Kapitalmarknadspresentation 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalmarknadspresentation 2011"

Transkript

1 Kapitalmarknadspresentation 2011

2 De senaste tre åren

3 Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus

4 Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm, Göteborg, Uppsala och Öresund

5 Ständig kvalitetsutveckling Fokus på kontor och butiker i bästa lägen Bostäder - Kontor CBD Stockholm + Butiker CBD Stockholm + Kontor Västra hamnen Malmö + Kontor ytterområden Stockholm - Nyproduktion + Fastighetsutveckling + Total omsättning 22 mdkr

6 Nacka Strand

7 Förbättrad uthyrningsgrad + 3%

8 Sänkta administrationskostnader - 30%

9 Minskat antal anställda - 50%

10 Minskad energianvändning -15%

11 Driftnettot har ökat 15 procent 1 m kr 1 m 2,7 miljoner kvm

12 Hög och stabil avkastning på eget kapital 11,8 %

13 Marknaden

14 Stabil hyresutveckling kr/m² MARKNADSHYRA MODERNA KONTOR Vid slutet av resp kvartal Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4 Uppsala innerstad Göteborg CBD Malmö CBD Lund A-läge Stockholm CBD Källa: DTZ Q4 2011

15 Majoriteten tror på oförändrad efterfrågan EFTERFRÅGAN KONTORSAREA Källa: DTZ, Q1 2012

16 Mer pessimism inom handel EFTERFRÅGAN BUTIKSAREA Källa: DTZ, Q1 2012

17 Finansieringsmöjligheterna avgörande VÄRDEUTVECKLING Källa: DTZ, Q1 2012

18 Direktavkastningskraven relativt stabila Svagt sjunkande för kontor i Stockholm CBD under Q4 % 7,00 DIREKTAVKASTNINGSKRAV MODERNA KONTOR 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 Vid slutet av resp kvartal 4, Q Q Q Q Q Q Q Q4 Stockholm CBD Uppsala innerstad Göteborg CBD Malmö CBD Lund A-läge Källa: DTZ Q3 2011

19 Stabil transaktionsvolym mdkr 180,0 160,0 Svenska investerare TRANSAKTIONSVOLYM PER ÅR I SVERIGE Utländska investerare 140, ,0 100,0 80, ,0 40,0 20, ,0 Källa: DTZ, Q4 2011

20 Institutioner söker investeringsmöjligheter Yieldpress på bra fastigheter

21 Samtidigt är bankerna restriktiva till nyutlåning Sämre fastigheter går inte att omsätta

22 Sammanfattning 2011

23 Framgångsrik nyuthyrning, kvm Moderna Försäkringar, kvm kontor Trafikverket kvm kontor Sigma & AON, kvm kontor H&M, kvm kontor

24 Omförhandlat totalt kvm Solna strand Arla, kvm Strålsäkerhetsmyndigheten, kvm Gernandt & Danielsson, kvm Fortum, kvm

25 Uthyrningsgrad 93 %

26 Svea Artilleri Sigma kvm AON kvm

27 Kista

28 Frösunda

29 Värdeförändring + 4,9 %

30 Marknadsvärde 82,4 mdkr

31 Bokslut 2011

32 Ökade hyresintäkter Totalt 9,8 % (2,6) Jämförbart bestånd 2,3 % (0)

33 Nyuthyrning 454 mkr

34 Återköp 883 mkr 2,8 %

35 Nettouthyrning 117 mkr

36 Förbättrat driftnetto Totalt 13,4 % (3,6) Jämförbart bestånd 3,6 % (0)

37 Direktavkastning 5,3 %

38 Högre räntenetto till följd av ökad skuld och högre ränta Räntenetto, Jan-dec, mkr Genomsnittlig ränta, 31/12, % 3,8 3,3

39 Resultat Före värdeförändringar och skatt + 6 % mkr mkr mkr

40 Marknadsvärdeförändring Mkr Fastighetsvärde IB 1 januari Investeringar Förvärv Försäljningar Orealiserad värdeförändring Fastighetsvärde UB 31 december

41 Periodens resultat Mkr Resultat före värdeförändringar och skatt Jan-dec 2011 Jan-dec 2010 Förändring Värdeförändring fastigheter Orealiserad värdeförändring finansiella instrument Periodens resultat

42 Överskottsgrad 70 % (67) Räntetäckningsgrad 2,5 ggr (2,9) Soliditet 34 % (32) Belåningsgrad 53 % (57)

43 Förbättrat kassaflöde från löpande verksamhet mkr (2 542)

44 Sammanfattning 2011 Ökad uthyrningsgrad Förbättrat driftnetto Förbättrat resultat Före värdeförändringar och skatt Förbättrat kassaflöde Högre fastighetsvärden

45 Finansiering

46 Långsiktiga ägare Ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden med 25% vardera Change of control klausul 51% i bank och kapitalmarknadsfinansiering

47 Vasakronans skuggrating SEB A- Swedbank A- Danske Bank Handelsbanken Nordea BBB+ BBB+ BBB+

48 Ökad räntebindning 3,4 år (1,7) Mdkr % % % % 4 % 1 % 9 % 7 % 4 % 5% 2 % 6 % 10 % År

49 Räntebindning Räntebindning, år 3,4 1,7 Räntebindningsförfall kommande 12 mån, % Effekt av ränteutveckling enligt forwardkurvan kommande 12 mån, mkr

50 Kapitalbindning 2,3 år (2,4) 31 december Mdkr 16 31% % % 6 10% 11% 4 6% 2 0 År Certifikat Obligationer Banklån

51 Diversifierad finansiering med goda reserver Mkr Låneram Utnyttjat Andel % Utnyttjat Andel % Trend Certifikatprogram MTN-program NOK-obligationer Banklån utan säkerhet Banklån mot säkerhet Bindande kreditlöften Totalt

52 Finansiering 2011 Förlängt en stor del av bank- och obligationslån i förtid (1 år) Certifikat Ökat till 6,2 mdkr MTN Minskat till 20,3 mdkr Banklån mot säkerhet Ökat till 13,6 mdkr

53 Finansiering 2012 Certifikat Fortsatt ökning Banklån mot säkerhet Fortsatt ökning till 20% av tillgångarna NOK obligation Ökning Basis swappen avgörande

54

Nu styr varje enskild fastighets potential

Nu styr varje enskild fastighets potential Renodlingen är klar Nu styr varje enskild fastighets potential Fastigheter som vi bedömer möter morgondagens efterfrågan Långsiktigt attraktiv fastighetsportfölj med hög avkastning Fastigheter som vi bedömer

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea

BOKSLUTSRAPPORT 2009. Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef. Moderator: Jonas Andersson Nordea BOKSLUTSRAPPORT 2009 Fredrik Wirdenius VD Christer Nerlich Chef ekonomi och finans Björn Lindström Finanschef Moderator: Jonas Andersson Nordea AGENDA Sammanfattning 2009 Hyres- och fastighetsmarknad Vasakronan

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3, 2005

Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter Delårsrapport januari - september 2005 1 Delårsrapport kvartal 3, 2005 AP Fastigheter AB (publ) Periodens resultat efter skatt: 1 693 Mkr (846 Mkr). Periodens resultat före skatt, exklusive

Läs mer

Vasakronan delårsrapport

Vasakronan delårsrapport Vasakronan delårsrapport januari september 27 Resultat efter skatt ökade till 3 9 (2 37) Mkr. Ökningen beror främst på orealiserad värdeökning i fastighetsbeståndet och förbättrat driftöverskott. Marknadsvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar

Årsredovisning 2008. Det bästa av två värdar Årsredovisning 2008 Det bästa av två värdar Detta är Vasakronan Vasakronan Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 75 mdkr. Inriktningen är kontorslokaler,

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7 Halvårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning januari juni 2015 Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986). Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).

Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587). Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368). DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 15»» Intäkterna ökade med 14 procent till 669 mkr (587).»» Driftöverskottet ökade med 14 procent till 419 mkr (368).»» Förvaltningsresultatet ökade med 39 procent till 227 mkr

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är

är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är Årsredovisning 27 Vasakronan är det ledande fastighetsföretaget i Sverige. Strategin är att fokusera på nöjda kunder och utveckla fastighetsportföljen som är koncentrerad till Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

Vasakronan. Vasakronan - Kreditanalyser Swedbank Markets Sid. 2

Vasakronan. Vasakronan - Kreditanalyser Swedbank Markets Sid. 2 Statligt ägt fastighetsbolag Vasakronan Kreditanalys 29-6-1 Fastighetsinnehav, geografiskt Q1 9 Uppsala 11% Göteborg 15% Malmö/Lund 9% Stockholm 65% Fastighetsinnehav ytanvändning Butiker 15% Bostäder

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

2011 Delårsrapport januari september

2011 Delårsrapport januari september l E Delårsrapport januari september N G Nettouthyrningen uppgick till 111 (6). Periodens resultat efter skatt uppgick till 728 (1 09, motsvarande 4:47 kr per aktie (6:67). Förvaltningsresultatet uppgick

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna uppgick till 556 mkr (544). Driftsöverskottet uppgick till 412 mkr (409). Förvaltningsresultatet uppgick till 158 mkr (171). Värdeförändringar

Läs mer

årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder

årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder en bättre värd Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, och bidrar därigenom till det svenska pensionssystemets finansiering

Läs mer

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014

Välkommen till analytikermöte 13 februari 2014 Välkommen till analytikermöte 13 februari 214 Året i korthet Stabilt i Stockholm och positivt i Göteborg Koncernens nettoomsättning 1,6 mdkr, +6% Omförhandlingar +4% (+1%) Hyresvakansgrad kvar på låg nivå,

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr.

Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Resultatet efter finansiella poster exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 98 (101) Mkr. Hyresintäkterna ökade med 12 procent och uppgick till 632 (567) Mkr. Vakansgraden

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer