Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN Om eworkbarometern 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3"

Transkript

1

2 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag 19 Drivkrafter 20 Kontakt 22 2

3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Om eworkbarometern eworkbarometern är Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden. Undersökningen speglar konsultmarknadens förväntningar, drivkrafter och uppfattningar och ger en unik inblick i marknadsläget när den är som mest osäker, under vår och höst. Syftet med eworkbarometern är att stimulera till dialog och att identifiera förbättringsområden. Undersökningen genomförs framförallt i ework Scandinavia AB:s nätverk av specialister, marknadens största konsultnätverk. Nätverket omfattar över specialister som sträcker sig från enmansföretagare till konsulter i stora bolag. Datainsamlingen sker genom enkätintervjuer. Enkäterna utgår från ett stående frågebatteri som kompletteras med relevanta frågor från gång till gång. Rapporten är en sammanfattning av resultaten, baserad på ett urval av de frågor som ingår i undersökningen. Undersökningen utfördes under hösten personer svarade. eworkbarometern har sedan år 2005 varit en rullande årlig mätning. Från och med 2013 har eworkbarometern förändrats till innehåll och form. Mer utrymme har givits för attitydfrågor i syfte att stärka positionen som en objektiv marknadsundersökning. 3

4 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 Nu kommer tecken på att konsultmarknaden kan vara på väg att vända uppåt. I höstens eworkbarometer signalerar konsulterna stigande optimism. Betydligt fler tror nu på ökande efterfrågan och det finns även indikationer på stigande timarvoden. Detta framgår av senaste eworkbarometern, Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden. Konsulterna är i höst mer optimistiska om efterfrågan på konsulttjänster generellt det kommande året, jämfört med i våras. I höst svarar 46,5 (39,8) procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att öka. Andelen optimister stiger alltså med 6,7 procentenheter. Nästan hela ökningen avser gruppen som tror att efterfrågan ökar lite, från 36,3 till 42,7 procent, och gruppen som tror på oförändrad efterfrågan är relativt stabil. 16,2 (22,2) procent svarar att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att minska, 6,0 procentenheter färre än i vårens undersökning. 4

5 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Stigande optimism om konsultmarknaden bland konsulterna i eworks nätverk Oförändrad syn på konkurrensutvecklingen Samtidigt som fler konsulter tror att efterfrågan på konsulttjänster kommer att öka, stiger även optimismen kring arvodesnivåerna. Fler konsulter förväntar sig i höstens undersökning stigande arvodesnivåer. 26,4 (23,9) procent tror att arvodet kommer att öka de kommande sex månaderna. 9,3 (8,1) procent tror att det kommer att minska. Den ökande optimismen kan även ses i ljuset av att de angivna arvodesnivåerna faktiskt sjunkit något sedan vårens undersökning. Det tyder på att konsulterna har upplevt en viss prispress, samtidigt som det alltså finns förväntningar om att denna är på väg att lätta. Även när det gäller efterfrågan specifikt inom konsulternas eget kompetensområde är de i höst mer optimistiska. I höst svarar 56,9 (53,2) procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster inom deras eget kompetensområde kommer att öka. 11,0 (12,3) procent svarar att de tror att efterfrågan på konsulttjänster inom deras eget område kommer att minska. Tendensen att optimismen är större när det kommer till det egna kompetensområdet kvarstår sedan tidigare undersökningar men skillnaden krymper. Synen på konkurrensutvecklingen inom konsultens eget kompetensområde är relativt oförändrad. 30,9 procent tror nu att den ökar, sett till den inhemska marknaden, jämfört med 31,9 procent för ett halvår sedan. Andelen är relativt stabil, men innebär att ungefär en tredjedel av konsulterna varaktigt förväntar sig tuffare konkurrens framöver. De flesta, 62,1 (60,8) procent, tror dock fortfarande att konkurrensen förblir relativt oförändrad det kommande året. En klar minoritet väntar sig att konkurrensen minskar. När frågan avser konkurrens från utländska konsulter tror nästan lika många att konkurrensen ökar 29,6 procent (28,2). Nivån är stabil och kan tolkas som ett uttryck för att konsulterna ser konkurrensen som internationell. I höstens undersökning anser sig emellertid fler än tidigare ha stött på konkurrens från konsulter från utlandet. Det avser konsulter som erbjuder sina tjänster på plats hos kunden och på distans från sitt hemland. Andelen steg till 40,6 procent jämfört med 34,0 procent i våras. Konsulterna är också i stor utsträckning beredda att flytta med uppdragen. 2/3 av konsulterna säger sig beredda att ta uppdrag på annan ort, åtminstone i Sverige. 56,1 procent är beredda att ta uppdrag i hela Norden varav 46,9 procent även utanför Norden. 5

6 eworkbarometern HÖSTEN 2013 RESULTAT FRÅN HÖSTENS UNDERSÖKNING 6

7 eworkbarometern HÖSTEN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 500 eller mindre 5,7% ,1% ,9% ,8% ,9% ,1% ,6% 4,5% 1,1% 0,9% Höst 2013 Vår 2013 Procent Antal Procent Antal 500 eller mindre 5,7% 99 6,9% ,1% 209 9,4% ,9% ,8% ,8% ,7% ,9% ,8% ,1% ,8% ,6% 97 8,0% ,5% 77 5,0% ,1% 19 1,4% ,9% 15 0,9% eller mer 2,3% 40 3,3% 61 Svarande Inget svar eller mer 2,3% Viss prispress sedan senaste undersökningen Medianarvodet för konsulter som svarat på enkäten är 800 kronor i timmen (definierat som det arvode som lika många har angett lika eller högre respektive lika eller lägre). 21,8 procent uppger denna nivå, något fler än i våras (19,7). Vi ser dock att 33,7 (30,1) procent, ligger under 800 kronor, alltså en något högre andel i höstens undersökning. De som uppger 900 kr och uppåt har minskat från 50,2 procent till 44,4 procent. Sammantaget kan detta tolkas som en indikation på att priserna har varit under viss press sedan i våras då förra undersökningen genomfördes. 7

8 eworkbarometern HÖSTEN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Verksamhetsområde 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 5,8% 12,1% 15,9% 21,8% 18,0% Total 12,1% 5,6% 4,5% 1,1% 0,8% 2,3% 5,0% 12,2% 17,2% 24,7% 20,2% IT 10,9% 4,7% 3,3% 0,5% 0,2% 1,1% 16,7% 33,3% 22,2% 16,0% 5,6% Teknik 4,2% 0,7% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 4,1% 3,5% 9,2% 14,6% 15,4% Verksamhetsutveckling 19,2% 10,6% 9,8% 3,5% 2,7% 7,3% Total IT Teknik Verksamhetsutveckling 500 eller mindre 5,8% 5,0% 16,7% 4,1% ,1% 12,2% 33,3% 3,5% ,9% 17,2% 22,2% 9,2% ,8% 24,7% 16,0% 14,6% ,0% 20,2% 5,6% 15,4% ,1% 10,9% 4,2% 19,2% ,6% 4,7% 0,7% 10,6% ,5% 3,3% 0,7% 9,8% ,1% 0,5% 0,0% 3,5% ,8% 0,2% 0,7% 2,7% 1500 eller mer 2,3% 1,1% 0,0% 7,3% Svarande Inget svar eller mindre eller mer Kommentar Medianarvodet för IT-konsulter som svarat på enkäten är 800 kronor i timmen (definierat som det arvode som lika många har angett lika eller högre respektive lika eller lägre). Teknikkonsulternas arvodesnivåer är något lägre än inom IT med en median på 700 kronor. För verksamhetskonsulter anges medianarvodet kronor i timmen. 8

9 eworkbarometern HÖSTEN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Kön 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 5,6% 12,1% 15,8% 21,9% 17,9% Total 12,2% 5,8% 4,5% 1,1% 0,8% 2,3% 5,8% 12,6% 16,4% 21,5% 18,1% Man 11,9% 5,6% 4,4% 0,9% 0,5% 2,3% 4,4% 9,6% 12,4% 23,7% 17,3% Kvinna 13,7% 6,8% 4,8% 2,4% 2,4% 2,4% Höst 2013 Vår 2013 Total Man Kvinna Total Man Kvinna 500 eller mindre 5,6% 5,8% 4,4% 7,0% 6,4% 10,0% ,1% 12,6% 9,6% 9,4% 9,9% 6,6% ,8% 16,4% 12,4% 13,8% 14,4% 11,0% ,9% 21,5% 23,7% 19,7% 20,0% 18,2% ,9% 18,1% 17,3% 17,8% 17,5% 19,1% ,2% 11,9% 13,7% 13,9% 13,5% 15,7% ,8% 5,6% 6,8% 8,0% 7,7% 9,1% ,5% 4,4% 4,8% 5,0% 4,9% 5,3% ,1% 0,9% 2,4% 1,4% 1,6% 0,6% ,8% 0,5% 2,4% 0,9% 0,8% 1,3% 1500 eller mer 2,3% 2,3% 2,4% 3,2% 3,2% 3,1% Svarande Inget svar eller mindre eller mer Kommentar Kvinnor är överrepresenterade bland de konsulter som uppger timarvodet 1000 kronor eller högre. Detta är en tendens som håller i sig sedan föregående mätning. Kvinnor är även överrepresenterade i gruppen verksamhetskonsulter, vilket tycks kunna förklara skillnaden i arvodesnivåer. På nivåerna kronor i timmen är det ungefär lika stor andel av båda könen. Skillnaden är dock relativt liten i det högsta intervallet. Noteras bör även att det är förhållandevis få kvinnor i enkäten. 9

10 eworkbarometern HÖSTEN 2013 ARVODE Vad tror du om ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Minskar 9,3% Oförändrat 58,7% Ökar 26,4% Vet ej 5,6% Höst 2013 Vår 2013 Procent Antal Procent Antal Minskar 9,3% 173 8,1% 156 Oförändrat 58,7% ,3% 1180 Ökar 26,4% ,9% 461 Vet ej 5,6% 105 6,6% 128 Svarande Inget svar Något ökande optimism kring arvodesnivån I höstens undersökning är det fler konsulter som förväntar sig stigande arvodesnivåer. 26,4 (23,9) procent tror arvodet kommer att öka kommande sex månaderna. 9,3 (8,1) procent tror att det kommer att minska. Den stigande optimismen kring arvodesnivåerna ligger i linje med att fler tror på stigande efterfrågan. Antalet som tror på en ökning är alltjämt tre gånger så många som de som tror på en minskning. Variationerna är små och omkring 60 procent tror på oförändrade timpriser både nu och i våras. Teknikkonsulterna har den mest optimistiska synen på arvodesutvecklingen. Här tror 33,0 procent på en ökning. Arvodesnivåerna är dock något lägre än inom IT med en median på 700 kronor. 10

11 eworkbarometern HÖSTEN 2013 ARVODE Ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? Kompetensområde IT 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och serveradministration) Krav Test Arkitektur Systemutveckling (.NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Telekommunikation Warehousing/Business Intelligence 9,1% 5,9% 7,1% 7,1% 8,0% 6,7% 10,4% 5,5% 12,2% 5,8% 7,7% 2,3% 8,3% 5,1% 11,5% 5,0% 6,2% 9,7% 11,2% 7,3% 7,8% 5,5% 26,8% 26,0% 26,6% 27,3% 25,5% 29,9% 27,1% 25,2% 22,6% 28,2% 29,7% 58,2% 59,7% 58,7% 56,8% 56,5% 60,1% 59,5% 58,3% 61,5% 53,4% 57,0% Interaktionsdesign (UX, grafisk design) 6,6% 9,2% 34,2% 50,0% Coach/Metodstöd/Processutveckling Övrigt 8,2% 7,8% 6,1% 8,3% 24,2% 27,1% 59,8% 58,6% Minskar Oförändrat Ökar Vet ej Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och server-administration) Krav Test Arkitektur Systemutveckling (.NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Telekommunikation Warehousing/ Business Interaktionsdesign Intelligence (UX, grafisk design) Coach/Metodstöd/ Processutveckling Övrigt Minskar 9,1% 7,1% 8,0% 10,4% 12,2% 7,7% 8,3% 11,5% 6,2% 11,2% 7,8% 6,6% 8,2% 6,1% Oförändrat 58,2% 59,7% 58,7% 56,8% 56,5% 60,1% 59,5% 58,3% 61,5% 53,4% 57,0% 50,0% 59,8% 58,6% Ökar 26,8% 26,0% 26,6% 27,3% 25,5% 29,9% 27,1% 25,2% 22,6% 28,2% 29,7% 34,2% 24,2% 27,1% Vet ej 5,9% 7,1% 6,7% 5,5% 5,8% 2,3% 5,1% 5,0% 9,7% 7,3% 5,5% 9,2% 7,8% 8,3% Svarande Inget svar Tecken på avtagende prispress men fortsatt pessimism inom telekommunikation Med några undantag varierar förväntningarna på timprisets utveckling det kommande halvåret relativt lite mellan olika specialistområden. En klar majoritet tror på oförändrade arvoden. Bland IT-relaterade kompetensområdena finns störst optimism inom Interaktionsdesign (UX, grafisk design), följt av Warehousing/Business Intelligence. Områden med större pessimism kan skönjas är inom Telekommunikation och Coach/Metodstöd/Processutveckling. 11

12 eworkbarometern HÖSTEN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om utvecklingen de kommande 12 månaderna? Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 1,9% 14,3% 3,8% 1,9% 9,1% 9,3% 1,2% 5,9% 4,0% 2,4% 6,7% 5,9% 37,2% 32,2% 26,9% 23,7% 42,7% 47,6% 62,1% 61,3% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Höst 2013 Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? Vår 2013 Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Svarande Inget svar 1,9% 14,3% 37,2% 42,7% 3,8% ,9% 9,1% 32,2% 47,6% 9,3% ,2% 5,9% 62,1% 26,9% 4,0% ,4% 6,7% 61,3% 23,7% 5,9% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Totalt Öka mycket Svarande Inget svar 3,0% 19,2% 38,0% 36,3% 3,5% ,9% 10,4% 34,4% 44,3% 8,9% ,8% 6,6% 60,8% 27,6% 4,3% ,6% 7,4% 62,8% 23,0% 5,2% Totalt

13 eworkbarometern HÖSTEN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Stigande optimism om konsultmarknaden bland konsulterna i eworks nätverk Konsulterna är i höst mer optimistiska om efterfrågan på konsulttjänster generellt det kommande året, jämfört med i våras. I höst svarar 46,5 (39,8) procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att öka. Andelen optimister stiger alltså med 6,7 procentenheter. Nästan hela ökningen avser gruppen som tror att efterfrågan ökar lite, från 36,3 till 42,7 procent, och gruppen som tror på oförändrad efterfrågan är relativt stabil. 16,2 (22,2) procent svarar att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att minska, en 6,0 procentenheter färre än i vårens undersökning. Även när det gäller konsulternas eget kompetensområde är de i höst mer optimistiska om efterfrågan. I höst svarar 56,9 (53,2) procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster inom deras eget kompetensområde kommer att öka. 11,0 (12,3) procent svarar att de tror att efterfrågan på konsulttjänster inom deras eget område kommer att minska. Tendensen att optimismen är större när det kommer till det egna kompetensområdet kvarstår sedan tidigare undersökningar men skillnaden krymper. Konsulterna är i höst mer optimistiska om efterfrågan på konsulttjänster generellt det kommande året, jämfört med i våras. Oförändrad syn på konkurrensen Synen på konkurrensutvecklingen är relativt oförändrad. 30,9 procent tror nu att den ökar, sett till den inhemska marknaden, jämfört med 31,9 procent för ett halvår sedan. Andelen är relativt stabil, men innebär att ungefär en tredjedel av konsulterna varaktigt förväntar sig tuffare konkurrens framöver. De flesta, 62,1 (60,8) procent, tror dock fortfarande att konkurrensen förblir relativt oförändrad det kommande året. En klar minoritet väntar sig att konkurrensen minskar. När frågan avser konkurrens från utländska konsulter tror nästan lika många att konkurrensen ökar 29,6 procent (28,2). Nivån är stabil och kan tolkas som ett uttryck för att konsulterna ser konkurrensen som internationell. I höstens undersökning anser sig emellertid fler än tidigare ha stött på konkurrens från konsulter från utlandet som erbjuder sina tjänster på plats hos kunden och på distans från sitt hemland. Andelen steg till 40,6 procent från 34,0 procent i våras. 13

14 eworkbarometern HÖSTEN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Förväntad efterfrågan på konsulttjänster inom respektive kompetensområde? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 1,9% Total 14,4% 3,8% 37,2% 42,7% Total IT Teknik Verksamhetsutveckling Minskar mycket 1,9% 2,1% 1,9% 1,3% 2,1% Minskar lite 14,4% 14,8% 12,2% 13,7% IT 14,8% 3,4% 38,4% 41,2% Vara oförändrad 37,2% 38,4% 36,5% 33,4% Öka lite 42,7% 41,2% 44,9% 46,8% Öka mycket 3,8% 3,4% 4,5% 4,7% 1,9% Svarande Teknik 12,2% 4,5% 36,5% 44,9% Inget svar ,3% 13,7% Verksamhetsutveckling 4,7% 33,4% 46,8% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Högst optimism inom verksamhetskonsulting Mest optimistiska är konsulter inom verksamhetsutveckling. Här svarar 51,5 procent att de tror efterfrågan ökar, bara 15 procent tror att den kommer att minska. Minst optimistiska är IT-konsulterna, där 46,5 procent tror att efterfrågan ökar och 16,9 procent tror att den kommer att minska. 49,4 procent av teknikkonsulterna tror på ökad efterfrågan. Förväntningar om efterfrågan i specifika specialistområden framgår av nästa bild. 14

15 eworkbarometern HÖSTEN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Kompetensområde IT 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och Krav Test Arkitektur Systemutveckling (.NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Telekommunikation Warehousing/Business Intelligence Interaktionsdesign (UX, grafisk design) Coach/Metodstöd/Processutveckling Övrigt 2,1% 14,1% 5,1% 2,1% 14,0% 7,0% 2,7% 16,4% 5,4% 1,0% 12,5% 4,9% 2,8% 15,9% 5,0% 1,6% 12,9% 5,2% 1,8% 15,4% 3,7% 1,7% 14,4% 4,2% 2,1% 14,4% 5,9% 3,5% 12,4% 6,5% 0,8% 15,1% 7,1% 4,0% 2,7% 9,3% 1,9% 14,8% 6,2% 3,4% 12,6% 2,9% 36,7% 42,0% 31,5% 45,5% 36,6% 38,9% 35,5% 46,1% 36,6% 39,7% 40,7% 39,6% 38,9% 40,3% 36,7% 36,4% 31,8% 43,0% 41,2% 45,8% 38,1% 34,7% 38,9% 49,3% 35,2% 36,8% 41,9% 44,3% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och server-administration) Krav Test Arkitektur Systemutveckling (.NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Warehousing/Bu Tele- siness kommunikation Intelligence Interaktionsdesign (UX, grafisk design) Coach/Metodstöd/P rocessutveckling Övrigt Minskar mycket 2,1% 2,1% 2,7% 1,0% 2,8% 1,6% 1,8% 1,7% 2,1% 3,5% 0,8% 4,0% 1,9% 3,4% Minskar lite 14,1% 14,0% 16,4% 12,5% 15,9% 12,9% 15,4% 14,4% 14,4% 12,4% 15,1% 2,7% 14,8% 12,6% Vara oförändrad 36,7% 31,5% 36,6% 35,5% 36,6% 40,7% 38,9% 36,7% 36,4% 31,8% 38,1% 34,7% 35,2% 36,8% Öka lite 42,0% 45,5% 38,9% 46,1% 39,7% 39,6% 40,3% 43,0% 41,2% 45,8% 38,9% 49,3% 41,9% 44,3% Öka mycket 5,1% 7,0% 5,4% 4,9% 5,0% 5,2% 3,7% 4,2% 5,9% 6,5% 7,1% 9,3% 6,2% 2,9% Svarande Inget svar

16 eworkbarometern HÖSTEN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Har du personligen upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Höst 2013 Vår 2013 Ja, tio eller fler gånger Ja, färre än tio gånger 7,9% 32,7% Procent Antal Procent Antal Ja, tio eller fler gånger 7,9% 143 6,5% 120 Ja, färre än tio gånger 32,7% ,5% 512 Nej, aldrig Vet ej 7,4% 52,0% Nej, aldrig 52,0% ,0% 1078 Vet ej 7,4% 134 8,0% 149 Svarande Inget svar Den internationella konkurrensen upplevs ha ökat Fler än tidigare anser sig i höstens undersökning redan ha stött på konkurrens från konsulter från utlandet som antingen erbjuder sina tjänster på plats hos kunden eller på distans från sitt hemland, 40,6 procent jämfört med 34,0 procent i våras. Det kan tolkas som ett tydligt uttryck för att konsulterna ser konkurrensen som internationell. 29,6 procent (28,2) förväntar sig att konkurrensen från utländska konsulter kommer att öka. 16

17 eworkbarometern HÖSTEN 2013 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Höst 2013 Vår 2013 Procent Antal Procent Antal Enbart på hemorten 33,3% Enbart på hemorten 33,3% ,0% 506 I hela Sverige men inte i utlandet I hela Norden men inte utanför 10,7% 9,2% I hela Sverige men inte i utlandet 10,7% ,3% 169 I hela Norden men inte utanför 9,2% 136 8,6% 140 Även utanför Norden 46,9% ,1% 818 Svarande Inget svar Även utanför Norden 46,9% De flesta konsulter är beredda att flytta till uppdragen Konsulterna är i stor utsträckning beredda att flytta med uppdragen. Två tredjedelar av konsulterna säger sig beredda att ta uppdrag på annan ort, åtminstone i Sverige. 56,1 procent är beredda att ta uppdrag i hela Norden varav 46,9 procent även utanför Norden. 17

18 eworkbarometern HÖSTEN 2013 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Verksamhetsområde 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 33,3% Total 10,7% 9,2% 46,8% Total IT Teknik Verksamhets- utveckling 37,3% Enbart på hemorten 33,3% 37,3% 36,8% 18,9% IT Teknik 10,7% 8,9% 9,6% 9,6% 43,1% 36,8% I hela Sverige men inte i utlandet 10,7% 10,7% 9,6% 11,0% I hela Norden men inte utanför 9,2% 8,9% 9,6% 9,8% Även utanför Norden 46,8% 43,1% 43,9% 60,3% Svarande Inget svar ,9% 18,9% Verksamhetsutveckling 11,0% 9,8% 60,3% Enbart på hemorten I hela Norden men inte utanför I hela Sverige men inte i utlandet Även utanför Norden Fortsatt flexibla konsulter, framför allt inom området verksamhetskonsulter Konsulterna är i stor utsträckning beredda att flytta med uppdragen. 2/3 av konsulterna säger sig beredda att ta uppdrag på annan ort, åtminstone i Sverige. 56,1 procent är beredda att ta uppdrag i hela Norden varav 46,9 procent även utanför Norden. Verksamhetskonsulterna är mest benägna att flytta till uppdragen, till och med mer så än i föregående undersökning. 70 (67) procent kan tänka sig att ta uppdrag utomlands, merparten (60 procent) även utanför Norden. Av teknikkonsulterna är det 54 procent som är beredda att göra det. I genomsnitt var tredje konsult kan dock bara tänka sig uppdrag på hemorten. 18

19 eworkbarometern HÖSTEN 2013 UPPDRAG Har du någon gång varit på uppdrag via en konsultmäklare? Har du någon gång fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Ja 68,1% Ja 78,5% Nej 30,3% Nej 21,0% Vet ej 1,5% Vet ej 0,5% Procent Antal Procent Antal Ja 68,1% 1012 Ja 78,5% 157 Nej 30,3% 450 Nej 21,0% 42 Vet ej 1,5% 23 Vet ej 0,5% 1 Svarande 1485 Svarande 200 Inget svar 23 Inget svar 9 Kommentar 68,1 (63,2) procent av respondenterna svarar att de varit på uppdrag via en konsultmäklare. 30,3 (34,4 ) procent svarar nej. Andelen som svarat att de har varit på uppdrag via konsultmäklare har alltså ökat. Kommentar Denna fråga riktades mot konsultsäljare. Av dessa svarar hela 78,5 procent att de fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare. Andelen är marginellt högre än i våras. 19

20 eworkbarometern HÖSTEN 2013 UPPDRAG Hur stor betydelse anser du att konsultmäklare har för dina möjligheter att få uppdrag? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Mycket stor betydelse Stor betydelse Viss betydelse 13,0% 26,4% 36,8% Mycket liten betydelse 16,7% Procent Antal Mycket stor betydelse 13,0% 194 Stor betydelse 26,4% 393 Viss betydelse 36,8% 547 Mycket liten betydelse 16,7% 248 Ingen erfarenhet 7,1% 105 Svarande 1487 Inget svar 61 Ingen erfarenhet 7,1% Konsultmäklarna anses i stor utsträckning betydelsefulla, åtminstone som komplement Konsulterna som svarat på enkäten ser i stor utsträckning att konsultmäklarna är betydelsefulla. 39,4 procent av konsulterna tycker att konsultmäklare har stor eller mycket stor betydelse för deras möjlighet att få uppdrag. 36,8 procent anger viss betydelse. Den absoluta merparten tycker alltså fortsatt att konsultmäklarna har en betydelse för deras möjligheter att få uppdrag. 20

21 eworkbarometern HÖSTEN 2013 DRIVKRAFTER Intressanta uppdrag och beläggning viktigast för konsulten När konsulterna får ange vad som är viktigast för hur de upplever sin arbetssituation kommer Intressanta uppdrag högst med Utvecklande uppdrag på tredje plats. Det är tydligt att konsulterna ser det intellektuella innehållet i arbetsuppgifterna som det absolut viktigaste. På andra plats med betydligt färre röster kommer Lönsamma uppdrag. Det kan noteras att nära 60 procent av respondenterna har det inte med på listan över de tre viktigaste aspekterna. Även Möjlighet att själv styra hur mycket jag arbetar och tjänar respektive att kombinera arbete med familj och fritid placerar sig högt, på 4:e och 5:e plats. Vad är viktigast för hur du upplever din arbetssituation? Antal Intressant uppdrag 915 Lönsamma uppdrag 599 Utvecklande uppdrag 567 Möjlighet att själv styra hur mycket jag arbetar och tjänar 484 Möjlighet att kombinera arbete med familj och fritid 360 Uppdrag på min hemort 303 Möjlighet till kompetensutveckling 245 Möjlighet till flexibla arbetstider 242 Öka min beläggning 195 Att slippa arbeta med införsäljning av nya uppdrag 162 Socialt kontaktnät med branschkollegor 116 Administrativ avlastning 15 Totalt

22 Kontakt För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Claes Ruthberg Telefon +46 (0) Mailadress 22

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget.

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. 1. Inledning Vid ett styrgruppsmöte i IEC den 15 november diskuterades IEC:s möjligheter att agera

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

Effektiv kommunikation inom skolan

Effektiv kommunikation inom skolan Effektiv kommunikation inom skolan - skolledare om den egna arbetssituationen Microsoft Sverige, Anna Erman Synovate, David Ahlin 2008-11-10 Synovate 2007 1 Innehållsförteckning Syfte och metod Nyheter

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan

Hushållens ränteförväntningar. Feb mar 13. Sep 12. Sep okt. Nov Dec. apr. 12 jan Ekonomirapport från SKOP om, 17 s - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför riksbankens onsdagsmöte - Hushållen räknar med fortsatt låga räntor - Trots negativ reporänta tror många på räntesänkningar - Bara

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher

Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Verkstadsbarometern 2015 Utmaningar och möjligheter i en av Sveriges viktigaste branscher Q3 2015 Verkstadsbarometern en undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Stockholm 2014-04-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3 2014 Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i januari

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor och familjeförhållanden för företagande kvinnor Andreas Mångs Kort om projektet Med hjälp av enkät och registerdata har vi bl.a. studerat

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

- För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga priserna

- För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga priserna Ekonomirapport från SKOP om i - kommentar av SKOP:s docent Ör Hultåker - För bostadskostnader och mat ligger inflationsförväntningarna i uppåtriktad trend - Men stabila förväntningar om de genomsnittliga

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer