Stark tro på fortsatt prisökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark tro på fortsatt prisökning"

Transkript

1 SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight - Sommar 2014 För årets tredje kvartal visar Nordic Housing Insight att det kommer bli en stabil utveckling på bostadsmarknaderna i Sverige och Danmark. I Norge finns en stark tro på stigande priser, ökat utbud och ökad efterfrågan. Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser för det kommande kvartalet. Vi har även ställt frågor om fritidshusmarknaden. Den här undersökningen bedömer det tredje kvartalet 2014, juli till och med september. 1 Sammanlagt har fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark besvarat frågor om respektive lands bostadsmarknad. RESULTATET I KORTHET För småhusmarknaden bedömer 59 procent av de svenska mäklarna att prisutvecklingen kommer bli oförändrad. Motsvarande siffror för Norge och Danmark är 27 respektive 67 procent. I Norge bedömer en klar majoritet av mäklarna, 64 procent, att priserna kommer att stiga. I Danmark är det 28 procent och i Sverige är det 39 procent som gör samma bedömning. Utbudet och efterfrågan i Sverige bedöms bli oförändrat eller öka något för småhus. I Norge tror en majoritet av mäklarna att både utbud och efterfrågan kommer att öka. I Danmark är det delade meningar om utbudets utveckling men de flesta mäklare, 68 procent, tror att efterfrågan kommer att öka. 55 procent av mäklarna i Sverige och 48 procent i Danmark bedömer att priserna kommer att vara oförändrade för bostadsrätter under perioden juli till och med september. Även utbud och efterfrågan bedöms bli oförändrat. I Norge bedömer 65 procent av mäklarna att priset på bostadsrätter kommer att stiga. Lika stor andel bedömer att efterfrågan kommer öka och 56 procent av de norska mäklarna bedömer att utbudet kommer öka. I Sverige fortsätter det låga utbudet att påverka bostadsmarknaden. På bostadsrättsmarknaden svarar 68 procent av mäklarna att det har stor påverkan och på småhusmarknaden är motsvarande siffra 63 procent. På småhusmarknaden uppger lika stor andel av mäklarna, 63 procent, även att bankernas restriktiva utlåning påverkar mycket just nu. Räntan har stor påverkan på bostadsrättsmarknaden enligt 57 procent av mäklarna. Medias rapportering och optimismen om den egna ekonomin påverkar den norska bostadsmarknaden mest. I Danmark svarar 71 procent att arbetsmarknaden har stor påverkan på småhusmarknaden och 61 procent svarar att bostadsrättsmarknaden påverkas mycket av mediernas rapportering. Vi har även ställt frågor om fritidshusmarknaden i varje land. I Sverige bedömer 67 procent att priserna på fritidshus kommer förbli oförändrade. Nästan lika stor andel gör samma bedömning i Danmark. Utbud och efterfrågan bedöms öka eller bli oförändrad enligt mäklare i både Sverige och Danmark. Om ett fritidshus ligger nära en strand eller sjö så höjer det efterfrågan bedömer mäklare i Sverige såväl som i Norge och Danmark. 1 Sverige 1 067, Norge 550, Danmark 558. I Sverige genomfördes denna undersökning under perioden 5 maj till 2 juni

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN Stadig utveckling på småhusmarknaden När Nordens fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på småhusmarknaden för årets tredje kvartal är de svenska och danska mäklarna eniga om att det kommer bli en stabil utveckling av pris och utbud. Bland de norska fastighetsmäklarna finns en stark tro på småhusmarknaden med stigande priser, ökat utbud och ökad efterfrågan. I Norge bedömer en majoritet, 64 procent, av fastighetsmäklarna att priserna på småhus kommer att stiga under det tredje kvartalet, juli till och med september. Det är en minskning med 7 procentenheter jämfört med föregående undersökning. De flesta svenska och danska fastighetsmäklarna tror på oförändrade priser, 59 procent respektive 67 procent. Ungefär lika stor andel av mäklarna i Sverige och Danmark gjorde samma bedömning i förra undersökningen. Andelen som bedömer att priserna kommer att sjunka på småhus har minskat bland de svenska och danska fastighetsmäklarna till 3 respektive 5 procent. I Norge har andelen ökat med fyra procentenheter sedan undersökningen för kvartal 2. Diagram 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Stiga Oförändrade Sjunka 2 1 Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 3. Stiga 38% (36%) 64% (71%) 28% (27%) Oförändrade 59% () 27% (24%) 67% (66%) Sjunka 3% (4%) 9% (5%) 5% (7%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 3

4 Förändrad utbudsbedömning i Sverige Utbudet på småhus bedömds bli oförändrat enligt 58 procent av de svenska mäklarna. Jämfört med förra undersökningen är detta en tydlig förändring då hela 67 procent av fastighetsmäklarna bedömde att utbudet skulle öka och 28 procent bedömde att det skulle bli oförändrat. I Norge och Danmark råder det delade meningar bland mäklarna i bedömningen av utbudets utveckling på småhusmarknaden. I Norge bedömer ändå en majoritet, 46 procent, att det kommer bli fler småhus till salu. 35 procent bedömer ett oförändrat utbud och 19 procent att utbudet kommer att minska. Bland fastighetsmäklarna i Danmark bedömer 43 procent att utbudet kommer att öka och nästan lika många bedömer ett oförändrat utbud. 13 procent bedömer att antalet småhus till salu kommer att sjunka. Diagram 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 3. Öka 34% (67%) 46% (79%) 43% (52%) Oförändrat 58% (28%) 35% (16%) 44% (36%) Minska 8% (5%) 19% (5%) 13% (13%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 4

5 Ökad efterfrågan i Norge och Danmark Till skillnad mot i utbudsbedömningen ger de svenska mäklarna en osäker prognos över utvecklingen av efterfrågan. 47 procent tror att efterfrågan kommer att öka och nästan lika stor andel, 49 procent, tror att efterfrågan kommer ligga kvar på samma nivå som tidigare. Men de svenska mäklarna är eniga i sin bedömning om att efterfrågan inte kommer att minska. I Norge och Danmark är mäklarna mer optimistiska, där tror sju av tio fastighetsmäklare på ökad efterfrågan på småhus under kvartal 3. Andelen har minskat sedan förra undersökningen med 13 procentenheter i Norge och 7 procentenheter i Danmark. 24 procent bedömer att efterfrågan kommer förbli oförändrad i Norge och i Danmark är siffran 29 procent. Andelen som tror att efterfrågan kommer att minska har ökat lite i samtliga länder, men andelen är fortfarande väldigt låg. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 3. Öka 47% (58%) 7 (83%) 68% (75%) Oförändrat 49% (4) 24% (13%) 29% (24%) Minska 4% (2%) 6% (4%) 3% (2%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. Diagram 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 5

6 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 2 Uppgång på den norska bostadsrättsmarknaden I Norge förutspår mäklarna ett uppsving på bostadsrättsmarknaden med stigande priser, fler bostadsrätter till salu och en ökad efterfrågan. Mäklarna i Sverige och Danmark bedömer att marknaden för bostadsrätter kommer ligga kvar på en stabil nivå. Mäklarna i Sverige och Danmark ger en likartad bild över prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under tredje kvartalet. I Sverige bedömer 95 procent att priserna antingen kommer att stiga eller ligga kvar på samma nivå och i Danmark gör 92 procent av mäklarna samma bedömning. I Norge bedömer 65 procent av mäklarna att priserna på bostadsrätter kommer att stiga. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med föregående undersökning. Andelen som tror på oförändrade priser i Norge har sjunkit rejält från 33 procent till 15 procent. Var femte fastighetsmäklare i Norge tror på sjunkande priser på bostadsrätter. Diagram 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Stiga Oförändrade Sjunka 2 1 Tabell 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 3. Stiga 4 (42%) 65% (52%) 44% (45%) Oförändrade 55% (54%) 15% (33%) 48% ( 5) Sjunka 5% (4%) 2 (14%) 8% (4%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 2 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 6

7 Allt fler tror på oförändrat utbud I Sverige bedömer 31 procent av mäklarna att utbudet på bostadsrätter kommer att öka, vilket är en minskning med 22 procentenheter jämfört med föregående undersökning. Andelen som tror på ett oförändrat eller ett minskat utbud har ökat till 61 respektive 8 procent. I Danmark bedömer 33 procent att utbudet kommer att öka under kvartal procent tror att utbudet kommer ligga kvar på samma nivå och 10 procent tror att det kommer sjunka. I Norge har andelen som tror på ökat utbud också minskat från 73 procent till 56 procent, men det är fortfarande en majoritet av mäklarna som tror att det kommer bli fler bostadsrätter till salu. 26 procent bedömer att utbudet kommer bli oförändrat och 18 procent att det kommer att minska. Diagram 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 Tabell 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 3. Öka 31% (53%) 56% (73%) 33% (37%) Oförändrat 61% (42%) 26% (19%) 57% (49%) Minska 8% (5%) 18% (8%) 1 (14%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 7

8 Fortsatt tro på ökad efterfrågan i Norge Bedömningarna från mäklarna i Sverige och Danmark följer varandra även i bedömningen av efterfrågan. 43 procent av de svenska och lika stor andel av de danska fastighetsmäklarna bedömer att efterfrågan på bostadsrätter kommer att öka. 53 procent i Sverige och 50 procent i Danmark tror att efterfrågan kommer förbli oförändrad. Andelen som tror att efterfrågan kommer att minska har ökat något mer i Danmark än i Sverige, men ligger fortfarande på en låg nivå. Mäklarna i Norge gör ungefär samma bedömning av efterfrågan som de gjorde i förra undersökningen. De flesta är eniga om att efterfrågan kommer att öka för bostadsrätter, 65 procent. En fjärdedel av de norska mäklarna tror att efterfrågan kommer förbli oförändrad och 10 procent bedömer att den kommer att minska. Diagram 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 Tabell 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 3. Öka 43% (5) 65% (65%) 43% (5) Oförändrat 53% (47%) 25% (26%) 5 (46%) Minska 4% (3%) 1 (9%) 7% (4%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 8

9 PÅVERKAN PÅ DEN NORDISKA BOSTADSMARKNADEN Brist på bostäder och medias rapportering påverkar mest 3 Bankernas restriktiva utlåning har länge haft stor påverkan på bostadsmarknaderna i Norden men i sommarens Nordic Housing Insight ger fastighetsmäklarna i Sverige, Norge och Danmark en annan bild av vad som påverkar. I Sverige påverkas bostadsmarknaden mest av det låga utbudet och i Norge och Danmark fortsätter medias rapportering att påverka i hög grad. Vad påverkar småhusmarknaden just nu? I förra undersökningen toppade ett litet utbud listan över påverkansfaktorer i Sverige, men bankernas restriktiva utlåning som haft störst påverkan under en längre tid fortsätter att ha det även den här gången. I Sverige svarar 63 procent av mäklarna att det låga utbudet fortsätter att påverka småhusmarknaden. Lika stor andel svarar att bankernas restriktiva utlåning har stor påverkan. Norges småhusmarknad fortsätter att påverkas av mediernas rapportering uppger 46 procent av mäklarna. Det är betydligt färre jämfört med föregående undersökning då 63 procent svarade att media har stor påverkan. Lika stor andel, 46 procent, uppger även att optimismen om den egna ekonomin har stor påverkan just nu. Arbetsmarknaden är återigen den faktor som just nu har störst påverkan på den danska småhusmarknaden enligt 71 procent av fastighetsmäklarna. Därefter svarar 66 procent av mäklarna att media och 64 procent av mäklarna att bankernas restriktiva utlåning påverkar småhusmarknaden i hög grad. Diagram 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 4 Bankernas restriktiva utlåning Litet utbud Räntan Media Arbetsmarknaden Optimism om den egna ekonomin Danmark Norge Sverige Allmän oro och försiktighet Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Säsong Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 4 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs. småhusmarknad och bostadsrättsmarknad presenteras inte separat. 9

10 Tabell 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 5 Litet utbud 63% 21% 29% Bankernas restriktiva utlåning 63% 39% 64% Räntan 56% 36% 45% Media 55% 46% 66% Arbetsmarknaden 53% 4 71% Optimism om den egna ekonomin 42% 46% 45% Allmän oro och försiktighet 37% 22% 51% Stort utbud 3 43% 46% Pessimism om den egna ekonomin 26% 24% 45% Säsong x 33% 15% Vad påverkar bostadsrättsmarknaden just nu? De nordiska fastighetsmäklarna gör liknande bedömningar av bostadsrättsmarknaden som för småhusmarknaden. I Sverige svarar 68 procent av mäklarna att ett litet utbud påverkar mest just nu. Det är en minskning med 2 procent enheter sedan förra undersökningen. Räntan har också stor påverkan enligt 57 procent av mäklarna. I Norge fortsätter småhusmarknaden att påverkas av mediernas rapportering uppger 46 procent av mäklarna. Det är betydligt färre jämfört med föregående undersökning då 63 procent svarade att media har stor påverkan. Lika stor andel, 46 procent, uppger även att optimismen om den egna ekonomin har stor påverkan just nu. Bankernas restriktiva utlåning har haft stor påverkan på den danska bostadsmarknaden under en längre tid. Men nu svarar 61 procent av de danska mäklarna att media påverkar mest. Det är något färre jämfört med tidigare undersökning. Därefter bedömer de att räntan har fått allt större betydelse för ett bostadsrättsköp. Inför kvartal 2 uppgav 43 procent att räntan påverkade och nu har andelen ökat till 55 procent. Diagram 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 6 Litet utbud Räntan Bankernas restriktiva utlåning Media Arbetsmarknaden Optimism om den egna ekonomin Danmark Norge Sverige Allmän oro och försiktighet Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Säsong Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 6 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs. småhusmarknad och bostadsrättsmarknad presenteras inte separat. 10

11 Tabell 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 7 Litet utbud 68% 21% 37% Räntan 57% 36% 55% Bankernas restriktiva utlåning 56% 39% 52% Media 53% 46% 61% Arbetsmarknaden 49% 4 52% Optimism om den egna ekonomin 39% 46% 44% Allmän oro och försiktighet 33% 22% 35% Stort utbud 29% 43% 45% Pessimism om den egna ekonomin 21% 24% 4 Säsong x 33% 16% 7 Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 11

12 FRITIDSHUSMARKNADEN Närhet till vatten viktigt vid köp av fritidshus De svenska och danska mäklarna gör en samstämmig bedömning av respektive lands fritidshusmarknad inför det tredje kvartalet. Priserna bedöms stiga och utbud och efterfrågan bedöms antingen öka eller bli oförändrad. Inför årets tredje kvartal, juli till och med september, bedömer 67 procent av Sveriges fastighetsmäklare att priserna på fritidshus förblir oförändrade. Nästan lika stor andel, 62 procent, av de danska mäklarna gör samma bedömning av prisutvecklingen för fritidshus i Danmark. I Sverige förutspår 22 procent av mäklarna att priserna kommer att stiga och 11 procent tror att de kommer att sjunka. Mäklarna i Danmark bedömer tvärtom, 15 procent tror på stigande priser och 23 procent på sjunkande. Diagram 9. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal Stiga Oförändrade Sjunka 2 1 Sverige Danmark Tabell 9. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal 3. Sverige Danmark Stiga 22% 15% Oförändrade 67% 62% Sjunka 11% 23% 8 Norge ställde inte frågor om pris, utbud och efterfrågan i sin undersökning. 12

13 Ingen eller liten förändring av utbudet I både Sverige och Danmark bedömer mäklarna att utbudet på fritidshus antingen kommer att öka eller förbli stabilt. Var tionde mäklare i Sverige och i Danmark tror att det kommer vara färre objekt till salu. Diagram 10. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal Öka Oförändrat Minska 1 Sverige Danmark Tabell 10. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal 3. Sverige Danmark Öka 43% 39% Oförändrat 46% 48% Minska 11% 13% 13

14 Varannan mäklare tror på oförändrad efterfrågan Även för efterfrågan på fritidshus gör fastighetsmäklarna i Sverige och Danmark en snarlik bedömning. Majoriteten, 50 procent respektive 46 procent, tror att efterfrågan kom- mer bli oförändrad. 38 procent av mäklarna i Sverige tror att efterfrågan kommer att öka och i Danmark är siffran 42 procent. Lika stor andel, 12 procent, av mäklarna i båda länderna tror att efterfrågan kommer att minska. Diagram 11. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal Öka Oförändrat Minska 1 Sverige Danmark Tabell 11. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal 3. Sverige Danmark Öka 38% 42% Oförändrat 5 46% Minska 12% 12% 14

15 Strand- och sjönära ökar köpintresset Strand- eller sjönära läge är det som överlägset höjer efterfrågan på ett fritidshus, de uppger mäklare i samtliga länder. 99 procent av mäklarna i Sverige uppger att det höjer efterfrågan, 84 procent i Norge och 93 procent i Danmark ger samma svar. I Sverige och Danmark värdesätts även att fritidshuset har permanentbostadstandard, 77 procent av de svenska mäklarna svarar det och 50 procent av de danska. Om det är kort restid mellan hemmet och fritidshuset höjer det också efterfrågan enligt 44 procent av de svenska mäklarna, 28 procent av de norska och 41 procent av de danska. Bland de övriga alternativen anser en större andel av de svenska mäklarna än de danska att mycket plats och gästhus är viktiga faktorer som påverkar efterfrågan. I Danmark anger en större andel av mäklarna att ett fritidshus blir mer attraktivt om det ligger nära en större stad och nära nöjen och affärer jämfört med de svenska mäklarnas svar. Diagram 12. Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? Stor påverkan 9. Strand- eller sjönära läge: Permanentbostadsstandard: Hög standard: Kort restid: Plats för många personer/flera familjer: Gästhus: Nära större stad: Danmark Norge Sverige Möjlighet att komma till huset med buss eller tåg: Närhet till nöjen och affärer: Nära till närmaste granne: Renoveringsbehov: Tabell 12. Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? Stor påverkan. Strand- eller sjönära läge: 99% 84% 93% Permanentbostadsstandard: 77% 14% 5 Hög standard: 76% 23% 22% Kort restid: 44% 28% 41% Plats för många personer/flera familjer: 41% 5% 34% Gästhus: 35% 12% Nära större stad: 26% 3% 29% Möjlighet att komma till huset med buss eller tåg: 25% 1% 7% Närhet till nöjen och affärer: 18% 1% 26% Nära till närmaste granne: 9% 1% 14% Renoveringsbehov: 8% 21% 9 Norge ställde frågan på ett annat sätt: Vilka faktorer gör att ett fritidshus blir mer attraktivt? Respondenterna fick välja tre svarsalternativ. I Sverige och Danmark graderades varje alternativ på en skala från

16 FAKTA Mäklarsamfundet är en branschorganisation för Sveriges fastighetsmäklare. Vi samlar cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 83 procent, av kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Caroline Berg, Press och kommunikation Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* Jukka Malila Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL *Deltog inte denna gång. 16

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2014 Litet utbud påverkar mest Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Special Skilsmässa

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen 3. 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen 3. 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Uppsala Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Kalmar Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2014 Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Special Köpare utan traditionell

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30

Innehåll. 1. Inledning Om undersökningen Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 Bilaga Jönköping Innehåll Från bild: 1. Inledning Om undersökningen 3 2. Sammanfattning 4 3. Resultatredovisning Småhus 5 Bostadsrätt 15 Fritidshus 23 Övriga frågor 30 -----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Bostadsrätten står sig bäst

Bostadsrätten står sig bäst Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2012 Stillastående priser Villaköparna har ofta barn Bostadsrätten står sig bäst Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största

Läs mer

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2016 Lågt utbud och media påverkar mest Stabil utveckling på bostadsmarknaden trots osäkra omvärldsfaktorer Special Så finansierar

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer