Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht"

Transkript

1 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

2 Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden INGRID EIKEN VD MÄKLARSAMFUNDET I Mäklarinsikt ställer vi frågor till fastighetsmäklarna som kan variera mellan årets olika undersökningar och som på olika sätt belyser förhållanden som rör bostadsmarknaden. I denna har landets fastighetsmäklare gjort en trendspaning inför det nya året där de bland annat bedömer vad som kommer att prägla bostadsmarknaden och vilka trender vi kan förvänta oss inom boendet. Vi har även ställt frågor om hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas under 2014 när det gäller utbud, köpintresse och pris. Inför vintern blir frågan om uppvärmningskostnader aktuell för villaägaren och därför har vi frågat hur köpintresset påverkas beroende på vilket uppvärmningssystem villan har. Vi har även frågat vad som ökar köpintresset för bostadsrätter, bortsett från läge och skick. Undersökningen skickades ut den 26 november till Mäklarsamfundets medlemmar, samtliga verksamma fastighetsmäklare, och pågick till och med den 6 december. Den har besvarats av fastighetsmäklare över hela Sverige. Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Stort tack till alla er som bidragit med era kunskaper och lagt tid på att besvara vår enkät. Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp-och säljögonblicket. Den kan också brytas ner på länsnivå. Grafisk form och layout Carina Vikarby Mäklarsamfundet 2013:4 mäklarinsikt 2

3 Slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Bostadsmarknaden 2014 När Sveriges fastighetsmäklare blickar fram mot det kommande året gör många bedömningen att bankerna kommer fortsätta att ha en stor betydelse för utvecklingen på bostadsmarknaden. Även ränteläget bedöms få en betydande påverkan. Sveriges fastighetsmäklare förutser en fortsatt god och stabil utveckling på bostadsmarknaden Det gäller såväl utvecklingen av priserna som av efterfrågan och utbudet. Bostadsrättsmarknaden 2014 bedöms få en något mer gynnsam utveckling än marknaden för småhus. Sammantaget är bilden för 2014 positiv. Att 2014 är ett valår bedöms inte ha någon större betydelse för bostadsmarknaden. Bankernas villkor vid utlåning (nya regler) och att det är valår framträder tydligast bland svaren om vad som kommer att prägla bostadsmarknaden det kommande året. Även ränteläget, den svaga konjunkturutvecklingen är vanligt förekommande svar. Bedömningen av det kommande årets boendetrender färgas av att allt fler mäklare svarar att de tror på mer färg, ombonat och personligt i stället för de senaste årens ljust och fräscht-trend med avskalad inredning. 2. Bergvärme och balkong ökar köpintresset Köpintresset för småhus påverkas av vilket uppvärmningssystem det har. Bergvärme har mest positiv inverkan på köpintresset följt av jordvärme, enligt landets fastighetsmäklare. Köpintresset för en bostadsrätt ökar om lägenheten har balkong och hiss. Även utsikten har stor betydelse. 2013:4 mäklarinsikt 3

4 Bostadsmarknaden 2014 special Bankerna och räntan kommer att ha stor påverkan Bankernas restriktiva utlåning bedöms fortsätta ha en stor påverkan på bostadsmarknaden under Det bedömer 71 procent av småhusmäklarna och 61 procent av bostadsrättsmäklarna. Intressant är att allt fler mäklare bedömer att räntan kommer att spela stor roll jämfört med 2013, enligt 63 procent av bostadsrättsmäklarna och 64 procent av mäklarna som förmedlar småhus. Varannan bostadsrättsmäklare och sex av tio småhusmäklare bedömer att utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att få stor påverkan. Småhusmäklarna ser också en något högre påverkan av allmän oro och försiktighet bland köpare och säljare än på bostadsrättsmarknaden, 48 procent jämfört med 39 procent. Tabell 1. Tabell 1. Hur bedömer du att följande faktorer kommer att påverka din marknad under 2014? Stor påverkan. Småhusmarknademarknaden Bostadsrätts- Media 62 % 58 % Räntan 64 % 63 % Arbetsmarknad 59 % 49 % Stort utbud 45 % 43 % Litet utbud 44 % 50 % Allmän oro och försiktighet 48 % 39 % Bankernas restriktiva utlåning 71 % 61 % Pessimism om den egna ekonomin 28 % 24 % Optimism om den egna ekonomin 27 % Tabell % Fortsatta prisökningar och en stabil bostadsmarknad Sammantaget bedömer Sveriges fastighetsmäklare att bostadsmarknaden kommer att fortsätta utvecklas stabilt under Bostadsrätterna väntas få en något starkare utveckling än marknaden för småhus. Nio av tio mäklare på båda delmarknader räknar med en positiv eller oförändrad utveckling av såväl priser som av efterfrågan och utbud. Hur bedömer du att följande faktorer kommer att utvecklas Tabell 2. under 2014, dvs. helåret? Tabell 2. Prisutveckling Småhus Bostadsrätter Stigande priser 34 % 43 % Oförändrade priser 59 % 51 % Sjunkande priser 7 % 6 % Tabell 3. Utbud Småhus Bostadsrätter Ökat utbud 44 % 47 % Oförändrat utbud 50 % 49 % Minskat Tabell 4 utbud 5 % 4 % Tabell 4. Efterfrågan Småhus Bostadsrätter Ökad efterfrågan 43 % 47 % Oförändrad efterfrågan 54 % 51 % Minskad efterfrågan 3 % 3 % 2013:4 mäklarinsikt 4

5 special Bolånetak, amorteringskrav och allmänt svårare att få lån Sveriges fastighetsmäklare har fått gradera på en skala hur de bedömer att ytterligare ett antal faktorer kommer att påverka bostadsmarknaden under det kommande året. Bankerna väntas få en betydande påverkan på bostadsmarknaden Ökade krav på kontantinsats för bolån bedöms få stor påverkan enligt 85 procent av mäklarkåren, tätt följt av hårdare amorteringskrav och allmänt svårare att lare, 74 procent, uppger att ränteutvecklingen kan komma att få stor betydelse för bostadsåret Valutgången väntas få stor påverkan enligt 38 procent av mäklarna, medan varannan bedömer att den inte kommer påverka alls. När fastighetsmäklare bedömer vad som inte alls kommer att påverka bostadsmarknaden under 2014 så nämner flest valutgången. Den hamnar även längst ner bland de faktorer som bedöms ha stor påverkan. få lån, 84 procent respektive 82 procent. Tre av fyra mäk- Diagram 1. Bedömer du att följande faktorer kommer att påverka bostadsmarknaden 2014? Stor påverkan och ingen påverkan. Diagram 1. Bedömer du att följande faktorer kommer att påverka bostadsmarknaden 2014? Stor påverkan och ingen påverkan. Ökade krav på kontantinsats för bolån Hårdare amorteringskrav Allmänt svårare att få lån Räntehöjning Svag konjunktur Ingen påverkan Stor påverkan Stark konjunktur Valutgången 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabell. 5 Bedömer du att följande faktorer kommer att påverkan, påverka ingen bostadsmarknaden påverkan och varken eller. 2014? Stor påverkan, ingen påverkan och varken eller. Tabell. 5 Bedömer du att följande faktorer kommer att påverka bostadsmarknaden 2014? Stor Stor påverkan Varken eller Påverkar inte alls Ökade krav på kontantinsats för bolån 85 % 11 % 3 % Hårdare amorteringskrav 84 % 13 % 3 % Allmänt svårare att få lån 82 % 14 % 3 % Räntehöjning 74 % 21 % 6 % Svag konjunktur 47 % 45 % 8 % Stark konjunktur 45 % 45 % 10 % Valutgången 38 % 50 % 12 % 2013:4 mäklarinsikt 5

6 special Vad blir årets trend, 2014, inom hem och boende? Vi ställde också två öppna frågor till mäklarna om vad som kommer att prägla bostadsmarknaden under 2014 och vilka trender vi kan förvänta oss inom boendet. Bankernas villkor vid utlåning (nya regler) och att det är valår framträder tydligast bland svaren om vad som kommer att prägla bostadsmarknaden det kommande året. Även ränteläget, den svaga konjunkturutvecklingen och oro nämns ofta i svaren. Arbetsmarknaden, valår och utgången av det. Bankens räntesats. Meningarna om de kommande boendetrenderna är delade, men en kraftig övervikt av mäklarnas svar bedömer att mer färg, ombonat och personligt kommer att ersätta de senaste årens ljust och fräscht-trend med avskalad inredning. Mer färg och inte lika mycket vitt som tidigare. Back to basic!. Hemtrevligt och mer personligt - kliv bort ifrån Mio-katalogen & ljust & fräscht-temat..! Små lägenheter kommer vara fortsatt högt prissatta, pga bostadsbrist. 2013:4 mäklarinsikt 6

7 special Vad ökar köpintresset på bostäder? Bergvärme har störst positiv påverkan på köpintresset för småhus Inför vintern blir frågan om uppvärmningskostnader aktuell för villaägaren. Sveriges fastighetsmäklare ser stora skillnader mellan hur köpintresset påverkas beroende på vilket uppvärmningssystem villan har. Bergvärme har störst positiv påverkan på köpintresset av småhus. Hela 95 procent av mäklarna uppger att bergvärme påverkar köpintresset mycket positivt. Det gör även uppvärmning genom jordvärme och fjärrvärme 77procent respektive 64 procent. Att installera en luftvärmepump bidrar till ett visst förhöjt köpintresse enligt 46 procent av mäklarna. Men att elda med pellets skapar inte ett ökat köpintresse, risken är att det innebär det motsatta, d v s ett visst minskat intresse på grund av uppvärmningsformen. Att ha oljeeldning eller direktverkande el är ingen fördel vid försäljning, enbart 9 procent av mäklarna ser att det kan ha en positiv inverkan. Diagram 2. I vilken utsträckning påverkas köpintresset positivt av följande uppvärmningsalternativ? Stor positiv inverkan och ingen positiv inverkan. Bergvärme 95% 95% Jordvärme 77% 77% Fjärrvärme 64% 64% 46% Luftvärmepump Pellets 15% 46% Stor påverkan Ingen påverkan Oljeeldning Direktverkande el 9% 9% 60% 80% 20% 100% 40% 60% 80% 100% Balkong och hiss ökar köpintresset för bostadsrätter Den som ska köpa bostadsrätt blir i regel mer intresserad om lägenheten har balkong. Det uppger nästan samtliga mäklare som säljer bostadsrätter, 97 procent. Hiss är ytterligare en viktig faktor som stärker köpintresset liksom en trevlig utsikt, enligt 94 procent respektive 90 procent av mäklarna. Tillgång till parkeringsplats är en mycket viktig faktor enligt 71 procent av mäklarna. Förråd bedöms mindre viktigt, 42 procent anger att det har stor betydelse för köpintresset. Bostadsrätter med högt i tak ökar köpintresset enligt 63 procent av mäklarna och finns det öppen spis ökar intresset ytterligare, 64 procent. Lägenheter med stuckatur är 2013:4 mäklarinsikt 7

8 special däremot inte något som påverkar köparens intresse i större utsträckning, 23 procent ser det som betydelsefullt. Bostadsrättsföreningens ekonomi har stor betydelse för köpintresset enligt 71 procent av landets mäklare. Diagram 3. I vilken utsträckning påverkar följande faktorer köpintresset positivt för bostadsrätt, bortsett från läge och skick? Stor positiv påverkan och ingen positiv påverkan. 97% Balkong Hiss 94% 90% 97% 94% Utsikten 71% 90% Parkeringsplats 71% 71% Föreningens ekonomi 64% 71% Stor inverkan Öppen spis 63% 64% Ingen inverkan Högt 42% i tak 63% 23% Förråd 42% 20% 40% Stuckatur60% 80% 100% 23% 120% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013:4 mäklarinsikt 8

9 Så gick undersökningen till 2013:4 Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Den administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. Sammanlagt skickades två påminnelser ut. Målgrupp och urval Samtliga av Mäklarsamfundets ledamöter (registrerade fastighetsmäklare) kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Frågor Vilket län är du verksam i? (Svar: 1 av Sveriges 21 län) Förmedlar du småhus? (ja, nej) Förmedlar du bostadsrätter? (ja, nej) SPECIAL Hur bedömer du att följande faktorer kommer att påverka din småhusmarknad/ bostadsrättsmarknad 2014? (Svar graderas 1 till 5, 1 = liten påverkan och 5 = stor påverkan.) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Allmän oro och försiktighet - Media Hur bedömer du att utbudet för småhus/ bostadsrätt kommer att utvecklas under 2014? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler.) Hur bedömer du att efterfrågan för småhus/bostadsrätt kommer att utvecklas under 2014? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler.) Hur bedömer du att priset för ett småhus/ bostadsrätt kommer att utvecklas under 2014? (Svar graderas 1 till 5, 1 = sjunka mycket, 5 = öka mycket.) Bedömer du att följande faktorer kommer att påverka bostadsmarknaden 2014? Bedöm dem på en skala 1-5, där 1 = inte alls, 3 = varken eller, 5 = stor påverkan Valutgången Räntehöjning Ökade krav på kontantinsats för bolån Hårdare amorteringskrav Allmänt svårare att få lån Svag konjunktur Stark konjunktur Vad tror du kommer att prägla bostadsmarknaden 2014? Öppen. Vad tror du blir årets trend, 2014, inom hem och boende? Öppen. Gradera i vilken utsträckning köpintresset påverkas positivt av följande uppvärmningsalternativ (småhus): 1 = inte alls, 3 = varken eller, 5 = i mycket stor utsträckning Pellets Direktverkande el Oljeeldning Bergvärme Jordvärme Fjärrvärme Luftvärmepump Gradera i vilken utsträckning nedanstående faktorer påverkar köpintresset positivt för bostadsrätt, från sätt läge och skick (bostadsrätter): 1 = inte alls, 3 = varken eller, 5 = i mycket stor utsträckning Hiss Balkong Stuckatur Öppen spis Högt i tak Utsikten Föreningens ekonomi Parkeringsplats Förråd Fältperiod Undersökningen pågick mellan den 26 november och 6 december Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal inbjudna: Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej): 103. Kompletta svar: Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/ nettourval: 26 procent 2013:4 mäklarinsikt 9

10 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är en delrapport till Mäklarinsikt som redovisar fastighetsmäklarnas svar på frågor som kan variera mellan årets fyra undersökningar. Detta för att ge en bredare kunskap om bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet presenterar Mäklarinsikt fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen under perioden 26 november till 6 december mäklare har svarat. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt 2013:4. Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 83 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på 2013:4 mäklarinsikt 10

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2013 2013:2 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 213:2 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 213 Förord Bostadsfrågor är ett område som väcker intresse, engagemang och känslor hos de allra

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2014 2014:1

Analys. Mäklarsamfundet. Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 2014 2014:1 Analys Mäklarsamfundet Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 214 214:1 Fastighetsmäklare Fakta & nyckeltal 214 Förord Alla människor behöver en bostad. Därför är bostadsfrågor ett område som väcker intresse,

Läs mer