VINTER Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden"

Transkript

1 VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser för det kommande kvartalet. Den här undersökningen 1 genomfördes under december och bedömer det första kvartalet Sammanlagt har fastighetsmäklare besvarat frågor i Sverige, Norge och Danmark. Vi har även ställt frågor om vilka faktorer som just nu har störst påverkan på respektive lands bostadsmarknad samt hur många visningar och bud som vanligtvis förekommer innan bostadsaffären avslutas och säljare och köpare har kommit överens. Inför 2014 finns det skillnader i hur fastighetsmäklarna i Sverige, Norge och Danmark bedömer sina respektive bostadsmarknader. I både Sverige och Danmark väntas priserna på bostadsrätter stiga mer än priserna på småhus, men i Norge är det tvärt om. Överlag är bilden mer samstämmig mellan mäklarna i Sverige och Danmark när det gäller priser, utbud och efterfrågan och det är betydligt fler som bedömer att priserna ska fortsätta öka än att de ska minska. Skillnaden är särskilt tydlig när det gäller bostadsrätter. I Norge är det fler som bedömer att priserna ska sjunka än att priserna ska öka, medan de bedömningar som görs i Sverige och Danmark visar på oförändrade eller stigande priser. RESULTATET I KORTHET: Den starkaste bedömningen av stigande priser görs på småhus i Norge där 44 procent av mäklarna bedömer att priserna kommer att stiga, jämfört med 29 procent i Sverige och 18 procent i Danmark. Efterfrågan och utbud bedöms på ett mer likartat sätt dock med skillnaden att utbudet bedöms öka marginellt mer och efterfrågan minska något mer i Norge jämfört med de bedömningar som görs i Sverige och Danmark. 40 procent av mäklarna i Sverige och Danmark bedömer att priserna på bostadsrätter kommer fortsätta att öka kvartal 1 och bara några få procent i dessa länder bedömer att priserna kommer att sjunka. 26 procent av mäklarna i Norge bedömer att priserna kommer att öka kvartal 1 men nästan 40 procent av mäklarna i Norge bedömer att priserna kommer att sjunka kvartal procent av mäklarna i Norge bedömer att utbudet på bostadsrätter kommer att öka, jämfört med drygt 50 procent i Sverige och 34 procent i Danmark. När det gäller efterfrågan bedömer 33 procent av mäklarna i Norge att efterfrågan kommer att minska jämfört med endast några få procent av mäklarna i Sverige och Danmark. Bankernas restriktiva utlåning bedöms ha hög påverkan på bostadsmarknaden i alla tre länderna. Däremot är det en vanligare bedömning i Norge att det finns en allmän oro och försiktighet som också påverkar bostadsmarknaden samt att medias rapportering väger in mer. Vilka faktorer som påverkar är relativt samstämmigt mellan bostadsrätter och småhus. Antalet visningar innan försäljning varierar mellan länderna. Här är Sverige och Norge mer lika och det är vanligast med 2-3 visningar. I Danmark är det vanligt med betydligt fler visningar, 28 procent av mäklarna uppger att de har tio eller fler visningar innan bostaden säljs. 1 Sverige 1379, Norge 719, Danmark 314. I Sverige genomfördes denna undersökning under perioden 26 november till 6 december

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN Prisutvecklingen skiljer sig mellan länderna När Nordens fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på småhusmarknaden för årets första kvartal så spretar bedömningen åt lite olika håll mellan länderna. Både i Sverige och i Danmark bedömer en majoritet av mäklarna att prisutvecklingen för småhus kommer att vara oförändrad under kvartal procent respektive 71 procent av fastighetsmäklarna gör den bedömningen jämfört med bara 36 procent i Norge. I Norge däremot så bedömer 44 procent att priserna ska öka kvartal 1 och det är betydligt fler jämfört med Sverige och Danmark. Det är betydligt mer frekvent att mäklare i Norge bedömer att priserna ska sjunka. 20 procent gör den bedömningen jämfört med 8 procent i Sverige och 11 procent i Danmark. Diagram Priserna 1. småhus Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Stiga Oförändrat Sjunka 20% 10% 0% Priserna småhus Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. Stiga 29% (23%) 44% (29%) 18% (20%) Oförändrat 64% (65%) 36% (36%) 71% (67%) Sjunka 8% (12%) 20% (35%) 11% (13%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 3

4 Utbudet av småhus förväntas öka Fler än varannan av Nordens fastighetsmäklare bedömer att utbudet av småhus till försäljning väntas öka. De bedömningar som görs är relativt likartade. Förväntansbilden av ett ökat utbud är något tydligare i Norge. En tydlig förändring jämfört med föregående undersökning är att de bedömningar som görs i Norge är mer i nivå med de bedömningar som görs i Sverige och Danmark. I föregående undersökning var det betydligt fler som bedömde att utbudet skulle öka i Norge. Dessutom bedömde 35 procent av mäklarna i Norge att priserna skulle sjunka, 25 procent att utbudet skulle minska och 28 procent att efterfrågan skulle minska, men dessa bedömningar har förändrats rejält sedan dess. Runt 10 procent av mäklarna totalt bedömer att utbudet kommer att sjunka och i Norge har man närmat sig Sverige och Danmark i sina bedömningar. Utbudet småhusmarknaden Diagram 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. 70% 60% 50% 40% 30% 20% Öka Oförändrat Minska 10% 0% Utbudet småhusmarknaden Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. Öka 50% (81%) 59% (47%) 52% (46%) Oförändrat 40% (45%) 27% (29%) 35% (44%) Minska 9% (11%) 14% (25%) 12% (11%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 4

5 Efterfrågan väntas ta fart Efterfrågan på småhus bedöms som stark och det är tydligt att fler mäklare bedömer att efterfrågan kommer att öka jämfört med föregående rapport. I Danmark bedömer 69 procent av mäklarna att efterfrågan kommer att öka och i Norge gör 63 procent av mäklarna den bedömningen. I Sverige är det något färre som har denna bedömning och i stället är det betydligt fler, varannan mäklare, som bedömer att efterfrågan kommer att förbli oförändrad. Det är få av de svarande mäklarna som tror att efterfrågan kommer att sjunka, endast 5 procent i Sverige och 3 procent i Danmark. I Norge är skillnaden jämfört med föregående undersökning särskilt tydlig i detta avseende, dock är det något fler där som bedömer att efterfrågan ska minska. Diagram 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 1. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden under kvartal 1. Öka 44% (34%) 63% (41%) 69% (65%) Oförändrat 51% (57%) 23% (31%) 29% (33%) Minska 5% (8%) 14% (28%) 3% (2%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 5

6 Vad påverkar? På frågan vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar bankernas restriktiva utlåning i topp i Danmark (72 procent) och Sverige (69 procent) följt av arbetsmarknaden. I Norge toppar media (80 procent) följt av allmän oro och försiktighet. Diagram 4. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 2 Säsong Optimism om den egna ekonomin Pessimism om den egna ekonomin Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Litet utbud Stort utbud Arbetsmarknad Räntan Media Norge Danmark Sverige 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabell Vad påverkar 4. Vad påverkar din småhusmarknad din småhusmarknad just nu? just nu? Stor påverkan. Media 50% 80% 64% Räntan 54% 34% 45% Arbetsmarknad 54% 40% 72% Stort utbud 33% 37% 45% Litet utbud 53% 18% 27% Allmän oro och försiktighet 48% 67% 62% Bankernas restriktiva utlåning 69% 64% 72% Pessimism om den egna ekonomin 26% 38% 53% Optimism om den egna ekonomin 26% 35% 33% Säsong x 41% 12% 3 2 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs småhusmarknad och bostadsmarknad är summerat. 3 Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 6

7 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 4 Delade meningar om utvecklingen i Norge De bedömningar som Norges fastighetsmäklare gör av prisutvecklingen på bostadsrätter ser annorlunda ut än de bedömningar som görs i Sverige och Danmark där 95 procent av mäklarna bedömer att priserna kommer att vara oförändrade eller öka. I Norge spretar bilden. Där är det till och med fler mäklare som bedömer att priserna kommer att sjunka än att de kommer att öka. 39 procent bedömer sjunkande priser kvartal 1 och endast 26 procent bedömer stigande priser. I Norge förutser 39 procent av mäklarna att bostadsrättspriserna kommer att sjunka. I Sverige och Danmark anser en majoritet av mäklarna att priserna på bostadsrätter kommer att vara oförändrade, 55 procent i Sverige respektive 56 procent i Danmark. Här tror endast 5 procent att priserna kommer att sjunka, och 39 respektive 40 procent bedömer att priserna kommer att öka. I jämförelse med tidigare kvartal så har skillnaden mellan Norge och de andra länderna ökat. Diagram 5. Bedömningen av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. 60% 50% 40% 30% 20% Stiga Oförändrat Sjunka 10% 0% Tabell 5. Bedömningen av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. Stiga 40% (31%) 26% (36%) 39% (29%) Oförändrat 55% (61%) 35% (33%) 56% (56%) Sjunka 5% (8%) 39% (31%) 5% (15%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 4 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 7

8 Utbudet bedöms öka I Sverige bedömer drygt varannan mäklare, 52 procent, att utbudet av bostadsrätter till försäljning kommer att öka under kvartal 1. I Norge är det däremot 7 av 10 mäklare som gör bedömningen att utbudet kommer att öka medan endast en tredjedel, 34 procent, av mäklarna i Danmark har denna uppfattning. Gemensamt för länderna är dock att det är fler mäklare som bedömer att utbudet kommer att öka under kvartal 1 jämfört med föregående undersökning. Endast ett fåtal mäklare bedömer att utbudet kommer att minska och övriga bedömer att utbudet blir oförändrat. Diagram 6. Bedömningen av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Tabell 6. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. Öka 52% (41%) 71% (61%) 34% (33%) Oförändrat 43% (48%) 19% (20%) 52% (58%) Minska 5% (11%) 10% (19%) 12% (10%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 8

9 Efterfrågan bedöms öka, men inte lika kraftigt som i fjol Ungefär varannan mäklare i Sverige och Danmark och något färre i Norge bedömer att utbudet kommer att öka under kvartal 1. I Sverige bedömer 49 procent ett oförändrat köpintresse kvartal 1 vilket är en något större andel jämfört med Norge och Danmark. Norge sticker dock ut eftersom 33 procent av mäklarna där bedömer att efterfrågan kommer att minska kvartal 1. Motsvarande siffra är 2 procent respektive 6 procent för Sverige och Danmark. Diagram 7. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. 60% 50% 40% 30% 20% Öka Oförändrat Minska 10% 0% Tabell 7. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 1. Öka 49% (40%) 44% (48%) 50% (45%) Oförändrat 49% (53%) 33% (25%) 44% (48%) Minska 2% (7%) 33% (27%) 6% (7%) Föregående bedömning presenteras inom parantes. 9

10 Media och bankernas restriktiva utlåning har störst påverkan på bostadsrättsmarknaden De faktorer som påverkar marknaden för bostadsrätter är likartade med vad som bedöms påverka småhusmarknaden. I Sverige bedömer mäklarna att bankernas restriktiva utlåning och räntan är de faktorer som påverkar mest. I Norge bedöms media och allmän oro och försiktighet ligga i topp och i Danmark väger bankernas restriktiva utlåning och media och arbetsmarknad tyngst. Vad som påverkar bostadsrättsmarknaden skiljer sig alltså mellan länderna. Diagram 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 5 Säsong Optimism om den egna ekonomin Pessimism om den egna ekonomin Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Litet utbud Stort utbud Norge Danmark Sverige Arbetsmarknad Räntan Media 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabell Vad påverkar 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad din bostadsrättsmarknad just nu? just nu? Stor påverkan. Media 51% 80% 60% Räntan 59% 34% 56% Arbetsmarknad 47% 40% 60% Stort utbud 33% 37% 40% Litet utbud 58% 18% 39% Allmän oro och försiktighet 38% 67% 49% Bankernas restriktiva utlåning 60% 64% 66% Pessimism om den egna ekonomin 23% 38% 46% Optimism om den egna ekonomin 25% 35% 38% Säsong x 41% 10% 5 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs småhusmarknad och bostadsmarknad är summerat. 10

11 SPECIAL Vad påverkar mest? Nordens fastighetsmäklare har besvarat ytterligare frågor gällande faktorer med stor påverkan på bostadsmarknaden De har även besvarat frågor om antalet visningar och budgivningar innan försäljning. Jämfört med Sverige och Norge har Danmark betydligt fler visningar innan köpare och säljare kunnat mötas i en affär. Fastighetsmäklare i Danmark och Sverige har svarat på frågan vilka faktorer som kommer att ha stor påverkan på bostadsmarknaden under Överlag så anser mäklarna att ökade krav på kontantinsats för bolån, hårdare amorte- ringskrav samt allmänt svårare att få lån är faktorer med stor påverkan. I Sverige ligger även räntan med som en tydligare faktor som har stor påverkan på bostadsmarknaden. Diagram 9. Faktorer med stor påverkan på bostadsmarknaden Ökade krav på kontantinsats för bolån Hårdare amorteringskrav Allmänt svårare att få lån Räntehöjning Danmark Sverige Svag konjunktur Stark konjunktur 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabell 9. Faktorer med stor påverkan på bostadsmarknaden Sverige Danmark Ökade krav på kontantinsats för bolån 85% 63% Hårdare amorteringskrav 84% 63% Allmänt svårare att få lån 82% 67% Räntehöjning 74% 43% Svag konjunktur 47% 32% Stark konjunktur 45% 34% 11

12 Fastighetsmäklarna har även besvarat frågor om antalet visningar och budgivningar innan försäljning. De flesta försäljningar sker efter två till tre visningar i både Sverige och Norge. I Sverige förekommer det fler visningar vid försäljning av småhus jämfört med bostadsrätter. De danska mäklarna uppger ett högre antal visningar innan försäljning, 28 procent svarar att det i genomsnitt sker över tio visningar innan försäljning. 52 procent har mellan fem och åtta visningar innan försäljning och det är ingen större skillnad mellan småhus och bostadsrätter. Diagram 10. Antal visningar i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent. 10 eller fler Danmark Norge Sverige % 10% 20% 30% 40% Tabell 10. Antal visningar i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent. 1 5% 7% 0% 2 23% 36% 3% 3 26% 30% 5% 4 17% 18% 8% 5 11% 6% 15% 6 6% 2% 11% 7 3% 0% 13% 8 3% 1% 13% 9 0% 0% 4% % 1% 28% 12

13 På frågan angående antalet bud innan försäljning finns det endast siffror för Norge och Sverige. Antalet skiljer sig något mellan länderna då Sverige har mer spridning och i snitt fler bud per försäljning. I Norge svarar hela 44 procent av mäklarna att försäljning oftast sker efter två bud, medan flest av de svenska mäklarna, 24 procent, anger tre bud som vanligast. Statistik från Danmarks fastighetsmäklare saknas. Diagram 11. Antal bud i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent Norge Sverige % 10% 20% 30% 40% 50% Tabell 11. Antal bud i genomsnitt innan försäljning, bostadsrätter och småhus, kvartal 4, Procent. Antal Sverige Norge 1 6% 16% 2 18% 44% 3 24% 20% 4 14% 9% 5 15% 4% 6 8% 1% 7 4% 0% 8 4% 1% 9 1% 0% % 1% 13

14 FAKTA Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, drygt 80 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Rebecca von Sydow, Utredare Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* JukkaMalila Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL *Deltog inte denna gång. 14

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2011 Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet

Läs mer

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar.

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar. Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012 Oförändrade priser Bank och media påverkar Ökad aktivitet Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer