Stark tro på fortsatt prisökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark tro på fortsatt prisökning"

Transkript

1 SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

2 Nordic Housing Insight - Sommar 2014 För årets tredje kvartal visar Nordic Housing Insight att det kommer bli en stabil utveckling på bostadsmarknaderna i Sverige och Danmark. I Norge finns en stark tro på stigande priser, ökat utbud och ökad efterfrågan. Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning där fastighetsmäklare i de nordiska länderna bedömer utbud, efterfrågan och försäljningspriser för det kommande kvartalet. Vi har även ställt frågor om fritidshusmarknaden. Den här undersökningen bedömer det tredje kvartalet 2014, juli till och med september. 1 Sammanlagt har fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark besvarat frågor om respektive lands bostadsmarknad. RESULTATET I KORTHET För småhusmarknaden bedömer 59 procent av de svenska mäklarna att prisutvecklingen kommer bli oförändrad. Motsvarande siffror för Norge och Danmark är 27 respektive 67 procent. I Norge bedömer en klar majoritet av mäklarna, 64 procent, att priserna kommer att stiga. I Danmark är det 28 procent och i Sverige är det 39 procent som gör samma bedömning. Utbudet och efterfrågan i Sverige bedöms bli oförändrat eller öka något för småhus. I Norge tror en majoritet av mäklarna att både utbud och efterfrågan kommer att öka. I Danmark är det delade meningar om utbudets utveckling men de flesta mäklare, 68 procent, tror att efterfrågan kommer att öka. 55 procent av mäklarna i Sverige och 48 procent i Danmark bedömer att priserna kommer att vara oförändrade för bostadsrätter under perioden juli till och med september. Även utbud och efterfrågan bedöms bli oförändrat. I Norge bedömer 65 procent av mäklarna att priset på bostadsrätter kommer att stiga. Lika stor andel bedömer att efterfrågan kommer öka och 56 procent av de norska mäklarna bedömer att utbudet kommer öka. I Sverige fortsätter det låga utbudet att påverka bostadsmarknaden. På bostadsrättsmarknaden svarar 68 procent av mäklarna att det har stor påverkan och på småhusmarknaden är motsvarande siffra 63 procent. På småhusmarknaden uppger lika stor andel av mäklarna, 63 procent, även att bankernas restriktiva utlåning påverkar mycket just nu. Räntan har stor påverkan på bostadsrättsmarknaden enligt 57 procent av mäklarna. Medias rapportering och optimismen om den egna ekonomin påverkar den norska bostadsmarknaden mest. I Danmark svarar 71 procent att arbetsmarknaden har stor påverkan på småhusmarknaden och 61 procent svarar att bostadsrättsmarknaden påverkas mycket av mediernas rapportering. Vi har även ställt frågor om fritidshusmarknaden i varje land. I Sverige bedömer 67 procent att priserna på fritidshus kommer förbli oförändrade. Nästan lika stor andel gör samma bedömning i Danmark. Utbud och efterfrågan bedöms öka eller bli oförändrad enligt mäklare i både Sverige och Danmark. Om ett fritidshus ligger nära en strand eller sjö så höjer det efterfrågan bedömer mäklare i Sverige såväl som i Norge och Danmark. 1 Sverige 1 067, Norge 550, Danmark 558. I Sverige genomfördes denna undersökning under perioden 5 maj till 2 juni

3 DEN NORDISKA SMÅHUSMARKNADEN Stadig utveckling på småhusmarknaden När Nordens fastighetsmäklare bedömer utvecklingen på småhusmarknaden för årets tredje kvartal är de svenska och danska mäklarna eniga om att det kommer bli en stabil utveckling av pris och utbud. Bland de norska fastighetsmäklarna finns en stark tro på småhusmarknaden med stigande priser, ökat utbud och ökad efterfrågan. I Norge bedömer en majoritet, 64 procent, av fastighetsmäklarna att priserna på småhus kommer att stiga under det tredje kvartalet, juli till och med september. Det är en minskning med 7 procentenheter jämfört med föregående undersökning. De flesta svenska och danska fastighetsmäklarna tror på oförändrade priser, 59 procent respektive 67 procent. Ungefär lika stor andel av mäklarna i Sverige och Danmark gjorde samma bedömning i förra undersökningen. Andelen som bedömer att priserna kommer att sjunka på småhus har minskat bland de svenska och danska fastighetsmäklarna till 3 respektive 5 procent. I Norge har andelen ökat med fyra procentenheter sedan undersökningen för kvartal 2. Diagram 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Stiga Oförändrade Sjunka 2 1 Tabell 1. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 3. Stiga 38% (36%) 64% (71%) 28% (27%) Oförändrade 59% () 27% (24%) 67% (66%) Sjunka 3% (4%) 9% (5%) 5% (7%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 3

4 Förändrad utbudsbedömning i Sverige Utbudet på småhus bedömds bli oförändrat enligt 58 procent av de svenska mäklarna. Jämfört med förra undersökningen är detta en tydlig förändring då hela 67 procent av fastighetsmäklarna bedömde att utbudet skulle öka och 28 procent bedömde att det skulle bli oförändrat. I Norge och Danmark råder det delade meningar bland mäklarna i bedömningen av utbudets utveckling på småhusmarknaden. I Norge bedömer ändå en majoritet, 46 procent, att det kommer bli fler småhus till salu. 35 procent bedömer ett oförändrat utbud och 19 procent att utbudet kommer att minska. Bland fastighetsmäklarna i Danmark bedömer 43 procent att utbudet kommer att öka och nästan lika många bedömer ett oförändrat utbud. 13 procent bedömer att antalet småhus till salu kommer att sjunka. Diagram 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 3. Öka 34% (67%) 46% (79%) 43% (52%) Oförändrat 58% (28%) 35% (16%) 44% (36%) Minska 8% (5%) 19% (5%) 13% (13%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 4

5 Ökad efterfrågan i Norge och Danmark Till skillnad mot i utbudsbedömningen ger de svenska mäklarna en osäker prognos över utvecklingen av efterfrågan. 47 procent tror att efterfrågan kommer att öka och nästan lika stor andel, 49 procent, tror att efterfrågan kommer ligga kvar på samma nivå som tidigare. Men de svenska mäklarna är eniga i sin bedömning om att efterfrågan inte kommer att minska. I Norge och Danmark är mäklarna mer optimistiska, där tror sju av tio fastighetsmäklare på ökad efterfrågan på småhus under kvartal 3. Andelen har minskat sedan förra undersökningen med 13 procentenheter i Norge och 7 procentenheter i Danmark. 24 procent bedömer att efterfrågan kommer förbli oförändrad i Norge och i Danmark är siffran 29 procent. Andelen som tror att efterfrågan kommer att minska har ökat lite i samtliga länder, men andelen är fortfarande väldigt låg. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal 3. Öka 47% (58%) 7 (83%) 68% (75%) Oförändrat 49% (4) 24% (13%) 29% (24%) Minska 4% (2%) 6% (4%) 3% (2%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. Diagram 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på småhusmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 5

6 DEN NORDISKA BOSTADSRÄTTSMARKNADEN 2 Uppgång på den norska bostadsrättsmarknaden I Norge förutspår mäklarna ett uppsving på bostadsrättsmarknaden med stigande priser, fler bostadsrätter till salu och en ökad efterfrågan. Mäklarna i Sverige och Danmark bedömer att marknaden för bostadsrätter kommer ligga kvar på en stabil nivå. Mäklarna i Sverige och Danmark ger en likartad bild över prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under tredje kvartalet. I Sverige bedömer 95 procent att priserna antingen kommer att stiga eller ligga kvar på samma nivå och i Danmark gör 92 procent av mäklarna samma bedömning. I Norge bedömer 65 procent av mäklarna att priserna på bostadsrätter kommer att stiga. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med föregående undersökning. Andelen som tror på oförändrade priser i Norge har sjunkit rejält från 33 procent till 15 procent. Var femte fastighetsmäklare i Norge tror på sjunkande priser på bostadsrätter. Diagram 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Stiga Oförändrade Sjunka 2 1 Tabell 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 3. Stiga 4 (42%) 65% (52%) 44% (45%) Oförändrade 55% (54%) 15% (33%) 48% ( 5) Sjunka 5% (4%) 2 (14%) 8% (4%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 2 Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 6

7 Allt fler tror på oförändrat utbud I Sverige bedömer 31 procent av mäklarna att utbudet på bostadsrätter kommer att öka, vilket är en minskning med 22 procentenheter jämfört med föregående undersökning. Andelen som tror på ett oförändrat eller ett minskat utbud har ökat till 61 respektive 8 procent. I Danmark bedömer 33 procent att utbudet kommer att öka under kvartal procent tror att utbudet kommer ligga kvar på samma nivå och 10 procent tror att det kommer sjunka. I Norge har andelen som tror på ökat utbud också minskat från 73 procent till 56 procent, men det är fortfarande en majoritet av mäklarna som tror att det kommer bli fler bostadsrätter till salu. 26 procent bedömer att utbudet kommer bli oförändrat och 18 procent att det kommer att minska. Diagram 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 Tabell 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 3. Öka 31% (53%) 56% (73%) 33% (37%) Oförändrat 61% (42%) 26% (19%) 57% (49%) Minska 8% (5%) 18% (8%) 1 (14%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 7

8 Fortsatt tro på ökad efterfrågan i Norge Bedömningarna från mäklarna i Sverige och Danmark följer varandra även i bedömningen av efterfrågan. 43 procent av de svenska och lika stor andel av de danska fastighetsmäklarna bedömer att efterfrågan på bostadsrätter kommer att öka. 53 procent i Sverige och 50 procent i Danmark tror att efterfrågan kommer förbli oförändrad. Andelen som tror att efterfrågan kommer att minska har ökat något mer i Danmark än i Sverige, men ligger fortfarande på en låg nivå. Mäklarna i Norge gör ungefär samma bedömning av efterfrågan som de gjorde i förra undersökningen. De flesta är eniga om att efterfrågan kommer att öka för bostadsrätter, 65 procent. En fjärdedel av de norska mäklarna tror att efterfrågan kommer förbli oförändrad och 10 procent bedömer att den kommer att minska. Diagram 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal Öka Oförändrat Minska 2 1 Tabell 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på bostadsrättsmarknaden kvartal 3. Öka 43% (5) 65% (65%) 43% (5) Oförändrat 53% (47%) 25% (26%) 5 (46%) Minska 4% (3%) 1 (9%) 7% (4%) Föregående bedömning presenteras inom parentes. 8

9 PÅVERKAN PÅ DEN NORDISKA BOSTADSMARKNADEN Brist på bostäder och medias rapportering påverkar mest 3 Bankernas restriktiva utlåning har länge haft stor påverkan på bostadsmarknaderna i Norden men i sommarens Nordic Housing Insight ger fastighetsmäklarna i Sverige, Norge och Danmark en annan bild av vad som påverkar. I Sverige påverkas bostadsmarknaden mest av det låga utbudet och i Norge och Danmark fortsätter medias rapportering att påverka i hög grad. Vad påverkar småhusmarknaden just nu? I förra undersökningen toppade ett litet utbud listan över påverkansfaktorer i Sverige, men bankernas restriktiva utlåning som haft störst påverkan under en längre tid fortsätter att ha det även den här gången. I Sverige svarar 63 procent av mäklarna att det låga utbudet fortsätter att påverka småhusmarknaden. Lika stor andel svarar att bankernas restriktiva utlåning har stor påverkan. Norges småhusmarknad fortsätter att påverkas av mediernas rapportering uppger 46 procent av mäklarna. Det är betydligt färre jämfört med föregående undersökning då 63 procent svarade att media har stor påverkan. Lika stor andel, 46 procent, uppger även att optimismen om den egna ekonomin har stor påverkan just nu. Arbetsmarknaden är återigen den faktor som just nu har störst påverkan på den danska småhusmarknaden enligt 71 procent av fastighetsmäklarna. Därefter svarar 66 procent av mäklarna att media och 64 procent av mäklarna att bankernas restriktiva utlåning påverkar småhusmarknaden i hög grad. Diagram 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 4 Bankernas restriktiva utlåning Litet utbud Räntan Media Arbetsmarknaden Optimism om den egna ekonomin Danmark Norge Sverige Allmän oro och försiktighet Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Säsong Bostadsrätter, ägarlägenheter, lägenheter. 4 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs. småhusmarknad och bostadsrättsmarknad presenteras inte separat. 9

10 Tabell 7. Vad påverkar din småhusmarknad just nu? Stor påverkan. 5 Litet utbud 63% 21% 29% Bankernas restriktiva utlåning 63% 39% 64% Räntan 56% 36% 45% Media 55% 46% 66% Arbetsmarknaden 53% 4 71% Optimism om den egna ekonomin 42% 46% 45% Allmän oro och försiktighet 37% 22% 51% Stort utbud 3 43% 46% Pessimism om den egna ekonomin 26% 24% 45% Säsong x 33% 15% Vad påverkar bostadsrättsmarknaden just nu? De nordiska fastighetsmäklarna gör liknande bedömningar av bostadsrättsmarknaden som för småhusmarknaden. I Sverige svarar 68 procent av mäklarna att ett litet utbud påverkar mest just nu. Det är en minskning med 2 procent enheter sedan förra undersökningen. Räntan har också stor påverkan enligt 57 procent av mäklarna. I Norge fortsätter småhusmarknaden att påverkas av mediernas rapportering uppger 46 procent av mäklarna. Det är betydligt färre jämfört med föregående undersökning då 63 procent svarade att media har stor påverkan. Lika stor andel, 46 procent, uppger även att optimismen om den egna ekonomin har stor påverkan just nu. Bankernas restriktiva utlåning har haft stor påverkan på den danska bostadsmarknaden under en längre tid. Men nu svarar 61 procent av de danska mäklarna att media påverkar mest. Det är något färre jämfört med tidigare undersökning. Därefter bedömer de att räntan har fått allt större betydelse för ett bostadsrättsköp. Inför kvartal 2 uppgav 43 procent att räntan påverkade och nu har andelen ökat till 55 procent. Diagram 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 6 Litet utbud Räntan Bankernas restriktiva utlåning Media Arbetsmarknaden Optimism om den egna ekonomin Danmark Norge Sverige Allmän oro och försiktighet Stort utbud Pessimism om den egna ekonomin Säsong Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 6 Statistiken från Norge visar endast påverkan på bostadsmarknaden, dvs. småhusmarknad och bostadsrättsmarknad presenteras inte separat. 10

11 Tabell 8. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu? Stor påverkan. 7 Litet utbud 68% 21% 37% Räntan 57% 36% 55% Bankernas restriktiva utlåning 56% 39% 52% Media 53% 46% 61% Arbetsmarknaden 49% 4 52% Optimism om den egna ekonomin 39% 46% 44% Allmän oro och försiktighet 33% 22% 35% Stort utbud 29% 43% 45% Pessimism om den egna ekonomin 21% 24% 4 Säsong x 33% 16% 7 Alternativet säsong ingick inte i Sveriges undersökning. 11

12 FRITIDSHUSMARKNADEN Närhet till vatten viktigt vid köp av fritidshus De svenska och danska mäklarna gör en samstämmig bedömning av respektive lands fritidshusmarknad inför det tredje kvartalet. Priserna bedöms stiga och utbud och efterfrågan bedöms antingen öka eller bli oförändrad. Inför årets tredje kvartal, juli till och med september, bedömer 67 procent av Sveriges fastighetsmäklare att priserna på fritidshus förblir oförändrade. Nästan lika stor andel, 62 procent, av de danska mäklarna gör samma bedömning av prisutvecklingen för fritidshus i Danmark. I Sverige förutspår 22 procent av mäklarna att priserna kommer att stiga och 11 procent tror att de kommer att sjunka. Mäklarna i Danmark bedömer tvärtom, 15 procent tror på stigande priser och 23 procent på sjunkande. Diagram 9. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal Stiga Oförändrade Sjunka 2 1 Sverige Danmark Tabell 9. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal 3. Sverige Danmark Stiga 22% 15% Oförändrade 67% 62% Sjunka 11% 23% 8 Norge ställde inte frågor om pris, utbud och efterfrågan i sin undersökning. 12

13 Ingen eller liten förändring av utbudet I både Sverige och Danmark bedömer mäklarna att utbudet på fritidshus antingen kommer att öka eller förbli stabilt. Var tionde mäklare i Sverige och i Danmark tror att det kommer vara färre objekt till salu. Diagram 10. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal Öka Oförändrat Minska 1 Sverige Danmark Tabell 10. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal 3. Sverige Danmark Öka 43% 39% Oförändrat 46% 48% Minska 11% 13% 13

14 Varannan mäklare tror på oförändrad efterfrågan Även för efterfrågan på fritidshus gör fastighetsmäklarna i Sverige och Danmark en snarlik bedömning. Majoriteten, 50 procent respektive 46 procent, tror att efterfrågan kom- mer bli oförändrad. 38 procent av mäklarna i Sverige tror att efterfrågan kommer att öka och i Danmark är siffran 42 procent. Lika stor andel, 12 procent, av mäklarna i båda länderna tror att efterfrågan kommer att minska. Diagram 11. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal Öka Oförändrat Minska 1 Sverige Danmark Tabell 11. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas på fritidshusmarknaden under kvartal 3. Sverige Danmark Öka 38% 42% Oförändrat 5 46% Minska 12% 12% 14

15 Strand- och sjönära ökar köpintresset Strand- eller sjönära läge är det som överlägset höjer efterfrågan på ett fritidshus, de uppger mäklare i samtliga länder. 99 procent av mäklarna i Sverige uppger att det höjer efterfrågan, 84 procent i Norge och 93 procent i Danmark ger samma svar. I Sverige och Danmark värdesätts även att fritidshuset har permanentbostadstandard, 77 procent av de svenska mäklarna svarar det och 50 procent av de danska. Om det är kort restid mellan hemmet och fritidshuset höjer det också efterfrågan enligt 44 procent av de svenska mäklarna, 28 procent av de norska och 41 procent av de danska. Bland de övriga alternativen anser en större andel av de svenska mäklarna än de danska att mycket plats och gästhus är viktiga faktorer som påverkar efterfrågan. I Danmark anger en större andel av mäklarna att ett fritidshus blir mer attraktivt om det ligger nära en större stad och nära nöjen och affärer jämfört med de svenska mäklarnas svar. Diagram 12. Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? Stor påverkan 9. Strand- eller sjönära läge: Permanentbostadsstandard: Hög standard: Kort restid: Plats för många personer/flera familjer: Gästhus: Nära större stad: Danmark Norge Sverige Möjlighet att komma till huset med buss eller tåg: Närhet till nöjen och affärer: Nära till närmaste granne: Renoveringsbehov: Tabell 12. Vad höjer efterfrågan på ett fritidshus? Stor påverkan. Strand- eller sjönära läge: 99% 84% 93% Permanentbostadsstandard: 77% 14% 5 Hög standard: 76% 23% 22% Kort restid: 44% 28% 41% Plats för många personer/flera familjer: 41% 5% 34% Gästhus: 35% 12% Nära större stad: 26% 3% 29% Möjlighet att komma till huset med buss eller tåg: 25% 1% 7% Närhet till nöjen och affärer: 18% 1% 26% Nära till närmaste granne: 9% 1% 14% Renoveringsbehov: 8% 21% 9 Norge ställde frågan på ett annat sätt: Vilka faktorer gör att ett fritidshus blir mer attraktivt? Respondenterna fick välja tre svarsalternativ. I Sverige och Danmark graderades varje alternativ på en skala från

16 FAKTA Mäklarsamfundet är en branschorganisation för Sveriges fastighetsmäklare. Vi samlar cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 83 procent, av kåren. Läs mer om oss på Kontakt: Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet Caroline Berg, Press och kommunikation Mäklarsamfundet Kontaktpersoner övriga nordiska länder: DANMARK Mads Lindegaard Dansk Ejendomsmæglerforening NORGE Svein Strømnes Norges Eiendomsmeglerforbund ISLAND* GrétarJónasson Félag fasteignasala FINLAND* Jukka Malila Central Federation of Finnish Real Estate Agencies KVKL *Deltog inte denna gång. 16

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:4 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Konsumentklimatet september 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Fler vill spara eventuella extrapengar Konsumentklimatet Aug 2012 1524240

Läs mer

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4

Analys. Lägre flyttskatter. Mäklarsamfundet. vägval för en sundare bostadsmarknad 2013:4 Analys Lägre flyttskatter vägval för en sundare bostadsmarknad Mäklarsamfundet 2013:4 Innehåll FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 KRIS PÅ BOSTADSMARKNADEN 6 - Svårigheter att få tag på en bostad 6 - Alla pratar

Läs mer