VINTER Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden"

Transkript

1 VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser för det kommande kvartalet. Den här undersökningen 1 genomfördes under december och bedömer det första kvartalet Sammanlagt har fastighetsmäklare besvarat frågor i Sverige, Norge och Danmark. Vi har även ställt frågor om vilka faktorer som just nu har störst påverkan på respektive lands bostadsmarknad samt hur många visningar och bud som vanligtvis förekommer innan bostadsaffären avslutas och säljare och köpare har kommit överens. Inför 2014 finns det skillnader i hur fastighetsmäklarna i Sverige, Norge och Danmark bedömer sina respektive bostadsmarknader. I både Sverige och Danmark väntas priserna på bostadsrätter stiga mer än priserna på småhus, men i Norge är det tvärt om. Överlag är bilden mer samstämmig mellan mäklarna i Sverige och Danmark när det gäller priser, utbud och efterfrågan och det är betydligt fler som bedömer att priserna ska fortsätta öka än att de ska minska. Skillnaden är särskilt tydlig när det gäller bostadsrätter. I Norge är det fler som bedömer att priserna ska sjunka än att priserna ska öka, medan de bedömningar som görs i Sverige och Danmark visar på oförändrade eller stigande priser. RESULTATET I KORTHET: Den starkaste bedömningen av stigande priser görs på småhus i Norge där 44 procent av mäklarna bedömer att priserna kommer att stiga, jämfört med 29 procent i Sverige och 18 procent i Danmark. Efterfrågan och utbud bedöms på ett mer likartat sätt dock med skillnaden att utbudet bedöms öka marginellt mer och efterfrågan minska något mer i Norge jämfört med de bedömningar som görs i Sverige och Danmark. 40 procent av mäklarna i Sverige och Danmark bedömer att priserna på bostadsrätter kommer fortsätta att öka kvartal 1 och bara några få procent i dessa länder bedömer att priserna kommer att sjunka. 26 procent av mäklarna i Norge bedömer att priserna kommer att öka kvartal 1 men nästan 40 procent av mäklarna i Norge bedömer att priserna kommer att sjunka kvartal procent av mäklarna i Norge bedömer att utbudet på bostadsrätter kommer att öka, jämfört med drygt 50 procent i Sverige och 34 procent i Danmark. När det gäller efterfrågan bedömer 33 procent av mäklarna i Norge att efterfrågan kommer att minska jämfört med endast några få procent av mäklarna i Sverige och Danmark. Bankernas restriktiva utlåning bedöms ha hög påverkan på bostadsmarknaden i alla tre länderna. Däremot är det en vanligare bedömning i Norge att det finns en allmän oro och försiktighet som också påverkar bostadsmarknaden samt att medias rapportering väger in mer. Vilka faktorer som påverkar är relativt samstämmigt mellan bostadsrätter och småhus. Antalet visningar innan försäljning varierar mellan länderna. Här är Sverige och Norge mer lika och det är vanligast med 2-3 visningar. I Danmark är det vanligt med betydligt fler visningar, 28 procent av mäklarna uppger att de har tio eller fler visningar innan bostaden säljs. 1 Sverige 1379, Norge 719, Danmark 314. I Sverige genomfördes denna undersökning under perioden 26 november till 6 december

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN Prisutvecklingen skiljer sig mellan länderna När Nordens fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på småhusmarknaden för årets första kvartal så spretar bedömningen åt lite olika håll mellan länderna. Både i Sverige och i Danmark bedömer en majoritet av mäklarna att prisutvecklingen för småhus kommer att vara oförändrad under kvartal procent respektive 71 procent av fastighetsmäklarna gör den bedömningen jämfört med bara 36 procent i Norge. I Norge däremot så bedömer 44 procent att priserna ska öka kvartal 1 och det är betydligt fler jämfört med Sverige och Danmark. Det är betydligt mer frekvent att mäklare i Norge bedömer att priserna ska sjunka. 20 procent gör den bedömningen jämfört med 8 procent i Sverige och 11 procent i Danmark. Diagram Priserna 1. småhus Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Stiga Oförändrat Sjunka 20% 10% 0% Priserna småhus Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. Stiga 29% (23%) 44% (29%) 18% (20%) Oförändrat 64% (65%) 36% (36%) 71% (67%) Sjunka 8% (12%) 20% (35%) 11% (13%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 3

4 Utbudet av småhus förväntas öka Fler än varannan av Nordens fastighetsmäklare bedömer att utbudet av småhus till försäljning väntas öka. De bedömningar som görs är relativt likartade. Förväntansbilden av ett ökat utbud är något tydligare i Norge. En tydlig förändring jämfört med föregående undersökning är att de bedömningar som görs i Norge är mer i nivå med de bedömningar som görs i Sverige och Danmark. I föregående undersökning var det betydligt fler som bedömde att utbudet skulle öka i Norge. Dessutom bedömde 35 procent av mäklarna i Norge att priserna skulle sjunka, 25 procent att utbudet skulle minska och 28 procent att efterfrågan skulle minska, men dessa bedömningar har förändrats rejält sedan dess. Runt 10 procent av mäklarna totalt bedömer att utbudet kommer att sjunka och i Norge har man närmat sig Sverige och Danmark i sina bedömningar. Utbudet småhusmarknaden Diagram 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. 70% 60% 50% 40% 30% 20% Öka Oförändrat Minska 10% 0% Utbudet småhusmarknaden Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. Öka 50% (81%) 59% (47%) 52% (46%) Oförändrat 40% (45%) 27% (29%) 35% (44%) Minska 9% (11%) 14% (25%) 12% (11%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 4

5 Efterfrågan väntas ta fart Efterfrågan på småhus bedöms som stark och det är tydligt att fler mäklare bedömer att efterfrågan kommer att öka jämfört med föregående rapport. I Danmark bedömer 69 procent av mäklarna att efterfrågan kommer att öka och i Norge gör 63 procent av mäklarna den bedömningen. I Sverige är det något färre som har denna bedömning och i stället är det betydligt fler, varannan mäklare, som bedömer att efterfrågan kommer att förbli oförändrad. Det är få av de svarande mäklarna som tror att efterfrågan kommer att sjunka, endast 5 procent i Sverige och 3 procent i Danmark. I Norge är skillnaden jämfört med föregående undersökning särskilt tydlig i detta avseende, dock är det något fler där som bedömer att efterfrågan ska minska. Diagram 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden under kvartal 1. Öka 44% (34%) 63% (41%) 69% (65%) Oförändrat 51% (57%) 23% (31%) 29% (33%) Minska 5% (8%) 14% (28%) 3% (2%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 5

6 Vad påverkar? På frågan vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar bankernas restriktiva utlåning i topp i Danmark (72 procent) och Sverige (69 procent) följt av arbetsmarknaden. I Norge toppar media (80 procent) följt av allmän oro och försiktighet. Diagram 4. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 2 Säsong Optimism om den egna ekonomin Pessimism om den egna ekonomin Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Litet utbud Stort utbud Arbetsmarknad Räntan Media Norge Danmark Sverige 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabell Vad påverkar 4. Vad påverkar din småhusmarknad din småhusmarknad just nu? just nu? Stor påverkan. Media 50% 80% 64% Räntan 54% 34% 45% Arbetsmarknad 54% 40% 72% Stort utbud 33% 37% 45% Litet utbud 53% 18% 27% Allmän oro och försiktighet 48% 67% 62% Bankernas restriktiva utlåning 69% 64% 72% Pessimism om den egna ekonomin 26% 38% 53% Optimism om den egna ekonomin 26% 35% 33% Säsong x 41% 12% 3 2 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs småhusmarknad och bostadsmarknad är summerat. 3 Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 6

7 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 4 Delade meningar om utvecklingen i Norge De bedömningar som Norges fastighetsmäklare gör av prisutvecklingen på bostadsrätter ser annorlunda ut än de bedömningar som görs i Sverige och Danmark där 95 procent av mäklarna bedömer att priserna kommer att vara oförändrade eller öka. I Norge spretar bilden. Där är det till och med fler mäklare som bedömer att priserna kommer att sjunka än att de kommer att öka. 39 procent bedömer sjunkande priser kvartal 1 och endast 26 procent bedömer stigande priser. I Norge förutser 39 procent av mäklarna att bostadsrättspriserna kommer att sjunka. I Sverige och Danmark anser en majoritet av mäklarna att priserna på bostadsrätter kommer att vara oförändrade, 55 procent i Sverige respektive 56 procent i Danmark. Här tror endast 5 procent att priserna kommer att sjunka, och 39 respektive 40 procent bedömer att priserna kommer att öka. I jämförelse med tidigare kvartal så har skillnaden mellan Norge och de andra länderna ökat. Diagram 5. Bedömningen av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. 60% 50% 40% 30% 20% Stiga Oförändrat Sjunka 10% 0% Tabell 5. Bedömningen av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. Stiga 40% (31%) 26% (36%) 39% (29%) Oförändrat 55% (61%) 35% (33%) 56% (56%) Sjunka 5% (8%) 39% (31%) 5% (15%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 4 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 7

8 Utbudet bedöms öka I Sverige bedömer drygt varannan mäklare, 52 procent, att utbudet av bostadsrätter till försäljning kommer att öka under kvartal 1. I Norge är det däremot 7 av 10 mäklare som gör bedömningen att utbudet kommer att öka medan endast en tredjedel, 34 procent, av mäklarna i Danmark har denna uppfattning. Gemensamt för länderna är dock att det är fler mäklare som bedömer att utbudet kommer att öka under kvartal 1 jämfört med föregående undersökning. Endast ett fåtal mäklare bedömer att utbudet kommer att minska och övriga bedömer att utbudet blir oförändrat. Diagram 6. Bedömningen av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Tabell 6. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. Öka 52% (41%) 71% (61%) 34% (33%) Oförändrat 43% (48%) 19% (20%) 52% (58%) Minska 5% (11%) 10% (19%) 12% (10%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 8

9 Efterfrågan bedöms öka, men inte lika kraftigt som i fjol Ungefär varannan mäklare i Sverige och Danmark och något färre i Norge bedömer att utbudet kommer att öka under kvartal 1. I Sverige bedömer 49 procent ett oförändrat köpintresse kvartal 1 vilket är en något större andel jämfört med Norge och Danmark. Norge sticker dock ut eftersom 33 procent av mäklarna där bedömer att efterfrågan kommer att minska kvartal 1. Motsvarande siffra är 2 procent respektive 6 procent för Sverige och Danmark. Diagram 7. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. 60% 50% 40% 30% 20% Öka Oförändrat Minska 10% 0% Tabell 7. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. Öka 49% (40%) 44% (48%) 50% (45%) Oförändrat 49% (53%) 33% (25%) 44% (48%) Minska 2% (7%) 33% (27%) 6% (7%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 9

10 Media och bankernas restriktiva utlåning har störst påverkan på bostadsrättsmarknaden De faktorer som påverkar marknaden för bostadsrätter är likartade med vad som bedöms påverka småhusmarknaden. I Sverige bedömer mäklarna att bankernas restriktiva utlåning och räntan är de faktorer som påverkar mest. I Norge bedöms media och allmän oro och försiktighet ligga i topp och i Danmark väger bankernas restriktiva utlåning och media och arbetsmarknad tyngst. Vad som påverkar bostadsrättsmarknaden skiljer sig alltså mellan länderna. Diagram 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 5 Säsong Optimism om den egna ekonomin Pessimism om den egna ekonomin Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Litet utbud Stort utbud Norge Danmark Sverige Arbetsmarknad Räntan Media 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabell Vad påverkar 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad din bostadsrättsmarknad just nu? just nu? Stor påverkan. Media 51% 80% 60% Räntan 59% 34% 56% Arbetsmarknad 47% 40% 60% Stort utbud 33% 37% 40% Litet utbud 58% 18% 39% Allmän oro och försiktighet 38% 67% 49% Bankernas restriktiva utlåning 60% 64% 66% Pessimism om den egna ekonomin 23% 38% 46% Optimism om den egna ekonomin 25% 35% 38% Säsong x 41% 10% 5 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs småhusmarknad och bostadsmarknad är summerat. 10

11 SPECIAL Vad påverkar mest? Nordens fastighetsmäklare har besvarat ytterligare frågor gällande faktorer med stor påverkan på bostadsmarknaden De har även besvarat frågor om antalet visningar och budgivningar innan försäljning. Jämfört med Sverige och Norge har Danmark betydligt fler visningar innan köpare och säljare kunnat mötas i en affär. Fastighetsmäklare i Danmark och Sverige har svarat på frågan vilka faktorer som kommer att ha stor påverkan på bostadsmarknaden under Överlag så anser mäklarna att ökade krav på kontantinsats för bolån, hårdare amorte- ringskrav samt allmänt svårare att få lån är faktorer med stor påverkan. I Sverige ligger även räntan med som en tydligare faktor som har stor påverkan på bostadsmarknaden. Diagram 9. Faktorer med stor påverkan på bostadsmarknaden Ökade krav på kontantinsats för bolån Hårdare amorteringskrav Allmänt svårare att få lån Räntehöjning Danmark Sverige Svag konjunktur Stark konjunktur 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabell 9. Faktorer med stor påverkan på bostadsmarknaden Sverige Danmark Ökade krav på kontantinsats för bolån 85% 63% Hårdare amorteringskrav 84% 63% Allmänt svårare att få lån 82% 67% Räntehöjning 74% 43% Svag konjunktur 47% 32% Stark konjunktur 45% 34% 11

12 Fastighetsmäklarna har även besvarat frågor om antalet visningar och budgivningar innan försäljning. De flesta försäljningar sker efter två till tre visningar i både Sverige och Norge. I Sverige förekommer det fler visningar vid försäljning av småhus jämfört med bostadsrätter. De danska mäklarna uppger ett högre antal visningar innan försäljning, 28 procent svarar att det i genomsnitt sker över tio visningar innan försäljning. 52 procent har mellan fem och åtta visningar innan försäljning och det är ingen större skillnad mellan småhus och bostadsrätter. Diagram 10. Antal visningar i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent. 10 eller fler Danmark Norge Sverige % 10% 20% 30% 40% Tabell 10. Antal visningar i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent. 1 5% 7% 0% 2 23% 36% 3% 3 26% 30% 5% 4 17% 18% 8% 5 11% 6% 15% 6 6% 2% 11% 7 3% 0% 13% 8 3% 1% 13% 9 0% 0% 4% % 1% 28% 12

13 På frågan angående antalet bud innan försäljning finns det endast siffror för Norge och Sverige. Antalet skiljer sig något mellan länderna då Sverige har mer spridning och i snitt fler bud per försäljning. I Norge svarar hela 44 procent av mäklarna att försäljning oftast sker efter två bud, medan flest av de svenska mäklarna, 24 procent, anger tre bud som vanligast. Statistik från Danmarks fastighetsmäklare saknas. Diagram 11. Antal bud i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent Norge Sverige % 10% 20% 30% 40% 50% Tabell 11. Antal bud i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent. Antal Sverige Norge 1 6% 16% 2 18% 44% 3 24% 20% 4 14% 9% 5 15% 4% 6 8% 1% 7 4% 0% 8 4% 1% 9 1% 0% % 1% 13

14 FAKTA Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, drygt 80 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Rebecca von Sydow, Utredare Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* JukkaMalila Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL *Deltog inte denna gång. 14

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2014 Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Special Köpare utan traditionell

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2016 Lågt utbud och media påverkar mest Stabil utveckling på bostadsmarknaden trots osäkra omvärldsfaktorer Special Så finansierar

Läs mer

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2014 Litet utbud påverkar mest Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Special Skilsmässa

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special Stort intresse för nyproduktion

Special Stort intresse för nyproduktion Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2016 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Delade meningar bland mäklarna om efterfrågans utveckling Special Stort intresse

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2017 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Stabil utveckling under årets första månader Special Bostadsbristen väntas

Läs mer

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Bostadsrätten står sig bäst

Bostadsrätten står sig bäst Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2012 Stillastående priser Villaköparna har ofta barn Bostadsrätten står sig bäst Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största

Läs mer