Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Danske Bank Kreditbarometer Våren 2012"

Transkript

1 Danske Bank Kreditbarometer Våren 12 1

2 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i omsättning. Befattningen på dem som ska intervjuas varierade mellan VD, ekonomichef, CFO och liknande befattning. För att resultatet ska representera målgruppen, Sveriges näringsliv, har resultatet vägts på omsättning och bransch. Period mars 12 2

3 Branschbeskrivning Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning, hälsa och sjukvård Tjänste Allt typ av industriproduktion, t ex maskin-, metall-, samt livsmedels-, textil- och möbelindustrin Husbyggnad, bygg- och anläggningsentreprenörer Detaljhandel, bilhandel och verkstäder samt parti- och agenturhandel Landtransportföretag, rederier, flygbolag, transportförmedling och lager Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning Aktörer inom vård, skola och omsorg finansieras offentligt eller privat Service, bemanning, säkerhet, forskning etc. Övrigt Gruvnäring, skogsburk, jordburk och fiske *Branschindelningen har skett enligt SNI-koder. Bank, finans och försäkring är exkluderade. 3

4 Svårt att ta nya banklån Enkelt att ta nya banklån Kreditindex 1 Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Mar 11 Sep 11 Mar Bas: Samtliga, baserat på frågan Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? 56

5 Kreditindex Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård 54 Svårt att ta nya banklån Tjänste 1-5 Mkr Enkelt att ta nya banklån 5-1 Mkr Mkr Mkr 66 Finansiellt mycket stark 8 Finansiellt ganska stark Finansiellt svag Bas: Samtliga, 1 intervjuer. Baserat på frågan Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? 55

6 Enkelt att ta nya banklån Svårt att ta nya banklån Kreditindex Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr Mar 11 Sep 11 Mar Bas: Samtliga, baserat på frågan Hur svårt eller enkelt tror du det är för ditt företag att idag ta nya banklån? 57

7 Företagets finansiella situation 4

8 Hur bedömer du företagets finansiella ställning? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Balansmått* Mycket stark 34 Ganska stark 41 Varken eller Ganska svag 4 Mycket svag 1 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12 - *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 1 intervjuer 5

9 Hur bedömer du företagets finansiella ställning? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr Balansmått* Mycket stark 34 Ganska stark 41 Varken eller Ganska svag 4 Mycket svag 1 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12 - *Balansmått = Andelen () som svarat Stark minus andelen som svarat Svag Bas: Samtliga, 1 intervjuer 6

10 Likvida medel Soliditet Balansmått Likvida medel Mer 45 Oförändrat 36 Mindre 17 Vet ej/ej svar 2 Soliditet Högre 52 Oförändrat 33 Lägre 13 Vet ej/ej svar 1 1 Mar 11 Sep 11 Mar 12-1 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 7

11 Har ni mer eller mindre likvida medel idag än för tolv månader sedan? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 5 4 Balansmått Mer 45 Oförändrat 36 Mindre 17 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12-1 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 8

12 Har ni mer eller mindre likvida medel idag än för tolv månader sedan? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 5 4 Balansmått Mer 45 Oförändrat 36 Mindre 17 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12-1 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 9

13 Är företagets soliditet, d v s det egna kapitalets andel av balansomslutningen, nu högre eller lägre än för tolv månader sedan? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 5 4 Balansmått Högre 52 Oförändrat 33 Lägre 13 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12-1 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 1

14 Är företagets soliditet, d v s det egna kapitalets andel av balansomslutningen, nu högre eller lägre än för tolv månader sedan? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 5 4 Balansmått Högre 52 Oförändrat 33 Lägre 13 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12-1 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 11

15 Behov av finansiering 12

16 Hur har företagets behov av extern finansiering förändrats under det senaste året? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 4 3 Balansmått Ökat 22 Oförändrat 62 Minskat 15 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar Bas: Samtliga, 1 intervjuer 13

17 Hur har företagets behov av extern finansiering förändrats under det senaste året? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 4 3 Balansmått Ökat 22 Oförändrat 62 Minskat 15 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar Bas: Samtliga, 1 intervjuer 14

18 Hur förväntar du dig att företagets behov av extern finansiering kommer förändras under det närmaste året? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 4 3 Balansmått Öka 22 Oförändrat 63 Minska 13 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar Bas: Samtliga, 1 intervjuer 15

19 Hur förväntar du dig att företagets behov av extern finansiering kommer förändras under det närmaste året? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 4 3 Balansmått Öka 22 Oförändrat 63 Minska 13 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar Bas: Samtliga, 1 intervjuer 16

20 Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? 15 Leasing Bankfinansiering Ägarkapital Lån på kapitalmarknaden (företag som omsätter 1- Mkr) Balansmått* 16 Leasing Öka 14 Oförändrat 71 Minska 9 Vet ej/ej svar Bankfinansiering Öka 27 Oförändrat 58 Minska 12 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11-1 Mar 12 Ägarkapital Öka 15 Oförändrat 76 Minska 7 Vet ej/ej svar 3 Lån på kapitalmarknaden Öka 5 Oförändrat 75 Minska 4 Vet ej/ej svar 15 *Balansmått = Andelen () som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 1 intervjuer 17

21 Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Leasing Bankfinansiering Ägarkapital Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Balansmått* Leasing Öka 14 Oförändrat 71 Minska 9 Vet ej/ej svar 6 Bankfinansiering Öka 27 Oförändrat 58 Minska 12 Vet ej/ej svar 3 Ägarkapital Öka 15 Oförändrat 76 Minska 7 Vet ej/ej svar 3 Tjänste *Balansmått = Andelen () som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 1 intervjuer 18

22 Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Leasing Bankfinansiering Ägarkapital Samtliga 1-49 MKR 5-99 MKR MKR 5- MKR Mycket stark finasiell ställning Ganska stark finasiell ställning Balansmått* Leasing Öka 14 Oförändrat 71 Minska 9 Vet ej/ej svar 6 Bankfinansiering Öka 27 Oförändrat 58 Minska 12 Vet ej/ej svar 3 Ägarkapital Öka 15 Oförändrat 76 Minska 7 Vet ej/ej svar 3 Mycket/ganska svag finansiell ställning *Balansmått = Andelen () som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Samtliga, 1 intervjuer 19

23 Hur förväntar du dig att var och en av följande finansieringsformer kommer utvecklas för företaget under det närmaste året? Lån på kapitalmarknaden, t.ex. företagsobligationer eller certifikat. Samtliga 6 Tillverkning Bygg Handel Balansmått* Öka 7 Oförändrat 74 Minska 2 Vet ej/ej svar 17 Transport Fastighet 14 Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 5 Omsättning MKR 3 Omsättning 5- MKR 16 Mycket stark finasiell ställning 8 Ganska stark finasiell ställning 6 Mycket/ganska svag finansiell ställning *Balansmått = Andelen () som svarat Öka minus andelen som svarat Minska Bas: Företag som omsätter 1 Mkr eller mer, 349 intervjuer

24 Tillgång till finansiering 21

25 Har du under det senaste året varit med om att? 25 befintligt lån inte beviljats få avslag på en kreditansökan Ja 15 Transport Befintligt lån inte beviljats: 1 Få avslag på en kreditansökan: Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 22

26 Har du under det senaste året varit med om att befintligt lån inte förnyats? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 25 Ja Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 23

27 Har du under det senaste året varit med om att befintligt lån inte förnyats? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 25 Ja Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 24

28 Har du under det senaste året varit med om att få avslag på en kreditansökan? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 25 Ja Mar 11 Sep 11 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 25

29 Har du under det senaste året varit med om att få avslag på en kreditansökan? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 25 Ja Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 26

30 Upplever du att bankens räntemarginal för era lån ökat, minskat eller varit oförändrad under de senaste tolv månaderna? Tror du att bankens räntemarginal för era lån kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande tolv månaderna? Senaste 12 mån Kommande 12 mån Balansmått Senaste 12 mån. Ökat 43 Oförändrad 29 Minskat 5 Vet ej/ej svar 23 Kommande 12 mån. Öka 24 Oförändrad 4 Minska 1 Vet ej/ej svar 3 Mar 11 Sep 11 Mar 12 - Bas: Har lån, 935 intervjuer 27

31 Upplever du att bankens räntemarginal för era lån ökat, minskat eller varit oförändrad under de senaste tolv månaderna? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 8 6 Balansmått Senaste 12 mån. Ökat 43 Oförändrad 29 Minskat 5 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12 - Bas: Har lån, 935 intervjuer 28

32 Upplever du att bankens räntemarginal för era lån ökat, minskat eller varit oförändrad under de senaste tolv månaderna? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 8 6 Balansmått Senaste 12 mån. Ökat 43 Oförändrad 29 Minskat 5 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12 - Bas: Har lån, 935 intervjuer 29

33 Tror du att bankens räntemarginal för era lån kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande tolv månaderna? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 8 6 Balansmått Kommande 12 mån. Öka 24 Oförändrad 4 Minska 1 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12 - Bas: Har lån, 935 intervjuer 3

34 Tror du att bankens räntemarginal för era lån kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande tolv månaderna? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 8 6 Balansmått Kommande 12 mån. Öka 24 Oförändrad 4 Minska 1 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12 - Bas: Har lån, 935 intervjuer 31

35 Anser du att era långivare övervärderar riskerna med att låna ut pengar till ditt företag jämfört med andra företag i din bransch? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 25 Ja Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Har lån, 935 intervjuer 32

36 Anser du att era långivare övervärderar riskerna med att låna ut pengar till ditt företag jämfört med andra företag i din bransch? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 25 Ja Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Har lån, 935 intervjuer 33

37 Planerade investeringar 34

38 Kommer ni i företaget att öka eller minska följande under det kommande året? 5 Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Balansmått 33 Expandera verksamhet Öka 4 Oförändrat 52 Minska 6 Vet ej/ej svar Mar 11 Sep 11 Mar 12 Ersätta bef. tillgångar Öka 23 Oförändrat 7 Minska 4 Vet ej/ej svar 3 Förvärv, köp av företag Öka 11 Oförändrat 71 Minska 4 Vet ej/ej svar 14-1 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 35

39 Kommer ni i företaget att öka eller minska följande under det kommande året? Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Samtliga Tillverkning Bygg Balansmått Expandera verksamhet Öka 4 Oförändrat 52 Minska 6 Vet ej/ej svar 2 Handel Transport Ersätta bef. tillgångar Öka 23 Oförändrat 7 Minska 4 Vet ej/ej svar 3 Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Förvärv, köp av företag Öka 11 Oförändrat 71 Minska 4 Vet ej/ej svar 14 Bas: Samtliga, 127 intervjuer

40 Kommer ni i företaget att öka eller minska följande under det kommande året? Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr Balansmått Expandera verksamhet Öka 4 Oförändrat 52 Minska 6 Vet ej/ej svar Mkr 5- Mkr Ersätta bef. tillgångar Öka 23 Oförändrat 7 Minska 4 Vet ej/ej svar 3 Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Finansiellt svag Förvärv, köp av företag Öka 11 Oförändrat 71 Minska 4 Vet ej/ej svar 14 Bas: Samtliga, 127 intervjuer

41 Vad av det följande kommer ni under det närmaste året att investera i? Maskiner eller annan teknisk utrustning Mark eller fastigheter Annat Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 38

42 Vad av det följande kommer ni under det närmaste året att investera i? Maskiner eller annan teknisk utrustning Mark eller fastigheter Annat Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Bas: Samtliga, 1 intervjuer 39

43 Vad av det följande kommer ni under det närmaste året att investera i? Maskiner eller annan teknisk utrustning Mark eller fastigheter Annat Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr Mkr Mkr Finansiellt mycket stark Finansiellt ganska stark Finansiellt svag Bas: Samtliga, 1 intervjuer 4

44 Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering Vet ej/ej svar 49 Investeringar för att expandera verksamheten Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Bas: Om ökning i respektive investering 41

45 Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering 1 8 Investeringar för att expandera verksamheten Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Om ökning av investeringar för att expandera verksamheten, 417 intervjuer 42

46 Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering Reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Om ökning av reinvesteringar för att ersätta redan befintliga tillgångar, 224 intervjuer 43

47 Hur kommer de ökande kostnaderna för vart och ett av följande att finansieras? Extern lånefinansiering Ägarkapital Intern finansiering 1 8 Förvärvsinvesteringar dvs köp av företag Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Om ökning av förvärvsinvesteringar dvs köp av företag, 121 intervjuer 44

48 Arbetar ni aktivt med ert rörelsekapital för att möjliggöra de investeringar ni avser göra? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste 1 Ja Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Kommer att öka investeringarna/reinvesteringarna, 496 intervjuer 45

49 Arbetar ni aktivt med ert rörelsekapital för att möjliggöra de investeringar ni avser göra? Samtliga 1-5 Mkr 5-1 Mkr 1-5 Mkr 5- Mkr 1 Ja Mar 11 Sep 11 Mar 12 Bas: Kommer att öka investeringarna/reinvesteringarna, 496 intervjuer 46

50 Effekter av en ostadig världsekonomi 47

51 Mot bakgrund av den turbulens som råder i världsekonomin har ditt företaget beslutat att vidta något av följande åtgärder? Skjuta planerade investering på framtiden Skjuta planerade rekrytering på framtiden Något av dem Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Bas: Samtliga, 1 intervjuer 48

52 Mot bakgrund av den turbulens som råder i världsekonomin har ditt företaget beslutat att vidta något av följande åtgärder? Skjuta planerade investering på framtiden Skjuta planerade rekrytering på framtiden Något av dem Samtliga 1-5 Mkr Mkr Mkr Mkr Finansiellt mycket stark 1 14 Finansiellt ganska stark Finansiellt svag Bas: Samtliga, 1 intervjuer 49

53 Reporäntan 5

54 I dag är Riksbankens reporänta 1,5. Tror du att den kommer att vara lägre eller högre om sex månader? Samtliga Tillverkning Balansmått Bygg -44 Handel -3 Transport -22 Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Reporäntan om 6 månader Högre 12 Oförändrad 33 Lägre 49 Vet ej/ej svar 6 Övriga Mkr Mkr Mkr Mkr -55 Finansiellt mycket stark -4 Finansiellt ganska stark -36 Finansiellt svag -3 Bas: Samtliga, 1 intervjuer

55 Om vi ser till Riksbankens reporänta på lång sikt, vilken nivå anser du är rimlig för att ge goda förutsättningar till svenska företag? Samtliga Tillverkning Bygg Handel Transport Fastighet Utbildning/Hälsa/Sjukvård Tjänste Övriga Omsättning 1-49 MKR Omsättning 5-99 MKR Omsättning MKR Omsättning 5- MKR Mycket stark finasiell ställning Ganska stark finasiell ställning Mycket/ganska svag finansiell 1,86 1,85 1,62 1,75 1,56 2,22 1,83 2,4 1,9 1,81 1,75 2,3 2,28 1,96 1,82 1,87 Medelvärde Rimlig reporänta,1-1, 11 1,1-1, ,76-2, 13 2,1-3, 14 3,1-3 Vet ej/ej svar Bas: Samtliga, 1 intervjuer 52

56 Indexmått 53

57 Sammanfattning Företagets finansiella ställning (balansmått) Befintligt lån har inte beviljats 1 Fått avslag på en kreditansökan Viktiga balansmått Behov av extern finansiering Finansieringsformer: - Leasing +5 - Ägarkapital Bankfinansiering +8 - Lån på kapitalmarknaden Mar 11 Okt 11 Mar 12 Investeringar: - Maskiner /teknisk utrusning Mark/fastigheter Annat +15 Bas: Samtliga, 1 intervjuer 54

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2012 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 212 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 3 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor i

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011

Danske Bank Kreditbarometer Hösten 2011 Danske Bank Kreditbarometer Hösten 211 1 Om undersökningen Metod Antal intervjuer Målgrupp Vägning Telefonintervjuer 1 27 intervjuer Finansiellt ansvariga i svenska företag med minst 1 miljoner kronor

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig

Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 13 APRIL 12 Danske Bank Kreditbarometer Orosmolnen hopar sig Sedan förra mättillfället oktober har det övergripande indexmåttet för riket sjunkit tydligt från till 7. Danske

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Fortsatt mycket gott kreditklimat men med spridda orosmoln på horisonten

Danske Bank Kreditbarometer Fortsatt mycket gott kreditklimat men med spridda orosmoln på horisonten DANSKE BANK KREDITBAROMETER, 27 OKTOBER 211 Danske Bank Kreditbarometer Fortsatt mycket gott kreditklimat men med spridda orosmoln på horisonten Danske Banks övergripande kreditindikator visar en marginell

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer Ett överflöd av likviditet och högre priser

Danske Bank Kreditbarometer Ett överflöd av likviditet och högre priser D A N S K E B A N K K R E D I T B A R O M E T E R, 1 A P R I L 0 Danske Bank Kreditbarometer Ett överflöd av likviditet och högre priser Med tanke på att detta är den första upplagan av Danske Banks kreditbarometer

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Tvåundantaget. Svenskt Näringsliv

Tvåundantaget. Svenskt Näringsliv Tvåundantaget Svenskt Näringsliv -11-1 Genomförande Syfte: Att undersöka företagens inställning till tvåundantaget Metod: Telefonintervjuer Antal intervjuer: 6 Tid för genomförande: 8 oktober Tvåundantaget

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Företagarpanelen Q2, Maj 2008 Skåne län. PDF created with pdffactory trial version

Företagarpanelen Q2, Maj 2008 Skåne län. PDF created with pdffactory trial version Företagarpanelen Q2, 2008 Maj 2008 län Antalet anställda 2 Antal anställda, om 6 mån/idag Bas: (2158) Hur tror du att antalet anställda på Ditt företag kommer ha förändrats om 6 månader? Medelvärde 6 7

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern juni Urstarka finanser hos svenska exportföretag

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern juni Urstarka finanser hos svenska exportföretag AB Svensk Exportkredit Urstarka finanser hos svenska exportföretag 1 SEK:s Exportkreditbarometer juni 2018 SEK:s elfte Exportkreditbarometer med resultat från 200 exportföretag visar att: Exportföretagens

Läs mer

Resultat. DemoskopPanelen 2015

Resultat. DemoskopPanelen 2015 Resultat DemoskopPanelen Om DemoskopPanelen DemoskopPanelen är en årligt återkommande undersökning bland den svenska allmänheten. Frågorna som ställs inom ramen för DemoskopPanelen handlar bland annat

Läs mer

Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 Telefonintervjuer allmänheten 18-89 år, 26 november - 3 december 2008 Copyright (c) 2008 Demoskop AB

Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 Telefonintervjuer allmänheten 18-89 år, 26 november - 3 december 2008 Copyright (c) 2008 Demoskop AB Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 ---Kön--- ------ Ålder ------ -------- Anställda ---------- -------- Övriga---------- Of- Ar- Tjän- Före- ALLA Kvin- 18-25- 50-66- Pri- fent- be- ste- To- Män nor 24år 49år

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Portoinköpare. 21 Grams. Emma Fjellström S-115692 2008-10-03. Synovate 2008 1

Portoinköpare. 21 Grams. Emma Fjellström S-115692 2008-10-03. Synovate 2008 1 Portoinköpare 21 Grams Synovate: S-115692 2008-10-03 Helén Nilsson Emma Fjellström Synovate 2008 1 Om undersökningen Syfte: - Syftet med undersökningen är att den ska ge en bild hur portoinköpare ser på

Läs mer

Antal intervjuer (772) (393)(379) (33)(341)(236) (162) (253) (170) (176) (248) (424) (56) (32) (205) (53)

Antal intervjuer (772) (393)(379) (33)(341)(236) (162) (253) (170) (176) (248) (424) (56) (32) (205) (53) Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 ---Kön--- ------ Ålder ------ -------- Anställda ---------- -------- Övriga---------- Of- Ar- Tjän- Före- Kvin- 18-25- 50-66- Pri- fent- be- ste- To- tag- Pen- ALLA Män nor

Läs mer

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008

Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser. Stockholm 4 juni 2008 Välkommen till Skanskas mediafrukost Näringslivets syn på morgondagens arbetsplatser Stockholm 4 juni 2008 1 Program 4 juni Skanskas Kontorsindex, vår-08 Aktuella trender på kontorsmarknaden Stockholms

Läs mer

Rapport Exitskatten

Rapport Exitskatten Rapport Exitskatten 218-2-27 Om undersökningen Bakgrund: Regeringen planerar att lägga fram ett förslag om beskattning av orealiserade vinster på kapitaltillgångar för personer som lämnar Sverige, en så

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Skanskas Kontorsindex våren 2005

Skanskas Kontorsindex våren 2005 Skanskas Kontorsindex våren 2005 1 Skanskas Kontorsindex är en undersökning som Skanska Projektutveckling Sverige genomför två gånger per år (maj och november). Den syftar till att förutse framtida behov

Läs mer

Resultat Allmänheten om ersättningar 2009-04-03

Resultat Allmänheten om ersättningar 2009-04-03 Resultat Allmänheten om ersättningar 0-0-0 Genomförande Undersökningens målgrupp var personer mellan 18-8 år. Undersökningen baserades på Demoskops beprövade metod för befolkningsurval. Totalt genomfördes

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT

NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT NÄRINGSLIVSANALYS ÄLMHULT 2010-2015 Tillväxt och konkurrenskraft presentation i Älmhult den 23 mars Magnus Johansson Miriam Kuflu 1 KOMMUNENS NÄRINGSLIV Hur ser ert näringsliv ut? Hur fort växer det? Bättre

Läs mer

Undersökning om inkomstskillnader och pension

Undersökning om inkomstskillnader och pension Undersökning om inkomstskillnader och pension Mitt i livet 25-55 år AMF Om DemoskopPanelen 27 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar, vanor och attityder

Läs mer

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga bolag per 2009-10-01 och 2010-10-01 I Soliditets expertmodell får

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

Grundläggande finansiell analys

Grundläggande finansiell analys TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 8 Finansiell analys Kassaflödesanalys Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi 1 Seminarium 8 (kap 23-24)

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors. Bergvik skog 2012-04-11

Rapport. Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors. Bergvik skog 2012-04-11 Rapport Allmänheten om vindkraftsparken i Annefors Bergvik skog 12-4-11 Om undersökningen 4 Antal intervjuer 62 intervjuer 4 Metod Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval 4 Målgrupp Allmänheten

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär Förstudie

Bilaga 1. Frågeformulär Förstudie Bilaga 1 Frågeformulär Förstudie 1. Beskriv din roll som CFO? 2. Hur strategisk är du, motivera? 3. Vinstvarningar, har ni koll på hur det går? 4. Hur ser modeller angående analys/prognoser ut? 5. Hur

Läs mer

Hur går det för kunderna en uppföljande mätning

Hur går det för kunderna en uppföljande mätning RAPPORT Hur går det för kunderna en uppföljande mätning Augus% 2012 Kund: NyföretagarCentrum Sverige Kontaktperson: Harry Goldman, Daniel Dworetsky Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2014 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 4 jan-dec 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning 243,0 189,1 969,0 823,7 Rörelseresultat 0,6 3,7 48,3 70,0

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2014-10-17 Delårsrapport perioden januari-september 2014 Kvartal 3 (juli september) ) 2014 Omsättningen uppgick till 11,3 (11,5) Mkr, en minskning med 0,2 Mkr eller 1,5 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 14 februari 2017

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 14 februari 2017 Ekonomirapport från SKOP om, februari 17 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker Inför besked från riksbanken om penningpolitiken: - En majoritet av hushållen tror på räntehöjningar under 17 - Nästan ingen tror

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO

Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Systemair AB Roland Kasper, CEO Anders Ulff, CFO Ventilation World Wide 6,1 mdr kr 2015/16 49 länder 5 000 anställda NASDAQ OMX Nordic Exchange Export till fler än 100 länder 93% av försäljning utanför

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 3 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.05

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 3 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.05 Seminarieuppgifter i räkenskapsanalys Syftet med seminariet är att ni ska få möjlighet att tillämpa era förvärvade kunskaper i räkenskapsanalys på ett mer verklighetsnära sätt och att ni ska komma igång

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Näringslivsanalys. Madelen Richardsson Näringslivssamverkan i Kristinehamn

Näringslivsanalys. Madelen Richardsson Näringslivssamverkan i Kristinehamn Näringslivsanalys Madelen Richardsson Näringslivssamverkan i Kristinehamn ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRISTINEHAMN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast 20150217 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen

Läs mer

HR-chefer om varselläget (Demoskop)

HR-chefer om varselläget (Demoskop) HR-chefer om varselläget (Demoskop) 11-11-1 Om undersökningen Syfte Målgrupp Antal intervjuer Metod Att undersöka hur varselsituationen bland Sveriges största företag och i vilken utsträckning den globala

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Generationsskifte. 1 1 Novus All rights reserved. Kontakt: Katarina Roslund Kontakt på Novus: Cecilia Dahlheim Datum: 8 mars 2019

Generationsskifte. 1 1 Novus All rights reserved.   Kontakt: Katarina Roslund Kontakt på Novus: Cecilia Dahlheim Datum: 8 mars 2019 Generationsskifte Kontakt: Katarina Roslund Kontakt på Novus: Cecilia Dahlheim Datum: 8 mars 2019 Har jobbat deltid 35% 1 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & Genomförande BAKGRUND

Läs mer

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika

Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen. Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika 1 Finansiering eget kapital Bundet och fritt aktiekapital tillskjutet av ägarna Balanserat resultat +/-

Läs mer

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna?

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? En undersökning bland chefer inom individ och familjeomsorgen 10 juni 2009 Arne Modig 1 Individ- och familjeomsorgen i den

Läs mer

Presentation DemoskopPanelen AMF

Presentation DemoskopPanelen AMF Presentation DemoskopPanelen AMF Om DemoskopPanelen 2018 Metod Sedan 2002 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar, vanor och attityder inom ramen för DemoskopPanelen. Rekrytering

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 December 2014 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden TIMBRO Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden 11 mars 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden Nio av tio har under

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q3 jan-mar 2018

Delårsrapport Q3 jan-mar 2018 Delårsrapport Q3 jan-mar 2018 KONCERNEN KVARTAL 3, JAN MAR 2018 KONCERNEN NIO MÅNADER, JUL 2017 MAR 2018 Nettoomsättning - mkr (- mkr) Rörelseresultat 10,0 mkr ( 1,9 mkr) Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 KNEG har via Demoskop undersökt transportköpares kunskap om hur miljöpåverkan från transporter bäst kan minskas. Undersökningen vände sig mot fyra

Läs mer

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 26 april 2011 SEB:s Företagarpanel om hur nystartade företag ser på tillväxt Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Stark svensk export trots konjunkturavmattning

AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december Stark svensk export trots konjunkturavmattning AB Svensk Exportkredit Exportkreditbarometern december 2018 Stark svensk export trots konjunkturavmattning SEK:s Exportkreditbarometer December 2018 SEK:s tolfte Exportkreditbarometer med resultat från

Läs mer

Innovationsbarometern. Oktober 2015

Innovationsbarometern. Oktober 2015 Innovationsbarometern Oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 2. Resultat 3. Att läsa rapporten o Frågor i undersökningen o Regionsfördelning o Statistisk säkerhet

Läs mer

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift.

Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Förklara följande begrepp: inbetalning, intäkt, inkomst, utbetalning, kostnad och utgift. Uppgift/Fråga: 2 (6 poäng) Här följer några blandade påståenden. I. En av nackdelarna

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12

Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Västerbottens län 1 2014-05-12 Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer: 7418 totalt, 300 i Västerbottens

Läs mer

Rapport. Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2011-01-04

Rapport. Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2011-01-04 Rapport Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 0-0-04 Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen har varit att följa upp hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Rapport Allmänhetens uppfattning om vinstmarginaler i välfärden

Rapport Allmänhetens uppfattning om vinstmarginaler i välfärden Rapport Allmänhetens uppfattning om vinstmarginaler i välfärden -- Om undersökningen Målgrupp: Undersökningens målgrupp var allmänheten från år. Antal intervjuer: Totalt genomfördes intervjuer Metod: Genomfördes

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2015-10-16 Delårsrapport perioden januari-september 2015 Kvartal 3 (juli september) ) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll

Sverige är på väg åt fel håll Sverige är på väg åt fel håll Förslag för starkare offentliga finanser Tomas Tobé, partisekreterare Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson 2 OPINIONEN Om undersökningen Antal intervjuer Metod

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Arbete, arbetsmiljö och pension Resultat ur DemoskopPanelen 2019

Arbete, arbetsmiljö och pension Resultat ur DemoskopPanelen 2019 Arbete, arbetsmiljö och pension Resultat ur DemoskopPanelen 9 Om undersökningen Syfte Undersökning kring arbete, arbetsmiljö och pension. Period 6 februari 9 Metod Sedan gör Demoskop kontinuerliga mätningar

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm

Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län. Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Jönköpings län Medlemsföretaget Liselotte Lööf i Stockholm Rekryteringsenkäten 2014 Metodbeskrivning Målgrupp: VD eller ägare i Svenskt Näringslivs medlemsföretag Antal intervjuer:

Läs mer

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation

BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation BILAGA till huvudrapport 196 marknadschefers och marknadsansvarigas inställning till Effektiv marknadskommunikation Endast diagram, utan kommentarer Kund: Kontakt: Sveriges Annonsörer Anna Lindström Novus:

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group December 2018

Låneindikatorn. Genomförd av Origo Group December 2018 Låneindikatorn Genomförd av Origo Group December 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande utlåning sid.

Läs mer

Presentation Seniorpanelen 2017 AMF

Presentation Seniorpanelen 2017 AMF resentation Seniorpanelen 27 AMF Om Senioranelen 27 Metod Målgrupp Antal intervjuer Demoskops Onlineanel, telefonrekryterad baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten över år 3 intervjuer, varav 3 9

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2017

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2017 Absolent Group AB Delårsrapport jan-mars 2017 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2017 Nettoomsättningen för perioden jan - mar blev 116,1 Mkr (98,1) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Tabeller från SCB:s Företagsbuss mars 2003

Tabeller från SCB:s Företagsbuss mars 2003 Tabell 1a. Redovisning i antal Hur skulle ett svenskt deltagande i EMU påverka Ditt företags förutsättningar att driva verksamhet i Sverige? Förbättras Förbättras Vara Försämras Försämras Vet Ej avsevärt

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning

Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning Rapport Undersökning svenska företag: Synen på att rekrytera personer med funktionsnedsättning 0 Målgrupp och genomförande MÅLGRUPP Personer som ansvarar för nyanställning inom företag och organisationer

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 April-juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 43 % till 10,6 (7,4) mkr Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-0,8) mkr Resultatet per aktie uppgick till 0,17 (-0,25) kr

Läs mer

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33 Innehåll Om boken...7 Affärsplanen...9 Vad är en affärsplan?...9 Affärsplanens innehåll...10 Två affärsplaner...11 Så läser finansiären din affärsplan...12 Affärsplanens framställning...16 Förslag till

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 ÖKAD OMSÄTTNING MED STABIL AVKASTNING Januari - december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 694,9 mkr Resultatet före skatt uppgick till 57,5 mkr Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013

JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 JÖNKÖPINGS KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2008-2013 April 2015 AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher,

Läs mer

Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Rent vatten idag och i framtiden

Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Rent vatten idag och i framtiden Underhåller ni VA-systemet eller VA-verksamhetens balansräkning? Reflektioner från en VA-chefs perspektiv Micael Löfqvist 11 år, Vd för MittSverige Vatten AB (Sundsvall, Timrå och Nordanstig) Tidigare

Läs mer