HÖST Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden"

Transkript

1 HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur de nordiska ländernas fastighetsmäklare kvartalsvis bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser. Denna Nordic Housing Insight bedömer 1 årets tredje kvartal, perioden juli till och med september. Undersökningen har besvarats av totalt fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark. På grund av sommaren och att det tar viss tid att foga samman statistiken från de nordiska länderna presenteras den nordiska rapporten senare än Mäklarinsikt för samma period. Denna gång har vi även ställt frågor om fritidshusmarknaden i respektive land. RESULTATET I KORTHET: Nordens fastighetsmäklare förutser en fortsatt stabil marknad både för småhus och för bostadsrätter under kvartal 3. Jämfört med marsmätningen, som bedömde kvartal 2, väntas dock marknaden i Norge bromsa in ordentligt samtidigt som marknaden i Danmark fortsätter att gradvis stärkas. Utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden väntas bli fortsatt god och stabil under kvartal 3. Nio av tio mäklare i Sverige och Danmark förutser oförändrade eller stigande småpriser under det tredje kvartalet. I Norge uppgår motsvarande andel till 65 procent och hela 35 procent av mäklarna förutser sjunkande priser. Bilden är snarlik för bostadsrättsmarknaden. Bankernas restriktiva utlåning upplevs i dagsläget ha störst påverkan på både småhusmarknaden och på bostadsrättsmarknaden i samtliga tre länder. FRITIDSHUSMARKNADEN På den nordiska fritidshusmarknaden väntas utvecklingen av utbud, efterfrågan och priser bli snarlik även om de tre marknaderna utgår från olika nivåer. Nio av tio nordiska mäklare förutser oförändrade eller stigande fritidshuspriser under kvartal 3. Konjunkturläget, bankernas utlåning och ett stort utbud är just nu de främsta faktorerna som påverkar fritidshusmarknaden i de tre länderna. Marknaden för fritidshus i Sverige, Norge och Danmark är relativt lika på flera sätt. Det gäller exempelvis hur lång restid köpare vill ha till sitt fritidshus och vilka faktorer som ökar attraktiviteten för ett fritidshus.i huvudsak bedömer de nordiska mäklarna att fritidshusköparna helst vill nå fram till fritidshuset inom två timmar från bostaden och att strand- och sjönära läge ökar efterfrågan. 1 Sverige svar, Norge 546 svar och Danmark 352 svarande. Denna undersökning genomfördes i Sverige under perioden den 24 maj - 20 juni. 2

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN Nio av tio mäklare i Sverige och Danmark förutser oförändrade eller stigande priser När Nordens fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på småhusmarknaden för årets tredje kvartal, juli till och med september, bedömer en klar majoritet av de svenska och danska mäklarna en oförändrad prisutveckling medan bilden är mer splittrad i Norge. Där sker ett omslag från en klar majoritet av mäklarna som inför kvartal 2 förutsåg stigande priser till en knapp övervikt av mäklare som nu förutser sjunkande priser. 29 procent av de norska fastighetsmäklarna bedömer stigande priser och 35 procent tror på sjunkande priser under kvartal 3. I Sverige förutser 23 procent av mäklarna en prisökning under det tredje kvartalet medan enbart tolv procent räknar med lägre priser. Det är i nivå med marsmätningen även om något fler räknar med sjunkande priser. I Danmark bedömer 20 procent av mäklarna att priserna kommer att öka något under kvartal 3 samtidigt som 13 procent tror på lägre priser. Diagram 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 3 (juli till september) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Stiga Oförändrat Sjunka 10% 0% Tabell1. Tabell Bedömning 1. Priser småhus av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 3 Stiga 23 % (25 %) 29 % (71 %) 20 % (21 %) Oförändrat 65 % (67 %) 36 % (26 %) 67 % (64 %) Sjunka 12 % (8 %) 35 % (3 %) 13 % (15 %) Tidigare bedömning av kvartal 2 presenteras inom parentesen. 3

4 Stabilt utbud väntas men med dämpad ökningstakt Utbudet av småhus till försäljning väntas inte en lika stark ökning kvartal 3 som inför det andra kvartalet. Det gäller för alla tre länder. 47 procent av fastighetsmäklarna i Norge och 46 procent i Danmark bedömer att antalet småhus till försäljning på deras lokala marknad kommer att öka under årets tredje kvartal. I Sverige uppgår andelen till 43 procent av mäklarna. En relativt stor andel fastighetsmäklare i de tre länderna förutser ett oförändrat utbud. Norge sticker ut Tabell 2. Utbudet med en stigande andel mäklare som förutser en minskning av utbudet, 25 procent. Svaren tyder på en fortsatt stabil utveckling av utbudet, men med dämpad takt. I Sverige förutser 43 procent av mäklarna ett ökat utbud av bostäder till försäljning för perioden juli september samtidigt som 45 procent bedömer att utbudet blir oförändrat. Endast elva procent av mäklarna förutser en minskning. Detta indikerar således att ett stabilt utbud av antalet småhus till försäljning är att vänta men med dämpad ökningstakt jämfört med kvartal 2. Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 3 Öka 43 % (81 %) 47 % (82 %) 46 % (60 %) Oförändrat 45 % (18 %) 29 % (12 %) 44 % (32 %) Minska 11 % (1 %) 25 % (6 %) 11 % (8 %) Tidigare bedömning av kvartal 2 presenteras inom parentesen. Stabil efterfrågan och köpintresse, men inbromsning i Norge 65 procent av de danska mäklarna och 41 procent av de norska förutspår ett ökat köpintresse på sin marknad under kvartal 3. I Sverige är andelen något lägre, 34 procent. Men andelen mäklare i Sverige som förutser en oförändrad utveckling ligger högre än i de två övriga länderna. Norge utmärker sig med en kraftig ökning av antalet mäklare som Tabell 3. Efterfrågan bedömer att efterfrågan kommer att minska, 28 procent. 57 procent av de svenska mäklarna förutser ett oförändrat köpintresse på sin lokala marknad under det kommande kvartalet. Vidare gör 34 procent bedömningen att efterfrågan kommer att öka och åtta procent att den kommer att minska. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden, kvartal 3 Öka 34 % (56 %) 41 % (76 %) 65 % (77 %) Oförändrat 57 % (42 %) 31 % (21 %) 33 % (22 %) Minska 8 % (2 %) 28 % (3 %) 2 % (1 %) Tidigare bedömning av kvartal 2 presenteras inom parentesen. 4

5 Bankens utlåning påverkar den nordiska småhusmarknaden mest På frågan vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar bankernas restriktiva utlåning i topp i samtliga av de tre medverkande länderna. Men det finns nationella variationer i de olika påverkansfaktorerna. I Sverige toppar bankerna (76 procent) följt av arbetsmarknaden (60 procent) och en allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare (59 procent). Därefter följer räntan (55 procent) och medias bostadsrapportering (53 procent). I Norge delar optimism om den egna ekonomin första platsen med bankernas restriktiva utlåning (79 procent) följt av en allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare (69 procent). Därefter följer räntan (68 procent) och medias bostadsrapportering (66 procent). I Danmark är bankernas restriktiva utlåning den allra största påverkansfaktorn just nu (78 procent) följt av arbetsmarknaden (74 procent) och medias rapportering (71 procent). Diagram 2. Vad påverkar din småhusmarknad just nu, och hur? Stor påverkan. Bankernas restriktiva utlåning Arbetsmarknad Allmän oro och försiktighet Ränta Stort utbud Media Litet utbud Pessimism om den egna ekonomin Optimism om den egna ekonomin Säsong Sverige Norge Danmark Tabell 4. Vad påverkar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabell 4. Vad påverkar din småhusmarknad just nu, och hur? Stor påverkan. Media 53% 66% 71% Ränta 55% 68% 43% Arbetsmarknad 60% 13% 74% Stort utbud 53% 65% 42% Litet utbud 38% 55% 29% Allmän oro och försiktighet 59% 69% 68% Bankernas restriktiva utlåning 76% 79% 78% Pessimism om den egna ekonomin 33% 58% 62% Optimism om den egna ekonomin 26% 79% 33% Säsong x 58% 14% Anm. x = svarsalternativet fanns inte med i den svenska undersökningen. 5

6 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 2 Fortsatt tryck uppåt på de svenska bostadsrättspriserna Inför kvartal 3, juli till och med september, förutser de nordiska mäklarna sammantaget en stabil marknad för bostadsrätter. Men precis som för småhusmarknaden förutser de norska fastighetsmäklarna en tydlig inbromsning av den starka bostadsrättsmarknaden jämfört med bedömningen av kvartal 2. I Norge sker ett tydligt omslag mellan andelen mäklare som räknar med stigande respektive sjunkande priser. För kvartal 3 är det nu endast en knapp övervikt av mäklare som förutser stigande priser, 36 procent, jämfört med dem som förutser sjunkande priser, 31 procent. Prisförväntningarna i Sverige och Danmark är snarlika med en majoritet av mäklarna som bedömer oförändrade priser. I Danmark bedömer 29 procent att priserna kommer att öka något samtidigt som 15 procent förutser sjunkande priser. 61 procent av Sveriges fastighetsmäklare räknar med att priserna för bostadsrätter kommer att vara oförändrade under det tredje kvartalet. Tre av tio mäklare, 31 procent, förutser samtidigt att bostadsrättspriserna kommer att öka och enbart åtta procent räknar med lägre priser. Bilden är snarlik mäklarnas bedömning av årets andra kvartal och tyder på att fortsatta prisökningar på bostadsrättsmarknaden är att vänta, om än i måttlig takt. Diagram 3. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 3 (juli till och med september) 70% 60% 50% 40% 30% 20% Stiga Oförändrade Sjunka 10% 0% Sverige Tabell 5. Priser bostadsrätter Norge Danmark Tabell 5. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 3 Stiga 31 % (32 %) 36 % (72 %) 29 % (31 %) Oförändrade 61 % (61 %) 33 % (24 %) 56 % (54 %) Sjunka 8 % (7 %) 31 % (4 %) 15 % (14 %) Tidigare bedömning av kvartal 2 presenteras inom parentesen. 2 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 6

7 Stabilt och bra utbud av bostadsrätter till försäljning I Sverige bedömer nära varannan fastighetsmäklare, 48 procent, att utbudet av bostadsrätter till försäljning kommer att vara oförändrat under det tredje kvartalet. 41 procent tror att utbudet kommer att öka och elva procent att det kommer att sjunka. Svaren tyder på en fortsatt hög aktivitet på bostadsrättsmarknaden men med dämpad ökningstakt Tabell 6. Utbud av utbudet jämfört med kvartal 2. I Norge förutser 61 procent av fastighetsmäklarna ett ökat utbud och i Danmark uppgår andelen till 33 procent. Samtidigt förutser 58 procent av de danska mäklarna ett oförändrat att jämföra med 20 procent av de norska mäklarna. Tabell 6. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 3 Öka 41 % (65 %) 61 % (69 %) 33 % (42%) Oförändrat 48 % (34 %) 20 % (25 %) 58 % (47 %) Minska 11 % (1 %) 19 % (6 %) 10 % (11 %) Tidigare bedömning av kvartal 2 presenteras inom parentesen. Stabilt köpintresse i Sverige och Danmark men minskande i Norge Fyra av tio svenska mäklare förutspår en ökad efterfrågan, 40 procent, under årets tredje kvartal. Vidare bedömer 53 procent att köpintresset kommer att vara oförändrat och endast sju procent av mäklarna tror att det kommer att minska. Tabell 7. Efterfrågan I våra nordiska grannländer bedömer 48 procent av de norska mäklarna att köpintresset kommer att öka under det tredje kvartalet samtidigt som en stigande andel, 27 procent, bedömer att priserna kommer att sjunka. I Danmark förutser 45 procent av mäklarna stigande priser och endast sju procent sjunkande priser Tabell 7. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden, kvartal 3 Öka 40 % (47 %) 48 % (74 %) 45 % (81 %) Oförändrat 53 % (49 %) 25 % (23 %) 48 % (36 %) Minska 7 % (4 %) 27 % (3 %) 7 % (4 %) Tidigare bedömning av kvartal 2 presenteras inom parentesen. 7

8 Bankernas utlåning påverkar den nordiska bostadsrättsmarknaden mest När Sveriges fastighetsmäklare bedömer vad som påverkar marknaden för bostadsrätter är det precis som för småhusmarknaden bankernas restriktiva utlåning som bedöms ha ett stort inflytande och allra störst påverkan (66 procent). Därefter kommer räntan (58 procent), arbetsmarknaden (52 procent) och medias rapportering om bostadsmarknaden (50 procent). Även i Norge är det bankernas utlåning som påverkar marknaden allra mest just nu (79 procent), följt av medias rapportering (75 procent) och en allmän oro och försiktighet bland köpare och säljare (70 procent). I Danmark är också bankernas restriktiva utlåning som för närvarande påverkar bostadsmarknaden allra mest (67 procent) följt av medias rapportering (66 procent) och arbetsmarknaden (60 procent). Diagram 4. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu, och hur? Stor påverkan. Bankernas restriktiva utlåning Ränta Arbetsmarknad Media Litet utbud Stort utbud Allmän oro och försiktighet Optimism om den egna ekonomin Pessimism om den egna ekonomin Säsong Sverige Norge Danmark Tabell 8. Vad påverkar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Tabell 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu, och hur? Stor påverkan. Media 50% 75% 66% Ränta 58% 63% 48% Arbetsmarknad 52% 58% 60% Stort utbud 47% 67% 34% Litet utbud 47% 44% 32% Allmän oro och försiktighet 44% 70% 52% Bankernas restriktiva utlåning 66% 79% 67% Pessimism om den egna ekonomin 27% 52% 51% Optimism om den egna ekonomin 27% 67% 30% Säsong x 59% 17% Anm. x = svarsalternativet fanns inte med i den svenska undersökningen. 8

9 SPECIAL Fritidshusmarknaden De främsta faktorerna som just nu påverkar den nordiska fritidshusmarknaden allra mest är konjunkturläget, bankernas utlåning och ett stort utbud av fritidshus. Det anger mäklarkåren i Sverige, Norge och Danmark samstämmigt. Drygt sex av tio mäklare bedömer oförändrade priser Inför årets tredje kvartal, juli till och med september, bedömer 63 procent av Sveriges fastighetsmäklare att priserna på fritidshus kommer att ligga kvar på en oförändrad nivå. Andelen mäklare som förutspår sjunkande priser är fler, 26 procent, än andelen som tror på stigande priser, tio procent. Förväntningsbilden är relativt snarlik i de tre länderna även om de generella prisnivåerna i utgångsläget varierar mellan dem. Diagram 5. Hur bedömer du att priserna på fritidshus kommer att utvecklas under kvartal 3 (juli-september)? 70% 60% 50% 40% 30% 20% Stigande priser Oförändrade priser Sjunkande priser 10% 0% Tabell 9. Priser fritidshus Tabell 9. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas under kvartal 3 Stigande priser 10% 10% 6% Oförändrade priser 63% 63% 63% Sjunkande priser 26% 28% 31% 9

10 Lugn och stabil utveckling för utbud och köpintresse Utbudet av fritidshus till försäljning förutses en gynnsam utveckling under kvartal 3. Nära varannan svensk mäklare bedömer att antalet fritidshus till salu på deras lokala marknad kommer att öka. Samtidigt räknar 36 procent av mäklarna med ett oförändrat utbud och 14 procent med ett minskat. Även här är förväntningsbilden snarlik mellan de tre nordiska grannländerna. Tabell Tabell Bedömning Utbudet av hur utbudet kommer att utvecklas under kvartal 3 Ökat utbud 49% 46% 46% Oförändrat utbud 36% 40% 46% Minskat utbud 14% 14% 8% Drygt hälften av mäklarna, 54 procent, förutspår en oförändrad efterfrågan inför årets tredje kvartal. Vidare bedömer 24 procent av mäklarna att köpintresset kommer att öka och 21 procent tror att det kommer att minska. Tabell 11. Efterfrågan Här sticker Danmark ut med en något högre andel som förutser ett ökat köpintresse jämfört med de svenska och norska mäklarna. Tabell 11. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas under kvartal 3 Ökad efterfrågan 24% 19% 43% Oförändrad efterfrågan 54% 54% 48% Minskad efterfrågan 21% 27% 9% Konjunkturen och bankerna påverkar fritidshusmarknaden mest 68 procent av fastighetsmäklarna i Sverige och Danmark som har fritidshusuppdrag uppger att konjunkturläget påverkar marknaden mest just nu (48 procent i Norge). Därefter följer bankernas utlåning (i intervallet 58 procent till 67 procent) och ett stort utbud (59 procent till 66 procent). Nära varannan mäklare anger också att fritidshusmarknaden i viss mån är väderkänslig. Diagram 6. Hur påverkar följande faktorer din lokala fritidshusmarknad just nu? Stor påverkan. Konjunkturen Bankernas utlåning Stort utbud av fritidshus Vädret Räntan Efterfrågan på fritidshus Litet utbud av fritidshus Köpare från övriga Europa Konkurrens från fritidshus i utlandet Sverige Norge Danmark 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 10

11 Tabell 12. Vad påverkar. Tabell 12. Bedömning av hur följande faktorer påverkar den lokala fritidshusmarknaden just nu? Stor påverkan. Konjunkturen 68% 48% 68% Bankernas utlåning 63% 58% 67% Stort utbud av fritidshus 59% 66% 60% Vädret 48% 56% 31% Räntan 43% 54% 33% Efterfrågan på fritidshus 43% 32% 49% Litet utbud av fritidshus 24% 31% 13% Köpare från övriga Europa 8% 2% x Konkurrens från fritidshus i utlandet 8% 38% 4% Anm. x = svarsalternativet fanns inte med i den danska undersökningen. Kritisk pendlingsgräns på en till två timmar De nordiska fastighetsmäklarna har även fått bedöma om de ser en pendlingsgräns i restid bland köparna mellan hemmet och fritidshuset. En majoritet, 60 procent, i samtliga tre länder ser en kritisk pendlingsgräns på upp till två timmar. Men det finns variationer mellan länderna. I Sverige ser var fjärde mäklare, 25 procent, en gräns på en restid mellan en och en halv timme och två timmar följt av 23 procent som ser en restid på en till en och en halv timme. 19 procent ser en pendlingsgräns bland fritidshusköparna på upp till en timme. Tolv procent av mäklarna upplever att det inte finns någon tidsgräns. I Norge uppger hela 33 procent av mäklarna en gräns på två till tre timmar följt av 31 procent som ser en och en halv timme till två timmar och 25 procent en till en och en halv timme. Jämfört med Sverige och Danmark tycks norrmännen vara beredda att resa lite längre till sitt fritidshus. I Danmark får en och en halv timme högst andel mäklare, 36 procent, följt 22 procent som anger en kritisk gräns vid upp till en timme. Samtidigt som danskarna har större preferenser för kortare restider har de även flest mäklare, 15 procent, som anger att de inte ser någon kritisk restid till fritidshuset. Diagram 7. Bedömer du att det för fritidshusköpare finns en pendlingsgräns i restid mellan hem och fritidshus? Ja, 1,5 till 2 timmar Ja, en till en och en halv timme Ja, upp till en timme Ja, 2 till 3 timmar Ingen tidsgräns Ja, 3 till 4 timmar Sverige Norge Danmark Ja, 4 till 6 timmar 6 timmar + 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 11

12 Tabell 13. Restid Tabell 13. Bedömning av eventuell pendlingsgräns i restid mellan hem och fritidshus? Ja, 1,5 till 2 timmar 25% 31% 19% Ja, en till en och en halv timme 23% 25% 36% Ja, upp till en timme 19% 4% 22% Ja, 2 till 3 timmar 14% 33% 7% Ingen tidsgräns 12% 2% 15% Ja, 3 till 4 timmar 4% 6% 1% Ja, 4 till 6 timmar 3% 0% 0% 6 timmar + 0% 0% 0% Strand- och sjönäraläge ökar efterfrågan Strand- eller sjönäraläge är det som överlägset höjer efterfrågan på ett fritidshus. 99 procent av mäklarna i Sverige anger att det höjer efterfrågan mycket och vardera 96 procent i Norge och Danmark. Därefter kommer omgivningarna och indraget vatten liksom bilväg ända fram. Permanentbostadsstandard eller hög standard kommer också högt i de tre länderna. Bland de övriga faktorerna utmärker sig Norge med en högre andel mäklare som bedömer att närhet till större stad, närhet till nöjen och affärer och närhet till närmsta granne har positiv inverkan på efterfrågan. Och många sängbäddar och gästhus är mer efterfrågat i Sverige och Norge än i Danmark. Diagram 8. Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? Stor positiv påverkan. Strand- eller sjönära läge Indraget vatten Omgivningarna Bilväg ända fram Permanentbostadsstandard Hög standard Plats för många personer/flera familjer Gästhus Renoveringsbehov Möjlighet att komma till huset med buss/tåg Nära större stad Närhet till nöjen och affärer Nära till närmaste granne Sverige Norge Danmark Tabell 14. Positiv inverkan 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Tabell 14. Bedömning av vad som har positiv inverkan på efterfrågan på ett fritidshus. Strand- eller sjönära läge 99% 96% 96% Indraget vatten 92% 94% 60% Omgivningarna 87% 95% 86% Bilväg ända fram 85% 94% 38% Permanentbostadsstandard 74% 70% Hög standard 73% 67% 51% Plats för många personer/flera familjer 45% 57% 19% Gästhus 36% 25% 11% Renoveringsbehov 27% 20% 22% Möjlighet att komma till huset med buss/tåg 25% 22% 6% Nära större stad 25% 46% 23% Närhet till nöjen och affärer 23% 62% 26% Nära till närmaste granne 21% 54% 11% 12

13 FAKTA Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 83 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Sofia Linder, Analysansvarig Mäklarsamfundet , Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* JukkaMalila Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL *Deltog inte denna gång. 13

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2014 Litet utbud påverkar mest Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Special Skilsmässa

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen 3. 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen 3. 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Uppsala Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2014 Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Special Köpare utan traditionell

Läs mer

Bostadsrätten står sig bäst

Bostadsrätten står sig bäst Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2012 Stillastående priser Villaköparna har ofta barn Bostadsrätten står sig bäst Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Kalmar Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2011 Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Jönköping Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer