Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6"

Transkript

1

2

3 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag 19 Drivkrafter 20 Kontakt 22 3

4 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Om eworkbarometern eworkbarometern är Nordens största undersökning av konsultmarknaden. Den har tidigare utförts enskilt i de nordiska länderna. För första gången genomförs den nu samtidigt i samtliga nordiska länder. Därmed ger den en unik inblick i läget på den nordiska konsultmarknaden. ework har etablerat Nordens största konsultnätverk med över specialister inom IT/telekom, teknik och verksamhetsutveckling. I detta nätverk har ework sedan 2005 genomfört eworkbarometern, en återkommande undersökning om stämningsläget på marknaden och konsulternas framtidstro. Den har tidigare utförts i samtliga nordiska länder, och i Sverige etablerat en position som konsultmarknadens största undersökning. Datainsamlingen sker genom enkätintervjuer. Enkäterna utgår från ett stående frågebatteri som kompletteras med relevanta frågor från gång till gång. Rapporten är en sammanfattning av resultaten, baserad på ett urval av de frågor som ingår i undersökningen. Undersökningen utfördes under försommaren personer svarade, varav i: Danmark 173, Finland 227, Norge 181 och Sverige

5 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Högtryck på konsultmarknaden i sommarens eworkbarometer 2014 I sommar är det högtryck bland konsulterna. Konsultmarknaden tycks nu definitivt ha vänt uppåt, efter de senare årens lågkonjunktur. Det framgår av eworkbarometern som nu för första gången genomförs samtidigt för hela Norden. Konsulterna är inför den stundande sommaren mer optimistiska än på länge om efterfrågan på konsulttjänster. Idag svarar 52,4 procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att öka den kommande 12-månadersperioden. Det är den högsta noteringen på tre år. De svenska resultaten är fullt ut jämförbara, och jämför man dessa är trenden klart stigande; idag tror 54,8 procent av konsulterna på ökande efterfrågan mot 46,5 procent i höstas och 39,8 procent våren Andelen pessimister, dvs. de som tror på minskande efterfrågan kommande året, har i praktiken halverats till 11,6 procent jämfört med 22,2 procent våren 2013 (i Sverige). I Danmark är optimismen störst, hela 69,2 procent av konsulterna tror på ökande efterfrågan. I Norge är stämningen inte lika positiv. 31,3 procent av de norska konsulterna tror att efterfrågan stiger, och nästan lika många, 25,3 procent tror att den sjunker. I Finland tror 43,6 procent på stigande efterfrågan, 18,4 procent tror på minskande efterfrågan. 5

6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 RESULTAT FRÅN SOMMARENS UNDERSÖKNING 6

7 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Högre tryck än på länge på konsultmarknaden enligt konsulterna i eworks nätverk Konsulterna är i sommar och inför den kommande hösten mer optimistiska än på länge när det gäller efterfrågan på konsulttjänster. Idag svarar 52,4 procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att öka kommande 12-månadersperioden. Det är den högsta noteringen på tre år. Andelen pessimister, dvs. de som tror på minskande efterfrågan kommande året, har i praktiken halverats sedan våren 2013, från 22,2 procent till 11,6. I Danmark är optimismen störst, hela 69,2 procent av konsulterna tror på ökande efterfrågan på konsulttjänster. I Sverige tror 54,8 procent av konsulterna på ökande efterfrågan vilket innebär en stigande trend jämfört med de senaste två mätningarna; 46,5 procent i höstas och 39,8 procent våren I Norge är stämningen inte lika positiv. 31,3 procent av de norska konsulterna tror att efterfrågan stiger, och nästan lika många, 25,3 procent tror att den sjunker. I Finland tror 43,6 procent på stigande efterfrågan, 18,4 procent tror på minskande efterfrågan. Konsulterna är mer optimistiska än på länge om efterfrågan på konsulttjänster. 7

8 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om efterfrågeutvecklingen de kommande 12 månaderna? Efterfrågan på konsulttjänster generellt? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Svarande Inget svar Efterfrågan på konsulttjänster generellt? 1,6% 10,0% 36,1% 47,7% Sommar 2014 (Norden) 1,6% 10,0% 36,1% 47,7% 4,7% Sommar 2014 (Sverige) 1,4% 7,8% 36% 50,4% 4,4% Höst 2013 (Sverige) 1,9% 14,3% 37,2% 42,7% 3,8% Vår 2013 (Sverige) 3,0% 19,2% 38,0% 36,3% 3,5% ,7% Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? 1,6% 8,5% 32,0% Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Svarande Sommar 2014 (Norden) 1,6% 8,5% 32,0% 47,3% 10,6% Inget svar 47,3% Sommar 2014 (Sverige) 1,2% 7,3% 31,8% 48,3% 11,5% ,6% Höst 2013 (Sverige) 1,9% 9,1% 32,2% 47,6% 9,3% Vår 2013 (Sverige) 1,9% 10,4% 34,4% 44,3% 8,9% Minskar mycket Minskar lite 8

9 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om efterfrågeutvecklingen de kommande 12 månaderna? Total Danmark Finland Norge Sverig e Annat Minskar mycket 1,6% 0,6% 2,8% 2,4% 1,4% 0% Minskar lite 10% 5,7% 15,6% 22,9% 7,8% 0% Vara oförändrad 36% 24,5% 38,1% 43,4% 36% 40,7% Öka lite 47,8% 57,9% 41,3% 27,7% 50,4% 55,6% Öka mycket 4,7% 11,3% 2,3% 3,6% 4,4% 3,7% Svarande Inget svar

10 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Förväntad efterfrågan på konsulttjänster inom respektive kompetensområde? Total IT Teknik Verksamhetsutveckling Minskar mycket 1,5% 1,2% 2,9% 2,4% Minskar lite 10% 10% 10,8% 9,7% Vara oförändrad 36,1% 38,2% 30,2% 31,3% Öka lite 47,6% 46,8% 48,2% 50,1% Öka mycket 4,7% 3,9% 7,9% 6,5% Svarande Inget svar Kommentar Mest optimistiska är konsulter inom verksamhetsutveckling. Här svarar 56,6 procent att de tror efterfrågan ökar, bara 12,1 procent tror att den kommer att minska. Minst optimistiska är IT-konsulterna, där 50,7 procent tror att efterfrågan ökar och 11,2 procent tror att den kommer att minska. 56,1 procent av teknikkonsulterna tror på ökad efterfrågan. Förväntningar om efterfrågan i specifika specialistområden framgår av nästa bild. 10

11 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Kompetensområde IT Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och serveradministration) Krav Test Arkitektur Systemutveckling (NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Telekommunikation Warehousing/ Business Intelligence Interaktionsdesign (UX, grafisk design) Coach/ Metodstöd/ Processutveckling Övrigt Minskar mycket 1,2% 1,4% 0,7% 0% 1,4% 1% 0,6% 1% 1,3% 3,2% 0,7% 1,4% 0,9% 3% Minskar lite 10% 8,3% 9,5% 10,1% 9,7% 10,8% 7,4% 10,1% 12,3% 6,4% 14,6% 5,4% 8,7% 11,2% Vara oförändrad 38,2% 33,8% 32,8% 34,3% 34,4% 38,3% 39,2% 35,6% 33,1% 32,5% 36,5% 32,4% 34,5% 36,6% Öka lite 46,8% 51% 53% 51,1% 49,8% 45,9% 48,5% 49,7% 46,8% 52,9% 43,8% 48,6% 52% 45,5% Öka mycket 3,9% 5,5% 4,1% 4,6% 4,7% 4% 4,2% 3,6% 6,5% 5,1% 4,4% 12,2% 3,9% 3,7% Svarande Inget svar

12 eworkbarometern SOMMAREN 2014 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Total Danmark Finland Norge Sverige Annat, 30 eller mindre 2,3% 2,6% 4,9% 1,2% 1,8% 3,8% 40 2,6% 3,3% 4,4% 1,2% 2,4% 0% 50 4,2% 2,6% 7,8% 3% 4% 0% 60 7,6% 4,6% 9,8% 0,6% 8,6% 7,7% 70 11,8% 11,8% 12,7% 2,4% 12,9% 23,1% 80 15% 18,3% 13,2% 3,6% 16,8% 7,7% 90 14,6% 13,7% 9,8% 7,7% 16,7% 11,5% ,3% 19,6% 17,2% 11,9% 15% 11,5% 110 9,8% 5,2% 7,8% 19,6% 9,2% 11,5% 120 6,1% 5,9% 5,4% 18,5% 4,4% 3,8% 130 4,1% 4,6% 2% 11,9% 3,4% 0% 140 2,1% 0,7% 1,5% 7,1% 1,6% 3,8% 150 eller mer 4,6% 7,2% 3,4% 11,3% 3,1% 15,4% Svarande Inget svar Märkbara variationer mellan länderna Variationer mellan länderna märks både i spridning och var det uppgivna genomsnittliga timpriset hamnar. Timpriserna är generellt sett högst i Norge, där medianen av uppgivet timarvode är ca 115 EUR. I Sverige och Danmark är medianen 90 EUR och i Finland 80 EUR. Den norska prisnivån anses allmänt sett högre vilket undersökningen i viss mån bekräftar. 12

13 eworkbarometern SOMMAREN 2014 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Verksamhetsområde Kommentar Total IT Teknik Verksam hetsutveckling 30 eller mindre 2,3% 2,1% 5,8% 1,2% 40 2,6% 2,2% 6,5% 2,1% 50 4,2% 4,3% 10,1% 1,5% 60 7,6% 6,8% 21,6% 4,2% 70 11,8% 13,8% 14,4% 3,6% 80 15% 16,8% 10,8% 10,5% 90 14,6% 15% 10,8% 15% ,4% 16,4% 7,2% 15% 110 9,8% 8,8% 5% 15% 120 6,1% 5,7% 1,4% 9,3% 130 4,1% 3,7% 0,7% 7,2% 140 2,1% 1,9% 0% 3,6% 150 eller mer 4,6% 2,4% 5,8% 11,7% Svarande Inget svar Medianarvodet för IT-konsulter som svarat på enkäten är 90 EUR i timmen (definierat som det arvode som lika många har angett lika eller högre respektive lika eller lägre). Teknikkonsulternas uppgivna arvodesnivåer är väsentligt lägre med en median på 70 EUR. För verksamhetskonsulter anges medianarvodet 105 EUR i timmen. 13

14 eworkbarometern SOMMAREN 2014 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Kön 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 5,6% 12,1% 15,8% 21,9% 17,9% Total 12,2% 5,8% 4,5% 1,1% 0,8% 2,3% 5,8% 12,6% 16,4% 21,5% 18,1% Man 11,9% 5,6% 4,4% 0,9% 0,5% 2,3% 4,4% 9,6% 12,4% 23,7% 17,3% Kvinna 13,7% 6,8% 4,8% 2,4% 2,4% 2,4% 500 eller mindre eller mer Total Man Kvinna 30 eller mindre 2,1% 1,9% 3,4% 40 2,5% 2,2% 4,3% 50 4,1% 4% 4,8% 60 7,5% 7,7% 6,2% 70 12% 12,3% 10,6% 80 15% 15,7% 10,6% 90 14,9% 14,3% 19,2% ,5% 15,5% 15,9% 110 9,9% 9,8% 10,6% 120 5,9% 6% 5,3% 130 4,1% 4,3% 2,4% 140 2,1% 2,1% 1,9% 150 eller mer 4,3% 4,2% 4,8% Svarande Inget svar Kommentar Kvinnorna i undersökningen uppger något högre arvoden än männen. Förklaringen är att kvinnor har högre andel inom kompetensområdet verksamhetskonsulter, som generellt sett har högre arvoden än konsulter inom IT och Teknik, där männen är i stor majoritet. 14

15 eworkbarometern SOMMAREN 2014 ARVODE Vad tror du om ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? 9. Timpriset för konsulttjänster kan vara mer eller mindre stabilt på grund av en rad olika faktorer. Vad tror du om ditt alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Minskar 7,5% Oförändrat 60,9% Ökar 26,0% Vet ej 5,5% Var fjärde tror på ökade arvoden Sommar 2014 Höst 2013 Vår 2013 Procent Antal Procent Antal Procent Antal Minskar 7,5% 131 9,3% 173 8,1% 156 Oförändrat 60,9% ,7% ,3% 1180 Ökar 26,0% ,4% ,9% 461 Vet ej 5,5% 96 5,6% 105 6,6% 128 Svarande Inget svar Förväntningarna på arvodesnivåerna är relativt stabila, strax över var fjärde konsult tror att arvodena kommer att stiga. Lägger man till det den något stigande optimismen kring arvodesnivåerna som noterades i förra (svenska) undersökningen ser det ut att vara en svagt stigande trend vad gäller synen på arvodesnivåerna. Omkring 60 procent har i de senaste tre mätningarna sagt att de tror på oförändrade timpriser. Det är utvecklingen det närmaste halvåret som respondenterna har fått ge sin syn på. De danska konsulterna har den mest optimistiska synen på arvodesutvecklingen. Här tror 32,7 procent på en ökning. I Sverige tror 27,2 procent på ökande arvoden och 22,2 i Norge. Finska konsulter har lägst tro på arvodesutvecklingen. Det är enda landet i undersökningen där fler tror att arvodena går ner (12,7 procent) än upp (11,4 procent). Detta trots att Finland redan har de lägsta medianarvodena. 15

16 eworkbarometern SOMMAREN 2014 ARVODE Ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? Kompetensområde IT Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och serveradministration) Krav Test Arkitektur Systemutvecklin g (.NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Telekommunikation Warehousing/ Business Intelligence Interaktions- Design (UX, grafisk design) Coach/Metods töd/ Processutvec kling Övrigt Minskar 6,8% 6,7% 6,2% 6% 5,9% 5,4% 5,1% 6,5% 7% 5,5% 5% 2,6% 6% 7,4% Oförändrat 62,6% 53,3% 58,2% 60,2% 60,8% 60,6% 63,9% 64,2% 54,4% 57,3% 57,4% 53,2% 59,5% 60,7% Ökar 25,3% 34% 28,9% 28,7% 27,1% 29,6% 25,7% 24,8% 25,9% 28% 34% 35,1% 27,2% 25,9% Vet ej 5,3% 6% 6,6% 5,1% 6,2% 4,4% 5,3% 4,5% 12,7% 9,1% 3,5% 9,1% 7,3% 5,9% Svarande Inget svar Kommentar Inom verksamhetsområdet IT är det marginella skillnader gällande konsultenras förväntningar på timprisets utveckling det kommande halvåret. En klar majoritet tror på oförändrade arvoden. Interaktionsdesign (UX, grafisk design), framstår som fortsatt hett, åtminstone finns här störst andel konsulter som är optimistiska om framtiden. Warehousing/Business Intelligence och Säkerhet. är två andra områden där det tycks råda optimism om framtidsutsikterna. Överlag är det mycket få som tror på minskande efterfrågan. Något som möjligen kan uppfattas som ett svaghetstecken är att projektledarna har den lägsta andelen optimister. 16

17 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Stabil syn på konkurrensen Tror konsulterna att konkurrensen på den inhemska marknaden ökar eller kanske att den minskar? Den allmänna uppfattningen förefaller relativt stabil, både över tid och mellan de olika nordiska länderna. 32,2 procent av de nordiska konsulterna tror att den inhemska konkurrensen ökar det kommande året, i Sverige är det 30,7 procent, jämfört med 30,9 procent för ett halvår sedan. En tredjedel av konsulterna förväntar sig alltså tuffare konkurrens framöver. Finland sticker dock ut. Här tror nästan hälften (47,7 procent) att konkurrensen blir hårdare det kommande året. De flesta, 61,4 procent av de nordiska konsulterna, tror att konkurrensen förblir relativt oförändrad det kommande året. En klar minoritet väntar sig att den minskar. 17

18 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om konkurrensutvecklingen de kommande 12 månaderna? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? 0,8% Minskar mycket Minskar lite Vara oför- Ändrad Öka lite Öka mycket Svarande Inget svar Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? 5,7% 27,0% 61,4% Sommar 2014 (Norden) 0,8% 5,7% 61,4% 27,0% 5,2% Sommar 2014 (Sverige) 0,7% 5,9% 62,7% 25,4% 5,3% Höst 2013 (Sverige) 1,2% 5,9% 62,1% 26,9% 4,0% ,2% Vår 2013 (Sverige) 1,6% 7,4% 62,8% 23,0% 5,2% ,5% Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? 6,9% 23,7% 61,5% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Svarande Inget svar Sommar 2014 (Norden) 1,5% 6,9% 61,5% 23,7% 6,3% Sommar 2014 (Sverige) 1,7% 7,1% 63,1% 22,7% 5,4% ,3% Höst 2013 (Sverige) 2,4% 6,7% 61,3% 23,7% 5,9% Vår 2013 (Sverige) 0,8% 6,6% 60,8% 27,6% 4,3% Minskar mycket Vara oförändrad Öka mycket Minskar lite Öka lite 18

19 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Har du personligen upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna? Internationella konkurrens likställs med inhemsk Konsulternas förväntningar på konkurrens från utländska konsulter tycks nu likställas med synen på inhemsk konkurrens. Nivån är dels i nivå med den inhemska konkurrensen, dels är den stabil över tid vilket kan tolkas som att konsulterna redan ser konkurrensen som internationell, och att de därför inte förutser någon dramatisk ökning. 42,7 procent av konsulterna säger sig också redan ha personlig erfarenhet av konkurrens från utländska konsulter. Högsta siffran noteras i Finland där 53,9 procent har stött på utländsk konkurrens. I Sverige säger drygt hälften av konsulterna att de aldrig stött på utländsk konkurrens, i Finland 28,1 procent. Total Danmark Finland Norge Sverige Annat, Ja, tio eller fler gånger 7,1% 6% 10,1% 5,4% 6,7% 15,4% Ja, färre än tio gånger 35,6% 30,9% 43,8% 45,5% 32,9% 46,2% Nej, aldrig 45,4% 34,9% 28,1% 42,5% 50,8% 30,8% Vet ej 11,9% 28,2% 18% 6,6% 9,5% 7,7% Svarande Inget svar

20 eworkbarometern SOMMAREN 2014 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Kommentar Rörligheten bland konsulter är stor. 71,1 procent av konsulterna kan tänka sig att flytta till annan ort om det behövs för att få ett uppdrag. 59,1 procent av konsulterna är även beredda att flytta utomlands, åtminstone i Norden. De danska och svenska konsulterna är mest benägna att flytta utanför Norden, över hälften kan tänka sig uppdrag utanför Norden medan andelen är lägre i Norge och lägst i Finland. Finländarna är i grunden mest flexibla. 76,4 procent kan tänka sig att flytta till ett uppdrag. Dock vill de hålla sig inom landets gränser. Över hälften tackar nej till utlandsuppdrag, högst andel bland nordiska konsulter. Total Danmark Finland Norge Sverige Annat Enbart på hemorten 28,9% 35,4% 23,6% 35,5% 28,6% 0% I hela landet men inte i utlandet 12% 0,7% 27,5% 9,9% 11,4% 0% I hela Norden men inte utanför 10,2% 10,4% 11,2% 15,6% 9,2% 8,3% Även utanför Norden 48,9% 53,5% 37,6% 39% 50,8% 91,7% Svarande Inget svar

21 eworkbarometern SOMMAREN 2014 DRIVKRAFTER Intressanta uppdrag och beläggning viktigast för konsulten När konsulterna får ange vad som är viktigast för hur de upplever sin arbetssituation kommer Intressanta uppdrag högst med Utvecklande uppdrag och Möjligheter till kompetensutveckling på fjärde respektive femte plats. Det är tydligt att konsulterna ser det intellektuella innehållet i arbetsuppgifterna som mycket viktigt. På andra plats med betydligt färre röster kommer Lönsamma uppdrag. Det kan noteras att ungefär hälften av respondenterna inte har detta med på listan över sina tre viktigaste aspekterna. Även flexibilitet och möjlighet att påverka rankas högt när konsulten får sätta upp kriterier för en bra arbetssituation. Möjlighet att själv styra hur mycket jag arbetar och tjänar respektive Att kombinera arbete med familj och fritid placerar sig högt, på 3:e och 5:e plats. Vad är viktigast för hur du upplever din arbetssituation? Antal Intressant uppdrag 881 Lönsamma uppdrag 620 Möjlighet att själv styra hur mycket jag arbetar och tjänar 498 Utvecklande uppdrag 468 Möjlighet till kompetensutveckling 231 Möjlighet till flexibla arbetstider 229 Uppdrag på min hemort 224 Möjlighet att kombinera arbete med familj och fritid 222 Öka min beläggning 187 Att slippa arbeta med införsäljning av nya uppdrag 159 Socialt kontaktnät med branschkollegor 78 Administrativ avlastning 22 Totalt

22 eworkbarometern SOMMAREN 2014 KONSULTMÄKLARENS ROLL Hur stor betydelse anser du att konsultmäklare har för dina möjligheter att få uppdrag? Procent Antal Mycket stor betydelse 15,8% 219 Stor betydelse 27,3% 378 Viss betydelse 35,1% 486 Mycket liten betydelse 15,8% 219 Ingen erfarenhet 6% 83 Svarande 1385 Inget svar 78 Kommentar Konsulterna som svarat på enkäten ser i stor utsträckning att konsultmäklarna är betydelsefulla. 43,1 procent av konsulterna tycker att konsultmäklare har stor eller mycket stor betydelse för deras möjlighet att få uppdrag. 35,1 procent anger viss betydelse. Den absoluta merparten tycker alltså fortsatt att konsultmäklarna har en betydelse för deras möjligheter att få uppdrag. 22

23 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Kontakt För frågor och kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Zoran Covic, vd och koncernchef, , För frågor om rapportens genomförande och kompletterande resultat, vänligen kontakta: Marcus Sjölin, Supplier Marketing Manager , 23

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Fokus Attityd 2007 2007:6

Fokus Attityd 2007 2007:6 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:6 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2007 En undersökning av ungdomars attityder till arbete, utbildning och framtid Världen förändras i en rasande takt,

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer