Stark tro på fortsatt prisökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark tro på fortsatt prisökning"

Transkript

1 SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight - Sommar 2014 För årets tredje kvartal visar Nordic Housing Insight att det kommer bli en stabil utveckling på bostadsmarknaderna i Sverige och Danmark. I Norge finns en stark tro på stigande priser, ökat utbud och ökad efterfrågan. Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser för det kommande kvartalet. Vi har även ställt frågor om fritidshusmarknaden. Den här undersökningen bedömer det tredje kvartalet 2014, juli till och med september. 1 Sammanlagt har fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark besvarat frågor om respektive lands bostadsmarknad. RESULTATET I KORTHET För småhusmarknaden bedömer 59 procent av de svenska mäklarna att prisutvecklingen kommer bli oförändrad. Motsvarande siffror för Norge och Danmark är 27 respektive 67 procent. I Norge bedömer en klar majoritet av mäklarna, 64 procent, att priserna kommer att stiga. I Danmark är det 28 procent och i Sverige är det 39 procent som gör samma bedömning. Utbudet och efterfrågan i Sverige bedöms bli oförändrat eller öka något för småhus. I Norge tror en majoritet av mäklarna att både utbud och efterfrågan kommer att öka. I Danmark är det delade meningar om utbudets utveckling men de flesta mäklare, 68 procent, tror att efterfrågan kommer att öka. 55 procent av mäklarna i Sverige och 48 procent i Danmark bedömer att priserna kommer att vara oförändrade för bostadsrätter under perioden juli till och med september. Även utbud och efterfrågan bedöms bli oförändrat. I Norge bedömer 65 procent av mäklarna att priset på bostadsrätter kommer att stiga. Lika stor andel bedömer att efterfrågan kommer öka och 56 procent av de norska mäklarna bedömer att utbudet kommer öka. I Sverige fortsätter det låga utbudet att påverka bostadsmarknaden. På bostadsrättsmarknaden svarar 68 procent av mäklarna att det har stor påverkan och på småhusmarknaden är motsvarande siffra 63 procent. På småhusmarknaden uppger lika stor andel av mäklarna, 63 procent, även att bankernas restriktiva utlåning påverkar mycket just nu. Räntan har stor påverkan på bostadsrättsmarknaden enligt 57 procent av mäklarna. Medias rapportering och optimismen om den egna ekonomin påverkar den norska bostadsmarknaden mest. I Danmark svarar 71 procent att arbetsmarknaden har stor påverkan på småhusmarknaden och 61 procent svarar att bostadsrättsmarknaden påverkas mycket av mediernas rapportering. Vi har även ställt frågor om fritidshusmarknaden i varje land. I Sverige bedömer 67 procent att priserna på fritidshus kommer förbli oförändrade. Nästan lika stor andel gör samma bedömning i Danmark. Utbud och efterfrågan bedöms öka eller bli oförändrad enligt mäklare i både Sverige och Danmark. Om ett fritidshus ligger nära en strand eller sjö så höjer det efterfrågan bedömer mäklare i Sverige såväl som i Norge och Danmark. 1 Sverige 1 067, Norge 550, Danmark 558. I Sverige genomfördes denna undersökning under perioden 5 maj till 2 juni

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN Stadig utveckling på småhusmarknaden När Nordens fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på småhusmarknaden för årets tredje kvartal är de svenska och danska mäklarna eniga om att det kommer bli en stabil utveckling av pris och utbud. Bland de norska fastighetsmäklarna finns en stark tro på småhusmarknaden med stigande priser, ökat utbud och ökad efterfrågan. I Norge bedömer en majoritet, 64 procent, av fastighetsmäklarna att priserna på småhus kommer att stiga under det tredje kvartalet, juli till och med september. Det är en minskning med 7 procentenheter jämfört med föregående undersökning. De flesta svenska och danska fastighetsmäklarna tror på oförändrade priser, 59 procent respektive 67 procent. Ungefär lika stor andel av mäklarna i Sverige och Danmark gjorde samma bedömning i förra undersökningen. Andelen som bedömer att priserna kommer att sjunka på småhus har minskat bland de svenska och danska fastighetsmäklarna till 3 respektive 5 procent. I Norge har andelen ökat med fyra procentenheter sedan undersökningen för kvartal 2. Diagram 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Stiga Oförändrade Sjunka 2 1 Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 3. Stiga 38% (36%) 64% (71%) 28% (27%) Oförändrade 59% () 27% (24%) 67% (66%) Sjunka 3% (4%) 9% (5%) 5% (7%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 3

4 Förändrad utbudsbedömning i Sverige Utbudet på småhus bedömds bli oförändrat enligt 58 procent av de svenska mäklarna. Jämfört med förra undersökningen är detta en tydlig förändring då hela 67 procent av fastighetsmäklarna bedömde att utbudet skulle öka och 28 procent bedömde att det skulle bli oförändrat. I Norge och Danmark råder det delade meningar bland mäklarna i bedömningen av utbudets utveckling på småhusmarknaden. I Norge bedömer ändå en majoritet, 46 procent, att det kommer bli fler småhus till salu. 35 procent bedömer ett oförändrat utbud och 19 procent att utbudet kommer att minska. Bland fastighetsmäklarna i Danmark bedömer 43 procent att utbudet kommer att öka och nästan lika många bedömer ett oförändrat utbud. 13 procent bedömer att antalet småhus till salu kommer att sjunka. Diagram 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 3. Öka 34% (67%) 46% (79%) 43% (52%) Oförändrat 58% (28%) 35% (16%) 44% (36%) Minska 8% (5%) 19% (5%) 13% (13%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 4

5 Ökad efterfrågan i Norge och Danmark Till skillnad mot i utbudsbedömningen ger de svenska mäklarna en osäker prognos över utvecklingen av efterfrågan. 47 procent tror att efterfrågan kommer att öka och nästan lika stor andel, 49 procent, tror att efterfrågan kommer ligga kvar på samma nivå som tidigare. Men de svenska mäklarna är eniga i sin bedömning om att efterfrågan inte kommer att minska. I Norge och Danmark är mäklarna mer optimistiska, där tror sju av tio fastighetsmäklare på ökad efterfrågan på småhus under kvartal 3. Andelen har minskat sedan förra undersökningen med 13 procentenheter i Norge och 7 procentenheter i Danmark. 24 procent bedömer att efterfrågan kommer förbli oförändrad i Norge och i Danmark är siffran 29 procent. Andelen som tror att efterfrågan kommer att minska har ökat lite i samtliga länder, men andelen är fortfarande väldigt låg. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 3. Öka 47% (58%) 7 (83%) 68% (75%) Oförändrat 49% (4) 24% (13%) 29% (24%) Minska 4% (2%) 6% (4%) 3% (2%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. Diagram 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 5

6 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 2 Uppgång på den norska bostadsrättsmarknaden I Norge förutspår mäklarna ett uppsving på bostadsrättsmarknaden med stigande priser, fler bostadsrätter till salu och en ökad efterfrågan. Mäklarna i Sverige och Danmark bedömer att marknaden för bostadsrätter kommer ligga kvar på en stabil nivå. Mäklarna i Sverige och Danmark ger en likartad bild över prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under tredje kvartalet. I Sverige bedömer 95 procent att priserna antingen kommer att stiga eller ligga kvar på samma nivå och i Danmark gör 92 procent av mäklarna samma bedömning. I Norge bedömer 65 procent av mäklarna att priserna på bostadsrätter kommer att stiga. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med föregående undersökning. Andelen som tror på oförändrade priser i Norge har sjunkit rejält från 33 procent till 15 procent. Var femte fastighetsmäklare i Norge tror på sjunkande priser på bostadsrätter. Diagram 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Stiga Oförändrade Sjunka 2 1 Tabell 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 3. Stiga 4 (42%) 65% (52%) 44% (45%) Oförändrade 55% (54%) 15% (33%) 48% ( 5) Sjunka 5% (4%) 2 (14%) 8% (4%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 2 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 6

7 Allt fler tror på oförändrat utbud I Sverige bedömer 31 procent av mäklarna att utbudet på bostadsrätter kommer att öka, vilket är en minskning med 22 procentenheter jämfört med föregående undersökning. Andelen som tror på ett oförändrat eller ett minskat utbud har ökat till 61 respektive 8 procent. I Danmark bedömer 33 procent att utbudet kommer att öka under kvartal procent tror att utbudet kommer ligga kvar på samma nivå och 10 procent tror att det kommer sjunka. I Norge har andelen som tror på ökat utbud också minskat från 73 procent till 56 procent, men det är fortfarande en majoritet av mäklarna som tror att det kommer bli fler bostadsrätter till salu. 26 procent bedömer att utbudet kommer bli oförändrat och 18 procent att det kommer att minska. Diagram 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 Tabell 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 3. Öka 31% (53%) 56% (73%) 33% (37%) Oförändrat 61% (42%) 26% (19%) 57% (49%) Minska 8% (5%) 18% (8%) 1 (14%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 7

8 Fortsatt tro på ökad efterfrågan i Norge Bedömningarna från mäklarna i Sverige och Danmark följer varandra även i bedömningen av efterfrågan. 43 procent av de svenska och lika stor andel av de danska fastighetsmäklarna bedömer att efterfrågan på bostadsrätter kommer att öka. 53 procent i Sverige och 50 procent i Danmark tror att efterfrågan kommer förbli oförändrad. Andelen som tror att efterfrågan kommer att minska har ökat något mer i Danmark än i Sverige, men ligger fortfarande på en låg nivå. Mäklarna i Norge gör ungefär samma bedömning av efterfrågan som de gjorde i förra undersökningen. De flesta är eniga om att efterfrågan kommer att öka för bostadsrätter, 65 procent. En fjärdedel av de norska mäklarna tror att efterfrågan kommer förbli oförändrad och 10 procent bedömer att den kommer att minska. Diagram 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 Tabell 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 3. Öka 43% (5) 65% (65%) 43% (5) Oförändrat 53% (47%) 25% (26%) 5 (46%) Minska 4% (3%) 1 (9%) 7% (4%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 8

9 PÅVERKAN PÅ DEN NORDISKA BOSTADSMARKNADEN Brist på bostäder och medias rapportering påverkar mest 3 Bankernas restriktiva utlåning har länge haft stor påverkan på bostadsmarknaderna i Norden men i sommarens Nordic Housing Insight ger fastighetsmäklarna i Sverige, Norge och Danmark en annan bild av vad som påverkar. I Sverige påverkas bostadsmarknaden mest av det låga utbudet och i Norge och Danmark fortsätter medias rapportering att påverka i hög grad. Vad påverkar småhusmarknaden just nu? I förra undersökningen toppade ett litet utbud listan över påverkansfaktorer i Sverige, men bankernas restriktiva utlåning som haft störst påverkan under en längre tid fortsätter att ha det även den här gången. I Sverige svarar 63 procent av mäklarna att det låga utbudet fortsätter att påverka småhusmarknaden. Lika stor andel svarar att bankernas restriktiva utlåning har stor påverkan. Norges småhusmarknad fortsätter att påverkas av mediernas rapportering uppger 46 procent av mäklarna. Det är betydligt färre jämfört med föregående undersökning då 63 procent svarade att media har stor påverkan. Lika stor andel, 46 procent, uppger även att optimismen om den egna ekonomin har stor påverkan just nu. Arbetsmarknaden är återigen den faktor som just nu har störst påverkan på den danska småhusmarknaden enligt 71 procent av fastighetsmäklarna. Därefter svarar 66 procent av mäklarna att media och 64 procent av mäklarna att bankernas restriktiva utlåning påverkar småhusmarknaden i hög grad. Diagram 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 4 Bankernas restriktiva utlåning Litet utbud Räntan Media Arbetsmarknaden Optimism om den egna ekonomin Danmark Norge Sverige Allmän oro och försiktighet Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Säsong Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 4 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs. småhusmarknad och bostadsrättsmarknad presenteras inte separat. 9

10 Tabell 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 5 Litet utbud 63% 21% 29% Bankernas restriktiva utlåning 63% 39% 64% Räntan 56% 36% 45% Media 55% 46% 66% Arbetsmarknaden 53% 4 71% Optimism om den egna ekonomin 42% 46% 45% Allmän oro och försiktighet 37% 22% 51% Stort utbud 3 43% 46% Pessimism om den egna ekonomin 26% 24% 45% Säsong x 33% 15% Vad påverkar bostadsrättsmarknaden just nu? De nordiska fastighetsmäklarna gör liknande bedömningar av bostadsrättsmarknaden som för småhusmarknaden. I Sverige svarar 68 procent av mäklarna att ett litet utbud påverkar mest just nu. Det är en minskning med 2 procent enheter sedan förra undersökningen. Räntan har också stor påverkan enligt 57 procent av mäklarna. I Norge fortsätter småhusmarknaden att påverkas av mediernas rapportering uppger 46 procent av mäklarna. Det är betydligt färre jämfört med föregående undersökning då 63 procent svarade att media har stor påverkan. Lika stor andel, 46 procent, uppger även att optimismen om den egna ekonomin har stor påverkan just nu. Bankernas restriktiva utlåning har haft stor påverkan på den danska bostadsmarknaden under en längre tid. Men nu svarar 61 procent av de danska mäklarna att media påverkar mest. Det är något färre jämfört med tidigare undersökning. Därefter bedömer de att räntan har fått allt större betydelse för ett bostadsrättsköp. Inför kvartal 2 uppgav 43 procent att räntan påverkade och nu har andelen ökat till 55 procent. Diagram 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 6 Litet utbud Räntan Bankernas restriktiva utlåning Media Arbetsmarknaden Optimism om den egna ekonomin Danmark Norge Sverige Allmän oro och försiktighet Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Säsong Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 6 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs. småhusmarknad och bostadsrättsmarknad presenteras inte separat. 10

11 Tabell 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 7 Litet utbud 68% 21% 37% Räntan 57% 36% 55% Bankernas restriktiva utlåning 56% 39% 52% Media 53% 46% 61% Arbetsmarknaden 49% 4 52% Optimism om den egna ekonomin 39% 46% 44% Allmän oro och försiktighet 33% 22% 35% Stort utbud 29% 43% 45% Pessimism om den egna ekonomin 21% 24% 4 Säsong x 33% 16% 7 Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 11

12 FRITIDSHUSMARKNADEN Närhet till vatten viktigt vid köp av fritidshus De svenska och danska mäklarna gör en samstämmig bedömning av respektive lands fritidshusmarknad inför det tredje kvartalet. Priserna bedöms stiga och utbud och efterfrågan bedöms antingen öka eller bli oförändrad. Inför årets tredje kvartal, juli till och med september, bedömer 67 procent av Sveriges fastighetsmäklare att priserna på fritidshus förblir oförändrade. Nästan lika stor andel, 62 procent, av de danska mäklarna gör samma bedömning av prisutvecklingen för fritidshus i Danmark. I Sverige förutspår 22 procent av mäklarna att priserna kommer att stiga och 11 procent tror att de kommer att sjunka. Mäklarna i Danmark bedömer tvärtom, 15 procent tror på stigande priser och 23 procent på sjunkande. Diagram 9. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal Stiga Oförändrade Sjunka 2 1 Sverige Danmark Tabell 9. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal 3. Sverige Danmark Stiga 22% 15% Oförändrade 67% 62% Sjunka 11% 23% 8 Norge ställde inte frågor om pris, utbud och efterfrågan i sin undersökning. 12

13 Ingen eller liten förändring av utbudet I både Sverige och Danmark bedömer mäklarna att utbudet på fritidshus antingen kommer att öka eller förbli stabilt. Var tionde mäklare i Sverige och i Danmark tror att det kommer vara färre objekt till salu. Diagram 10. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal Öka Oförändrat Minska 1 Sverige Danmark Tabell 10. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal 3. Sverige Danmark Öka 43% 39% Oförändrat 46% 48% Minska 11% 13% 13

14 Varannan mäklare tror på oförändrad efterfrågan Även för efterfrågan på fritidshus gör fastighetsmäklarna i Sverige och Danmark en snarlik bedömning. Majoriteten, 50 procent respektive 46 procent, tror att efterfrågan kom- mer bli oförändrad. 38 procent av mäklarna i Sverige tror att efterfrågan kommer att öka och i Danmark är siffran 42 procent. Lika stor andel, 12 procent, av mäklarna i båda länderna tror att efterfrågan kommer att minska. Diagram 11. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal Öka Oförändrat Minska 1 Sverige Danmark Tabell 11. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal 3. Sverige Danmark Öka 38% 42% Oförändrat 5 46% Minska 12% 12% 14

15 Strand- och sjönära ökar köpintresset Strand- eller sjönära läge är det som överlägset höjer efterfrågan på ett fritidshus, de uppger mäklare i samtliga länder. 99 procent av mäklarna i Sverige uppger att det höjer efterfrågan, 84 procent i Norge och 93 procent i Danmark ger samma svar. I Sverige och Danmark värdesätts även att fritidshuset har permanentbostadstandard, 77 procent av de svenska mäklarna svarar det och 50 procent av de danska. Om det är kort restid mellan hemmet och fritidshuset höjer det också efterfrågan enligt 44 procent av de svenska mäklarna, 28 procent av de norska och 41 procent av de danska. Bland de övriga alternativen anser en större andel av de svenska mäklarna än de danska att mycket plats och gästhus är viktiga faktorer som påverkar efterfrågan. I Danmark anger en större andel av mäklarna att ett fritidshus blir mer attraktivt om det ligger nära en större stad och nära nöjen och affärer jämfört med de svenska mäklarnas svar. Diagram 12. Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? Stor påverkan 9. Strand- eller sjönära läge: Permanentbostadsstandard: Hög standard: Kort restid: Plats för många personer/flera familjer: Gästhus: Nära större stad: Danmark Norge Sverige Möjlighet att komma till huset med buss eller tåg: Närhet till nöjen och affärer: Nära till närmaste granne: Renoveringsbehov: Tabell 12. Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? Stor påverkan. Strand- eller sjönära läge: 99% 84% 93% Permanentbostadsstandard: 77% 14% 5 Hög standard: 76% 23% 22% Kort restid: 44% 28% 41% Plats för många personer/flera familjer: 41% 5% 34% Gästhus: 35% 12% Nära större stad: 26% 3% 29% Möjlighet att komma till huset med buss eller tåg: 25% 1% 7% Närhet till nöjen och affärer: 18% 1% 26% Nära till närmaste granne: 9% 1% 14% Renoveringsbehov: 8% 21% 9 Norge ställde frågan på ett annat sätt: Vilka faktorer gör att ett fritidshus blir mer attraktivt? Respondenterna fick välja tre svarsalternativ. I Sverige och Danmark graderades varje alternativ på en skala från

16 FAKTA Mäklarsamfundet är en branschorganisation för Sveriges fastighetsmäklare. Vi samlar cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 83 procent, av kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Caroline Berg, Press och kommunikation Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* Jukka Malila Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL *Deltog inte denna gång. 16

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2011 Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar.

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar. Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012 Oförändrade priser Bank och media påverkar Ökad aktivitet Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013

Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Mäklarbarometern Kvartal 3 18 oktober 2013 Sidan 3 Temperaturen stiger Sidan 6 Indikatorerna pekar uppåt Sidan 7 Het bostadsmarknad i Stockholm Från vänster: Tor Borg och Maria Landeborn, Ekonomiska Sekretariatet,

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Lockpriser dåligt för alla!

Lockpriser dåligt för alla! Ny uppföljning av Accepterat pris oroar: Lockpriser dåligt för alla! Pressmeddelande den 16 februari 2015 Under 2011 var värderingen av och prissättningen på bostäder ett diskussionsämne. Kritikerna menade

Läs mer

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI.

Bostadspriserna och KPI 2008-2012 Villapriserna i landet ligger i dag i linje med KPI medan bostadsrättspriserna ligger långt över KPI. 2008-01 Stockholm den 15 januari 2013 Bostadsåret 2012 Bostadsåret 2012 präglades av finansiell oro, stort utbud av bostäder och längre försäljningstider. Trots det steg priset på både bostadsrätter och

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2013 Sidan 3 Överträffade förväntningar Sidan 6 Toppnoteringar för indikatorerna Sidan 7 Rykande het marknad i Stockholm Sidan 9 Bra drag i Göteborg Från vänster: Tor

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå!

Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå! Övergripande Planering Nya rekord för bostadsmarknaden i Umeå! Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 214 1 (8) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 6 214 Sammanfattning Under den

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 13 april 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Pressmeddelande från SKOP om 13 il - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Riksgenomsnittet visar på stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen sjunker prisförväntningarna

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem. www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad

Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem. www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad Välkommen till Hemnet Sveriges största bostadsmarknad Alla som har letat

Läs mer

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet

SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet SBAB spekulerar eller Fastighetsmarknaden enligt de som vet Innehållsförteckning Det ser ljust ut... 3 Nyproduktion... 4 Transaktioner... 4 Finansiering... 5 Priserna... 5 Rosenkavaljeren, Malmö Finns

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008

ALMI Företagspartners Låneindikator 2008 ALMI Företagspartners Låneindikator 008 December 008 www.cma.nu December 008, sid 1 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. 3 Fakta om respondenterna sid. 5 Bankernas utlåning till

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014

Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014 Övergripande planering Fortsatt stark prisökning på bostadsrätter och villor i Umeå Aktuellt på bostadsmarknaden juli december 2014 Innehållsförteckning Bostadsrätterna upp med 20 procent 3 Störst prisökning

Läs mer

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011

Stor-Malmö Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 2011 Konjunktur och bostadsmarknad 15 februari 211 Sidan 2 Mycket stark konjunktur i Malmö Sidan 4 Försiktig optimism i industrin Sidan 5 Bilhandel och privata tjänster i topp Sidan 8 Optimistiska förväntningar

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken

Minusjobben. 20 000 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken Minusjobben 2 förvärvsarbetande i Skåne försvinner i den officiella statistiken En analys av de växande mörkertalen i officiell svensk statistik om gränsregioner Inledande sammanfattning Vissa använder

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 15 25 AUGUSTI 15 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN 25 AUGUSTI 15 EXPORTCHEFSINDEX AUGUSTI 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren

Läs mer

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster

Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare. Sidan 5 Optimism om industrins export. Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Konjunktur och bostadsmarknad 1 november 211 Sidan 3 Stark konjunktur blir svagare Sidan 5 Optimism om industrins export Sidan 6 Nedgång för handel och tjänster Sidan 9 Inbromsning i byggsektorn Sidan

Läs mer

Inlämningsuppgift kalkylproram

Inlämningsuppgift kalkylproram Inlämningsuppgift kalkylproram Excel 2012-11-26 Sida 1 / 6 Innehållsförteckning A1. Vilka är de fyra lägenheterna med billigast kvadratmeterpris?... 3 Vilka lägenheter har jag råd att bo i om månadskostnaden

Läs mer