Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy"

Transkript

1 Blanchard kaptel Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad

2 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn En öknng räntan r sänker s produktonen, både b drekt va fal- lande nvesterngar och ndrekt eftersom högre h ränta r leder tll en apprecerng va räntepartetsvllkoret. r IS-kurvan lutar nedåt. Gvet den reala pennngmängden, ngden, högre h nkomst leder tll högre efterfrågan påp pengar vlket ökar räntan. r LM-kurvan är därför r som vanlgt uppåtlutande tlutande. Ränta, LM Ränta, Räntepartet, gvet * och E e IS F11: sd. 2 Y Produkton, Y E Växelkurs, E

3 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn En öknng räntan r sänker s produktonen, både b drekt va fal- lande nvesterngar och ndrekt eftersom högre h ränta r leder tll en apprecerng va räntepartetsvllkoret. r IS-kurvan lutar nedåt. Gvet den reala pennngmängden, ngden, högre h nkomst leder tll högre efterfrågan påp pengar vlket ökar räntan. r LM-kurvan är därför r som vanlgt uppåtlutande tlutande. Ränta, LM Ränta, Räntepartet, gvet * och E e IS F11: sd. 3 Y Produkton, Y E Växelkurs, E

4 Ränta, Effekter av ekonomsk poltk en öppen ekonom Vad händer h om regerngen ökar G (eller mnskar T)? * Y = C( Y T) + I( Y, ) + G + NX ( Y, Y, E) M = YL( ) P En öknng av G ökar efterfrågan och därmed d produktonen för f varje räntenvr ntenvå. IS-kurvan skftar därfd rför r uppåt t tll IS. Slutsats: Produktonen ökar tll Y,, räntan r ökar tll och E ökar tll E (valutan apprecerar). LM IS IS Ränta, t E = * t E Räntepartet, gvet * och E e e F11: sd. 4 Y Y Produkton, Y E E Växelkurs, E

5 Ränta, Effekten av pennngpoltk en öppen Vad händer h om rksbanken mnskar M/P? ekonom * Y = C( Y T) + I( Y, ) + G + NX ( Y, Y, E) M = YL( ) P LM En mnsknng av M/P skftar LM kurvan nåt t tll LM, men nga andra kurvor påverkas. p Slutsats: Produktonen faller tll Y,, räntan r ökar tll och E ökar tll E (valutan apprecerar). LM IS Ränta, t E = * t E Räntepartet, gvet * och E e e F11: sd. 5 Y Y Produkton, Y E E Växelkurs, E

6 F11: sd. 6 Fasta växelkurser I länder l med fra valutamarknader kan centralbanken ändå försöka hålla h en fast växelkurs v ett fast prs påp valutan. Man måste dåd vara beredd att köpa k och sälja s sn valuta tll detta prs. Om man nte kan, t.ex. påp grund av att lagren med utländsk valuta tar slut, sås tvngas man låta l valutan flyta eller sås ransonerar man, dvs förbjuder fr valuta handel. En länder l fxerar (peg( peg) ) sn valuta tll en annan valuta, oftast dollarn. Andra tll en korg av andra valutor, ofta med handelsvkter var växelkurserna v mellan ett stort antal länder l fxerade tll dollarn, som sn tur var fxerad tll guld det s.k. Bretton Woods avtalet. Efter Bretton Woods systemets sammanbrott började b man dskutera en europesk valuta. Fr.o.m. 70-talet flera överenskommelser nom Europa om växelkurssamarbete. Valutorna skulle röra r ra sg nom ett vsst band, t.ex. ERM nom EMS.

7 Vad krävs för f r en fast växelkursv Öppna ränteparteten r kräver: t e Et = E * t+ 1 t Vd fast (trovärdg) rdg) växelkursv krävs därfd rför * t = t Förändrngar pennngefterfrågan gan måste m därfd rför r exakt matchas av Rksbankens måste m hela tden sätta s M så att räntan r är densamma som omvärlden. M P = YL( ), = * M = PYL( *) Om t.ex. P eller Y ökar måste m M öka samma proporton för f r att nte för f r att nte räntan r ska förändras. f F11: sd. 7

8 Fnanspoltk under fast växelkurs IS-LM Vad händer h om regerngen ökar G? När r regerngen ökar G skftar som v sett IS kurvan utåt. t. Räntan R stger och valutan tenderar att apprecera. För r att hålla h valutakursen konstant måste räntan r vara oförändrad. LM-kurvan måste m därfd rför r skftas utåt tlls räntan r är r tllbaka påp den ursprunglga nvån. n. Slutsats: Öknngen Y efter öknngen G blr större (Y( C - Y A ) under fast växelkurs v än n under flytande (Y( B - Y A ) eftersom Rksbanken måste m ackommodera den expansva fnanspoltken med en expansv pennngpoltk för f r att växelkursen nte ska apprecera. Ränta, Y A Produkton, Y Y B Y C LM IS IS LM F11: sd. 8

9 AS-AD AD med fast växelkursv Lksom tdgare kan v härleda AD kurvan från IS-LM och AS från arbetsmarknadsmodellen AD-kurvan är nedåtlutande, nu därför att högre prser ÖKAR den reala växelkursen vlket mnskar nettoexporten. AS-kurvan fungerar som tdgare. Högre produkton, mnskar arbetslösheten, ökar lönerna och därmed prserna. Anpassnng sker över tden automatskt mot Y n Prsnvå, P P A A AS AD F11: sd. 9 Y n Y Produkton, Y

10 En devalverng kan snabba påp processen Att stärka den reala växelkursen genom fallande prser tar td och är smärtsamt Att nå jämvkt vd Y n (naturlg produkton/sysselsättnng) kräver att den reala växelkursen faller. En devalverng kan påskynda processen. Prsnvå, P P A A AS AD AD F11: sd. 10 Y n Y Produkton, Y

11 Spekulatva attacker Länder med fasta växelkurser v eller med växelkursband v har hstorskt sett ofta devalverat. Ofta samband med en spekulatv attack eller lågkonjunktur l och svag lönsamhet l exportndustrn. Under fast växelkurs v måste m Rksbanken hålla h ett vsst prs påp sn egna valuta termer av andra valutor. Antag att Sverge bestämmer sg för f r att E SEK,$ = 1/8. Antag att Rksbanken har 10 mljarder $ sna kassakstor. Låt t nu en stor fnansell spekulant kommer tll Rksbanken för f r att köpa dollar för f r detta prs. Om spekulanten köper k alla 10 mljarder dollar måste m rksbanken låta l kronan flyta. Man kan dåd ofta vara ganska säkers på att valutan kommer att deprecera, dvs att E mnskar. Spekulanten kan dåd sälja tllbaka sna dollar och fåf ett högre h prs SEK än n han betalade och göra g en spekulatv vnst. F11: sd. 11

12 Optmala valutaområden Fördelen med en gemensam valuta, t.ex. Euroområdet, är r att handel underlättas. Nackdelen är r att man nte kan bedrva egen pennngpoltk och eller justera sn växelkurs. v Men om den egna centralbanken nte är r kapabel att föra f en bra poltk är r det ngen nackdel att lämna l över pennngpoltken tll t.ex. ECB. Nackdelarna är r också mndre om 1. Länderna med gemensam valuta är r välntegrerade v och har väl l korrelerade konjunkturcykler (symmetrska chocker). 2. Arbetskraften lätt l kan röra r ra sg från n områden med hög h arbetslöshet shet tll låg l g arbetslöshet. shet. F11: sd. 12

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Ränta och växelkurs i och utanför EMU*

Ränta och växelkurs i och utanför EMU* NILS GOTTFRIES Ränta och växelkurs i och utanför EMU* Att ha samma ränta som övriga länder i EMU och samma växelkurs mot länder utanför EMU kan vara problematiskt om utvecklingen i Sverige skiljer sig

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 39 Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen

Läs mer

Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin. Sandra Backlund och Johanna Wiss

Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin. Sandra Backlund och Johanna Wiss Internationella relationer Nationalekonomi fö1 Om handel, valuta och den globala ekonomin Sandra Backlund och Johanna Wiss NEK 1 och 2 i) Utrikeshandel och valuta ii) Finansiella kriser iii) Sveriges utveckling

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Euro. Ett monetärt system

Euro. Ett monetärt system Euro Ett monetärt system Daniel Asplund, Hannes Boodé, Josef Bravadish, Cecilia Brage Linköpings Universitet TGTU37 Teknikens utveckling ur ett samhällsperspektiv SL 1, HT 2009 Sammanfattning I texterna

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer