Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige"

Transkript

1 HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight - Höst 2014 Enligt fastighetsmäklarna i Sverige och Danmark fortsätter bostadsmarknaden att ha en stabil utveckling under årets sista månader. I Norge bedömer en majoritet av mäklarna att pris och efterfrågan kommer få en uppgång under kvartal 4. Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser för det kommande kvartalet. Den här undersökningen bedömer det fjärde 1 kvartalet, oktober till och med december. Sammanlagt har fastighetsmäklare besvarat frågor i Sverige, Norge och Danmark. RESULTATET I KORTHET I Danmark bedömer 70 procent av fastighetsmäklarna att prisutvecklingen för småhus kommer bli oförändrad under det fjärde kvartalet. Motsvarande siffror för Sverige och Norge är 59 respektive 30 procent. En klar majoritet, 61 procent, av de norska mäklarna bedömer att priserna kommer att stiga. Det låga utbudet på småhus i Sverige bedöms ligga kvar på samma låga nivå även under kvartal fyra. Trots detta bedömer 42 procent av de svenska mäklarna att efterfrågan kommer att öka. I Norge råder det delade meningar om utbudets utveckling men 54 procent av de norska mäklarna bedömer att efterfrågan kommer att öka. I Danmark bedöms utbudet ligga kvar på samma nivå som under tredje kvartalet enligt 48 procent av mäklarna. I likhet med majoriteten av de norska mäklarna bedömer de danska att efterfrågan kommer att öka på småhus. Utvecklingen avseende pris och utbud förväntas vara oförändrad i Sverige och Danmark. Hela 90 procent av mäklarna i Sverige och Danmark bedömer dock att efterfrågan antingen kommer att öka eller förbli oförändrad. Varannan mäklare i Norge bedömer att det kommer att ske en uppgång på bostadsrättsmarknaden under årets sista månader. Bristen på bostäder fortsätter att prägla bostadsmarknaden i Sverige. 7 av 10 mäklare på både småhusoch bostadsrättsmarknaden svarar att ett litet utbud har stor påverkan på deras lokala marknad just nu. Därefter bedömer de svenska mäklarna att räntan och bankernas restriktiva utlåning har stor påverkan på hela bostadsmarknaden. Tidigare har medias rapportering påverkat den norska bostadsmarknaden mest enligt störst andel av mäklarna, men nu uppger de norska mäklarna att arbetsmarknaden påverkar mest. I Danmark svarar 69 procent att arbetsmarknaden har stor påverkan på småhusmarknaden och 66 procent svarar att bostadsrättsmarknaden påverkas mycket av mediernas rapportering. 1 Sverige 1 074, Norge 700, Danmark 363. I Sverige genomfördes denna undersökning under perioden 9 september till 29 september

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN Fortsatt stark tro på ökad efterfrågan Under årets sista månader bedömer mäklare i Sverige, Norge och Danmark att småhusmarknaden kommer ha en stabil utveckling med oförändrade eller ökande priser, oförändrat utbud och ökad efterfrågan. Under perioden oktober till och med december bedömer 61 procent av de norska mäklarna att priserna kommer stiga. Det är en minskning med 3 procentenheter sedan förra undersökningen. Ser man till dem som bedömer att priserna kommer bli oförändrade har den andelen ökat med 3 procentenheter. Majoriteten av mäklarna i både Sverige och Danmark, 59 respektive 71 procent, bedömer att priserna kommer förbli oförändrade under det fjärde kvartalet. De danska resultaten visar alltså en ökning med 4 procentenheter jämfört med undersökningen för det tredje kvartalet, medan Sverige ligger kvar på samma nivå. I Sverige är andelen som bedömer att priserna kommer att sjunka på småhus fortsatt låg, 4 procent. I Norge och Danmark ligger siffran på 9 procent. Även här har andelen ökat med 4 procent i Danmark. Diagram 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden under fjärde kvartalet. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Stiga Oförändrade Sjunka 20% 10% 0% Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden under fjärde kvartalet. Stiga 37% (38%) 61% (64%) 20% (28%) Oförändrade 59% (59%) 30% (27%) 71% (67%) Sjunka 4% (3%) 9% (9%) 9% (5%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 3

4 Splittrad bild över utbudets utveckling i Norge I Sverige bedömer 59 procent av mäklarna ett oförändrat utbud under kvartal fyra. Men andelen som tror på ett ökat utbud har minskat med 19 procentenheter sedan föregående undersökning och ligger nu på 15 procent. Andelen som bedömer att utbudet kommer att minska har däremot ökat från 8 procent till 26 procent. Detta bekräftas även i de svenska mäklarnas bedömning av vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu. De norska mäklarna ger en splittrad bild över utvecklingen av utbudet. 27 procent bedömer ett ökat utbud, något större andel, 38 procent, tror på ett oförändrat utbud och nästan lika stor andel, 35 procent, tror på ett minskat utbud. I Danmark bedömer 48 procent att utbudet kommer förbli oförändrat årets sista månader. Det är en ökning med 4 procentenheter sedan föregående undersökning. 35 procent bedömer att antalet småhus till salu kommer att öka och 17 procent bedömer att det kommer minska. Diagram 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden under fjärde kvartalet. 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden under fjärde kvartalet. Öka 15% (34%) 27% (46%) 35% (43%) Oförändrat 59% (58%) 38% (35%) 48% (44%) Minska 26% (8%) 35% (19%) 17% (13%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 4

5 Fortsatt stark tro på ökad efterfrågan Nio av tio mäklare i Sverige bedömer att efterfrågan förblir oförändrad eller ökar under fjärde kvartalet. 42 procent bedömer en ökad efterfrågan på småhus och 51 procent bedömer att efterfrågan kommer ligga kvar på samma nivå som under tidigare månader. Andelen mäklare som tror på en minskad efterfrågan har ökat med 3 procentenheter och ligger nu på 7 procent. Den positiva prognos mäklarna gav i undersökningen för det tredje kvartalet håller i sig, mäklarna i både Norge och Danmark är fortsatt optimistiska inför det fjärde kvartalet. En majoritet, 54 procent av de norska mäklarna, tror på ökad efterfrågan på småhus. Motsvarande siffra i Danmark är 57 procent. Andelen har dock minskat sedan förra undersökningen med 16 procentenheter i Norge och 11 procentenheter i Danmark. 33 procent bedömer att efterfrågan kommer förbli oförändrad i Norge och i Danmark är siffran 38 procent. Andelen som tror att efterfrågan kommer att minska har ökat lite i samtliga länder, men andelen är fortfarande väldigt låg. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden under fjärde kvartalet. Öka 42% (47%) 54% (70%) 57% (68%) Oförändrat 51% (49%) 33% (24%) 38% (29%) Minska 7% (4%) 13% (6%) 5% (3%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. Diagram 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden under fjärde kvartalet. 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% 5

6 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 2 Stabil utveckling i Sverige och Danmark Prognosen från de svenska och danska mäklarna ser ungefär likadan ut för bostadsrättsmarknaden under det fjärde kvartalet. I Norge gör dock mäklarna en något mer optimistisk bedömning med stigande priser, fler bostadsrätter till salu och en ökad efterfrågan. Mäklarna i Sverige och Danmark bedömer att prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden kommer bli oförändrad under det fjärde kvartalet. I Sverige bedömer 54 procent att priserna kommer att ligga kvar på samma nivå och i Danmark gör 59 procent av mäklarna samma bedömning. I Danmark har andelen ökat med 11 procent sedan förra Nordic Housing Insight. I Norge bedömer fortfarande en majoritet av mäklarna att priserna kommer att öka även under årets sista kvartal, men andelen har minskat med 9 procentenheter sedan förra undersökningen. Andelen som bedömer ett oförändrat prisläge har ökat med 13 procentenheter och ligger nu på 28 procent. Ungefär var femte norsk mäklare bedömer att priserna kommer att sjunka. Diagram 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under fjärde kvartalet. 70% 60% 50% 40% 30% Stiga Oförändrade Sjunka 20% 10% 0% Tabell 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under fjärde kvartalet. Stiga 42% (40%) 54% (65%) 32% (44%) Oförändrade 54% (55%) 28% (15%) 59% (48%) Sjunka 4% (5%) 18% (20%) 9% (8%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 2 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 6

7 Ökat eller oförändrat utbud av bostadsrätter Mäklarna i Sverige och Danmark ger en likartad bild över hur de ser på utbudets utveckling på bostadsrättsmarknaden under det fjärde kvartalet. I Sverige bedömer 61 procent av mäklarna att antalet bostadsrätter till salu kommer förbli oförändrat och motsvarade siffra i Danmark är 60 procent. Andelen fastighetsmäklare som bedömer att utbudet kommer att öka har minskat i både Sverige och Danmark med 3 respektive 6 procentenheter. 49 procent av de norska mäklarna bedömer att utbudet av bostadsrätter kommer att öka under perioden oktober till och med december Andra halvan av de norska mäklarna bedömer att utbudet antingen kommer förbli oförändrat eller minska. Diagram 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under fjärde kvartalet. 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Tabell 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under fjärde kvartalet. Öka 28% (31%) 49% (56%) 27% (33%) Oförändrat 61% (61%) 31% (26%) 60% (57%) Minska 11% (8%) 20% (18%) 13% (10%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 7

8 Delade meningar om efterfrågan 44 procent av de svenska mäklarna tror på ökad efterfrågan, medan 53 procent tror på oförändrad efterfrågan på bostadsrättsmarknaden. Nästan lika stor andel av de danska fastighetsmäklarna bedömer att efterfrågan på bostadsrätter kommer att öka, 42 procent. 49 procent av fastighetsmäklarna i Danmark bedömer att efterfrågan kommer hålla sig på samma nivå som tidigare. Endast 3 procent av de svenska mäklarna bedömer att efterfrågan kommer att minska, motsvarande siffra i Danmark är 9 procent. Andelen norska mäklare som bedömer att efterfrågan kommer att öka har minskat. 51 procent tror på ökad efterfrågan och 21 procent tror på minskad. Ungefär var tredje mäklare i Norge bedömer att efterfrågan kommer förbli oförändrad under årets sista månader. Diagram 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under fjärde kvartalet. 60% 50% 40% 30% 20% Öka Oförändrat Minska 10% 0% Tabell 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden under fjärde kvartalet. Öka 44% (43%) 51% (65%) 42% (43%) Oförändrat 53% (53%) 28% (25%) 49% (50%) Minska 3% (4%) 21% (10%) 9% (7%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 8

9 PÅVERKAN PÅ DEN NORDISKA BOSTADSMARKNADEN Gap mellan utbud och efterfrågan samt arbetsmarknaden påverkar mest 3 I höstens Nordic Housing Insight bedömer mäklare i Norge och Danmark att arbetsmarknaden har stor påverkan på småhusmarknaden just nu. I Sverige fortsätter bristen på småhus till försäljning att påverka bostadsmarknaden mest. Vad påverkar småhusmarknaden just nu? För tredje undersökningen i rad toppar litet utbud listan över påverkansfaktorer i Sverige. 71 procent av de svenska mäklarna uppger att det låga utbudet har stor påverkan på deras lokala småhusmarknad. Det är en ökning med 8 procentenheter jämfört med föregående undersökning. Bankernas restriktiva utlåning har länge haft stor påverkan på småhusmarknaden men nu har räntan gått om och 66 procent av mäklarna bedömer att räntan har stor påverkan. 61 procent av mäklarna svarar att bankernas restriktiva utlåning har stor påverkan. I Norge bedömer 46 procent av mäklarna att deras bostadsmarknad påverkas mest av arbetsmarknaden. Tidigare har medias rapportering toppat listan över påverkansfaktorer i Norge, men i denna undersökning hamnar den faktorn först på plats nummer två, 43 procent anger att media har stor påverkan just nu. Det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med förra Nordic Housing Insight. Lika stor andel, 43 procent, bedömer även att räntan och optimismen om den egna ekonomin har stor påverkan på småhusmarknaden i Norge just nu. Arbetsmarknaden har även stor påverkan på den danska bostadsmarknaden enligt 69 procent av mäklarna. Precis som i förra undersökningen följs arbetsmarknaden av medias rapportering och bankernas restriktiva utlåning i listan över viktiga påverkansfaktorer just nu. 68 procent av de danska mäklarna svarar att media har stor påverkan och lika stor andel bedömer att bankernas restriktiva utlåning påverkar småhusmarknaden i hög grad. Diagram 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 4 Litet utbud Räntan Bankernas restriktiva utlåning Media Arbetsmarknaden Säsong Danmark Norge Sverige Optimism om den egna ekonomin Allmän oro och försiktighet Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 3 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 4 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs. småhusmarknad och bostadsrättsmarknad presenteras inte separat. 9

10 Tabell 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. Litet utbud 71% 27% 31% Räntan 66% 43% 49% Bankernas restriktiva utlåning 61% 37% 68% Media 56% 43% 68% Arbetsmarknaden 54% 46% 69% Säsong 41% 24% 10% Optimism om den egna ekonomin 40% 43% 46% Allmän oro och försiktighet 39% 23% 53% Stort utbud 27% 36% 51% Pessimism om den egna ekonomin 26% 25% 51% Vad påverkar bostadsrättsmarknaden just nu? De svenska mäklarna gör en liknande bedömning av påverkansfaktorer på bostadsrättsmarknaden som de gör för småhusmarknaden. Inför det fjärde kvartalet svarar 70 procent av mäklarna att ett litet utbud påverkar mest. Det är en ökning med 2 procent enheter sedan förra undersökningen. 66 procent bedömer att räntan har stor påverkan och 58 procent bedömer att bankernas restriktiva utlåning har stor påverkan. I Norge bedömer 46 procent av mäklarna att deras bostadsmarknad påverkas mest av arbetsmarknaden. Tidigare har medias rapportering toppat listan över påverkansfaktorer i Norge, men i denna undersökning har den faktorn ramlat ner till plats nummer två då 43 procent svarar att media har stor påverkan. Det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med förra Nordic Housing Insight. Lika stor andel, 43 procent, bedömer även att räntan och optimismen om den egna ekonomin har stor påverkan på småhusmarknaden just nu. Den danska bostadsrättsmarknaden har länge bedömts påverkas mest av bankernas restriktiva utlåning. Men nu svarar 66 procent av de danska mäklarna att media påverkar mest. Det är en ökning med 5 procentenheter jämför med förra undersökningen. Därefter uppger 61 procent att räntan har fått allt större betydelse inför ett bostadsrättsköp. Andelen har ökat med 6 procent sedan tredje kvartalet. Enligt 58 procent påverkas bostadsrättsmarknaden av arbetsmarknaden i hög grad. Diagram 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 5 Litet utbud Räntan Bankernas restriktiva utlåning Media Arbetsmarknaden Optimism om den egna ekonomin Danmark Norge Sverige Allmän oro och försiktighet Säsong Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 5 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs. småhusmarknad och bostadsrättsmarknad presenteras inte separat. 10

11 Tabell 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. Litet utbud 70% 27% 40% Räntan 66% 43% 61% Bankernas restriktiva utlåning 58% 37% 56% Media 52% 43% 66% Arbetsmarknaden 51% 46% 58% Optimism om den egna ekonomin 36% 43% 40% Allmän oro och försiktighet 36% 23% 43% Säsong 31% 24% 14% Stort utbud 27% 36% 43% Pessimism om den egna ekonomin 22% 25% 46% 11

12 FAKTA Mäklarsamfundet är en branschorganisation för Sveriges fastighetsmäklare. Vi samlar cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 84 procent, av kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Josefine Uppling, Analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet Caroline Berg, Press och kommunikation Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* Jukka Malila Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL *Deltog inte denna gång. 12

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2014 Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Special Köpare utan traditionell

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2017 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Stabil utveckling under årets första månader Special Bostadsbristen väntas

Läs mer

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2016 Lågt utbud och media påverkar mest Stabil utveckling på bostadsmarknaden trots osäkra omvärldsfaktorer Special Så finansierar

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2014 Litet utbud påverkar mest Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Special Skilsmässa

Läs mer

Special Stort intresse för nyproduktion

Special Stort intresse för nyproduktion Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2016 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Delade meningar bland mäklarna om efterfrågans utveckling Special Stort intresse

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

Bristen på bostäder påverkar marknaden mest. Fortsatt prisökning och hög efterfrågan väntas

Bristen på bostäder påverkar marknaden mest. Fortsatt prisökning och hög efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2015 Bristen på bostäder påverkar marknaden mest Fortsatt prisökning och hög efterfrågan väntas Special Risk för ändrade spelregler

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Bostadsrätten står sig bäst

Bostadsrätten står sig bäst Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2012 Stillastående priser Villaköparna har ofta barn Bostadsrätten står sig bäst Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen 3. 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen 3. 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Uppsala Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer