,4 procent. Sammantaget kan detta tolkas som en indikation på att priserna har varit under viss press sedan i våras då förra undersökningen genomfördes. 7

8 eworkbarometern HÖSTEN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Verksamhetsområde 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 5,8% 12,1% 15,9% 21,8% 18,0% Total 12,1% 5,6% 4,5% 1,1% 0,8% 2,3% 5,0% 12,2% 17,2% 24,7% 20,2% IT 10,9% 4,7% 3,3% 0,5% 0,2% 1,1% 16,7% 33,3% 22,2% 16,0% 5,6% Teknik 4,2% 0,7% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 4,1% 3,5% 9,2% 14,6% 15,4% Verksamhetsutveckling 19,2% 10,6% 9,8% 3,5% 2,7% 7,3% Total IT Teknik Verksamhetsutveckling 500 eller mindre 5,8% 5,0% 16,7% 4,1% ,1% 12,2% 33,3% 3,5% ,9% 17,2% 22,2% 9,2% ,8% 24,7% 16,0% 14,6% ,0% 20,2% 5,6% 15,4% ,1% 10,9% 4,2% 19,2% ,6% 4,7% 0,7% 10,6% ,5% 3,3% 0,7% 9,8% ,1% 0,5% 0,0% 3,5% ,8% 0,2% 0,7% 2,7% 1500 eller mer 2,3% 1,1% 0,0% 7,3% Svarande Inget svar eller mindre eller mer Kommentar Medianarvodet för IT-konsulter som svarat på enkäten är 800 kronor i timmen (definierat som det arvode som lika många har angett lika eller högre respektive lika eller lägre). Teknikkonsulternas arvodesnivåer är något lägre än inom IT med en median på 700 kronor. För verksamhetskonsulter anges medianarvodet kronor i timmen. 8

9 eworkbarometern HÖSTEN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Kön 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 5,6% 12,1% 15,8% 21,9% 17,9% Total 12,2% 5,8% 4,5% 1,1% 0,8% 2,3% 5,8% 12,6% 16,4% 21,5% 18,1% Man 11,9% 5,6% 4,4% 0,9% 0,5% 2,3% 4,4% 9,6% 12,4% 23,7% 17,3% Kvinna 13,7% 6,8% 4,8% 2,4% 2,4% 2,4% Höst 2013 Vår 2013 Total Man Kvinna Total Man Kvinna 500 eller mindre 5,6% 5,8% 4,4% 7,0% 6,4% 10,0% ,1% 12,6% 9,6% 9,4% 9,9% 6,6% ,8% 16,4% 12,4% 13,8% 14,4% 11,0% ,9% 21,5% 23,7% 19,7% 20,0% 18,2% ,9% 18,1% 17,3% 17,8% 17,5% 19,1% ,2% 11,9% 13,7% 13,9% 13,5% 15,7% ,8% 5,6% 6,8% 8,0% 7,7% 9,1% ,5% 4,4% 4,8% 5,0% 4,9% 5,3% ,1% 0,9% 2,4% 1,4% 1,6% 0,6% ,8% 0,5% 2,4% 0,9% 0,8% 1,3% 1500 eller mer 2,3% 2,3% 2,4% 3,2% 3,2% 3,1% Svarande Inget svar eller mindre eller mer Kommentar Kvinnor är överrepresenterade bland de konsulter som uppger timarvodet 1000 kronor eller högre. Detta är en tendens som håller i sig sedan föregående mätning. Kvinnor är även överrepresenterade i gruppen verksamhetskonsulter, vilket tycks kunna förklara skillnaden i arvodesnivåer. På nivåerna kronor i timmen är det ungefär lika stor andel av båda könen. Skillnaden är dock relativt liten i det högsta intervallet. Noteras bör även att det är förhållandevis få kvinnor i enkäten. 9

10 eworkbarometern HÖSTEN 2013 ARVODE Vad tror du om ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Minskar 9,3% Oförändrat 58,7% Ökar 26,4% Vet ej 5,6% Höst 2013 Vår 2013 Procent Antal Procent Antal Minskar 9,3% 173 8,1% 156 Oförändrat 58,7% ,3% 1180 Ökar 26,4% ,9% 461 Vet ej 5,6% 105 6,6% 128 Svarande Inget svar Något ökande optimism kring arvodesnivån I höstens undersökning är det fler konsulter som förväntar sig stigande arvodesnivåer. 26,4 (23,9) procent tror arvodet kommer att öka kommande sex månaderna. 9,3 (8,1) procent tror att det kommer att minska. Den stigande optimismen kring arvodesnivåerna ligger i linje med att fler tror på stigande efterfrågan. Antalet som tror på en ökning är alltjämt tre gånger så många som de som tror på en minskning. Variationerna är små och omkring 60 procent tror på oförändrade timpriser både nu och i våras. Teknikkonsulterna har den mest optimistiska synen på arvodesutvecklingen. Här tror 33,0 procent på en ökning. Arvodesnivåerna är dock något lägre än inom IT med en median på 700 kronor. 10

11 eworkbarometern HÖSTEN 2013 ARVODE Ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? Kompetensområde IT 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och serveradministration) Krav Test Arkitektur Systemutveckling (.NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Telekommunikation Warehousing/Business Intelligence 9,1% 5,9% 7,1% 7,1% 8,0% 6,7% 10,4% 5,5% 12,2% 5,8% 7,7% 2,3% 8,3% 5,1% 11,5% 5,0% 6,2% 9,7% 11,2% 7,3% 7,8% 5,5% 26,8% 26,0% 26,6% 27,3% 25,5% 29,9% 27,1% 25,2% 22,6% 28,2% 29,7% 58,2% 59,7% 58,7% 56,8% 56,5% 60,1% 59,5% 58,3% 61,5% 53,4% 57,0% Interaktionsdesign (UX, grafisk design) 6,6% 9,2% 34,2% 50,0% Coach/Metodstöd/Processutveckling Övrigt 8,2% 7,8% 6,1% 8,3% 24,2% 27,1% 59,8% 58,6% Minskar Oförändrat Ökar Vet ej Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och server-administration) Krav Test Arkitektur Systemutveckling (.NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Telekommunikation Warehousing/ Business Interaktionsdesign Intelligence (UX, grafisk design) Coach/Metodstöd/ Processutveckling Övrigt Minskar 9,1% 7,1% 8,0% 10,4% 12,2% 7,7% 8,3% 11,5% 6,2% 11,2% 7,8% 6,6% 8,2% 6,1% Oförändrat 58,2% 59,7% 58,7% 56,8% 56,5% 60,1% 59,5% 58,3% 61,5% 53,4% 57,0% 50,0% 59,8% 58,6% Ökar 26,8% 26,0% 26,6% 27,3% 25,5% 29,9% 27,1% 25,2% 22,6% 28,2% 29,7% 34,2% 24,2% 27,1% Vet ej 5,9% 7,1% 6,7% 5,5% 5,8% 2,3% 5,1% 5,0% 9,7% 7,3% 5,5% 9,2% 7,8% 8,3% Svarande Inget svar Tecken på avtagende prispress men fortsatt pessimism inom telekommunikation Med några undantag varierar förväntningarna på timprisets utveckling det kommande halvåret relativt lite mellan olika specialistområden. En klar majoritet tror på oförändrade arvoden. Bland IT-relaterade kompetensområdena finns störst optimism inom Interaktionsdesign (UX, grafisk design), följt av Warehousing/Business Intelligence. Områden med större pessimism kan skönjas är inom Telekommunikation och Coach/Metodstöd/Processutveckling. 11

12 eworkbarometern HÖSTEN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om utvecklingen de kommande 12 månaderna? Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 1,9% 14,3% 3,8% 1,9% 9,1% 9,3% 1,2% 5,9% 4,0% 2,4% 6,7% 5,9% 37,2% 32,2% 26,9% 23,7% 42,7% 47,6% 62,1% 61,3% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Höst 2013 Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? Vår 2013 Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Svarande Inget svar 1,9% 14,3% 37,2% 42,7% 3,8% ,9% 9,1% 32,2% 47,6% 9,3% ,2% 5,9% 62,1% 26,9% 4,0% ,4% 6,7% 61,3% 23,7% 5,9% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Totalt Öka mycket Svarande Inget svar 3,0% 19,2% 38,0% 36,3% 3,5% ,9% 10,4% 34,4% 44,3% 8,9% ,8% 6,6% 60,8% 27,6% 4,3% ,6% 7,4% 62,8% 23,0% 5,2% Totalt

13 eworkbarometern HÖSTEN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Stigande optimism om konsultmarknaden bland konsulterna i eworks nätverk Konsulterna är i höst mer optimistiska om efterfrågan på konsulttjänster generellt det kommande året, jämfört med i våras. I höst svarar 46,5 (39,8) procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att öka. Andelen optimister stiger alltså med 6,7 procentenheter. Nästan hela ökningen avser gruppen som tror att efterfrågan ökar lite, från 36,3 till 42,7 procent, och gruppen som tror på oförändrad efterfrågan är relativt stabil. 16,2 (22,2) procent svarar att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att minska, en 6,0 procentenheter färre än i vårens undersökning. Även när det gäller konsulternas eget kompetensområde är de i höst mer optimistiska om efterfrågan. I höst svarar 56,9 (53,2) procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster inom deras eget kompetensområde kommer att öka. 11,0 (12,3) procent svarar att de tror att efterfrågan på konsulttjänster inom deras eget område kommer att minska. Tendensen att optimismen är större när det kommer till det egna kompetensområdet kvarstår sedan tidigare undersökningar men skillnaden krymper. Konsulterna är i höst mer optimistiska om efterfrågan på konsulttjänster generellt det kommande året, jämfört med i våras. Oförändrad syn på konkurrensen Synen på konkurrensutvecklingen är relativt oförändrad. 30,9 procent tror nu att den ökar, sett till den inhemska marknaden, jämfört med 31,9 procent för ett halvår sedan. Andelen är relativt stabil, men innebär att ungefär en tredjedel av konsulterna varaktigt förväntar sig tuffare konkurrens framöver. De flesta, 62,1 (60,8) procent, tror dock fortfarande att konkurrensen förblir relativt oförändrad det kommande året. En klar minoritet väntar sig att konkurrensen minskar. När frågan avser konkurrens från utländska konsulter tror nästan lika många att konkurrensen ökar 29,6 procent (28,2). Nivån är stabil och kan tolkas som ett uttryck för att konsulterna ser konkurrensen som internationell. I höstens undersökning anser sig emellertid fler än tidigare ha stött på konkurrens från konsulter från utlandet som erbjuder sina tjänster på plats hos kunden och på distans från sitt hemland. Andelen steg till 40,6 procent från 34,0 procent i våras. 13

14 eworkbarometern HÖSTEN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Förväntad efterfrågan på konsulttjänster inom respektive kompetensområde? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 1,9% Total 14,4% 3,8% 37,2% 42,7% Total IT Teknik Verksamhetsutveckling Minskar mycket 1,9% 2,1% 1,9% 1,3% 2,1% Minskar lite 14,4% 14,8% 12,2% 13,7% IT 14,8% 3,4% 38,4% 41,2% Vara oförändrad 37,2% 38,4% 36,5% 33,4% Öka lite 42,7% 41,2% 44,9% 46,8% Öka mycket 3,8% 3,4% 4,5% 4,7% 1,9% Svarande Teknik 12,2% 4,5% 36,5% 44,9% Inget svar ,3% 13,7% Verksamhetsutveckling 4,7% 33,4% 46,8% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Högst optimism inom verksamhetskonsulting Mest optimistiska är konsulter inom verksamhetsutveckling. Här svarar 51,5 procent att de tror efterfrågan ökar, bara 15 procent tror att den kommer att minska. Minst optimistiska är IT-konsulterna, där 46,5 procent tror att efterfrågan ökar och 16,9 procent tror att den kommer att minska. 49,4 procent av teknikkonsulterna tror på ökad efterfrågan. Förväntningar om efterfrågan i specifika specialistområden framgår av nästa bild. 14

15 eworkbarometern HÖSTEN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Kompetensområde IT 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och Krav Test Arkitektur Systemutveckling (.NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Telekommunikation Warehousing/Business Intelligence Interaktionsdesign (UX, grafisk design) Coach/Metodstöd/Processutveckling Övrigt 2,1% 14,1% 5,1% 2,1% 14,0% 7,0% 2,7% 16,4% 5,4% 1,0% 12,5% 4,9% 2,8% 15,9% 5,0% 1,6% 12,9% 5,2% 1,8% 15,4% 3,7% 1,7% 14,4% 4,2% 2,1% 14,4% 5,9% 3,5% 12,4% 6,5% 0,8% 15,1% 7,1% 4,0% 2,7% 9,3% 1,9% 14,8% 6,2% 3,4% 12,6% 2,9% 36,7% 42,0% 31,5% 45,5% 36,6% 38,9% 35,5% 46,1% 36,6% 39,7% 40,7% 39,6% 38,9% 40,3% 36,7% 36,4% 31,8% 43,0% 41,2% 45,8% 38,1% 34,7% 38,9% 49,3% 35,2% 36,8% 41,9% 44,3% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och server-administration) Krav Test Arkitektur Systemutveckling (.NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Warehousing/Bu Tele- siness kommunikation Intelligence Interaktionsdesign (UX, grafisk design) Coach/Metodstöd/P rocessutveckling Övrigt Minskar mycket 2,1% 2,1% 2,7% 1,0% 2,8% 1,6% 1,8% 1,7% 2,1% 3,5% 0,8% 4,0% 1,9% 3,4% Minskar lite 14,1% 14,0% 16,4% 12,5% 15,9% 12,9% 15,4% 14,4% 14,4% 12,4% 15,1% 2,7% 14,8% 12,6% Vara oförändrad 36,7% 31,5% 36,6% 35,5% 36,6% 40,7% 38,9% 36,7% 36,4% 31,8% 38,1% 34,7% 35,2% 36,8% Öka lite 42,0% 45,5% 38,9% 46,1% 39,7% 39,6% 40,3% 43,0% 41,2% 45,8% 38,9% 49,3% 41,9% 44,3% Öka mycket 5,1% 7,0% 5,4% 4,9% 5,0% 5,2% 3,7% 4,2% 5,9% 6,5% 7,1% 9,3% 6,2% 2,9% Svarande Inget svar

16 eworkbarometern HÖSTEN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Har du personligen upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Höst 2013 Vår 2013 Ja, tio eller fler gånger Ja, färre än tio gånger 7,9% 32,7% Procent Antal Procent Antal Ja, tio eller fler gånger 7,9% 143 6,5% 120 Ja, färre än tio gånger 32,7% ,5% 512 Nej, aldrig Vet ej 7,4% 52,0% Nej, aldrig 52,0% ,0% 1078 Vet ej 7,4% 134 8,0% 149 Svarande Inget svar Den internationella konkurrensen upplevs ha ökat Fler än tidigare anser sig i höstens undersökning redan ha stött på konkurrens från konsulter från utlandet som antingen erbjuder sina tjänster på plats hos kunden eller på distans från sitt hemland, 40,6 procent jämfört med 34,0 procent i våras. Det kan tolkas som ett tydligt uttryck för att konsulterna ser konkurrensen som internationell. 29,6 procent (28,2) förväntar sig att konkurrensen från utländska konsulter kommer att öka. 16

17 eworkbarometern HÖSTEN 2013 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Höst 2013 Vår 2013 Procent Antal Procent Antal Enbart på hemorten 33,3% Enbart på hemorten 33,3% ,0% 506 I hela Sverige men inte i utlandet I hela Norden men inte utanför 10,7% 9,2% I hela Sverige men inte i utlandet 10,7% ,3% 169 I hela Norden men inte utanför 9,2% 136 8,6% 140 Även utanför Norden 46,9% ,1% 818 Svarande Inget svar Även utanför Norden 46,9% De flesta konsulter är beredda att flytta till uppdragen Konsulterna är i stor utsträckning beredda att flytta med uppdragen. Två tredjedelar av konsulterna säger sig beredda att ta uppdrag på annan ort, åtminstone i Sverige. 56,1 procent är beredda att ta uppdrag i hela Norden varav 46,9 procent även utanför Norden. 17

18 eworkbarometern HÖSTEN 2013 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Verksamhetsområde 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 33,3% Total 10,7% 9,2% 46,8% Total IT Teknik Verksamhets- utveckling 37,3% Enbart på hemorten 33,3% 37,3% 36,8% 18,9% IT Teknik 10,7% 8,9% 9,6% 9,6% 43,1% 36,8% I hela Sverige men inte i utlandet 10,7% 10,7% 9,6% 11,0% I hela Norden men inte utanför 9,2% 8,9% 9,6% 9,8% Även utanför Norden 46,8% 43,1% 43,9% 60,3% Svarande Inget svar ,9% 18,9% Verksamhetsutveckling 11,0% 9,8% 60,3% Enbart på hemorten I hela Norden men inte utanför I hela Sverige men inte i utlandet Även utanför Norden Fortsatt flexibla konsulter, framför allt inom området verksamhetskonsulter Konsulterna är i stor utsträckning beredda att flytta med uppdragen. 2/3 av konsulterna säger sig beredda att ta uppdrag på annan ort, åtminstone i Sverige. 56,1 procent är beredda att ta uppdrag i hela Norden varav 46,9 procent även utanför Norden. Verksamhetskonsulterna är mest benägna att flytta till uppdragen, till och med mer så än i föregående undersökning. 70 (67) procent kan tänka sig att ta uppdrag utomlands, merparten (60 procent) även utanför Norden. Av teknikkonsulterna är det 54 procent som är beredda att göra det. I genomsnitt var tredje konsult kan dock bara tänka sig uppdrag på hemorten. 18

19 eworkbarometern HÖSTEN 2013 UPPDRAG Har du någon gång varit på uppdrag via en konsultmäklare? Har du någon gång fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Ja 68,1% Ja 78,5% Nej 30,3% Nej 21,0% Vet ej 1,5% Vet ej 0,5% Procent Antal Procent Antal Ja 68,1% 1012 Ja 78,5% 157 Nej 30,3% 450 Nej 21,0% 42 Vet ej 1,5% 23 Vet ej 0,5% 1 Svarande 1485 Svarande 200 Inget svar 23 Inget svar 9 Kommentar 68,1 (63,2) procent av respondenterna svarar att de varit på uppdrag via en konsultmäklare. 30,3 (34,4 ) procent svarar nej. Andelen som svarat att de har varit på uppdrag via konsultmäklare har alltså ökat. Kommentar Denna fråga riktades mot konsultsäljare. Av dessa svarar hela 78,5 procent att de fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare. Andelen är marginellt högre än i våras. 19

20 eworkbarometern HÖSTEN 2013 UPPDRAG Hur stor betydelse anser du att konsultmäklare har för dina möjligheter att få uppdrag? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Mycket stor betydelse Stor betydelse Viss betydelse 13,0% 26,4% 36,8% Mycket liten betydelse 16,7% Procent Antal Mycket stor betydelse 13,0% 194 Stor betydelse 26,4% 393 Viss betydelse 36,8% 547 Mycket liten betydelse 16,7% 248 Ingen erfarenhet 7,1% 105 Svarande 1487 Inget svar 61 Ingen erfarenhet 7,1% Konsultmäklarna anses i stor utsträckning betydelsefulla, åtminstone som komplement Konsulterna som svarat på enkäten ser i stor utsträckning att konsultmäklarna är betydelsefulla. 39,4 procent av konsulterna tycker att konsultmäklare har stor eller mycket stor betydelse för deras möjlighet att få uppdrag. 36,8 procent anger viss betydelse. Den absoluta merparten tycker alltså fortsatt att konsultmäklarna har en betydelse för deras möjligheter att få uppdrag. 20

21 eworkbarometern HÖSTEN 2013 DRIVKRAFTER Intressanta uppdrag och beläggning viktigast för konsulten När konsulterna får ange vad som är viktigast för hur de upplever sin arbetssituation kommer Intressanta uppdrag högst med Utvecklande uppdrag på tredje plats. Det är tydligt att konsulterna ser det intellektuella innehållet i arbetsuppgifterna som det absolut viktigaste. På andra plats med betydligt färre röster kommer Lönsamma uppdrag. Det kan noteras att nära 60 procent av respondenterna har det inte med på listan över de tre viktigaste aspekterna. Även Möjlighet att själv styra hur mycket jag arbetar och tjänar respektive att kombinera arbete med familj och fritid placerar sig högt, på 4:e och 5:e plats. Vad är viktigast för hur du upplever din arbetssituation? Antal Intressant uppdrag 915 Lönsamma uppdrag 599 Utvecklande uppdrag 567 Möjlighet att själv styra hur mycket jag arbetar och tjänar 484 Möjlighet att kombinera arbete med familj och fritid 360 Uppdrag på min hemort 303 Möjlighet till kompetensutveckling 245 Möjlighet till flexibla arbetstider 242 Öka min beläggning 195 Att slippa arbeta med införsäljning av nya uppdrag 162 Socialt kontaktnät med branschkollegor 116 Administrativ avlastning 15 Totalt

22 Kontakt För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Claes Ruthberg Telefon +46 (0) Mailadress 22

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 07 420 00 fax +46 (0)8 07 420 01 www.tns-sifo.se Konsumentklimatet December 20 119303 Karna Larsson-Toll Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer