Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6"

Transkript

1

2

3 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag 19 Drivkrafter 20 Kontakt 22 3

4 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Om eworkbarometern eworkbarometern är Nordens största undersökning av konsultmarknaden. Den har tidigare utförts enskilt i de nordiska länderna. För första gången genomförs den nu samtidigt i samtliga nordiska länder. Därmed ger den en unik inblick i läget på den nordiska konsultmarknaden. ework har etablerat Nordens största konsultnätverk med över specialister inom IT/telekom, teknik och verksamhetsutveckling. I detta nätverk har ework sedan 2005 genomfört eworkbarometern, en återkommande undersökning om stämningsläget på marknaden och konsulternas framtidstro. Den har tidigare utförts i samtliga nordiska länder, och i Sverige etablerat en position som konsultmarknadens största undersökning. Datainsamlingen sker genom enkätintervjuer. Enkäterna utgår från ett stående frågebatteri som kompletteras med relevanta frågor från gång till gång. Rapporten är en sammanfattning av resultaten, baserad på ett urval av de frågor som ingår i undersökningen. Undersökningen utfördes under försommaren personer svarade, varav i: Danmark 173, Finland 227, Norge 181 och Sverige

5 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Högtryck på konsultmarknaden i sommarens eworkbarometer 2014 I sommar är det högtryck bland konsulterna. Konsultmarknaden tycks nu definitivt ha vänt uppåt, efter de senare årens lågkonjunktur. Det framgår av eworkbarometern som nu för första gången genomförs samtidigt för hela Norden. Konsulterna är inför den stundande sommaren mer optimistiska än på länge om efterfrågan på konsulttjänster. Idag svarar 52,4 procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att öka den kommande 12-månadersperioden. Det är den högsta noteringen på tre år. De svenska resultaten är fullt ut jämförbara, och jämför man dessa är trenden klart stigande; idag tror 54,8 procent av konsulterna på ökande efterfrågan mot 46,5 procent i höstas och 39,8 procent våren Andelen pessimister, dvs. de som tror på minskande efterfrågan kommande året, har i praktiken halverats till 11,6 procent jämfört med 22,2 procent våren 2013 (i Sverige). I Danmark är optimismen störst, hela 69,2 procent av konsulterna tror på ökande efterfrågan. I Norge är stämningen inte lika positiv. 31,3 procent av de norska konsulterna tror att efterfrågan stiger, och nästan lika många, 25,3 procent tror att den sjunker. I Finland tror 43,6 procent på stigande efterfrågan, 18,4 procent tror på minskande efterfrågan. 5

6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 RESULTAT FRÅN SOMMARENS UNDERSÖKNING 6

7 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Högre tryck än på länge på konsultmarknaden enligt konsulterna i eworks nätverk Konsulterna är i sommar och inför den kommande hösten mer optimistiska än på länge när det gäller efterfrågan på konsulttjänster. Idag svarar 52,4 procent att de tror att efterfrågan på konsulttjänster generellt kommer att öka kommande 12-månadersperioden. Det är den högsta noteringen på tre år. Andelen pessimister, dvs. de som tror på minskande efterfrågan kommande året, har i praktiken halverats sedan våren 2013, från 22,2 procent till 11,6. I Danmark är optimismen störst, hela 69,2 procent av konsulterna tror på ökande efterfrågan på konsulttjänster. I Sverige tror 54,8 procent av konsulterna på ökande efterfrågan vilket innebär en stigande trend jämfört med de senaste två mätningarna; 46,5 procent i höstas och 39,8 procent våren I Norge är stämningen inte lika positiv. 31,3 procent av de norska konsulterna tror att efterfrågan stiger, och nästan lika många, 25,3 procent tror att den sjunker. I Finland tror 43,6 procent på stigande efterfrågan, 18,4 procent tror på minskande efterfrågan. Konsulterna är mer optimistiska än på länge om efterfrågan på konsulttjänster. 7

8 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om efterfrågeutvecklingen de kommande 12 månaderna? Efterfrågan på konsulttjänster generellt? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Svarande Inget svar Efterfrågan på konsulttjänster generellt? 1,6% 10,0% 36,1% 47,7% Sommar 2014 (Norden) 1,6% 10,0% 36,1% 47,7% 4,7% Sommar 2014 (Sverige) 1,4% 7,8% 36% 50,4% 4,4% Höst 2013 (Sverige) 1,9% 14,3% 37,2% 42,7% 3,8% Vår 2013 (Sverige) 3,0% 19,2% 38,0% 36,3% 3,5% ,7% Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? 1,6% 8,5% 32,0% Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Svarande Sommar 2014 (Norden) 1,6% 8,5% 32,0% 47,3% 10,6% Inget svar 47,3% Sommar 2014 (Sverige) 1,2% 7,3% 31,8% 48,3% 11,5% ,6% Höst 2013 (Sverige) 1,9% 9,1% 32,2% 47,6% 9,3% Vår 2013 (Sverige) 1,9% 10,4% 34,4% 44,3% 8,9% Minskar mycket Minskar lite 8

9 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om efterfrågeutvecklingen de kommande 12 månaderna? Total Danmark Finland Norge Sverig e Annat Minskar mycket 1,6% 0,6% 2,8% 2,4% 1,4% 0% Minskar lite 10% 5,7% 15,6% 22,9% 7,8% 0% Vara oförändrad 36% 24,5% 38,1% 43,4% 36% 40,7% Öka lite 47,8% 57,9% 41,3% 27,7% 50,4% 55,6% Öka mycket 4,7% 11,3% 2,3% 3,6% 4,4% 3,7% Svarande Inget svar

10 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Förväntad efterfrågan på konsulttjänster inom respektive kompetensområde? Total IT Teknik Verksamhetsutveckling Minskar mycket 1,5% 1,2% 2,9% 2,4% Minskar lite 10% 10% 10,8% 9,7% Vara oförändrad 36,1% 38,2% 30,2% 31,3% Öka lite 47,6% 46,8% 48,2% 50,1% Öka mycket 4,7% 3,9% 7,9% 6,5% Svarande Inget svar Kommentar Mest optimistiska är konsulter inom verksamhetsutveckling. Här svarar 56,6 procent att de tror efterfrågan ökar, bara 12,1 procent tror att den kommer att minska. Minst optimistiska är IT-konsulterna, där 50,7 procent tror att efterfrågan ökar och 11,2 procent tror att den kommer att minska. 56,1 procent av teknikkonsulterna tror på ökad efterfrågan. Förväntningar om efterfrågan i specifika specialistområden framgår av nästa bild. 10

11 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Kompetensområde IT Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och serveradministration) Krav Test Arkitektur Systemutveckling (NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Telekommunikation Warehousing/ Business Intelligence Interaktionsdesign (UX, grafisk design) Coach/ Metodstöd/ Processutveckling Övrigt Minskar mycket 1,2% 1,4% 0,7% 0% 1,4% 1% 0,6% 1% 1,3% 3,2% 0,7% 1,4% 0,9% 3% Minskar lite 10% 8,3% 9,5% 10,1% 9,7% 10,8% 7,4% 10,1% 12,3% 6,4% 14,6% 5,4% 8,7% 11,2% Vara oförändrad 38,2% 33,8% 32,8% 34,3% 34,4% 38,3% 39,2% 35,6% 33,1% 32,5% 36,5% 32,4% 34,5% 36,6% Öka lite 46,8% 51% 53% 51,1% 49,8% 45,9% 48,5% 49,7% 46,8% 52,9% 43,8% 48,6% 52% 45,5% Öka mycket 3,9% 5,5% 4,1% 4,6% 4,7% 4% 4,2% 3,6% 6,5% 5,1% 4,4% 12,2% 3,9% 3,7% Svarande Inget svar

12 eworkbarometern SOMMAREN 2014 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Total Danmark Finland Norge Sverige Annat, 30 eller mindre 2,3% 2,6% 4,9% 1,2% 1,8% 3,8% 40 2,6% 3,3% 4,4% 1,2% 2,4% 0% 50 4,2% 2,6% 7,8% 3% 4% 0% 60 7,6% 4,6% 9,8% 0,6% 8,6% 7,7% 70 11,8% 11,8% 12,7% 2,4% 12,9% 23,1% 80 15% 18,3% 13,2% 3,6% 16,8% 7,7% 90 14,6% 13,7% 9,8% 7,7% 16,7% 11,5% ,3% 19,6% 17,2% 11,9% 15% 11,5% 110 9,8% 5,2% 7,8% 19,6% 9,2% 11,5% 120 6,1% 5,9% 5,4% 18,5% 4,4% 3,8% 130 4,1% 4,6% 2% 11,9% 3,4% 0% 140 2,1% 0,7% 1,5% 7,1% 1,6% 3,8% 150 eller mer 4,6% 7,2% 3,4% 11,3% 3,1% 15,4% Svarande Inget svar Märkbara variationer mellan länderna Variationer mellan länderna märks både i spridning och var det uppgivna genomsnittliga timpriset hamnar. Timpriserna är generellt sett högst i Norge, där medianen av uppgivet timarvode är ca 115 EUR. I Sverige och Danmark är medianen 90 EUR och i Finland 80 EUR. Den norska prisnivån anses allmänt sett högre vilket undersökningen i viss mån bekräftar. 12

13 eworkbarometern SOMMAREN 2014 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Verksamhetsområde Kommentar Total IT Teknik Verksam hetsutveckling 30 eller mindre 2,3% 2,1% 5,8% 1,2% 40 2,6% 2,2% 6,5% 2,1% 50 4,2% 4,3% 10,1% 1,5% 60 7,6% 6,8% 21,6% 4,2% 70 11,8% 13,8% 14,4% 3,6% 80 15% 16,8% 10,8% 10,5% 90 14,6% 15% 10,8% 15% ,4% 16,4% 7,2% 15% 110 9,8% 8,8% 5% 15% 120 6,1% 5,7% 1,4% 9,3% 130 4,1% 3,7% 0,7% 7,2% 140 2,1% 1,9% 0% 3,6% 150 eller mer 4,6% 2,4% 5,8% 11,7% Svarande Inget svar Medianarvodet för IT-konsulter som svarat på enkäten är 90 EUR i timmen (definierat som det arvode som lika många har angett lika eller högre respektive lika eller lägre). Teknikkonsulternas uppgivna arvodesnivåer är väsentligt lägre med en median på 70 EUR. För verksamhetskonsulter anges medianarvodet 105 EUR i timmen. 13

14 eworkbarometern SOMMAREN 2014 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Kön 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 5,6% 12,1% 15,8% 21,9% 17,9% Total 12,2% 5,8% 4,5% 1,1% 0,8% 2,3% 5,8% 12,6% 16,4% 21,5% 18,1% Man 11,9% 5,6% 4,4% 0,9% 0,5% 2,3% 4,4% 9,6% 12,4% 23,7% 17,3% Kvinna 13,7% 6,8% 4,8% 2,4% 2,4% 2,4% 500 eller mindre eller mer Total Man Kvinna 30 eller mindre 2,1% 1,9% 3,4% 40 2,5% 2,2% 4,3% 50 4,1% 4% 4,8% 60 7,5% 7,7% 6,2% 70 12% 12,3% 10,6% 80 15% 15,7% 10,6% 90 14,9% 14,3% 19,2% ,5% 15,5% 15,9% 110 9,9% 9,8% 10,6% 120 5,9% 6% 5,3% 130 4,1% 4,3% 2,4% 140 2,1% 2,1% 1,9% 150 eller mer 4,3% 4,2% 4,8% Svarande Inget svar Kommentar Kvinnorna i undersökningen uppger något högre arvoden än männen. Förklaringen är att kvinnor har högre andel inom kompetensområdet verksamhetskonsulter, som generellt sett har högre arvoden än konsulter inom IT och Teknik, där männen är i stor majoritet. 14

15 eworkbarometern SOMMAREN 2014 ARVODE Vad tror du om ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? 9. Timpriset för konsulttjänster kan vara mer eller mindre stabilt på grund av en rad olika faktorer. Vad tror du om ditt alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Minskar 7,5% Oförändrat 60,9% Ökar 26,0% Vet ej 5,5% Var fjärde tror på ökade arvoden Sommar 2014 Höst 2013 Vår 2013 Procent Antal Procent Antal Procent Antal Minskar 7,5% 131 9,3% 173 8,1% 156 Oförändrat 60,9% ,7% ,3% 1180 Ökar 26,0% ,4% ,9% 461 Vet ej 5,5% 96 5,6% 105 6,6% 128 Svarande Inget svar Förväntningarna på arvodesnivåerna är relativt stabila, strax över var fjärde konsult tror att arvodena kommer att stiga. Lägger man till det den något stigande optimismen kring arvodesnivåerna som noterades i förra (svenska) undersökningen ser det ut att vara en svagt stigande trend vad gäller synen på arvodesnivåerna. Omkring 60 procent har i de senaste tre mätningarna sagt att de tror på oförändrade timpriser. Det är utvecklingen det närmaste halvåret som respondenterna har fått ge sin syn på. De danska konsulterna har den mest optimistiska synen på arvodesutvecklingen. Här tror 32,7 procent på en ökning. I Sverige tror 27,2 procent på ökande arvoden och 22,2 i Norge. Finska konsulter har lägst tro på arvodesutvecklingen. Det är enda landet i undersökningen där fler tror att arvodena går ner (12,7 procent) än upp (11,4 procent). Detta trots att Finland redan har de lägsta medianarvodena. 15

16 eworkbarometern SOMMAREN 2014 ARVODE Ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? Kompetensområde IT Total Säkerhet Infrastruktur (Nätverk, service, system- och serveradministration) Krav Test Arkitektur Systemutvecklin g (.NET, Java, webb etc) Projektledning (Huvud och teknisk projektledning) Support Telekommunikation Warehousing/ Business Intelligence Interaktions- Design (UX, grafisk design) Coach/Metods töd/ Processutvec kling Övrigt Minskar 6,8% 6,7% 6,2% 6% 5,9% 5,4% 5,1% 6,5% 7% 5,5% 5% 2,6% 6% 7,4% Oförändrat 62,6% 53,3% 58,2% 60,2% 60,8% 60,6% 63,9% 64,2% 54,4% 57,3% 57,4% 53,2% 59,5% 60,7% Ökar 25,3% 34% 28,9% 28,7% 27,1% 29,6% 25,7% 24,8% 25,9% 28% 34% 35,1% 27,2% 25,9% Vet ej 5,3% 6% 6,6% 5,1% 6,2% 4,4% 5,3% 4,5% 12,7% 9,1% 3,5% 9,1% 7,3% 5,9% Svarande Inget svar Kommentar Inom verksamhetsområdet IT är det marginella skillnader gällande konsultenras förväntningar på timprisets utveckling det kommande halvåret. En klar majoritet tror på oförändrade arvoden. Interaktionsdesign (UX, grafisk design), framstår som fortsatt hett, åtminstone finns här störst andel konsulter som är optimistiska om framtiden. Warehousing/Business Intelligence och Säkerhet. är två andra områden där det tycks råda optimism om framtidsutsikterna. Överlag är det mycket få som tror på minskande efterfrågan. Något som möjligen kan uppfattas som ett svaghetstecken är att projektledarna har den lägsta andelen optimister. 16

17 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Stabil syn på konkurrensen Tror konsulterna att konkurrensen på den inhemska marknaden ökar eller kanske att den minskar? Den allmänna uppfattningen förefaller relativt stabil, både över tid och mellan de olika nordiska länderna. 32,2 procent av de nordiska konsulterna tror att den inhemska konkurrensen ökar det kommande året, i Sverige är det 30,7 procent, jämfört med 30,9 procent för ett halvår sedan. En tredjedel av konsulterna förväntar sig alltså tuffare konkurrens framöver. Finland sticker dock ut. Här tror nästan hälften (47,7 procent) att konkurrensen blir hårdare det kommande året. De flesta, 61,4 procent av de nordiska konsulterna, tror att konkurrensen förblir relativt oförändrad det kommande året. En klar minoritet väntar sig att den minskar. 17

18 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om konkurrensutvecklingen de kommande 12 månaderna? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? 0,8% Minskar mycket Minskar lite Vara oför- Ändrad Öka lite Öka mycket Svarande Inget svar Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? 5,7% 27,0% 61,4% Sommar 2014 (Norden) 0,8% 5,7% 61,4% 27,0% 5,2% Sommar 2014 (Sverige) 0,7% 5,9% 62,7% 25,4% 5,3% Höst 2013 (Sverige) 1,2% 5,9% 62,1% 26,9% 4,0% ,2% Vår 2013 (Sverige) 1,6% 7,4% 62,8% 23,0% 5,2% ,5% Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? 6,9% 23,7% 61,5% Minskar mycket Minskar lite Vara oförändrad Öka lite Öka mycket Svarande Inget svar Sommar 2014 (Norden) 1,5% 6,9% 61,5% 23,7% 6,3% Sommar 2014 (Sverige) 1,7% 7,1% 63,1% 22,7% 5,4% ,3% Höst 2013 (Sverige) 2,4% 6,7% 61,3% 23,7% 5,9% Vår 2013 (Sverige) 0,8% 6,6% 60,8% 27,6% 4,3% Minskar mycket Vara oförändrad Öka mycket Minskar lite Öka lite 18

19 eworkbarometern SOMMAREN 2014 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Har du personligen upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna? Internationella konkurrens likställs med inhemsk Konsulternas förväntningar på konkurrens från utländska konsulter tycks nu likställas med synen på inhemsk konkurrens. Nivån är dels i nivå med den inhemska konkurrensen, dels är den stabil över tid vilket kan tolkas som att konsulterna redan ser konkurrensen som internationell, och att de därför inte förutser någon dramatisk ökning. 42,7 procent av konsulterna säger sig också redan ha personlig erfarenhet av konkurrens från utländska konsulter. Högsta siffran noteras i Finland där 53,9 procent har stött på utländsk konkurrens. I Sverige säger drygt hälften av konsulterna att de aldrig stött på utländsk konkurrens, i Finland 28,1 procent. Total Danmark Finland Norge Sverige Annat, Ja, tio eller fler gånger 7,1% 6% 10,1% 5,4% 6,7% 15,4% Ja, färre än tio gånger 35,6% 30,9% 43,8% 45,5% 32,9% 46,2% Nej, aldrig 45,4% 34,9% 28,1% 42,5% 50,8% 30,8% Vet ej 11,9% 28,2% 18% 6,6% 9,5% 7,7% Svarande Inget svar

20 eworkbarometern SOMMAREN 2014 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Kommentar Rörligheten bland konsulter är stor. 71,1 procent av konsulterna kan tänka sig att flytta till annan ort om det behövs för att få ett uppdrag. 59,1 procent av konsulterna är även beredda att flytta utomlands, åtminstone i Norden. De danska och svenska konsulterna är mest benägna att flytta utanför Norden, över hälften kan tänka sig uppdrag utanför Norden medan andelen är lägre i Norge och lägst i Finland. Finländarna är i grunden mest flexibla. 76,4 procent kan tänka sig att flytta till ett uppdrag. Dock vill de hålla sig inom landets gränser. Över hälften tackar nej till utlandsuppdrag, högst andel bland nordiska konsulter. Total Danmark Finland Norge Sverige Annat Enbart på hemorten 28,9% 35,4% 23,6% 35,5% 28,6% 0% I hela landet men inte i utlandet 12% 0,7% 27,5% 9,9% 11,4% 0% I hela Norden men inte utanför 10,2% 10,4% 11,2% 15,6% 9,2% 8,3% Även utanför Norden 48,9% 53,5% 37,6% 39% 50,8% 91,7% Svarande Inget svar

21 eworkbarometern SOMMAREN 2014 DRIVKRAFTER Intressanta uppdrag och beläggning viktigast för konsulten När konsulterna får ange vad som är viktigast för hur de upplever sin arbetssituation kommer Intressanta uppdrag högst med Utvecklande uppdrag och Möjligheter till kompetensutveckling på fjärde respektive femte plats. Det är tydligt att konsulterna ser det intellektuella innehållet i arbetsuppgifterna som mycket viktigt. På andra plats med betydligt färre röster kommer Lönsamma uppdrag. Det kan noteras att ungefär hälften av respondenterna inte har detta med på listan över sina tre viktigaste aspekterna. Även flexibilitet och möjlighet att påverka rankas högt när konsulten får sätta upp kriterier för en bra arbetssituation. Möjlighet att själv styra hur mycket jag arbetar och tjänar respektive Att kombinera arbete med familj och fritid placerar sig högt, på 3:e och 5:e plats. Vad är viktigast för hur du upplever din arbetssituation? Antal Intressant uppdrag 881 Lönsamma uppdrag 620 Möjlighet att själv styra hur mycket jag arbetar och tjänar 498 Utvecklande uppdrag 468 Möjlighet till kompetensutveckling 231 Möjlighet till flexibla arbetstider 229 Uppdrag på min hemort 224 Möjlighet att kombinera arbete med familj och fritid 222 Öka min beläggning 187 Att slippa arbeta med införsäljning av nya uppdrag 159 Socialt kontaktnät med branschkollegor 78 Administrativ avlastning 22 Totalt

22 eworkbarometern SOMMAREN 2014 KONSULTMÄKLARENS ROLL Hur stor betydelse anser du att konsultmäklare har för dina möjligheter att få uppdrag? Procent Antal Mycket stor betydelse 15,8% 219 Stor betydelse 27,3% 378 Viss betydelse 35,1% 486 Mycket liten betydelse 15,8% 219 Ingen erfarenhet 6% 83 Svarande 1385 Inget svar 78 Kommentar Konsulterna som svarat på enkäten ser i stor utsträckning att konsultmäklarna är betydelsefulla. 43,1 procent av konsulterna tycker att konsultmäklare har stor eller mycket stor betydelse för deras möjlighet att få uppdrag. 35,1 procent anger viss betydelse. Den absoluta merparten tycker alltså fortsatt att konsultmäklarna har en betydelse för deras möjligheter att få uppdrag. 22

23 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Kontakt För frågor och kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Zoran Covic, vd och koncernchef, , För frågor om rapportens genomförande och kompletterande resultat, vänligen kontakta: Marcus Sjölin, Supplier Marketing Manager , 23

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Kraftig inbromsning i handeln

Kraftig inbromsning i handeln 2012-12-17 Kraftig inbromsning i handeln Jämfört med i november månad har handlarnas framtidstro minskat kraftigt denna månad. Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln,

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget.

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. 1. Inledning Vid ett styrgruppsmöte i IEC den 15 november diskuterades IEC:s möjligheter att agera

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur säger Sveriges arkitekter Sverige hamnar på sista plats och Danmark på första när Sveriges arkitekter själva får betygsätta hur innovativ arkitekturen i Norden

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08 Skandias plånboksindex December, 2014 2015-01-08 Sammanfattning Skandias Plånboksindex visar att regeringskrisen och det stundande extravalet gjort att framförallt heltidsarbetande storstadsbor ser mer

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

Karriären toppar i genomsnitt vid 44

Karriären toppar i genomsnitt vid 44 Rapport: Manpower Work Life Karriären toppar i genomsnitt vid 44 Karriären på topp vid 44 års ålder Olika branscher har olika livstrappor det varierar när man anses ligga på topp i karriären. Vissa branscher

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Vatten, el eller bredband

Vatten, el eller bredband Vatten, el eller bredband vad är viktigast? Februari 2014 Höga krav på bredbandsleverantörerna men låg kännedom om vad man själv kan påverka Svenskarna har höga förväntningar på sin bredbandsleverantör.

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer