VINTER Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden"

Transkript

1 VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser för det kommande kvartalet. Den här undersökningen 1 genomfördes under december och bedömer det första kvartalet Sammanlagt har fastighetsmäklare besvarat frågor i Sverige, Norge och Danmark. Vi har även ställt frågor om vilka faktorer som just nu har störst påverkan på respektive lands bostadsmarknad samt hur många visningar och bud som vanligtvis förekommer innan bostadsaffären avslutas och säljare och köpare har kommit överens. Inför 2014 finns det skillnader i hur fastighetsmäklarna i Sverige, Norge och Danmark bedömer sina respektive bostadsmarknader. I både Sverige och Danmark väntas priserna på bostadsrätter stiga mer än priserna på småhus, men i Norge är det tvärt om. Överlag är bilden mer samstämmig mellan mäklarna i Sverige och Danmark när det gäller priser, utbud och efterfrågan och det är betydligt fler som bedömer att priserna ska fortsätta öka än att de ska minska. Skillnaden är särskilt tydlig när det gäller bostadsrätter. I Norge är det fler som bedömer att priserna ska sjunka än att priserna ska öka, medan de bedömningar som görs i Sverige och Danmark visar på oförändrade eller stigande priser. RESULTATET I KORTHET: Den starkaste bedömningen av stigande priser görs på småhus i Norge där 44 procent av mäklarna bedömer att priserna kommer att stiga, jämfört med 29 procent i Sverige och 18 procent i Danmark. Efterfrågan och utbud bedöms på ett mer likartat sätt dock med skillnaden att utbudet bedöms öka marginellt mer och efterfrågan minska något mer i Norge jämfört med de bedömningar som görs i Sverige och Danmark. 40 procent av mäklarna i Sverige och Danmark bedömer att priserna på bostadsrätter kommer fortsätta att öka kvartal 1 och bara några få procent i dessa länder bedömer att priserna kommer att sjunka. 26 procent av mäklarna i Norge bedömer att priserna kommer att öka kvartal 1 men nästan 40 procent av mäklarna i Norge bedömer att priserna kommer att sjunka kvartal procent av mäklarna i Norge bedömer att utbudet på bostadsrätter kommer att öka, jämfört med drygt 50 procent i Sverige och 34 procent i Danmark. När det gäller efterfrågan bedömer 33 procent av mäklarna i Norge att efterfrågan kommer att minska jämfört med endast några få procent av mäklarna i Sverige och Danmark. Bankernas restriktiva utlåning bedöms ha hög påverkan på bostadsmarknaden i alla tre länderna. Däremot är det en vanligare bedömning i Norge att det finns en allmän oro och försiktighet som också påverkar bostadsmarknaden samt att medias rapportering väger in mer. Vilka faktorer som påverkar är relativt samstämmigt mellan bostadsrätter och småhus. Antalet visningar innan försäljning varierar mellan länderna. Här är Sverige och Norge mer lika och det är vanligast med 2-3 visningar. I Danmark är det vanligt med betydligt fler visningar, 28 procent av mäklarna uppger att de har tio eller fler visningar innan bostaden säljs. 1 Sverige 1379, Norge 719, Danmark 314. I Sverige genomfördes denna undersökning under perioden 26 november till 6 december

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN Prisutvecklingen skiljer sig mellan länderna När Nordens fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på småhusmarknaden för årets första kvartal så spretar bedömningen åt lite olika håll mellan länderna. Både i Sverige och i Danmark bedömer en majoritet av mäklarna att prisutvecklingen för småhus kommer att vara oförändrad under kvartal procent respektive 71 procent av fastighetsmäklarna gör den bedömningen jämfört med bara 36 procent i Norge. I Norge däremot så bedömer 44 procent att priserna ska öka kvartal 1 och det är betydligt fler jämfört med Sverige och Danmark. Det är betydligt mer frekvent att mäklare i Norge bedömer att priserna ska sjunka. 20 procent gör den bedömningen jämfört med 8 procent i Sverige och 11 procent i Danmark. Diagram Priserna 1. småhus Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Stiga Oförändrat Sjunka 20% 10% 0% Priserna småhus Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. Stiga 29% (23%) 44% (29%) 18% (20%) Oförändrat 64% (65%) 36% (36%) 71% (67%) Sjunka 8% (12%) 20% (35%) 11% (13%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 3

4 Utbudet av småhus förväntas öka Fler än varannan av Nordens fastighetsmäklare bedömer att utbudet av småhus till försäljning väntas öka. De bedömningar som görs är relativt likartade. Förväntansbilden av ett ökat utbud är något tydligare i Norge. En tydlig förändring jämfört med föregående undersökning är att de bedömningar som görs i Norge är mer i nivå med de bedömningar som görs i Sverige och Danmark. I föregående undersökning var det betydligt fler som bedömde att utbudet skulle öka i Norge. Dessutom bedömde 35 procent av mäklarna i Norge att priserna skulle sjunka, 25 procent att utbudet skulle minska och 28 procent att efterfrågan skulle minska, men dessa bedömningar har förändrats rejält sedan dess. Runt 10 procent av mäklarna totalt bedömer att utbudet kommer att sjunka och i Norge har man närmat sig Sverige och Danmark i sina bedömningar. Utbudet småhusmarknaden Diagram 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. 70% 60% 50% 40% 30% 20% Öka Oförändrat Minska 10% 0% Utbudet småhusmarknaden Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. Öka 50% (81%) 59% (47%) 52% (46%) Oförändrat 40% (45%) 27% (29%) 35% (44%) Minska 9% (11%) 14% (25%) 12% (11%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 4

5 Efterfrågan väntas ta fart Efterfrågan på småhus bedöms som stark och det är tydligt att fler mäklare bedömer att efterfrågan kommer att öka jämfört med föregående rapport. I Danmark bedömer 69 procent av mäklarna att efterfrågan kommer att öka och i Norge gör 63 procent av mäklarna den bedömningen. I Sverige är det något färre som har denna bedömning och i stället är det betydligt fler, varannan mäklare, som bedömer att efterfrågan kommer att förbli oförändrad. Det är få av de svarande mäklarna som tror att efterfrågan kommer att sjunka, endast 5 procent i Sverige och 3 procent i Danmark. I Norge är skillnaden jämfört med föregående undersökning särskilt tydlig i detta avseende, dock är det något fler där som bedömer att efterfrågan ska minska. Diagram 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden under kvartal 1. Öka 44% (34%) 63% (41%) 69% (65%) Oförändrat 51% (57%) 23% (31%) 29% (33%) Minska 5% (8%) 14% (28%) 3% (2%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 5

6 Vad påverkar? På frågan vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar bankernas restriktiva utlåning i topp i Danmark (72 procent) och Sverige (69 procent) följt av arbetsmarknaden. I Norge toppar media (80 procent) följt av allmän oro och försiktighet. Diagram 4. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 2 Säsong Optimism om den egna ekonomin Pessimism om den egna ekonomin Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Litet utbud Stort utbud Arbetsmarknad Räntan Media Norge Danmark Sverige 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabell Vad påverkar 4. Vad påverkar din småhusmarknad din småhusmarknad just nu? just nu? Stor påverkan. Media 50% 80% 64% Räntan 54% 34% 45% Arbetsmarknad 54% 40% 72% Stort utbud 33% 37% 45% Litet utbud 53% 18% 27% Allmän oro och försiktighet 48% 67% 62% Bankernas restriktiva utlåning 69% 64% 72% Pessimism om den egna ekonomin 26% 38% 53% Optimism om den egna ekonomin 26% 35% 33% Säsong x 41% 12% 3 2 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs småhusmarknad och bostadsmarknad är summerat. 3 Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 6

7 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 4 Delade meningar om utvecklingen i Norge De bedömningar som Norges fastighetsmäklare gör av prisutvecklingen på bostadsrätter ser annorlunda ut än de bedömningar som görs i Sverige och Danmark där 95 procent av mäklarna bedömer att priserna kommer att vara oförändrade eller öka. I Norge spretar bilden. Där är det till och med fler mäklare som bedömer att priserna kommer att sjunka än att de kommer att öka. 39 procent bedömer sjunkande priser kvartal 1 och endast 26 procent bedömer stigande priser. I Norge förutser 39 procent av mäklarna att bostadsrättspriserna kommer att sjunka. I Sverige och Danmark anser en majoritet av mäklarna att priserna på bostadsrätter kommer att vara oförändrade, 55 procent i Sverige respektive 56 procent i Danmark. Här tror endast 5 procent att priserna kommer att sjunka, och 39 respektive 40 procent bedömer att priserna kommer att öka. I jämförelse med tidigare kvartal så har skillnaden mellan Norge och de andra länderna ökat. Diagram 5. Bedömningen av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. 60% 50% 40% 30% 20% Stiga Oförändrat Sjunka 10% 0% Tabell 5. Bedömningen av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. Stiga 40% (31%) 26% (36%) 39% (29%) Oförändrat 55% (61%) 35% (33%) 56% (56%) Sjunka 5% (8%) 39% (31%) 5% (15%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 4 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 7

8 Utbudet bedöms öka I Sverige bedömer drygt varannan mäklare, 52 procent, att utbudet av bostadsrätter till försäljning kommer att öka under kvartal 1. I Norge är det däremot 7 av 10 mäklare som gör bedömningen att utbudet kommer att öka medan endast en tredjedel, 34 procent, av mäklarna i Danmark har denna uppfattning. Gemensamt för länderna är dock att det är fler mäklare som bedömer att utbudet kommer att öka under kvartal 1 jämfört med föregående undersökning. Endast ett fåtal mäklare bedömer att utbudet kommer att minska och övriga bedömer att utbudet blir oförändrat. Diagram 6. Bedömningen av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Tabell 6. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. Öka 52% (41%) 71% (61%) 34% (33%) Oförändrat 43% (48%) 19% (20%) 52% (58%) Minska 5% (11%) 10% (19%) 12% (10%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 8

9 Efterfrågan bedöms öka, men inte lika kraftigt som i fjol Ungefär varannan mäklare i Sverige och Danmark och något färre i Norge bedömer att utbudet kommer att öka under kvartal 1. I Sverige bedömer 49 procent ett oförändrat köpintresse kvartal 1 vilket är en något större andel jämfört med Norge och Danmark. Norge sticker dock ut eftersom 33 procent av mäklarna där bedömer att efterfrågan kommer att minska kvartal 1. Motsvarande siffra är 2 procent respektive 6 procent för Sverige och Danmark. Diagram 7. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. 60% 50% 40% 30% 20% Öka Oförändrat Minska 10% 0% Tabell 7. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. Öka 49% (40%) 44% (48%) 50% (45%) Oförändrat 49% (53%) 33% (25%) 44% (48%) Minska 2% (7%) 33% (27%) 6% (7%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 9

10 Media och bankernas restriktiva utlåning har störst påverkan på bostadsrättsmarknaden De faktorer som påverkar marknaden för bostadsrätter är likartade med vad som bedöms påverka småhusmarknaden. I Sverige bedömer mäklarna att bankernas restriktiva utlåning och räntan är de faktorer som påverkar mest. I Norge bedöms media och allmän oro och försiktighet ligga i topp och i Danmark väger bankernas restriktiva utlåning och media och arbetsmarknad tyngst. Vad som påverkar bostadsrättsmarknaden skiljer sig alltså mellan länderna. Diagram 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 5 Säsong Optimism om den egna ekonomin Pessimism om den egna ekonomin Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Litet utbud Stort utbud Norge Danmark Sverige Arbetsmarknad Räntan Media 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabell Vad påverkar 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad din bostadsrättsmarknad just nu? just nu? Stor påverkan. Media 51% 80% 60% Räntan 59% 34% 56% Arbetsmarknad 47% 40% 60% Stort utbud 33% 37% 40% Litet utbud 58% 18% 39% Allmän oro och försiktighet 38% 67% 49% Bankernas restriktiva utlåning 60% 64% 66% Pessimism om den egna ekonomin 23% 38% 46% Optimism om den egna ekonomin 25% 35% 38% Säsong x 41% 10% 5 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs småhusmarknad och bostadsmarknad är summerat. 10

11 SPECIAL Vad påverkar mest? Nordens fastighetsmäklare har besvarat ytterligare frågor gällande faktorer med stor påverkan på bostadsmarknaden De har även besvarat frågor om antalet visningar och budgivningar innan försäljning. Jämfört med Sverige och Norge har Danmark betydligt fler visningar innan köpare och säljare kunnat mötas i en affär. Fastighetsmäklare i Danmark och Sverige har svarat på frågan vilka faktorer som kommer att ha stor påverkan på bostadsmarknaden under Överlag så anser mäklarna att ökade krav på kontantinsats för bolån, hårdare amorte- ringskrav samt allmänt svårare att få lån är faktorer med stor påverkan. I Sverige ligger även räntan med som en tydligare faktor som har stor påverkan på bostadsmarknaden. Diagram 9. Faktorer med stor påverkan på bostadsmarknaden Ökade krav på kontantinsats för bolån Hårdare amorteringskrav Allmänt svårare att få lån Räntehöjning Danmark Sverige Svag konjunktur Stark konjunktur 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabell 9. Faktorer med stor påverkan på bostadsmarknaden Sverige Danmark Ökade krav på kontantinsats för bolån 85% 63% Hårdare amorteringskrav 84% 63% Allmänt svårare att få lån 82% 67% Räntehöjning 74% 43% Svag konjunktur 47% 32% Stark konjunktur 45% 34% 11

12 Fastighetsmäklarna har även besvarat frågor om antalet visningar och budgivningar innan försäljning. De flesta försäljningar sker efter två till tre visningar i både Sverige och Norge. I Sverige förekommer det fler visningar vid försäljning av småhus jämfört med bostadsrätter. De danska mäklarna uppger ett högre antal visningar innan försäljning, 28 procent svarar att det i genomsnitt sker över tio visningar innan försäljning. 52 procent har mellan fem och åtta visningar innan försäljning och det är ingen större skillnad mellan småhus och bostadsrätter. Diagram 10. Antal visningar i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent. 10 eller fler Danmark Norge Sverige % 10% 20% 30% 40% Tabell 10. Antal visningar i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent. 1 5% 7% 0% 2 23% 36% 3% 3 26% 30% 5% 4 17% 18% 8% 5 11% 6% 15% 6 6% 2% 11% 7 3% 0% 13% 8 3% 1% 13% 9 0% 0% 4% % 1% 28% 12

13 På frågan angående antalet bud innan försäljning finns det endast siffror för Norge och Sverige. Antalet skiljer sig något mellan länderna då Sverige har mer spridning och i snitt fler bud per försäljning. I Norge svarar hela 44 procent av mäklarna att försäljning oftast sker efter två bud, medan flest av de svenska mäklarna, 24 procent, anger tre bud som vanligast. Statistik från Danmarks fastighetsmäklare saknas. Diagram 11. Antal bud i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent Norge Sverige % 10% 20% 30% 40% 50% Tabell 11. Antal bud i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent. Antal Sverige Norge 1 6% 16% 2 18% 44% 3 24% 20% 4 14% 9% 5 15% 4% 6 8% 1% 7 4% 0% 8 4% 1% 9 1% 0% % 1% 13

14 FAKTA Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, drygt 80 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Rebecca von Sydow, Utredare Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* JukkaMalila Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL *Deltog inte denna gång. 14

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2011 Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar.

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar. Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012 Oförändrade priser Bank och media påverkar Ökad aktivitet Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. 2008-01 Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och

Läs mer

Granskning av fastighetsmäklare

Granskning av fastighetsmäklare Granskning av fastighetsmäklare Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning och slutsatser... 3 3. Syfte... 5 4. Metod... 5 5. Avgränsningar och urval... 5 6. Resultat...

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om 13 il - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Riksgenomsnittet visar på stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen sjunker prisförväntningarna

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

Fastighetsförsäljning

Fastighetsförsäljning . Fastighetsförsäljning Date: 15.10.2014 Author Statistics Denmark: Jakob Holmgaard Author Statistics Sweden: Niclas Sjölund 1. Tidsseriens- eller statistikområdets innehåll Namn på tidsserie(r) eller

Läs mer

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008 ALMI Företagspartners Låneindikator 008 December 008 www.cma.nu December 008, sid 1 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. 3 Fakta om respondenterna sid. 5 Bankernas utlåning till

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Välkommen till Bülow & Lind

Välkommen till Bülow & Lind Att sälja bostad Välkommen till Bülow & Lind Det viktigaste för oss på Bülow & Lind är att våra kunder blir nöjda. För många innebär det kort och gott att få bra betalt. Därför är lönsamhet vårt huvudfokus,

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009

Bankföreningens bolånestatistik Mars 2009 Bankföreningens bolånestatistik Mars 29 Johan Hansing, chefsekonom 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen

Bankföreningens bolånestatistik. Svenska Bankföreningen Bankföreningens bolånestatistik December 2008 1 Bakgrund Tidigare har bolånestatistiken ik grundats på SCB:s uppgifter om bostadsinstitutens utlåning. Under senare år har flera aktörer avvecklat sina bostadsinstitut

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick

Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Hinder och potentiella framgångsfaktorer i bostadsbyggnadsprocessen - En nordisk utblick Christian Dymén Research Fellow Direct +46 8 463 54 45 Mobile +46 70 204 64 80 christian.dymen@nordregio.se http://www.nordregio.se

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO OM KLAGOMÅL 2012 Datum: 2013-02-18 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE OM KLAGOMÅL 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Beslut om kontracykliskt buffertvärde 2015-09-07 BESLUT FI Dnr 15-11646 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut om kontracykliskt buffertvärde

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08 Skandias plånboksindex December, 2014 2015-01-08 Sammanfattning Skandias Plånboksindex visar att regeringskrisen och det stundande extravalet gjort att framförallt heltidsarbetande storstadsbor ser mer

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER

SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER Q4 2014 Christina har arbetat på Compricer sedan februari 2012 och hjälper Compricers kunder att spara pengar genom att sprida kunskap om privatekonomi. Christina har en

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015

Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Inlåning & Sparande Nummer 9 2015 1 september 2015 Svenska hushåll fortsätter toppa :s ekonomiska liga. De har de starkaste finanserna i hela, är betydligt mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer