Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge"

Transkript

1 VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight - Våren 2014 För årets andra kvartal visar Nordic Housing Insight en stark tro på de nordiska bostadsmarknaderna. Enligt fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark finns en stark förväntan på stigande priser men även på att utbud och köpintresse förväntas stiga. Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser för det kommande kvartalet. Den här undersökningen bedömer 1 det andra kvartalet, april till och med juni. Sammanlagt har fastighetsmäklare besvarat frågor i Sverige, Norge och Danmark. Vi har även ställt frågor om hur försäljningstiden har förändrats det senaste året och hur vanligt det är med home-styling vid försäljningar. När det gäller småhus bedömer 71 procent av mäklarna i Norge att priserna stiger under kvartal 2, jämfört med 36 procent i Sverige och 27 procent i Danmark. I samtliga länder bedömer en majoritet av mäklarna att både utbud och köpintresse kommer att öka. I Norge bedömer en majoritet av mäklarna stigande priser på bostadsrätter. I Sverige och Danmark bedömer majoriteten att priserna förblir oförändrade. I Norge bedömer 73 procent av mäklarna att utbudet kommer att öka, 53 procent av mäklarna i Sverige delar denna bedömning men bara 37 procent av de norska mäklarna. En tydlig majoritet av de norska mäklarna bedömer även att efterfrågan kommer att öka. RESULTATET I KORTHET Bankernas restriktiva utlåning påverkar inte i lika hög grad som tidigare. I Sverige svarar 70 procent av fastighetsmäklarna att ett litet utbud har stor påverkan på småhus- och bostadsrättsmarknaden. Majoriteten av mäklarna i Danmark och Norge svarar att media har stor påverkan. 63 procent i Norge och 70 procent i Danmark svarar att media har stor påverkan på småhusmarknaden. Bedömningen är likartad för bostadsrättsmarknaden. Sju av tio fastighetsmäklare i Norge bedömer att priserna på småhus kommer att stiga, en ökning med 27 procentenheter sedan kvartal 1. Samma bedömning görs av 36 procent respektive 27 procent i Sverige och Danmark vilket är fler än i föregående undersökning. Priset på bostadsrätter kommer att stiga enligt 52 procent av de norska mäklarna jämfört med 45 procent av de danska och 42 procent av de svenska mäklarna. Både utbud och efterfrågan bedöms öka på småhusmarknaden. 79 procent av Norges fastighetsmäklare bedömer ett ökat utbud, jämfört med 67 procent i Sverige och 52 procent i Danmark. Efterfrågan på småhusmarknaden förväntas öka i större utsträckning. 83 procent av mäklarna i Norge svarar att efterfrågan kommer att öka, jämfört med 75 procent i Danmark och 58 procent i Sverige. 73 procent av fastighetsmäklarna i Norge och 53 procent i Sverige bedömer att utbudet kommer att öka på bostadsrätter. I Danmark bedömer 37 procent av mäklarna att utbudet kommer att öka. 65 procent av Norges mäklare bedömer att efterfrågan kommer att öka. Varannan mäklare i Sverige och Danmark gör samma bedömning. I Sverige och Norge har mäklarna även svarat på frågor om hur lång tid försäljningarna tar jämfört med för ett år sedan. Där syns en stor skillnad. I Norge bedömer 4 procent att det går snabbare och 70 procent bedömer att försäljningstiden går långsammare. I Sverige bedömer 32 procent att det går snabbare än i fjol och 13 procent att det går långsammare. Home-styling förekommer i högre grad i Sverige än i Norge. En av tio svarar att home-styling förekommer ofta i Sverige. 60 procent av Norges fastighetsmäklare svarar att home-styling aldrig förekommer, jämfört med 32 procent i Sverige. 1 Sverige 1 274, Norge 665, Danmark 307. I Sverige genomfördes denna undersökning under perioden 10 till 21 februari

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN Utbud och efterfrågan ökar När Nordens fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på småhusmarknaden för årets andra kvartal bedömer en större andel av mäklarna stigande priser under perioden april till och med juni jämfört med det första kvartalet. I Norge bedömer sju av tio, 71 procent av mäklarna, att priserna kommer att öka. Det är en ökning med 27 procentenheter sedan föregående undersökning. I Sverige bedömer 36 procent av fastighetsmäklarna att priserna på småhus kommer att stiga och i Danmark är siffran 27 procent. Det innebär att det idag är en större andel av mäklarna som bedömer att priserna kommer att stiga jämfört med föregående undersökning. Då var det 29 procent i Sverige och 18 procent i Danmark som bedömde ökade priser. En majoritet av mäklarna i både Danmark och Sverige, 66 procent respektive 60 procent, bedömer dock att priserna kommer att vara oförändrade. Diagram 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Stiga Oförändrat Sjunka 2 SVERIGE NORGE DANMARK Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 2. Stiga 36% (29%) 71% (44%) 27% (18%) Oförändrat (64%) 24% (36%) 66% (71%) Sjunka 4% (8%) 5% (2) 7% (11%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 3

4 Majoriteten av fastighetsmäklarna bedömer ett ökat utbud Det är framförallt i Sverige och i Norge som fastighetsmäklarna bedömer att utbudet kommer att öka i större utsträckning under kvartal 2 jämfört med föregående undersökning. Nästan åtta av tio fastighetsmäklare i Norge bedömer att utbudet kommer att öka under april till och med juni. 67 procent av Sveriges fastighetsmäklare och 52 procent av mäklarna i Danmark bedömer att utbudet kommer att öka. Väldigt få mäklare i Sverige och Norge bedömer att utbudet kommer att minska, 5 procent. Några fler, 13 procent, gör den bedömningen i Danmark. Diagram 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 SVERIGE NORGE DANMARK Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 2. Öka 67% (5) 79% (59%) 52% (52%) Oförändrat 28% (4) 16% (27%) 36% (35%) Minska 5% (9%) 5% (14%) 13% (12%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 4

5 Efterfrågan bedöms öka i allt större utsträckning än tidigare I Norge bedömer 83 procent av fastighetsmäklarna att efterfrågan kommer att öka under kvartal procent av de svenska fastighetsmäklarna och 75 procent av mäklarna i Danmark gör samma bedömning. Efterfrågan i länderna väntas öka i större utsträckning under kvartal 2 än vid föregående undersökning. En relativt stor andel av fastighetsmäklarna i Sverige, 40 procent, tror att efterfrågan kommer att vara oförändrad. Det är betydligt fler mäklare i Sverige som bedömer att efterfrågan blir oförändrad jämfört med Danmark och Norge. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 2. Öka 58% (44%) 83% (63%) 75% (69%) Oförändrat 4 (51%) 13% (23%) 24% (29%) Minska 2% (5%) 4% (14%) 2% (3%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. Diagram 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 SVERIGE NORGE DANMARK 5

6 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 2 Tro på återhämtning i Norge När det gäller förväntningarna på bostadsrättsmarknaden så sticker Norge ut, där bedömer en majoritet av mäklarna att priserna kommer att stiga under kvartal 2. I både Sverige och Danmark är det något fler som bedömer att priset blir oförändrat. I Norge bedömer mer än varannan mäklare, 52 procent, att priserna kommer att stiga. Jämfört med föregående undersökning är det en mer samstämmig bild som ges av fastighetsmäklarna i Norge. Majoriteten av mäklarna i Norge har skiftat från att bedöma sjunkande priser under kvartal 1 på bostadsrätter till stigande priser under kvartal 2. I Sverige och Danmark bedömer 54 procent respektive 50 procent att priset kommer att vara oförändrat. 4 procent svarar att priset kommer att sjunka under perioden både i Sverige och Danmark. Diagram 4. Bedömningen av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Stiga Oförändrat Sjunka SVERIGE NORGE DANMARK Tabell 4. Bedömningen av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 2. Stiga 42% (4) 52% (26%) 45% (39%) Oförändrat 54% (55%) 33% (35%) 5 (56%) Sjunka 4% (5%) 14% (39%) 4% (5%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 2 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 6

7 Ökat utbud på bostadsrätter Nordens fastighetsmäklare ger en likartad bild över utbudets utveckling jämfört med föregående undersökning. 73 procent av Norges fastighetsmäklare bedömer att utbudet kommer att öka. Drygt varannan mäklare i Sverige, 52 procent, och 37 procent i Danmark gör samma bedömning. Diagram 5. Bedömningen av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 SVERIGE NORGE DANMARK Tabell 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 2. Öka 53% (52%) 73% (71%) 37% (34%) Oförändrat 42% (43%) 19% (19%) 49% (52%) Minska 5% (5%) 8% () 14% (12%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 7

8 Större efterfrågan väntas 65 procent av fastighetsmäklarna i Norge och ungefär varannan mäklare i Sverige och Danmark bedömer att efterfrågan kommer att öka under kvartal 2. Jämfört med undersökningen inför det första kvartalet har bedömningen i Norge växlat. Antalet fastighetsmäklare som bedömer en ökad efterfrågan har ökat med 21 procentenheter och avsevärt färre fastighetsmäklare bedömer att efterfrågan kommer att minska. 9 procent i Norge bedömer att efterfrågan kommer att minska jämfört med 33 procent inför kvartal 1. Sverige och Danmark ligger på samma nivå som tidigare. Diagram 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska SVERIGE NORGE DANMARK Tabell 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 2. Öka 5 (49%) 65% (44%) 5 (5) Oförändrat 47% (49%) 26% (33%) 46% (44%) Minska 3% (2%) 9% (33%) 4% (6%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 8

9 PÅVERKAN PÅ DEN NORDISKA BOSTADSMARKNADEN Skifte i vad som påverkar Nordens bostadsmarknad 3 Bankernas restriktiva utlåning har länge haft stor påverkan på bostadsmarknaden enligt fastighetsmäklarna i Sverige, Danmark och Norge. Vårens Nordic Housing Insight visar att ett litet utbud har störst påverkan på bostadsmarknaden enligt 70 procent av Sveriges fastighetsmäklare. Media har störst påverkan enligt fastighetsmäklarna i Danmark och Norge, 70 procent i Danmark jämfört med 63 procent i Norge. Vad påverkar småhusmarknaden just nu? Nordens fastighetsmäklare fick frågan vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu. I Sverige och Danmark har det skett ett skifte jämfört med föregående undersökning. I Sverige svarar 70 procent av mäklarna att ett litet utbud påverkar mest, vilket är en tydlig skillnad från att bankernas restriktiva utlåning haft störst påverkan under en längre tid. 62 procent bedömer att bankernas restriktiva utlåning har stor påverkan just nu. Ett skifte har även skett i Danmark där 70 procent av fastighetsmäklarna svarar att media påverkar småhusmarknaden mest. Arbetsmarknaden och bankernas restriktiva utlåning toppade Danmarks lista vid föregående undersökning och ligger fortfarande högt enligt fastighetsmäklarna, 67 respektive 68 procent. I Norge svarar 63 procent av fastighetsmäklarna att media har störst påverkan, vilket är en minskning med 17 procentenheter sedan föregående undersökning. Media toppar dock fortfarande listan med marginal. Allmän oro och försiktighet samt bankernas restriktiva utlåning bedöms ha stor påverkan av 42 procent. Diagram 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 4 Litet utbud Bankernas restriktiva utlåning Räntan Media Arbetsmarknaden Allmän oro och försiktighet Optimism om den egna ekonomin Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Säsong DANMARK NORGE SVERIGE Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 4 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs småhusmarknad och bostadsmarknad är summerat. 9

10 Tabell 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 5 Media 54% 63% 7 Räntan 54% 27% 4 Arbetsmarknaden 52% 33% 67% Stort utbud 3 27% 45% Litet utbud 7 25% 31% Allmän oro och försiktighet 39% 42% 55% Bankernas restriktiva utlåning 64% 42% 68% Pessimism om den egna ekonomin 27% 25% 5 Optimism om den egna ekonomin 39% 35% 41% Säsong x 27% 16% Vad påverkar bostadsrättsmarknaden just nu? På frågan vad som påverkar bostadsrättsmarknaden är svaren likartade beträffande vad som bedöms påverka småhusmarknaden. Ett skifte avseende det som påverkar bostadsrättsmarknaden har skett i både Sverige och Danmark. I Sverige bedömer 70 procent av fastighetsmäklarna att ett litet utbud påverkar bostadsrättsmarknaden mest just nu, en förändring från att bankernas restriktiva utlåning haft störst påverkan under en längre tid. av bankernas restriktiva utlåning. Detta är ett skifte från att bankernas restriktiva utlåning påverkat mest, vilket 59 procent av Danmarks fastighetsmäklare upplever just nu. I Norge svarar 63 procent av mäklarna att media har stor påverkan på bostadsrättsmarknaden. Likartad bedömning gjordes vid föregående undersökning, men andelen har minskat med 17 procentenheter. 66 procent av Danmarks fastighetsmäklare bedömer att media har stor påverkan på bostadsrättsmarknaden, tätt följt Diagram 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 6 Litet utbud Bankernas restriktiva utlåning Räntan Media Arbetsmarknaden Optimism om den egna ekonomin Allmän oro och försiktighet DANMARK NORGE SVERIGE Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Säsong Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 6 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs småhusmarknad och bostadsmarknad är summerat. 10

11 Tabell 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 7 Media 51% 63% 66% Räntan 55% 27% 43% Arbetsmarknaden 47% 33% 53% Stort utbud 29% 27% 39% Litet utbud 7 25% 42% Allmän oro och försiktighet 37% 42% 47% Bankernas restriktiva utlåning 62% 42% 59% Pessimism om den egna ekonomin 23% 25% 47% Optimism om den egna ekonomin 36% 35% 4 Säsong x 27% 14% 7 Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 11

12 SPECIAL Högre tempo i Sverige, lägre tempo i Norge Norges och Sveriges fastighetsmäklare har besvarat ytterligare frågor, bland annat om huruvida försäljningar genomförs snabbare jämfört med för ett år sedan eller inte. Därtill besvarade mäklarna frågor om hur vanligt förekommande homestyling är och om det blivit mer eller mindre vanligt. På frågan om försäljningar sker snabbare jämfört med för ett år sedan skiljer sig ländernas svar. I Norge svarar 70 procent av fastighetsmäklarna att försäljningar tar längre tid jämfört med för ett år sedan, medan endast 13 procent av Sveriges fastighetsmäklare svarar att försäljningarna tar längre tid. Majoriteten av Sveriges mäklare, 55 procent, svarar att det inte är någon skillnad jämfört med för ett år sedan och 32 procent svarar att det går snabbare. Endast 4 procent av fastighetsmäklarna i Norge upplever att försäljningarna går snabbare. Diagram 9. Hur snabbt genomförs en försäljning jämfört med för ett år sedan? Procent % 4% 22% 32% 7 Vet ej 5 Snabbare % Oförändrat Långsammare 2 NORGE 13% SVERIGE 12

13 Home-styling förekommer oftare i Sverige, men blir allt vanligare i Norge Home-styling upplevs förekomma oftare i Sverige än i Norge enligt fastighetsmäklarna. 9 procent av de svenska fastighetsmäklarna svarar att home-styling förekommer ofta och 21 procent svarar att home-styling förekommer ibland. I Norge svarar 5 procent att home-styling förekommer ofta och 8 procent svarar att det förekommer ibland. Betydligt fler av fastighetsmäklarna i Norge, 60 procent, upplever att home-styling aldrig förekommer, medan 32 procent av mäklarna i Sverige gör samma bedömning. 2 procent av mäklarna i Sverige och 3 procent i Norge svarar att home-styling alltid förekommer. Majoriteten av fastighetsmäklarna i både Sverige och Norge, 76 procent respektive 63 procent, upplever att home-styling förekommer i samma grad jämfört med för ett år sedan. Några fler i Sverige, 14 procent, svarar att homestyling är mindre vanligt, medan 22 procent i Norge svarar att det är mer vanligt jämfört med för ett år sedan. Diagram 10. Hur ofta förekommer home-styling? % 32% 24% 21% 8% 9% 5% 2% 3% 1% Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Vet ej SVERIGE NORGE Diagram 11. Hur vanligt är home-styling jämfört med för ett år sedan? % 63% 5 4 SVERIGE % 6% 22% 9% NORGE Mindre vanligt Oförändrat Mer vanligt Vet inte 13

14 FAKTA Mäklarsamfundet är en branschorganisation för Sveriges fastighetsmäklare. Vi samlar cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 84 procent, av kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Rebecca von Sydow, Utredare Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* JukkaMalila Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL *Deltog inte denna gång. 14

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2014 Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Special Köpare utan traditionell

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2014 Litet utbud påverkar mest Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Special Skilsmässa

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2017 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Stabil utveckling under årets första månader Special Bostadsbristen väntas

Läs mer

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2016 Lågt utbud och media påverkar mest Stabil utveckling på bostadsmarknaden trots osäkra omvärldsfaktorer Special Så finansierar

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Special Stort intresse för nyproduktion

Special Stort intresse för nyproduktion Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2016 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Delade meningar bland mäklarna om efterfrågans utveckling Special Stort intresse

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Bilaga Östergötland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Östergötland. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/1,

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer